Kjetil Nilsen

64

La Vanunu få komme til Norge

I morgen – 1. juledag - går våre tanker til Mordechai Vanunu. Da skal hans appell-sak om å få tillatelse til å forlate Israel opp i israelsk høyesterett for n’t gang.

Publisert: 24. des 2013

 

Politisk rådgiver i Amnesty International (AI), Gerald Folkvord nøler ikke med å karakterisere israelske myndigheters behandling av Vanunu som ren trakassering. 

 

– Norge må protestere og ta opp hans sak hver gang det er mulig. Vanunu er en person utsatt for en urett. Av til sammen 18 år i fengsel, satt han satt elleve år i isolasjon og slapp - uvanlig nok - ikke utén dag før tiden, sier Folkvord til ABC nyheter.

Etter at Vanunu sonet dommen ferdig og slapp ut i 2004, er han fortsatt ingen fri mann, men underlagt strenge restriksjoner. Ikke nok med at han nektes kontakt med utlendinger; han har ikke en gang lov til å nærme seg utenlandske ambassader i Israel.

– Det er ikke en menneskerett å få asyl, men det er en menneskerett å kunne søke asyl. Men det kan ikke Vanunu, sier Folkvord.

– Saken hans er opplagt absurd. Det er uforståelig at han ikke skal få lov til å forlate Israel. Men det dreier seg om å utfordre statsmakten, og da gjelder ikke normal rettslogikk, føyer han til.

Den 9. april 2008 ble det via Bergens Tidende gjort kjent at daværende kommunalminister Erna Solberg høsten 2004 hadde instruert norsk UDI om å avslå søknaden til Vanunu. Dette til tross for at UDI mente at han oppfylte alle aktuelle vilkår for å få innvilget asyl. Skammelig.

Til sammen er nå straffen oppe i 27 år – like lenge som Nelson Mandela ble holdt fengslet. Det bør være lenge nok. Det hører også med til historien at Vanunu ikke er jøde – men konverterte til kristendommen på 80-tallet.

Norske myndigheter bør legge press på Israel for at Vanunu nå får komme til Norge, slik at han får forenes med sin norske kjæreste Kristin Joachimsen. Hjemme i Tromsø vil han også endelig få anledning til å ta imot sin æresbevisning som æresdoktor ved Universitetet i Tromsø - hvor han forøvrig også er tilbudt fast jobb ved fredsstudiet.  

 

 

 

 

Kommentar #1

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Vanskelig sak

Publisert rundt 8 år siden
Kjetil Nilsen. Gå til den siterte teksten.

Norske myndigheter bør legge press på Israel for at Vanunu nå får komme til Norge, slik at han får forenes med sin norske kjæreste Kristin Joachimsen.

Å innvilge Mordekai Vanunu asyl i Norge vil samtidig være en offentlig underkjennelse av den israelske staten, slik at dette fortoner seg nærmest som en umulighet. Bondevik II regjeringen vegret seg og avslo asylsøknaden på en teknikalitet. Stoltenberg hadde åtte år på seg, uten at Vanunu fikk innpass.

Solberg-regjeringen er enda verre stillet da pro-israelske FrP er med på lasset, og hvor en slik gest også vil være å peke nese til partiets mange trofaste kristne velgere. Det hjelper ikke at Vanunu har forlatt jødedommen og konvertert til den kristne tro.

Det er vel også all grunn til å tro at USA forlengst har signalisert at Norge ikke bør gjøre noe for å forbedre situasjonen for Vanunu hva angår bosted.

Skulle imidlertid noe alvorlig skje med Vanunu, så ville den norske regjeringen få et forklaringsproblem.  Og at noe alvorlig kan  skje tør være hevet over tvil. En korrespondent til den israelske avisen Maariv skrev åpent på avisens hjemmeside at han hadde et ønske om å bli en "Jack Ruby" - nattklubbeieren som uventet dukket opp og skjøt og drepte Kennedys morder Lee Harvey Oswald. Andre kjente israelske skribenter som Dan Margalit og Eitan Haber har også ytret ønske om å se Vanunu død.

Kommentar #2

Kjetil Nilsen

64 innlegg  757 kommentarer

Tenk om .........

Publisert rundt 8 år siden

I høyesterett denne gang blir Vanunu som vanlig forsvart av en av Israels fremste menneskerettighetsforkjempere – Avigdor Feldman. Han minnet i retten igår om at det er nærmere 30 år siden Vanunu satte sine ben på det omstridte atomanlegget – og at om han fortsatt satt på sensitiv informasjon, kunne han lekke dette, enten han befant seg i Israel eller ikke. Han har ikke røpet ytterligere informasjon etter soning.

Men uansett; Vanunu har sonet ferdig den dommen han ble idømt. Israelske myndighters forfølgelse av ham fortsatt ni år etter soning, er derfor et klart brudd på menneskerettighetene. Amnesty mener som nevnt at Vanunu er offer for vilkårlige restriksjoner i strid med hans menneskerettigheter. 

- Internasjonal rett gir ikke Israel mulighet til å innføre vilkårlige restriksjoner på Vanunu, inkludert hans rett til å reise fritt innenlands eller utenlands, retten til på fredelig vis å møte andre mennesker og retten til å ytre seg, fastslo John Peder Egenæs i Amnesty i 2005.

Artikkel 12 i FN-konvensjonen for sivile og politiske rettigheter, som Israel har ratifisert, sier at: "Enhver som lovlig befinner seg på en stats territorium, skal ha rett til å bevege seg fritt der og til fritt å velge sitt bosted." og "Enhver skal ha rett til å forlate et hvilket som helst land, også sitt eget."

- Vanskelig sak? Tenk om varsleren Vanunu var iransk eller nord-koreansk, med norsk kjæreste og ventende jobb ved Universitetet i Tromsø .................. 

Kommentar #3

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Hele poenget..

Publisert rundt 8 år siden
Kjetil Nilsen. Gå til den siterte teksten.

- Vanskelig sak? Tenk om varsleren Vanunu var iransk eller nord-koreansk, med norsk kjæreste og ventende jobb ved Universitetet i Tromsø

Det er også hele mitt poeng - det er de gode relasjonene mellom Norge og Israel (og USA) som gjør det til en så vanskelig sak. Hadde Vanunu vært iraner eller nord-koreaner, ville nærmest en samlet vestlig verden kjempet for ham hvis han hadde overlevd en rettergang.

Og ja, Israel bryter selvsagt her også menneskerettighetene, men du vet jo bedre enn de fleste at det bryr de nåværende lederne seg fint lite om.

Kommentar #4

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Hadde Vanunu vært iraner eller nord-koreaner, ville nærmest en samlet vestlig verden kjempet for ham hvis han hadde overlevd en rettergang.

Eller vi kunne foreslått å bytte ham mot Krekar. 

Kommentar #5

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Venstrevridd ekstremist

Publisert rundt 8 år siden

Jeg var i kontakt med Vanunu via en chat på Aftenposten for noen år siden, og nevnte at noen av hans norske støttespillere kunne mistenkes for å ha antisemittiske synspunkter. Da fikk jeg til svar at det var sionistene som var de virkelige antisemittene på grunn av sin behandling av palestinerne.

Det gikk da opp for meg at fyren er totalt useriøs, en venstrevridd ekstremist som hater sitt eget folk.

Kommentar #6

Kjetil Nilsen

64 innlegg  757 kommentarer

Seriøs eller useriøs......

Publisert rundt 8 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Det gikk da opp for meg at fyren er totalt useriøs,

Heldigvis var de som i sin tid utformet menneskerettighetene mer vidsynte enn Søyland, og sørget for at de fikk universell utforming.
Slik har menneskerettighetene gyldighet selv for personer Søyland måtte finne useriøse.

Kommentar #7

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Menneskerettigheter i Midtøsten er selektive, ikke universelle

Publisert rundt 8 år siden
Kjetil Nilsen. Gå til den siterte teksten.
menneskerettighetene gyldighet selv for personer Søyland måtte finne useriøse

Når arabernes menneskeretter krenkes av jøder, starter hylekoret med det samme. Når araberes menneskeretter krenkes av andre arabere, forholder de som startet hylekoret i eksemplet ovenfor seg som regel påfallende passive. 

Kommentar #8

Kjetil Nilsen

64 innlegg  757 kommentarer

Søylands relativistiske holdning

Publisert rundt 8 år siden

Menneskerettigheter i Midtøsten er selektive, ikke universelle, fastslår Søyland for seg selv - og understreker dermed sin egen relativistiske holdning til menneskerettighetene, slik den f.eks. kommer til uttrykk om Vanunu i #5. 

Kommentar #9

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Dette er da ikke min holdning

Publisert rundt 8 år siden
Kjetil Nilsen. Gå til den siterte teksten.
sin egen relativistiske holdning til menneskerettighetene

det er en ren konstering av de faktiske forhold blant Israels fiender i Vesten. Så snart det faller arabere i væpnet kamp mot Israel, begynner man å telle lik. 

Når det drepes 100 ganger så mange arabere i kamper mellom arabere og arabere, er det plutselig ikke så mange av disse såkalte menneskerettighetsaktivistene som bryr seg noe særlig.

Forstå det den som kan.... 

Kommentar #10

Kjetil Nilsen

64 innlegg  757 kommentarer

Om å forstå seg selv

Publisert rundt 8 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Forstå det den som kan....

Kanskje har det samenheng med at ingen - f.eks. her på VD - kan finne på noe så vanvittig som å forsvare den type drap og overgrep på uskyldige sivile.

Apropos: I disse dager er det forresten fem år siden det massive bombardementet mot Gaza, verdens åpne fengsel. "Operasjon Støpt Bly" ble bombingen døpt av israelske myndigheter - et brutalt overfall med ufattelige tap og lidelser. Overgrepet har, ufattelig nok, fortsatt sine ivrige forsvarere her på VD. 

Forvørig; dette innlegget handler om varseleren Mordechai Vanunu, og den menneskerettsstridige behandling han utsettes for. Og tenk; det er noen som åpenbart mener menneskerettighetene ikke gjelder for slike som han, fordi han angivelig bare er en "totalt useriøs, en venstrevridd ekstremist som hater sitt eget folk."   

Forstå det den som kan 

Kommentar #11

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Jada, selvfølgelig er man imot

Publisert rundt 8 år siden
Kjetil Nilsen. Gå til den siterte teksten.
ingen - f.eks. her på VD - kan finne på noe så vanvittig som å forsvare den type drap og overgrep på uskyldige sivile

Man gidder bare ikke å engasjere seg for de araberne som drepes i hopetall av av sine egne i Libya, Egypt eller Syria. Men hver gang israelske soldater dreper en araber i Gaza, holder man nøye regnskap og begynner å telle lik igjen...

Kommentar #12

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Sådan er aktivistenes natur

Publisert rundt 8 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Man gidder bare ikke å engasjere seg for de araberne som drepes i hopetall av av sine egne i Libya, Egypt eller Syria. Men hver gang det drepes en araber i Gaza, holder man nøye regnskap og begynner å telle lik igjen...

Du har så absolutt et poeng der, det viser bare aktivistenes konsekvensløshet, avdekker at bak det hele er der en annen agenda som de forskrudd kaller "anti-imperialistisk". Og de folk som ikke måtte våre en del av hva de subjektivt betrakter som den "anti-imperialistiske kampen", de gir man ganske enkelt faen i.

Sådan er aktivistenes natur !

Kommentar #13

Kjetil Nilsen

64 innlegg  757 kommentarer

Mye å lære ....

Publisert rundt 8 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Man gidder bare ikke å engasjere seg for de araberne som drepes i hopetall av av sine egne i Libya, Egypt eller Syria.

Nei, her har noen enhver virkelig mye å lære av Søylands utrettelige engasjement for menneskerettighetene, og hans usvikelige forsvar av uskyldige sivile ofre - uavhengig av deres religiøse og etniske tilknytning. Bare les hans 6 innlegg og 1050 kommentarer her på VD .......

Kommentar #14

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Vanunu med britiske øyne

Publisert rundt 8 år siden

Det engelske ukemagasinet NewStatesman har idag (9. jan.) en ganske alvorlig artikkel om Israels behandling av Mordechai Vanunu:

http://www.newstatesman.com/2014/01/who-will-speak-israels-edward-snowden


Kommentar #15

Kjetil Nilsen

64 innlegg  757 kommentarer

Takk for tipset

Publisert rundt 8 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
en ganske alvorlig artikkel om Israels behandling av Mordechai Vanunu:

- En alvorlig artikkel om behandlingen av Vanunu, som Gullberg sier. Anbefales!

Jeg kan ikke fri meg fra å tenke på Vanunu som en opplagt kandidat til Nobels fredspris - selvfølgelig en fullstendig urealistisk tankeflukt. For la oss bare forsøke å forestille oss Nobel-konserten - som tydeligvis er så viktig å få solgt til amerikanske TV-stasjoner - der denne langpinte varseleren skulle hylles i en forestilling, ledet av to amerikanske skuespillere..... Glem det! Selvfølgelig velger man langt mer "salgbare" prisvinnere.  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere