Asbjørn Kvalbein

65

Samboere og ekteskap

Publisert: 31. mar 2010

Jeg driver en bloggspalte med spørsmål og svar under tittelen Oppklaring, under webpastoren.no. For en tid siden kom et spørsmål, og jeg svarte ut fra mine forutsetninger. Jeg hører gjerne også hva andre har av synspunkter på dette.

 Oddbjørg spør: Hvorfor er det synd, i forhold til Bibelen, å være samboer og ha sex med en som man har bestemt seg for å gifte seg med og har lovet Gud å være tro til døden, altså et ekteskap, bare uten papirer?

 På forhånd takk for svar. Jeg leder en cellegruppe og pleier å sende deg spørsmål som jeg får der, svarer på dem selv også, men jeg har god hjelp i deg, så takk for virkelig gode svar! Gud velsigne deg og din tjeneste. Hilsen Oddbjørg.

 SVAR: Det kan sies mye om dette temaet. Men mine ord har ikke særlig stor vekt. Det viktige er hva Bibelen sier. Den sier klart: «La ekteskapet holdes i ære av alle, og ektesengen være usmittet! For Gud skal dømme dem som driver hor og bryter ekteskapet» (Heb 13,4).

 Hva står det her? Ekteskapet er en ordning, innstiftet av Gud fra skapelsens første dager. Et ekteskap er til for at en mann og en kvinne frivillig kan bestemme seg for å leve sammen, dele bord og seng, i en hellig forpliktelse livet ut.

 Jeg understreker at Bibelen omtaler ordningen. Den skal holdes i ære, det vil si respekteres av alle, enten man er kristen eller ikke. For ordningen har med slekten før oss og etter oss å gjøre, den gjelder barn som har krav på mest mulig trygge rammer. Foreldre skal ta seg av barna, barna skal ta seg av foreldrene når de blir gamle. Besteforeldre vil naturlig nok føle ansvar for barn og barnebarn og eventuelle oldebarn livet ut.

 Et samfunn består ikke uten familier. Mange synes det er i orden å avskaffe slike gamle ordninger som ekteskap og familie er. Men sivilisasjoner har gått til grunne nettopp fordi familiene raknet.

 Ektesengen skal være usmittet, sier ordet. Det stedet der samleiet foregår, skal være hellig. Det skal reserveres de to. Hvis vi prøver oss frem med den ene etter den andre, blir det ikke så hellig og eksklusivt som Gud ønsker.

 Gud skal dømme dem som driver hor og bryter ekteskapet, sier ordet. Når Gud dømmer, får det følger. Hvis vi ærer Guds ordninger, vil han velsigne oss.

 Derfor skal vi ikke bryte oss inn i ekteskapet før vi er der, dvs. gå inn i ektesengen før vi offentlig har stadfestet pakten oss imellom. Vi skal heller ikke bryte ut av ekteskapet ved skilsmisse. Og vi skal ikke bryte oss inn i en annens ekteskap.

 Noen vil ha både kjærlighet, sex og troskap, men ikke papirer. Da krenker en ekteskapet som ordning, en krenker hverandre, for en vil jo ikke forplikte seg offentlig. Og blir det da brudd, blir det naturligvis masse papirer likevel. Og en sårer barn og slekt ved at de ikke får glede seg over en fest, et bryllup, som feires i alle kulturer.

 Bryllupet trenger ikke bli kostbart. Gjør det gjerne enkelt, kanskje som et spleiselag. Men ikke kutt ut festen. Vi lever ikke for oss selv, vi er alle en del av en storfamilie, en historie og et samfunn. Det blir derfor galt å privatisere noe som hører fellesskapet til.

Kommentar #1

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Ekteskapet

Publisert rundt 12 år siden

"The older I get, the more clearly I remember things that never happened." — Mark Twain.

Ekteskapet har nok aldri vært den hellige institusjon mange tror den har vært, ei heller har vi hatt en stor grad av en kjernefamilie med biologisk mor, biologisk far og deres biologiske barn.

Mye av våre minner konsentrerer seg om en kort tid fra 50 og 60 tallet.

Ekteskap har vært mer praktisk rettet en man skulle tro med våre tanker om romantikk og kjærlighet. Kvinner måtte ha en mann, foreldreløse barn måtte ha en far, de måtte alle ha en som sørget for mat på bordet. Med høy dødelighet og omgifte av nød var det mine barn og dine barn, alt i en salig blanding akkurat som nå.

Vi ser også at bondesamfunn med eiendommer har lagt mer vekt på troskaphet og livslange relasjoner enn samfunn som lever av jakt. Det er gods, arv, eiendom som har bundet folk tett sammen. Veldig praktisk, veldig styrt av omstendigheter.

I dag, der man har en lik situasjon ektefeller imellom, og mulighet for begge parter og leve uten ektefelle så er det andre ting som er viktig. At man er glad i hverandre, at man tar vare på hverandre. Man kan synes at skilsmisser er ett tegn på et samfunn i forfall, og skilsmissekrig har absolutt negative sider, men det er ett bedre alternativ en noe annet jeg har sett.

Jeg ser ikke noe poeng i å helliggjøre ekteskapet, ei heller å se med ett skrått blikk på de som forlater det. Jeg finner det mer formålstjenlig å se på måter å leve sammen på, hvordan man kan gjøre ett ekteskap godt for på den måten og legge til rette for at man kan ha ett godt liv innenfor en familieramme. Det at man finner at ekteskapet er en god ting, betyr ikke at de som velger å bryte ut har gjort en gal ting. Det spørs på ektefellen og den situasjon man er i.

Kommentar #2

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Bra Asbjørn

Publisert rundt 12 år siden

Heisann Asbjørn. Flott innlegg.

Det er mulig å si en del mer om det du tar opp, men jeg vil nå nøye meg med å si at du har fått med det viktigste. Personlig er jeg også tilhenger av din vekting av den offentlige pakten.

Til Morten: Du har rett i noen av dine innvendinger mot den norske forståelsen av begrepet men husk at ekteskapet har vært viktig i resten av verden også. Vi må passe oss for å bli for navlebeskuende - det er vi jo flinke til her i Norge. Et eksempel er jo keiser Augustus' harde utroskapslover som la grunnlaget for romersk makt og oppgangstid i to århundrer. Seksuell umoral var også en av årsakene til romernes nedgang.

Mvh Magnus

Kommentar #3

sigbjørn killerud

0 innlegg  25 kommentarer

"samboere og ekteskap"

Publisert rundt 12 år siden

Veldig bra, Hr. Kvalbein!

Du har en fin måte og undervise på! Gjør det med skjønnsomhet, og et hjerte for Ordet!

Bare å høre på røsten Din, gir en "stakkar" sjelefred! Som å høre Ham Selv, ja! (Litt skryt må til, der den rettelig hører hjemme, hehe...

Min søster, og svoger, møter også disse spørsmålene. De underviser på Grimerud, Ungdom i Oppdrag,  Og det er vel bare Hr. Bjerkoholf (Frikirken i Trondheim) + noen få til som våger å stå for Guds Ord. Sørgelig - men sant.

Jesus kommer meget snart. Og frafallet skjer over alt. Dog skal det så være: Jud. v.17 - 25. 2 Tim v 20-26. mm..

Apropo Pastor Asbjørn Kvalbein.

Bare en smakebit, - er klar over at dette er heeelt på siden av temaet som diskuteres.

Allikevel - jeg kunne ikke dy meg:

Klistrer`n inn:

1. april

I dag kl. 00:05

FOSTERET

En universitetslærer i medisin som heter Jean Staker Garton, forteller at hun en kveld satt og forberedte seg til undervisningen dagen etter. Av Asbjørn Kvalbein

Alle barna hennes var i seng, kveldsnytt på fjernsynet var over, og nå fikk hun fred til å se gjennom noen lysbilder hun ville bruke. Der på lerretet kom det opp et bilde av et foster som var tatt ut etter en abort. Det var to og en halv måned gammelt, og kroppen var delt av en operasjonskniv. 

Jean forteller: «Plutselig hørte jeg, eller rettere sagt så jeg, en person ved siden av meg. En liten munn pustet inn, jeg snudde meg og så min yngste sønn, en søvnig og bustete treåring, som uventet hadde kommet inn i rommet. Han spurte med en trist stemme: 

«Who broke the baby – Hvem ødela babyen?» 

Og jeg måtte spørre meg selv: «Hvordan kunne dette lille barnet se hva så mange voksne ikke kan eller vil se?» 

Fosteret var ikke mer enn to og en halv måned gammelt, men selv et barn kunne se at det var en baby. Derfor har det menneskeverd og krav på beskyttelse. 

Når jeg i dag peker på fosteret som en verdi som ikke må bli borte for oss, tar jeg fram et av de mest ømtålige temaene i samfunnet vårt. Lovgiverne har fredet hvaler og ulver – ja, ville dyr og planter, og landskap og bygninger kan ha sin lovbestemte beskyttelse. Vi tar vare på colaflasker og melkekartonger. Men det lille barnet i mors liv har ingen beskyttelse. En enkelt person kan bestemme: Det får ikke leve. 

Bibelen gjør klart at også fosteret har menneskeverd. I Salmenes bok står det: «Du har skapt mine nyrer, du formet meg i mors liv ... Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt da ikke én av dem var kommet ... Underfulle er dine gjerninger.» 

En kvinne ventet sitt første barn. Etter en undersøkelse fortalte legen at fosteret hadde alvorlige mangler. Det var ikke sikkert det kunne leve hele svangerskapet, og det ville neppe leve lenge etter fødselen. Skulle de like godt foreta en abort med det samme? 

Kvinnen var naturligvis rystet i sitt innerste. Men hun svarte: «Gud både gir og tar liv. Hvis jeg skal lære dette barnet å kjenne bare i min livmor, vil jeg ikke forkorte den tiden. Hvis den eneste verden dette barnet skal leve i, er livmoren, vil jeg at det skal være en så trygg verden for barnet som jeg bare kan gjøre den til.» Dermed hadde hun gitt sitt svar. 

Forfatteren Madeleine L’Engle har skrevet: «Hvis du vil bry deg om spurven som faller til jorden, kan du ikke velge og vrake hvem som skal være spurven. Det er vi alle.» 

Vi er alle svake. Bibelen sier: «Se, barn er en gave fra Herren, livsfrukt er en lønn.» 

Gaven kan komme ubeleilig, kanskje viser undersøkelser at gaven ikke er fullkommen etter vår målestokk. 

Men det er vi som taper mest hvis vi forakter eller avviser Guds gode gaver. 

Fosteret har evighetsverdi.

 

Stå på Asbjørn!! --

Kommentar #4

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

RE: Bra Asbjørn

Publisert rundt 12 år siden
01.04.10 kl. 00:13 skrev Magnus Husøy:

Heisann Asbjørn. Flott innlegg.Det er mulig å si en del mer om det du tar opp, men jeg vil nå nøye meg med å si at du har fått med det viktigste. Personlig er jeg også tilhenger av din vekting av den offentlige pakten.Til Morten: Du har rett i noen av dine innvendinger mot den norske forståelsen av begrepet men husk at ekteskapet har vært viktig i resten av verden også. Vi må passe oss for å bli for navlebeskuende - det er vi jo flinke til her i Norge. Et eksempel er jo keiser Augustus' harde utroskapslover som la grunnlaget for romersk makt og oppgangstid i to århundrer. Seksuell umoral var også en av årsakene til romernes nedgang.Mvh Magnus

Det er nok en påstand og ikke en sannhet. Det å påsta at rikers vekst og tilbakegang skyldes seksualmoral blir nok en svært lettvint konklusjon.

Kommentar #5

Karl Larsson

0 innlegg  67 kommentarer

RE: Samboere og ekteskap

Publisert rundt 12 år siden
31.03.10 kl. 21:49 skrev Asbjørn Kvalbein:

... 

 Jeg understreker at Bibelen omtaler ordningen. Den skal holdes i ære, det vil si respekteres av alle, enten man er kristen eller ikke. For ordningen har med slekten før oss og etter oss å gjøre, den gjelder barn som har krav på mest mulig trygge rammer. Foreldre skal ta seg av barna, barna skal ta seg av foreldrene når de blir gamle. Besteforeldre vil naturlig nok føle ansvar for barn og barnebarn og eventuelle oldebarn livet ut.

 ---

 Hvorfor skal vi ikke-kristne respektere og ære forordninger fra bibelen? Jeg kan godt forstå at noen kristne, på bakgrunn av sin tro, ikke liker alle livsvalg som blir gjort av andre. Men hvorfor forlanges det at vi skal respektere og ære disse ordene?

Kommentar #6

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

tillegg

Publisert rundt 12 år siden

Det hadde vært bedre å kunne redigere forrige innlegg, men til Magnus: Jeg snakker ikke om særnorske opplevelser. Bondesamfunn med arv har over hele verden lagt større vekt på ekteskap og monogami enn det jegersamfunn over hele verden har. Det er en funksjon av arv og verdier, ikke en religøs moral. Religion er mer preget av funksjon en det mange tror. Det verdensbildet vi har gir fremvekst til moral, og så tror noen at moralen i seg selv er en statisk enhet. Det er den ikke, den vokser frem i den virkelighet den lever i, og når virkeligheten forandrer seg så forandrer moralen seg også.

Demokratiet vokste ikke frem av at kristendommen så at enkeltindividet hadde rettigheter, den vokste frem av ett samfunn som ga vekst til en middelklasse som også fikk makt til å kreve representasjon. Med masseproduksjon så har nok 'vanlige' mennesker fått makt til at demokrati har blitt en mulig løsning.

Skal man oppnå store endringer i ekteskap og monogami i Norge, annet enn en svært liten gruppe som kan tvinge seg til det pga en moralsk regel, så må de forhold som har gjort dagens tilstand forsvinne. Da snakker vi om retten til å styre eget liv, vi snakker om trygdeordninger, vi snakker om likestilling, vi snakker om arveregler.

Er det det man ønsker?

Jeg tror at vi må la mennesker bestemme over eget liv, men så kan vi gjøre noen små justeringer som gjør det lettere for noen å klare og snu ett dårlig ekteskap til ett godt ett, og da der problemene er løsbare.

Kommentar #7

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

RE:

Publisert rundt 12 år siden
01.04.10 kl. 00:46 skrev sigbjørn killerud:

Veldig bra, Hr. Kvalbein!

Du har en fin måte og undervise på! Gjør det med skjønnsomhet, og et hjerte for Ordet!

Bare å høre på røsten Din, gir en "stakkar" sjelefred! Som å høre Ham Selv, ja! (Litt skryt må til, der den rettelig hører hjemme, hehe...

Min søster, og svoger, møter også disse spørsmålene. De underviser på Grimerud, Ungdom i Oppdrag,  Og det er vel bare Hr. Bjerkoholf (Frikirken i Trondheim) + noen få til som våger å stå for Guds Ord. Sørgelig - men sant.

Jesus kommer meget snart. Og frafallet skjer over alt. Dog skal det så være: Jud. v.17 - 25. 2 Tim v 20-26. mm..

Apropo Pastor Asbjørn Kvalbein.

Bare en smakebit, - er klar over at dette er heeelt på siden av temaet som diskuteres.

Allikevel - jeg kunne ikke dy meg:

Klistrer`n inn:

1. april

I dag kl. 00:05

FOSTERET

En universitetslærer i medisin som heter Jean Staker Garton, forteller at hun en kveld satt og forberedte seg til undervisningen dagen etter. Av Asbjørn Kvalbein

Alle barna hennes var i seng, kveldsnytt på fjernsynet var over, og nå fikk hun fred til å se gjennom noen lysbilder hun ville bruke. Der på lerretet kom det opp et bilde av et foster som var tatt ut etter en abort. Det var to og en halv måned gammelt, og kroppen var delt av en operasjonskniv. Jean forteller: «Plutselig hørte jeg, eller rettere sagt så jeg, en person ved siden av meg. En liten munn pustet inn, jeg snudde meg og så min yngste sønn, en søvnig og bustete treåring, som uventet hadde kommet inn i rommet. Han spurte med en trist stemme: «Who broke the baby – Hvem ødela babyen?» Og jeg måtte spørre meg selv: «Hvordan kunne dette lille barnet se hva så mange voksne ikke kan eller vil se?» Fosteret var ikke mer enn to og en halv måned gammelt, men selv et barn kunne se at det var en baby. Derfor har det menneskeverd og krav på beskyttelse. Når jeg i dag peker på fosteret som en verdi som ikke må bli borte for oss, tar jeg fram et av de mest ømtålige temaene i samfunnet vårt. Lovgiverne har fredet hvaler og ulver – ja, ville dyr og planter, og landskap og bygninger kan ha sin lovbestemte beskyttelse. Vi tar vare på colaflasker og melkekartonger. Men det lille barnet i mors liv har ingen beskyttelse. En enkelt person kan bestemme: Det får ikke leve. Bibelen gjør klart at også fosteret har menneskeverd. I Salmenes bok står det: «Du har skapt mine nyrer, du formet meg i mors liv ... Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt da ikke én av dem var kommet ... Underfulle er dine gjerninger.» En kvinne ventet sitt første barn. Etter en undersøkelse fortalte legen at fosteret hadde alvorlige mangler. Det var ikke sikkert det kunne leve hele svangerskapet, og det ville neppe leve lenge etter fødselen. Skulle de like godt foreta en abort med det samme? Kvinnen var naturligvis rystet i sitt innerste. Men hun svarte: «Gud både gir og tar liv. Hvis jeg skal lære dette barnet å kjenne bare i min livmor, vil jeg ikke forkorte den tiden. Hvis den eneste verden dette barnet skal leve i, er livmoren, vil jeg at det skal være en så trygg verden for barnet som jeg bare kan gjøre den til.» Dermed hadde hun gitt sitt svar. Forfatteren Madeleine L’Engle har skrevet: «Hvis du vil bry deg om spurven som faller til jorden, kan du ikke velge og vrake hvem som skal være spurven. Det er vi alle.» Vi er alle svake. Bibelen sier: «Se, barn er en gave fra Herren, livsfrukt er en lønn.» Gaven kan komme ubeleilig, kanskje viser undersøkelser at gaven ikke er fullkommen etter vår målestokk. Men det er vi som taper mest hvis vi forakter eller avviser Guds gode gaver. Fosteret har evighetsverdi.

 

Stå på Asbjørn!! --

Det er godt å se at det er noen som fortsatt har klarsyn..dette ble jeg varm i hjertet av...BRA...

Kommentar #8

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

RE: RE: Bra Asbjørn

Publisert rundt 12 år siden
01.04.10 kl. 08:32 skrev Morten Christiansen:

Det er nok en påstand og ikke en sannhet. Det å påsta at rikers vekst og tilbakegang skyldes seksualmoral blir nok en svært lettvint konklusjon.

Hei.

Jeg tror at det kom fram ganske klart i innlegget mitt at jeg ikke så på dette momentet som det eneste betydningsfulle. Nettopp det sier jo seg selv også. Når det er sagt så er ikke dette et særlig kontroversielt syn og jeg tror at Asbjørn kan supplere meg ettersom han selv skriver i sitt innlegg "Mange synes det er i orden å avskaffe slike gamle ordninger som ekteskap og familie er. Men sivilisasjoner har gått til grunne nettopp fordi familiene raknet."

Mvh Magnus

Kommentar #9

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

RE: RE: Samboere og ekteskap

Publisert rundt 12 år siden
01.04.10 kl. 09:29 skrev Karl Kristian Larsson:31.03.10 kl. 21:49 skrev Asbjørn Kvalbein:

... 

 Jeg understreker at Bibelen omtaler ordningen. Den skal holdes i ære, det vil si respekteres av alle, enten man er kristen eller ikke. (...)

 ---

 Hvorfor skal vi ikke-kristne respektere og ære forordninger fra bibelen? Jeg kan godt forstå at noen kristne, på bakgrunn av sin tro, ikke liker alle livsvalg som blir gjort av andre. Men hvorfor forlanges det at vi skal respektere og ære disse ordene?

Godt poeng Karl Kristian. Kanskje Asbjørn kan gi en kommentar til det. Mvh Magnus

Kommentar #10

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

RE: RE: RE: Bra Asbjørn

Publisert rundt 12 år siden
01.04.10 kl. 13:03 skrev Magnus Husøy:01.04.10 kl. 08:32 skrev Morten Christiansen:

Det er nok en påstand og ikke en sannhet. Det å påsta at rikers vekst og tilbakegang skyldes seksualmoral blir nok en svært lettvint konklusjon.

Hei.Jeg tror at det kom fram ganske klart i innlegget mitt at jeg ikke så på dette momentet som det eneste betydningsfulle. Nettopp det sier jo seg selv også. Når det er sagt så er ikke dette et særlig kontroversielt syn og jeg tror at Asbjørn kan supplere meg ettersom han selv skriver i sitt innlegg "Mange synes det er i orden å avskaffe slike gamle ordninger som ekteskap og familie er. Men sivilisasjoner har gått til grunne nettopp fordi familiene raknet."Mvh Magnus

Det er i seg selv en stråman, siden ingen er for å avskaffe ekteskap og familier. Det vi snakker om er at man nå kan velge og leve sammen innen en juridisk ramme, og at det er lettere og skille seg. At vi skal få ett samfunn uten familier er en utopi, og jeg ser ingen grunn til å diskutere utopier.

Grunnen til at sivilisasjoner går til grunne kan være økologisk styrt, eller så er det ett faktum at der det er velstand så blir individer og samfunn mer opptatt av komfort, mens der det er fattigdom så kommer det sultne mennesker som vil ta en plass i solen. Ekteskapet og troskaphet, altså at man ikke har sex med andre før ekteskapet har ingenting med the rise and fall of empires.

Slik sett kan man si at skruppler gjør en svak, og mangel på skuppler gjør en sterk, men vi håper vel å finne ett alternativ til the great empires of the past?

Kommentar #11

Anders Tronstad

36 innlegg  389 kommentarer

RE: RE: RE: RE: Bra Asbjørn

Publisert rundt 12 år siden
01.04.10 kl. 13:27 skrev Morten Christiansen:

Grunnen til at sivilisasjoner går til grunne kan være økologisk styrt, eller så er det ett faktum at der det er velstand så blir individer og samfunn mer opptatt av komfort, mens der det er fattigdom så kommer det sultne mennesker som vil ta en plass i solen. Ekteskapet og troskaphet, altså at man ikke har sex med andre før ekteskapet har ingenting med the rise and fall of empires.

Jeg er enig med deg Morten i at vår sivilisasjon ikke vil komme til å gå til grunne bare på grunn av at det "formelle ekteskap" forsvinner. Det er ingen prinsipiell forskjell på å være samboer og å være gift. Folk begynner å innse at tomme ritualer i kirker og templer ikke har noen som helst betydning for vårt praktiske liv. Vi tror også i stadig mindre grad at Gud blir sint på oss for å ha sex utenfor det formelle ekteskap.

Kommentar #12

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: Bra Asbjørn

Publisert rundt 12 år siden
01.04.10 kl. 14:24 skrev Anders Trondstad: vår sivilisasjon ikke vil komme til å gå til grunne bare på grunn av at det "formelle ekteskap" forsvinner. Det er ingen prinsipiell forskjell på å være samboer og å være gift.

Hallo Anders. Nei da, det er ingen automatikk i at det må gå galt pga. dette, men samtidig er det logisk at uklare grenser og ustabile forhold virker negativt på mennesker. Når da et offentlig og regulert ekteskap byttes ut med private versjoner og "mange baller i lufta" (det finnes mange mennesker i Norge i dag som er i flere forhold på én gang) så må man påregne mer utroskap og påfølgende uro, ulykke og mistro i folket. Dette kan bli momenter som på sikt svekker landets arbeids- og konkurranseevne, samt dets forsvarsevne. Mvh Magnus

Kommentar #13

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

.

Publisert rundt 12 år siden

Magnus, det var nok ikke slik at det ikke var alternative løsninger tidligere. Menn kunne være så troløse de ville, de satt med kortene, og kvinner var nok ikke stort mer dydige da.

Jeg jobber med en del mennesker som av ulike grunner har problemer med relasjoner. Det er ikke ett spørsmål om moral, det handler om utvikling av en persons selv. Dette er ikke noe nytt, bare vår forståelse er ny.

Hva ser du for deg som praktisk løsning? Jeg tror nok at vi har mindre makt enn det vi liker og tro, og som jeg gjentar stadig, det er omstendigheter som bestemmer hva som skjer.

Kommentar #14

Asbjørn Kvalbein

65 innlegg  150 kommentarer

Sex og kultur

Publisert rundt 12 år siden

Til Morten Christiansen: Du argumenterer sosiologisk, men kommer med nokså løse påstander om at samlivsformer bare er en frukt av hva de enkelte samfunnene finner praktisk og mulig.

Jeg har skrevet mitt innlegg ut fra den overbevisningen at Gud har skapt oss, han vet hva som er best for oss på kort og lang sikt.

Men ok, la oss forfølge et sosiologisk spor:

I 1934 utga en britisk forsker, en som drev med samfunnsanalyse, en stor bok med tittelen Sex and Culture. Forfatteren het J.D. Unwin, og boken kom på Oxford University Press.

Unwin undersøkte 86 forskjellige samfunn. Han fant en direkte sammenheng mellom absolutt monogami – altså én kvinne gift med én mann – og den «ekspanderende energi» i sivilisasjonen. Med andre ord: Seksuell trofasthet var den mest fremtredende faktor i samfunnets fremgang.

Unwin hadde selv ingen religiøse overbevisninger og kom ikke med moralske dommer. «Jeg kommer ikke med noen meninger om rett og galt,» skrev han. Likevel måtte han konkludere: «I menneskelige nedtegnelser finner vi ingen tilfeller der et samfunn beholder sin kraft etter at en hel generasjon har arvet en tradisjon som ikke insisterer på preekteskapelig og postekteskapelig trofasthet.» Med andre ord: Hvis samfunnet ikke legger vekt på at en skal være trofast både innenfor og utenfor ekteskapet, går det ikke lang tid før et samfunn mister sin kraft. Når det gjaldt romerske, sumeriske, babylonske og angelsaksiske sivilisasjoner gikk Unwin inn på mange hundre års historie. Han fant ingen unntak for at disse samfunnene blomstret, kulturelt og geografisk, i de periodene som satte seksuell troskap høyt. Han så stadige eksempler på at seksualmoralen ble svekket, og at samfunnene som en følge av det gikk tilbake, for så å gjøre fremgang igjen når de vendte tilbake til mer faste moralske holdninger.

Unwin skrev: «Hvis noen ber meg om å forklare hvorfor det er slik, må jeg svare at jeg vet ikke. Ingen vitenskapsmann gjør det … du kan observere og beskrive prosessene, men du kan ikke forklare dem.»

En forklaring ga imidlertid den norske samfunnsforskeren Jan Brøgger for noen år siden: «Det moderne menneske med sin selvbevissthet, evne til å skape klare grenser i tilværelsen og sette seg langsiktige mål, er klekket ut i den stabile kjernefamiliens redevarme … Det var denne familietype som skapte de karakteristiske forutsetninger for initiativ og pågangsmot, fordi den ga de psykologiske forutsetninger for en moralsk individualisme.» Han kom altså med en begrunnelse i psykologisk stabilitet og identitetsdanning.

Kommentar #15

Asbjørn Kvalbein

65 innlegg  150 kommentarer

RE: RE: Samboere og ekteskap

Publisert rundt 12 år siden
01.04.10 kl. 09:29 skrev Karl Kristian Larsson:   Hvorfor skal vi ikke-kristne respektere og ære forordninger fra bibelen? Jeg kan godt forstå at noen kristne, på bakgrunn av sin tro, ikke liker alle livsvalg som blir gjort av andre. Men hvorfor forlanges det at vi skal respektere og ære disse ordene?

 Spørsmålene er gode, og jeg vil prøve å svare.

Det er ikke spørsmål om hva kristne med bakgrunn i sin tro liker eller ikke liker. Heller ikke vi som tror, syns det alltid er enkelt å følge Guds bud. Altså: Ikke spørsmål om synsing.

Dernest: Vi kristne forlanger ikke at noen respekterer og ærer ordene i Bibelen. All kristen forkynnelse og påvirkning preges av frivillighet, med appell til hodet og hjertet. Tvang til tro er ikke en praksis vi har lært av Kristus. Ingen kristne kan med rette forlange noe av andre, enda mindre tvinge.

Morten Christiansen sier for sin del at han ikke ønsker å "helliggjøre ekteskapet". Det er hans og eventuelt ditt valg.

Men når jeg siterer fra Bibelen, gjør jeg det med respekt for Bibelens egen selvforståelse, dens ordlyd og dens innhold tolket ut fra helheten i Skriften. Og da er det en felles kristen overbevisning: I dette ordet har Gud selv åpenbart sin vilje for oss. Det er en vilje preget av at vi skal ha det godt - både barn og voksne, på kort og lang sikt. Gud sier: "La ekteskapet holdes i ære av alle. "Så er det opp til oss å høre på det, eller la være.

Vi kristne står ikke i en mellomposisjon mellom Gud og vanlige folk. Vi tror at vi har en Herre som er god mot alle, og som har gitt bud og ønsker til oss alle. Å dømme er ikke menneskers sak, den retten har Gud alene tillatt seg å ha.

Kommentar #16

sigbjørn killerud

0 innlegg  25 kommentarer

RE: RE: RE: Samboere og ekteskap

Publisert rundt 12 år siden

Men når jeg siterer fra Bibelen, gjør jeg det med respekt for Bibelens egen selvforståelse, dens ordlyd og dens innhold tolket ut fra helheten i Skriften. Og da er det en felles kristen overbevisning: I dette ordet har Gud selv åpenbart sin vilje for oss. Det er en vilje preget av at vi skal ha det godt - både barn og voksne, på kort og lang sikt. Gud sier: "La ekteskapet holdes i ære av alle. "Så er det opp til oss å høre på det, eller la være.

Vi kristne står ikke i en mellomposisjon mellom Gud og vanlige folk. Vi tror at vi har en Herre som er god mot alle, og som har gitt bud og ønsker til oss alle. Å dømme er ikke menneskers sak, den retten har Gud alene tillatt seg å ha.

 AMEN!

Kommentar #17

Turid Holta

0 innlegg  1341 kommentarer

Samboere og ekteskap

Publisert rundt 12 år siden

Man trenger ikke papirer på at en er gift. På jesu sin tid så holdt de bare en fest og fortalte alle at de hørte sammen for alltid nå. Og en Gudsmann velsignet dem.

Men om en tar for lett på et samboerforhold, at en bare kan bryte ut når følelsene skriker det forde man ikke er gift. (Hører sammen) Da er holdningene feil.

Skal det fungere så må det være noe som skal vare evig. Hvordan man gjør det blir jo ikke så viktig som det at en har bestemt seg for hverandre og bare hører sammen. Serlig for ikke kristne blir ikke det med å ha en Guds mann inn i bildet så viktig. De tror jo ikke på Gud alikevell og trenger ikke hans velsignelse.

Derimot så forteller jo nytestamente hvordan kristne skal leve. Vi skal gifte oss, men papirekteskap trenger en ikke. Man kan gjøre det slik de gjorde det på Jesu sin tid.

Kommentar #18

Turid Holta

0 innlegg  1341 kommentarer

Samboerere og ekteskap

Publisert rundt 12 år siden

Karl kristian!

Det er ikke rett av kristne og forlange at ikke kristne skal leve etter og respektere og ære en tro de ikke tror på. Dere som er ikke kristne trenger ikke forholde dere til levemåter som er skrevet i nytestamente for kristne.

Nytestamente er til oss kristne. Du og andre ikke kristne trenger ikke å leve eller respektere den lære og levemåte. Det er et valg vi mennesker gjør selv!

Det er ingen tvang og leve som kristen og følge Jesus. Jesus er et valg vær enkelt må ta. Ingen kan velge for andre.

Kommentar #19

Turid Holta

0 innlegg  1341 kommentarer

Samboere og ekteskap

Publisert rundt 12 år siden

Ellers vil jeg understreke at Guds løsninger er gode. Og det og holde sammen som familie er det aller beste for barna.

Gud har skapt oss, det er min tro ingen trenger tro på. Og jeg tror at Guds løsninger er det beste for mennesket!

Han kjenner oss best. Det er og det beste for mennesket og holde seg til en mannkvinne gjennom livet.

Med det har jeg ikke sagt at en skal leve sammen med et menneske det ikke går an å leve sammen med.

For hvem kan leve med et menneske som slår og banker en gul og blå. Det finnes jo dessværre slike og. Etc lignende. men mange tar for lett på et ekteskap og drar bare følelsene skriker. 

Men de vil endre seg. Om en periode av et ekteskap var litt kjølig og kaldt så kan det komme varmere tider.

Det er sjelden permanent. men ofte er det en selv som må endre på noe om en vil ha noe endret i et fohold. Og ikke bare vente på at den andre skal gjøre det.

Ergrer man seg over noe med den andre, så endre på deg selv og dine holdninger til det.

Noen ganger kan den andre gjøre ting som er svært vanskelig og sårende og da må jo selfølgelig vedkommende ta til fornuft. Eller se hvordan det går...Da kan det godt gå sånn.

Kommentar #20

Asbjørn Kvalbein

65 innlegg  150 kommentarer

Papirløst på Jesu tid?

Publisert rundt 12 år siden

Hei, Turid Holta, du sier at vi gjerne kan gjøre det som på Jesu tid: Ha en fest og fortelle alle at nå er en gift. Og at en kan droppe papirer.

Dette blir veldig individualistisk. Rett nok: de hadde ikke noen "notarius publicus" på den tiden. Men som du sier: Slekten tok vare på funksjoner som ikke ble ivaretatt av offentlige myndigheter. Det ga sterke bånd og forpliktelser for ekteskapene og familiene.

Av hensyn til barna, slekten, arv, vern mot flerkoneri, inngifte osv. ønsker storsamfunnet i dag at ekteskap registreres, enten det er ved prest eller annen vigselsmann. Slik ivaretas også ekteskapet som ordning. Det synes jeg vi som kristne skal støtte opp om, fordi også vi ser verdien i et ordnet samfunn. Slik forebygges strid hvis et papirløst forhold blir oppløst. Da er mange ting om økonomi osv. uavklart, og tvister må avgjøres med rettssak eller lignende.

Guds bud gjelder alle. Gud er skaper og herre. Det er ikke opp til oss kristne å frita noen fra å følge hans bud. Men det er heller ikke opp til oss å dømme, innskjerpe eller forlange.

Gode ordninger som samfunnet fastsetter, bør vi underordne oss, for Gud er ordenens Gud.

Bare denne nyanseringen, ellers skriver du mye bra.

Kommentar #21

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

kausalitet

Publisert rundt 12 år siden

Asbjørn, så var det det med kausalitet og korrelasjon da. Store riker er avhengig av ett jordbrukssamfunn, og jordbrukssamfunn fremmer ......

Det er ikke relevant for dagens samfunn. Kapitalismen har forandret noen av spillereglene, men selv kapitalistiske samfunn opplever opp og nedgang.

Når det kommer til mine innvendinger.

1. Hvem er det som ønsker ekteskapet/det å bo sammen som familie vekk?

2. Hvem enkeltskjebner synes du ikke skal skille seg?

3. Hva er problemet med, og når var det ikke slik at det var mye, sex før ektskap. Hva er problemet med sammboerskap`?

Kommentar #22

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

RE: Papirløst på Jesu tid?

Publisert rundt 12 år siden

 Jeg er veldig enig med Asbjørn i det han skriver her. I dagens samfunn er det å forsvare ekteskapet ikke enkelt. Jeg ønsker bare å tilføye at ekteskapet som ordning gir en konsekvens i form av noen juridiske rettigheter som hjelper partene dersom det skjer noe uforutsett.

Min foreleser i juss gjorde et stort poeng av dette når han foreleste i ekteskapsloven (2007). Det var mange av de unge samboende jentene som noterte flittig når han forklarte jussen omkring dette. han kommenterte det lett humoristisk med følgende kommentar. Jeg ser at dere ble ivrige til å notere nå, ble dere nervøse? Han anbefalte dem alle å sikre seg juridisk fordi man aldri kan vite hva som skjer.

03.04.10 kl. 00:19 skrev Asbjørn Kvalbein:

Hei, Turid Holta, du sier at vi gjerne kan gjøre det som på Jesu tid: Ha en fest og fortelle alle at nå er en gift. Og at en kan droppe papirer.

Dette blir veldig individualistisk. Rett nok: de hadde ikke noen "notarius publicus" på den tiden. Men som du sier: Slekten tok vare på funksjoner som ikke ble ivaretatt av offentlige myndigheter. Det ga sterke bånd og forpliktelser for ekteskapene og familiene.

Av hensyn til barna, slekten, arv, vern mot flerkoneri, inngifte osv. ønsker storsamfunnet i dag at ekteskap registreres, enten det er ved prest eller annen vigselsmann. Slik ivaretas også ekteskapet som ordning. Det synes jeg vi som kristne skal støtte opp om, fordi også vi ser verdien i et ordnet samfunn. Slik forebygges strid hvis et papirløst forhold blir oppløst. Da er mange ting om økonomi osv. uavklart, og tvister må avgjøres med rettssak eller lignende.

Guds bud gjelder alle. Gud er skaper og herre. Det er ikke opp til oss kristne å frita noen fra å følge hans bud. Men det er heller ikke opp til oss å dømme, innskjerpe eller forlange.

Gode ordninger som samfunnet fastsetter, bør vi underordne oss, for Gud er ordenens Gud.

Bare denne nyanseringen, ellers skriver du mye bra.

Kommentar #23

Ann Tove Buklev

0 innlegg  7 kommentarer

Det hellige ekteskap

Publisert rundt 12 år siden

Hvor mange i dag er gift med det mennesket de elsket høyest av alle?
Det starter i ungdomsårene med forelskelser, tårer og snørr. Hvor mange endte opp i ekteskap med ekte kjærlighet, mens de hemmelige gode tankene gikk til en eller ei de ikke fikk?

Et ordtak på folkemunne sier; "Fikk du ikke den du elsker, så må du elske den du får."
Leve på en livsløgn svøpt av Guds kjærlighet? Er det det som er bibelen og Guds vilje?
Du skal ikke lyve står det blant de ti bud. Hvordan skal de to meldinger fra Gud forenes?

Skal man straffes med å leve alene hele livet i sølibat, et liv i sorg og lengsel for å tilfredstille Gud? Hvilken god Gud krever en slik pris av mennesker hans sønn hevdes å elske? Å betale med sitt livs frihet og dets livsinnhold. Gud skapte vel mennesket med hormoner av ulike årsaker. Hvorfor mener da den Gud at menneskene skal tøyle alt han har skapt? Prøvelser han stiller oss mennesker? Prøvelser som skal godkjennes av hvem? Presteskap som har gått på skole og lest skriften og stiller seg opphøyd som moralens voktere?

Finnes det en Gud, så tror jeg det vesen ser hvert enkelt menneske og dets tanker. Når mennesket handler som det gjør så har det en årsak. Hvorfor handlet mennesket som det gjorde? Det er det vel bare en Gud som kan vurdere, og bare samvittigheten til hver enkelt som kan straffes eller berikes med? Kan samvittigheten være Guds melding til mennesket?

To unge mennesker, som viser seg fra sin beste side. Hvem har ikke åpnet en gave og blitt skuffet over innholdet. Ofte kan det ta lang tid å komme til bunns i et menneske, hos enkelte trenger man aldri nå inn. Blir det riktig å leve på utsiden i en visjon om at det ekteskap man lever er det som skal leves og reddes for enhver pris? Et forhold mellom to mennesker som ikke lenger har godhet for hverandre, som ikke greier å beundre hverandre, som ikke lenger kjenner hverandre, i mangel på nær fortrolig kommunikasjon. Hvilke barn har godt av å leve opp i et hjem uten kjærlighet? Er det det Gud forlanger, så stiller han umenneskelige krav til mennesket på jorden. Tukt under Guds grep...

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere