Magne Lerø

Sjefredaktør i Dagens Perspektiv/Ukeavisen Ledelse
96

Brutalt mot Fathia og sønnen

Publisert: 25. mar 2010

Greit at Knut Storberget ikke vil gripe inn, men når Fathia og sønnen Munir kommer til landet bør han beklage den brutale behandlingen de har vært utsatt for.

Den behandling av Fathia Ahmed Omar (25) og sønnen Munir (6) har fått av det norske innvandringssystemet er en skam. Det som har hendt henne, er så brutalt at det ikke kan passere uten at noen tar ansvaret.

For to uker siden bodde Fathia Ahmed Omar i Bergen. Hun har nylig vært igjennom en omfattende operasjon i Norge fordi hun ble alvorlig skadet etter flere brutale voldtekter. Men til tross for at hun var nyoperert, og både hun og sønnen hadde fått diagnosen posttraumatisk stressyndrom, ble hun tvangsutsendt ut av landet 10. mars. Nå bor hun sammen med sønnen på en benk i italienske Genova.

Hun ble sendt til Italia fordi dette var det første landet hun kom til fra Somalia. Så reiste hun videre til Norge, men her har hun ikke fått oppholdstillatelse. Da er reglene slik at hun sendes tilbake dit hun kom fra.

Livredd fengsel

Fathia tar ikke sjansen på å oppsøke de italienske myndighetene. Hun er livredd for å bli satt i fengsel eller bli skilt fra sønnen dersom hun melder seg. Hun tar ikke en gang sjansen på å legge seg inn på et hotell.  

Utlendingsnemda (UNE) er ankeinstans for avgjørelser som Utlendingsdirektoratet (UDI) fatter. Bergens Tidende skrev for et par dager siden at grunnen til at det tar tid, er at det har tatt mer enn en uke å få oversendt viktige dokumenter fra UDI til UNE, enda det ikke er mer enn noe få kvartaler mellom dem. Grunnen er problemer i Posten i forbindelse med at en ny terminal er tatt i bruk.

UDI og UNE var ikke klar over 25-åringens helsesituasjon, og hadde derfor heller ikke tatt hensyn til den da søknaden hennes om å få søke asyl i Norge ble vurdert. Her ser det ut til at det er advokaten som har sviktet. Kvinnens fastlege oversendte alle helseopplysninger om 25-åringen til UDI dagen etter at hun ble sendt ut av landet, og UDI videresendte opplysningene videre til italienske myndigheter.

Fastlegen til Fathia Ahmed Omar, Ulf Hørlyk, mener det norske immigrasjonssystemet er «grotesk tungt». –Forsinkelsene kan i ytterste konsekvens være livstruende for mine pasienter, sier han til Aftenposten. Han besøkte Fathia og sønnen tirsdag.

Rasende

Hørlyk, er rasende på måten UNE har håndtert saken på.

– Min opplevelse av folkene i UNE er at det er normale mennesker med normale følelser. Men systemet de jobber i er grotesk tungt. Det er ingen forståelse på systemnivå for at det dreier seg om mennesker, ikke papir. Papirer trenerer saken. Det kan få fatale konsekvenser. Jeg forstår det simpelthen ikke, sier han.

UNE-sjef Terje Skjeggestad sier de må sørge for en forsvarlig saksbehandling på korrekt grunnlag og at de jobber så fort som mulig.

Justisminister Knut Storberget sier til Aftenposten at han er glad for at saken blir vurdert på nytt, men at han ikke kan gripe inn i saksbehandlingen.

Denne saken er så pass grov at han burde kunne sagt noe mer. Han kan imidlertid bidra til å rette opp den skaden som har skjedd ved å beklage det de har vært utsatt for.

Rettsstaten

 Fatima er ikke norsk borger, men hun har det verd som et menneske skal ha i rettsstaten Norge. Hun bør løftes fram som et symbol for de feil som blir begått av innvandringsmyndighetene.

Regjeringen har strammet inn asylpolitikken og Knut Storberget har satt fortgang i arbeidet med å få de som ikke har fått asyl ut av landet. Det kan være delte meninger om hvem som skal få asyl, men når avgjørelsen første er tatt, forstår vi Storberget som vil at de som skal ut av landet, faktisk blir sendt ut.

Fatihia og Munir handler om noe annet. Det handler om feil som er begått. De er så grove at den måten  staten kan be om unnskyldning på, er å gi de varig oppholdstillatelse i Norge. Hvis det ikke er en regler som gir hjemmel for slikt, bør Stortinget snarest få laget en.

Kommentar #1

Mai-Liss Hauger

69 innlegg  1261 kommentarer

Barn på flukt

Publisert over 11 år siden

Jeg synes Norge skulle ha helt andre regler for barn som er på flukt og enslige asylsøkere enn de har for voksne.

Om det er en familie med barn også.

Jeg synes denne saken mot Fathia og hennes lille sønn er grotesk.Og det viser for et monster byråkrati kan være.

Jeg glemmer ikke saken mot den tamilske gutten Ashok:

Onsdag 24. mai 2006 ble 13 år gamle Ashok Jegatiswaran hentet av politiet hjemme hos fosterfamilien sin på Fjellhamar. Etter å ha bodd i Norge i fire år ble han sendt til Sri Lanka, et land i borgerkrig hvor han hverken har mor eller far som kan ta vare på han.

Det er fortsatt et mysterium for meg hvordan myndighetene i et land som Norge, som eller roper så høyt om barnas rett og barnevern , overhodet kunne sende denne 13 år gamle gutten ut av landet helt alene til et land i KRIG....?

Jeg fatter det ikke.

Men Mullah KREKAR må vi passe godt på sånn at ikke han kommer til et land hvor hans liv er i fare.En voksen mann som kan snakke for seg ja...

Et barn har tydeligvis ingen rettsikkerhet i Norge.

Jeg synes alle barn som kommer INN i Norge som flyktninger eller asylsøkere skal få BLI her.Man sender ikke barn ut i verden til usikkkerhet.Det burde da Norsk barnevern vite.

Kommentar #2

Ingrid E. Fagervik

16 innlegg  218 kommentarer

Forresten:

Publisert over 11 år siden
Kommentar #3

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Den andre siden av saken

Publisert over 11 år siden

Saken tar unektelig en ny vending når direktør Terje Skjeggestad i UNE forteller at Fathias søknad var begrunnet med 2 punkter: Ønske om bedre økonomiske forhold, og ønske om bedre skole for sønnen. Det ble ikke nevnt noe om fysiske eller psykiske problemer.

Ble TV2 brukt i en sinister plan av Fathia eller hennes mann? Jeg mener de siste opplysninger gjør et slikt spørsmål legitimt. Og dessverre er fru Justitia noen ganger bare blind - Fathia og sønnen burde kanskje ha fått blitt i Norge tross alt.

Kommentar #4

Mai-Liss Hauger

69 innlegg  1261 kommentarer

BARN har rett!

Publisert over 11 år siden

Man sender uansett ikke et barn i fra seg og ut i usikkerhet når man er et rikt land og skryter på seg å ha et barnevern som ivaretar og beskytter barn.

BARN bør ha førsterett til å bli i Norge på bekostning av voksne!

I krig så hette det (før i tiden) :"kvinner og barn først", når det gjaldt redning og sikkerhet.

Man burde stenge mye mer for voksne enslige asylsøkere og åpne opp favnen for ALLE barn som er på flukt og lever i utrygghet.

Norge har ALDRI gode grunner til å sende ut barn som har kommet hit,sende de ut i uvisshet,fattigdom og elendighet.....en SKAM for Norge at slikt gjøres!!!

Kommentar #5

Per Søetorp

101 innlegg  2029 kommentarer

RE: BARN har rett!

Publisert over 11 år siden
25.03.10 kl. 20:15 skrev Mai-L. Hauger:

Man sender uansett ikke et barn i fra seg og ut i usikkerhet når man er et rikt land og skryter på seg å ha et barnevern som ivaretar og beskytter barn.

BARN bør ha førsterett til å bli i Norge på bekostning av voksne!

I krig så hette det (før i tiden) :"kvinner og barn først", når det gjaldt redning og sikkerhet.

Man burde stenge mye mer for voksne enslige asylsøkere og åpne opp favnen for ALLE barn som er på flukt og lever i utrygghet.

Norge har ALDRI gode grunner til å sende ut barn som har kommet hit,sende de ut i uvisshet,fattigdom og elendighet.....en SKAM for Norge at slikt gjøres!!!

Dette er norsk naivitet på sitt verste, Mai-L. 

Såvidt jeg vet har det aldri vært et aktuelt alternativ å gi barnet oppholdstillatelse hos sin "far" i Norge, mens mor må returneres alene til Genova?

Skal man liksom beholde barna og sende foreldrene på huet ut igjen av landet?  Eller skal man bare lukke øynene for det sørgelige faktum at enkelte foreldre åpenbart ikke har moralske skrupler med å skyve sine egne barn foran seg i en medieapplaudert fabrikasjon av tårevåte historier for å presse norske immigrasjonsmyndigheter i kne? 

Ingen vil vel være uenig i at medias versjon av dette fremstår som særdeles brutal.  Norsk byråkrati med hjerterå avvisning av gråtende mor med barn. Men saken har dessverre opptil flere andre sider, som også Gullberg påpeker. Ingen vil vel heller bestride at UNA har vurdert denne saken opp og i mente, både med faglig kompetanse og faktiske opplysninger som verken media eller foreldrene åpenbart ikke har brydd seg nevneverdig med å publisere.

Dersom opinionen skulle hatt myndighet til å overprøve alle slike vedtak som gjøres av UNA, skulle vi nok sett på sirkus her i landet..

Kommentar #6

Mai-Liss Hauger

69 innlegg  1261 kommentarer

RE: RE: BARN har rett!

Publisert over 11 år siden
26.03.10 kl. 08:46 skrev Per Søetorp:

Dette er norsk naivitet på sitt verste, Mai-L. 

Såvidt jeg vet har det aldri vært et aktuelt alternativ å gi barnet oppholdstillatelse hos sin "far" i Norge, mens mor må returneres alene til Genova?

Skal man liksom beholde barna og sende foreldrene på huet ut igjen av landet?  Eller skal man bare lukke øynene for det sørgelige faktum at enkelte foreldre åpenbart ikke har moralske skrupler med å skyve sine egne barn foran seg i en medieapplaudert fabrikasjon av tårevåte historier for å presse norske immigrasjonsmyndigheter i kne? 

Ingen vil vel være uenig i at medias versjon av dette fremstår som særdeles brutal.  Norsk byråkrati med hjerterå avvisning av gråtende mor med barn. Men saken har dessverre opptil flere andre sider, som også Gullberg påpeker. Ingen vil vel heller bestride at UNA har vurdert denne saken opp og i mente, både med faglig kompetanse og faktiske opplysninger som verken media eller foreldrene åpenbart ikke har brydd seg nevneverdig med å publisere.

Dersom opinionen skulle hatt myndighet til å overprøve alle slike vedtak som gjøres av UNA, skulle vi nok sett på sirkus her i landet..

Nei jeg mener at barnefamilier som kommer til Norge har Norge et ANSVAR for.

Den gutten som sitter på gata i Italia er nå Norge sitt ansvar og også den syke moren.

Sånn som situasjonen er så bør Norge hente dem tilbake og vurdere om de har en trygg plass å bo i Italia før de blir tvanssendt ut igjen.

Jeg mener at folk som sender ungene alene til Norge ikke er i stand til å ta vare på ungene sine selv ,og da må Norge ta vare på dem.Barnevernet får en jobb.

La dem bare komme,Norge har god plass.

Hvorfor er det bare forbrytere og krigssoldater som skal få komme?La heller ungene strømme inn i Norge, det er alltid de som lider mest.

Kommentar #7

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

Fathia har allerede asyl i Italia

Publisert over 11 år siden

Kjære Mai-L og dere andre som ser ut til å akseptere versjonen til Aftenposten og andre medier nokså ukritisk. UNE har hatt en grundig gjennomgang av denne saken, og de har publisert en redegjørelse om saken på sine hjemmesider. Før vi får mer kritikk som er basert på følelser og feilinformasjon, er det en fordel om vi forholder oss nøkternt til informasjonen fra Terje Skjeggestad og UNE.

Kommentar #8

Mai-Liss Hauger

69 innlegg  1261 kommentarer

RE: Fathia har allerede asyl i Italia

Publisert over 11 år siden
26.03.10 kl. 10:59 skrev Kristian Kahrs:

Kjære Mai-L og dere andre som ser ut til å akseptere versjonen til Aftenposten og andre medier nokså ukritisk. UNE har hatt en grundig gjennomgang av denne saken, og de har publisert en redegjørelse om saken på sine hjemmesider. Før vi får mer kritikk som er basert på følelser og feilinformasjon, er det en fordel om vi forholder oss nøkternt til informasjonen fra Terje Skjeggestad og UNE.

Jeg fikk det med meg på nyhetene i går men skrev alikevell kritisk til hvordan de behandler asylsøkende barn og flyktninge barn , i dag. Og det mener jeg fortsatt.Når det er barn med i bildet så må man kunne omgå BYRÅKRATIET for å gjøre best mulig for barna. Barnevernet må også gjøre jobben sin og beskytte barnet og anmelde dersom det er omsorgssvikt fra staten sin side.Staten Norge har ansvar for alle barn som setter sine bein på Norsk jord.Punktum.

Kommentar #9

Mai-Liss Hauger

69 innlegg  1261 kommentarer

Barnerettigheter

Publisert over 11 år siden

- Barn har mer behov for beskyttelse enn voksne, de tåler mindre og er i stadig utvikling. Det kan være spesielle grunner til at barn kan ha beskyttelsesbehov, som fare for kjønnslemlestelse, seksuelt misbruk, kjøp og salg av barn eller rekruttering til krig

Norge setter FNs barnekonvensjon på sidelinjen i flere vanskelige asylsaker. Innvandringsregulering er viktigere.

Kommentar #10

Magne Lerø

96 innlegg  22 kommentarer

Hvem visste hva?

Publisert over 11 år siden

En sak har ulike sider. Jeg skrev min kommentar ut fra det som ble konsekvensen - en syk kvinne med en sønn på seks år ble sendt ut av landet og havnet på en benk i Italia. Etter hvert kommer det opplysninger som kaster lys over hvordan det kunne skje. Denne saken har avdekket svakheter i systemet. Det har rammet en ung kvinne og et barn.

Mye enig i det Mai-L skriver om barn.  For meg var dette en sak om anvendelse av de reglene vi har, ikke om asylpolitikk

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere