Asbjørn Kvalbein

65

Tilgivelse og telling

Publisert: 13. mar 2010

Det fortelles en litt småmakaber historie fra ville vesten for lenge siden, om en brud og en brudgom. De dro på bryllupsreise i en vogn trukket av en hest. Underveis blåste et stort papirstykke over veien, og hesten ble skremt og steilet. Etter at mannen hadde fått kontroll på hesten, sa han: «Første gang!»

Senere på dagen hoppet en kanin opp fra veikanten og løp foran hesten. Igjen rykket hesten til av angst. Da mannen hadde fått kontroll over hesten igjen, sa han: «Andre gang!»

Noe lignende hendte senere på dagen, og brudgommen sa: «Det var tredje gang!» Dermed trakk han fram geværet og skjøt hesten.

Kona ble både skremt og forvirret og sa: «Men John, dette er da forferdelig, du kan da ikke gjøre noe slikt!» Hennes nybakte ektemann så på henne med et kaldt blikk og sa: «Det var første gang!»
 
Det er visst grenser for hvor mye vi vil tolerere fra hverandre. Peter syntes at en ganske sjenerøs kvote var sju ganger, hvis noen gjør noe galt mot oss. Men Jesus overrasket alle med å si: «Nei, sytti ganger sju ganger.» Begynner vi å praktisere det, kommer vi nok fort ut av tellingen. Poenget er: Det må ikke være grenser for tilgivelsen.
 
Noe av det vanskeligste å praktisere og utvikle evnen til, er overbærenhet og tålmodighet. Det handler om å finne seg i noe ved andre personer, som vi ikke liker.
 
Vi venter at andre tolererer og overser at vi selv kommer til kort, men vi er ofte trege til å gjøre det samme overfor andre.
 
En ung teolog som het Carl Michalson, fortalte om at han en gang lekte med gutten sin en ettermiddag. De kastet ball og sprang frem og tilbake, da Michalson plutselig støtte albuen sin inn i ansiktet til gutten. Det var et kraftig slag, og gutten ble som lamslått. Det gjorde vondt, og han skulle akkurat til å hyle, da han så inn i fars ansikt. Der merket han ikke sinne og avvisning, men han så medfølelse og engasjement, han så farens kjærlighet og medlidenhet. I stedet for å eksplodere i tårer, brast gutten i latter. Det han så i farens ansikt, utgjorde hele forskjellen!
 
Så vi kan irritere oss over mennesker som gjør gale ting mot oss, og vi kan til og med lure på om Gud selv rammer oss urettferdig. Men et blikk inn i Guds øyne kan få oss på andre tanker. Ingen har vist større kjærlighet enn han som ga sin egen Sønn for oss. Far i himmelen må bære over med oss på en ufattelig måte. I øynene hans ser vi bare medlidenhet og kjærlighet.
 
Guds talerør Paulus skriver på en fortettet og inderlig måte i et brev til en ung menighet: «Som Guds utvalgte, hellige og elskede, må dere da ikle dere inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet og langmodighet, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis noen har en klage mot en annen. Slik som Kristus tilgav dere, slik skal også dere gjøre.»
 
Så vi bør slutte å telle første gang, andre gang, og i stedet bare tålmodig tilgi.

Kommentar #1

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Dersom det er mulig,

Publisert nesten 12 år siden

så bør vi absolutt være snille mot alle mennesker.  Kjærlighet er oppfyllelsen av loven. 

Men så er det slik med oss mennesker, at dersom vi "blir tråkket mange  ganger på en vond tå," så sier vi til slutt "au."  

Med andre ord, Jesus oppfyllte loven og det kan ikke vi klare.  Men er vi mye i sammen med Jesus og lite sammen med "verden," så har vi en sjanse til å klare noe.  Men det avhenger av omstendighetene! 

Kommentar #2

Rolf-Erik Pedersen

17 innlegg  1884 kommentarer

RE: Dersom det er mulig,

Publisert nesten 12 år siden
13.03.10 kl. 14:14 skrev Anders Helge Myhren:

så bør vi absolutt være snille mot alle mennesker.  Kjærlighet er oppfyllelsen av loven. 

 ***

Men lett er det ikke , broder Myhren!  Å vende det andre kinn til er vanskeligere å omsette i praksis enn i teorien. 

Kommentar #3

Anonym167 Anonym

51 innlegg  342 kommentarer

Tilgivelsens kraft

Publisert nesten 12 år siden

Tilgivelse har en enorm kraft i seg til å sette mennesker fri. På DTS brukte vi mye tid på dette med tilgivelse. De som trengte det fikk personlig oppfølging og veiledning. Jeg var en av dem. Jeg har opplevd at enkeltpersoner har gjort ting mot meg som folk vil kalle utilgivelig. Handlinger som skadet meg for år fram i tid, og som kanskje til en viss grad enda sitter i meg.

Jeg fikk undervisning om at å tilgi ikke er det samme som å godta det som ble gjort. Det betyr ikke å glemme. Men det betyr å si at "det du gjorde mot meg, det holder jeg ikke lenger mot deg. hvis du en dag skal dømmes og straffes for dine handlinger mot meg, så er den avgjørelsen hos Gud, og ikke hos meg." Jeg fikk undervisning om at jeg ikke trengte å si dette direkte til de det gjaldt, fordi helbredelsen av tilgivelsen først og fremst skulle skje i min sjel, og ikke hos dem. De ville antageligvis håne meg av å høre at jeg tilga dem. Så der, på DTS`en fikk jeg, sammen med noen flotte veiledere, be til Gud, og si ut med egne ord, at jeg tilgir ... og jeg tilgir også ... for det han gjorde mot meg. Nå legger jeg alt hos deg, Gud. Ta det du...

Jeg lover dere, at de dagene skjedde det et møte mellom himmel og jord. Jeg fikk kjenne på lenker som ble brutt, og en enorm frihet. Bitterhet og sinne og skam.. Det slapp taket! Det var grusomt det som hadde skjedd, men jeg trengte ikke gå å bære på dette. Jeg kunne få gi det fra meg, også dommen. Og da jeg tilga, så kunne jeg slippe alt hatet jeg hadde mot disse personene. Ja, jeg opplevde faktisk at jeg kunne gå i forbønn for dem, og be om at de måtte få møte Gud og hans nåde. Jeg klarte å skille person og handling.

For, som det står i bibelen: For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.

Tilgivelse er knalltøft. Det er en hard, og ofte lang prossess, som kan ta mye energi og kreve mange tårer. Det er viktig med rett undervisning og god veiledning med masse kjærlighet og trøst. Men tilgivelse gir frihet. Og det gir oss en overnaturlig kraft til å else våre fiender, og snu det andre kinnet til.

Kommentar #4

Rolf-Erik Pedersen

17 innlegg  1884 kommentarer

RE: Tilgivelsens kraft

Publisert nesten 12 år siden
13.03.10 kl. 23:17 skrev Silje Pettersen Holand:

Tilgivelse er knalltøft. Det er en hard, og ofte lang prossess, som kan ta mye energi og kreve mange tårer. Det er viktig med rett undervisning og god veiledning med masse kjærlighet og trøst. Men tilgivelse gir frihet. Og det gir oss en overnaturlig kraft til å else våre fiender, og snu det andre kinnet til.

 Litt på siden, Silje, men Konfucius sa: 

En mann som gjør en feil og ikke retter på den, han gjør enda en feil.
Kommentar #5

Anonym167 Anonym

51 innlegg  342 kommentarer

!!

Publisert nesten 12 år siden

...ikke sant, Rolf Egil! Det er så viktig.. Å være bevisst på disse tingene. Og jeg merker at det er utrolig mye letter når man lever som UiO`er/YWAM`er, og på en måte er fokusert 24 timer i døgnet!!

Kommentar #6

Asbjørn Kvalbein

65 innlegg  150 kommentarer

Dypere om tilgivelse

Publisert nesten 12 år siden

Jeg vil si en takk til deg, Silje, som utvidet perspektivet når det gjelder tilgivelse. Mitt fokus var mer på hverdagstilgivelse, at vi blir støtt igjen og igjen av til dels de samme personene, mennesker vi bare er nødt til å være sammen med.

Du snakker om sterke krenkelser og forsømmelser som til dels har skadet personligheten. Da kan tilgivelsen sitte langt inne, og det er som oftest klokt å få kyndig hjelp av sjelesorg og terapi. Så takk for de kloke ordene om dette.

Kommentar #7

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Hverdagstilgivelse

Publisert nesten 12 år siden

Jeg ble fascinert av ordet "hverdagstilgivelse" i kommentar # 6! Ordene fra Kol 3,12-13 sitert i innlegget har betydd mye for meg i årenes løp. "Som Guds utvalgte, hellige og elskede, må dere da ikle dere inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet og langmodighet, så dere bærer over med hverandre hvis noen har en klage mot en annen. Slik som Kristus tilgav dere, slik skal også dere gjøre."

Disse er virkelig pene hverdagsklær. Så godt de kler oss!

"Hvis noen har en klage, en bebreidelse mot en annen." Vi kan se noe som er verdt en bebreidelse, men i stedet for å bebreide vedkommende, kan vi i barmhjertighet tilgi den andre i vårt hjerte. En barmhjertig og tilgivende ånd forandrer  måten vi snakker til den andre eller hjelper oss å tie. Samtidig får vi bedre se oss selv og hva vi har fått tilgitt. Selverkjennelsen vokser. Det blir lettere å bære over med andre.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere