Odd Anders With

54

Hvor er kristensosialistene?

Publisert: 17. mar 2010

Da jeg var i tenårene og tidlig i 20-årene dominerte kristensosialistene den ideologiske debatten og gikk i front i samfunnskritikken. Men hvor ble de av,- som "kristensosialister"?

Selv om jeg selv er KrF`er (var partiløs i ca 20 år), ser jeg selvfølgelig fordelen av at det er verdibevisste, ideologisk skolerte kristne i bl.a. Ap og SV også. Jeg tror faktisk noen av disse innimellom var en støtdemper i forhold til andre sosialisters kamp mot "den kristne kulturarven". De hadde noen "kristne grunnverdier", selv om de brukte mye krefter på å problematisere "kristne grunnverdier". Jeg har heller ikke glemt at mange av disse skuffet stort i kampen om et rettsvern for det ufødte liv.

Men nå mener jeg kristensosialistene skuffer på to områder. Det ene er vel kjent; de har som mange sosialisert seg med "borgerskapet" og sloss minst like mye for egne som andres interesser,- noe som i større eller mindre grad rammer de fleste av oss. Den andre skuffelsen er at de er fullstendig uten politisk potens når Ap/SV sitter i regjering,- i motsetning til når KrF er i regjering. Da kommer kritikken. Det kan være at de i likhet med andre sosialister ikke lenger vil bruke begrepet sosialist, fordi så mange ser at det er belastet - gjennom praksis.

REDDE FOR Å KRITISERE NÅ

Grunnen til at jeg etterlyser kristensosialistene, er ikke fordi jeg noen gang har vært det selv, men fordi de trengs innad i SV og Ap for en tydeligere verdipolitikk, innkludert religionspolitikk. Generelt virker de fraværende i mange sosialetiske debatter som politisk kraft. For det andre virker de utrolig redde for å kritisere SV og Ap i denne regjeringen, som ikke bare har problemer med å fortelle om sitt politiske prosjekt, men som undergraver mange av de verdier kristne politikere - uansett parti - burde stått sammen om.

Jeg tenker bl.a. konkret på miljøpolitikken og mangelen på mot. Jeg tenker på familiepolitikken og mangelen på barneperspektiv og barnerettigheter. Jeg tenker på at stadig flere vet stadig mindre om kristentro på skolen. Jeg tenker på livsrett-problematikken og fattigdomspolitikken. Jeg tenker på debatten om alternativer til dagens maksimering av materialisme,- at Dagfinn Høybråten og KrF står nesten alene når det etterlyses verdidebatter rundt bl.a. våre endimensjonale måte å måle/definere verdiproduksjon på.

EN RØD TRÅD...

La meg konkretisere med to aktuelle eksempler:

I slutten av valgkampen måtte SV`s partileder - og finansminister - motvillig beklage at hun ikke hadde levert på fattigdomsbekjempelse. Dette til tross for at hun hadde levert flengende kritikk mot Bondevik-regjeringen, som tross alt hadde levert etterkrigshistoriens første handlingsplan mot fattigdom. Vi husker at Halvorsen og Co hadde levert løfter om å "utrydde fattigdommen i Norge med et pennestrøk,- det handlet bare om vilje".

Det finnes mange grep. Det viktigste er vi enige om: jobbskaping. Men sosialhjelpssatsene er en viktig institusjon i fattigdomshåndteringen. Normene er for lave og mange kommuner er langt fra normen. I valgkampen sa SV`s Karin Andersen (jfr sv.no): "Ulik praksis i kommunene for utbetaling av sosialhjelp viser at det bør innføres statlige minstenormer for sosialhjelp." Men da KrF nettopp foreslo dette, stemte de rødgrønne imot. Og lokalt i Trondheim klarte vi å sloss oss opp på normen, etter initiativ fra KrF. Men dette året sørget de rødgrønne for at vi er under igjen.

Så opplever vi gjennom flere år at den eneste satsingen på barnevernet som kan registreres er et mer kostbart byråkrati og unødvendige utgifter til statliggjøring/sosialisering av institusjoner (i likhet med rusomsorgen) som går godt fra før. Og mens rødgrønne i Trondheim sloss mot å sende søppel på anbud av ideologiske grunner, sender den rødgrønne regjering nå rusbelastede og barnevernsbarn over hele lendet på anbud! Og både Trondheim og en rekke andre kommuner begår stadige lovbrudd, bl.a. m.h.t. oppfølging av bekymringsmeldinger, samtidig som man kutter budsjettet,- og undergraver den fattigdomsplanen vi lokalt tok initiativet til på en rekke områder. Så det er en rød tråd her...

I valgkampen sørget KrF for en større barnevernshøring for å sette disse vanskeligstilte på dagsorden. (Alle partier utenom Ap kom + alle fagfolk som var invitert), og Adressa kjørte reportasje på barnevernsbarna som bare havnet i mappekøen uten å få hjelp. Stortingsrepresentant Øyvind Håbrekke sa at han ville gjøre dette til sin hjertesak når han kom på Stortinget. Han kom dit, og tok straks initiativ til en opptrappingsplan for barnevernet med sikte på full barnevernsdekning. Men de rødgrønne stemte imot, selv om de kunne influere på innretningen.

Da gjenstår to spørsmål: Hvorfor sitter SV i regjeringen? Og hvor er kristensosialistene i den offentlige debatt?

Kommentar #1

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Forunderlig

Publisert nesten 12 år siden

Det slår meg at du benytter en forunderlig teknikk for å lokke frem de du ønsker å få i tale. Det er ofte lurt å ikke rakke ned på de du ønsker å snakke med da kan det jo hende de lytter og svarer. Men poenget ditt var kan hende ikke å få de kristensosialistene i tale!

Kommentar #2

Martin Tobias

19 innlegg  297 kommentarer

Ingen håper jeg

Publisert nesten 12 år siden

Forhåpentligvis finnes de ikke. Kristen + sosialisme = usant! Kristendom er  et liv i frihet basert på frie samvittighetstyrte valg. Sosialisme er en kollektivistisk idologi som i sitt vesen ikke henvender seg til individet eller til det frie valg.

Kommentar #3

Jan Bording

57 innlegg  2503 kommentarer

RE: Ingen håper jeg

Publisert nesten 12 år siden
17.03.10 kl. 14:22 skrev M. Tobiassen:

Forhåpentligvis finnes de ikke. Kristen + sosialisme = usant! Kristendom er  et liv i frihet basert på frie samvittighetstyrte valg. Sosialisme er en kollektivistisk idologi som i sitt vesen ikke henvender seg til individet eller til det frie valg.

Det spørs hva du mener med sosialisme. Den økonomiske delen av sosialismen er langt nærmere kristendom enn markedsliberalismen. Jeg har stemt KrF en gang, men den siste Bondevik-regjeringa skremte meg bort fra det. Da var det en ting som telte, det var å øke produksjonen i nærningslivet. Om man kunne øke produktiviteten ved å fjerne sykelønn og andre sosiale goder, var det fritt fram. Trygghet for folk fleste telte ikke lenger hvis næringstoppene kunne tjene mer. Det er ikke mye kristelig, spør du meg.

Kommentar #4

Odd Anders With

54 innlegg  314 kommentarer

Politisk debatt

Publisert nesten 12 år siden

Dersom du ikke liker politisk debatt, er det greit, Lars. Å komme med politisk, saklig kritikk, som også dokumenteres, - er ikke å "rakke ned". Hvor i all verden blir debatten av da?

Jeg kritiserer regjeringen på flere vesentlige vesentlige punkter som berører kristen etikk og solidaritet, og lurer på hvor "kristensosialistene" er. Bidra gjerne til innhold, Lars, og ikke forsøk på å sensurere meg og andre med slike karakteristikker.

På de omtalte - for meg viktige områder - har jeg ikke behov for å skryte av regjeringen i håp om at de takker meg her på verdidebatt. Men de må gjerne forsvare seg. Gjennom debatt får vi ikke bare avklart enighet/uenighet, vi får også avdekket sammenhengen mellom valgkamp og praktisk politikk.

Jeg håndterer IKKE "kristensosialister" som automatiske suportere av den rødgrønne regjering, for det vet jeg er feil i mange tilfeller. Jeg tror tvert imot mange "kristensosialister" kan være enige med meg i mange av de nevnte saker. Derfor vil jeg ikke "rakke ned" på dem, som du sier, men etterlyse dem i det offentlige rom.

Kommentar #5

Oyvind Hatlevik

0 innlegg  225 kommentarer

Sosialist

Publisert nesten 12 år siden

Et par kommentarer

Foerst til Tobiassen, jeg skjoenner ikke hvordan kristen ikke kan vaere sosialister.  Nestekjaerlighets budet formaner oss til aa tenke paa vaar neste, det gjoer ikke hoyresiden.

Saa til Odd Anders, jeg stemte lenge KrF, men gikk i de to siste valg til SV.  Det er mange problemer med det, saerlig deres religions fiendtlige politikk.

Problemet er at jeg ikke kan staa for KrF's "kristne" verdier.

Jeg tror homofili er synd, men jeg er imot tvangstroeye av mine verdier paa andre.

Jeg tror abort er drap, men jeg vil heller leve i et samfunn der abort ikke skjer enn i et samfunn der abort er forbudt.

Jeg mener at kristendom er en viktig del av norsk historie og kultur (man kan ikke forstaa Ibsen uten aa kjenne kristendoms historie), men jeg ser ogsaa at i dagens flerkuturelle samfunn er det viktig aa kjenne andres historie og kultur ogsaa.  Svaret er mer religion i skolen, ikke mindre eller ensidig kristen undervisning.

SV hadde de valg loefter som best passet mitt nestekjaerlighets syn, men har ikke infridd i den grad jeg haapet.  Betyr det egentlig noe?  Det er jo ingen politikere i dagens samfunn som faktisk gjoer det de lover.

Et KrF som samarbeidet med vekselsvis H og Ap etter hvordan dette stemte med deres politikk fungerte jo bra foer, hvorfor ikke naa?

Desverre er jeg ikke lengre aktiv i stemmeboksen.

Kommentar #6

Odd Anders With

54 innlegg  314 kommentarer

Fattigdom

Publisert nesten 12 år siden

Til Jan Bording

Jeg har sympati for mye av det du skriver, men ikke alt.

Jeg er enig i at markedsliberalismen ikke skal få løpe løpsk. Et verdiparti må våge å styre. Vi må også våge å være med å styre i en regjering, dersom vi får tilstrekkelig gjennomslag. Det har f.eks. aldri vært gjort så mye mht til bistandspolitikken som i Bondevik II. Og vi fikk fullt gjennomslag for vår familiepolitikk, for å nevne noe.

Gjennomslagskraft står ofte i et noenlunde forhold til størrelsen på partiene som styrer. Ja, det ble mye profilering og snakk om nærlingsliv og rammevilkår og dermed penger. Men man kommer ikke utenom to ting:

Regjeringen første en økonomisk politikk og en næringspolitikk som gav nasjonen et økonomisk oppsving, slik at mange flere kom i arbeid og mange arbeidsplasser ble trygget. Stortinget er enstemmig på at det viktigste tiltak mot fattigdom er høy sysselsetting. Det samme gjelder integrering.

Så regner jeg med at du husker noe av det KrF gjorde i "sine" departementer. Bli gjerne med å påvirke KrF`s fremtidige kurs.

Kommentar #7

Terje Vestby

0 innlegg  16 kommentarer

Sjølskryt skal man lytte til

Publisert nesten 12 år siden

Med en viss undring leser jeg innlegget ditt. Makan til sjølskryt skal en lete lenge etter. I en kaotisk politisk og økonomisk verden er Norge en øy av velstand, hvor det (med unntak av FrP) er små forskjeller mellom de politiske partiene. OECD sier vi har alt for rause velferdsordninger, og vi vet videre at det ikke er bare å "pøse på" med sosiale stønader - uførhetstrygd - kontantstøtte osv. Det er faktisk slik at mange mennesker ikke finner det lønnsomt å arbeide.

I steden for å rakke ned på kristne som befinner seg i andre partier enn høyrepartiene, burde du hatt en etisk refleksjon knyttet til at kristne mennesker i dag  befinner seg i "alle slags partier", og naturlig nok i vårt største parti Arbeiderpartiet, før du buser frem!

Du mener vel ikke på ramme alvor at et miniparti av bedehuskristene skal representere "alle" med et kristent livssyn??

Terje

Kommentar #8

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

kristensosialistene

Publisert nesten 12 år siden

Sosialiseters kamp mot den kristne kulturav. Jeg kommer meg egentlig ikke forbi dette. Det er ikke rom for mye diskusjon hvis dette er utgangspunktet.

Jeg regner med at den kristne kulturarv betyr at du skal få presse din religion på alle, og dette gjennom staten? Hvis ikke du får presset din tro på andre, så er dette en kamp mot kristendommen og den kristne kulturav. Frihet er tvang, om manglende bruk av makt er undertrykking. Velkommen til New Speak.

Dette er hvorfor KrF aldri kan få min stemme, samme hva politikken ellers vil være. KrF er ikke ett parti for hele folket, det er ett parti for ett lite segment, ett segment som skal være først blant likemen.

Kommentar #9

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

RE: Ingen håper jeg

Publisert nesten 12 år siden
17.03.10 kl. 14:22 skrev M. Tobiassen:

Forhåpentligvis finnes de ikke. Kristen + sosialisme = usant! Kristendom er  et liv i frihet basert på frie samvittighetstyrte valg. Sosialisme er en kollektivistisk idologi som i sitt vesen ikke henvender seg til individet eller til det frie valg.

---

Tullball.

Å lese SVs partiprogram er som å lese bergprekenen.  Jesu budskap om rettferdighet, nestekjærlighet og omsorg for de svake er fullt forenlig med at vi har kollektive fellesskapsløsninger i samfunnet som skal ta vare på de svake - de som ikke ville ha en sjanse i havet og gå under i ditt elskede liberalistiske samfunn.

Markedskreftene er parallellt til de brutale spis-eller-bli-spist kreftene vi ser i naturen, f.eks i evolusjonens nådeløse prosess.  De svake bukker under og dør, de sterke overlever og fører sine gener videre.

Vi trenger begge deler.  Vi trenger markedskrefter fordi de er en effektiv måte å produsere en vare på, samt fremmer innovasjon, men vi trenger også en sterk stat som fanger opp de som ikke klarer å henge med i rotteracet.

Kommentar #10

Odd Anders With

54 innlegg  314 kommentarer

Dårlig lesekondis?

Publisert nesten 12 år siden

Til Terje Vestby:

Hadde du tatt deg bryet med å lese så mye som andre avsnitt, så hadde du sett at jeg sier positive ting om at det er kristne i andre partier - innkludert kristensosialister. Jeg vil bare ha dem ut i det offentlige rom.

At en KrF-er er ivrig til å fortelle hva vi gjør i politikken, er vel hverken overraskende eller ulovlig, så det kommer jeg nok til å gjøre mer av. Du kan kalle det hva du vil. Det er i hvert fall ikke forsøk på sensur og disiplinering,- eller lufting av fordommer slik du gjør i ditt siste "spørsmål".

Kommentar #11

Odd Anders With

54 innlegg  314 kommentarer

Feil, Morten

Publisert nesten 12 år siden

Neida, Morten C; jeg er for skille mellom stat og kirke,- støtter trosfrihet, støtter likebehandling økonomisk ut fra antall medlemmer i trossamfunn. Men støtter selvsagt at flertallet får mulighet til å bli kjent med sin egen kulturarv,- og at mindretallets behov ivaretas.

Kommentar #12

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

RE: Feil, Morten

Publisert nesten 12 år siden
17.03.10 kl. 23:50 skrev Odd Anders With:

Neida, Morten C; jeg er for skille mellom stat og kirke,- støtter trosfrihet, støtter likebehandling økonomisk ut fra antall medlemmer i trossamfunn. Men støtter selvsagt at flertallet får mulighet til å bli kjent med sin egen kulturarv,- og at mindretallets behov ivaretas.

For meg blir dette ord, da kulturarv er ett alibi for religionpåvirkning. At du pakker det inn i noe som kan høres akseptabelt ut forandrer ikke det jeg opplever, spesielt når jeg sender barnet mitt til skolen. Som majoritet, og maktutøvere så har jeg ikke lenger noen forventing om at politikere i KrF skal klare og anerkjenne dette, jeg kan bare si hvordan jeg opplever det, for deretter å bli ubønnhørlig ignorert på dette.

Når KrF så hevder å være verdipartiet så kan du tenke deg hva jeg mener om det. Det å ha verdier betyr ikke å ha gode verdier. Når du snakker om angrep på den kristne kulturarv så mener jeg at du ikke innser at det er du som står for angrepene. Din kultur er trygg, det er vår som er under angrep.

Kommentar #13

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

RE: Sosialist

Publisert nesten 12 år siden

Hei.Øyvind...Jeg vet ikke om profilbildet ditt symboliserer ditt syn på verden,det var bare en mistanke jeg fikk...Bare et godt velment råd:Se med begge øynene på samfunnet,og ta konsekvensene av ditt syn,og stem på det partiet som er nærmest..Det ligger en tilfredstillelse i det å gjøre sin borgerplikt...

17.03.10 kl. 16:21 skrev Oyvind Hatlevik:

Et par kommentarer

Foerst til Tobiassen, jeg skjoenner ikke hvordan kristen ikke kan vaere sosialister.  Nestekjaerlighets budet formaner oss til aa tenke paa vaar neste, det gjoer ikke hoyresiden.

Saa til Odd Anders, jeg stemte lenge KrF, men gikk i de to siste valg til SV.  Det er mange problemer med det, saerlig deres religions fiendtlige politikk.

Problemet er at jeg ikke kan staa for KrF's "kristne" verdier.

Jeg tror homofili er synd, men jeg er imot tvangstroeye av mine verdier paa andre.

Jeg tror abort er drap, men jeg vil heller leve i et samfunn der abort ikke skjer enn i et samfunn der abort er forbudt.

Jeg mener at kristendom er en viktig del av norsk historie og kultur (man kan ikke forstaa Ibsen uten aa kjenne kristendoms historie), men jeg ser ogsaa at i dagens flerkuturelle samfunn er det viktig aa kjenne andres historie og kultur ogsaa.  Svaret er mer religion i skolen, ikke mindre eller ensidig kristen undervisning.

SV hadde de valg loefter som best passet mitt nestekjaerlighets syn, men har ikke infridd i den grad jeg haapet.  Betyr det egentlig noe?  Det er jo ingen politikere i dagens samfunn som faktisk gjoer det de lover.

Et KrF som samarbeidet med vekselsvis H og Ap etter hvordan dette stemte med deres politikk fungerte jo bra foer, hvorfor ikke naa?

Desverre er jeg ikke lengre aktiv i stemmeboksen.

Kommentar #14

Odd Anders With

54 innlegg  314 kommentarer

Påvirkningsfrykt

Publisert nesten 12 år siden

Hei igjen Morten Chr:

Jeg gir deg rett i en ting: Religion og tro kan påvirke. Også informasjon om religion og tro. Men vi kan ikke ha forakt for kunnskap om egen kultur.

Historisk sett har kristendomsbiten i vår kultur svekket sitt innpass bl.a. i skolen, fordi Stortinget har vært romslig for mangfoldet, - men også fordi noen har ønsket å svekke den.

For meg, som troende, har jeg ingen tro på at noen kan presses til tro. Da er i så fall troen et menneskeprodukt med kort datostempling. Men jeg vil gi alle tilgjengelighet på kunnskap som basis for egne valg så kangt det er praktisk mulig.

Forsøk på å forkynne at det ikke finnes en religiøs eller åndelig dimensjon påvirker oss imidlertid også. All kultur - og samvær mellom mennesker påvirker. Derfor blir det også illusorisk å forlange "nøytralitet" i alle sammenhenger. Men det er altså forskjell på forkynnelse og informasjon. Det har skolen forlengst tatt konsekvensen av.

Jeg vil at alle mine barn skal ha kunnskap om alle store religioner - og hva Humanetisk Forbund står for (selv om de er få), men jeg vil samtidig at de skal lære mer om den kulturarven som har vært dominerende hos oss enn om en mer eller mindre tilfeldig "konkurrent". Fordi jeg mener det er verdifult, og i forståelse for at demokratiet håndterer i hvilken grad jeg får viljen min. Så har jeg samtidig - privat og som politiker - sloss for at mindretallet får sine rettigheter, hvilket de i stor grad har. Og om de ikke er fornøyd med de unntak og alternativ de idag har rett til i skolen, støtter vi samtidig at de kan danne egne skoler. Ingen kan forlange at mindretallets "kultur" eller løsninger skal innføres for flertallet.

Kommentar #15

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

.

Publisert nesten 12 år siden

Vi har en fellesskapskole, så en løsning der den offentlige skole er en skole som fremmer kristendommen, og hvor anderledestenkende må skifte skole er ingen frihet. Staten behandler alle likt, men gir individet rett til å velge.

Jeg regner med ett oppegående historiefag, og det vil sørge for kunnskapen. Troen kan vi ta i kirken på Søndag.

Din bruk av kulturarv er i seg selv ett forsøk på og fremstille sannheten som om kristendommen står bak alle våre verdier, mens virkeligheten er mye mer komplisert.

Igjen, så ser jeg at dette er noe bare en håndfull kristne er villige til å se og akseptere og dersom jeg vil sørge for at mine interesser blir ivaretatt så må jeg sørge for dette selv. Oftere og oftere så er jeg enig med de som kalles militante ateister, som egentlig bare betyr at de har innsett at man ikke kommer noe sted med dialog med det kristne maktapparat, men at man må velge konfrontasjon.

Kommentar #16

Odd Anders With

54 innlegg  314 kommentarer

Demokratisk manko

Publisert nesten 12 år siden

Her bekrefter du at du ikke er villig til å drøfte det demokratiske grunnlaget for det vi drøfter. Du vil frata flertallet retten til å ta på alvor at det finnes en åndelig dimensjon som er noe mer enn en liten høytidsstund i kirken en gang i uka. Dersom flertallet erkjenner en slik åndelig dimensjon, er ikke det et isolert historisk tema. Det er også nåtid og fremtid. Men den vil du altså sensurere i det offentlige rom. Det er intolerant. Flertallet har jo samtidig gitt deg rettigheter, men din rettighet kan ikke være større enn at flertallet får en bit av sitt. En som tenker millitant i et av verdens mest utviklede demokrati har et forklaringsproblem.

Kommentar #17

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

offenlige rom

Publisert nesten 12 år siden

Jeg vil ikke sensurere det offentlige rom, hvis du mener noe annet enn det offentlige apparat. Stå på gaten, lag film, lag teater, lag bøker, ta kontakt med mennesker. Det jeg ikke vil er at det offentlige som noe som representerer oss alle skal fremme en religion fremfor en annen, og det selv om de kaller det for kultur istedenfor religion.

Det at du ikke kan presse din religion på meg betyr ikke at du mister noen rettigheter. Demokratiet i den forstand vi snakker om har aldri betydd at flertallet kan tråkke på individers rettigheter. Det er heller ikke noe du ønsker, at demokratiet alltid får sin vilje uavhengig av mindretallets rettigheter. Det ville bety at hvis Hege Storhaug får rett og muslimer snart er i flertall så risikerer du og miste alle dine rettigheter, og det er da ikke slik vi vil ha det.

Kommentar #18

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

.

Publisert nesten 12 år siden

PS, og det er ikke så enkelt som at 'flertallet har gitt meg rettigheter', rettighetene fikk vi først når vi var en stor nok gruppe til å kunne kreve de. Hadde det ikke vært slik at det kom flere grupper til Norge og det ble mange nok til at man ikke kunne ignorere de så hadde ikke samfunnet vårt sett slik ut som det gjør nå. Rettene er ikke ett resultat av godhet, men av maktbalanse.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere