Anne-Helene Ose-Johansen

10

Homoangst

Jeg synes det er helt villt at det fremdeles er et problem for noen at andre forelsker seg i personer av samme kjønn. Seksualitet er en privatsak, sånn i utgangspunktet – så lenge den ikke kommer i konflikt med loven.

Publisert: 13. des 2013

Rosa?! Jeg kan ikke kle han i rosa! Gutter skal ha blått, brunt og grønt!

Lilla vinterdress?! Aldri noensinne, han er jo gutt! Tenk om han blir mobbet?

- dette er utsagn hentet fra virkeligheten. Og de er milde, snille og forståelige, ikke sant?

I et snevert syn er de det, men holdningene og skrekken for å ikke passe inn er en del av noe større. Jeg har forståelse for at man ikke vil utsette ungene sine for mobbing og jeg har forståelse for at man vil slippe å kjøpe ny vinterdress etter tre uker fordi ungen ombestemte seg og heller ville ha tradisjonell guttefarge på dressen.

Men: Hvis vi tvinger barna inn i en tankegang om at ikke alle er like og at noen er mer verdifulle fordi de ser ut på en bestemt måte, fordi de spiser den riktige maten eller fordi de blir forelsket i det riktige kjønnet, ja da er vi selv med på å gjøre det vanskelig å være seg selv for veldig mange. Den en er, er sterkt knyttet til ens kjønnsidentiet, for noen sterkere enn andre. I forlengelsen av dette kommer hvem man forelsker seg i.

Din legning – mitt problem

Jeg synes det er helt villt at det fremdeles er et problem for noen at andre forelsker seg i personer av samme kjønn. Seksualitet er en privatsak, sånn i utgangspunktet – så lenge den ikke kommer i konflikt med loven.

Homo? Flytt deg!

Det er ikke til å komme forbi at det trengs en del folkeopplysning når det i en undersøkelse kommer frem at 16 % ville flyttet seg unna en homofil, om han hadde visst om legningen til personen. Hva er det egentlig disse individene forestiller seg? At den homofile er en slags seksuell selvmordsbomber?! Folk som ikke tør sitte ved siden av en person med homofil legning, har et problem med seg selv, men han har ingen rett til å gjøre sitt problem til andres problem.

Selvmord – hvem sitt ansvar?

Mange homofile, lesbiske og bifile forsøker ta sitt eget liv. Hvorfor? Her har vi alle et ansvar, for om vi ikke behandler folk som likeverdige med oss selv, så presser vi dem ned og gjør livet vanskelig for dem. Vi spiller en rolle! Vi, hver enkelt av oss, betyr noe for mennesker rundt oss – hele tiden. Vi har aldri rett til å krenke andre.

For noen er det heldigvis ikke vanskelig å fortelle om sin homofile (eller bifile) legning, de er blitt vist respekt hele livet og er i et åpen og aksepterende miljø der ulikheter ikke oppfattes truende. For dem som ikke opplever dette, kan det ta lang tid å tørre å «komme ut». Usikkerheten rundt familiens og venners reaksjoner er så stor at de heller undertrykker en del av seg selv enn å risikere avvisning, mobbing og utstøtelse. Jeg forstår valget, for vi trenger folk rundt oss som vil oss vel. Å være alene er tøft. Inntil vi blir myndige (og enda noen år til) er vi avhengige av dem vi bor sammen med, barn har ikke mange valg og gjør det de kan for å tilpasse seg, å bli godtatt.

Å komme ut av skapet – å bli en hel person

For den som lenge har levd i ensomhet med sin legning og ikke turt å fortelle om den, betyr omgivelsenes reaksjoner enormt mye. For den som overraskes av barnets legning kan sjokket bli stort, særlig om det bryter med holdningen hun har. Det er forståelig! Vi må ikke glemme at den som sjokkeres av barnets fortelling også trenger en viss tenketid for å ta innover seg endringen. Vi mennesker er trege, vi trenger tid. Omstillinger tar tid. Jeg tror også at det skjer mye inni en person som må omorganisere hodet og det bildet hun har av barnet. For noen er det slik; at endring i forventet legning tar tid å forstå. Det som likevel ikke er akseptabelt er nedlatende karakteristikker, avvisning, forsøk på «omvending», utsagn om at barnet er forvirret og at det går nok over og lignende uttalelser og holdninger.

Hvorfor er homofile damer og menn skumle?

Det er ofte slik at det vi frykter mest er det vi vet minst om. Det er synlig på mange samfunnsområder, som rasisme som forsvinner når man kjenner «utlendinger». De som er mest negative til andre mennesker som er puttet inn i en boks velter boksens vegger når de blir kjent med personene, for da oppdager man at de også er mennesker som de selv. Når man er redd er det mye tryggere å holde avstand og klumpe seg sammen mot de andre. Noen skylder på bibelen og tror at den legaliserer diskriminering. Var det ikke sånn, da at Jesus sa la alle barna komme til meg? Kanskje gjorde han unntak for enkelte? Ikke vet jeg.

Altså: Dersom vi blir kjent med folk og ikke dømmer for å beskytte oss selv, så gjør vi livet mye lettere for andre! Kan vi virkelig tillate oss å opphøye oss selv og egen seksualitet til noe bedre enn andres?

Løsningen

Jeg tror at lesbiske, homofile og bifile må fortsette å vise at de er hele mennesker og ikke bare seksuelle vesener.

Jeg tror nemlig at en del som har negative holdninger til folk med det Solveig Horne kalte «annerledes seksualitet», er redde og kun ser de seksuelle handlingene for seg når de tenker disse ordene.

Den seksuelle aktiviteten er bare en liten del av et parforhold. Kanskje disse som er negativt innstilt heller skulle renske opp i eget hode og egen fantasi enn å trøkke ned folk som er født annerledes enn de selv?

Kommentar #101

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg synes nå det er vakkert med kjærlighet jeg da og en liten kos og et lite kyss er da i høyste grad anstendig være seg det er den ene eller andre varianten på hver side.

Jeg er i grunnen helt enig med deg, men i relasjon til fru Scheis innlegg må det være like for like. Jeg skal holde ut med alle hvis det bare er like greit uansett legning. 

Kommentar #102

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Ikke vær så sikker på det du. Jeg lar meg ikke så lett lede ut i fristelse.

Hei Njål

Men jeg er ikke uenigt i allt du kom med i ditt siste svar. Gud elsker alle mennesker og behandler alle mennesker likt.Vi er alle likeverdige mennesker uansett legning. Vi må begynne å skille mellom mennesket og menneskenes handlinger, slik Jesus gjorde. Jesus dømte ingen og det er slik den kristne også skal være. Jesus sa sine sannheter og var radikal, og han oppfordret oss til å være lik Ham, men når den kristne gir lyd i fra seg og er i forhold til Guds ord sier så er det fordømmende.

mvh

Rune

Kommentar #103

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

De homofiles luksusproblem

Publisert rundt 8 år siden

De homofiles luxusproblem  må  være å få gå de siste skrittene opp til alteret for å få prestens velsignelse. Om de får Guds velsignelse det vet ikke jeg, og ingen av delene  bryr meg. Men det er pussig nok mange absolutt ugudelige som har stor omsorg for nettopp dette.  

I og med at herr Rolf-Egil Pedersen ikke benekter seg hitling i denne tråden heller, finner jeg det relevant å spørre hvilken skjortefarve han mener Islamsk Råd og deres rådslydige bør iføre seg ? Altså, relatert til homofili ?  Det finnes faktisk folk som mener  deres betenkninger om dette minner om  det som Hitler og hans folk utførte mot en annen gruppe mennesker.  Var det ikke til og med et styremedlem i AP http://www.abcnyheter.no/nyheter/071108/avviser-ikke-dodsstraff-homofile  Det finnes høyst trolig mange flere.

Kommentar #104

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Hvis ikke, fr. Schei.....

Publisert rundt 8 år siden
Kirsten Schei. Gå til den siterte teksten.
Jeg har ikke opplevet noen som hevder slikt mht mitt syn tidligere.

..... så var det absolutt på høy tid.

Kommentar #105

Monica Farinetti

70 innlegg  354 kommentarer

Trist

Publisert rundt 8 år siden

at man fortsatt fortsatt blander sammen begrepene "angst" og "uenighet" !

Monica

Kommentar #106

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Anne-Helene Ose-Johansen. Gå til den siterte teksten.
Vet du hva? Dette er fullstendig usaklig. Hva slags bilder folk får i huet sitt er irrelevant for denne tråden.

Hei Anne

Dette er for å få fram et poeng. Da disse ateistene dømmer de kristnes sine svar på at Homofili er synd.Da sier de at vi fratar dem rett til likeverdighet og kjærligheten mellom to mennesker. De sier de ser ikke på homofili som noe synd. Derfor spør jeg dem om dette spørsmålet. Svarer de ekkelt og uvanelig, så dømmer de seg selv med det samme som de dømmer oss for, og det vil de ikke gå med på. Derfor lar man være og svare. Dette Ser jeg ikke på noe som usakeligt. Det er ment for å vekke opp deres egen syn på dette med Homofili. Som tidligere har  jeg sagt så har jeg ikke noe i mot homofile, og jeg behandler de på lik linje med hetrofile. selv om man har et ulikt syn på dette med synd og ikke synd, men det svaret blir ikke godtatt, derfor bruker jeg dette poenget for å framprovosere noe. Dette svaret er relevant til innlegget der innlegget handler om homoangst. Hvorfor er det slik at når man ytrer om hva som får andre til å forømme andres meninger om Homofili, er det en angst for sin egen usikkerhet om hva dette går utpå? Dette er ikke avsporing av innlegget, vil man ikke prøve å forstå hverandre, og hvorfor det blir slike motforestillinger mellom troende og ikke troende? 

mvh

Rune

Kommentar #107

Anne-Helene Ose-Johansen

10 innlegg  70 kommentarer

Kommentar #118

Publisert rundt 8 år siden

.. men det er da unødvendig. 

Det kan være mange grunner til at folk ikke svarer, som at man opplever å ikke komme noe videre, bare kjører seg mer fast i det samme sporet. Ikke alle har anledning til å besvare alle henvendelser og jeg synes ikke man skal legge så mye i svar som ikke kommer.

Å snakke om fantasier og forestillinger om andres seksualliv og -sekualvaner er på sidelinjen av hva jeg ønsker å diskutere i denne tråden. Mennesker er så mye mer enn det. 

Kommentar #108

Maren Ninni A. Lockertsen

7 innlegg  52 kommentarer

Rettelse, Rune!

Publisert rundt 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Da disse ateistene dømmer de kristnes sine svar på at Homofili er synd.

Noen "kristnes" svar på at homofili er synd. 

Ikke dra meg og mine kolleger, brødre og søstre, skeive og streite med ned i fordømmelseståken din. 

Kommentar #109

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Hei Maren 

Jeg kjenner ikke deg, men kan du vise meg hvor jeg har fordømt noen i det jeg har skrevet i dette innlegget, så hadde jeg satt pris på dette, så skal jeg rette dette opp.

mvh

Rune

Kommentar #110

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Anne-Helene Ose-Johansen. Gå til den siterte teksten.
Å snakke om fantasier og forestillinger om andres seksualliv og -sekualvaner er på sidelinjen av hva jeg ønsker å diskutere i denne tråden. Mennesker er så mye mer enn det.

Hei Anne

Dette er ikke noe jeg liker å gjøre, men jeg setterav og til ting på spissen, fordi atteistene tror de viser mer kjærlighet og omsorg for den homofile ved å si at dette er ikke synd. men deres egentlige syn på dette er gjerne igjennom dette bildet jeg vill poengetere. slik at ateistene selv kunne forstå at de ikke hadde kommet noen nermere en forståelse om homoangsten, som de selv gir utrykk for. de kristnes skal fordømmes over de meninger de har igjennom Guds ord, mens deres egen mening er kjærlighet og omsorg, mens den egentlige meningen deres ligger å et dypere plan, der de egentlig enno sloss med sin forståelse på den Homofile kjærligheten.

mvh

Rune

Kommentar #111

Monica Farinetti

70 innlegg  354 kommentarer

Anne-Helenes hovedproblem er

Publisert rundt 8 år siden

at hun ikke ønsker at andre har andre meninger enn henne.

Hun må faktisk snu seg rundt å skille mellom dem som ikke har saklige, og dem som har saklige

argumenter.

Hun bruker god gammel Frp og Karl I Hagen-strategi !

Monica

Kommentar #112

Anne-Helene Ose-Johansen

10 innlegg  70 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Monica Farinetti. Gå til den siterte teksten.
at hun ikke ønsker at andre har andre meninger enn henne.

Hun må faktisk snu seg rundt å skille mellom dem som ikke har saklige, og dem som har saklige

argumenter.

Hun bruker god gammel Frp og Karl I Hagen-strategi !

Hvis du mener jeg har et problem når jeg setter lys på retorikk og hvordan denne kan virke uheldig inn på sårbare grupper, så er det greit for meg. Da oppfordrer jeg flere til å skaffe seg problemer. 

Monica, hvis jeg ikke hadde tålt å bli motsagt hadde jeg ikke publisert dette på Verdidebatt.

 

Kommentar #113

Monica Farinetti

70 innlegg  354 kommentarer

Jeg sier ikke at

Publisert rundt 8 år siden

du ikke liker å bli motsagt, MEN at du ikke ønsker å akseprtere at noen er uenig med deg.

Og - at det er forskjellige oppfattninger, som kanskje til og med kan være riktige, når man kommer

helt til bunns i de språklige og analytiske vurderingene.

Det kan hende det er du som tar feil - er du åpen for en slik mulighet - rent prinsipielt ?

Slike debatter bærer ofte preg av å være "misjonerende" under dekket av å være en debatt !

Monica

Kommentar #114

Anne-Helene Ose-Johansen

10 innlegg  70 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Monica

Jeg opererer ikke med "rett" og "feil". Jeg tror det fins mange sannheter. Jeg får nye innsikter av å lese på Verdidebatt fordi det ofte brukes andre argumenter enn jeg får på bloggen min. Det gir meg større innsikt og gjør meg til et større menneske. Det er en fordel ved VD, som jeg altså aktivt oppsøker ved å poste her inne.  

Jeg klarer ikke helt se at det ligger en uenighet i temaet jeg forsøkte å ta opp, nemlig at måten vi kommuniserer på betyr noe for dem som lytter eller som blir direkte utsatt for våre uttrykte holdninger. Det er rett og slett ingen som har tatt opp denne siden av saken, noe jeg finner underlig i og med at debatten har strekt seg over sju sider i skrivende stund. Det ser ut til at folk helst vil diskutere seksuelle handlinger. Mitt tema er viktig, fordi det er lett å glemme at bak hver debattant er det mange tause lesere. Denne tråden er vel lest rundt 3500 ganger. Noen av disse trenger støtte; noen av disse trenger en påminner om at det de sier betyr mye for mottakeren, som vi ikke alltid vet hvem er. I noen tilfeller kan det få direkte følger for den andres livskvalitet. Slik er det, og det handler ikke om å være "for" eller "imot" en bestemt legning. Eller for eller imot en bestemt religion. 

I min verden er ikke "motstanden mot homofile kjærlighetsforhold" noe som spesifikt er knyttet til kristendommen/kristne. Jeg knytter det til enkeltindividene, vi er alle sammensatte mennesker. Jeg ser likevel at folk tolker meg som stigmatiserende overfor kristne. Jeg synes det er synd at holdning og tro blir så sterkt knyttet sammen.

Du sier "Slike debatter bærer ofte preg av å være "misjonerende" under dekket av å være en debatt !" Jeg skjønner ikke hva du mener med det.

Og når dette er sagt, så synes jeg det er rart at du er så bestemt på at "du ikke ønsker å akseprtere at noen er uenig med deg." (sitat i ditt forrige innlegg til meg). Jeg vet ikke om du har lest mine tidligere bidrag i debatten, men jeg har spesifikt skrevet om at andres meninger er ønsket. Jeg er ikke redd for motstand/debatt/andre meninger/andre holdninger osv. Selvsagt aksepterer jeg at folk er uenige med meg. Ellers hadde jeg ikke brukt tid i et miljø som dette.  

 

Kommentar #115

Monica Farinetti

70 innlegg  354 kommentarer

Å tolke

Publisert rundt 8 år siden

talemåter og retoriske grep er viktig.

Lykke til !

Monica

Kommentar #116

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Rasisme og homodiskriminering. Og Ol.

Publisert rundt 8 år siden

Når en sitter og blar gjennom "ukens viktigste hendelser" som det uttrykkes i et kjært fredagsprogram på NRK TV, så ser jeg  at en del personer som mener seg å være betydelige maner til boykott av Frelsesarmeen fordi denne organisasjonen har problemer med  å ansette  en homofil prest. Eller noe slikt.

Hvor er de samme personer - og gjerne flere til når det  gjelder vinter-OL i Russland ?  For i Putins land er det ikke snakk om å være hverken prest eller klokker, det er nok å bare å være homofil.  Da er du ute.  Denne rasismen som mange snakker om, gjelder den også russere ? At vi anser dem som litt tilbakestående, akkurat som afrikanere, muslimer - you name them ?  Og at en derfor må legge lista langt lavere en for oss nordmenn, vi, som er verdens krem, et folk av intelligente mennesker som troner på verdenstoppen¨både i økonomi og intelligens ? 

Bygging av fotballstadion og andre faciliteter nede i Midt-Østen har også vært diskutert. Men hysj ! Det gjelder jo idrett.  Da er det helt andre forhold enn menneskerettigheter som er viktige. Bare ta OL i Oslo.  Var det noen som nevnte sykehus, handlingsregel, inflasjon og pengebruk ?

Kommentar #117

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Hvor er de samme personer - og gjerne flere til når det gjelder vinter-OL i Russland ?

Kan garantere deg at jeg ikke vil se ett minutt med vinter-OL i Russland.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere