Lars Dahle

18

TV-serien «Gud og vitskapen» – og det livssynsåpne samfunn

NRK2s nye miniserie "Gud og vitskapen" legger vekt på livssynsmessig åpenhet, balanse mellom talsmenn for ulike livssyn, samt på å få frem sentrale argumenter i debatten. Dermed illustrerer serien sentrale anliggender i det livssynsåpne samfunn.

Publisert: 5. jan 2014

Temaer som universets opphav, livets utvikling og den menneskelige tanke fascinerer, engasjerer og skaper debatt. Den intensive faglige utforskingen og den intense samfunnsdebatten berører mange ulike fagfelt, inkludert filosofi og teologi. Dessuten inneholder disse aktuelle temaene også en klar eksistensiell, personlig dimensjon. En åpen, balansert og innsiktsfull offentlig debatt om slike sentrale spørsmål er derfor svært viktig.

På denne bakgrunn er det – etter min mening – all grunn til å hilse NRK2s nye miniserie «Gud og vitskapen» velkommen. Denne britiske livssynsserien, med originaltittelen «The God Question Series», sendes tre mandager nå i januar med sendestart allerede sjette januar. De tre programmene omhandler nettopp universets begynnelse og orden, livets utvikling, samt menneskets tanke og bevissthet. Hensikten er å gi et innblikk i aktuell forskning og debatt om disse temaene, presentert i et populærvitenskapelig dokumentarformat.

Denne nye TV-serien står i sterk kontrast til flere tidligere dokumentarserier sendt på NRK om nærliggende temaer, med den kjente Oxford-biologen og nyateisten Richard Dawkins som programleder. Som eksempel kan serien «Sex, død og meningen med livet» nevnes, som ble sendt på NRK2 våren 2013. Til forskjell fra disse dokumentarseriene, som først og fremst fremstår som partsinnlegg fra Richard Dawkins som representant for et ateistisk grunnperspektiv, kjennetegnes «Gud og vitskapen» av å ha en tredelt intensjon.

For det første er serien preget av åpenhet om ulike bidragsyteres livssynsmessige ståsted. For det andre har serien en balanse når det gjelder medvirkning av fagfolk og debattanter fra ulike sentrale livssynsposisjoner, enten dette gjelder teister, agnostikere eller ateister. For det tredje retter serien fokus på argumentene, med andre ord hvordan kjente talsmenn forklarer anerkjente vitenskapelige funn og teorier i lys av et teistisk, agnostisk eller ateistisk livssyn. I serien «Gud og vitskapen» møter vi derfor både verdenskjente ateister som Richard Dawkins, Sam Harris og nå avdøde Christopher Hitchens, men også kjente teister som William Lane Craig, John Lennox og John Polkinghorne. Serien illustrerer dermed sentrale anliggender ved det livssynsåpne samfunn.

Seriens tredelte intensjon er et bevisst valg fra produsentens side, som selv bekjenner kristen tro. At denne britiske livssynsserien har nettopp en slik tredelt intensjon, er også bakgrunnen for satsingen fra NLA Høgskolen og høgskolens randsonevirksomhet Damaris Norge inn mot disse tre tv-programmene. Med etableringen av nettsiden snakkomgud.no, bidrar vi med aktuelle ressurser til programserien med tanke på samtale, debatt og undervisning. Samtidig bidrar vi på andre nettsteder med supplerende apologetiske ressurser for menighetsarenaen, slik at kristne bedre kan settes i stand til å delta i livssynssamtaler og livssynsdebatt.

Kommentar #401

Håkon Hovda

151 innlegg  2371 kommentarer

@Bernt

Publisert over 8 år siden

Hei igjen.

Jeg fikk aldri noen kommentar tilbake på mitt svar til ditt spørsmål om hva som skulle til for at jeg skulle betvile Guds eksistens. Så da er jeg så frimodig å stille deg et spørsmål tilbake: Hvilke følger hadde det fått for ditt liv om du selv ble overbevist om Guds eksistens? Og da tenker jeg på den judeo-kristne Gud.

Kommentar #402

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Tro meg om du vil

Publisert over 8 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Jeg forstår at du og andre ikke kan forstå disse tankene. Ingen forstår det med mennesketanker. Så er det heller ikke mine tanker dette. Dette er Bibelens budskap og Guds tanker. "Han kom til sine egne, (jødeene) og hans egne tok ikke i mot ham, men alle som tok i mot ham (i tro) gav han rett til å bli Guds barn" Dette er altså den kristne troen.

Det er ingen hemmelighet at jødene som folk ennå ikke har tatt i mot troen på Kristus, selv om mange jøder enkeltvis har gjort det, mange flere enn vi tenker til vanlig.

Jeg forstår alt det der. Det du tror og skriver her, ønsker ikke jeg å rokke ved. Men du viser evne og vilje, i hvert fall når du er i det gode hjørnet, til å forstå. Det er dette med å velge å tro jeg henleder oppmerksomheten din på. Du kan ikke velge å ikke tro at din Gud eksisterer; for du tror det kort og godt. Det samme gjelder oss andre, enten vi har en annen Gud enn deg, eller ingen Gud vi tror på. Men bevares, hvis din tro er slik at du må tro at vi bare velger bort din Gud, så fortsett gjerne med det. Akkurat det skader neppe noen.

Og det var det, her og nå.

Mvh RT 

Kommentar #403

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Kom til å lese dette

Publisert over 8 år siden
Håkon Hovda. Gå til den siterte teksten.
Slik er det med Gud. Jeg vet hva jeg vet, og jeg vet hva jeg har erfart. Det er ingen annen forklaring på det jeg har opplevd, det det har gjort med meg. De som kjenner meg, og kjente meg før jeg møtte Gud, vet at det skjedde en forandring. Det var synlig i mine handlinger, holdning og prioriteringer.

Så spørsmålet tilbake til deg Bernt, må bli hvordan du ved hjelp av vitenskapelige observasjoner kan overbevise noen om at deres kjærlighet til et menneske er bare innbilning og tull. Akkurat som om noe slikt skulle kunne overbevist meg om at alt jeg har erfart og bygd livet på skulle være en gedigen bløff.

Videre: Hva godt skulle det gjøre? Jeg ville vært et dårligere menneske. Jeg ville ikke hatt noen grunn til å leve. Jeg ville mistet håpet. Jeg hadde vært en dårligere far og ektemann.

Så hva godt skulle det gjøre for meg eller andre?

Du kan riste på hodet over at jeg er så svak, men det er jeg altså. Jeg erkjenner at jeg ikke fikser dette livet på egenhånd. Heller er ikke menneskelig visdom og svar nok, verken vitenskap eller filosofi, penger, nytelse, familie. Det er ikke nok for meg om ikke det har noe poeng.

Og jeg vil gi deg honnør for din åpenhet. Det er mange av oss som har hatt sterke opplevelse i livet. Våre erfaringer kan være svært så forskjellig, og gi oss et vidt forskjellig grunnlag for livssyn og tro. Diskusjonene kan derfor bli veldig meningsløse, og slett ikke alltid av det gode.

Mine sterke, og ofte traumatiske opplevelser kom fra jeg kan huske, 2-3 år, og gjennom hele oppveksten i 30- 0g 40-årene. Det var ikke det meget kristne miljøet som skapte problemer. Jeg ble godt tatt vare på og oppdratt av en god mor, tanter, onkler og eldre søsken, som jeg var glad i. Men det skjedde mye i de årene. Mye sykdom som nå er borte, herjet; fattigdom og nød, og så krig. Det var bønn, bønn bønn, i bøtter og spann. Min mor mistet aldri troen. Hun takket alltid Gud for at det ikke gikk verre....

Det jeg skrev videre ble strøket av egen sensur. Det tjener ikke de til gode, som trenger troen. Mitt råd til deg er å blåse diskusjoner som dette en lang marsj. Gudstroen var til stor hjelp for min mor hele hennes lange liv med mye vanskeligheter. Jeg har ikke svarene på hvordan hver og en skal levet et vanskelig liv. Men jeg tror at vi må hjelpe hverandre og ikke fordømme eller dømme noen. Alle er vi til enhver tid et produkt av arv/skapelse og miljø. En skapende makt eller bare evolusjonen? - det blir det samme.

Mvh Robin Tande

Kommentar #404

Håkon Hovda

151 innlegg  2371 kommentarer

@Robin Tande

Publisert over 8 år siden

Hei, og takk for fin og ærlig tilbakemelding. Blir alltid en hyggeligere tone om vi kan være åpne og ærlige, tror jeg. Skal være ærlig og innrømme at det er lett å bruke skarpere ord enn man gjerne ville gjort om man satt på samme bord med en kopp kaffe ilag. Det er unødvendig og dumt og skaper avstand. Det trenger vi ikke. Vi trenger bedre forståelse, mer innsikt og lærevillige hjerter. Da først tror jeg at debatten kanskje kan ta oss et sted. Ellers kan det fort bli dype skyttergraver og høye murer.

Kommentar #405

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Ikke alle har del i denne flotte felles virkeligheten som du mener vi har. Noen blir diskriminert pga sin legning, som f.eks. i Russland og Nigeria, noen dør pga sykdom og fattigdom fordi de bor i feil land, og bedrifter beskytter sitt patent på AIDS medisiner, andre mennesker kjenner ikke til dette flotte, felles virkeligheten, fordi de aldri har tatt del i det, de lever i Brazils regnskoger.Disse menneskene lever også i virkeligheten?

Enig at vi trenger vitenskapen for å lære om de ting som skjer rundt oss, den vi har felles. Uten den hadde vi ikke hatt den medisinkunnskap vi har i dag, ikke hatt det moderne samfunnet vi har i dag, som er et gode for oss. Når det gjelder mine "åndelige" opplevelser, gir dette noe tilbake til omverdenen, tro meg på det. Ikke nødvendigvis av samme karakter som de du ønsker, men kanskje mer av sosial karakter, mer av sosial samhandling og nestekjærlighet.

Vi har formodentlig alle et indre liv med praktisk betydning for oss. Men det er ikke veien til viten om virkeligheten rundt oss.
Tydeligvis er dette mer enn hverdagslig for deg enn det er for meg. Likevel er det godt å se at du forstod mitt poeng når det gjelder tastatur som virkelig, slik er også Gud, Kristus og den Hellige Ånd for meg som troende. Den Treenige Gud er til å ta på altså. Gud er virkelig for meg, Han er og blir en person som jeg kan ta på, berøre, og Han berører meg.

Slik helt andre religiøse sannheter er "virkelig" for andre, men alle kan ikke ha rett samtidig. Så vi vet at mange av disse opplevelsene ikke gir et sant bilde av virkeligheten. Og vi har ikke evidens for at noen av dem gjør det, så hvorfor tror du akkurat dine egne opplevelser er mer virkelig enn andre som opplever hetlt andre sannheter like oppriktig?
Kommentar #406

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

@Pedersen kommentar 405

Publisert over 8 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Disse menneskene lever også i virkeligheten?

Ikke alle har del i denne flotte felles virkeligheten som du mener vi har. Noen blir diskriminert pga sin legning, som f.eks. i Russland og Nigeria, noen dør pga sykdom og fattigdom fordi de bor i feil land, og bedrifter beskytter sitt patent på AIDS medisiner, andre mennesker kjenner ikke til dette flotte, felles virkeligheten, fordi de aldri har tatt del i det, de lever i Brazils regnskoger.Dette begynner å bli innviklet, fordi du blander nå inn flere ulike elementer fra mine kommentarer hvor jeg allerede har besvart dette spørsmålet, spesielt i kommentar 376 hvor jeg viser til at den felles virkeligheten du og jeg lever i, ikke nødvendigvis er den samme som andre lever i, derav mine ord... 

>Ikke alle har del i denne flotte felles virkeligheten som du mener vi har. Noen blir diskriminert pga sin legning, som f.eks. i Russland og Nigeria, noen dør pga sykdom og fattigdom fordi de bor i feil land, og bedrifter beskytter sitt patent på AIDS medisiner, andre mennesker kjenner ikke til dette flotte, felles virkeligheten, fordi de aldri har tatt del i det, de lever i Brazils regnskoger.

I Norge har vi nesten fri medisinering av AIDS, mennesker av samme kjønn kan gå hånd i hånd, og gifte seg uten å bli arrestert, og likevel mener du at denne virkeligheten er lik over hele verden eller? For det er det jeg setter under lupen når du tidligere sa at vi har felles virkelighet i kommentar 370.

AP:

>Vi har formodentlig alle et indre liv med praktisk betydning for oss. Men det er ikke veien til viten om virkeligheten rundt oss. 

Der er jeg uenig med deg. F.eks. innefor psykologi snakkes det idag om en form for viten hvor sinnet eller psyket til en som erfarer det, faktisk er bedre skikket til å si noe om det, enn den beste psykolog eller psykiater. Dette er en form for erfaringsbasert psykiatri som i dag læres bort i skolen, og det dukker stadig opp mennesker med egenerfart lidelse som bidrar til å øke kunnskapen om feltet. Det er motstand til dette, fordi "ekspertene", dvs leger, psykologer med mer, mener de ikke kan vite hvordan man samler inn data, altså viten og vitenskap, som f.eks. diagnosemanualene ICD-10 og DMS-V som brukes til å katagorisere de syke. Jeg bruker dette som et eksempel på at erfaring er noe man kan gi videre som viten, og kan bidra til å gi økt kunnskap om flere emner som ikke nødvendigvis måles objektiv, men oppleves subjektivt. Og da er vi tilbake til at Gud er i en annen sfære, en annen type opplevelse, som en annen erfaring som oppleves subjektivt, og i ånden i det indre, ikke i sinnet. En opplevelse som er unik for hver enkelt person som tror, og kan bare erfares av dem. 

AP:

>Slik helt andre religiøse sannheter er "virkelig" for andre, men alle kan ikke ha rett samtidig. Så vi vet at mange av disse opplevelsene ikke gir et sant bilde av virkeligheten. Og vi har ikke evidens for at noen av dem gjør det, så hvorfor tror du akkurat dine egne opplevelser er mer virkelig enn andre som opplever hetlt andre sannheter like oppriktig? 

Dette er din forståelse av religion, og jeg forstår det. Hadde ikke jeg hatt min frelsningsopplevelse, hadde jeg nok tenkt det samme som deg, om alle disse religionene. Men fordi jeg har opplevd og erfart det jeg har, vet jeg og tror jeg slik jeg gjør. Det har ikke med evidens å gjøre at jeg tror som jeg gjør, men livet jeg får gjennom min tilbedelse. Tror ingen andre her inne har sagt det, men jeg får liv, ikke hvilket som helst liv, jeg får evig liv. Jeg erfarer det litt og litt hver dag, dette evige livet. Derfor tror jeg på dette som virkelig. 

 

Kommentar #407

Bernt Christian Helén

1 innlegg  2439 kommentarer

Rolf Larsen #400

Publisert over 8 år siden

RL: hvilken tro man har når det gjelder religion, fordi religion i seg selv er ikke bra, men missforstå meg riktig. Det er fordi det innebærer mange ting, blant annet et fravær av Gud og tro, man følger kultur, man følger nytelsen av menneskelige gleder og nytelser framfor Gud og ikke minst er det katagorisert flere grupper av trosretninger under dette ordet, som jeg ikke har noe forhold til, og derfor spiller det en rolle for meg når man snakker om religion og om tro, det er et viktig skille for meg.

BCH: Forklar meg hvorfor det har noe å si hvilken trosrettning man har, når felles for alle disse rettningene er at man bare vet at gud eksisterer? I denne sammenheng, hvor vi diskuterer hvorvidt vitenskapen er forenelig med tro, kan jeg ikke si at det har noe å si - så lenge noe påberoper seg å inneha den hele og fulle sannhet for all fremtid basert på personlig tro, så kan det per definisjon ikke på rederlig måte kombineres med den vitenskapelige metode som opererer på helt andre premiss. 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

BCH: Fells for de alle er jo nettopp at man blir tvunget til å tro i fravære av allmengyldige bevis (av eng. "faith"). Derfor er det praktisk i denne sammenheng, altså når man sammenlikner vitenskap og religion, å rett og slett greie alle under én kam.

RL: Her er vi forskjellige, jeg greier ikke alle under en kam. Selv om en jøde er svært overbevist om at det han tror på er riktig, og det en muslim er like overbevist eller enda mer overbevist på at han har rett, vil ikke det forandre noe. Heller ikke kunnskapen om at om jeg viss jeg hadde blitt født i Afganistan eller Israel, hadde jeg trolig endt opp med å være en av disse to verdensreligionene, og dermed like overbevist slik jeg er i dag. Jeg takker Herren for at slik er det ikke.

BCH: Jo, du greier jo nettopp alle under én kam akkurat på samme måte jeg gjør fordi du kommer til konklusjonen om at det ikke spiller noen rolle hvor du er født og hvilken religion du tilber - uansett hadde du endt opp med samme konklusjon; gud eksisterer fordi jeg føler det er slik. 

------------------------------------------------------------------------------------------

BCH: Javel, så du er da enig med meg at tro og viten er to forskjellige ting som i sin virkemåte er fundamentalt forskjellig? Tidligere oppfattet jeg deg dit hen at du ikke var under en slik oppfattning nemlig.

RL: Både ja og nei. Vår verden hadde ikke vært det den er i dag om vi ikke hadde hatt fremragende forskere som sørget for en rivende utvikling i mange vitenskaper, og de vil nok føre verden enda mere frem med ytteligere oppdagelser. Det er derfor jeg mener at vitenskapen ikke påvirkes av troen, og visa versa, Samtidig ser jeg jo at det er en del av debattantene her, særlig ateistene som mener at alt må bevises, for uten bevis, så kan det ikke være til.

BCH: Jeg erkjenner selvsagt at en troende kan være en utmerket vitenskapsmann, og i en forskers pragmatiske hverdag er det ikke noen reel konflikt. Jeg snakker på et mer prinsippielt og filosofisk nivå; hvordan kan man på den ene siden kreve beviser for at en gitt påstand er sann, mens man samtidig aksepterer påstander om hvordan universet er organisert gjennom sin religion kun på basis av personlige åpenbaringer?

----------------------------------------------------------------------

BCH: Videre så hadde det vært interessant å få din reaksjon på mine påstander når det gjelder religion og hva en slik tilnærming til virkeligheten har å si for hvordan vi velger å etablere universelle "sannheter" om denne samme virkeligheten. Deler du mitt syn i dette også når jeg da sier at religion er fundamentalt et dårligere hjelpemiddel enn vitenskapen, nettopp fordi religion allerede har gjort seg opp en mening om hva som er sant, og at dette da kan hindre at man følger bevisene hvor enn de måtte lede? Eller, mener du evt. at det jeg sier ikke er et problem, og at det er vel så godt å benytte seg av en "metode" som vet kunklusjonen før den omtrent har begynt?

RL: I menigheten jeg går i har jeg blitt kjent med to forskere, nå pesnjonert. De jobbet med utvikling av medisiner, og kjente godt til evolusjon-læren. De fortalte meg, hadde det ikke vært for den, hadde vi ikke hatt all den gode medisinen i dag. Takk være Darwins evolusjonsteori, og bakteriens raske evolusjon, kunne man utvikle gode medisiner for syke mennesker. De så ingen hindringer i sitt arbeid som forskere og det å tro. Jeg ser heller ingen hindring å å tro på Gud og ta innover meg den vitenskapen som kommer fram i verden. Saken er bare den at jeg er ikke så veldig opptatt av at alt skal bevises, fordi som jeg har sagt før, Gud er Ånd, og Han beveger seg her i en annen sfære.

BCH: Vel, du svarte ikke direkte på spørsmålet mitt, men samtidig gav du meg noe som indikerer at du ikke anser beviser som viktige når det kommer til å finne ut sannheter angående vår håndgripelige virkelighet. Videre tolker jeg det også som om du mener at det å benytte seg av en metode som allerede vet alt før den omtrent har begynt vil føre til at man får en mest mulig nøyaktig beskrivelse av denne virkeligheten. Forbløffende, og det er nettopp også derfor religion er vitenskapens antitese.  

Takk for diskusjonen for denne gang Rolf, vi møtes vel igjen!;)

Kommentar #408

Bernt Christian Helén

1 innlegg  2439 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Håkon Hovda. Gå til den siterte teksten.
Hei igjen.

Jeg fikk aldri noen kommentar tilbake på mitt svar til ditt spørsmål om hva som skulle til for at jeg skulle betvile Guds eksistens. Så da er jeg så frimodig å stille deg et spørsmål tilbake: Hvilke følger hadde det fått for ditt liv om du selv ble overbevist om Guds eksistens? Og da tenker jeg på den judeo-kristne Gud.

Beklager, dette har jeg rett og slett glemt/oversett. 


Så vidt jeg husker er var det vel egentlig ingen obervasjoner av virkeligheten som kunne få deg til å endre syn, stemmer ikke det? 

 

Kommentar #409

Håkon Hovda

151 innlegg  2371 kommentarer

@Bernt

Publisert over 8 år siden
Bernt Christian Helén. Gå til den siterte teksten.
Så vidt jeg husker er var det vel egentlig ingen obervasjoner av virkeligheten som kunne få deg til å endre syn, stemmer ikke det?

Hei hei, 

skjønte det. For gjort i en hektisk hverdag og med mange tråder og kommentarer på forumet. 

Ja, kort sagt har jeg problem å se hva det skulle være siden min tro ikke er fysisk betinget. Det nærmeste er som sagt det ondes problem. Eller at vitenskapen skulle komt opp med et slags gudsbevis. Det ville i såfall kanskje gjort noe med hvordan jeg tenker om Gud. 

Og selvsagt, som alle andre troende har jeg også mine stunder med tvil. Men jeg tror aldri vitenskapelige funn ville kunne rokke ved min tro. 

Hva med deg? Hva skulle til for at du kanskje skulle tro? 

For meg ville livet uten Gud fortonet seg veldig annerledes. Ville ditt liv evt med Gud fortonet seg annerledes, tror du?

Kommentar #410

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Bernt # 407

Publisert over 8 år siden

BCH: Forklar meg hvorfor det har noe å si hvilken trosrettning man har, når felles for alle disse rettningene er at man bare vet at gud eksisterer? I denne sammenheng, hvor vi diskuterer hvorvidt vitenskapen er forenelig med tro, kan jeg ikke si at det har noe å si - så lenge noe påberoper seg å inneha den hele og fulle sannhet for all fremtid basert på personlig tro, så kan det per definisjon ikke på rederlig måte kombineres med den vitenskapelige metode som opererer på helt andre premiss.

RL: Som jeg skrev til AP, ikke all vitenskap baserer seg kun på objektiv vitenskap, noe baserer seg på subjektiv kunnskap, slik som psykologi. Her begynner man nå mer og mer å få opp øyene for erfaringbasert kunnskap. Denne kunnskapen/viten kan ikke måles, den kan kun erfares, men det er likevel snakk om en vitenskaplig metode. Slik er det også med tro, det er en erfaringmessig metode som baserer seg på en trosretning, der den kommer til yttrykk blant trosfeller. Har man modnet nok i troen, kan dette vitnesbyrd faktisk påvirke mennesker, til å komme til å tro på Gud.

BCH: Jo, du greier jo nettopp alle under én kam akkurat på samme måte jeg gjør fordi du kommer til konklusjonen om at det ikke spiller noen rolle hvor du er født og hvilken religion du tilber - uansett hadde du endt opp med samme konklusjon; gud eksisterer fordi jeg føler det er slik. 

RL: Les hva jeg svarte der sist gang. Uansett spiller det ingen rolle. Jeg tror ikke pga følelser, men pga av Gud er, Han lever, Han er den levende Gud. Hvor herlig er ikke det. En Gud som lever i meg. Amen.

BCH: Jeg erkjenner selvsagt at en troende kan være en utmerket vitenskapsmann, og i en forskers pragmatiske hverdag er det ikke noen reel konflikt. Jeg snakker på et mer prinsippielt og filosofisk nivå; hvordan kan man på den ene siden kreve beviser for at en gitt påstand er sann, mens man samtidig aksepterer påstander om hvordan universet er organisert gjennom sin religion kun på basis av personlige åpenbaringer? 

RL: Fordi når man akseptere Kristus som din frelser, og oppdager man sannheten i Bibelen gradvis, og hemmelighetene blir avslørt i stadig høyere nivåer, etterhvert som man modnes i det kristne liv. Det er bare troen på Kristus kan gjøre dette.

BCH: Vel, du svarte ikke direkte på spørsmålet mitt, men samtidig gav du meg noe som indikerer at du ikke anser beviser som viktige når det kommer til å finne ut sannheter angående vår håndgripelige virkelighet. Videre tolker jeg det også som om du mener at det å benytte seg av en metode som allerede vet alt før den omtrent har begynt vil føre til at man får en mest mulig nøyaktig beskrivelse av denne virkeligheten. Forbløffende, og det er nettopp også derfor religion er vitenskapens antitese. 

RL: Det er ikke det jeg sa før helt på slutten; "Saken er bare den at jeg er ikke så veldig opptatt av at alt skal bevises, fordi som jeg har sagt før, Gud er Ånd, og Han beveger seg her i en annen sfære." Før det indikerte jeg vel at vi har bruk for vitenskapens metoder,og jeg mener vi har behov for dem. Jeg viser vel til at de har medført mye godt, i historien. Jeg er ikke helt enig med deg at vitenskapen og tro er antiteser, det får står for deg.

Og takk til deg også for en fin debatt. 

Kommentar #411

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Ikke alle har del i denne flotte felles virkeligheten som du mener vi har.

Når jeg skriver samme virkelighet, så mener jeg at vi befinner oss innenfor det samme eksistens, og ikke at vi lever det samme livet. 

>Der er jeg uenig med deg. F.eks. innefor psykologi snakkes det idag om en form for viten hvor sinnet eller psyket til en som erfarer det, faktisk er bedre skikket til å si noe om det, enn den beste psykolog eller psykiater.

Jeg skrev at dette er ikke veien til viten om virkeligheten rundt oss. Selvsagt er sinnet det eneste som er skikket til å si noe om opplevelsen. Men sinnet kan ikke ikke uten videre si noe om hva som fører til opplevelsen. Kunnskap om hormoner og hjernecellers aktivitet kommer ikke fra introspeksjon. Du kan ikke sitte å tenke eller føle deg til viten om det som foregår utenfor sinnet ditt.

Kommentar #412

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Beklager mitt sene svar

Publisert over 8 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Jeg skrev at dette er ikke veien til viten om virkeligheten rundt oss. Selvsagt er sinnet det eneste som er skikket til å si noe om opplevelsen. Men sinnet kan ikke ikke uten videre si noe om hva som fører til opplevelsen. Kunnskap om hormoner og hjernecellers aktivitet kommer ikke fra introspeksjon. Du kan ikke sitte å tenke eller føle deg til viten om det som foregår utenfor sinnet ditt.

AP:

Kunnskap om hormoner og hjernecellers aktivitet kommer ikke fra introspeksjon.

Det har jeg heller aldri sagt, men viten i forhold til introspeksjon er en form for viten/vitenskap som faktisk berører psykologien. Bare fordi du ikke regner det som viten i din verden, er det en viten for mange andre i den virkelige verden vi lever i. Hvordan kan du dermed avferde det? Her beveger man seg i en gråsone av vitenskapen, som handler om subjektet og sinnet, som ikke kan måles i normale verdier. På lik linje handler tro på samme måte, men ikke om subjekt og sinn, men om subjekt og ånd. Altså andre variabler enn psykologien. Tro handler altså om en virkelighet som oppleves hos hvert enkelt individ. At denne troen ikke kan måles, beror på at ånd er et menneskelig verktøy som ikke kan måles med amp målere, eller ikke kan veies, eller andre måter måles i menneskelige verdier, fordi ånden er en indre del av mennesket som må gjenopplives gjennom tro.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere