Karl-Johan Kjøde

9

Hva i helvete?

Publisert: 23. mar 2010

Som kristen er jeg på vei til himmelen, såpass har jeg fått med meg. Det er godt å omgi seg med godord som; tilgivelse, frelse, kjærlighet, nåde og himmel. Gjennom fire år i Storsalen menighet har jeg fra talerstolen blitt overøst av dem, og i den grad det kan gå inflasjon i slike ord, har det kanskje gjort det. For jeg merker at de gradvis mister sin kraft, de preller liksom av, hvorfor? Det kan jo aldri være feil å minne hverandre på det mest essensielt kristne?

Årsaken til at det skurrer er som følger: Vi dulles inn i idèen om frelse, tilgivelse og himmel, men blir aldri presentert for alternativene; fortapelse, synd og helvete. Gjennom fire år er jeg kun blitt presentert for halve sannheten. Jeg har altså ikke hørt for mye av det gode, men rett og slett for lite om alternativet.

I Det nye testamentet er det 162 referanser til helvete og over 70 fra Jesu egen munn. Vi liker Jesus og utfordres av hans radikalitet i møte med mennesker, hans kompromissløse omgang med sannhet og hans rettferdighetssans og kjærlighet for det som er Guds vilje. Men nevner man Jesu knallharde ord om hva som venter hinsides, blir det oppstandelse innad i kirken såvel som utenfor. Sist eksemplifisert gjennom oppslaget om Steinar Lem, uten at jeg på noe vis bifaller fremgangsmåten i det tilfellet.

De fleste kristne vil oppgi at de tror på to utganger etter livet, det er kun en marginal gruppe på verdensbasis som fornekter dette. På tross av at så mange angivelig tror på frelse og fortapelse, er det slående få som snakker om det og enda færre som virkelig lever livet sitt som om deres nære er på vei til helvete. Vår tro, også min, fremstår som en doktrine uten gyldighet. Vi lever ikke våre liv som om mennesker rundt oss går fortapt, og derfor har ikke vårt budskap om frelse noen gjennomslagskraft, for hva blir man vel frelst fra?

På Tabutorsdag 25.03 skal vi ikke primært spør om helvete eksisterer, men om; hva det er? Hvorfor det finnes? Hvem som havner der? Og hva det faktum at mennesker er på vei til helvete gjør med oss som tror på det?

Hva tenker du?

Sjekk ut www.tabutorsdag.no for mer informasjon.

Kommentar #1

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

RE: Hva i helvete?

Publisert over 11 år siden

To utganger, ja. Enten frelst som gir evig liv eller ikke frelst som gir døden.

Den ene utgnagen her, som er døden tros på forskjellige måter. Noen tror at når man dør så lever man egentlig allikevell og med det vil man lide til evig tid. Alle tror ikke det og disse har bibelsk belegg for dette. Problemet for de som tror på evig pine er at deres tro er fundamentert på dette for man sier at hvorfor skal man da tro om det ikke er evig pine. Guds godhet har ikke frelst disse men djevelens løgn om at man slettes ikke skal dø men bli Gud lik. Med Gud lik menes kunnskap om godt og ondt, samt evig liv for da er man i realiteten Gud lik. Den gruppen som tror Djevelen i den tro at de tror Gud, tror at de frelses i synd, altså med sin synd og ikke i fra synd som den andre delen tror man blir. Her ligger gjennomslagskraften som etterspørres.

Forståelsen av ordet dødsriket er avledet ifra "under bakken" eller "i graven" og som Gud sier "av jord er vi kommet og til jord skal vi bli". Dagens forståelse iblant de som tror evig pine er at dødsriket er et sted der man lider reellt og pines av djevelens ondskap. Under bakken er omformet til en slik forståelse, det samme er gjort med helvete. Helvete er ett sted der man legges forbrenning og forståelsen om at det er ett sted stammer ifra avgudsdyrkelsen om planetgudene Jupiter, Saturn, etc.. 

Mulig jeg byttet på helvete og dødsriket nå men poenget er at Guds ord må få trale alene uten innbalnding av djevelens løgner og hans avgudsdyrknings teologi/ fantasi. ;)

Kommentar #2

Ruben Solvang

8 innlegg  214 kommentarer

Hva ER helvete?

Publisert over 11 år siden

Man kan ikke snakke om helvete uten kunnskap om Jesu samtid. Jesus bruker ikke det norrøne ordet 'helvete', men stedsnavnet 'gehenna'. Han forkynte en evig og endelig dom hvor hele mennesket skulle bli tilintetgjort, bli borte – på samme måte som søppla brant opp på søppelplassen gehenna.

Jesus forkynte en rettferdig dom og straff, ikke en evig pine i et torturkammer.

Bra dere stiller spørsmål om hva helvete er og hva det betyr for oss idag – bare pass på å ikke undervise utifra antatte sannheter, uten først å sjekke opp med Bibelen og kulturen den ble forfattet i.

Kommentar #3

Terje Tønnessen

151 innlegg  508 kommentarer

Enten er det Jesus sier sant - eller så er det løgn...

Publisert over 11 år siden

Takk, Karl-Johan, for innlegget! Det er så flott at du som er så ung (25 år) tar opp dette temaet!

Det er en stor ubalanse i framstillingen av den kristne tro f.t.:

Man skjærer, kutter, bortforklarer, demper, avdramatiserer og sensurerer vekk det man mener ikke er historisk, naturvitenskapelig "sant" i NT, det som man mener ikke er mulig intellektuelt, vitenskapelig og rasjonelt å akseptere for moderne, velutdannede mennesker. Der fins en feighet, en sosial angst, der fins mange teologiske, historisk-kritiske bortforklaringsmodeller og - ikke minst - en språkfilosofisk tilnærming som sier at... jammen...det norrøne begrepet "helvete" er jo bare sånn og sånn og betyr det og det - og så gjentas og gjentas alltid historien om "Gehenna" utenfor Jerusalem der man fortok menneskeofringer etc - og dermed går det meste i oppløsning. Man har da forklart begrepet i filler, det går simpelthen i oppløsning - det blir ikke noe igjen...når de påstått lærde språkhistorikere og teologer har sagt sitt...

En del sier at de tror på en "fortapelse" - men de har ikke skjønt at det er nøyaktig like alvorlig og dramatisk som begrepet "helvete"! Ordet "fortapelse" blir nesten aldri innholdsbestemt og forklart av folk som sier de ikke tror det fins noe "helvete"...

Saken er at tenker man ontologisk (værensmessig), metafysisk, naturvitenskapelig og eksistensfilosofisk så er begrepet "himmelen" - eller for den del begrepet "Guds rike" like absurd og irrasjonelt - som begrepene "helvete" eller "fortapelsen"

Ryker det ene, ryker det andre...

Men det er det mange som ikke har skjønt

Det kan tilsynelatende virke forlokkende og attraktivt med en "snill" kjærlighetsreligion som lover alt og alle - eller de fleste eller de som gjerne vil eller har lyst - en "himmelsk" tilstand - men det har aldri vært og er ikke i samsvar med nettop de alvorlige ord fra Jesus Kristus selv - som du henviser til...

For meg som kristen er det Kristus Allherskeren vår Gud som avgjør og innholdsbestemmer dette - uavhengig av foranderlige kulturelle kontekster, språkhistorier, teologier og filosofier

Enten er det Jesus sier sant

Eller så er det løgn

Kommentar #4

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

veldige ord

Publisert over 11 år siden

Fortapelse er kanskje nødvendig å definere.

ordbok.no sier:

fortapelseforta'pelse -n rel, bibl: det å bli skilt fra Gud for alltid; det å leve uten Gud; undergang, fordømmelse frelse og f- / evig f- / f-ns mulighet

Med andre ord, ikke evig liv fordi å tape betyr å ikke få men miste og det er umulig å leve uten Guds opprettholdende kraft. Det at det i ordboken står "å leve uten Gud" er tillagt forståelse fordi noen faktisk tror dette, i sin forståelse. Gud er kjærlighet, Han er rettferdighet og det sier seg da selv at alle ikke vil bli frelst fordi de ikke vil ha Hans kjærlighet. Det er denne kjærlighet som kan drive folket til omvendelse. :) 

Hilser med følgende vers:

2Tess 1:8-9
Han kommer med flammende ild, og tar hevn over dem som ikke kjenner Gud og over dem som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium. Den straff de skal lide blir en evig fortapelse borte fra Herrens åsyn og fra hans makts herlighet

Så enkelt er det.. :)

Kommentar #5

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

RE: Hva i helvete?

Publisert over 11 år siden

23.03.10 kl. 12:55 skrev Karl-Johan Kjøde:   På Tabutorsdag 25.03 skal vi ikke primært spør om helvete eksisterer, men om; hva det er? Hvorfor det finnes? Hvem som havner der? Og hva det faktum at mennesker er på vei til helvete gjør med oss som tror på det?

---

Interessant tema, Karl-Johan.

Ja, du har helt rett i at det er mye helveteslære i Bibelen og ikke minst i NT og fra Jesu egen munn.  Dette er også en av grunnene til at jeg ikke er kristen.  Jeg kan bare ikke tro på noe så absurd.  Men nok om mine subjektive preferanser.

For over et halvt århundre siden prediket Ole Hallesby sin berømte helvetestale på radio, og det ble rabalder.  Han møtte massiv kritikk særlig fra en av biskopene, Schelderup, men også ute i almuen ble det irritasjon.  Nå er det en god stund siden jeg frekventerte kristne forsamlinger, og Storsalen har jeg vel aldri vært i, men ting tyder på at det snakkes lite om helvete der jfr dine egne ord.

Jeg tror folk flest, også langt inne i de kristne forsamlinger, når de skal være HELT ærlige med seg selv, finner det like absurd dette med helvete som jeg selv gjør.  Det er nesten så man blir litt flau når man hører snakk om det, ja du er selv inne på det; et tabu.  Hvorfor er det tabu?  Sikkert flere grunner, men jeg velger å tro mange kristne innerst inne finner tanken absurd og på mange måter utdatert.

Så kan det være man ikke flagger sitt synspunkt for høyt av frykt for å bli stemplet som vranglærer, ikke ordentlig kristen, eller noe slikt.

Kommentar #6

Karl-Johan Kjøde

9 innlegg  38 kommentarer

RE: RE: Hva i helvete?

Publisert over 11 år siden
23.03.10 kl. 13:34 skrev Leif Gunnar Opheim:

To utganger, ja. Enten frelst som gir evig liv eller ikke frelst som gir døden.

Den ene utgnagen her, som er døden tros på forskjellige måter. Noen tror at når man dør så lever man egentlig allikevell og med det vil man lide til evig tid. Alle tror ikke det og disse har bibelsk belegg for dette. Problemet for de som tror på evig pine er at deres tro er fundamentert på dette for man sier at hvorfor skal man da tro om det ikke er evig pine. Guds godhet har ikke frelst disse men djevelens løgn om at man slettes ikke skal dø men bli Gud lik. Med Gud lik menes kunnskap om godt og ondt, samt evig liv for da er man i realiteten Gud lik. Den gruppen som tror Djevelen i den tro at de tror Gud, tror at de frelses i synd, altså med sin synd og ikke i fra synd som den andre delen tror man blir. Her ligger gjennomslagskraften som etterspørres.

Forståelsen av ordet dødsriket er avledet ifra "under bakken" eller "i graven" og som Gud sier "av jord er vi kommet og til jord skal vi bli". Dagens forståelse iblant de som tror evig pine er at dødsriket er et sted der man lider reellt og pines av djevelens ondskap. Under bakken er omformet til en slik forståelse, det samme er gjort med helvete. Helvete er ett sted der man legges forbrenning og forståelsen om at det er ett sted stammer ifra avgudsdyrkelsen om planetgudene Jupiter, Saturn, etc.. 

Mulig jeg byttet på helvete og dødsriket nå men poenget er at Guds ord må få trale alene uten innbalnding av djevelens løgner og hans avgudsdyrknings teologi/ fantasi. ;)

Hei Leif Gunnar,

Ut ifra det innlegget tolker jeg deg dithen at du ikke tror på et helvete hvor man er bevisst, men at fortapt i praksis er å forvitre?

Kommentar #7

Karl-Johan Kjøde

9 innlegg  38 kommentarer

RE: Hva ER helvete?

Publisert over 11 år siden
23.03.10 kl. 13:40 skrev Ruben Solvang:

Man kan ikke snakke om helvete uten kunnskap om Jesu samtid. Jesus bruker ikke det norrøne ordet 'helvete', men stedsnavnet 'gehenna'. Han forkynte en evig og endelig dom hvor hele mennesket skulle bli tilintetgjort, bli borte – på samme måte som søppla brant opp på søppelplassen gehenna.

Jesus forkynte en rettferdig dom og straff, ikke en evig pine i et torturkammer.

Bra dere stiller spørsmål om hva helvete er og hva det betyr for oss idag – bare pass på å ikke undervise utifra antatte sannheter, uten først å sjekke opp med Bibelen og kulturen den ble forfattet i.

Takk for viktig påminnelse. Vi har med oss dyktige teologer som har studert spørsmålet nøye, derfor er jeg sikker på at de vil ta mange sider ved spørsmålet i betraktning og ikke komme med lettvinte svar.

Du tror ikke helvete er et sted med pine, men hva tenker du om lignelsen om den rike mannen og Lasarus? Er ikke det et ganske konkret budskap fra Jesus selv?

Kommentar #8

Karl-Johan Kjøde

9 innlegg  38 kommentarer

RE: Enten er det Jesus sier sant - eller så er det løgn...

Publisert over 11 år siden
23.03.10 kl. 14:02 skrev Terje Tønnessen:

Takk, Karl-Johan, for innlegget! Det er så flott at du som er så ung (25 år) tar opp dette temaet!

Det er en stor ubalanse i framstillingen av den kristne tro f.t.:

Man skjærer, kutter, bortforklarer, demper, avdramatiserer og sensurerer vekk det man mener ikke er historisk, naturvitenskapelig "sant" i NT, det som man mener ikke er mulig intellektuelt, vitenskapelig og rasjonelt å akseptere for moderne, velutdannede mennesker. Der fins en feighet, en sosial angst, der fins mange teologiske, historisk-kritiske bortforklaringsmodeller og - ikke minst - en språkfilosofisk tilnærming som sier at... jammen...det norrøne begrepet "helvete" er jo bare sånn og sånn og betyr det og det - og så gjentas og gjentas alltid historien om "Gehenna" utenfor Jerusalem der man fortok menneskeofringer etc - og dermed går det meste i oppløsning. Man har da forklart begrepet i filler, det går simpelthen i oppløsning - det blir ikke noe igjen...når de påstått lærde språkhistorikere og teologer har sagt sitt...

En del sier at de tror på en "fortapelse" - men de har ikke skjønt at det er nøyaktig like alvorlig og dramatisk som begrepet "helvete"! Ordet "fortapelse" blir nesten aldri innholdsbestemt og forklart av folk som sier de ikke tror det fins noe "helvete"...

Saken er at tenker man ontologisk (værensmessig), metafysisk, naturvitenskapelig og eksistensfilosofisk så er begrepet "himmelen" - eller for den del begrepet "Guds rike" like absurd og irrasjonelt - som begrepene "helvete" eller "fortapelsen"

Ryker det ene, ryker det andre...

Men det er det mange som ikke har skjønt

Det kan tilsynelatende virke forlokkende og attraktivt med en "snill" kjærlighetsreligion som lover alt og alle - eller de fleste eller de som gjerne vil eller har lyst - en "himmelsk" tilstand - men det har aldri vært og er ikke i samsvar med nettop de alvorlige ord fra Jesus Kristus selv - som du henviser til...

For meg som kristen er det Kristus Allherskeren vår Gud som avgjør og innholdsbestemmer dette - uavhengig av foranderlige kulturelle kontekster, språkhistorier, teologier og filosofier

Enten er det Jesus sier sant

Eller så er det løgn

Hei Terje,

Du vil med andre ord ikke innholdsbestemme hverken himmel eller helvete?

Jeg leste nettopp en veldig interessant betrakning om helvet fra CS. Lewis, vel verdt de to timene jeg brukte på den: "Den store skilsmissen". Anbefales!

Kommentar #9

Karl-Johan Kjøde

9 innlegg  38 kommentarer

RE: veldige ord

Publisert over 11 år siden
23.03.10 kl. 14:43 skrev Leif Gunnar Opheim:

Fortapelse er kanskje nødvendig å definere.

ordbok.no sier:

fortapelseforta'pelse -n rel, bibl: det å bli skilt fra Gud for alltid; det å leve uten Gud; undergang, fordømmelse frelse og f- / evig f- / f-ns mulighet

Med andre ord, ikke evig liv fordi å tape betyr å ikke få men miste og det er umulig å leve uten Guds opprettholdende kraft. Det at det i ordboken står "å leve uten Gud" er tillagt forståelse fordi noen faktisk tror dette, i sin forståelse. Gud er kjærlighet, Han er rettferdighet og det sier seg da selv at alle ikke vil bli frelst fordi de ikke vil ha Hans kjærlighet. Det er denne kjærlighet som kan drive folket til omvendelse. :) 

Hilser med følgende vers:

2Tess 1:8-9Han kommer med flammende ild, og tar hevn over dem som ikke kjenner Gud og over dem som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium. Den straff de skal lide blir en evig fortapelse borte fra Herrens åsyn og fra hans makts herlighet

Så enkelt er det.. :)

Nå er det vel strengt tatt ikke ordbok.no som skal få definisjonsretten på hva som menes med frotapelse i kristen teologi. Da kunn vi jo bare googlet de fleste spørsmål å funnet svaret. Når det er sagt, bra at du bruker bibelsitater for å underbygge synet ditt.

Kommentar #10

Karl-Johan Kjøde

9 innlegg  38 kommentarer

RE: RE: Hva i helvete?

Publisert over 11 år siden
23.03.10 kl. 15:26 skrev Frode Meland:23.03.10 kl. 12:55 skrev Karl-Johan Kjøde:   På Tabutorsdag 25.03 skal vi ikke primært spør om helvete eksisterer, men om; hva det er? Hvorfor det finnes? Hvem som havner der? Og hva det faktum at mennesker er på vei til helvete gjør med oss som tror på det?

---

Interessant tema, Karl-Johan.

Ja, du har helt rett i at det er mye helveteslære i Bibelen og ikke minst i NT og fra Jesu egen munn.  Dette er også en av grunnene til at jeg ikke er kristen.  Jeg kan bare ikke tro på noe så absurd.  Men nok om mine subjektive preferanser.

For over et halvt århundre siden prediket Ole Hallesby sin berømte helvetestale på radio, og det ble rabalder.  Han møtte massiv kritikk særlig fra en av biskopene, Schelderup, men også ute i almuen ble det irritasjon.  Nå er det en god stund siden jeg frekventerte kristne forsamlinger, og Storsalen har jeg vel aldri vært i, men ting tyder på at det snakkes lite om helvete der jfr dine egne ord.

Jeg tror folk flest, også langt inne i de kristne forsamlinger, når de skal være HELT ærlige med seg selv, finner det like absurd dette med helvete som jeg selv gjør.  Det er nesten så man blir litt flau når man hører snakk om det, ja du er selv inne på det; et tabu.  Hvorfor er det tabu?  Sikkert flere grunner, men jeg velger å tro mange kristne innerst inne finner tanken absurd og på mange måter utdatert.

Så kan det være man ikke flagger sitt synspunkt for høyt av frykt for å bli stemplet som vranglærer, ikke ordentlig kristen, eller noe slikt.

Hei Frode,


Jeg tror du kommer med en god analyse av hvorfor det snakkes så lite om. I "praksis" kjenner jeg svært få som tror på helvete. Jeg tror i motsetning til deg at en kjærlig Gud faktisk er forenelig med at helvete eksisterer, men ikke slik helvete i klassisk forstand har blitt fremstilt. Vi trenger en grundig teologisk gjennomgang på hva det er, og bedre forkynnelse på hvorfor det er forenelig med en Gud som skapte oss "lik seg selv".

Takk for bra innspill!

Kommentar #11

Linda Greve

4 innlegg  237 kommentarer

Frelst TIL hva?

Publisert over 11 år siden

Har vi kun en "evig himmel" i sikte, eller er det noe mer?

Dersom grunnen til å være kristen ene og alene finnes etter døden, så har vi kanskje ikke tatt poenget med Jesu offer(?)

Kommentar #12

Karl-Johan Kjøde

9 innlegg  38 kommentarer

RE: Frelst TIL hva?

Publisert over 11 år siden
23.03.10 kl. 17:11 skrev Linda Greve:

Har vi kun en "evig himmel" i sikte, eller er det noe mer?

Dersom grunnen til å være kristen ene og alene finnes etter døden, så har vi kanskje ikke tatt poenget med Jesu offer(?)

Hei Linda,

Veldig bra innspill. Det er jo definitivt et drøss av årsaker til å være kristen og man blir ikke bare frelst fra helvete, men denne gangen ønsker jeg å diskutere helvete fordi det ofte ties om. Hva tenker du om helvete da?

Kommentar #13

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

RE: RE: RE: Hva i helvete?

Publisert over 11 år siden
23.03.10 kl. 15:49 skrev Karl-Johan Kjøde:23.03.10 kl. 13:34 skrev Leif Gunnar Opheim:

To utganger, ja. Enten frelst som gir evig liv eller ikke frelst som gir døden.

Den ene utgnagen her, som er døden tros på forskjellige måter. Noen tror at når man dør så lever man egentlig allikevell og med det vil man lide til evig tid. Alle tror ikke det og disse har bibelsk belegg for dette. Problemet for de som tror på evig pine er at deres tro er fundamentert på dette for man sier at hvorfor skal man da tro om det ikke er evig pine. Guds godhet har ikke frelst disse men djevelens løgn om at man slettes ikke skal dø men bli Gud lik. Med Gud lik menes kunnskap om godt og ondt, samt evig liv for da er man i realiteten Gud lik. Den gruppen som tror Djevelen i den tro at de tror Gud, tror at de frelses i synd, altså med sin synd og ikke i fra synd som den andre delen tror man blir. Her ligger gjennomslagskraften som etterspørres.

Forståelsen av ordet dødsriket er avledet ifra "under bakken" eller "i graven" og som Gud sier "av jord er vi kommet og til jord skal vi bli". Dagens forståelse iblant de som tror evig pine er at dødsriket er et sted der man lider reellt og pines av djevelens ondskap. Under bakken er omformet til en slik forståelse, det samme er gjort med helvete. Helvete er ett sted der man legges forbrenning og forståelsen om at det er ett sted stammer ifra avgudsdyrkelsen om planetgudene Jupiter, Saturn, etc.. 

Mulig jeg byttet på helvete og dødsriket nå men poenget er at Guds ord må få trale alene uten innbalnding av djevelens løgner og hans avgudsdyrknings teologi/ fantasi. ;)

Hei Leif Gunnar,

Ut ifra det innlegget tolker jeg deg dithen at du ikke tror på et helvete hvor man er bevisst, men at fortapt i praksis er å forvitre?

Helt korrekt. :)

Kommentar #14

Linda Greve

4 innlegg  237 kommentarer

RE: RE: Frelst TIL hva?

Publisert over 11 år siden
23.03.10 kl. 17:21 skrev Karl-Johan Kjøde:23.03.10 kl. 17:11 skrev Linda Greve:

Har vi kun en "evig himmel" i sikte, eller er det noe mer?

Dersom grunnen til å være kristen ene og alene finnes etter døden, så har vi kanskje ikke tatt poenget med Jesu offer(?)

Hei Linda,

Veldig bra innspill. Det er jo definitivt et drøss av årsaker til å være kristen og man blir ikke bare frelst fra helvete, men denne gangen ønsker jeg å diskutere helvete fordi det ofte ties om. Hva tenker du om helvete da?

 Jeg vet ikke, men jeg heller mot at fortapelsen er evig adskillelse fra Gud, eller "evig død". Har hørt mange skrekkhistorier om Helvete (blant annet en som har vært der "sammen med Jesus"). Og hennes "vitnesbyrd" har nok bidratt til at jeg sluttet å tro på "evig pine".

Kommentar #15

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

støv og lignelser

Publisert over 11 år siden
23.03.10 kl. 16:02 skrev Tore Moen:

Jeg har hørt det er sagt at helvetes læren og evige straff til de som forkaster budskapet er en lære fra den katolske kirke, men de som mener at king james bibelen er mer riktige bibelen som komme det klart fa Jesus at helvete og den evig stafes der ikke ilden sluknes.

De som tror dette er fra den katolske læren så da er bibelen fra den katolske

Brenner det her?

Jud:7
likesom Sodoma og Gomorra og byene der omkring, som på samme måten som disse drev hor og gikk etter fremmed* kjød, og nå ligger som eksempel for våre øyne og lider straffen i en evig ild.

Hver fullmåne Sabbat skal vi møtes for å minnes ondskapen?

Jes 66:23-24
Og det skal skje: Nymåne etter nymåne og sabbat etter sabbat skal alt kjød komme for å tilbe for mitt åsyn, sier Herren.
Og de skal gå ut og se på de døde kropper av de menn som har syndet mot meg, for deres orm skal ikke dø, og deres ild skal ikke slokkes, og de skal være en gru for alt kjød.

Deres ild står det, hva betyr det? Orm er dessuten meitemark etter grunntekstens ord og de onde skal bli til støv. Ild kan bety en ånd, eller bedre ens væremåte. Jesus sier:

Matt 3:12
Han har sin kasteskovl i hånden og skal rense sin treskeplass. Hveten vil han samle i låven, men agnene skal han brenne opp med ild som ikke kan slokkes.

Med andre ord, de onde brenner opp men ilden slokker ikke.

Åp 20:9-10
Og de drog opp over den vide jord og omringet de helliges leir og den elskede stad. Men ild falt ned fra himmelen og fortærte dem.
Og djevelen som forførte dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel, hvor også dyret og den falske profet var. Og de skal pines dag og natt i all evighet
.

De som døde i Sodoma og Gomorra, pines de i dag? Nei, men i vårt minne vil de være de som brenner i evighet. Deres skjebne er ilden. Kan du, eller noen annen se en barmhjertig god Gud som ville la Lucifer lide døden for evig tid? I såfall vil jeg påstå at du som tror det er en som lyver om sannheten og tror denne løgn.

Når det gjelder Lasarus og Abraham så er det en lignelse fremsatt til noen fariseere som ikke tror Moses og profetene. De tror heller ikke Jesus, at Han reiste Lasarus opp i fra de døde. Vi vet Jesus fortalte i lignelser til de vantro og de vantro forstår ikke lignelser og tolker det heller dit den veien de selv tror uansett. Å bruke denne lignelsen, den femte i rekken til fordel for evig pine er å la være å ta det som en lignelse. Jesus avslutter denne lignelse slik:

Luk 16:30-31
Men han sa:

Nei, far Abraham! Men kommer det noen til dem fra de døde, da vil de omvende seg.

Men han sa til ham:

Hører de ikke Moses og profetene, da vil de heller ikke la seg overbevise om noen står opp fra de døde.

Jesus sier altså at om noen hadde stått opp i fra de døde så hadde de heller ike da omvendt seg. Han sier altså ikke at det er liv etter døden men Han sier til disse vantro som tror det, at hadde det skjedd så hadde de heller ikke da trodd for de tror ikke Moses og profetene. Så bør man spørre seg, Hva trodde Moses og profetene?

Kommentar #16

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

RE: RE: RE: Hva i helvete?

Publisert over 11 år siden
23.03.10 kl. 16:00 skrev Karl-Johan Kjøde: Jeg tror du kommer med en god analyse av hvorfor det snakkes så lite om. I "praksis" kjenner jeg svært få som tror på helvete. Jeg tror i motsetning til deg at en kjærlig Gud faktisk er forenelig med at helvete eksisterer, men ikke slik helvete i klassisk forstand har blitt fremstilt. Vi trenger en grundig teologisk gjennomgang på hva det er, og bedre forkynnelse på hvorfor det er forenelig med en Gud som skapte oss "lik seg selv".

---

Vel, hva slags helvete tror du på da?

Kommentar #17

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Plyndre helvete??!!

Publisert over 11 år siden

For nesten 20 år siden gjesten den kristne rockegruppen Jerusalem Oslo og fremførte bl.a. "Plunder hell" (and populate heaven")...det var derfor Jesus kom ... og Han ga oppdraget videre til oss..for at mennesket ikke skulle gå fortapt...  Legger inn en link til videosnutten av god lydkvalitet ...

http://www.youtube.com/watch?v=szi5Ft0VfbA

Kommentar #18

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Velg selv

Publisert over 11 år siden

Er dere interresert i å strekke forståelsen litt så kan jeg fortelle at ordet helvete første gng er skrevet i Gen 36:37  And SamlahH8072 died,H4191 and SaulH7586 of Reh.., her er ordet oversatt med Saul.

Det hebraiske ordet she'ôl  består av 4 tegn med en absolutt verdi på 337, og en summarisk redegjørelse av ordet blir slik: Uten helvete ingen himmel / uten himmel intet helvete, den som vil til himmelen må omfavne, elske og forstå helvetet og himmelen / helvetets vekslvirkning, altså kraften i motsetningene skaper ditt liv; velg om du vil ha et helvete på utsiden og en himmel på innsiden eller motsatt

Jmfr: Kong Saul (feiging som unngår konfrontasjon) - kong David (en mann etter Guds hjerte med blod på hendene) - kong Salomo (fred i hele hans regjeringstid)

Forstår du dette kan du velge selv hvilket liv du vil ha.

Kommentar #19

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Velg Guds ord

Publisert over 11 år siden

Saul i Strongs Hebrew Dictionary:

H7586
שׁאוּל
shâ'ûl
shaw-ool'
Passive participle of H7592; asked; Shaul, the name of an Edomite and two Israelites:

- Saul, Shaul.

Hell, eller Sheol i samme Strongs:

H7585
שׁאל    שׁאול
she'ôl  she'ôl
sheh-ole', sheh-ole'
From H7592; hades or the world of the dead (as if a subterranian retreat), including its accessories and inmates:

- grave, hell, pit.

Kommentar #20

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

RE: Velg Guds ord

Publisert over 11 år siden
23.03.10 kl. 19:23 skrev Leif Gunnar Opheim:

Saul i Strongs Hebrew Dictionary:

H7586שׁאוּלshâ'ûlshaw-ool'Passive participle of H7592; asked; Shaul, the name of an Edomite and two Israelites:

- Saul, Shaul.

Hell, eller Sheol i samme Strongs:

H7585שׁאל    שׁאולshe'ôl  she'ôlsheh-ole', sheh-ole'From H7592; hades or the world of the dead (as if a subterranian retreat), including its accessories and inmates:

- grave, hell, pit.

 For all del, knip igjen.

Kommentar #21

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

RE: Hva ER helvete?

Publisert over 11 år siden
23.03.10 kl. 13:40 skrev Ruben Solvang:

(...) Jesus forkynte en rettferdig dom og straff, ikke en evig pine i et torturkammer. (...)

Takk for en bra kommentar Ruben.

For min egen del har jeg alltid sett på "helvete" som en del av Jesu og apostlenes vitnesbyrd. Når det er sagt så sies det mye om helvete i NT, og ikke alt som sies er like enkelt å forstå. Grunnleggende sett vil jeg fastholde at det er to utganger fra vårt jordiske liv (hva som skal skje på dommedag), men detaljene er interessante å se nærmere på. Jeg synes at de tingene du argumenterer med her virker fornuftige. Fortapelse defineres også som evig fravær av Guds nærhet (i et av brevene), og ikke nødvendigvis som den middelalderske stekeovnen med demoner og monstre.

Mvh Magnus

Kommentar #22

Karl-Johan Kjøde

9 innlegg  38 kommentarer

RE: RE: RE: RE: Hva i helvete?

Publisert over 11 år siden
23.03.10 kl. 18:01 skrev Frode Meland:

Vel, hva slags helvete tror du på da?

For å være helt ærlig Frode, så vet jeg ikke. Jeg ønsker å nærme meg et svar, men skal i hvert fall vente til torsdag med å konkludere :)

Kommentar #23

Karl-Johan Kjøde

9 innlegg  38 kommentarer

RE: Plyndre helvete??!!

Publisert over 11 år siden
23.03.10 kl. 18:09 skrev Knut Nygaard:

For nesten 20 år siden gjesten den kristne rockegruppen Jerusalem Oslo og fremførte bl.a. "Plunder hell" (and populate heaven")...det var derfor Jesus kom ... og Han ga oppdraget videre til oss..for at mennesket ikke skulle gå fortapt...  Legger inn en link til videosnutten av god lydkvalitet ...

http://www.youtube.com/watch?v=szi5Ft0VfbA

Takk for innspill til pausemusikk på tabutorsdag :)

Fra før har jeg Larry Norman og Stryper på blokka.

Kommentar #24

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: Hva i helvete?

Publisert over 11 år siden
23.03.10 kl. 22:23 skrev Karl-Johan Kjøde:23.03.10 kl. 18:01 skrev Frode Meland:

Vel, hva slags helvete tror du på da?

For å være helt ærlig Frode, så vet jeg ikke. Jeg ønsker å nærme meg et svar, men skal i hvert fall vente til torsdag med å konkludere :)

---

Det er noe forfriskende herlig når folk er ærlige og sier at de ikke vet.  Det skal du ha credit for.

Kommentar #25

olav grimdalen

66 innlegg  431 kommentarer

Hva i helvete

Publisert over 11 år siden

Jo min venn Helvete finnes. synden florerer det er tydelig tegn på at den onde er i virksomhet, Denne verdens fyrste som Jesus kaller ham, han holder til i Helvete. Derfra sender han ut sine "engler".

Jesus sier i sitt ord. "enten er dere for meg eller i mot meg.  Vi kan ikke tjene to herrer. Jesus er veien til Himmelen uten han er det ikke noe håp for noe menneske. Den som sier nei til Jesus tilbud om frelse fra sine synder går fortapt.. Dette er ikke fraser, det er livets virkelighet.

Jeg har også  hatt storsalen som mitt åndelig hjem . Det var fine år.

Guds fred ønskes deg.

Kommentar #26

Karl-Johan Kjøde

9 innlegg  38 kommentarer

RE: Hva i helvete

Publisert over 11 år siden
23.03.10 kl. 23:17 skrev olav grimdalen:

Jo min venn Helvete finnes. synden florerer det er tydelig tegn på at den onde er i virksomhet, Denne verdens fyrste som Jesus kaller ham, han holder til i Helvete. Derfra sender han ut sine "engler".

Jesus sier i sitt ord. "enten er dere for meg eller i mot meg.  Vi kan ikke tjene to herrer. Jesus er veien til Himmelen uten han er det ikke noe håp for noe menneske. Den som sier nei til Jesus tilbud om frelse fra sine synder går fortapt.. Dette er ikke fraser, det er livets virkelighet.

Jeg har også  hatt storsalen som mitt åndelig hjem . Det var fine år.

Guds fred ønskes deg.

Godt å høre at du har gode minner fra Storsalen og takk for lykkeønskningene.

Kommentar #27

christian berg

24 innlegg  1115 kommentarer

RE: Ilden siom ikke slokner

Publisert over 11 år siden

Tore.

At det står evig og uslokkelig, gjør det ikke til et evig torturkammer, som brenner i evig forstand. skjekk ut litt hva grunnordet som er brukt for evig, betyr.

Se litt på bruken av samme ordet andre plasser i bibelen. Jonas ble slukt for evig tid, soddom og gomorra skulle det regne ild over i evig tid.

Er Jonas i fiskens mage enda? Regner det ild over de to byene enda?

Ordet uslokkelig, betyr ikke at det brenner for alltid heller. hvor ofte har en ikke sett på nyhetene *huset var uslokkelig* og brandt ned til grunnen. De slutter da og brenne når alt er brendt opp.

Ruben solvang er inne på noe viktig over her Tore.

Jeg vet du gjerne vil ha dette evige torturkameret, at det er slik, men jeg tror ikke en slik kjærlig Gud, vil tortorere og pinefolk i all evighet.

Så mye fra gamle testamentet som kjem frem igjen i nye testamentet, så tror jeg det gjelder dette også. Slik jeg forstårbibelen blir det et soddom og gomorra en gang til, over hele jorden, med guds folk trygt innafor nye jerusalem som kjem ned fra himmelen ;) 

mh cb 

23.03.10 kl. 16:02 skrev Tore Moen:

Jeg har hørt det er sagt at helvetes læren og evige straff til de som forkaster budskapet er en lære fra den katolske kirke, men de som mener at king james bibelen er mer riktige bibelen som komme det klart fa Jesus at helvete og den evig stafes der ikke ilden sluknes.

De som tror dette er fra den katolske læren så da er bibelen fra den katolske

Kommentar #28

christian berg

24 innlegg  1115 kommentarer

RE: Ilden siom ikke slokner

Publisert over 11 år siden

Tore.

Jeg har lagt merke til en annen plass at du mener att når en person dør, så går denne personen rett til himmelen, eller rett til helvete?

Selv om bibelen sier klart at de døde sover, til Jesus kommer. Bibelen sier at de døde et ingenting, de føler ingenting, osv osv.

Bibelen gjør det tindrende klart at de døde ikke vet noe, de kan ikke tenke og føle, se eller høre, og de kan heller ikke kontaktes av de levende eller selv kontakte noen. Guds Ord lærer at døden er en ubevisst søvn, Sal. 6:6. 115:17. Fork. 9:5. Matt. 9:24. John. 11:11-14.

Vist vi da sier at bibelen er feil, og du har rett i det du mener (som en tankelek), at folk drar enten rett til himmelen, eller til helvete når de dør.....

Da sendes altså noen til helvete, og noen til himmelen, straff/lønn begynner, også reises de opp til dommen flere hundre, kansje flere tusen år etterpå igjen?

Det høres tynt ut Tore, Jesus må nok først komme tilbake og holde dom, før noe skjer.

mh cb 

23.03.10 kl. 16:02 skrev Tore Moen:

Jeg har hørt det er sagt at helvetes læren og evige straff til de som forkaster budskapet er en lære fra den katolske kirke, men de som mener at king james bibelen er mer riktige bibelen som komme det klart fa Jesus at helvete og den evig stafes der ikke ilden sluknes.

De som tror dette er fra den katolske læren så da er bibelen fra den katolske

Kommentar #29

Jan Bording

57 innlegg  2503 kommentarer

Poenget

Publisert over 11 år siden

Det viktigste med helvete er vel ikke antall demoner med høygafler, men at det er to utganger og hvis man befinner seg i den gale vil det komme som en stor overraskelse og man vil angre bittert at man ikke valgte rett.

Helvete er ikke min drivkraft til å være kristen, men en kraftig drivkraft for å bringe evangeliet til de som er på feil vei.

Kommentar #30

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

RE: Poenget

Publisert over 11 år siden
24.03.10 kl. 08:16 skrev Jan Bording:

Det viktigste med helvete er vel ikke antall demoner med høygafler, men at det er to utganger og hvis man befinner seg i den gale vil det komme som en stor overraskelse og man vil angre bittert at man ikke valgte rett.

Helvete er ikke min drivkraft til å være kristen, men en kraftig drivkraft for å bringe evangeliet til de som er på feil vei.

 Godt sagt!

Kommentar #31

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

RE: Hva i helvete?

Publisert over 11 år siden
23.03.10 kl. 12:55 skrev Karl-Johan Kjøde:

Som kristen er jeg på vei til himmelen, såpass har jeg fått med meg. Det er godt å omgi seg med godord som; tilgivelse, frelse, kjærlighet, nåde og himmel. Gjennom fire år i Storsalen menighet har jeg fra talerstolen blitt overøst av dem, og i den grad det kan gå inflasjon i slike ord, har det kanskje gjort det. For jeg merker at de gradvis mister sin kraft, de preller liksom av, hvorfor? Det kan jo aldri være feil å minne hverandre på det mest essensielt kristne?

..........................

Hva tenker du?

Når folk på Jesu tid bruke begreper som Helvete - eller nå hva de kalte det - må man se på de skrifter som de hadde tilgjengelig på den tiden.  De hadde ikke bare vårt "Gamle Testamentet" . De hadde tilgang til flere bøker enn vi finner i vår Bibel.  I det Jødiske bibliotek finnes det mye tilleggslitratur som forklarer mange tema bedre.  I Bibelen finner vi historier om en man men navn Enok ( 1.Mos 5:18-24) . Denne mannen skrev egne bøker om sin tid med Gud.   I 2. Enoks bok foreller han om en "opprykkelse" og en forklaring om innholdet av "De 7 Himler".   Den første himmel er den vi fysisk kan forstå.. Den andre himmel er de falne englers fengsel.  I den tredje himmel er delt i 2 med en del for et "Edenshage lignende sted" som inneholder "Livets tre" og dette er det sted som er laget for de "retferdige", men den tredje himmel er delt i 2 med en del som har enhver pine og plage som finnes og med mørke ogtåke, intet lys og en dyster ild brenner der og grusomme engler som bærer våpen og som piner uten barmhjertighet.   Dette stedet er beredt for de ufomme som øver ugudelighet på jorden osv.. 

Dette "Enok" bildet av "Edenshage/Helvete" har nok preget den gammeljødiske og gammelkatolskel oppfatting av livet etter døden.   Men som vi vet er Kristendommen en religion som tilpasser seg de forskjellige lokale religioner dit den kommer.    Selve ordet vi bruker idag "Helvete" er jo en blanding av  Norrøn/Gresk/Romersk forestilling om Helheimen.  I vår "Helvetes" tro ligner vel forståelsen mer på  Norrøn sin versjon av Helheimen enn Enok sin versjon av det samme.  

Riktig nok han jeg sans for den siste reklame-defininisjonen av helvete best , hvor en dag i helvete er som en dag uten VG. Dette viser en forståelse av at det er et sted vi ikke vil til.

Kommentar #32

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Åndelig snillisme!

Publisert over 11 år siden

I dag er det en for svak fokus på evighetsalvoret i forkynnelsen. Det virker som om prekestolene er blitt influert av den rådende humanistiske sosialdemokratiske samfunns-snillismen. Åndelig snillisme kan defineres som at du ikke skal fortelle noen at de tar feil, men bare være snill og grei. Mange vakler i sitt syn på hva den evige fortapelse innebærer, nettopp under påvirkning av både humanistisk og liberalteologisk tankegods. Jeg nekter å gi etter for liberale og populistiske oppfatninger på et slikt alvorlig område.

Hvis det ikke fantes en evig fortapelse, hvorfor skal vi da drive misjon? Hvorfor skulle Jesus korsfestes og dø for våre synder, hvis det ikke var for å frelse oss fra den evige fortapelsen?

Frelsesforkynnelsen er meningsløs om vi ikke sier noe om hva en skal frelses fra.

Kommentar #33

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

RE: RE: Hva i helvete?

Publisert over 11 år siden
24.03.10 kl. 08:26 skrev Kjell Haugen:

Dette "Enok" bildet av "Edenshage/Helvete" har nok preget den gammeljødiske og gammelkatolskel oppfatting av livet etter døden.   Men som vi vet er Kristendommen en religion som tilpasser seg de forskjellige lokale religioner dit den kommer.    Selve ordet vi bruker idag "Helvete" er jo en blanding av  Norrøn/Gresk/Romersk forestilling om Helheimen.  I vår "Helvetes" tro ligner vel forståelsen mer på  Norrøn sin versjon av Helheimen enn Enok sin versjon av det samme.  

Etter min mening er ordet ”fortapelsen” et bedre bibelsk korrekt ord å bruke. Det er ordet fortapelse som er mest bibelsk riktig i forhold til evangeliets ord om at en ikke skal gå fortapt.

Kommentar #34

Abraham Nissen

2 innlegg  63 kommentarer

RE: Åndelig snillisme!

Publisert over 11 år siden
24.03.10 kl. 08:31 skrev Gunnar Lund:

Jeg nekter å gi etter for liberale og populistiske oppfatninger på et slikt alvorlig område.

Hvis det ikke fantes en evig fortapelse, hvorfor skal vi da drive misjon? Hvorfor skulle Jesus korsfestes og dø for våre synder, hvis det ikke var for å frelse oss fra den evige fortapelsen?

Frelsesforkynnelsen er meningsløs om vi ikke sier noe om hva en skal frelses fra.


Men er det dette som er tilfelle, egentlig?

Jeg ser en grunn til å minne om Grundtvig. Hos ham var ikke fortappelsen avskaffet gjennom teologisk fiksfakseri. For ham var helvete reellt. Vi kan si, som han, at å misjonere gir dyp mening, og vi m å forklare folk hva Jesus frelser oss fra. Det finnes i utgangspunktet to utganger.

Men allikevel, kan vi si som Grundtvig, at gjennom Jesus er helvete kanskje overvunnet og gjort overflødig? Da er det fremdeles viktig å informere folk om sannheten, men det er ikke så sikkert at de farer rett hen i gropen for evig tid, dersom vi ikke når dem i tide... "Fra Helved til Himmels de foer!"

Mvh Abraham

"Idag sukker helved og klager"...

Av Nikolaj Frederik Severin Grundtvig (September 8, 1783September 2, 1872)

    I Dag sukker Helved og klager: O, gid han dog aldrig var fød, Den Søn af Marie, min Plager! O gid han dog aldrig var død!Hvor er mine Kæmper saa bolde? Hvor er mine Porte og Volde! Hvor er nu min Styrke saa prud! Han sprængde det Alt som en Gud!Ære være Guddoms-Manden, Korsfæstet og opstanden!    I Dag sukker Helved og klager: O vee, at jeg tog ham i Favn! O vee, hvor dog Skinnet bedrager, Hans Taarer, hans Farve, hans Navn!Han kaldte sig Menneske-Sønnen, Jeg troed ham, høster nu Lønnen! Som Fuglen til Buret han kom, Nu fløi han og Reden er tom! Ære være Guddoms-Manden, Korsfæstet og opstanden!    I Dag sukker Helved og klager: Jeg før var saa rund og saa feed, Nu blev jeg en Beenrad fuldmager, Hvorfor, den "Lyslevende" veed,Min Mad i utallige Dage Jeg maatte nu give tilbage! Her sidder jeg nøgen og krum, O vee, hvor den Kæmpe var grum! Ære være Guddoms-Manden, Korsfæstet og opstanden!    I Dag sukker Helved og klager: Ak, Adam og hele hans Kiøn, Nu trodsig i Skare uddrager, Gienløst af den skjulte Guds Søn!Jeg sanked dem smaalig med Gammen, Nu røved han dem Allesammen, Nu, paa den Korsfæstedes Ord, Fra Helved til Himmels de foer! Ære være Guddoms-Manden, Korsfæstet og opstanden!    I Dag sukker Helved og klager: O Død, du min eenbaarne Søn! Hvad nytter det, du dig umager! Kun Spot er dit Arbeides Løn!De lee, naar du Haanden udstrækker, De veed, han dem alle opvækker! O vee mig! paa Krogen jeg beed! o vee mig, at han kom herned! Ære være Guddoms-Manden, Korsfæstet og opstanden!
Kommentar #35

christian berg

24 innlegg  1115 kommentarer

RE: Poenget

Publisert over 11 år siden

Men løgnen/fantasien om evig straff i et torturkammer uten sidestykke med flammer skriking og demoner, har produsert mange som tar avstand fra gud. Det er jo ikke bra. Hvor ofte har en ikke hørt : en slik Gud, vil ikke jeg ha noe med og gjøre, osv.

cb

24.03.10 kl. 08:16 skrev Jan Bording:

Det viktigste med helvete er vel ikke antall demoner med høygafler, men at det er to utganger og hvis man befinner seg i den gale vil det komme som en stor overraskelse og man vil angre bittert at man ikke valgte rett.

Helvete er ikke min drivkraft til å være kristen, men en kraftig drivkraft for å bringe evangeliet til de som er på feil vei.

Kommentar #36

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

RE: RE: Poenget

Publisert over 11 år siden
24.03.10 kl. 09:08 skrev christian berg:

Men løgnen/fantasien om evig straff i et torturkammer uten sidestykke med flammer skriking og demoner, har produsert mange som tar avstand fra gud. Det er jo ikke bra. Hvor ofte har en ikke hørt : en slik Gud, vil ikke jeg ha noe med og gjøre, osv.

cb

Det er nok fordi den klassiske forestillingen om helvete ikke har ingen bakgrunn i bibelen. Endel av det er myter som oppstod i middelalderen, ikke minst gjennom Dantes' bok "Inferno". Djevelen har ikke horn, hale og en høygaffel. Et feil bilde med andre ord.

Kommentar #37

Janne Storvik Mathisen

3 innlegg  49 kommentarer

En Gudommelig Åpenbaring om helvete

Publisert over 11 år siden

"En Gudommelig Åpenbaring om helvete"

Jeg så det var ei annen her også som nevnte på hun som hadde vært i helvete sammen med Jesus. Vel, hun som har vært der og vitner om dette heter Mary K. Baxter.

Jeg har lest boken hennes, og den var HEAVY til de grader. Sånn at jeg måtte legge den fra meg innimellom fordi det ble bare TOO MUCH TO HANDLE! Jeg råder egentlig alle utenom barn til å lese den ...hmm...HVIS DE TØR, så langt de tør.

Mary K. Baxter ønsker at alle mennesker fritt skal få høre hennes budskap fra Jesus Kristus. Derfor kan boken lastes ned gratis på internett. Boken inneholder åpenbaringer fra Helvete, men også åpenbaringer fra Himmelen og om Endetiden.

Boken kan lastes ned gratis på 20 språk (inkl norsk),
Link til nettsted med boken på 20 språk,  "A Divine Revelation of Hell" av Mary K. Baxter:
http://www.spiritlessons.com/Mary_K_Baxter_A_Divine_Revelation_of_Hell.htm#Into_Hell


Her er  utdrag fra boken: A Divine Revelation of Hell by Mary K Baxter

"Se, mitt barn," sa Jesus, "jeg kommer til å ta deg ved min Ånd inn i helvete, så du kan bli i stand til å gi en beskrivelse av virkeligheten av det, så du kan fortelle hele verden at helvete er virkelig, og føre de fortapte ut av mørket og inn i Jesu Kristi evangeliums lys." Umiddelbart ble sjelen min tatt ut av kroppen. Jeg reiste med Jesus opp og ut av huset mot himmelen. Jeg visste om alt som foregikk rundt meg. Jeg så min mann og barna som sov i huset under meg. Det var som om jeg var død og kroppen min ble etterlatt på senga, mens min ånd dro sammen med Jesus opp gjennom taket på huset. Det så ut som om hele taket var trukket vekk, og jeg kunne se min familie som sov i sine senger. Jeg kjente Jesu berøring da han sa, "Frykt ikke, de vil være trygge." Han kjente mine tanker. Jeg vil nå prøve å fortelle etter beste evne steg for steg det jeg så og følte. Det var en del ting jeg ikke forsto. Herren Jesus fortalte meg meningen med det meste av det, men det var noen ting han ikke fortalte. Jeg visste da, og jeg vet nå, at disse tingene virkelig hendte, og bare Gud kunne ha vist meg dem. Lovet være hans hellige navn! Folk, tro meg, helvete er virkelig! Jeg ble tatt med dit av Ånden mange ganger under forberedelsen til denne rapporten. Snart var vi høyt oppe i det himmelske. Jeg vendte meg og så på Jesus. Han var full av herlighet og kraft, og hvilken fred som fløt fra ham! Han tok min hånd og sa, "Jeg elsker deg. Frykt ikke, for jeg er med deg!" Da han hadde sagt det, begynte vi å gå enda høyere opp mot himmelen, og nå kunne jeg se jorden nedenunder oss. Som sprengt ut av jorden og spredt utover mange steder, var det som røyktrakter som spant rundt mot et senter for deretter å vende tilbake til utgangspunktet igjen. Disse skypumpeaktige virvler strakk seg høyt over jorden og så ut som et kjempemessig, skittent monster som beveget seg hele tiden. De kom opp overalt fra jorden. "Hva er disse?" spurte jeg Herren Jesus, da vi nærmet oss en av dem. "De er porter inn til helvete," sa han. "Vi vil gå inn i helvete gjennom en av dem."

Straks gikk vi inn i en av disse traktene. Innvendig så den ut som en tunnel som spant rundt og rundt og tilbake igjen som en snurrebass. Et dypt mørke senket seg over oss, og sammen med mørket kom en fryktelig stank som tok pusten fra meg. Langs sidene i denne tunnellen var det levende skikkelser innhyllet i veggene. Disse skikkelsene som hadde en mørk grå farge, beveget seg og skrek til oss da vi passerte. Jeg visste, uten at noen sa meg det, at de var onde. Skikkelsene kunne bevege seg, men hang fremdeles fast i veggene. Det kom en fryktelig stank fra dem, og de hylte til oss med de mest grufulle skrik. Jeg følte en usynlig, ond makt som beveget seg inne i tunnellene. Noen ganger kunne jeg i mørket skjelne skikkelsene. En skitten tåke dekket det meste av dem. "Herre, hvem er disse?" spurte jeg, mens jeg holdt godt fast i hånden til Jesus. Han sa: "Disse er onde ånder som er klare til å bli spydd ut over jorden, når Satan gir dem ordre til det." Mens vi gikk nedover inne i tunnellen, lo de onde skikkelsene og ropte etter oss. De prøvde å berøre oss, men kunne ikke på grunn av kraften hos Jesus. Selve luften var forurenset og skitten, og bare Jesu nærvær holdt meg fra å skrike ut i ren skrekk. Joda, jeg hadde alle mine sanser, - jeg kunne høre, lukte, føle, ja, til og med smake ondskapen på dette stedet. Om noe hadde skjedd med sansene mine, måtte det være at de hadde blitt mer følsomme, og lukten og urenheten gjorde meg nesten syk. Hyl fylte luften ettersom vi nærmet oss bunnen av tunnellen. Gjennomtrengende skrik steg opp mot oss gjennom den mørke tunnellen. Alle slags lyder fylte luften. Jeg kunne føle frykt, død og synd rundt meg overalt. Den verste lukt jeg noen gang hadde kjent, fylte luften. Det var som lukt av råtnende kjøtt, og det kjentes som den kom fra alle kanter. Aldri hadde jeg på jorden kjent slik ondskap eller hørt slike desperate skrik. Snart skulle jeg finne ut at det var skrikene fra de døde, og at helvete var fylt av deres jammer. Jeg kjente et gufs av et ondt vinddrag og en sugende kraft foran oss. Lys, som lignet lyn eller blitzlys brøt gjennom det svarte mørke og kastet grå skygger på veggene. Jeg kunne bare så vidt skjelne formen av et eller annet foran meg. Jeg rygget tilbake i sjokk, da jeg ble klar over at det var en stor slange foran oss, som beveget seg bortover. Da jeg fortsatte å se, så jeg disse motbydelige slangene slynge seg rundt overalt.

Jesus sa til meg: "Vi skal snart gå inn i det venstre benet i helvete. Foran deg vil du se veldig sorg, ynkelig tristhet og ubeskrivelig skrekk. Hold deg tett inntil meg, så vil jeg gi deg styrke og beskyttelse mens vi går gjennom helvete." "De ting du kommer til å se er en advarsel," sa han. "Boken du skal skrive, kommer til å frelse mange fra helvete. Det du ser er virkelig. Frykt ikke, for jeg vil være med deg." Foran oss, så langt jeg kunne se, fløy det gjenstander som slo ned her og der. Skurrende lyder og ynkelige skrik fylte luften. Oppe foran oss så jeg et svakt lys, og vi begynte å gå mot det. Stien var som tørr, pudderaktig jord. Snart var vi framme ved inngangen til en liten mørk tunnel. Noen ting makter jeg ikke å sette på papiret; de var for grusomme til å kunne beskrives. Man kunne smake frykten i helvete, og jeg visste at hvis jeg ikke hadde vært sammen med Jesus, kunne jeg ikke ha kommet meg derfra igjen. Mens jeg skriver dette, er det noen ting jeg så som jeg ikke forstår, men Herren kjenner alle ting, og han hjalp meg til å forstå det meste av det jeg så. La meg advare deg - kom ikke til dette stedet! Det er et grufullt sted med plager, gjennomtrengende pine og evig sorg. Din sjel vil alltid leve. Sjelen lever for evig! Det er ditt virkelige jeg, og din sjel vil gå enten til helvete eller himmelen! Til dere som tenker at helvete er her på jorden vel, du har rett - det er det! Helvete er i jordens sentrum, og det fins sjeler der som opplever tortur dag og natt. Det er ingen selskaper i helvete. Ingen kjærlighet. Ingen medfølelse. Ingen hvile. Bare et sted med sorg og bedrøvelse langt utover det du kan forestille

-----

Jesus og jeg fortsatte bortover stien til vi kom til en annen grop. Smerte skrik, uforglemmelige sorgfylte lyder hørtes overalt. Herre, hva blir det neste? Tenkte jeg. Vi gikk rett forbi noen av disse onde skikkelsene, uten at det virket som de så oss, og stoppet ved en av gropene med ild og svovel. I den neste gropen var det en storvokst mann. Jeg hørte at han forkynte evangeliet. Jeg så forbauset på Jesus for å få en forklaring, for han kjente hele tiden mine tanker. Han sa: "Mens han var på jorden, var denne mannen en forkynner av evangeliet. En tid talte han sannheten og tjente meg." Jeg undret på hvorfor denne mannen var i fortapelsen. Han var ca. 1,80 m høy, og skjelettet hans var skitten-grått, som en gravsten. Deler av klærne hang fortsatt rundt ham. Jeg undret meg over at ilden hadde etterlatt klærne laset og fillete uten å brenne dem opp. Brent kjøtt hang rundt ham, og hodeskallen så ut til å være i flammer. En fryktelig stank kom fra ham. Jeg så på mens mannen bredte ut hendene som om han holdt en bok, og begynte å lese Skriften fra denne liksom-boken.
Igjen husket jeg det Jesus hadde sagt:" Du beholder alle dine sanser i helvete, og de er mye sterkere her." Mannen leste det ene skriftavsnitt etter det andre, og jeg syntes det var bra. Jesus sa til mannen med stor kjærlighet i stemmen: "Vær stille." Straks sluttet mannen å snakke, og vendte seg sakte for å se på Jesus. Jeg så mannens sjel inne i skjelett-formen. Han sa til Herren: "Herre, nå vil jeg preke sannheten til alle mennesker. Nå, Herre, er jeg klar til å gå og fortelle andre om dette stedet. Jeg vet, at mens jeg var på jorden, trodde jeg ikke at det fantes noe helvete, heller ikke trodde jeg at du ville komme tilbake. Det var det folk ville høre, og jeg gikk på kompromiss med sannheten overfor folket i min menighet." "Jeg vet at jeg ikke likte andre som var av en annen rase eller hudfarge, og jeg var årsak til at mange falt bort fra deg. Jeg laget mine egne regler om himlen og om rett og galt. Jeg vet at jeg førte mange vill, og fikk mange til å snuble mot ditt hellige ord, og at jeg tok penger fra de fattige. Men, Herre, la meg komme ut, så vil jeg gjøre det som er rett. Jeg vil ikke ta penger fra menigheten mere. Jeg har allerede omvendt meg. Jeg vil elske mennesker av enhver rase og hudfarge." Jesus sa: "Ikke bare forvrengte du og representerte Guds Hellige Ord på en feil måte, men du løy om at du kjente sannheten. Livets fornøyelser var viktigere for deg enn sannheten. Jeg kom selv til deg og prøvde å få deg til å vende om, men du ville ikke høre. Du fortsatte på din egen vei, og ond var den herre du tjente. Du kjente sannheten, men ville ikke omvende deg eller komme tilbake til meg. Jeg var der hele tiden. Jeg ventet på deg. Jeg ville at du skulle angre, men du ville ikke. Og nå er dommen over deg allerede satt." Jesu ansikt var fullt av sorg. Jeg visste at om mannen hadde lyttet til Frelserens kall, ville han ikke ha vært her nå. "Å, menneske, hør etter!" Jesus snakket til den frafalne igjen: "Du skulle ha fortalt sannheten, og du skulle ha vendt mange til rettferdighet med Guds ord, som sier at de vantros del skal være i sjøen som brenner med ild og svovel. Du kjente korsets vei. Du kjente rettferdighetens vei. Du visste hvordan du skulle tale sannheten. Men Satan fylte ditt hjerte med løgner, og du begynte å synde. Du skulle ha omvendt deg helhjertet, ikke halvveis. Mitt ord er sannhet. Det lyver ikke. Og nå er det for sent, for sent!" Ved dette ristet mannen sin knyttneve mot Jesus og forbannet ham. Med sorg gikk Jesus og jeg til den neste gropen. Den frafalne predikanten fortsatte ennå å forbanne og være sint på Jesus.

Når vi gikk forbi ildgropene strakte de fortaptes hender seg mot Jesus, og med bønnfallende stemmer ropte de til ham om nåde. Deres benete hender og armer var gråsvarte av alle brenningen - uten levende kjøtt eller blod, uten organer, - bare død og dødsprosseser. Innvendig ropte jeg: "Å jord, omvend deg! Hvis ikke, kommer du hit. Stans før det er for sent!" Vi stoppet ved en annen grop. Jeg følte slik medlidenhet med dem alle og slik sorg at jeg følte meg nesten for svak til å stå oppreist. Veldige hulk rystet meg. "Jesus, det gjør så vondt inn i meg," sa jeg. Nede fra gropen snakket en kvinnestemme til Jesus. Hun sto midt i flammene, og de dekket hele kroppen hennes. Hennes ben var fulle av ormer og dødt kjøtt. Mens flammene slikket oppetter henne, løftet hun hendene mot Jesus og ropte: "Slipp meg ut herfra. Jeg vil gi deg mitt hjerte nå, Jesus. Jeg vil fortelle andre om din tilgivelse. Jeg vil vitne for deg. Jeg bønnfaller deg, slipp meg ut!" Jesus sa: "Mitt ord er sant, og det erklærer at alle må omvende seg fra sine synder og be meg komme inn i deres liv, hvis de ønsker å unnfly dette stedet. Gjennom mitt blod fins tilgivelse for synd. Jeg er trofast og rettferdig, og vil tilgi alle som kommer til meg. Jeg vil ikke kaste dem ut." Han vendte seg, så på kvinnen og sa: "Hvis du hadde lyttet til meg og hadde kommet til meg og omvendt deg, ville jeg ha tilgitt deg." Kvinnen spurte: "Herre, fins det ingen utvei herfra?" Jesus snakket veldig mildt: "Kvinne," sa han, "du fikk mange anledninger til omvendelse, men du forherdet ditt hjerte og ville ikke. Og du visste at mitt ord sa, at alle som bedriver hor, skal få sin del i ildsjøen." Jesus vendte seg til meg og sa: "Denne kvinnen hadde syndige forhold til mange menn, og var årsak til at mange hjem ble ødelagt. Til tross for dette, elsket jeg henne likevel. Jeg kom til henne, ikke med fordømmelse, men med frelse. Jeg sendte mange av mine tjenere til henne forat hun kunne omvende seg fra sine onde veier, men hun ville ikke. Da hun var en ung kvinne kalte jeg henne, men hun fortsatte å gjøre det som var ondt. Hun gjorde mye galt, likevel ville jeg ha tilgitt henne, om hun hadde kommet til meg. Satan kom inn i henne, og hun ble bitter og ville ikke tilgi andre." "Hun gikk til kirken for å få tak i menn. Hun fant dem og forførte dem. Om hun bare hadde kommet til meg, ville alle hennes synder blitt vasket bort med mitt blod. En del av henne ønsket å tjene meg, men du kan ikke tjene Gud og Satan på samme tid. Hver person på må velge hvem de vil tjene."

"Herre," ropte jeg, "gi meg styrke til å gå videre." Jeg rystet fra hode til fotsåle, på grunn av alt det grufulle i helvete. Jesus sa til meg: "Fred, vær stille!" "Hjelp meg, Herre," ropte jeg. "Satan ønsker ikke at vi skal vite sannheten om helvete. I alle mine villeste drømmer, trodde jeg aldri at helvete ville være som dette. Kjære Jesus, når vil dette ta slutt?" "Mitt barn," svarte Jesus, "bare Faderen vet når enden vil komme." Så snakket han igjen til meg og sa: "Fred, vær stille." Stor styrke fylte meg. Jesus og jeg gikk mellom gropene. Jeg ønsket å trekke hver person jeg gikk forbi ut av ilden og skynde meg og legge dem ved føttene til Jesus. Jeg gråt mye innvendig. Jeg tenkte ved meg selv, at jeg ønsket at mine barn aldri må komme hit. Til sist vendte Jesus seg til meg og sa stille: "Mitt barn, vi vil dra hjem til deg nå. I morgen natt skal vi vende tilbake til denne delen av helvete."

Da jeg igjen var tilbake i mitt eget hjem bare gråt jeg. Gjennom dagen gjenopplevde jeg fortapelsens gru og lidelsene til alle menneskene der. Jeg fortalte til alle jeg møtte gjennom dagen om helvete. Jeg fortalte dem at helvetes pine langt overgår det noen kan tenke seg. Alle dere som leser denne boken, vær så snill å omvend dere fra deres synder. Kall på Jesus og be ham frelse dere. Kall på ham i dag! Ikke vent til i morgen. Kan hende vil morgendagen aldri komme. Tiden løper ut fort. Fall på dine knær og bli renset fra dine synder. Vær gode mot hverandre. For Jesu skyld, vær barmhjertige og tilgivende mot hverandre. Hvis du er sint på noen, tilgi ham. Ingen vrede er verdt å gå i fortapelsen for. Tilgi på samme måte som Kristus tilgir våre synder. Jesus har makt til å bevare oss, hvis vi har et angrende hjerte og vil la hans blod rense oss fra all synd. Elsk dine barn, og elsk din neste som deg selv! Menighetens Herre sier: Omvend dere og bli frelst!"

4 FLERE GROPER
Neste natt gikk Jesus og jeg inn i det høyre benet i helvete. Som tidligere så jeg den kjærlighet som Jesus hadde til sjelene som er fortapt i helvete. Og jeg følte hans kjærlighet til meg og alle som var på jorden. "Barn," sa han til meg, "det er ikke Faderens vilje at noen skal gå fortapt. Satan forfører mange, og de følger ham. Men Gud er tilgivende. Han er en kjærlighetens Gud. Hvis disse i sannhet hadde kommet til Faderen og omvendt seg, ville han ha tilgitt dem." Jesu ansikt var fylt av ømhet mens han snakket. Igjen gikk vi mellom de flammende gropene og passerte flere mennesker i de samme lidelser som jeg har beskrevet tidligere. Å, min Gud, hvilken gru! Tenkte jeg. Vi gikk stadig videre forbi mange, mange sjeler som brente i helvete. Langs hele stien var det brennende hender som strakte seg ut etter Jesus. Det var bare ben, der det skulle ha vært kjøtt - en gråaktig masse med brennende og råtnet kjøtt som hang som laser. Inne i hver ramme av deres skjelettskikkelse var det en skittengrå tåkesjel, som var fanget inne i et tørt skjelett for evig. Ut fra deres skrik kunne jeg forstå at de følte ilden, ormene, smerten og håpløsheten. Og deres skrik fylte min sjel med en sorg så stor at jeg ikke kan beskrive den. Om de bare hadde villet høre etter, tenkte jeg, så ville de ikke vært her. Jeg visste at de fortapte i helvete hadde alle sine sanser. De husket alt som de var blitt fortalt. De visste at det ikke var noen vei ut av flammene, og at de var fortapt for evig. Likevel, om de var uten håp, ropte de ut til Jesus og håpet på nåde. Vi stanset ved den neste gropen. Den var akkurat som alle de andre. Inne i den var det en kvinneskikkelse, noe jeg forsto av stemmen hennes. Hun ropte ut til Jesus om utfrielse fra flammene. Jesus så på kvinnen med kjærlighet og sa: "Mens du var på jorden, kalte jeg deg til å komme til meg. Jeg nødet deg til å få ditt hjerte renset av meg, før det var for sent. Jeg kom til deg mange ganger i midnattstimen for å fortelle deg om min kjærlighet. Jeg etterjaget deg, elsket deg og dro deg til meg med min Ånd. "Ja, Herre." sa du, "jeg vil følge deg." Med dine lepper sa du at du elsket meg, men ditt hjerte mente det ikke. Jeg visste hvor ditt hjerte var. Ofte sendte jeg budbærere til deg for å be deg omvende deg fra dine synder og komme til meg, men du ville ikke høre på meg. Jeg ville bruke deg til å tjene andre, til å hjelpe andre å finne meg. Men du ønsket verden og ikke meg. Jeg kalte på deg, men du ville ikke høre på meg, og heller ikke omvende deg fra dine synder." Kvinnen sa til Jesus: "Du husker, Herre, hvordan jeg gikk i kirke og var en god kvinne. Jeg ble med i kirken. Jeg var medlem i din kirke. Jeg visste at ditt kall var over mitt liv. Jeg visste at jeg måtte være lydig, samme hva det kostet, og jeg gjorde det." Jesus sa: "Kvinne, du er fremdeles full av løgner og synd. Jeg kalte deg, men du ville ikke høre på meg! Det er sant at du var et medlem i kirken, men det at du var et kirkemedlem, kunne ikke bringe deg til himmelen. Dine synder var mange, og du ville ikke omvende deg. Du fikk andre til å snuble mot mitt ord. Du ville ikke tilgi andre, når de gjorde deg vondt. Du lot som om du elsket og tjente meg, når du var sammen med kristne, men når du var borte fra de kristne, løy, bedro og stjal du. Du ga rom for forførende ånder og likte ditt dobbeltliv. Du kjente den rette og smale vei!" "Og," sa Jesus, "du hadde to tunger. Du snakket om dine brødre og søstre i Kristus. Du dømte dem og tenkte at du var helligere enn dem, mens det var stor synd i ditt hjerte. Jeg vet det, du ville ikke lytte til min ømme, medfølende Ånd. Du dømte etter det ytre hos andre, uten hensyn til at mange var troens barn. Du var veldig hard." "Ja, du sa at du elsket meg med dine lepper, men ditt hjerte var langt borte fra meg. Du kjente til Herrens veier og du forstod. Du lekte med Gud, og Gud kjenner alle ting. Hvis du hadde tjent Gud i oppriktighet, ville du ikke vært her i dag. Du kan ikke tjene Satan og Gud på samme tid!" Jesus vendte seg til meg og sa: "Mange vil vike av fra sannheten i de siste dager. De vil åpne seg for forførende ånder og tjene synden. Skill dere ut fra dem, og gå ikke på deres veier." Da vi gikk videre, begynte kvinnen å forbanne og sverge mot Jesus. Hun skrek og ropte i raseri. Vi fortsatte. Jeg var så svak i kroppen. I den neste gropen var en annen skjelett-skikkelse. Jeg kunne kjenne lukten av død før vi nådde fram. Dette skjelettet så ut som de andre. Jeg undret over hva denne sjelen hadde gjort så den skulle være fortapt og uten håp, uten framtid, bortsett fra en evighet på dette fryktelige stedet. Helvete er evig. Når jeg hørte gråten fra sjelene i smerte, gråt jeg også. Jeg lyttet, mens en kvinne snakket til Jesus fra flammene i gropen. Hun siterte Guds ord. "Herre, hva gjør hun her?" spurte jeg. "Hør" sa Jesus. Kvinnen sa: "Jesus er Veien, Sannheten og Livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom ham. Jesus er verdens lys. Kom til Jesus, og han vil frelse deg." Mens hun snakket, var det mange av de fortapte sjelene rundt henne som lyttet. Noen sverget og forbannet henne. Andre ba henne å tie. Noen andre sa: "Er det virkelig håp?" eller "Hjelp oss, Jesus." Veldige sorgens skrik fylte luften. Jeg forsto ikke hva som foregikk. Jeg visste ikke hvorfor kvinnen preket evangeliet her. Herren kjente mine tanker. Han sa: "Barn, jeg kalte denne kvinne i trettiårs alderen til å forkynne mitt ord og bli et vitne for evangeliet. Jeg kaller forskjellige personer til ulike oppgaver i mitt rike. Men enten det er en mann eller kvinne, gutt eller jente som ikke ønsker min Ånd, vil jeg trekke meg tilbake. "Ja, hun tok imot mitt kall i mange år, og vokste i kjennskapet til Herren. Hun lærte å kjenne min stemme, og gjorde mange gode gjerninger for meg. Hun studerte Guds ord. Hun ba ofte, og fikk mange bønnesvar. Hun lærte mange mennesker hellighetens vei. Hun var trofast i sitt hjem. "Årene gikk inntil hun en dag fant ut at hennes mann hadde et forhold til en annen kvinne. Og selv om han ba om tilgivelse, så ble hun bitter og ville ikke tilgi ham og prøve å redde sitt ekteskap. Det er sant at mannen gjorde feil, og begikk en stor synd." "Men denne kvinnen kjente mitt ord. Hun visste at hun skulle tilgi, og visste at ved hver fristelse er det en utvei. Hennes mann ba henne om å tilgi seg. Hun ville ikke. I stedet satte vreden seg fast. Sinnet vokste inne i henne. Hun ville ikke overgi det til meg. Hun ble mer og mer bitter for hver dag og sa i sitt hjerte: "Her tjener jeg Gud hele veien, og min mann løper rundt med en annen kvinne! Mener du det er riktig?" sa hun til meg. Jeg sa: "Nei, det er ikke riktig. Men han kom til deg og angret og sa at han ville aldri gjøre det igjen." Jeg sa til henne, "Datter, se inn i deg selv, og se at du har vært årsak til dette selv." "Ikke jeg nei, Herre," sa hun,"Jeg er den som er hellig, og han er den syndige." Hun ville ikke høre på meg. "Tiden gikk, og hun ville ikke be til meg eller lese Bibelen. Hun ble sint, ikke bare på sin mann, men også på alle rundt seg. Hun siterte Skriften, men hun ville ikke tilgi ham." "Hun ville ikke høre på meg. Hennes hjerte ble bittert og stor synd kom inn. Mord begynte å fylle hjertet hennes, der det før hadde vært kjærlighet. Og en dag, i sin vrede, drepte hun sin mann og den andre kvinnen. Satan tok fullstendig kontrollen over henne, og hun drepte seg selv." Jeg så på den fortapte sjelen som hadde forkastet Kristus og fordømt sin sjel for evig til flammene og smerten. Jeg lyttet, mens hun svarte på det Jesus hadde sagt. "Jeg vil tilgi nå, Herre," sa hun. "Slipp meg ut. Jeg vil adlyde deg nå. Se, Herre, jeg forkynner ditt ord nå. Om en time vil demonene komme og ta meg med for å pine meg ennå mer. Fordi jeg forkynte ditt ord, er mine piner verre. Vær så snill, Herre, jeg bønnfaller deg om å slippe meg ut." Jeg gråt sammen med kvinnen i gropen og ba Herren om å bevare meg fra all bitterhet i hjertet. "La meg ikke tillate at hat kommer inn i mitt hjerte, Herre Jesus," ba jeg. "Kom, la oss fortsette," sa Jesus.

I den neste gropen var det en sjel av en mann innhyllet i sin skjelett-skikkelse som ropte ut til Jesus. "Herre," ropte han, "hjelp meg å forstå hvorfor jeg er her." Jesus sa: "Fred, vær stille. Du vet hvorfor du er her." "La meg komme ut, og jeg vil være god," tigget mannen. Herren sa til ham: "Til og med i helvete lyver du fortsatt." Jesus snudde seg til meg og sa: "Denne mannen var 23 år gammel da han kom hit. Han ville ikke lytte til mitt evangelium. Han hørte mitt ord mange ganger, og var ofte i mitt hus. Jeg dro på ham med min Ånd til frelse, men han ville heller ha verden og dens lyst. Han likte å drikke, og brydde seg ikke om mitt kall. Han vokste opp i menigheten, men ville ikke overgi seg til meg. En dag sa han til meg: "Jeg vil gi livet mitt til deg en dag, Jesus". Men den dagen kom aldri. En natt, etter en fest, var han med i en bilulykke og ble drept. Satan bedro ham til siste slutt. "Han ble drept øyeblikkelig. Han ville ikke høre på mitt kall. Andre ble også drept i ulykken. Satans verk er å myrde, stjele og ødelegge. Om bare denne unge mannen hadde hørt etter! Det er ikke Faderens vilje at noen skal gå fortapt. Satan ville ha denne mannens sjel, og han ødela den gjennom skjødesløshet, synd og sterk drikk. Mange hjem og liv ødelegges hvert år på grunn av alkohol Om bare menneskene kunne forstå at denne verdens lyster og begjær bare varer en kort stund! Hvis du kommer til Jesus, vil han fri deg fra sterk drikk. Kall på Jesus, og han vil høre deg og hjelpe deg. Han vil være din venn. Husk, han elsker deg, og han har også makt til å tilgi deg dine synder! Gifte kristne, Jesus advarer dere mot å begå ekteskapsbrudd. Å begjære en person av det motsatte kjønn, selv om det ikke resulterer i ekteskapsbrudd, kan likevel være å drive hor i ditt hjerte. Unge mennesker, hold dere fra narkotika og seksuelle synder. Dersom du har syndet, vil Gud tilgi deg. Men du må kalle på ham, mens du ennå har tid. Finn sterke, voksne kristne, og spør dem om du kan snakke med dem om dine problemer. Du vil være glad for at du tok deg tid nå i denne verden, før det er for sent." Satan kommer som en lysets engel for å forføre verden. Ikke underlig at denne verdens synder så fristende ut for denne unge mannen, selv om han kjente Guds hellige ord. "En fest til" tenkte han," Jesus vil nok forstå". Men døden har ingen nåde. Han ventet for lenge! Jeg så på mannens sjel, og ble minnet om mine egne barn. "Å, Gud, må de tjene deg!" Jeg vet at mange av dere som leser dette, har noen dere er glad i, kanskje barn, som du ikke vil skal gå til fortapelsen. Fortell dem om Jesus, før det blir for sent. Si til dem at de må omvende seg fra sine synder, og at Gud vil tilgi dem og gjøre dem hellige. Mannens rop ringte inne i meg i dagevis. Jeg skal aldri glemme hans anger. Jeg husker kjøttet som hang og brente i flammene. Jeg kan ikke glemme forråtnelsen, lukten av død, de tomme øyenhulene, de skittengrå sjelene og ormene som kravlet gjennom benene. Den unge mannens skikkelse løftet sine armer bønnfallende mot Jesus, da vi gikk videre mot neste grop. "Kjære Herre," ba jeg, "gi meg styrke til å fortsette." ....

Kommentar #38

christian berg

24 innlegg  1115 kommentarer

RE: RE: RE: Poenget

Publisert over 11 år siden

Ok,jeg kjenner ikke til den boka ;)

cb

24.03.10 kl. 09:23 skrev Gunnar Lund:24.03.10 kl. 09:08 skrev christian berg:

Men løgnen/fantasien om evig straff i et torturkammer uten sidestykke med flammer skriking og demoner, har produsert mange som tar avstand fra gud. Det er jo ikke bra. Hvor ofte har en ikke hørt : en slik Gud, vil ikke jeg ha noe med og gjøre, osv.

cb

Det er nok fordi den klassiske forestillingen om helvete ikke har ingen bakgrunn i bibelen. Endel av det er myter som oppstod i middelalderen, ikke minst gjennom Dantes' bok "Inferno". Djevelen har ikke horn, hale og en høygaffel. Et feil bilde med andre ord.

Kommentar #39

christian berg

24 innlegg  1115 kommentarer

RE: En Gudommelig Åpenbaring om helvete

Publisert over 11 år siden

Den har jeg lest, og den er noe stort vas, fra begynnelse til slutten. De døde ligger i grava, de vet ingenting, føler ingenting osv os står det.

I følge hu gale baxter her, er helvete fullt av mennesker nå. Hva med dommen, skal ikke dommen komme, før folk eventuelt blir sendt til helvete?    

24.03.10 kl. 09:32 skrev Janne Mathisen:

"En Gudommelig Åpenbaring om helvete"

Jeg så det var ei annen her også som nevnte på hun som hadde vært i helvete sammen med Jesus. Vel, hun som har vært der og vitner om dette heter Mary K. Baxter. Jeg har lest boken hennes, og den var HEAVY til de grader. Sånn at jeg måtte legge den fra meg innimellom fordi det ble bare TOO MUCH TO HANDLE! Jeg råder egentlig alle utenom barn til å lese den ...hmm...HVIS DE TØR, så langt de tør.Mary K. Baxter ønsker at alle mennesker fritt skal få høre hennes budskap fra Jesus Kristus. Derfor kan boken lastes ned gratis på internett. Boken inneholder åpenbaringer fra Helvete, men også åpenbaringer fra Himmelen og om Endetiden.Boken kan lastes ned gratis på 20 språk (inkl norsk),Link til nettsted med boken på 20 språk,  "A Divine Revelation of Hell" av Mary K. Baxter:http://www.spiritlessons.com/Mary_K_Baxter_A_Divine_Revelation_of_Hell.htm#Into_HellHer er  utdrag fra boken: A Divine Revelation of Hell by Mary K Baxter

"Se, mitt barn," sa Jesus, "jeg kommer til å ta deg ved min Ånd inn i helvete, så du kan bli i stand til å gi en beskrivelse av virkeligheten av det, så du kan fortelle hele verden at helvete er virkelig, og føre de fortapte ut av mørket og inn i Jesu Kristi evangeliums lys." Umiddelbart ble sjelen min tatt ut av kroppen. Jeg reiste med Jesus opp og ut av huset mot himmelen. Jeg visste om alt som foregikk rundt meg. Jeg så min mann og barna som sov i huset under meg. Det var som om jeg var død og kroppen min ble etterlatt på senga, mens min ånd dro sammen med Jesus opp gjennom taket på huset. Det så ut som om hele taket var trukket vekk, og jeg kunne se min familie som sov i sine senger. Jeg kjente Jesu berøring da han sa, "Frykt ikke, de vil være trygge." Han kjente mine tanker. Jeg vil nå prøve å fortelle etter beste evne steg for steg det jeg så og følte. Det var en del ting jeg ikke forsto. Herren Jesus fortalte meg meningen med det meste av det, men det var noen ting han ikke fortalte. Jeg visste da, og jeg vet nå, at disse tingene virkelig hendte, og bare Gud kunne ha vist meg dem. Lovet være hans hellige navn! Folk, tro meg, helvete er virkelig! Jeg ble tatt med dit av Ånden mange ganger under forberedelsen til denne rapporten. Snart var vi høyt oppe i det himmelske. Jeg vendte meg og så på Jesus. Han var full av herlighet og kraft, og hvilken fred som fløt fra ham! Han tok min hånd og sa, "Jeg elsker deg. Frykt ikke, for jeg er med deg!" Da han hadde sagt det, begynte vi å gå enda høyere opp mot himmelen, og nå kunne jeg se jorden nedenunder oss. Som sprengt ut av jorden og spredt utover mange steder, var det som røyktrakter som spant rundt mot et senter for deretter å vende tilbake til utgangspunktet igjen. Disse skypumpeaktige virvler strakk seg høyt over jorden og så ut som et kjempemessig, skittent monster som beveget seg hele tiden. De kom opp overalt fra jorden. "Hva er disse?" spurte jeg Herren Jesus, da vi nærmet oss en av dem. "De er porter inn til helvete," sa han. "Vi vil gå inn i helvete gjennom en av dem."Straks gikk vi inn i en av disse traktene. Innvendig så den ut som en tunnel som spant rundt og rundt og tilbake igjen som en snurrebass. Et dypt mørke senket seg over oss, og sammen med mørket kom en fryktelig stank som tok pusten fra meg. Langs sidene i denne tunnellen var det levende skikkelser innhyllet i veggene. Disse skikkelsene som hadde en mørk grå farge, beveget seg og skrek til oss da vi passerte. Jeg visste, uten at noen sa meg det, at de var onde. Skikkelsene kunne bevege seg, men hang fremdeles fast i veggene. Det kom en fryktelig stank fra dem, og de hylte til oss med de mest grufulle skrik. Jeg følte en usynlig, ond makt som beveget seg inne i tunnellene. Noen ganger kunne jeg i mørket skjelne skikkelsene. En skitten tåke dekket det meste av dem. "Herre, hvem er disse?" spurte jeg, mens jeg holdt godt fast i hånden til Jesus. Han sa: "Disse er onde ånder som er klare til å bli spydd ut over jorden, når Satan gir dem ordre til det." Mens vi gikk nedover inne i tunnellen, lo de onde skikkelsene og ropte etter oss. De prøvde å berøre oss, men kunne ikke på grunn av kraften hos Jesus. Selve luften var forurenset og skitten, og bare Jesu nærvær holdt meg fra å skrike ut i ren skrekk. Joda, jeg hadde alle mine sanser, - jeg kunne høre, lukte, føle, ja, til og med smake ondskapen på dette stedet. Om noe hadde skjedd med sansene mine, måtte det være at de hadde blitt mer følsomme, og lukten og urenheten gjorde meg nesten syk. Hyl fylte luften ettersom vi nærmet oss bunnen av tunnellen. Gjennomtrengende skrik steg opp mot oss gjennom den mørke tunnellen. Alle slags lyder fylte luften. Jeg kunne føle frykt, død og synd rundt meg overalt. Den verste lukt jeg noen gang hadde kjent, fylte luften. Det var som lukt av råtnende kjøtt, og det kjentes som den kom fra alle kanter. Aldri hadde jeg på jorden kjent slik ondskap eller hørt slike desperate skrik. Snart skulle jeg finne ut at det var skrikene fra de døde, og at helvete var fylt av deres jammer. Jeg kjente et gufs av et ondt vinddrag og en sugende kraft foran oss. Lys, som lignet lyn eller blitzlys brøt gjennom det svarte mørke og kastet grå skygger på veggene. Jeg kunne bare så vidt skjelne formen av et eller annet foran meg. Jeg rygget tilbake i sjokk, da jeg ble klar over at det var en stor slange foran oss, som beveget seg bortover. Da jeg fortsatte å se, så jeg disse motbydelige slangene slynge seg rundt overalt.

Jesus sa til meg: "Vi skal snart gå inn i det venstre benet i helvete. Foran deg vil du se veldig sorg, ynkelig tristhet og ubeskrivelig skrekk. Hold deg tett inntil meg, så vil jeg gi deg styrke og beskyttelse mens vi går gjennom helvete." "De ting du kommer til å se er en advarsel," sa han. "Boken du skal skrive, kommer til å frelse mange fra helvete. Det du ser er virkelig. Frykt ikke, for jeg vil være med deg." Foran oss, så langt jeg kunne se, fløy det gjenstander som slo ned her og der. Skurrende lyder og ynkelige skrik fylte luften. Oppe foran oss så jeg et svakt lys, og vi begynte å gå mot det. Stien var som tørr, pudderaktig jord. Snart var vi framme ved inngangen til en liten mørk tunnel. Noen ting makter jeg ikke å sette på papiret; de var for grusomme til å kunne beskrives. Man kunne smake frykten i helvete, og jeg visste at hvis jeg ikke hadde vært sammen med Jesus, kunne jeg ikke ha kommet meg derfra igjen. Mens jeg skriver dette, er det noen ting jeg så som jeg ikke forstår, men Herren kjenner alle ting, og han hjalp meg til å forstå det meste av det jeg så. La meg advare deg - kom ikke til dette stedet! Det er et grufullt sted med plager, gjennomtrengende pine og evig sorg. Din sjel vil alltid leve. Sjelen lever for evig! Det er ditt virkelige jeg, og din sjel vil gå enten til helvete eller himmelen! Til dere som tenker at helvete er her på jorden vel, du har rett - det er det! Helvete er i jordens sentrum, og det fins sjeler der som opplever tortur dag og natt. Det er ingen selskaper i helvete. Ingen kjærlighet. Ingen medfølelse. Ingen hvile. Bare et sted med sorg og bedrøvelse langt utover det du kan forestille

-----Jesus og jeg fortsatte bortover stien til vi kom til en annen grop. Smerte skrik, uforglemmelige sorgfylte lyder hørtes overalt. Herre, hva blir det neste? Tenkte jeg. Vi gikk rett forbi noen av disse onde skikkelsene, uten at det virket som de så oss, og stoppet ved en av gropene med ild og svovel. I den neste gropen var det en storvokst mann. Jeg hørte at han forkynte evangeliet. Jeg så forbauset på Jesus for å få en forklaring, for han kjente hele tiden mine tanker. Han sa: "Mens han var på jorden, var denne mannen en forkynner av evangeliet. En tid talte han sannheten og tjente meg." Jeg undret på hvorfor denne mannen var i fortapelsen. Han var ca. 1,80 m høy, og skjelettet hans var skitten-grått, som en gravsten. Deler av klærne hang fortsatt rundt ham. Jeg undret meg over at ilden hadde etterlatt klærne laset og fillete uten å brenne dem opp. Brent kjøtt hang rundt ham, og hodeskallen så ut til å være i flammer. En fryktelig stank kom fra ham. Jeg så på mens mannen bredte ut hendene som om han holdt en bok, og begynte å lese Skriften fra denne liksom-boken. Igjen husket jeg det Jesus hadde sagt:" Du beholder alle dine sanser i helvete, og de er mye sterkere her." Mannen leste det ene skriftavsnitt etter det andre, og jeg syntes det var bra. Jesus sa til mannen med stor kjærlighet i stemmen: "Vær stille." Straks sluttet mannen å snakke, og vendte seg sakte for å se på Jesus. Jeg så mannens sjel inne i skjelett-formen. Han sa til Herren: "Herre, nå vil jeg preke sannheten til alle mennesker. Nå, Herre, er jeg klar til å gå og fortelle andre om dette stedet. Jeg vet, at mens jeg var på jorden, trodde jeg ikke at det fantes noe helvete, heller ikke trodde jeg at du ville komme tilbake. Det var det folk ville høre, og jeg gikk på kompromiss med sannheten overfor folket i min menighet." "Jeg vet at jeg ikke likte andre som var av en annen rase eller hudfarge, og jeg var årsak til at mange falt bort fra deg. Jeg laget mine egne regler om himlen og om rett og galt. Jeg vet at jeg førte mange vill, og fikk mange til å snuble mot ditt hellige ord, og at jeg tok penger fra de fattige. Men, Herre, la meg komme ut, så vil jeg gjøre det som er rett. Jeg vil ikke ta penger fra menigheten mere. Jeg har allerede omvendt meg. Jeg vil elske mennesker av enhver rase og hudfarge." Jesus sa: "Ikke bare forvrengte du og representerte Guds Hellige Ord på en feil måte, men du løy om at du kjente sannheten. Livets fornøyelser var viktigere for deg enn sannheten. Jeg kom selv til deg og prøvde å få deg til å vende om, men du ville ikke høre. Du fortsatte på din egen vei, og ond var den herre du tjente. Du kjente sannheten, men ville ikke omvende deg eller komme tilbake til meg. Jeg var der hele tiden. Jeg ventet på deg. Jeg ville at du skulle angre, men du ville ikke. Og nå er dommen over deg allerede satt." Jesu ansikt var fullt av sorg. Jeg visste at om mannen hadde lyttet til Frelserens kall, ville han ikke ha vært her nå. "Å, menneske, hør etter!" Jesus snakket til den frafalne igjen: "Du skulle ha fortalt sannheten, og du skulle ha vendt mange til rettferdighet med Guds ord, som sier at de vantros del skal være i sjøen som brenner med ild og svovel. Du kjente korsets vei. Du kjente rettferdighetens vei. Du visste hvordan du skulle tale sannheten. Men Satan fylte ditt hjerte med løgner, og du begynte å synde. Du skulle ha omvendt deg helhjertet, ikke halvveis. Mitt ord er sannhet. Det lyver ikke. Og nå er det for sent, for sent!" Ved dette ristet mannen sin knyttneve mot Jesus og forbannet ham. Med sorg gikk Jesus og jeg til den neste gropen. Den frafalne predikanten fortsatte ennå å forbanne og være sint på Jesus. Når vi gikk forbi ildgropene strakte de fortaptes hender seg mot Jesus, og med bønnfallende stemmer ropte de til ham om nåde. Deres benete hender og armer var gråsvarte av alle brenningen - uten levende kjøtt eller blod, uten organer, - bare død og dødsprosseser. Innvendig ropte jeg: "Å jord, omvend deg! Hvis ikke, kommer du hit. Stans før det er for sent!" Vi stoppet ved en annen grop. Jeg følte slik medlidenhet med dem alle og slik sorg at jeg følte meg nesten for svak til å stå oppreist. Veldige hulk rystet meg. "Jesus, det gjør så vondt inn i meg," sa jeg. Nede fra gropen snakket en kvinnestemme til Jesus. Hun sto midt i flammene, og de dekket hele kroppen hennes. Hennes ben var fulle av ormer og dødt kjøtt. Mens flammene slikket oppetter henne, løftet hun hendene mot Jesus og ropte: "Slipp meg ut herfra. Jeg vil gi deg mitt hjerte nå, Jesus. Jeg vil fortelle andre om din tilgivelse. Jeg vil vitne for deg. Jeg bønnfaller deg, slipp meg ut!" Jesus sa: "Mitt ord er sant, og det erklærer at alle må omvende seg fra sine synder og be meg komme inn i deres liv, hvis de ønsker å unnfly dette stedet. Gjennom mitt blod fins tilgivelse for synd. Jeg er trofast og rettferdig, og vil tilgi alle som kommer til meg. Jeg vil ikke kaste dem ut." Han vendte seg, så på kvinnen og sa: "Hvis du hadde lyttet til meg og hadde kommet til meg og omvendt deg, ville jeg ha tilgitt deg." Kvinnen spurte: "Herre, fins det ingen utvei herfra?" Jesus snakket veldig mildt: "Kvinne," sa han, "du fikk mange anledninger til omvendelse, men du forherdet ditt hjerte og ville ikke. Og du visste at mitt ord sa, at alle som bedriver hor, skal få sin del i ildsjøen." Jesus vendte seg til meg og sa: "Denne kvinnen hadde syndige forhold til mange menn, og var årsak til at mange hjem ble ødelagt. Til tross for dette, elsket jeg henne likevel. Jeg kom til henne, ikke med fordømmelse, men med frelse. Jeg sendte mange av mine tjenere til henne forat hun kunne omvende seg fra sine onde veier, men hun ville ikke. Da hun var en ung kvinne kalte jeg henne, men hun fortsatte å gjøre det som var ondt. Hun gjorde mye galt, likevel ville jeg ha tilgitt henne, om hun hadde kommet til meg. Satan kom inn i henne, og hun ble bitter og ville ikke tilgi andre." "Hun gikk til kirken for å få tak i menn. Hun fant dem og forførte dem. Om hun bare hadde kommet til meg, ville alle hennes synder blitt vasket bort med mitt blod. En del av henne ønsket å tjene meg, men du kan ikke tjene Gud og Satan på samme tid. Hver person på må velge hvem de vil tjene.""Herre," ropte jeg, "gi meg styrke til å gå videre." Jeg rystet fra hode til fotsåle, på grunn av alt det grufulle i helvete. Jesus sa til meg: "Fred, vær stille!" "Hjelp meg, Herre," ropte jeg. "Satan ønsker ikke at vi skal vite sannheten om helvete. I alle mine villeste drømmer, trodde jeg aldri at helvete ville være som dette. Kjære Jesus, når vil dette ta slutt?" "Mitt barn," svarte Jesus, "bare Faderen vet når enden vil komme." Så snakket han igjen til meg og sa: "Fred, vær stille." Stor styrke fylte meg. Jesus og jeg gikk mellom gropene. Jeg ønsket å trekke hver person jeg gikk forbi ut av ilden og skynde meg og legge dem ved føttene til Jesus. Jeg gråt mye innvendig. Jeg tenkte ved meg selv, at jeg ønsket at mine barn aldri må komme hit. Til sist vendte Jesus seg til meg og sa stille: "Mitt barn, vi vil dra hjem til deg nå. I morgen natt skal vi vende tilbake til denne delen av helvete."

Da jeg igjen var tilbake i mitt eget hjem bare gråt jeg. Gjennom dagen gjenopplevde jeg fortapelsens gru og lidelsene til alle menneskene der. Jeg fortalte til alle jeg møtte gjennom dagen om helvete. Jeg fortalte dem at helvetes pine langt overgår det noen kan tenke seg. Alle dere som leser denne boken, vær så snill å omvend dere fra deres synder. Kall på Jesus og be ham frelse dere. Kall på ham i dag! Ikke vent til i morgen. Kan hende vil morgendagen aldri komme. Tiden løper ut fort. Fall på dine knær og bli renset fra dine synder. Vær gode mot hverandre. For Jesu skyld, vær barmhjertige og tilgivende mot hverandre. Hvis du er sint på noen, tilgi ham. Ingen vrede er verdt å gå i fortapelsen for. Tilgi på samme måte som Kristus tilgir våre synder. Jesus har makt til å bevare oss, hvis vi har et angrende hjerte og vil la hans blod rense oss fra all synd. Elsk dine barn, og elsk din neste som deg selv! Menighetens Herre sier: Omvend dere og bli frelst!"4 FLERE GROPER Neste natt gikk Jesus og jeg inn i det høyre benet i helvete. Som tidligere så jeg den kjærlighet som Jesus hadde til sjelene som er fortapt i helvete. Og jeg følte hans kjærlighet til meg og alle som var på jorden. "Barn," sa han til meg, "det er ikke Faderens vilje at noen skal gå fortapt. Satan forfører mange, og de følger ham. Men Gud er tilgivende. Han er en kjærlighetens Gud. Hvis disse i sannhet hadde kommet til Faderen og omvendt seg, ville han ha tilgitt dem." Jesu ansikt var fylt av ømhet mens han snakket. Igjen gikk vi mellom de flammende gropene og passerte flere mennesker i de samme lidelser som jeg har beskrevet tidligere. Å, min Gud, hvilken gru! Tenkte jeg. Vi gikk stadig videre forbi mange, mange sjeler som brente i helvete. Langs hele stien var det brennende hender som strakte seg ut etter Jesus. Det var bare ben, der det skulle ha vært kjøtt - en gråaktig masse med brennende og råtnet kjøtt som hang som laser. Inne i hver ramme av deres skjelettskikkelse var det en skittengrå tåkesjel, som var fanget inne i et tørt skjelett for evig. Ut fra deres skrik kunne jeg forstå at de følte ilden, ormene, smerten og håpløsheten. Og deres skrik fylte min sjel med en sorg så stor at jeg ikke kan beskrive den. Om de bare hadde villet høre etter, tenkte jeg, så ville de ikke vært her. Jeg visste at de fortapte i helvete hadde alle sine sanser. De husket alt som de var blitt fortalt. De visste at det ikke var noen vei ut av flammene, og at de var fortapt for evig. Likevel, om de var uten håp, ropte de ut til Jesus og håpet på nåde. Vi stanset ved den neste gropen. Den var akkurat som alle de andre. Inne i den var det en kvinneskikkelse, noe jeg forsto av stemmen hennes. Hun ropte ut til Jesus om utfrielse fra flammene. Jesus så på kvinnen med kjærlighet og sa: "Mens du var på jorden, kalte jeg deg til å komme til meg. Jeg nødet deg til å få ditt hjerte renset av meg, før det var for sent. Jeg kom til deg mange ganger i midnattstimen for å fortelle deg om min kjærlighet. Jeg etterjaget deg, elsket deg og dro deg til meg med min Ånd. "Ja, Herre." sa du, "jeg vil følge deg." Med dine lepper sa du at du elsket meg, men ditt hjerte mente det ikke. Jeg visste hvor ditt hjerte var. Ofte sendte jeg budbærere til deg for å be deg omvende deg fra dine synder og komme til meg, men du ville ikke høre på meg. Jeg ville bruke deg til å tjene andre, til å hjelpe andre å finne meg. Men du ønsket verden og ikke meg. Jeg kalte på deg, men du ville ikke høre på meg, og heller ikke omvende deg fra dine synder." Kvinnen sa til Jesus: "Du husker, Herre, hvordan jeg gikk i kirke og var en god kvinne. Jeg ble med i kirken. Jeg var medlem i din kirke. Jeg visste at ditt kall var over mitt liv. Jeg visste at jeg måtte være lydig, samme hva det kostet, og jeg gjorde det." Jesus sa: "Kvinne, du er fremdeles full av løgner og synd. Jeg kalte deg, men du ville ikke høre på meg! Det er sant at du var et medlem i kirken, men det at du var et kirkemedlem, kunne ikke bringe deg til himmelen. Dine synder var mange, og du ville ikke omvende deg. Du fikk andre til å snuble mot mitt ord. Du ville ikke tilgi andre, når de gjorde deg vondt. Du lot som om du elsket og tjente meg, når du var sammen med kristne, men når du var borte fra de kristne, løy, bedro og stjal du. Du ga rom for forførende ånder og likte ditt dobbeltliv. Du kjente den rette og smale vei!" "Og," sa Jesus, "du hadde to tunger. Du snakket om dine brødre og søstre i Kristus. Du dømte dem og tenkte at du var helligere enn dem, mens det var stor synd i ditt hjerte. Jeg vet det, du ville ikke lytte til min ømme, medfølende Ånd. Du dømte etter det ytre hos andre, uten hensyn til at mange var troens barn. Du var veldig hard." "Ja, du sa at du elsket meg med dine lepper, men ditt hjerte var langt borte fra meg. Du kjente til Herrens veier og du forstod. Du lekte med Gud, og Gud kjenner alle ting. Hvis du hadde tjent Gud i oppriktighet, ville du ikke vært her i dag. Du kan ikke tjene Satan og Gud på samme tid!" Jesus vendte seg til meg og sa: "Mange vil vike av fra sannheten i de siste dager. De vil åpne seg for forførende ånder og tjene synden. Skill dere ut fra dem, og gå ikke på deres veier." Da vi gikk videre, begynte kvinnen å forbanne og sverge mot Jesus. Hun skrek og ropte i raseri. Vi fortsatte. Jeg var så svak i kroppen. I den neste gropen var en annen skjelett-skikkelse. Jeg kunne kjenne lukten av død før vi nådde fram. Dette skjelettet så ut som de andre. Jeg undret over hva denne sjelen hadde gjort så den skulle være fortapt og uten håp, uten framtid, bortsett fra en evighet på dette fryktelige stedet. Helvete er evig. Når jeg hørte gråten fra sjelene i smerte, gråt jeg også. Jeg lyttet, mens en kvinne snakket til Jesus fra flammene i gropen. Hun siterte Guds ord. "Herre, hva gjør hun her?" spurte jeg. "Hør" sa Jesus. Kvinnen sa: "Jesus er Veien, Sannheten og Livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom ham. Jesus er verdens lys. Kom til Jesus, og han vil frelse deg." Mens hun snakket, var det mange av de fortapte sjelene rundt henne som lyttet. Noen sverget og forbannet henne. Andre ba henne å tie. Noen andre sa: "Er det virkelig håp?" eller "Hjelp oss, Jesus." Veldige sorgens skrik fylte luften. Jeg forsto ikke hva som foregikk. Jeg visste ikke hvorfor kvinnen preket evangeliet her. Herren kjente mine tanker. Han sa: "Barn, jeg kalte denne kvinne i trettiårs alderen til å forkynne mitt ord og bli et vitne for evangeliet. Jeg kaller forskjellige personer til ulike oppgaver i mitt rike. Men enten det er en mann eller kvinne, gutt eller jente som ikke ønsker min Ånd, vil jeg trekke meg tilbake. "Ja, hun tok imot mitt kall i mange år, og vokste i kjennskapet til Herren. Hun lærte å kjenne min stemme, og gjorde mange gode gjerninger for meg. Hun studerte Guds ord. Hun ba ofte, og fikk mange bønnesvar. Hun lærte mange mennesker hellighetens vei. Hun var trofast i sitt hjem. "Årene gikk inntil hun en dag fant ut at hennes mann hadde et forhold til en annen kvinne. Og selv om han ba om tilgivelse, så ble hun bitter og ville ikke tilgi ham og prøve å redde sitt ekteskap. Det er sant at mannen gjorde feil, og begikk en stor synd." "Men denne kvinnen kjente mitt ord. Hun visste at hun skulle tilgi, og visste at ved hver fristelse er det en utvei. Hennes mann ba henne om å tilgi seg. Hun ville ikke. I stedet satte vreden seg fast. Sinnet vokste inne i henne. Hun ville ikke overgi det til meg. Hun ble mer og mer bitter for hver dag og sa i sitt hjerte: "Her tjener jeg Gud hele veien, og min mann løper rundt med en annen kvinne! Mener du det er riktig?" sa hun til meg. Jeg sa: "Nei, det er ikke riktig. Men han kom til deg og angret og sa at han ville aldri gjøre det igjen." Jeg sa til henne, "Datter, se inn i deg selv, og se at du har vært årsak til dette selv." "Ikke jeg nei, Herre," sa hun,"Jeg er den som er hellig, og han er den syndige." Hun ville ikke høre på meg. "Tiden gikk, og hun ville ikke be til meg eller lese Bibelen. Hun ble sint, ikke bare på sin mann, men også på alle rundt seg. Hun siterte Skriften, men hun ville ikke tilgi ham." "Hun ville ikke høre på meg. Hennes hjerte ble bittert og stor synd kom inn. Mord begynte å fylle hjertet hennes, der det før hadde vært kjærlighet. Og en dag, i sin vrede, drepte hun sin mann og den andre kvinnen. Satan tok fullstendig kontrollen over henne, og hun drepte seg selv." Jeg så på den fortapte sjelen som hadde forkastet Kristus og fordømt sin sjel for evig til flammene og smerten. Jeg lyttet, mens hun svarte på det Jesus hadde sagt. "Jeg vil tilgi nå, Herre," sa hun. "Slipp meg ut. Jeg vil adlyde deg nå. Se, Herre, jeg forkynner ditt ord nå. Om en time vil demonene komme og ta meg med for å pine meg ennå mer. Fordi jeg forkynte ditt ord, er mine piner verre. Vær så snill, Herre, jeg bønnfaller deg om å slippe meg ut." Jeg gråt sammen med kvinnen i gropen og ba Herren om å bevare meg fra all bitterhet i hjertet. "La meg ikke tillate at hat kommer inn i mitt hjerte, Herre Jesus," ba jeg. "Kom, la oss fortsette," sa Jesus.

I den neste gropen var det en sjel av en mann innhyllet i sin skjelett-skikkelse som ropte ut til Jesus. "Herre," ropte han, "hjelp meg å forstå hvorfor jeg er her." Jesus sa: "Fred, vær stille. Du vet hvorfor du er her." "La meg komme ut, og jeg vil være god," tigget mannen. Herren sa til ham: "Til og med i helvete lyver du fortsatt." Jesus snudde seg til meg og sa: "Denne mannen var 23 år gammel da han kom hit. Han ville ikke lytte til mitt evangelium. Han hørte mitt ord mange ganger, og var ofte i mitt hus. Jeg dro på ham med min Ånd til frelse, men han ville heller ha verden og dens lyst. Han likte å drikke, og brydde seg ikke om mitt kall. Han vokste opp i menigheten, men ville ikke overgi seg til meg. En dag sa han til meg: "Jeg vil gi livet mitt til deg en dag, Jesus". Men den dagen kom aldri. En natt, etter en fest, var han med i en bilulykke og ble drept. Satan bedro ham til siste slutt. "Han ble drept øyeblikkelig. Han ville ikke høre på mitt kall. Andre ble også drept i ulykken. Satans verk er å myrde, stjele og ødelegge. Om bare denne unge mannen hadde hørt etter! Det er ikke Faderens vilje at noen skal gå fortapt. Satan ville ha denne mannens sjel, og han ødela den gjennom skjødesløshet, synd og sterk drikk. Mange hjem og liv ødelegges hvert år på grunn av alkohol Om bare menneskene kunne forstå at denne verdens lyster og begjær bare varer en kort stund! Hvis du kommer til Jesus, vil han fri deg fra sterk drikk. Kall på Jesus, og han vil høre deg og hjelpe deg. Han vil være din venn. Husk, han elsker deg, og han har også makt til å tilgi deg dine synder! Gifte kristne, Jesus advarer dere mot å begå ekteskapsbrudd. Å begjære en person av det motsatte kjønn, selv om det ikke resulterer i ekteskapsbrudd, kan likevel være å drive hor i ditt hjerte. Unge mennesker, hold dere fra narkotika og seksuelle synder. Dersom du har syndet, vil Gud tilgi deg. Men du må kalle på ham, mens du ennå har tid. Finn sterke, voksne kristne, og spør dem om du kan snakke med dem om dine problemer. Du vil være glad for at du tok deg tid nå i denne verden, før det er for sent." Satan kommer som en lysets engel for å forføre verden. Ikke underlig at denne verdens synder så fristende ut for denne unge mannen, selv om han kjente Guds hellige ord. "En fest til" tenkte han," Jesus vil nok forstå". Men døden har ingen nåde. Han ventet for lenge! Jeg så på mannens sjel, og ble minnet om mine egne barn. "Å, Gud, må de tjene deg!" Jeg vet at mange av dere som leser dette, har noen dere er glad i, kanskje barn, som du ikke vil skal gå til fortapelsen. Fortell dem om Jesus, før det blir for sent. Si til dem at de må omvende seg fra sine synder, og at Gud vil tilgi dem og gjøre dem hellige. Mannens rop ringte inne i meg i dagevis. Jeg skal aldri glemme hans anger. Jeg husker kjøttet som hang og brente i flammene. Jeg kan ikke glemme forråtnelsen, lukten av død, de tomme øyenhulene, de skittengrå sjelene og ormene som kravlet gjennom benene. Den unge mannens skikkelse løftet sine armer bønnfallende mot Jesus, da vi gikk videre mot neste grop. "Kjære Herre," ba jeg, "gi meg styrke til å fortsette." ....

Kommentar #40

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

RE: En Gudommelig Åpenbaring om helvete

Publisert over 11 år siden

Janne Mathisen

Jeg vil på det sterkeste anbefale deg å brenne denne bok for den er IKKE i fra Gud, eller Jesus og ei heller DHÅ. Det er Guds godhet som skal, og bringer folk til Gud og ikke skremselspropaganda. Det er ingen annen enn djevelen som produserer slike historier.

24.03.10 kl. 09:32 skrev Janne Mathisen:

"En Gudommelig Åpenbaring om helvete". Mannens rop ringte inne i meg i dagevis. Jeg skal aldri glemme hans anger. Jeg husker kjøttet som hang og brente i flammene. Jeg kan ikke glemme forråtnelsen, lukten av død, de tomme øyenhulene, de skittengrå sjelene og ormene som kravlet gjennom benene. Den unge mannens skikkelse løftet sine armer bønnfallende mot Jesus, da vi gikk videre mot neste grop.

Dette er ikke noe annet enn en løgn Janne og alt det som ligger til grunn for eventret har ikke bibelsk grunnlag men kun utdrag her og der for å produsere ett eventyr som viser at Gud er ond innerst inne.

Kommentar #41

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

RE: RE: Poenget

Publisert over 11 år siden

Ja men jeg tror at selve evangeliet som handler om rettferd, synd og dom er en nyhet som bringer håp. At det kommer en dom skal glede mennsket, at det tales åpent om syndens menneske kontra rettferd burde glede mennesket. Det menneske som ikke liker slike nyheter er vel i ett kjærlighetsforhold til løgnen og løgneren?

24.03.10 kl. 09:08 skrev christian berg:

Men løgnen/fantasien om evig straff i et torturkammer uten sidestykke med flammer skriking og demoner, har produsert mange som tar avstand fra gud. Det er jo ikke bra. Hvor ofte har en ikke hørt : en slik Gud, vil ikke jeg ha noe med og gjøre, osv.

cb

24.03.10 kl. 08:16 skrev Jan Bording:

Det viktigste med helvete er vel ikke antall demoner med høygafler, men at det er to utganger og hvis man befinner seg i den gale vil det komme som en stor overraskelse og man vil angre bittert at man ikke valgte rett.

Helvete er ikke min drivkraft til å være kristen, men en kraftig drivkraft for å bringe evangeliet til de som er på feil vei.

Kommentar #42

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

RE: RE: Ilden siom ikke slokner

Publisert over 11 år siden
24.03.10 kl. 03:01 skrev christian berg:

Tore.

At det står evig og uslokkelig, gjør det ikke til et evig torturkammer, som brenner i evig forstand. skjekk ut litt hva grunnordet som er brukt for evig, betyr.

Det er gøy å lese det dere smågutter tenker, gamlekara er litt mer pessimistisk, men bare vent de kommer etter når de får tenkt seg om og lagt fra seg stridsøksa.

"There is no grave" synger Johnny Cash, og Moses er enig når han konstruerer ordet evig; "det som er utenfor din bevissthet er alltid der, bli det bevisst og du er også evig."

Ett eller annet sted på veien mellom Alfa og Omega er du, ubevisst lurer du på hvordan du og alt er skrudd sammen, bli bevisst at du er en del av alt og vips så er du en del av Gud. Som Gud kan du nyte vekselvirkningen mellom + og -, eller som Benjamin Franklin fyller du det helvetets fallende lynet på flasken din og elektrisiteten blir din venn. Du lever evig på grunn av energien i den evige kjærlighet.

Kommentar #43

Terje Tønnessen

151 innlegg  508 kommentarer

RE: RE: Enten er det Jesus sier sant - eller så er det løgn...

Publisert over 11 år siden
23.03.10 kl. 15:55 skrev Karl-Johan Kjøde:23.03.10 kl. 14:02 skrev Terje Tønnessen:

Takk, Karl-Johan, for innlegget! Det er så flott at du som er så ung (25 år) tar opp dette temaet!

Det er en stor ubalanse i framstillingen av den kristne tro f.t.:

Man skjærer, kutter, bortforklarer, demper, avdramatiserer og sensurerer vekk det man mener ikke er historisk, naturvitenskapelig "sant" i NT, det som man mener ikke er mulig intellektuelt, vitenskapelig og rasjonelt å akseptere for moderne, velutdannede mennesker. Der fins en feighet, en sosial angst, der fins mange teologiske, historisk-kritiske bortforklaringsmodeller og - ikke minst - en språkfilosofisk tilnærming som sier at... jammen...det norrøne begrepet "helvete" er jo bare sånn og sånn og betyr det og det - og så gjentas og gjentas alltid historien om "Gehenna" utenfor Jerusalem der man fortok menneskeofringer etc - og dermed går det meste i oppløsning. Man har da forklart begrepet i filler, det går simpelthen i oppløsning - det blir ikke noe igjen...når de påstått lærde språkhistorikere og teologer har sagt sitt...

En del sier at de tror på en "fortapelse" - men de har ikke skjønt at det er nøyaktig like alvorlig og dramatisk som begrepet "helvete"! Ordet "fortapelse" blir nesten aldri innholdsbestemt og forklart av folk som sier de ikke tror det fins noe "helvete"...

Saken er at tenker man ontologisk (værensmessig), metafysisk, naturvitenskapelig og eksistensfilosofisk så er begrepet "himmelen" - eller for den del begrepet "Guds rike" like absurd og irrasjonelt - som begrepene "helvete" eller "fortapelsen"

Ryker det ene, ryker det andre...

Men det er det mange som ikke har skjønt

Det kan tilsynelatende virke forlokkende og attraktivt med en "snill" kjærlighetsreligion som lover alt og alle - eller de fleste eller de som gjerne vil eller har lyst - en "himmelsk" tilstand - men det har aldri vært og er ikke i samsvar med nettop de alvorlige ord fra Jesus Kristus selv - som du henviser til...

For meg som kristen er det Kristus Allherskeren vår Gud som avgjør og innholdsbestemmer dette - uavhengig av foranderlige kulturelle kontekster, språkhistorier, teologier og filosofier

Enten er det Jesus sier sant

Eller så er det løgn

Hei Terje,

Du vil med andre ord ikke innholdsbestemme hverken himmel eller helvete?

Jeg leste nettopp en veldig interessant betrakning om helvet fra CS. Lewis, vel verdt de to timene jeg brukte på den: "Den store skilsmissen". Anbefales!

Rett, Karl-Johan - jeg vil ikke innholdsbestemme verken himmel eller helvete:

Det overlater jeg trygt - i tro & håp & kjærlighet - til Gud Faderen, Sønnen og Helligånden...

Det er IKKE mennesker - med sine begrensede språk, sine ulike ontologiske modeller, sine begrensede naturvitenskapelige innsikter, sine relative kosmologiske & astrofysiske & astronomiske & fysiske & geologiske kunnskaper, sine generelle begrensede rasjonaliteter, sine tidsbestemte konfesjonelle kirkevedtak og foranderlige kontekstavhengige teologier - som til syvende og sist avgjør dette:

DET ER GUD - FADEREN OG SØNNEN OG HELLIGÅNDEN

Det er jeg glad for

Det bøyer jeg meg for

Kommentar #44

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

RE: RE: RE: Ilden siom ikke slokner

Publisert over 11 år siden
24.03.10 kl. 11:22 skrev svein nyborg:24.03.10 kl. 03:01 skrev christian berg:

Tore.

At det står evig og uslokkelig, gjør det ikke til et evig torturkammer, som brenner i evig forstand. skjekk ut litt hva grunnordet som er brukt for evig, betyr.

Det er gøy å lese det dere smågutter tenker, gamlekara er litt mer pessimistisk, men bare vent de kommer etter når de får tenkt seg om og lagt fra seg stridsøksa.

"There is no grave" synger Johnny Cash, og Moses er enig når han konstruerer ordet evig; "det som er utenfor din bevissthet er alltid der, bli det bevisst og du er også evig."

Ett eller annet sted på veien mellom Alfa og Omega er du, ubevisst lurer du på hvordan du og alt er skrudd sammen, bli bevisst at du er en del av alt og vips så er du en del av Gud. Som Gud kan du nyte vekselvirkningen mellom + og -, eller som Benjamin Franklin fyller du det helvetets fallende lynet på flasken din og elektrisiteten blir din venn. Du lever evig på grunn av energien i den evige kjærlighet.

 Det var det sikkert mange som skjønte noe av.

Kommentar #45

christian berg

24 innlegg  1115 kommentarer

RE: RE: RE: RE: Ilden siom ikke slokner

Publisert over 11 år siden

 Hehe, skjønte ikke bæret av den...kunne like gjerne sagt potta potta, skvompf.

24.03.10 kl. 11:32 skrev Gunnar Lund:  Det var det sikkert mange som skjønte noe av.
Kommentar #46

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Evig (skadefro?)

Publisert over 11 år siden

 Det var det sikkert mange som skjønte noe av.

 Du er ikke blant de yngste kansje?

"Bli bevisst, korsfest forvirringen og la tiden vise at den ubevegelige kraft

står bak all bevegelse, hjertet ditt forstår denne kunnskapen, la deg lede av

din indre intelligens, følelsene vil vise deg." 

Moses prøver her å peke på at kunnskap er stillestående mens følelsene (bli som et barn) er levende vann.

Kommentar #47

christian berg

24 innlegg  1115 kommentarer

hm

Publisert over 11 år siden

Bibelen sier at Gud alene er udødelig (1. Tim. 6,16), og at udødelighet er en gave fra Gud til de frelste i oppstandelsen når Jesus kommer igjen. (Heb.11,39.40 Åp.11,18 Matt.25,31-41). 

16 den eneste som er udødelig, som bor i et lys dit ingen kan komme, han som intet menneske har sett og ingen kan se. Ham tilhører ære og evig makt! Amen

(dunke bibelvers i hodet...DUNK DUNK DUNK)

cb70

Kommentar #48

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

RE: Evig (skadefro?)

Publisert over 11 år siden
24.03.10 kl. 11:53 skrev svein nyborg:

 Det var det sikkert mange som skjønte noe av.

 Du er ikke blant de yngste kansje?

"Bli bevisst, korsfest forvirringen og la tiden vise at den ubevegelige kraft

står bak all bevegelse, hjertet ditt forstår denne kunnskapen, la deg lede av

din indre intelligens, følelsene vil vise deg." 

Moses prøver her å peke på at kunnskap er stillestående mens følelsene (bli som et barn) er levende vann.

 Beklager, men jeg ble ikke noe klokere av dette, skjønner fremdeles ikke hva du vil fram til, men har registrert at du bruker et new age språk eller såkalte ny-religiøse alternative retninger språk.

Kommentar #49

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

RE: Hva i helvete

Publisert over 11 år siden
23.03.10 kl. 23:17 skrev olav grimdalen:

Jo min venn Helvete finnes. synden florerer det er tydelig tegn på at den onde er i virksomhet, Denne verdens fyrste som Jesus kaller ham, han holder til i Helvete. Derfra sender han ut sine "engler".

Hei Olav. Hvordan belegger du disse påstandene bibelsk? Sa ikke Bibelen at helvete gjøres i stand for Djevelen og hans engler (Matt 25:41) og at han er på jorden for å føre krig mot oss (Åp 12:17)? Altså har han vel ikke kommet dit allerede? Mvh Magnus

Kommentar #50

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Forestillinger er uverdig i troen

Publisert over 11 år siden

Bra poeng Magnus, jeg legger til hva jeg tenker om det og da ser det.

Matt 25:41
Så skal han si til dem på venstre side:

Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild, som er beredt for djevelen og hans engler.

G1067
γέεννα
geenna
gheh'-en-nah
Of Hebrew origin ([H1516] and [H2011]); valley of (the son of) Hinnom; gehenna (or Ge-Hinnom), a valley of Jerusalem, used (figuratively) as a name for the place (or state) of everlasting punishment:

- hell.

Helvete er altså på godt norsk Gehenna, en brennende støvproduserende søppeldynge. Under bakken, i støvet/ jorden ferdes ormen, eller som grunnteksten sier, meitemarken.

Dødsriket er dette:

G86
ᾅδης
hadēs
hah'-dace
From G1 (as a negative particle) and G1492; properly unseen, that is, “Hades” or the place (state) of departed souls:

- grave, hell.

Altså under bakken eller i graven.

Åp 20:4-8
Jeg så troner, og de satte seg på dem, og det ble gitt dem makt til å holde dom. Og jeg så deres sjeler som var blitt halshogd for Jesu vitnesbyrds skyld og for Guds ords skyld, og de som ikke hadde tilbedt dyret eller dets bilde, og som ikke hadde tatt merket på sin panne eller hånd.

Og de ble levende og hersket sammen med Kristus i tusen år. Men de andre døde ble ikke levende før de tusen år var gått.

Dette er den første oppstandelse. Salig og hellig er den som har del i den første oppstandelse. Over dem har den annen død ingen makt. De skal være Guds og Kristi prester, og regjere med ham i tusen år.


Og når de tusen år er til ende, skal Satan løses fra sitt fengsel. Og han skal gå ut og forføre folkeslagene ved jordens fire hjørner, Gog og Magog, for å samle dem til strid. Og tallet på dem er som havets sand.

Åp 20:10
Og djevelen som forførte dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel, hvor også dyret og den falske profet var. Og de skal pines dag og natt i all evighet.

Av dette ser vi at ildsjøen kommer etter at Jesus har hentet sine og det er da etter de påfølgende tusen år. Altså etter de tusen år vil de onde bli oppreist og disse sammen med djevelen og hans engler vil havne i ildsjøen når de atter en gang  til angriper Guds folk og Jesus.

Legg også merke til at den annen død har makt over de onde og døden er det siste som kastes i ildsjøen. På den måten vil vår barmhjertige Gud la de onde forbli døde.

Pred 9:5-6
Men de døde vet ikke noen ting, de får ikke lenger noen lønn, for minnet om dem er glemt.
Det er for lenge siden forbi med både deres kjærlighet og deres hat og deres ærgjerrighet, i all evighet har de ikke mer noen del i alt det som hender under solen.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere