robert ommundsen

80

så mye henger ikke

Publisert: 6. apr 2010

på greip

jeg skjønner ikke geit-sau begrepet med å sende folks dårlige karma på et dyr og jage det

ut i ørkenen

jeg tror at en jesus ble drept i påska

men ikke at han sto opp igjen

jeg tror ikke på arvesynden men at vi mennesker

kan gjøre vondt av uvitenhet og redsel

så alt i den kristne påsketro er absurd og jeg trenger det ikke

ikke nevn rolv wesenlund djevelen eller liknende forestillinger

det er vel voksne mennesker her inne?

Kommentar #1

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

re

Publisert over 11 år siden

http://www.youtube.com/user/richardperry2#p/u/0/LIlNrX_WEJg

Du får ta deg tid til å studera Guds høgtider i påsken.

Der ser du at Jesus oppfyllte Guds plan til punkt og prikke slik forbilda viser.

Kommentar #2

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

jesus var en sau?

Publisert over 11 år siden

eller

Kommentar #3

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: jesus var en sau?

Publisert over 11 år siden
06.04.10 kl. 19:37 skrev robert ommundsen:

eller

Svar: 

Bruk litt tid å desse tinga og du burde forstå det.

Her er VÅRHØGTIDENE og dei vart oppfyllt då Jesus kom FYRSTE GONG.

"Dette er Herrens høgtider, dei heilage samlingane som de til fastsette tider skal ropa ut.  5 Den FJORTANDE DAGEN i den fyrste månaden, straks etter soleglad, er det PÅSKE for Herren.  6 Og den femtande dagen i same månaden er det usyrdebrødshelg for Herren. I sju dagar skal de eta usyrt brød.  7 Den fyrste dagen skal de halda ei heilag samling. Då må de ikkje gjera noko arbeid.  8 Alle sju dagane skal de bera fram eldoffer for Herren. Den sjuande dagen skal de òg halda ei heilag samling. Då må de ikkje gjera noko arbeid.
     9 Herren tala til Moses og sa: 10 Sei til israelittane: Når de kjem inn i det landet eg vil gje dykk, og skjer kornet der, då skal de gå til presten med det fyrste kornbandet de har skore. 11 Han skal svinga det for Herrens åsyn, så Herren kan ha hugnad i dykk. Dagen etter sabbaten skal presten svinga kornbandet. 12 SAME DAGEN som de svingar kornbandet, skal de bera fram eit årsgamalt, lytelaust lam som brennoffer til Herren 13 og grødeofferet som høyrer til. Det skal vera to tiandedels efa kveitemjøl med olje i; då er det eit eldoffer til godange for Herren. Til det kjem drikkofferet, ein fjerdedels hin vin. 14 De skal ikkje eta brød og ikkje steikt eller friskt korn før den dagen de ber fram gåva åt dykkar Gud. Det skal vera ei evig lov for dykk og etterkomarane dykkar, kvar de så bur.
    15 FRÅ DAGEN ETTER SABBATEN , frå den dagen de kjem med kornbandet som skal svingast, skal de telja sju fulle veker. 16 FEMTI DAGAR skal de telja, til dagen etter den sjuande sabbaten. Då skal de bera fram for Herren ei offergåve av den nye grøda. 17 De skal ta med heimanfrå to brød som skal svingast..

HAUSTHØGTIDENE - Dei vil oppfyllast heilt nøyaktig på dagane slik Gud har innstifta dei.

Kortid vil det skje?  Etter 6000 år eller 120 jubileum

 " Herren tala til Moses og sa: 24 Sei til israelittane: Den FYRSTE DAGEN i den sjuande månaden skal de halda kviledag. Då skal de blåsa i horn og minna om den heilage samlinga. 25 Den dagen må de ikkje gjera noko arbeid, og de skal bera fram eldoffer for Herren.
    26 Herren tala til Moses og sa: 27 DEN TIANDE DAGEN i same månaden skal vera soningsdag. Då skal de halda ei heilag samling, fasta og bera fram eldoffer for Herren. 28 Den dagen må de ikkje gjera noko arbeid, for det er soningsdag. Då skal det gjerast soning for dykk framfor Herren dykkar Guds åsyn. 29 Alle som ikkje fastar den dagen, skal rydjast ut or folket sitt. 30 Og kvar den som gjer noko arbeid den dagen, vil eg tyna midt imellom folket hans. 31 De skal ikkje gjera noko arbeid. Det skal vera ei evig lov for dykk og etterkomarane dykkar, kvar de så bur. 32 De skal ha full kviledag, og de skal fasta. Frå niande dags kvelden i den månaden til kvelden etter skal de halda sabbatskvild.
    33 Herren tala til Moses og sa: 34 Sei til israelittane: Frå den FEMTANDE DAGEN i den sjuande månaden skal de halda LAUVHYTTEHELG for Herren i sju dagar. 35 Den fyrste dagen skal det vera ei heilag samling. Då må de ikkje gjera noko arbeid. 36 Sju dagar skal de bera fram eldoffer for Herren. Den åttande dagen skal de halda ei heilag samling og bera fram eldoffer for Herren. Då er det høgtidssamling, og de må ikkje gjera noko arbeid.
    37 Dette er Herrens høgtider, då de skal ropa ut heilage samlingar og bera fram eldoffer for Herren, brennoffer og grødeoffer, slaktoffer og drikkoffer, kvar dag det som høyrer den dagen til. 38 Til dette kjem Herrens sabbatar og dei gåvene, lovnadsoffera og friviljuge offera som de gjev Herren.
"

Kommentar #4

Astrid Sofie Dalhaug

9 innlegg  66 kommentarer

Greip å henge på

Publisert over 11 år siden

Du skriver: "så alt i den kristne påsketro er absurd og jeg trenger det ikke...det er vel voksne mennesker her inne?"

Hvis du ikke trenger påsketroen, hvorfor gidder du å utfordre den? Det er voksne mennesker på verdidebatt, ja. Hva ønsker du å oppnå med å fornærme dem / oss?

Du skriver: "jeg skjønner ikke geit-sau begrepet med å sende folks dårlige karma på et dyr og jage det ut i ørkenen"

Nei, det er mye jeg ikke skjønner, jeg, heller. Men den menneskelige fornuft er heldigvis ikke alt vi har å støtte oss til her i livet. Det finnes saker som overgår vår forstand, og som holder vann når alt annet svikter. Det tilsynelatende absurde, selvmotsigende, uforståelige - det er glimt av Guds visdom. Det er ikke av vår verden, så det passer ikke med våre tankerekker.

Du trenger det absurde, du bare vet det ikke. Og du behøver ikke ta imot det. Bare la være. Det er helt frivillig. Men ikke kall oss for barn, vi som tror på det. Jo, forresten, gjør det. Jesus sa: "Ingen kan komme inn i Guds rike uten at han blir som et lite barn." 


Kommentar #5

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

jeg fornærmer ikke

Publisert over 11 år siden

men endel slenger med leppa

og nevner rolv wesenlund når jeg skriver noe alvorlig

det absurde har jeg sett mye av

bl.a i jobb

og det takler jeg med humor og empati

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere