Odd Anders With

54

Villeder om kontantstøtte

Publisert: 15. mar 2010

Media villeder så mye og så forutsigbart om kontantstøtten at det er på tide med en faglig journalistisk selvransakelse.

Hva er årsaken? Enten det er overfladiskhet, sløvhet eller det er politiske motiver som ligger bak, blir det like galt. Journalistikken skal veilede ikke villede.

Om og om igjen registrerer vi det, i store og små media. Når flere bruker barnehage "forkastes" kontantstøtten. Og barnehage.no (som forøvrig er å anbefale) skriver: "Færre trenger kontantstøtte". Det er selvfølgelig både galt og udokumentert. Det motsatte er dokumentert:

Desinformasjon ved fortielse:

1) Da KrF først fikk med sentrumsregjeringen, deretter stortingsflertallet og innførte kontantstøtten, hadde vi foretatt mange og gode undersøkelser. En av dem viste at foreldre med barn under tre år etterlyste alternativer til barnehageplass, mens de med barn f.o.m. 3 år og oppover prioriterte barnehageplass. Det gikk et klart behovsskille over og under 3 år. Derfor ble det flertall for en reform avgrenset til ett- og toåringene. I media ser vi motstanderne argumenterer som om de som velger kontantstøtte IKKE får gå i barnehage. Det er altså feil. Man starter ikke på skolen som toåringer, - ennå i hvert fall. Og knapt noen media informerer om at det både finnes kombinasjoner hvor man kan få delvis kontantstøtte ved å ha korttidsplass i barnehage,- og at de som bruker "åpne barnehager" (god på integrering) kan beholde kontantstøtten.

Desinformasjon ved politisk tolkning:

2) Når flere velger barnehage idag, har det ikke bare sammenheng med at det er blitt flere barnehager. Det har også både sammenheng med at foreldrebetalingen er blitt lavere, ja så lav at de som ikke har bruk for heltid likegodt sier ja til det,- og det har sammenheng med at de rødgrønne allerede har kuttet i kontantstøttesatsen og truer med å fjerne ordningen i hvert fall for toåringene (i strid med behovsundersøkelsen). Når bl.a. barnehage.no bruker overskriften "Færre trenger barnehage" er altså det verken sant eller dokumentert. Dersom et barn melder seg ut av idrettslaget fordi det har blitt for dyrt, kan man ikke konkludere med at barnet ikke trengte tilbudet!

3) Jeg har både sloss for full barnehagedekning og lavere pris (og i den rekkefølge). Det bidrar til større valgfrihet. Men det innskrenker selvfølgelig valgfriheten at det samtidig kuttes i alternativet; kontantstøtten. De rødgrønnes mantra om at også de ønsker større valgfrihet, viser seg i praksis å være falsk. Det handler utelukkende om en "frihet" til å velge slik de vil. Stoltenberg sa selv at de som velger kontantstøtte "velger feil". Det er autoritært.

4) I stedet for å vinkle alle saker, som handler om at flere går i barnehage, med motstand mot kontantstøtten, er det på tide at både journalister og politikere stiller følgende spørsmål: Hvorfor er det mange titusen som velger en redusert kontantstøtte istedet for barnehageplass, når det både er blitt så mye billigere med barnehageplassen - og at det påstaås at det er "full dekning"? Ledende spørsmål? Det finnes ingen objektive spørsmål, men noen er bygd på fakta. Og det er heller ikke objektivt å tie ihjel spørsmål mange stiller seg.

Nå vil KrF styrke kontantstøtten i stedet for å fjerne den, bedre fedrepermisjonen og sloss for større økonomisk likestilling i arbeidslivet, samtidig som partiet vil sloss mot økonomisk diskriminering av dem som velger å drive omsorg på hjemmebane. Gjentatte undersøkelser viser at KrF er det parti som har størst troverdighet på familiepolitikk. Flere burde derfor være interessert i å gi KrF større muskler.

Kommentar #1

Per Traasdahl

67 innlegg  1534 kommentarer

Desinformasjon

Publisert nesten 12 år siden

Beklageligvis Odd Anders, så har desinformasjonen like gode vilkår som informasjonen, og som jeg tidligere har navnsatt til desinformasjonsteknologi...

Kommentar #2

Odd Anders With

54 innlegg  314 kommentarer

Nemlig

Publisert nesten 12 år siden

Ja, husker det. Du hadde gode poeng der.

På kontantstøtteområdet er dette så vanlig at folk nesten ikke tror det når vi forteller hva som er fakta. Jeg gjorde det til en tidligere KrF-velger som sist stemte Ap fordi kontantstøtten "hindret integreringen før skolestart". Da jeg informerte om at kontantstøtten bare var avgrenset til ett- og toåringer - og at det fantes både kombinasjonsløsninger og støtteordninger for dem som har størst behov, beklaget hun at hun ikke visste dette.  -Da ville jeg faktisk stemt annerledes, sa hun.

Hun tok selvransakelse. Men som tidligere journalist, vet jeg at den sitter langt inne ;-)

Kommentar #3

Astrid Sofie Dalhaug

9 innlegg  66 kommentarer

Misbruk av kontantstøtten?

Publisert nesten 12 år siden

Fint at du rydder opp i dette, Odd Anders! Jeg syns det er morsomt at kontantstøtten er så seiglivet, selv om både SV og Ap har sittet i årevis i regjering. Det er jo faktisk slik at det vil være fryktelig dyrt å avskaffe kontantstøtten, fordi dette vil utløse et skred av nye barnehage-søknader. Nå skal regjeringen stramme inn livreima, så da får nok kontantstøtten bestå en runde til.

Til vårt første barn hadde vi kontantstøtte fram til han fylte 3. Kontantstøtten brukte vi til å betale au pair. Dette reduserte stressnivået i familien med mange hakk, da vi slapp henting og bringing, gutten vår fikk være hjemme og styre dagen sin selv, og vi fikk middag på bordet når vi kom hjem fra jobb. Mange vil likevel si at vi misbrukte kontantstøtten, siden vi jobbet begge to. Jeg vil si at å kreve at den ene ikke jobber er å forskjellsbehandle til fordel for familier der minst en har høy inntekt. 

Gutten vår var altså 3 år da han begynte i barnehage, så han fikk 3 år i barnehagen. 3 år skulle være rikelig for å fange opp eventuelle barn som sliter med språk eller annet som de trenger hjelp med før skolestart (integrering). Han var 3 år, og gledet seg hele sommeren til å begynne i barnehagen. I begynnelsen ville han ikke hjem når han ble hentet før stengetid. Klar for barnehage, kan du si ;-)

Denne gangen var vi "nødt" til å søke om barnehageplass til han som snart fyller 1 år. Alle jeg snakker med som har baby, syns det er for tidlig å sende barnet i barnehage når det er 1 år. Men mange av oss "må". Jeg bruker anførselstegn, for det er klart at det er mye som er mulig. Men for mange av oss er ikke kontantstøtten nok til at man kan leve uten den ene inntekten. 

Vi har en robust ettåring, som nok skal klare seg bra i barnehagen. Men det skal bli interessant å se om han utvikler seg forskjellig fra sin bror på en måte som kan tilskrives barnehagen. I hvert fall kan vi regne med flere runder med infeksjonssykdommer enn med førstemann. Det er jo 1-2-åringene som virkelig er mottakere og spredere av alt som "går" i barnehagene.

For øvrig har du et poeng når du skriver om oss som kunne klart oss med mindre enn en helplass i barnehagen. I og med at vi jobber turnus, har vi fridager midt i uka. Men disse kommer ikke på bestemte ukedager, derfor må vi ha en helplass likevel. Barnehage er typisk offentlig institusjon - ikke spesielt fleksibelt. Au pairen vår kunne jobbe helga hvis vi begge hadde arbeidshelg. Nå må vi sørge for å jobbe hver sin helg, noe som gir få felles frihelger.

Kommentar #4

Odd Anders With

54 innlegg  314 kommentarer

Sp`s umulige forslag

Publisert nesten 12 år siden

Bra, Astrid, at du nevner dette med diskriminering. Det er nemlig ikke få politikere som vil inn å detaljstyre familienes løsninger på omsorgsoppgaven fra krypestadiet.

Flertallet ville det annerledes i Stortinget da vi vant denne saken. Men i ettertid vil Senterpartiet, som fremdeles forsvarer kontantstøtten, redusere omfanget på hvem som skal få - på flere vis, noe som blir diskriminerende. Dette er også diskriminerende i forhold til de lommerusk kontantstøttemotagerne får i forhold til de som subsidieres for barnehageplassen.

Sp-forslaget går ut på at bare de som selv er hjemme skal motta kontantstøtte, - og at dette bare skal omfatte ettåringene.

Årsavgrensningen har jeg kommentert ovenfor, og er altså i strid med foreldrenes uttalte behov. Det første har jeg utfordret Sp på flere ganger, bl.a. i en kronikk i VG for to-tre år siden. Sp svarer aldri på spørsmålet om hvordan dette skal gjøres i praksis,- og hvor stort byråkrati de er villig til å bekoste for å få det til.

Blant de spørsmål jeg stilte var disse: Hvorfor vil Sp forskjellsbehandle foreldre som har ulike praktiske behov og forutsetninger? Hva er definisjonen på hjemmeværende? Hvor mange timer? Hva med deltidsjobbende og pendlerne? Hva med dem som har skiftarbeid? Hva med dem som hjemmekontor? Hvordan skal disse hjem overvåkes? Sp er fremdeles svar skyldig. Deres alternativ ble utredet da de selv var med i regjeringen,- og ble forkastet.

Da jeg jobbet i sluttfasen med kontantstøtten som statssekretær i daværende BFD, ringte en mormor til meg gledestrplende og fortalte at nettopp fleksibiliteten i kontantstøtten nå ville hjelpe hennes datter til både å kunne studere og håndtere hjemmesituasjonen som enslig mor. Det var de viktige marginale kronene og fleksibiliteten som var avgjørende. Hvor mange kunne vi hjelpe dersom vi hadde øket kontantstøttebeløpet, slik KrF går inn for?

Da vi satt i regjering fjernet vi den forholdsvise merkostnad det kostet for foreldre som valgte korttidsplass i barnehagen. De rødgrønne gjeninnførte denne diskrimineringen av de som har behov for kombinasjonsløsninger. Vi ville ikke legge press på at ett og toåringer skulle velge heltidsplass, dersom de ikke hadde behov for det. De rødgrønne applauderer når barna forsvinner ut av hjemmet. Rødgrønt er ikke synonymt begrep for en støttende og fleksibel politikk for småbarnsforeldre.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere