jan georg stokkeland

40

barn skapt på kunstigvis

Publisert: 28. mar 2010

Misseler en amerikaner er en del på godtv  forteller og har teorier om at barn skapt på kunstigvis kloning  tukle med skaperverket er og lage personer som ikke skulle vært ,var noe som hende på Noas dager også da lå menneskene med gudesønner kjemper . Å en perverter utgave kom fram flomen ramma og utsletta de sammen med de ekta bare Noa ble redda han levde ikke slik.

poenget er undergang ramma folk dom drev med slikt

og noe jeg tenker på i dag er barn som blir til der de ikke får vite hvem som er far og ikke får slekt er de som bibelen forteller om skal drepe sine foreldre i sinne  man velger ikke og bli fødd andre gjør det og bestemme framtida for barnet.man kan få det resultat barna slår tilbake i voksen alder  me de kosekvenser som  det følger med seg.

  sagt rett ut foreldre drap.

Kommentar #1

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Skapt kunstig

Publisert nesten 12 år siden

Vi er nok mange som reagerer sterkt på det å skape barn på kunstig vis. - Jeg opplever at vi mennesker motsetter oss en naturlig evolusjon på denne måten! - Det er ganske sterkt!

Vi mennesker "ble skapt i Guds bilde", med vår egen evne til å skape. - Aldri føler vi oss dyktigere til "å skape", enn når vi har fått et nytt lite barn til verden :)  Skapt i kjærlighet.....

"Det hellige ekteskapet", har for meg nettopp blitt den kjærlighet som to mennesker av ulikt kjønn nærer for hverandre, i det øyeblikket de enes om å skape et barn!!! -  En kjærlighet som er av både fysisk og åndelig karakterter. -

Det er misforstått når vi bare gjør dette til moralbegrep! (Det har lite med homoer og samboerskap og annet å gjøre)

Dette idealet er nedtegnet i alle hellige skrifter, og er nettopp det: Et ideal -

Motsetning til kjærlighetens / tiltrekningens lov er "tilfeldighetens lov". - Ved kunstig produksjon av barn, finnes alt for mye tilfeldigheter. - Man finner et tilfeldig egg, og sæd fra en ganske så tilfeldig far, plukker ut en tilfeldig sperm fra denne og lar egget befrukte. for så muligens å la dette barnet vokse i livmoren til et menneske det ikke senere får tilhørighet til. - Vi får et menneske skapt i menneskets eget bilde, - etter tilfeldighetens lov.

Ikke alltid er ALT så tilfeldig, - men jeg mener altså at dette er en handling som strider mot en naturlig evolusjon.

mvh  Mette

Kommentar #2

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Se hvem som snakker

Publisert nesten 12 år siden

De som holder bibelen som sin sanne bok. Dette bokverket som beskriver dets mest kjente skikkelse som et prøverørsbarn, eller kunstig befruktning om man vil. For Jesus ble født av en jomfru og det betyr at noe vanlig samleie neppe har funnet sted. Lykke til med logikken.

Kommentar #3

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Kunstig?

Publisert nesten 12 år siden

Evolusjonen har ingen moral eller ment retning. Det som skjer det skjer. Det er ingenting som er imot naturens orden. Det er ett tidsspørsmål før forholdene blir slik at jorden går under og ingenting som har skjedd vil bety noe. Det som betyr noe er her og nå, og at vi tar vare på hverandre den lille tiden vi har en bevissthet.

Tenk deg at vi har noen få skarve år her på jorden, så skal noen ta på seg å ta fra deg kjærligheten, ta fra deg muligheten til å få barn, og ta fra barna muligheten til å eksistere med så gode muligheter for ett godt liv som noen.

Jeg forstår ikke at noen har samvittighet til å ta det valget på vegne av andre.

Kommentar #4

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Tl Lars og Morten

Publisert nesten 12 år siden

Dere er to debattanter jeg ofte har stor respekt for, men her mener jeg dere ikke overskuer problemet.

Vitenskapen er veldig bra; - men den er ikke etisk i seg selv! - Vi har utviklet atomvåpen også, - men innser at det ikke vil være etisk å bruke dem.

Hybris - var nettopp grekernes største synd! . Dette overmotet brakte dem til fall - det at de trodde på sine egne krefter! - Vi opphøyer oss selv til Herre over naturens iboende utvelgelse! Og her ser jeg at det strider mot det aller viktigste prinsipp, - nemlig kjærligheten/ tiltrekningen i skaperverket.....

Jeg håper inderlig disse barna får all muligh kjærlighet av gode mennesker. - Men jeg frykter faktisk at de ikke vil ha den livsdugeligheten som trenges, - i et fremtidig samfunn.

Til Lars: I denne saken mener jeg at vi ser at bibelen og alle andre religioner og livsfilosofier, havner med samme svaret. (med forbehold) Det er min mening at vi trenger en sunn religiøs forståelse, nettopp for å sikre en motvekt mot vitenskapens manglende etiske utforming.

Til Morten: Jeg tror ikke alt er så relativt som du beskriver. - Vi kan ikke se på vårt liv her og nå, uten å tenke på de generasjoner som kommer etter oss. - Alle må vi kanskje lære oss å leve med noen begrensninger for personlig utfoldelse. - Slik har jeg selv lært mer av døve, blinde og mennesker med andre handikap, - ennn jeg har lært av de "superfriske"  

mvh  Mette

Kommentar #5

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

vitenskap

Publisert nesten 12 år siden

Mette, respekten går begge veier. Selv om vi er uenige så har jeg respekt for den måten du argumenterer for, og du fremstår som en god person. Imidlertid så er det ikke alltid slik at gode mennesker gjør gode gjerninger i ett og alt.

Vitenskapen er ikke god eller dårlig i seg selv, atomvåpen er ikke gode eller dårlige i seg selv. Naturen er ikke god eller dårlig i seg selv.

Vi som mennesker tillegger selv verdier til de konsekvenser handlinger, objekter eller naturen har. Naturen bryr seg ikke om jorden går under og alt liv forsvinner, men vi mennesker har en holdning til dette.

Hvis vi ser på evolusjonen så kan ingen av oss se konsekvensene av det som skjer, men vi kan gjøre noen antagelser. Det er ingenting som sier at det at homofile får barn skulle få negative konsekvenser for jorden. Du kan _ Hevde _ at det får konsekvenser for samfunnet, men da er du inne på sosiologi, ikke evolusjon. Det er en farlig sammenblanding. Når du trekker konklusjoner om hvordan naturen er og da hvordan vi skal te oss så er du inne på veier som forne regimer har vist faren med. Du kan hevde at det får konsekvenser for individer, slik som barnet, og den diskusjonen tar jeg gladelig. Vi har heldigvis en del fakta der.

Kommentar #6

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

RE: Tl Lars og Morten

Publisert nesten 12 år siden
28.03.10 kl. 16:16 skrev Mette Müller:

Dere er to debattanter jeg ofte har stor respekt for, men her mener jeg dere ikke overskuer problemet.

 Hei Mette M. Takk det samme når det kommer til respekt. Jeg er ikke enig i at jeg ikke overskuer utfordringene, men jeg ser ikke at en religion skal kunne gi svarene. Vi utvikler oss som mennesker, nye teknologier kommer til, nye muligheter på godt og ondt. Vårt syn på oss selv og samfunnet vi lever i er i stadig endring. Da kan vi ikke koste på oss å være alt for fundamentalistiske. Men vi må koste på oss å diskutere de ulike sidene ved utviklingen, se om vi kan komme til gode løsninger og sette gode og moralske retningslinjer for hvordan vi lever våre liv. Men som sagt dette kan ikke være fastspikrede retningslinjer som står til evig tid, det har historien vist oss at ikke nytter.

Hva som er naturlig og hva som er kunstig er jo i seg selv et spørsmål. Hvis vitenskapen kan gjøre noe er det da ikke naturlig? Eller er bare det mennesket kunne gjør for 8000 år siden naturlig, eller det mennesket kunne gjøre for 200 år siden naturlig.

Den største faren for de fleste barn som ikke opplever å bli laget eller vokse opp som andre er ikke deres eget liv men hvordan de rundt dem ser på dem. Ta homofile som et eksempel. Deres seksualliv var straffbart for 40 år siden. Det skyltes holdninger fra de utenfor, oss hetrofile, som ikke likte det vi så og derav gjorde vi det kriminelt. I dag har dette heldigvis, synes jeg, endret seg. Men skulle vi fulgt en del av de som leser bibelen eller koranen ville det fortsatt vært kriminelt. Faren ligger i mennesket ikke i teknologien og vi mennesker er som kjent kapable til det meste.

Kommentar #7

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

RE: vitenskap

Publisert nesten 12 år siden
28.03.10 kl. 18:16 skrev Morten Christiansen:

.....Vitenskapen er ikke god eller dårlig i seg selv, atomvåpen er ikke gode eller dårlige i seg selv. Naturen er ikke god eller dårlig i seg selv.

..... Du kan hevde at det får konsekvenser for individer, slik som barnet, og den diskusjonen tar jeg gladelig. Vi har heldigvis en del fakta der.

 Hei Morten

La oss være enige om at vitenskap i seg selv er bra :)  Men den må holdes i tømme av etikken. Etikken har til nå blitt ivaretatt av livssyn. - Vi vil også i fremtid trenge et livssyn som ivaretar de etiske utfordringene i samfunnet, er min påstand!

I min argumentasjon, har jeg tankene hos barnet og barnet alene. - derfor er jeg ikke villig til å være en slags "snillist" i møte med foreldre som ønsker seg barn. - De foretar et meget bevisst valg, - og "havner ikke i uløkka", slik som i tidligere tider. Derfor må det være mulig å kunne mene noe om hva vi ønsker av vitenskapen.

Ellers tar jeg resten av mine argument nå i svar til Lars. De er til deg og, og omvendt...

mvh  Mette

Kommentar #8

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

RE: RE: Tl Lars og Morten

Publisert nesten 12 år siden
28.03.10 kl. 22:38 skrev Lars Randby: Jeg er ikke enig i at jeg ikke overskuer utfordringene, men jeg ser ikke at en religion skal kunne gi svarene.  Vårt syn på oss selv og samfunnet vi lever i er i stadig endring. Da kan vi ikke koste på oss å være alt for fundamentalistiske. Men vi må koste på oss å diskutere de ulike sidene ved utviklingen, se om vi kan komme til gode løsninger og sette gode og moralske retningslinjer for hvordan vi lever våre liv. Men som sagt dette kan ikke være fastspikrede retningslinjer som står til evig tid, det har historien vist oss at ikke nytter.

 Hva som er naturlig og hva som er kunstig er jo i seg selv et spørsmål. Hvis vitenskapen kan gjøre noe er det da ikke naturlig? Eller er bare det mennesket kunne gjør for 8000 år siden naturlig, eller det mennesket kunne gjøre for 200 år siden naturlig.

 Den største faren for de fleste barn som ikke opplever å bli laget eller vokse opp som andre er ikke deres eget liv men hvordan de rundt dem ser på dem. Ta homofile som et eksempel. Deres seksualliv var straffbart for 40 år siden. Det skyltes holdninger fra de utenfor, oss hetrofile, som ikke likte det vi så og derav gjorde vi det kriminelt. I dag har dette heldigvis, synes jeg, endret seg. Men skulle vi fulgt en del av de som leser bibelen eller koranen ville det fortsatt vært kriminelt. Faren ligger i mennesket ikke i teknologien og vi mennesker er som kjent kapable til det meste.

 Hei Lars

Jeg opplever at dine argument er litt vel opphengt i fortiden og det som har vært. La det først være klart at jeg IKKE argumenterer ut fra begrep som Synd eller Moral!

Våre valg for fremtiden, - kan ikke begrunnes med den urettferdighet vi har hatt i fortid (jmfr uekte barn) - En slik argumentasjon kan lett føre til nye "overgrep", for å si det slik (eks. Israel)

Om du ikke ser at noen religion kan gi oss svarene, så må du i allefall være villig til å søke etter hva som faktisk er Sannhet? - Dette er en "religiøs vei" vi kan møtes på.

Overskuer du utfordringene i fremtiden? - Eller er det et ikke for mye? - Jeg skal ikke si at jeg gjør det, - men jeg er helt klar over at fremtiden vil gi oss helt nye utfordringer, da utviklingen nå går uhyre raskt. - Da tenker jeg spesielt på bevisshetsutviklingen, i forhold til all den kunnskap vi har tilgjengelig. Mine barn står på "mine skuldre", - og lever livene sine i et annet samfunn enn det jeg opplevde. - Utviklingen aksellererer nærmest, - og i dette kaoset må vi ta viktige avgjørelser.

Om et barn produsert etter metoden "Tilfeldig", kan skåre bra idag, - er det ingen garanti for at dette vil fortsette? - For å være sikker ville jeg ha satset på "Tiltrekningsmetoden".

Men kanskje er det i tillegg en forskjell på menn og kvinner her? - Det sies at mannen er utrustet for å spre sine gener så mye som mulig? - Men at det er kvinnen som velger hvem hun vil ha som far til barnet sitt, og derved blir adskillig mer selektiv i forhold til dette?

mvh  Mette

Kommentar #9

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Eva og Maria

Publisert nesten 12 år siden
29.03.10 kl. 10:02 skrev Mette Müller:

Men kanskje er det i tillegg en forskjell på menn og kvinner her? - Det sies at mannen er utrustet for å spre sine gener så mye som mulig? - Men at det er kvinnen som velger hvem hun vil ha som far til barnet sitt, og derved blir adskillig mer selektiv i forhold til dette?

 Et lite tillegg. - Da jeg hadde skrevet dette, begynte tankene mine på vandring igjen.  Det fæle med dem, er at troen har gitt dem vinger som farer avsted raskere enn lyset ;)

Jeg tenkte på bildet av Maria (moderen) og Jesus (sønnen). - Og på bildet av de to "kvinnerollene "Eva og Maria", og forståelsen av dem?

Hvis vi forstår "Jesu legemlige oppstandelse" som "Guds Ènhet",  - en Ènhet av mennesker på vår klode; som en gang i fremtiden vil leve i fred og sameksistens her på jorda; - da handler ikke Evas rolle om at hun er syndig eller må fornekte sin seksualitet. - Men at hun må bli mer bevisst (holde seg til Herren) i valget av mann til sine barn? - Det handler om den viktige "morsrollen", - som faktisk må opphøyes igjen, på en ny og annerledes måte, enn tilbake til kjøkkenbenken og stelle for en mann...  (tenker jeg)

Dette har vel det pariarkalske samfunnet hindret oss i, da vi kvinner har vært mer eller mindre umyndiggjorte som mannens eiendom , i mange kulturer? - Men nå beveger vi oss inn i "en ny tid".

Nå er jeg litt sent ute i forhold til 8 mars ;)  Men passer ikke disse tankene inn her?

mvh  Mette

Kommentar #10

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

RE: RE: vitenskap

Publisert nesten 12 år siden
29.03.10 kl. 09:41 skrev Mette Müller:28.03.10 kl. 18:16 skrev Morten Christiansen:

.....Vitenskapen er ikke god eller dårlig i seg selv, atomvåpen er ikke gode eller dårlige i seg selv. Naturen er ikke god eller dårlig i seg selv.

..... Du kan hevde at det får konsekvenser for individer, slik som barnet, og den diskusjonen tar jeg gladelig. Vi har heldigvis en del fakta der.

 Hei Morten

La oss være enige om at vitenskap i seg selv er bra :)  Men den må holdes i tømme av etikken. Etikken har til nå blitt ivaretatt av livssyn. - Vi vil også i fremtid trenge et livssyn som ivaretar de etiske utfordringene i samfunnet, er min påstand!

I min argumentasjon, har jeg tankene hos barnet og barnet alene. - derfor er jeg ikke villig til å være en slags "snillist" i møte med foreldre som ønsker seg barn. - De foretar et meget bevisst valg, - og "havner ikke i uløkka", slik som i tidligere tider. Derfor må det være mulig å kunne mene noe om hva vi ønsker av vitenskapen.

Ellers tar jeg resten av mine argument nå i svar til Lars. De er til deg og, og omvendt...

mvh  Mette

Bare for å klargjøre. Jeg mener heller ikke at man skal være 'snillist' med foreldrene, og at man skal se på barnets ve og vel. Det mener jeg at jeg gjør, men kommer til en helt annen konklusjon en det du med flere har trukket.

Kommentar #11

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

RE: RE: RE: vitenskap

Publisert nesten 12 år siden
29.03.10 kl. 16:14 skrev Morten Christiansen:Bare for å klargjøre. Jeg mener heller ikke at man skal være 'snillist' med foreldrene, og at man skal se på barnets ve og vel. Det mener jeg at jeg gjør, men kommer til en helt annen konklusjon en det du med flere har trukket.

 Jeg forstår dette dit, at du tenker på de barna som allerede er skapt på andre vis, og har full forståelse for det. - Jeg tror imidlertid vi nå vet meget godt, at barn er noe vi skal ta vare på i samfunnet, etter absolutt beste evne uansett opphav.

Litt på siden, men jeg tenker på mine egne foreldre. De møttes på reallinjen, der mor fikk "privatundervisning" av far i projeksjonstegning. - Uten å vite om dette, var projeksjonstegning og matte de fagene jeg elsket på skolen! - I motsetning til alle de andre jentene! - En sammenheng her? (Men konvensjoner medførte at jeg ikke gikk denne veien. Kvinner skulle ta kvinneyrker som var mer egnet til familie og omsorg for barn, da kvinnerollen enda var stereotyp)

Jeg vet at mitt eget eksempel er litt lite og søkt, - men jeg aner at det er mere der. - Se på alle de begavelsene som har begynt å dukke opp?

mvh  Mette

Kommentar #12

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

RE: RE: RE: RE: vitenskap

Publisert nesten 12 år siden
29.03.10 kl. 19:58 skrev Mette Müller:29.03.10 kl. 16:14 skrev Morten Christiansen:Bare for å klargjøre. Jeg mener heller ikke at man skal være 'snillist' med foreldrene, og at man skal se på barnets ve og vel. Det mener jeg at jeg gjør, men kommer til en helt annen konklusjon en det du med flere har trukket.

 Jeg forstår dette dit, at du tenker på de barna som allerede er skapt på andre vis, og har full forståelse for det. - Jeg tror imidlertid vi nå vet meget godt, at barn er noe vi skal ta vare på i samfunnet, etter absolutt beste evne uansett opphav.

Litt på siden, men jeg tenker på mine egne foreldre. De møttes på reallinjen, der mor fikk "privatundervisning" av far i projeksjonstegning. - Uten å vite om dette, var projeksjonstegning og matte de fagene jeg elsket på skolen! - I motsetning til alle de andre jentene! - En sammenheng her? (Men konvensjoner medførte at jeg ikke gikk denne veien. Kvinner skulle ta kvinneyrker som var mer egnet til familie og omsorg for barn, da kvinnerollen enda var stereotyp)

Jeg vet at mitt eget eksempel er litt lite og søkt, - men jeg aner at det er mere der. - Se på alle de begavelsene som har begynt å dukke opp?

mvh  Mette

Nei, jeg mener også for barn som blir planlagt inn i ett slikt svangerskap. Jeg mener at det ikke er en motsetning mellom å velge en slik løsning og det at barnet skal være i fokus. Det er ikke en motsetning mellom at foreldrene er fornøyd og det at barnet er fornøyd, tvert imot.

Kommentar #13

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: vitenskap

Publisert nesten 12 år siden
29.03.10 kl. 20:37 skrev Morten Christiansen:Nei, jeg mener også for barn som blir planlagt inn i ett slikt svangerskap. Jeg mener at det ikke er en motsetning mellom å velge en slik løsning og det at barnet skal være i fokus. Det er ikke en motsetning mellom at foreldrene er fornøyd og det at barnet er fornøyd, tvert imot.

 Hmmm ....

Å ha barnets beste i fokus. - Hva innebærer da det i ditt tilfelle?

mvh  Mette

Kommentar #14

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: RE: vitenskap

Publisert nesten 12 år siden
29.03.10 kl. 21:29 skrev Mette Müller:29.03.10 kl. 20:37 skrev Morten Christiansen:Nei, jeg mener også for barn som blir planlagt inn i ett slikt svangerskap. Jeg mener at det ikke er en motsetning mellom å velge en slik løsning og det at barnet skal være i fokus. Det er ikke en motsetning mellom at foreldrene er fornøyd og det at barnet er fornøyd, tvert imot.

 Hmmm ....

Å ha barnets beste i fokus. - Hva innebærer da det i ditt tilfelle?

mvh  Mette

At barnet har det bra. Så enkelt er det. Resten er støy.

Kommentar #15

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Avslutter

Publisert nesten 12 år siden

 Hei Morten

"At barnet har det bra", - skrev du. - Ingen grunn til å være uenig.

Men at diskusjon vedrørende vår moderne måte å lage barn på bare er støy, - kan jeg vel bare håpe på at du har rett i? - Selv om "ryggmargsrefleksen" ikke er enig. -

Vi har vår ytringsfrihet, nettopp for å kunne lufte slike "reflekser". - Noe jeg her har gjort.  - Da er det bare å håpe på at det blir "sannheten" som styrer hva vi bruker vitenskapen vår til.

Ha en riktig god påske :)

mvh  Mette

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere