Lars Randby

159

Enes de egentlig om noe som helst?

Publisert: 24. mar 2010

Som gudløs blir jeg stadig mer forbauset over hvor lite kristne egentlig enes om egen religion. På mange måter kan det virke som om man kan skille de kristne i ulike bolker. De som har kommet frem til egen forståelese av sin tro i samhandling med sin gud. De som lener seg på kirken og dens lære og syn på gud. De som holder bibelen som den eneste sannhet. Man har selvfølgelig også en stor majoritet som synes gud er OK og sermoniene verdt å ta med seg. Det er selvfølgelig også glidende overganger mellom bolkene.

Felles har de alle at deres tro og eventuell kommunikasjon med gud er personlig og kan ikke bevises for andre enn den troende selv. At mange deler en mening gjør den ikke mer sann eller riktig. Like fullt ser man at det stadig fosøkes med en flertallsmakt. De som ikke passer inn i flertallets bestemte definisjon av den rette tro blir definert som avvikere og ikke rett bærer av troen.

Gir man noen mennesker 10 millioner kroner og resten 20 millioner kroner, vil de fleste av de som fikk det minste beløpet føle seg mindre verdt enn flertallet som fikk mest. Det spiller ingen som helst rolle at man har fått mer enn man har behov for. Vi forholder oss derav ikke bare til det vi har men er i stor grad avhengig av å sammeligne det med hva andre har for at det skal bli reelt.

Det kan virke som om det er denne mekanismen som også slår inn i det religiøse. Mange er så usikre på eget ståsted at om det ikke bekreftes av andres så blir det forringet. De med behov for slik bekreftelse vil derav i selvforsvar lett angripe avvikende syn.

Kan man da egentlig snakke om kristendom som en felles enhet eller fellesskap når det eneste man har felles er skikkelsen Jesus og troen på at det er en gud som er større enn mennesket. Er ikke den personlige troen like reel og like viktig/riktig som den institusjonelle troen.

Det kan jo tolkes dit hen at tilhengerne av den kirkelige tro i større grad søker makten og samfunnsdannelsen enn troen. For selv om man snakker om det gode budskapet holder det ikke om dette ikke også har makt i samfunnet.  Makt korrumperer er det noe som heter.

Kommentar #1

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Uenighet

Publisert over 11 år siden

Slik var det også på Jesu tid, det har dessverre alltid vært sånn, og kommer sannsynligvis alltid til å være også. Så det får vi bare leve med. Når til og med apostlene til Jesus var uenige og skilte lag, så blir det vel litt mye å forlange at vi også ikke er uenige.

Kommentar #2

Jan Bording

57 innlegg  2503 kommentarer

Eller alt for mye

Publisert over 11 år siden

Spørs om du ikke har vært for lenge i verdibørsen. Dette er jo stedet uenigheten diskuteres. Hvis du går inn i en menighet og snakker med folk som ikke diskuterer på slike steder som dette, hvilket vil si de fleste, vil du finne en helt annen enighet. Litt for mye av det gode etter min smak.

Et menneske som blir kristen, får plutselig servert en helt annen verden i sine hender. Dette er en verden som vi i utgangspunktet ikke kan forstå. Fordi de ideene som skal formidles ikke passer inn i vår opprinnelige forståelse av verden, som språket vårt er basert på, er ideene mange ganger presentert som paradokser. Disse er skrevet på et annet språk i en helt annen tid, og alle kristne forventes selv å tolke det som er skrevet.

Sett på denne bakgrunn er enigheten blant kristne verden over noe som aldri slutter å forundre meg. Jeg har snakket med kristne fra forskjellige menigheter fra forskjellige steder i verden og man kan samtale hele kvelden og finne ut at man er hjertens enige i det aller meste, i alle fall de vesentlige tingene.

Kommentar #3

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

RE: Enes de egentlig om noe som helst?

Publisert over 11 år siden
24.03.10 kl. 11:13 skrev Lars Randby:

Som gudløs blir jeg stadig mer forbauset over hvor lite kristne egentlig enes om egen religion. På mange måter kan det virke som om man kan skille de kristne i ulike bolker. De som har kommet frem til egen forståelese av sin tro i samhandling med sin gud. De som lener seg på kirken og dens lære og syn på gud. De som holder bibelen som den eneste sannhet. Man har selvfølgelig også en stor majoritet som synes gud er OK og sermoniene verdt å ta med seg. Det er selvfølgelig også glidende overganger mellom bolkene.

Hei Lars.

Du er nok delvis inne på noe, men min umiddelbare tanke er at vi kristne tross alt er ganske så enige om det aller meste. Som Jan nevner så vil du nok likevel finne nettopp uenighetene inne på et debattforum. Jeg kjenner kristne fra mange land rundt omkring i verden, alt fra Paraguay til Eritrea, til Kirgisistan til Malaysia, og vi har svært sammenfallende synspunkter hva gjelder tro osv. Jeg kjenner også kristne fra de aller fleste kirkesamfunn og opplever det samme med disse.

Forøvrig tror jeg at du kanskje beskriver litt ulike kulturer og stiler blant kristne i innlegget ditt. Slik jeg ser det er de ytre forskjellene en styrke siden det kan treffe ulike personer med ulike interesser og preferanser. Men selvfølgelig; det er trist når kristne nærmest opptrer som religiøse motstandere overfor hverandre og er fundamentalt uenige om ting... Det gir oss ikke noe godt vitnesbyrd utad...

Mvh Magnus

Kommentar #4

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

RE: RE: Enes de egentlig om noe som helst?

Publisert over 11 år siden
24.03.10 kl. 13:15 skrev Magnus Husøy:

Forøvrig tror jeg at du kanskje beskriver litt ulike kulturer og stiler blant kristne i innlegget ditt. Slik jeg ser det er de ytre forskjellene en styrke siden det kan treffe ulike personer med ulike interesser og preferanser. Men selvfølgelig; det er trist når kristne nærmest opptrer som religiøse motstandere overfor hverandre og er fundamentalt uenige om ting... Det gir oss ikke noe godt vitnesbyrd utad...

Mvh Magnus

Takker for at du ser dette og tar det opp Lars Randby. Magnus, ja det er trist men realiteten er da slik at majoriteten av kristenheten da ikke vet hva de tror på. Majoriteten av denne verdens offentlige kristenhet sier fred og ingen fare, man arbeider for en felles sammenkomst på tvers av troens kjensgjerninger og det vi aldri føre frem. Sann tro er radikal og fundamental og vil aldri bli omfavnet av denne verden og hilser med ett par vers så klart. ;)

Joh 15:18-19
Når verden hater dere, da skal dere vite at den har hatet meg før dere.
Var dere av verden, da ville verden elske sitt eget. Men fordi dere ikke er av verden, men jeg har utvalgt dere av verden, derfor hater verden dere.

1Joh 3:13
Undre dere ikke, brødre, om verden hater dere!

.

Kommentar #5

Olav Rune Ekeland Bastrup

100 innlegg  2613 kommentarer

Ikke rart i det hele tatt

Publisert over 11 år siden

En av Norges fremste eksperter på ernæringsmedisin var engang min nabo. På en hagefest i nabolaget ble vi sittende å diskutere akkurat det Randby tar opp. Men min nabo, ernæringseksperten, hadde en helt annen konklusjon enn Randby. For, som han sa: "I mitt fag driver vi empirisk vitenskap, men det finnes ikke konsensus om nesten noe som helst. Er brød slankende? Kan du spise deg slank på fett? Skal vi ha mer eller mindre av karbohydrater? Ekspertenes konklusjoner spriker i alle retninger."

Tv-serien "Hjernevask" gir også en viss pekepinn på at forskere som driver med faktabasert vitenskap kan være uenige på et så grunnleggende plan at man ikke engang kan enes om selv enkel empirisk kunnskap. 

Sett i dette lys er kristne faktisk rørende enige.

Kommentar #6

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

RE: RE: RE: Enes de egentlig om noe som helst?

Publisert over 11 år siden
24.03.10 kl. 13:45 skrev Leif Gunnar Opheim: Magnus, ja det er trist men realiteten er da slik at majoriteten av kristenheten da ikke vet hva de tror på. Majoriteten av denne verdens offentlige kristenhet sier fred og ingen fare, man arbeider for en felles sammenkomst på tvers av troens kjensgjerninger og det vi aldri føre frem. Sann tro er radikal og fundamental og vil aldri bli omfavnet av denne verden

----------
Hei Leif Gunnar.

Du tar nok munnen for full her Leif Gunnar, men det får stå for din regning. Forøvrig er det spørsmål hva som er den "offentlige kristenhet", tenker du på såkalt "nominelle kristne"? De grupperingene jeg henviste til i mitt innlegg er stort sett kristne som er aktive innenfor misjon. Noen av dem er aktive misjonærer i Latin-Amerika og Spania, andre er konvertitter fra islam som misjonerer blant muslimer, andre bor i kommunistiske og islamske land som minoritetskristne. Jeg tror nok derfor at mine bekjentskaper stort sett faller utenfor din kategorisering.

Til slutt trekker du fram vers som viser at Jesu etterfølgere skal bli hatet - ja, du kan jo treffe mine kristne venner fra Tyrkia, Eritra og Malaysia for å få det litt inn på livet. Mvh Magnus

Kommentar #7

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

RE: Ikke rart i det hele tatt

Publisert over 11 år siden
24.03.10 kl. 16:07 skrev Olav Rune Ekeland Bastrup:

Sett i dette lys er kristne faktisk rørende enige.

 Sikkert riktig dersom du satser på en bestemt grupp, fks "født på ny" i den samme trosretningen. Med også her faller jo "nyfødte" av lasset.

Dersom du ser på innbyggerne i den kristne verden som helhet, så kan en vel ikke si at religionsforskere er mere enige enn "ernæringseksperter"?

Kommentar #8

Tor Fagerhaug

48 innlegg  1778 kommentarer

re enes de egentlig om noe som helst

Publisert over 11 år siden

Det som slår meg er den fornektelsen av historisk viten som endel kristne har på tross av akkumulert viten vi har i de siste 30 år. Det er greit å tro, og endel aksepterer at bibelen er skrevet av mennesker for mennesker og har et forhold til skriftene som en åndelig kilde. Men en del har et etter mitt syn et patologisk forhold til de samme skrifter hvor de geier å tolke all mulig djevelskap, f.eks verdens undergang og alles (untatt de selv) ferd lukt til helvete 

Kommentar #9

Slettet bruker

3 innlegg  52 kommentarer

RE: Enes de egentlig om noe som helst?

Publisert over 11 år siden
24.03.10 kl. 11:13 skrev Lars Randby

Kan man da egentlig snakke om kristendom som en felles enhet eller fellesskap når det eneste man har felles er skikkelsen Jesus og troen på at det er en gud som er større enn mennesket. Er ikke den personlige troen like reel og like viktig/riktig som den institusjonelle troen?

 Jeg er usikker på hva du mener med personlig kontra institusjonell tro.

Min oppfatning er at vi er et fellesskap av mennesker som tror på en Gud som sier: Jeg vet hvilke tanker jeg har med dere.... fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp.

Det trodde Noah da han satte i gang å bygge en gedigen båt på tørre land, det trodde Abraham da han emigrerte fra Ur og siden da han var blitt gammel og enda ikke hadde fått barn. Det trodde Sara også, enda hun var langt forbi overgangalderen. 

Og slik kan vi fortsette å fortelle om mennesker som tror, frem til i dag.  

Jeg tror, og det var også de første kristnes bekjennelse når de møtte hverandre.

Hva tror du?  

Kommentar #10

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

RE: RE: RE: RE: Enes de egentlig om noe som helst?

Publisert over 11 år siden
24.03.10 kl. 17:47 skrev Magnus Husøy:24.03.10 kl. 13:45 skrev Leif Gunnar Opheim: Magnus, ja det er trist men realiteten er da slik at majoriteten av kristenheten da ikke vet hva de tror på. Majoriteten av denne verdens offentlige kristenhet sier fred og ingen fare, man arbeider for en felles sammenkomst på tvers av troens kjensgjerninger og det vi aldri føre frem. Sann tro er radikal og fundamental og vil aldri bli omfavnet av denne verden

----------Hei Leif Gunnar.Du tar nok munnen for full her Leif Gunnar, men det får stå for din regning. Forøvrig er det spørsmål hva som er den "offentlige kristenhet", tenker du på såkalt "nominelle kristne"? De grupperingene jeg henviste til i mitt innlegg er stort sett kristne som er aktive innenfor misjon. Noen av dem er aktive misjonærer i Latin-Amerika og Spania, andre er konvertitter fra islam som misjonerer blant muslimer, andre bor i kommunistiske og islamske land som minoritetskristne. Jeg tror nok derfor at mine bekjentskaper stort sett faller utenfor din kategorisering.Til slutt trekker du fram vers som viser at Jesu etterfølgere skal bli hatet - ja, du kan jo treffe mine kristne venner fra Tyrkia, Eritra og Malaysia for å få det litt inn på livet. Mvh Magnus

Jeg snakker i generell basis og tenker på statskirke, samt tradisjonskristne og katolsk tro. Det er dette som er majoriteten og det er disse som er det vanlige alminnelige folk. Om jeg tar munnen for full, det vil dommen vise, for tiden (min tid) vil muligens ikke vise det før det er over. Magnus, at du kjenner til forholdene ute i verden er jo bra. Jeg ønsker ikke å vise til noen konkurranse men SDA er faktisk svært internasjonale, også i Norge. Jeg kjenner også andre mennesker og trossamfunn enn SDA,det før jeg bel adventisit og etter. Men alikevell Magnus, gjelder dette: Sann tro er radikal og fundamental og vil aldri bli omfavnet av denne verden.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere