Guttorm Ihlebæk

10

Åndelig sentrum

Publisert: 11. mar 2010

Biskopen til Nidaros, og noen politikere, argumenterer med at Nidaros er et "åndelig sentrum for Den norske kirke", og derfor må ledende biskop oppholde seg der. Sett fra Smaalenene er dette en nokså hovmodig argumentasjon. Den gamle kirkebygningen er rett nok prektig, sett med norske øyne, men bygninger er vel ingen garanti for kristen åndelighet. Slik sett kunne vel bedehuset "Hauges minne" på Rolvsøy være en vel så god kandidat.

I dette spørsmålet er det vel like godt å bruke praktiske argumenter, slik redaktøren i VL og kirkens organer så tydelig gjør.

Eller vil man nok engang oppleve at Den norske kirke er en politisk styrt kirke? Bastet og bundet.... 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere