Lars Gilberg

Journalist i Vårt Land
223

Brunt svineri

Publisert: 18. mar 2010

Brun snø er like delikat som brune tenner. Vintersmilet blir borte når man vasser i salt.

Å ha til salt i grøten, er et uttrykk som stammer fra den tiden hvor det slett ikke var noen selvfølge at nordmenn hadde råd til å ha salt på bordet. Nå har vi tydeligvis råd til å strø salt i alle de sår vi på forhånd har laget ferdig i det norske landskapet.

Vinteren er på hell, men fortsatt sender Statens Vegvesen ut sine lastebiler for å tømme salt på veiene. Gater, fortau og stier i parken farges brune. Det er et sørgelig syn.

Den brunsvarte massen kleber seg til skoene og blir med inn i butikker, kontorer og leiligheter. Den fester seg til bildekk og reduserer gripeevnen med en tredjedel. Den siger ned i grunnvannet og forgifter naturen.

Det er ikke lett å forstå hvordan myndighetenes veisalting får fortsette. Det burde kreves sterke grunner for å rettferdiggjøre en slik forsøpling. Men Vegvesenets argumenter er vage. 

I 30 år har saltingen av veiene i Norge pågått. Omfanget har økt dramatisk de siste årene. Som en følge av dette er konsentrasjonen av salt, kobber, nikkel og miljøgiften PAH sterkt forhøyet i en rekke sjøer langs veiene.

Drept av salt. Den gamle skihopperen Bjørn Wirkola er blitt en av frontfigurene i kampen mot saltingen. Wirkola sier til NRK at «veisalting er livsfarlig». Sønnen hans døde i en bilulykke i 1994, og Wirkola er helt klar på at «årsaken var ene og alene veisaltet». I et intervju med bladet Våre veger i februar i år fastslår Wirkola at «Veisalt drepte min sønn».

På ulykkesstedet var det kommet nysnø, men Vegvesenet hadde ikke tatt seg bryet med å brøyte. I stedet hadde de «peiset på med salt», som Wirkola sier. I stedet for realt snøføre, ble det bare sørpe på veien.

Statens Vegvesen innrømmer i en kommentar til Wirkola-saken at brøyting er mer effektivt enn salting. Men det er dyrere. 

Sju av ti sier nei. I artikkelen «Det som var ei vakker vinterverd» tar redaktøren i Bladet Kondis, min bror Runar Gilberg, et oppgjør med saltingen av veiene. Kondis er et organ som taler joggernes, syklistenes og skiløpernes sak, og mange (for eksempel bladet Motors abonnenter) vil kanskje lese det som et partsinnlegg.

Min overbevisning er likevel at det som er bra for fotgjengere, det er bra for alle. Også jeg som kjører bil, trenger å gå. 

Dessuten ser jeg som bileier at saltet gir rustskader. Ja, selv asfalten og broene som Vegvesenet skal vedlikeholde, blir mye raskere nedslitt på grunn av saltet. Forurensningen blir forsterket av at saltet løser opp bindemiddelet i veidekket. Mengden svevestøv stiger og virvler inn i lungene til både astmatikere og de som ennå ikke er blitt det.

Meningsmålinger viser at sju av ti norske bilister faktisk er imot salting av veiene. To er nøytrale, og bare en er for saltingen.

Det er ikke bare i Oslo eller på Østlandet at det saltes. Uvesenet foregår i de fleste deler av landet. Som i Hallingdalen, der grunnvannet er i ferd med å bli ødelagt av veisaltingen. Drikkevannet har klorverdier som ligger godt over grensa for det tilrådelige. Saltvannet siger inn i tjernene, ødelegger sirkulasjonen og fører til oksygenmangel.

I Stange i Hedmark har trær som står opptil 100 meter fra veien fått rotskader som skyldes saltingen. Veisaltet er den forurensningskilden som gir norsk vegetasjon mest akutte skader, påpeker førsteamanuensis Per Anker Pedersen ved Universitetet for miljø- og biovitenskap i Ås.

20 tonn gift. I Norge blir det pøst ut 150-200.000 tonn med veisalt årlig. Saltet blir tilsatt det giftige antiklumpemiddelet ferrocyanid, og til sammen havner 15-20 tonn av dette ut i naturen årlig.

For hver kvadratmeter som blir saltet, blir det i løpet av vinteren brukt 1-2 kilo salt. Går du langs en ti meter bred vei, har det altså blitt tømt ut 10-20 kilo salt – og et par gram jerncyanid – for hvert steg du går.

Bladet KONDIS undrer seg over følgende: Vanligvis blir kriminelle personer straffet, for eksempel for å kaste søppel på gata. Men de som tømmer salt på snøen, får ingen straff. Tvert imot blir de lønnet av myndighetene.

Hvor lenge skal vi godta dette? 


Kommentar #1

Martin Tobias

19 innlegg  297 kommentarer

Enig

Publisert nesten 12 år siden

Saltingen er grusom. Det er rett og slett helt ufyselig å være ute langs veinettet i Norge om dagen. Skitten er overalt.

Saltingen skaper masse jobber og byråkratene elsker det visstnok. Folket hater det.

Kommentar #2

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

RE: Enig

Publisert nesten 12 år siden
18.03.10 kl. 09:52 skrev M. Tobiassen:

Saltingen er grusom. Det er rett og slett helt ufyselig å være ute langs veinettet i Norge om dagen. Skitten er overalt.

Saltingen skaper masse jobber og byråkratene elsker det visstnok. Folket hater det.

---

Jeg er helt enig.  Vegsalt er noe svineri og bør begrenses til et absolutt minimum.

Kommentar #3

Trygve Holtan-Hartwig

2 innlegg  4 kommentarer

Stopp den syke saltingen

Publisert nesten 12 år siden

Vi hadde besøk av noen utenlandske venner for en tid tilbake. De hadde gledet seg til å se dette hvite landet og trodde ikke sine egne øyne da det var brunt og klebrig. "Hva er det dere gjør med naturen deres", var spørsmålet!   Jeg føler den rene avmakt på dette området."Alle" jeg snakker med er mot veisalting og allikevel fortsetterdet år etter år. Dessverre tror jeg noe av svaret er å finne i høye krav om at snø som faller skal fjernes på et blunk. I stedet for å motta kjeft bruker Vegvesenet da salting for å få mer ut av kroner og tid. Hvis det er hovedforklaringen har vi oss selv å takke. Jeg vil heller ha hvit snø som det tar litt lengre tid før blir ryddet enn å bo i et brunt klebrig land halve året!

Kommentar #4

Astrid Sofie Dalhaug

9 innlegg  66 kommentarer

Piggsvin?

Publisert nesten 12 år siden

Adresseavisen hadde bilde av det enorme berget med salt som Trondheim alene hadde planer om å strø på veiene på èn vinter. Jeg kan ikke forstå at dette kan være bra for miljøet. Trondheim har piggdekkavgift, og på en reklame med bilde av piggsvin, tilbys man 1000,- kr for å bytte til piggfritt. Det skal visst være så miljøskadelig å kjøre med pigger. Så da strør de heller salt for at veiene skal være farbare uten piggdekk. Jeg kan ikke forstå at dette gir et positivt totalregnskap i favør av milljøet? 

Kommentar #5

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

RE: Stopp den syke saltingen

Publisert nesten 12 år siden
18.03.10 kl. 10:16 skrev Trygve Holtan-Hartwig:

Dessverre tror jeg noe av svaret er å finne i høye krav om at snø som faller skal fjernes på et blunk. I stedet for å motta kjeft bruker Vegvesenet da salting for å få mer ut av kroner og tid. Hvis det er hovedforklaringen har vi oss selv å takke. Jeg vil heller ha hvit snø som det tar litt lengre tid før blir ryddet enn å bo i et brunt klebrig land halve året!

---

Jeg tror argumentene FOR vegsalting er 1) det er billigere å salte enn å brøyte 2) det påstås at vegsalting berger liv.

Argument 1) er jeg skeptisk til, fordi salt også tærer på bilparken.  Jeg så et anslag på hvor mye salting tærer ned på bilene hvert år, omgjort i kroner, og det var ikke lite.  Husker ikke i farten akkurat hvor mye, men det var snakk om noen milliarder.  Men poenget er at denne utgift ikke dukker opp i budsjettet til den blårussen som sitter på brøytebudsjettet.  Dermed blir han, og sjefen hans, fornøyd fordi de sparer noen kroner - mens samfunnet taper på det.

Argument 2) er jeg også skeptisk til.  For det første så fungerer ikke vegsalt når det bli kaldere enn ca 8 minus, ja jeg her lest at det faktisk blir glattere med salt enn uten da.  For det andre så fører salting til en falsk følelse av trygghet hos bilistene.  Denne følelse fører til at man holder høyere fart enn man ville gjort uten salting, og spiser opp noe av gevinsten.  For det tredje så vennes folk til at det er saltet, og når man da for en gangs skyld kjører inn på en usaltet veg så demper man ikke farten så mye som man burde.  For det fjerde så koster vegsalt mye penger fordi den tærer på bilparken.  Dette koster samfunnet store beløp, og det er beløp som heller kunne vært brukt på å sikre vegene.

Når man da legger til det før nevnte brune svineriet og lokal forurensing av grunnvann etc så er etter min mening tiden for lenge siden inne for å avvikle hele skiten.  Det jeg kan gå med på, er salting av spesielt bratte bakker f.eks der holka kan føre til store problemer med å komme seg opp (eller ned) og kanskje salting av enkelte meget trafikerte strekninger, som f.eks ring 3 i Oslo.

Kommentar #6

olav grimdalen

66 innlegg  431 kommentarer

RE: Brunt svineri

Publisert nesten 12 år siden
18.03.10 kl. 09:37 skrev Lars Gilberg:

Brun snø er like delikat som brune tenner. Vintersmilet blir borte når man vasser i salt.

Å ha til salt i grøten, er et uttrykk som stammer fra den tiden hvor det slett ikke var noen selvfølge at nordmenn hadde råd til å ha salt på bordet. Nå har vi tydeligvis råd til å strø salt i alle de sår vi på forhånd har laget ferdig i det norske landskapet.

Vinteren er på hell, men fortsatt sender Statens Vegvesen ut sine lastebiler for å tømme salt på veiene. Gater, fortau og stier i parken farges brune. Det er et sørgelig syn.

Den brunsvarte massen kleber seg til skoene og blir med inn i butikker, kontorer og leiligheter. Den fester seg til bildekk og reduserer gripeevnen med en tredjedel. Den siger ned i grunnvannet og forgifter naturen.

Det er ikke lett å forstå hvordan myndighetenes veisalting får fortsette. Det burde kreves sterke grunner for å rettferdiggjøre en slik forsøpling. Men Vegvesenets argumenter er vage. 

I 30 år har saltingen av veiene i Norge pågått. Omfanget har økt dramatisk de siste årene. Som en følge av dette er konsentrasjonen av salt, kobber, nikkel og miljøgiften PAH sterkt forhøyet i en rekke sjøer langs veiene.

Drept av salt. Den gamle skihopperen Bjørn Wirkola er blitt en av frontfigurene i kampen mot saltingen. Wirkola sier til NRK at «veisalting er livsfarlig». Sønnen hans døde i en bilulykke i 1994, og Wirkola er helt klar på at «årsaken var ene og alene veisaltet». I et intervju med bladet Våre veger i februar i år fastslår Wirkola at «Veisalt drepte min sønn».

På ulykkesstedet var det kommet nysnø, men Vegvesenet hadde ikke tatt seg bryet med å brøyte. I stedet hadde de «peiset på med salt», som Wirkola sier. I stedet for realt snøføre, ble det bare sørpe på veien.

Statens Vegvesen innrømmer i en kommentar til Wirkola-saken at brøyting er mer effektivt enn salting. Men det er dyrere. 

Sju av ti sier nei. I artikkelen «Det som var ei vakker vinterverd» tar redaktøren i Bladet Kondis, min bror Runar Gilberg, et oppgjør med saltingen av veiene. Kondis er et organ som taler joggernes, syklistenes og skiløpernes sak, og mange (for eksempel bladet Motors abonnenter) vil kanskje lese det som et partsinnlegg.

Min overbevisning er likevel at det som er bra for fotgjengere, det er bra for alle. Også jeg som kjører bil, trenger å gå. 

Dessuten ser jeg som bileier at saltet gir rustskader. Ja, selv asfalten og broene som Vegvesenet skal vedlikeholde, blir mye raskere nedslitt på grunn av saltet. Forurensningen blir forsterket av at saltet løser opp bindemiddelet i veidekket. Mengden svevestøv stiger og virvler inn i lungene til både astmatikere og de som ennå ikke er blitt det.

Meningsmålinger viser at sju av ti norske bilister faktisk er imot salting av veiene. To er nøytrale, og bare en er for saltingen.

Det er ikke bare i Oslo eller på Østlandet at det saltes. Uvesenet foregår i de fleste deler av landet. Som i Hallingdalen, der grunnvannet er i ferd med å bli ødelagt av veisaltingen. Drikkevannet har klorverdier som ligger godt over grensa for det tilrådelige. Saltvannet siger inn i tjernene, ødelegger sirkulasjonen og fører til oksygenmangel.

I Stange i Hedmark har trær som står opptil 100 meter fra veien fått rotskader som skyldes saltingen. Veisaltet er den forurensningskilden som gir norsk vegetasjon mest akutte skader, påpeker førsteamanuensis Per Anker Pedersen ved Universitetet for miljø- og biovitenskap i Ås.

20 tonn gift. I Norge blir det pøst ut 150-200.000 tonn med veisalt årlig. Saltet blir tilsatt det giftige antiklumpemiddelet ferrocyanid, og til sammen havner 15-20 tonn av dette ut i naturen årlig.

For hver kvadratmeter som blir saltet, blir det i løpet av vinteren brukt 1-2 kilo salt. Går du langs en ti meter bred vei, har det altså blitt tømt ut 10-20 kilo salt – og et par gram jerncyanid – for hvert steg du går.

Bladet KONDIS under seg over følgende: Vanligvis blir kriminelle personer straffet, for eksempel for å kaste søppel på gata. Men de som tømmer salt på snøen, får ingen straff. Tvert imot blir de lønnet av myndighetene.

Hvor lenge skal vi godta dette? 

 Gunnen er at det er bileiere som forlanger å kunne kjøre like fort som de gjør på sommerføre. De er store egoister. Miljøproblemer tenker ikke disse mennesker på. Hvem har ikke fått frontruta nedsprøyta av saltgjørme å få sikten redusert til 0. Hva med veier som blir ødelagt av kombinasonen salt og pigger. Det er de bilister som ødelegger veiene våre. Jeg har kjørt piggfritt i mange år. selvsagt må jeg legge om kjørestilen når det hvite belegget kommer, det vil si at farta må ned og defensiv kjørestil. God avstand til foran kjørende bil.

Begynn å sende regninger på rustkader på bilen. Kanskje dette vil hjelpe? men må alle trå til mot denne brun sørpa som har så mye negativt i seg. Vegvesenet lovet at de skulle gå over til en ny salt. Dette har vi ikke sett noe til. Vi har ikke råd sier politikere, nei vi er så fattige og dessuten er det inflasonsdrivende da vil renta gå opp. Hvorlenge skal i tåle slike usannheter fra våre folkevalge, Hvor lenge? BILORGANISASJONENE MÅ KOMME TYDLIGERE PÅ BANEN. HVOR ER DE? 

Kommentar #7

Terje Tønnessen

151 innlegg  508 kommentarer

Norges miljø&klimatenkning er ganske krevende...

Publisert nesten 12 år siden

Lars - enig med deg ned til hvert komma...

praksisen viser den inkonsekvente & inkonsistente norske klima&miljøtenknigen -

i Norge tenker man en tanke av gangen - og når man har tenkt en tanke, tenker man en ny - men bare etter at man har satt ned en politisk korrekt kommisjon eller hørt morsomme tanker på en internasjonal konferanse...da tør man tenke en ny tanke - for da er det jo så mange som tenker denne tanken...

Nå har vi hatt Røykeloven en stund - nå er tiden sprengmoden for Saltloven!

Stå på, Lars, dette skal vi klare!

Kommentar #8

Lars Gilberg

223 innlegg  116 kommentarer

Jordens salt

Publisert nesten 12 år siden

Godt å se at mange reagerer mot saltingen. Har fått mange mailer også.

Men skal det bli debatt her, må det kanskje melde seg noen som forsvarer saltingen ;-).

Finnes de?

Kan det tenkes at salting faktisk redder menneskeliv, slik jeg har sett noen politikere hevde?

Kommentar #9

Knut Haug

15 innlegg  140 kommentarer

Hvert og tenke over--

Publisert nesten 12 år siden

Ja Gilberg det er virkelig et aktuellt tema.--Når en som jeg har kjørt forskjellige kjøretøyer siden jeg tok sertifikat i 1945--så har jeg og kjørt på all slags føre.- I tidligere år var det jo aldri snakk om salting av veiene.-Det var gode vinterforhold, selv om det kunne være i glatteste laget.- MEN HER KOMMER DET VIKTIGSTE SOM VI BILISTER DA LÆRTE: DET VAR Å TILPPASSE FARTEN ETTER FORHOLDENE!--Nå haster en avgårde som om en har selve "styggen" i hælene, som en sier. Om en lærte seg dette enkle: Å TILPASSE FARTEN ETTER FORHOLDENE, OG KJØRE SLIK AT EN KAN STANSE PÅ EN TREDJE-DEL AV DEN FRIE SIKTBARE VEIEN SOM EN TIL HVER TID KJØRER PÅ ---Ja da skulle en kjøre trygt uansett føre forhold!----Da slapp en også som du Gilberg sier:"kjøre i brunt svineri".

En mulig untagelse for salting kunne være motorveiene.--

Kommentar #10

Dagny Lunder

0 innlegg  1 kommentarer

Hvor er viljen til helhetsvurdering?

Publisert nesten 12 år siden

Deler dine synspunkter.

Har gjort erfaringer som har kostet helsevesen,arbeidsgiver, egen helse og kanskje  videre yrkesutøvelse unødige midler og tid. Men det går jo på et annet budsjett.......

Aktuelt:

Morgenen 30.12.09, på vei til jobb, overgang T-bane og buss 20 i Majorstuenkrysset, blir jeg,uten forvarsel, liggende midt i kjørebanen(Slemdalsveien), med det ene kneet under meg: Korsbåndet m.m. var ødelagt.

Veiunderlaget var dekket av noen cm lysere brun saltsnø oppå speilblank is. Der var ikke mulighet for fotfeste(Selv brodder/piggsko ville vært virkningsløse). Nedgangen fra Majorstuehuset og fortauene derimot, var preparert/strødd og testet "ikke glatte".

Takket være to hjelpsomme kvinner( med litt gebrokken norsk) fikk jeg hjelp ut av veibanen før neste bil kunne ha kørt meg ned.

Hvor mye koster dette?

Arbeidsgiver: 1:Egenandel ved sykemelding 2:Ekstra kostnader ved bruk av tid til anskaffelse av kvalifisert erstatter m.m.

Samfunnet:1)Sykemeldinger og mulighet for tidlig og uønsket uføretrygd.2)Ekstra behov for /og utgifter til hjelpeapparatet.

Offeret:Fare for: 1)Reduksjon/begrensning av yrkesaktivite. Midlertidig/permanent? 2)Fremskynding av fremtidig behov for større operative inngrep 3)Større inntektstap grunnet begrenset utøvelse av yrket 4)Redusert livskvalitet og fritidsaktivitet 5)Unødige kostnader og avhengighet til andre mennesker og hjelpeapparat

Hvor er det offentliges helhetstenkning? Er det kanskje noe som kan kalles unnlatelsessynder?

Kanskje er det litt betegnende at

1)Gårdeiere bøtelegges for manglende orden , brøyting og strøing?

2)Helsevesenet påføres unødige merkostnader til et allerede belastet budsjett?

3)Ofrene påføres redusert livskvalitet,helse og økonomi.( Men det synes jo sjelden på annet enn deres eget budsjet....)

Er det kanskje slik at veivesenet er fornøyd bare de holder seg innenfor budsjettrammen.... Hvem bryr seg om det får konsekvenser for andre budsjett , miljø m.m........

Ekskluderer politikk å tenke helhetlig ? Tenk hva som kunne ha vært spart av penger, miljø, personlige tragedier og byråkrati osv.....

Kommentar #11

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

RE: Jordens salt

Publisert nesten 12 år siden
18.03.10 kl. 11:04 skrev Lars Gilberg:

Godt å se at mange reagerer mot saltingen. Har fått mange mailer også.

Men skal det bli debatt her, må det kanskje melde seg noen som forsvarer saltingen ;-).

Finnes de?

Kan det tenkes at salting faktisk redder menneskeliv, slik jeg har sett noen politikere hevde?

 Ja da de finnes. Først og fremst er salt hvitt og ikke brunt. Det er med andre ord stort sett bilene som kjøer som legger fra seg mye av dette brue gruffet. Uten biler intet behov for salting. Etter din logikk lykkelige syklister og gående.

Du snakker om at brøyting er bedre enn salting. Vel når det er nesten bart rundt null eller en minus eller to og tre millimeter is på vegen så kan du bare glemme å prøve å brøyte det bort. Du kan strø (brun sand som gir brun guffe) eller du kan skli som en kjelke.

Er det under syv eller åtte minus hjelper ikke salt og da saltes det vel heller ikke.

Men viktigst er som sagt det er bilene som forurenser og førerne som stort sett skaper ulykkene. Det finnes hederlige unntak med skred som pluttselig treffer bilen, men det er som sagt unntakene.

Så kan hende vi skulle skylde på oss selv og ikke saltet i denne debatten.

Kommentar #12

Vegar Ottesen

3 innlegg  209 kommentarer

Brunt svineri?

Publisert nesten 12 år siden

Trodde du kom til å snakke om FrP her jeg... De klassifiserer jo også som 'brunt svineri'. 

Dette har vel noe til felles med partiet på et område: Pengene. Hvis vi vil ha et godt tilbud på veibrøyting eller lignende ting må det støttes opp om politisk. Da trenger vi en omveting, og ikke i retning ytterligere privatisering. Denslags funker dårlig på slike ting som dette i et lite land som Norge.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere