Hallgeir Reiten

215

Omdømme

Publisert: 20. mar 2010

Er du på leting etter en god bok om ledeskap?

I dag vil jeg anbefale deg å lese boken "Det gode selskap" - Omdømmebygging i praksis av Nils M. Apeland. Han jobber i det velrenommerte selskapet Apeland Informasjon som har hjulpet en rekke store og små virksomheter med informasjon,kommunikasjon og omdøømebygging.

I boken tar Apeland for seg hvordan en bygger opp et bedre omdømme enn konkurrentene, og hvordan dette kan måles og utvikles.

Omdømmet berører omtrent alle sider ved det en virksomhet er og gjør, sier Apeland. Å bygge omdømme er å bygge verdi, og derfor er det av avgjørende betydning for alle som vil lykkes med å bygge noe solid og sterkt  - det være seg meninghet, organisasjon eller næringsvirksomhet.

Apeland peker på at godt omdømme har magnetisk kraft. Hva er så egentlig omdømme?

Han bruker denne definisjonen: "Omdømme er summen av oppfatninger som ulike grupper har av virksomheten". Likevel er det mest vanlig å snakke om omdømme som den genrelle anseelse en virksomhet har.

Å bygge omdømme er å bygge verdi. Forskning viser at selskaper med godt omdømme blir høyere verdsatt. På den andre siden er dårlig omdømme svært kostbart. Et dårlig omdømme vi gjøre det vanskeligere for virksomheten å nå sitt fulle potensial.

Målet med god kommunikasjon er å skape et samsvarende bilde av det vi selv tror vi er og det andre oppfatter at vi er. Det har direkte sammenheng med virksomhetens kommunikasjon og hvordan den omtales i media. Hvis vi ikke klarer å skape samsvar her, får vi straks et omdømmeproblem.

Hva påvirker vårt omdømme? Vårt omdømme påvirkes av hvordan vi opptrer som kollektiv eller enkeltpersoner. Tillit skaper gode relasjoner og lojalitet. På den andre siden  vil sviktende tillit gi lav lojalitet og vises rett på bunnlinjen.

Apeland peker på at omdømmebygging i en virksomhet "starter på innsiden". En trenger felles verdier, noe alle står for. Dette skaper felles kultur og samhold. "How do we do things around here". Når personene på "innsiden" kommer i kontakt med de på "utsiden" må verdier og kultur komme tydelig til uttrykk. Alle organisasjoner har en intern moralfilosofi. Disse verdiene er med på å bestemme hva slags beslutninger som tas, hvordan man kommuniserer utad og er derfor mye av "limet" i kulturen.

Hvordan bygge opp et solid omdømme? Apeland peker på noen punkter i denne boken som er viktige:

1. Posisjonering - hvilken posisjon ønsker en å ha i markedet?

2. Identitetsforankring - å være solid forankret i sin unike identitet som virksomhet

3. Omdømmesjekk - hvordan står det til med andres oppfatning av oss, og hvordan skal vi klare å skape samsvar mellom det vi mener vi er og det andre mener vi er?

4. Historieformulering - formulere sin egen unike historie, skape en poengtert beskrivelse av virksomhetens spesielle styrke

5. Implementering - teste hva man oppnår og justere fortløpende

6. Oppdatering - være dynamisk

Hvordan rive ned sitt omdømme? Det tar lang tid å bugge et hus. Det er mye enklere å rive dete ned. Det er viktig å tenke på når det gjelder omdømme. Ledere har et spesielt ansvar her. De har mye mer å tenke på enn seg selv. De er virksomhetens ansikt utad, og må handle deretter. Ledere har i kraft av sin posisjon evne til å bygge og rive ned med sine handlinger.

Det kan være viktig å tenke litt over i dag.

Synes du dette var interessant: Da vil jeg anbefale deg å kjøpe Apelands bok og lese til øyet blir stort og vått.

Kommentar #1

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Hva jobber du med?

Publisert over 11 år siden

Jobber du innen kommunikasjon/reklame/markedsføring/promotion?

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere