Anne-Helene Ose-Johansen

10

Homoangst

Jeg synes det er helt villt at det fremdeles er et problem for noen at andre forelsker seg i personer av samme kjønn. Seksualitet er en privatsak, sånn i utgangspunktet – så lenge den ikke kommer i konflikt med loven.

Publisert: 13. des 2013

Rosa?! Jeg kan ikke kle han i rosa! Gutter skal ha blått, brunt og grønt!

Lilla vinterdress?! Aldri noensinne, han er jo gutt! Tenk om han blir mobbet?

- dette er utsagn hentet fra virkeligheten. Og de er milde, snille og forståelige, ikke sant?

I et snevert syn er de det, men holdningene og skrekken for å ikke passe inn er en del av noe større. Jeg har forståelse for at man ikke vil utsette ungene sine for mobbing og jeg har forståelse for at man vil slippe å kjøpe ny vinterdress etter tre uker fordi ungen ombestemte seg og heller ville ha tradisjonell guttefarge på dressen.

Men: Hvis vi tvinger barna inn i en tankegang om at ikke alle er like og at noen er mer verdifulle fordi de ser ut på en bestemt måte, fordi de spiser den riktige maten eller fordi de blir forelsket i det riktige kjønnet, ja da er vi selv med på å gjøre det vanskelig å være seg selv for veldig mange. Den en er, er sterkt knyttet til ens kjønnsidentiet, for noen sterkere enn andre. I forlengelsen av dette kommer hvem man forelsker seg i.

Din legning – mitt problem

Jeg synes det er helt villt at det fremdeles er et problem for noen at andre forelsker seg i personer av samme kjønn. Seksualitet er en privatsak, sånn i utgangspunktet – så lenge den ikke kommer i konflikt med loven.

Homo? Flytt deg!

Det er ikke til å komme forbi at det trengs en del folkeopplysning når det i en undersøkelse kommer frem at 16 % ville flyttet seg unna en homofil, om han hadde visst om legningen til personen. Hva er det egentlig disse individene forestiller seg? At den homofile er en slags seksuell selvmordsbomber?! Folk som ikke tør sitte ved siden av en person med homofil legning, har et problem med seg selv, men han har ingen rett til å gjøre sitt problem til andres problem.

Selvmord – hvem sitt ansvar?

Mange homofile, lesbiske og bifile forsøker ta sitt eget liv. Hvorfor? Her har vi alle et ansvar, for om vi ikke behandler folk som likeverdige med oss selv, så presser vi dem ned og gjør livet vanskelig for dem. Vi spiller en rolle! Vi, hver enkelt av oss, betyr noe for mennesker rundt oss – hele tiden. Vi har aldri rett til å krenke andre.

For noen er det heldigvis ikke vanskelig å fortelle om sin homofile (eller bifile) legning, de er blitt vist respekt hele livet og er i et åpen og aksepterende miljø der ulikheter ikke oppfattes truende. For dem som ikke opplever dette, kan det ta lang tid å tørre å «komme ut». Usikkerheten rundt familiens og venners reaksjoner er så stor at de heller undertrykker en del av seg selv enn å risikere avvisning, mobbing og utstøtelse. Jeg forstår valget, for vi trenger folk rundt oss som vil oss vel. Å være alene er tøft. Inntil vi blir myndige (og enda noen år til) er vi avhengige av dem vi bor sammen med, barn har ikke mange valg og gjør det de kan for å tilpasse seg, å bli godtatt.

Å komme ut av skapet – å bli en hel person

For den som lenge har levd i ensomhet med sin legning og ikke turt å fortelle om den, betyr omgivelsenes reaksjoner enormt mye. For den som overraskes av barnets legning kan sjokket bli stort, særlig om det bryter med holdningen hun har. Det er forståelig! Vi må ikke glemme at den som sjokkeres av barnets fortelling også trenger en viss tenketid for å ta innover seg endringen. Vi mennesker er trege, vi trenger tid. Omstillinger tar tid. Jeg tror også at det skjer mye inni en person som må omorganisere hodet og det bildet hun har av barnet. For noen er det slik; at endring i forventet legning tar tid å forstå. Det som likevel ikke er akseptabelt er nedlatende karakteristikker, avvisning, forsøk på «omvending», utsagn om at barnet er forvirret og at det går nok over og lignende uttalelser og holdninger.

Hvorfor er homofile damer og menn skumle?

Det er ofte slik at det vi frykter mest er det vi vet minst om. Det er synlig på mange samfunnsområder, som rasisme som forsvinner når man kjenner «utlendinger». De som er mest negative til andre mennesker som er puttet inn i en boks velter boksens vegger når de blir kjent med personene, for da oppdager man at de også er mennesker som de selv. Når man er redd er det mye tryggere å holde avstand og klumpe seg sammen mot de andre. Noen skylder på bibelen og tror at den legaliserer diskriminering. Var det ikke sånn, da at Jesus sa la alle barna komme til meg? Kanskje gjorde han unntak for enkelte? Ikke vet jeg.

Altså: Dersom vi blir kjent med folk og ikke dømmer for å beskytte oss selv, så gjør vi livet mye lettere for andre! Kan vi virkelig tillate oss å opphøye oss selv og egen seksualitet til noe bedre enn andres?

Løsningen

Jeg tror at lesbiske, homofile og bifile må fortsette å vise at de er hele mennesker og ikke bare seksuelle vesener.

Jeg tror nemlig at en del som har negative holdninger til folk med det Solveig Horne kalte «annerledes seksualitet», er redde og kun ser de seksuelle handlingene for seg når de tenker disse ordene.

Den seksuelle aktiviteten er bare en liten del av et parforhold. Kanskje disse som er negativt innstilt heller skulle renske opp i eget hode og egen fantasi enn å trøkke ned folk som er født annerledes enn de selv?

Kommentar #51

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Nei, jeg er nok en stor synder ;-) Jeg kan ikke fordømme homofili for jeg mener at folk er skapt slik

:-)

Vi er alle i oss selv uten Gud syndere Olav. Vi er hjelpeløse villfarne barn. Den eneste som eventuelt fordømmer noen er en selv, ovenfor en selv. Guds ord kaller det vaølgt forherdelse imot sannheten men vår natur peker alltid fingeren på andre enn seg selv. Homofili her i dette tilfelle er at ja man sier at "jeg kan ikke noe for det for jeg er jo skapt slik". Det er en løgn fordi ingen fødes ferdig programmert til å føle slik eller slik. Genetisk kan vi og er tilrettelagt for å oppfødes til å tenke slike eller slik og hvis vi da individer legger til rette for det og det lærer vi oss til det og det. Vi blir hva vi spiser, vi selv åpner dørene til veien vi går og utvikler oss i.

Å fordømme noen personlig og individuelt krever hat imot personer og hvem de er, det er ikke kjærlighet. Det er viktig å holde seg til sak og ikke peke finger og med det anklage hverandre. Jeg hater ikke den homofile, jeg elsker den homofile og jeg ønsker å vise den homofile at vi i oss selv er noen luringer som snyter oss selv for det egentlige livet. Vi lurer oss selv. Kjærlighet er å elske sannheten mere enn hva Jeg lyster og begjærer å gjøre, sannheten og rettferden må være Jegets rettesnor og tuktemester.

I denne kamp er det viktig å tro på at det er en Skaper og i det å tro på denne Skaper hva Han sier for noe. Er det virlkkleig reellt og hva sier Han for noe egentlig? Uten å ta til seg dette kan man heller ikke forstå noe annet enn sitt eget Jeg og dennes fundament for tanker og følelser.  

Sitat:

"Og hvis det er en skaper, hvorfor har han gjort det så vanskelig for noen å holde seg på den rette siden, når en vet hvor sterk seksualdriften er ? Men at jeg synes gruppen har blitt blir vel fremmelige etterhvert, det er en annen sak."

Livet dreier seg om å ha kontroll over en selv og i det lyster og begjær. Slipper man kontrollen er man ute på føleriets veier. Fristelsene, de tre alle og enhver møter dreier seg om kontrollen over vår apetitt. Eva møtte de og falt for de og med det ble disse tanker og følelser mor til denne verdens ånd. Det er dette fundament for tanker og følelser denne verdens driv føres videre i, Gud tilbyr nå ett annet fundament for tanker og følelser Eva falt i. Denne natur er Guddommelig natur og tilbys her og nå til å forstå i ett annet perspektiv noe annet. I fallen syndig natur, noe Du ikke fødtes med men i. Altså du fødtes ren inn i en fallen verden som naturlig tenker i disse baner. Nøkkelordet er stoltheten i Jeget, hva Jeg er og gjør ovenfor andre. "Se hva Jeg gjør og Er". I ett slikt tanke og følelsessett er det hva Jeg vil som betyr noe og til Jeget gir vi mat, vi lar hva vi føler bestemme vår ferd, ja med det dyrker vi det skapte og ikke Skaperen, hvem Han er. Det er med andre ord magen som er vår Gud i fallen natur.

Fallen natur er sin egen natur og har sine egne lover og forstand, det i en lukket boks/ boble og kan ikke forstå eller se utover den. I såfall må den erkjenne at alt det Jeg står for er falskhet og en løgn, vi er støv og fattes intet. Stoltheten i oss ønsker ikke og vil ikke erkjenne det for da mister en alt en har og taper da ansikt. Med andre ord en vil skamme seg åpenlyst, fordi en skjønner at en egentlig har gått for en løgn.

Tro dreier seg om håp og kjærlighet. Uten å se hva håpet er vil alt være vanskelig og Jegets lyster og begjær lett. Den kristne hop har sviktet og ført mennesker inn i mørket hvor ingen ser lyset (håpet). Men det er ingen unnskyldning, vi vil alle bli dømt etter hva vi er gitt og tildelt. Og vi er tildelt en hjerne, og vi er tildelt å kunne forstå om vi virkelig vil forstå.

Husk tilslutt at vi fødes uskyldige, og det uten å ha bedt om det inn i en fallen syndig verden. Gud har alltid noe klart for etthvert individ og Menneskesønnen Jesus på korset viser at Han tar ansvar for universet, verdens/ menneskets fall og dennes/ alles skjebne.  

Håper du forstod litt mere av hva jeg forsøker å formidle.

:-)

Kommentar #52

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Dette har noe med Guds lov og ikke med norsk lov, det er Guds ord vi skal forholde oss til i et og alt og ikke til menneske lover!

Ja, men det spørs hvem du tilhører. Kirken tilhører den Gud eller verden? 

Slik jeg ser det så tilhører kirken verden og ikke Gud.

Kommentar #53

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Kommentar til min avsporing..?

Publisert rundt 8 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Hvis noen penetrerer en tarmkanal vil åpningen kunne rives i stykker med små arr, slik som hvis man har svært hard avføring, see? Dette er det samme om det er en kvinne eller mann som penetreres. Smittefaren sitter først og fremst i sæd/sædvæsken. Hvis den tilføres åpne sår vil det kunne smitte. Leger er uenige om risikoen ved at medisinerte AIDS-pasienter har sex med andre, for etter noen tid blir man nå smittefri men erklæres ikke frisk. For å være på den sikre siden anbefaler ingen leger ubeskyttet sex med HIV-smittede.

Moderator syns min kommentar om smittefaren ved homosex var en avsporing...? Og Kristiansens kommentar tar dette enda lenger og bekrefter det jeg skrev....Men den er altså OK.?

Jeg syns disse kommentarene er innenfor temaet i høy grad... 

Kommentar #54

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Sitat Opheim:  Det er en løgn fordi ingen fødes ferdig programmert til å føle slik eller slik.

Jeg er ikke enig i det. Svært mange  homofile kjennes på væremåten. Enten det er kvinner eller menn, så bærer de ofte preg av det motsatte kjønns fakter.  Det kan umulig være tilllært etter mitt skjønn. Figuren "Yngve" til Robert Stoltenberg (selv homofil) var jo en ytterst sympatisk  men noe overdreven karikatur.  Hos mange lesber er det jo tydelig å se at mannen slår igjennom i hele deres vesen. Så  det faktum  at svært mange begavede mennesker er eller var homofile. Den aller fremste  må vel være Leonardo Da Vinci.

Når det gjelder mat så må dette forstås ut fra tiden.  Mennesker som bor opp mot polarsirkelen trenger mye fett.  Og vi kan lettere bevare mat.  Så, om en tror bokstavelig på skapelsen er dette dyret i likhet med mange andre til for oss mennesker. Men at det ikke er av det sunneste vi kan spise er også klart.  Det er det som er så forbasket her i livet, mye av det beste vi vet, er også det farligste ;-)

Som du kanskje har skjønt kan jeg ikke kalle meg hverken religiøs eller kristen.  Men temmelig kulturkristen. Og liker ikke raske eksperimenter med noe vi ikke kjenner utfallet av.

Kommentar #55

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Robert Jensen. Gå til den siterte teksten.
Alt dette står i deres kjære bibel, men dere har selvføgelig valgt å overse disse mindre fine delene av bibelen.

I GT var det veldig sterke straffer for brot på Guds lov.

I 1000-årsriket vil lovene gjelda til fulle.

 "I dei siste dagar skal det henda...

           ...For frå Sion skal lovlære (TORAH) gå ut,
        og Herrens ord frå Jerusalem.»
     4 Han skal døma mellom folkeslaga,
        skifta rett for mange folk.
        Då skal dei smida sverda sine om til plogjern
        og spyda sine til vingardsknivar.
        Folk skal ikkje meir lyfta sverd mot folk
        og ikkje lenger læra å føra krig."  Esaias 2

Yeshua skal styra folkeslaga med jernstav. Dei må læra seg å leva etter Guds lov.

Lauvhyttefesten må haldast:

"Alle som vert att av alle dei folkeslag som dreg imot Jerusalem, skal år etter år fara opp og bøya seg og tilbe Kongen, Herren, Allhærs Gud, og høgtida lauvhyttehelga. 17 Men om ei av ættene på jorda ikkje fer opp til Jerusalem og tilbed Kongen, Herren, Allhærs Gud, skal det ikkje koma regn over henne. 18 Og om egyptarætta ikkje fer opp og ikkje kjem, skal det heller ikkje koma regn over henne, men derimot den plaga Herren lèt koma over dei folkeslaga som ikkje fer opp og HØGTIDAR LAUVHYTTEHELGA. 19 Dette skal vera straffa for egyptarane og alle dei folkeslag som ikkje fer opp og høgtidar lauvhyttehelga"

Sabbaten likeså:

"For liksom den nye himmelen
        og den nye jorda som eg skaper,
        alltid skal stå for mitt åsyn,
        så skal òg dykkar ætt og namn stå seg,
        lyder ordet frå Herren.
    23 Kvar nymånedag, frå månad til månad,
        og kvar SABBATSHELG, FRÅ VEKE TIL VEKE,
        skal alle menneske koma
        og bøya seg og tilbe meg,
        lyder ordet frå Herren." Esaias 66

Kommentar #56

Robert Jensen

0 innlegg  350 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.
Yeshua skal styra folkeslaga med jernstav. Dei må læra seg å leva etter Guds lov.

Noe å glede seg til med andre ord...

Høres mer ut som skremselspropagande. "Bli en av oss og slipp unna straff senere." Men denne senere kommer jo aldri for det er bare oppspinn for å lokke til seg redde mennesker.

Kommentar #57

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Arnt Thyve. Gå til den siterte teksten.
Hvis de ønske å vise at de er hele mennesker burde de kanskje roe ned homseparadene en smule? Man er selv ansvarlig for de signalene man sender ut.

Ja, enig i dette.

Men det må forståes også som en seksuell frigjøring - sammenlignbart med kvinnenes seksuelle frigjøring. Om det er smart å kle seg opp `seksuelt` i parader... vel, det er det vel aldri - hvis fokuset skal være på hele personen og ikke bare det som har med sex å gjøre. Men på den andre side så har det jo kun med sex å gjøre. Motstanden altså.

Kommentar #58

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Moderator syns min kommentar om smittefaren ved homosex var en avsporing...? Og Kristiansens kommentar tar dette enda lenger og bekrefter det jeg skrev....Men den er altså OK.?

Jeg syns disse kommentarene er innenfor temaet i høy grad...

Jeg husker ikke hva jeg skrev. Det er så mange kommentarer rundt samme tema i en intens periode nå om dagen, så jeg vet ikke helt hva akkurat dette handlet om. Jeg har en god dialog med moderator så jeg legger ikke så mye vekt på om jeg en og annen gang bommer med mine fråsegner. Med det antall jeg holder på enkelte dager skulle det bare mangle om det ikke var en viss feilprosent også. 

Jeg skulle ønske det var en service fra moderator at slettede innlegg ble sendt på mail med beskjed om hva som var galt. Det blir lett utilstrekkelig å bare henvise til retningslinjene når man ikke har klar erindring av hva som er skrevet.

Nettet er ikke akkurat laget av steintavler heller.  

Kommentar #59

Chris Svendsen

10 innlegg  706 kommentarer

GT vs. NT

Publisert rundt 8 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Det er ikke fullt så enkelt. Du refererer til det gamle testamentet. Med det nye kom det andre regler, og på samme basis vokste over århundrene kristne rettstater frem over hele Vesten. Der ble blodhevnen avskaffet, og et øye for et øye ble satt som en begrensning for offentlig hevn, ikke som en mulighet til å ta for seg av kroppsdeler eller bedrive steining. De gamle straffemåtene gjelder ikke lenger i judeo-kristne samfunn. Om så var skulle det på sabbaten, altså i dag, bli slept ut folk som hadde begått hor, som gikk i klesplagg bestående av polyester og bomull (stikk over i skapet ditt og sjekk hvor mange plagg med mer enn ett stoff du har) for avstraffelse. Ikke en gang Israel hvor mange bekjenner seg til jødedommen praktiserer, og selv innen islam praktiseres sharia ikke så ofte som innvandringsmotstanderne vil ha det til. Den gamle lov fallt med fremveksten av demokratiene og de kristne var med på det for det premierte den kristne nestekjærlilgheten bedre.

Følgende bibelsitat brukes ofte av de som mener at GT fremdeles er gjeldende;

Matteus, 5:17-18; "Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Sannelig, jeg sier dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste prikk i loven forgå - før alt er skjedd.".

Hvilken lov er det her det snakkes om, og hva legges i "før alt er skjedd"?

Leser man videre i kapittel 5, står det;

22: "Men jeg sier dere: Den som blir sint på sin bror, skal være skyldig for domstolen, og den som sier til sin bror: ‘Din idiot!’ skal være skyldig for Det høye råd, og den som sier: ‘Din ugudelige narr!’ skal være skyldig til helvetes ild.".

27-32: "Dere har hørt det er sagt: "Du skal ikke bryte ekteskapet." Men jeg sier dere: Den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte. Om ditt høyre øye lokker deg til fall, så riv det ut og kast det fra deg! For det er bedre for deg å miste én kroppsdel enn at hele kroppen blir kastet i helvete. Og om din høyre hånd lokker deg til fall, så hugg den av og kast den fra deg! For det er bedre for deg å miste én kroppsdel enn at hele kroppen kommer til helvete. Det er sagt: "Den som skiller seg fra sin kone, skal gi henne skilsmissebrev." Men jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin kone av noen annen grunn enn hor, han blir skyld i at det begås ekteskapsbrudd med henne. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, bryter ekteskapet.".

Skal man følge det som står her, eller er dette bare såkalte "lignelser"? Hvor mye av dette skal man - som rettroende kristen - følge i dag?

Kommentar #60

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Chris Svendsen. Gå til den siterte teksten.
Skal man følge det som står her, eller er dette bare såkalte "lignelser"? Hvor mye av dette skal man - som rettroende kristen - følge i dag?

Nja, azz, Bibelen er jo bare brukt som retningsgivende for moderne lovverk og samfunnstyring. Den er ikke skrevet direkte av over i NL. 

Bibelen i seg selv er ikke farlig for menneskene, men det er NT som dagens lovverk baserer seg på, og der taes det rimelig hensyn til alle slags folk. Slik har det seg også at drap er blitt forbudt og det er Staten som sitter på vodlsmonopolet gjennom et strafferettsystem. Det er ikke adgang for hvem som helst til å ta makten i egne hender annet enn i selvforsvar. Vi må lese Bibelen i lys av vår tids forståelse av samfunn og tro. Jeg oppfatter det slik at noen henger enda igjen i tiden fra før år 1 eKr.  

Kommentar #61

Ørnulf Høgetveit

1 innlegg  108 kommentarer

Siste ord

Publisert rundt 8 år siden

Personlig tror jeg en debatt som denne ikke fører noe sted. Til det blir temperaturen fort alt for het. Jeg ser fra svaret fra Ose-Johansen at hun mener seg ikke å stemple noen eller sette merkelapper på noen, men hun viser i sitt svar at hun har bagen full av dem.

Her er noen av dem:

1. Hun gjentar at de som ikke deler hennes syn lider av angst.

2. De som mener at Bibelen sier sannheten i denne saken bruker Bibelen for å legitimere dårlig oppførsel. Hva vet du hvordan andre oppfører seg overfor homofile?

3. De anerkjenner ikke homofile mennesker. En stor alvorlig påstand.

4. Hun mener at de som ikke er enige med henne, mener at homofile er kroniske syndere. Kan du neven noen som har hevdet dette?

5. Til sist er de med på å rive ned verdigheten hos de homofile.

Og du mener at du selv ikke er fordømmende Ose-Johansen? Denne måten å debattere på er farlig for det er nærliggende å oppfatte deg dithen at du er dengodeog de andreondeselv om jeg ikke tror det er det du mener.

Denne debatten melder jeg meg ut av men, kort vil jeg peke på hva jeg tror er årsaken til uenigheten. Det er i og for seg ikke de homofile, men synet på Bibelen og dens autoritet. Noen av oss tror at den er Gud Ord til alle mennesker til all tider. Mysteriet er Kristus og Han er i Skriften og for å se Han må vi ha åpenbaring. Dybdene i Gud og hans vilje og vesen kan kun bli gitt oss ved Ånden. (1.Kor.2).

 Da er det oseaner mellom oss de som mener Bibelen ikke har noe å si oss om seksualitet,(eller andre etiske spørsmål) fordi den består av fabler og eventyr. To ståsteder som er uforenlig etter mitt syn og som alle debattene, her på VD, viser.

 

 

Kommentar #62

Kirsten Schei

17 innlegg  1008 kommentarer

JA ..og la meg endelig få lov å si dette en gang..

Publisert rundt 8 år siden
Arnt Thyve. Gå til den siterte teksten.
Ellers er det tåpelig å hele tiden operere med ord som "angst" og "fobi" når noen er kritiske til homofilt samliv. Jeg har til gode å treffe noen som har angst eller fobi i møte med homofile, men det er en del mennesker som ikke kan gå god for slikt samliv på grunn av sin religiøse tro. Å sykeliggjøre disse er helt feil, og en upassende hersketeknikk.

Det blir helt sikkert ramaskrik med påfølgende fordømmelse og benevnelser som er like ille som homofili i seg selv. 

Men nå tar jeg sats, og sier det vi ikke lenger får lov å si (ytringsfriheten for oss som ikke synes homofili er ok er jo undertrykket) :

Jeg er IKKE redd homofili og har ingen angst for dette, men....       JEG SYNES DET ER EKKELT !!   Å ..så deilig det var å få si det.

Det er jo ikke lov det lenger. At Bibelen taler mot dette er vi for lengst enige om, men å faktisk føle sannheten i Bibelen på kropp og sjel  er det verre med "lovligheten" av .

Vel... dvs. Det er lov, men vi får likevel ikke lov.....for da har vi jo på en måte tatt eget ansvar for å si det ,uten å bruke Bibelen som forkle'..

Det spiller liten rolle hvilke benevnelser forkjempere for homofili anvender på meg. Jeg har ikke noen gang klart å oppleve det som greit, og kommer heller aldri til å oppleve det som i orden.

Men om de som på død og liv må utøve og praktisere sin homofili vil jeg gi følgende råd: Gjør det i det minste like diskret som de hetrofile istede for å på liv og død utbasunere, fremvise det, pådytte oss det mv. Hetrofile har ikke slike behov ,hverken for parader eller offentlig utøvelse av sine lyster.

Diskresjon har de hørt om det?

Om de hadde tatt betydningen av dette begrepet med like stor selvfølge som hetrofile gjør, ville de nok få det langt mer fredelig og behagelig.

Og vi andre hadde sluppet innlegg som dette ,hvor trådstarter åpenbart dømmer oss kristne, selv om vi ikke dømmer dem . Heller ikke jeg dømmer ....jeg ønsker bare å slippe å se på, få det pådyttet ,fremvist mv. Vi kristne har vel den samme rett til å velge hvilke ingredienser vi ønsker å ha i livene våre, delta i, og omgåes?

Mvh Kirsten ScheiKommentar #63

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Kirsten Schei. Gå til den siterte teksten.
Men nå tar jeg sats, og sier det vi ikke lenger får lov å si (ytringsfriheten for oss som ikke synes homofili er ok er jo undertrykket) :

Jeg er IKKE redd homofili og har ingen angst for dette, men.... JEG SYNES DET ER EKKELT !! Å ..så deilig det var å få si det.

Dette tenker jeg du får ta opp med Thyve som hevder at han ikke tror at slike som deg finnes? :-)

Ellers er dine fobier dine egne og de fleste av oss har ikke tenkt å blande oss borti det. Men dine fobier kan ikke være styrende for alle andres liv!

Kommentar #64

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Fint det, Schei.......

Publisert rundt 8 år siden
Kirsten Schei. Gå til den siterte teksten.
Jeg er IKKE redd homofili og har ingen angst for dette, men.... JEG SYNES DET ER EKKELT !! Å ..så deilig det var å få si det.

Jeg er IKKE redd for Kirsten Schei og har ingen angst for henne, men.... JEG SYNES HUN ER EKKEL !! Å ..så deilig det var å få si det.

 Heller ikke jeg dømmer ....jeg ønsker bare å slippe å lese det du skriver, få det pådyttet ,fremvist mv.

Duverden, finnes det en mer "kristen", medmenneskelig, nestekjærlig person på overflten av denne jorden - - - - enn denne Kirsten Schei - - - - neppe.

Kommentar #65

Rolf-Erik Pedersen

17 innlegg  1884 kommentarer

Dømme? Neida......

Publisert rundt 8 år siden
Kirsten Schei. Gå til den siterte teksten.
Og vi andre hadde sluppet innlegg som dette ,hvor trådstarter åpenbart dømmer oss kristne, selv om vi ikke dømmer dem . Heller ikke jeg dømmer ....jeg ønsker bare å slippe å se på, få det pådyttet ,fremvist mv. Vi kristne har vel den samme rett til å velge hvilke ingredienser vi ønsker å ha i livene våre, delta i, og omgåes?

Neida, jeg ville ikke engang drømme om å påstå at det gode, kristne, varme og nestekjærlige mennesket fru Schei dømmer noen som helst.

Jeg tror neppe dette trenger gjennom de massive lagene med ved og sagflis, men kanskje - kanskje - kunne fru Schei tenke på at det er noens sønn, noens datter, noens venn, noens venninne, noens kollega som ekler henne så forferdelig at hennes liv nærmest må vær uholdbart.

Jeg vil anbefale fru Schei å ta et kurs i skikk og bruk, heri inkludert alminnelig folkeskikk.  Forøvrig ønsker jeg henne god bedring.

Kommentar #66

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Rolf-Erik Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Neida, jeg ville ikke engang drømme om å påstå at det gode, kristne, varme og nestekjærlige mennesket fru Schei dømmer noen som helst.

Jeg tror neppe dette trenger gjennom de massive lagene med ved og sagflis, men kanskje - kanskje - kunne fru Schei tenke på at det er noens sønn, noens datter, noens venn, noens venninne, noens kollega som ekler henne så forferdelig at hennes liv nærmest må vær uholdbart.

Jeg vil anbefale fru Schei å ta et kurs i skikk og bruk, heri inkludert alminnelig folkeskikk. Forøvrig ønsker jeg henne god bedring.

Hei Rolf

Du gjør jo det samme, dømmer andre. Er det greit? Vi mennesker har lov å si våre meninger om dette emnet uten at man skal føle seg dømt. Om man skal forholde seg til Guds ord, så må man stå for dette, om det strider i mot den kjærlighet menneskene forkyner seg av i sin egen egoisme og sannhet, så får det være slik. Men slutter man å elske en annen person selv om vi mener det er synd? kan du svare meg på dette Rolf? slutter du å elske den personen, hvis du ikke er enig med den personen du diskuterer med som du er glad i?

mvh

Rune

Kommentar #67

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Jada, Staven........

Publisert rundt 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Vi mennesker har lov å si våre meninger om dette emnet uten at man skal føle seg dømt.

....selvfølgelig har man lov til å si ifra.

Men leser du fr. Scheis innlegg, så er jeg sikker på at du vil klare å være enig i at den skitpakken hun preterer på ingen måte kan kalles "å si ifra".

Derfor kommer også reaksjonene, og jeg mener det er helt riktige reaksjoner.

Kommentar #68

Anne-Helene Ose-Johansen

10 innlegg  70 kommentarer

En ærlig sak

Publisert rundt 8 år siden
Kirsten Schei. Gå til den siterte teksten.
Jeg er IKKE redd homofili og har ingen angst for dette, men.... JEG SYNES DET ER EKKELT !! Å ..så deilig det var å få si det.

Det er bra at du klarer si at det er ekkelt, at du synes det, for da gjør du det til en individuell greie og du fremhever dine følelser, istedenfor å bruke bibelen som panser. 

Jeg stusser når du skriver at homofile presser sin seksualitet over på andre, hvor i all verden oppholder du deg? 

Og at du aldri har sett dette blant heterofile, hvor i all verden oppholder du deg?

Jeg synes det er synd at du har bestemt deg for at du aldri skal skifte syn på homofiles rett til et kjærlighetsliv på lik linje med heterofiles muliigheter for det samme.

Du generaliserer av hjertets lyst når du skjærer alle homofile under en kam. Jeg har en nyhet til deg: Homofile er like heterogene som heterofile!

Hvor klarer du å lese inn at jeg dømmer kristne? Kristne har ikke enerett på motstand mot homofile. Dessverre er det mer utbredt enn bare å gjelde de kristne miljøene.

"Innlegg som dette" har verdidebatten veldig godt av. De fleste som engasjerer seg i denne tråden kan trenge å se andre sider av saken enn den snevre som handler om bibelens formaninger om riktig og feil sex.  

 

Kommentar #69

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Ragnvald Fladmark. Gå til den siterte teksten.
....selvfølgelig har man lov til å si ifra.

Men leser du fr. Scheis innlegg, så er jeg sikker på at du vil klare å være enig i at den skitpakken hun preterer på ingen måte kan kalles "å si ifra".

Derfor kommer også reaksjonene, og jeg mener det er helt riktige reaksjoner.

Hei Rangvald

Hva er dine egene synspunkter, der du ser for deg to menn har sex, ser det billedligt bra ut eller ser det uvant og ekkelt ut? For min del så ser det ikke fint ut i mine øyne, men det er det jeg mener, men om jeg kunne ha vert like gode venner med disse som jeg har sett for meg hatt sex, selvfølgeligt. Vi må skille mellom mennesket og handlingen.

mvh

Rune

Kommentar #70

Anne-Helene Ose-Johansen

10 innlegg  70 kommentarer

Verden er større

Publisert rundt 8 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Dette har noe med Guds lov og ikke med norsk lov, det er Guds ord vi skal forholde oss til i et og alt og ikke til menneske lover!

.. men du lever i samme samfunn som mennesker som setter Norges Lover over bibelen. Og så lenge du lever i Norge må du forholde deg til landets lover. 

Jeg oppfatter din lille kommentar dithen at dette er problematisk. Vil du utdype hva du tenker om dette og i hvilke tilfeller det skapes konflikter mellom disse to?

Hvordan forholder du deg i såfall til slike opplevde konflikter? 

Kommentar #71

Anne-Helene Ose-Johansen

10 innlegg  70 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
der du ser for deg to menn har sex, ser det billedligt bra ut eller ser det uvant og ekkelt ut? For min del så ser det ikke fint ut i mine øyne, men det er det jeg mener, men om jeg kunne ha vert like gode venner med disse som jeg har sett for meg hatt sex, selvfølgeligt.

Det er da vitterlig den som fantaserer om andres seksualliv som eier problemet, ikke den som blir fantasert om.

Eller er det slik at jeg må ta ansvar for andres fantasiliv? Svær byrde, spør du meg. 

Kommentar #72

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Ærlig talt, Staven......

Publisert rundt 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Hva er dine egene synspunkter, der du ser for deg to menn har sex, ser det billedligt bra ut eller ser det uvant og ekkelt ut?

.... det er vel ikke akkurat det som er saken......... eller ??

Jeg har et syn på homofil kjærlighet som ikke sammenfaller med ditt syn - - eller fr. Schei's syn.

Hva er hensikten med å skulle like eller ikke like selve seksualakten - - det har overhodet ingen ting med saken å gjøre ??

Dette, Staven - kan ikke karakteriseres som noe annet en rent fjolleri.

Kommentar #73

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Anne-Helene Ose-Johansen. Gå til den siterte teksten.
Det er da vitterlig den som fantaserer om andres seksualliv som eier problemet, ikke den som blir fantasert om.

Eller er det slik at jeg må ta ansvar for andres fantasiliv? Svær byrde, spør du meg.

Hei Anne

Dette er ikke snakk om å fantasere om andres seksualliv. Dette var snakk om å se det for seg, som ekkelt, og uvaneligt, eller som en normal akt i vårt samfunn, på samme måtes som med hetrofile. Ingen byrde her i gården Anne. men det ser ut som om byrden hos den som dømmer andres meninger om dette er større en det ser ut som.

mvh

Rune

Kommentar #74

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Hei Anne

Tror ikke det er mange kristne som ser på dette som et problem,at man viser kjærlighet og forelsker seg i samme kjønn, men det er ofte ateister, og homofile som ser på dette som et problem. Fordi den kristne sier det som Guds ord sier, om at det ikke er rett å praktisere sex mellom samme kjønn.Jeg for min del er kristen, Jeg har ingen ting i mot at man blir glad i hverandre og kan elske hverandre, og de kan også ha så mye sex de vil for meg. Det berører ikke meg i det hel tatt, og jeg kan godt være en god venn av homofile, og uten å dømme dem, for de bestemmer selv over hva de vil gjøre med sitt eget liv, Jeg har ingen ting med det de gjør, men når de spør meg hva jeg synes om dette, så kan jeg si min mening, at i følge Guds ord så er det å praktisre sex med samme kjønn synd. Er det fordømmende av den kristne å si våre meninger? Den Homofile respekterer andres meninger de også, på lik linje med at vi respekterer deres meninger. er den kristne mot kjærligheten? Nei Er den kristne i mot forelskelsen ? Nei. Fordømmer den Kristne forholdet mellom to menn? Nei. Er vi like glad i homofile som hetrofile.? JA. Dette er den normale kristnes mening slik jeg ser det. men alikavel når vi sier at i Guds ord så sier det å praktisere sin legning med sex er synd, så kan man verken være glad i den homofile, heller så fordømmer vi den homofile. Hva er sammenhengen her. ? Jesus dømte eller ingen syndere. Han elsket syndere, slik denne kvinnen som ble grepet i hor. Hvem skal kaste den første steinen, ingen gjorde dette, hvem kaster den første steinen på den homofile som praktiserer synd, ingen kristne ihvertfall.Jesus vandret sammen med Judas i ca tre år, uten å dømme Ha, Jesus var venn med Judas, men Jesus viste godt hvem Judas var,og Jesus forkynte masse om omvendelse fra synden også hva slags konsekvenser en tyv ville få. Derfor kan vi også påminne om hva synd er, så må man selv ta stilling til hva man vil i sitt eget liv, tar man feil valg, så er det deres valg alene, og vi kan ikke dømme det valget vi. Så jeg skjønner ikke problemet. med at man kan både forelske seg og vise kjærlighet ovenfor hverandre, uten at man dømmer og aviser dem begrunn av deres legning. Men det er mange som ikke vil godta at vi har meninger som går i mot deres livsførsel, og det er det en grunn til, og det får dere tenke ut selv.

mvh

Rune

Kommentar #75

Anne-Helene Ose-Johansen

10 innlegg  70 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Arnt Thyve. Gå til den siterte teksten.
Ellers er det tåpelig å hele tiden operere med ord som "angst" og "fobi" når noen er kritiske til homofilt samliv. Jeg har til gode å treffe noen som har angst eller fobi i møte med homofile, men det er en del mennesker som ikke kan gå god for slikt samliv på grunn av sin religiøse tro. Å sykeliggjøre disse er helt feil, og en upassende hersketeknikk.

Å bruke "homoangst" i overskriften er for deg å "hele tiden operere med ord som angst og fobi"? 

Når 16 % ville flyttet seg dersom de visste at den ved siden av var homofil, da kaller jeg det angst. I mine øyne er det ekstremt. Det sier litt om hvor grusomt en del mennesker synes homofili er.

Jeg ser at mange i denne tråden gjør innlegget mitt til en "mot oss kristne"-greie, men for meg så handler det om motstand mot homofil kjærlighet - som er mye mer enn sex. Det er religionsfritt for meg.

Uttrykte holdninger som bidrar til redusert livskvalitet for andre mennesker, er jeg skeptisk til og det er uavhengig av tro og livssyn til den som besitter holdningene. 

 

 

Kommentar #76

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Ragnvald Fladmark. Gå til den siterte teksten.
.... det er vel ikke akkurat det som er saken......... eller ??

Jeg har et syn på homofil kjærlighet som ikke sammenfaller med ditt syn - - eller fr. Schei's syn.

Hva er hensikten med å skulle like eller ikke like selve seksualakten - - det har overhodet ingen ting med saken å gjøre ??

Dette, Staven - kan ikke karakteriseres som noe annet en rent fjolleri.

Hei Ragnavald

Dette bildet som man ser for seg når man tenker på sex mellom to menn er egentlig ganske uvanlig, er det ikke eller synes du dette er helt naturligt slik som hetrofile har sex?? Hvilken syn har du på homofil sex? Det har med din holdning å gjøre ovenfor de personen som har sex, kan du se for deg to menn ha sex i ditt hus? Det er bare et spørsmål, hadde det vert uvaneligt å tenke seg ?Alt handler om holdninger på hva slags handlinger man reagerer mot og som ikke er normalt, derfor blir det også et feil og ekkelt bilde for mange. men selv om det er et ekkelt bilde så er jeg ikke mindre glad i mennesken som gjør dette. kan du se forskjellen?? Heller tar du alle under samme kam?

mvh

Rune

Kommentar #77

Anne-Helene Ose-Johansen

10 innlegg  70 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Jeg har ingen ting med det de gjør, men når de spør meg hva jeg synes om dette, så kan jeg si min mening, at i følge Guds ord så er det å praktisre sex med samme kjønn synd. Er det fordømmende av den kristne å si våre meninger?

I mine øyne er det respektfullt å svare ærlig når man blir spurt. Jeg reagerer når fordømmelsen blir massiv og retorikken blir hard. Jeg regerer når mennesker blir avvist fordi de blir forelsket i "feil" personer. Og jeg reagerer når folk føler så sterkt for dette at de tvinger sine synspunkter på den andre (her på VD er det utrolig mange tråder om homofili og det skaper kjempeengasjement, motstanden mot homofile er svær og jeg bekymrer meg for hvordan det oppleves for den som er i en sårbar situasjon).

Jeg synes det er helt greit at folk er uenige med meg, uenighet gjør at man blir klokere selv - så lenge motstanden er konstruktiv og gir innblikk i andres liv og tenkesett. Det er likevel spesielt når det mest private man har blir utsatt for stor kritikk.

I et privat møte mellom to der den ene mener homofili er synd, som i ditt eksempel her, ser jeg ikke noe galt i å være tydelig. Jeg tenker likevel at trygghet er et sentralt ord. Hvordan man snakker om ting, betyr mye for hva slags følelser man sitter igjen med. Det handler om hvordan vi snakker sammen og hvilken hensikt vi har med ordene vi bruker. Den som er trygg i seg selv har ikke så stort behov for å kaste sine meninger over på andre og "kontrollere" den andres følelser. Å vite og signalisere at vi er like verdige, tenker jeg er vesentlig for å kunne få en god dialog. Også det å anerkjenne den andres standpunkt, istedenfor å tro at ens egen Sannhet er den eneste rette. 

Dialog mellom to med ulike standpunkt er en bra ting. Nettopp av den grunn passer innlegget mitt bra her som folk mener noe annet enn meg. Responsen her er vesentlig annerledes enn responsen som kom da innlegget ble publisert på bloggen min. 

Kommentar #78

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Hva er dette for noe, Staven.....

Publisert rundt 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Dette bildet som man ser for seg når man tenker på sex mellom to menn er egentlig ganske uvanlig, er det ikke eller synes du dette er helt naturligt slik som hetrofile har sex??

..... hva er det egentlig du vil ??

Jeg aksepterer heterofili og jeg aksepterer homofili - deri ligger også at jeg aksepterer den seksuelle praksisen begge medfører.

Hvis det gjør det lettere for deg at jeg skjærer begge over en kam, så er det helt greit for meg.

Rent bortsett fra det så synes jeg denne formen for dyneløfting, som du og fr. Schei tydeligvis har en litt rar forkjærlighet for, er ganske usmakelig. 

Kommentar #79

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Ragnvald Fladmark. Gå til den siterte teksten.
.... hva er det egentlig du vil ??

Jeg aksepterer heterofili og jeg aksepterer homofili - deri ligger også at jeg aksepterer den seksuelle praksisen begge medfører.

Hvis det gjør det lettere for deg at jeg skjærer begge over en kam, så er det helt greit for meg.

Rent bortsett fra det så synes jeg denne formen for dyneløfting, som du og fr. Schei tydeligvis har en litt rar forkjærlighet for, er ganske usmakelig.

Hei Ragnvald

Dette er for å få fram din uerlighet,om det bilde av de homofile som har sex, dette er i forhold til det du egentlig liker og ikke liker å se. Liker du tanken på at to homofile har sex, ikke misforstå mitt spørsmål, synes du dette er et naturligt bilde å se for deg, ja heller nei. Dette spørsmålet avslører egentlig hvordan du tenker. om det sexuelle i dette samlivet, for meg kan de ha så mye sex de vil uten at jeg fordømmer de homofile. det er ikke min sak. men jeg elsker de ikke mindre for det. selv om jeg ikke liker det bildet som får det til å føles uvaneligt ut. 

Vil bare at du skal være ærlig.

mvh

Rune

Kommentar #80

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Anne-Helene Ose-Johansen. Gå til den siterte teksten.
I mine øyne er det respektfullt å svare ærlig når man blir spurt. Jeg reagerer når fordømmelsen blir massiv og retorikken blir hard. Jeg regerer når mennesker blir avvist fordi de blir forelsket i "feil" personer. Og jeg reagerer når folk føler så sterkt for dette at de tvinger sine synspunkter på den andre (her på VD er det utrolig mange tråder om homofili og det skaper kjempeengasjement, motstanden mot homofile er svær og jeg bekymrer meg for hvordan det oppleves for den som er i en sårbar situasjon).

Hei Anne

hva er fordømmelse? er det fordi vi ser at det er synd utifra Gud ord? eller er det fordi vi ikke er enige med de homfiles rettigheter til å være et likeverdigt menneske? Er det slik at vi ikke ser på homofile som likesinnedne mennesker? Da tror jeg du misforstår en del av de holdningene de kristne har ovenfor de homofile.En homofil er like mye elsket av Gud som hetrofile. alle mennesker blir behandlet likt, så vi er likeverdig ovenfor Gud.men all typr synd som man lever i så vil man ikke være i samfunn med Gud, da snakker jeg om de kristne som er homofile, vi har ikke noe med de ikke kristne homofile. følger du tankene mine om dette?

mvh

Rune

Kommentar #81

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Dette er ikke snakk om å fantasere om andres seksualliv. Dette var snakk om å se det for seg, som ekkelt, og uvaneligt, eller som en normal akt i vårt samfunn, på samme måtes som med hetrofile. Ingen byrde her i gården Anne. men det ser ut som om byrden hos den som dømmer andres meninger om dette er større en det ser ut som.

Jeg foreslår at du lar være med "å se for deg" andres seksualakt. Du har fortalt oss flere ganger om ditt problematiske forhold til pornografi? Det ser ut for meg som at dette stadig besmitter dine egne tanker?

Kommentar #82

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg foreslår at du lar være med

Hei Hermod

Dette er for å få fram et rett bilde på hvordan mennesker egentlig tenke om homofile. De har en lei tedens til å beskytte seg selv mot å fordømme andre, og for å ta den kristne som mener noe annet. Derfor blir dette et bilde, som kan gi rett svar på ha man egentlig mener om homofiles sex. Jeg kan jo ta det samme spørsmålet til deg Hermod, siden du er så inntrisert i min tidligere pornografiske avhengihet. Ser du for deg Homofiles sex som et naturlig bilde på lik linje med hetrofiles sex??  og jeg er desverre ikke lengere besmittet med pornografien, den tok Gud bort for ca 6 år siden. Men siden mange av ateistene mener at vi dømmer, så synes jeg det er på sin plass med slike spørsmål. Det er relevant i forhold til hvem som fordømmer slik som ateistene mener de kristne gjør med andre meninger. Men du er som njål som bruker den pornografiske delen inn i dette temaet som ikke er relevant, i forhold til hva dette dreier seg om. men vi kan gjerne snakke om det hvis du har problemer med denne delen. hermod:)

mvh

Rune

Kommentar #83

Rolf-Erik Pedersen

17 innlegg  1884 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Ser du for deg Homofiles sex som et naturlig bilde på lik linje med hetrofiles sex??

Hva i all verden har du noe med det å gjøre?  Og hvorfor skulle Hermod ha en mening om det, og i stå tilfelle:  hva raker det deg?

Jeg synes ærlig talt du burde søke hjelp for din nærmest sykelige opptatthet av andres seksualliv.

Kommentar #84

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
pornografien, den tok Gud bort for ca 6 år siden. men siden mange av ateistene mener at vi dømmer, så synes jeg det er på sin plass med slike spørsmål. for det er relevant i forhold til hvem som fordømmer slik som ateistene mener de kristne gjør med andre meninger. Men du er som njål som bruker den pornografiske delen inn i emnet som ikke er relevant.

Jeg deler hva jeg tror er Herstads oppfatning, at du ennå ikke er ferdig med din besettelse av pornografi. Du har bare flyttet fokus til Skriften. Den fyller i dag den samme plass som pornografien hadde. Og det later til at forståelsen av begge er like dyp. 

Ja, jeg kan se for meg sexualakten mellom alle kjønn og legninger som likeverdig.

To menn som har anal- eller oralsex

En kvinne og en mann som har anal- eller oralsex

To kvinner som har anal- eller oralsex.

Akten er i seg selv det samme uansett hvordan det arter seg. Spørsmålet i disse trådene denne helgen er om man må være heterofilt gift for at dette skal være godtagbart. Jeg registrerer at skillet egentlig går der ved giftemålet.

Neste spørsmål blir da om homofile skal få lov å gifte seg kirkelig for å få tilgang til det samme uten å synde. Svaret er åpenbart nei fra de lavkristelige. I Kirken den norske vokser det frem et annet syn gjennom refortolkning av Skriften, av Paulus og den oppfatning man hittil har hatt.

Dette er veldig viktig for en mindre gruppe av folket. Jeg vil ikke tallfeste noen størrelse. Det som er viktigere å være klar over at uansett kirkens syn så har folk seg i skrivende stund på den måten de ønsker uavhengig av om det henger en pater over sengegjerdet og fordømmer handlingen. Man kan ikke lenger styre hverandres sexualitet ved trusler om fordømmelse, at lemmer skal falle av eller at det skal vokse frem hår i håndflatene. Om man vil kan man si at sexualiteten er kommet for å bli og at den vil fortsette å være tilstede uavhengig av kirkesamfunnnene, uavhengig av konfesjon. Problemet er like stort i alle religioner, men det kan variere litt hvor man legger trykket og alvoret.

Du skyver Gud foran deg ved å gjøre hans ord til dine. I det skiller du ikke mellom Gud og deg. Du forbinder deg så sterkt at det ser ut som at du tror dere er ett lag. Andre kristne ser anderledes på dette, ja de har et noe mer lystig syn på det, men over alt hvor man kommer er det like forbannet omdiskutert. Ingen religion er for noe frislepp.

Så sitter vi igjen med spørsmålet; skal vi tillate kjærligheten å flyte fritt mellom menneskene. I dag gjør folket allerede dette. I dag elsker de fleste den man vil og lever med sin Gud ved siden av. Det vil være feil å snakke nedsettende om disse hvis tro bare Gud kjenner. Hva han har sådd i dem vet ikke vi og skal ikke fordømme. En del ønsker at kirkene skulle komme dem i møte, men de vil bare delvis få dette oppfyllt for dette problemet vil ikke løses uansett hva Kirkemøtet vedtar. Motstanden vil uansett bestå til evig tid gjennom forskjellig bibelforståelse, og vil vises i fortolkningen av de ulike måtene å fullbyrde akten menneskene imellom. 

Kirken den norske ønsket å komme sitt folk i møte med en mildere forståelse. Jeg kan ikke uttale meg om dette er basert på reell ny tekstforståelse eller om man rett og slett legger av seg det gamle og antar en ny stil, men jeg har inntrykk av at de har gått til grunntekstene for å finne grunnlag for fornyelse av synet. Jeg registrerer at det står splid rundt denne fortolkning.

Når trådstarter bruker uttrykket homoangst er det ingen tvil om at hun har sine ord i behold. Noen er så engstelige for hele uttrykket og alt som står i forbindelse med det at det kan minne om slike gammeldagse knep fra komedier hvor det viktiste er å unngå å bruke et ord som får tante Thea(114) til å tilte. Angsten er høyst reell men også virkelighetsfjern fordi mens noen sitter å skutter seg mens de leser eller skriver på VD, koser neste generasjon i etasjen over seg med en av sitt eget kjønn. Utviklingen har alltid gått "åt skogen" og så langt er vi åpenbart kommet også i denne saken. Et paradigmeskifte vil aldri omfatte alle, og vil aldri være passende i alle sammenhenger. Derfor bør vi enes om at vi skal leve og la hverandre leve, og legge bort hatretorikken som vanskeliggjør sider ved andres liv som vi strengt tatt ikke har noe med. Vi må innse at det blir få vielser av likekjønnede i Hafrsfjord, men tilgivelsen og nåden kan være større i Jøssingfjord. Alt i alt vil det da heller ikke handle om tilgivelse og nåde, fordi det ikke lenger blir forklart som galt. Vi må lære oss og tåle at andre tar andre valg enn vi selv ville gjort, og kunne den noble kunst å trekke på skuldrene av det vi ikke kan gjøre noe med. For hvorfor skulle vi gjøre noe med det når det er usikkert om selv Gud har noen innvendinger? Når homofile ønsker å gifte seg i en kirke og bli rette ektefolk er det jo som en del av deres vandring med Gud. Hvem er vi til å nekte dem det om det er deres forståelse av Gud?

Amen 

Kommentar #85

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Ørnulf Høgetveit. Gå til den siterte teksten.
Personlig tror jeg en debatt som denne ikke fører noe sted. Til det blir temperaturen fort alt for het. Jeg ser fra svaret fra Ose-Johansen at hun mener seg ikke å stemple noen eller sette merkelapper på noen, men hun viser i sitt svar at hun har bagen full av dem.

Jeg vet ikke hvorfor du setter Siste Ord som overskrift på din kommentar. Ingen av oss som skriver her kommer til å leve så lenge at denne striden er bilagt. Den besto i gammeltestamentlig tid, og den skal bestå i det neste testamentet. Det eneste måtte være om vi en dag mutert til en androgyn masse, men jeg holder ikke det som særlig sannsynlig. Du får forsøke å stålsette deg slik at du kan holde ut resten av din levetid med homokamp, for de to syn skal aldri møtes under kirkehvelvingene i fred og fordragelighet. 

Selv ikke i dag hvor verden flyter over av sperm, egg og barn kan vi ikke tillate avvik fra den sanne lære og innrømme noen retten til ikke å ha reproduktiv sex. Det er tilgivelse å få om man er utro mot sin ektefelle, men det må ikke skje med en av samme kjønn. Da er det vaffal synd. Jeg har latt meg fortelle at selv kristne kvinner er utro mot sine ektemenn, og det til og med sammen en annen kvinne, og det er liketil ingne grunn til å tro at også hun kan være gift.

Jeg bare nevner dette for å vise hvor i utakt du er med den faktiske virkelighet. Et spørsmål er om dette er en bra virkelighet, og det skal jeg være enig i at det ikke er noen idealsituasjon, men den er likevel virkelig. Teologien kan ikke forventes å dekke opp for alle sidesprang mennesket føler behov for å gjøre gjennom livet. Om man vil kan man si at av og til kommer teologien/religionen til kort overfor menneskens krav og ønsker. Kirken den norske har gjort et forsøk på å komme folket i møte, og fikk uventet drahjelp av et flertall i presteforeningen, men det kommer ikke til å forandre stridens kjerne. De som i sin tid hegnet om patriarkatet i kirken er fortsatt mostandere av kvinnelige prester. Slik vil dei alltid klaga og syta. Religiøse spørsmål stikker dypere enn skatteseddelen. Vår forberedt på en lang marsj uten at vi kommer til noe mål.

Der hvor Herren er finnes kjærlighet og nåde.  

Kommentar #86

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Rolf-Erik Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Hva i all verden har du noe med det å gjøre? Og hvorfor skulle Hermod ha en mening om det, og i stå tilfelle: hva raker det deg?

Jeg synes ærlig talt du burde søke hjelp for din nærmest sykelige opptatthet av andres seksualliv.

Hei Rolf

Her ser man jo et klasse eksempel, på en reaksjon som slike spørsmål skaper. Slike spørsmål er relevante i forholde til hvordan de Fordømmer de kristnes rett til å mene om hva som er synd, som de andre fornekter seg å svare på, men når man blir konfrontert med slike spørsmål da er det galt, for i de svarene så avsløre man sin holdning til de homofile. spørsmålene var til Herrmod, men du kan jo også godt få svare på disse spørsmål Rolf, Du kan si hva du vil du rolf:)

mvh

Rune

Kommentar #87

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg deler hva jeg tror er Herstads oppfatning, at du ennå ikke er ferdig med din besettelse av pornografi. Du har bare flyttet fokus til Skriften. Den fyller i dag den samme plass som pornografien hadde. Og det later til at forståelsen av begge er like dyp.

Ja, jeg kan se for meg sexualakten mellom alle kjønn og legninger som likeverdig.

Hei Njål

Jeg kan jo skjønne din oppfattning på dette. For deg er det enkelt å se dette, for du selv vil fornekte og dekke til sannheten i Guds ord. Og derfor ser vi ulikt på dette, og jeg kan jo skjønne hvorfor du tar fram pornografien som et argument, når du ikke har så mange andre argumenter å bruke, men jeg tar meg ikke nær av dette Njål:)  Det er ikke jeg som har et problem med dette Njål:) Jeg ser ikke det som noe naturligt at to menn har sex sammen,og det spurte jeg de andre også om, men de fleste er redd for å svare på dette, da de er redd for å dømme de homofile. og jeg mener om de svarer det er unaturligt, så er det ingen fordømmelse bare en mening fra deres synspunkt, men det ser vel heller ikke du Njål?

mvh

Rune

Kommentar #88

Rolf-Erik Pedersen

17 innlegg  1884 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Her ser man jo et klasse eksempel, på en reaksjon som slike spørsmål skaper.

Jeg ville tro at det var nok annet å henge merkelappen "synd" på, hvis man først skulle lete etter noe å ergre seg over.  Jeg synes du i anstendighetens navn (hvis du skulle ha noen) burde la disse få homofile være i fred.  Men du har gjentatte ganger vist deg abnormt opptatt av andres gjøren og laden, og da framfor alt hva som skjer under dynene.  Er det derfor du nærmest siklende over tastaturet gnåler om "kjødets lyst" i tide og utide?

Det er ikke normalt, Staven.  Slettes ikke.  

Kommentar #89

Kirsten Schei

17 innlegg  1008 kommentarer

Ønske om diskresjon

Publisert rundt 8 år siden
Anne-Helene Ose-Johansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg stusser når du skriver at homofile presser sin seksualitet over på andre, hvor i all verden oppholder du deg?

Og at du aldri har sett dette blant heterofile, hvor i all verden oppholder du deg?

Jeg synes det er synd at du har bestemt deg for at du aldri skal skifte syn på homofiles rett til et kjærlighetsliv på lik linje med heterofiles muliigheter for det samme.

Hei igjen Anne.

Hvor jeg har oppholdt meg har jeg egentlig ikke anlednig til å fortelle om, men det er i mitt yrke jeg har opplevet denne pådyttingen både i form av å bli infomert uten spørsmål fra meg, mao påtvunget informasjon, og opplevet dette behovet for å fremvise aktivt at man er homofil. 

Det er denne hensynsløsheten overfor andre som gjør seg gjeldende gang på gang. Mine kollegaer har hatt de samme erfaringer. 

Av samme årsak har vi undret oss over hvordan dette kan være så naturlig...? -når man har et så unaturlig stort behov for å eksponere sin kjærlighet at man trår over og tar den inn i andres private sfære ?

Dette gjør at man med tiden blir trett av å bli eksponert for slikt uten å ha samtykket eller oppsøkt dette. Det vil derfor komme til å tvinge seg frem en stemme fra de mange som opplever at homofile har tråkket over noen grenser ingen andre tidligere har gjort.

Disse grenser som har vært vanlig for oss alle å respektere, er de grenser homofile oftest ikke respekterer. Dette gjør behove for å gjenopprette disse stort.

Om vi tenker etter ,er det en årsak til ord som : privat sfære, skikk og bruk, mv. 

Kan vi ikke bare få slippe å bli pådyttet dette ? .. slik at vi som ikke er homofile også har valgfrihet.

Mvh Kirsten Schei


Kommentar #90

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Her ser man jo et klasse eksempel, på en reaksjon som slike spørsmål skaper. Slike spørsmål er relevante i forholde til hvordan de Fordømmer de kristnes rett til å mene om hva som er synd,

Nei jeg kan da ikke svare på dine spørsmål? Du finner dine svar annetsteds likevel. Selvsagt skal du få mene akkurat hva du har lyst til! Men det er ikke sikkert at du behøver å dele alle dine seksualfantasier med oss? Prøv heller å send en liten novelle til et egnet magasin?

Kommentar #91

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
andre argumenter å bruke, men jeg tar meg ikke nær av dette Njål:) Det er ikke jeg som har et problem med dette Njål:) Jeg ser ikke det som noe naturligt at to menn har sex sammen,og det spurte jeg de andre også om, men de fleste er redd for å svare på dette, da de

Jeg kan ikke se at det er noe nytt her, og jeg gjorde meg egentlig ferdig med å svare deg i det forrige. Det skal holde.

Kommentar #92

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Rolf-Erik Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Jeg ville tro at det var nok annet å henge merkelappen "synd" på, hvis man først skulle lete etter noe å ergre seg over. Jeg synes du i anstendighetens navn (hvis du skulle ha noen) burde la disse få homofile være i fred. Men du har gjentatte ganger vist deg abnormt opptatt av andres gjøren og laden, og da framfor alt hva som skjer under dynene. Er det derfor du nærmest siklende over tastaturet gnåler om "kjødets lyst" i tide og utide?

Det er ikke normalt, Staven. Slettes ikke.

Hei Rolf

Hvis du har lest det jeg har skrevet. Så har jeg tatt fram dette bilde med det spørsmålet jeg stilte, for å bevise noe, jeg er ikke sykeligt opptat av dette, men når ingen har svart på dette, så kan det vere en grunn  for dette. Hvorfor kan man ikke spørre om slike spørsmål som er relevant til hvilket syn man har på homofile.? Den krsitnes rett til å mene uten å bli dømt, og foresten Rolf så er det dårlige argumenter du bruker i mot meg som person, jeg er ihverfall ærlig i forhold til mange andre her.

Kos deg videre på en solrik dag som dette:)

mvh

Rune

Kommentar #93

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Nei jeg kan da ikke svare på dine spørsmål? Du finner dine svar annetsteds likevel. Selvsagt skal du få mene akkurat hva du har lyst til! Men det er ikke sikkert at du behøver å dele alle dine seksualfantasier med oss? Prøv heller å send en liten novelle til et egnet magasin?

Hei hermod

Nei du kan ikke svare, eller så vill du ikke svare på dette i redsel for å trampe på noen tær, men jeg forstår deg godt. men om du hadde svart at du syns det var et uvanligt syn eller ekkelt, så er det ingen fordømmelse i dette synet heller. man har forskjellige syner på ting i vårt samfunn.

mvh

Rune

Kommentar #94

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Kirsten Schei. Gå til den siterte teksten.
Av samme årsak har vi undret oss over hvordan dette kan være så naturlig...? -når man har et så unaturlig stort behov for å eksponere sin kjærlighet at man trår over og tar den inn i andres private sfære ?

For så vidt har da heterofile trykket sin kjærlighet opp i ansiktet på alle og en hver ved å kline i busskur og parker og jeg vet ikke hvor. Hva skulle forskjellen være lizzm? Jeg hodler det ikke i mot dem, men hvis det først er forbudt å vise seg kjær på offentlig sted bør det strengt tatt gjelde alle.

Ikke minst på foppalbanen. 

Kommentar #95

Kirsten Schei

17 innlegg  1008 kommentarer

?

Publisert rundt 8 år siden
Ragnvald Fladmark. Gå til den siterte teksten.
fr. Schei tydeligvis har en litt rar forkjærlighet for, er ganske usmakelig.

Hva forsøker du? Jeg har ikke opplevet noen som hevder slikt mht mitt syn tidligere. Tvert om. Jeg ber gang på gang om å få lov å være i fred for andres aktiviteter i så måte.  I alle sammenhenger har jeg forfektet retten til å slippe å forholde seg til andres "dyner". 

Et normalt oppegående menneske ville da begripe dette som aversjon MOT dyneløfting. Vi ønsker det skal ta slutt forstår du....

Du synes for mitt vedkommende å ha noen forvridde forsetillinger når du tenker som du gjør. 

Mvh Kirsten Schei

Kommentar #96

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg kan ikke se at det er noe nytt her, og jeg gjorde meg egentlig ferdig med å svare deg i det forrige. Det skal holde.

Hei Njål

Ja du kan få sagt det du Njål, Det var ikke noe nytt å spore hos deg eller. Det samme argumentet mot å forsvare syndens lyster.

mvh

Rune

Kommentar #97

Rolf-Erik Pedersen

17 innlegg  1884 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Et passende ord for det Pedersen serverer gang på gang her på VD.

Du er nå en liten godklump da, Holtemannen!

Kommentar #98

Kirsten Schei

17 innlegg  1008 kommentarer

Så sant :-)

Publisert rundt 8 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
For så vidt har da heterofile trykket sin kjærlighet opp i ansiktet på alle og en hver ved å kline i busskur og parker og jeg vet ikke hvor. Hva skulle forskjellen være lizzm? Jeg hodler det ikke i mot dem, men hvis det først er forbudt å vise seg kjær på offentlig sted bør det strengt tatt gjelde alle.

Ikke minst på foppalbanen.

Jeg er helt enig med deg i dette Njål. Og det er ingen forskjel  her på hvilken legning man har. Det er dette med å pådytte andre noe de ikke ønsker og noe vi tidligere snakket om som uoppdragent.

For mitt vedkommende er det her det ligger, og det kan godt hende homofile har denne runden nå som ungdom hadde med sitt opprør ala "68" erne.

Min holdninger tilhører nok en "gammel sur dame" men noen må jo få lov til å være dette også. Om du husker ,så reagerte jeg på de samme ting når vi diskuterte presten Gelius som da ikke er homofil, men som etter min mening pådytter oss noe av sitt private vi ikke ønsker fra en prest.

Mvh Kirsten Schei

Kommentar #99

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Kirsten Schei. Gå til den siterte teksten.
er helt enig med deg i dette Njål. Og det er ingen forskjel her på hvilken legning man har. Det er dette med å pådytte andre noe de ikke ønsker og noe vi tidligere snakket om som uoppdrag

Jeg synes i det hele tatt at man dytter alt for mye opp i ansiktet på meg, vederstyggeligheter som jeg finner upassende. Bare legger, hår, bukser som viser konturene av baken. Hijab ville nå vært anstendig tenker jeg.

(slippery slope argumentet).

Jeg synes nå det er vakkert med kjærlighet jeg da og en liten kos og et lite kyss er da i høyste grad anstendig være seg det er den ene eller andre varianten på hver side.

Kommentar #100

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Ja du kan få sagt det du Njål, Det var ikke noe nytt å spore hos deg eller. Det samme argumentet mot å forsvare syndens lyster.

Ikke vær så sikker på det du. Jeg lar meg ikke så lett lede ut i fristelse.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere