Conrad Myrland

54

NTB gjorde Netanyahu til religiøs profet

“Netanyahu med dommedagsprofeti før pavemøte,” skrev NTB i en tittel mandag. Israels statsminister “raste mot sin Lucifer”, fortsatte ingress, begge deler helt uten dekning i stoffet og i klart brudd med Vær Varsom-plakaten.

Publisert: 4. des 2013

Denne helgen var Israels statsminister Benjamin Netanyahu på statsbesøk i Italia og Vatikanet.  I den forbindelse gjenga nyhetsbyrået NTB, som leverer de fleste utenriksnyheter til norske medier, noen av Netanyahus uttalelser under et synagogebesøk i Roma.

Overskriften i saken som NTB sendte ut på morgenen mandag 2. desember lød slik: “Netanyahu med dommedagsprofeti før pavemøte.” Overskriften ble ukritisk publisert på nettsider som NRK, Vårt Land og Dagen.

Ingressen fulgte opp forsøket på å tegne et bilde av Netanyahu som religiøs profet: “Israel statsminister Benjamin Netanyahu har kommet til Roma for å møte paven. Men først raste han mot sin Lucifer: Iran.”

Forsøket på å tegne bildet av Netanyahu som en religiøs, jødisk profet – og dermed en som man ikke trenger å ta så alvorlig? –  ble styrket av det illustrerende bildet av Netanyahu som tenner Hanukka-lys under synagogebesøket.

 

Kommentarer

Når man går videre i saken, og leser brødteksten og sitatene av Netanyahu, er det ingen referanser til dommedag, ingen referanser til Lucifer og ingen tegn på at statsministeren “raste”. Netanyahu bruker det han selv mener (og de fleste israelere med ham) er rasjonelle, politiske argumenter for å advare mot Irans atomvåpenprogram.

En svært lite religiøs Netanyahu er generelt ikke opptatt av dommedag, og det er ingen tegn som tyder på at statsministeren overhodet har brukt slike ord under sitt besøk i Italia. Uttrykket Lucifer kommer fra King James-oversettelsen av Bibelen, og jødiske teologer tolker skapningen det refereres til i Jesaja 14,12 som kongen Nebukadnesar II av Babylon. Oldtidens Babylon ligger i dagens Irak, ikke i Iran, så også dette blir et eksempel på at NTB overstrekker de konstruerte religiøse koblingene.

Det er ytterst sjelden at statsledere raser, selv om journalister ofte misbruker ordet slik at menneskene de omtaler blir gitt animalske trekk. Når noen statsledere faktisk raser, blir det med rette store overskrifter. At Netanyahu skulle rase i en synagoge, på statsbesøk hos en av sine nærmeste politiske venner i Europa, er selvsagt det rene oppkok.

Denne saken føyer seg inn i en lang rekke hvor nyhetsbyrået NTB vrir og vender på saker for å fremstille Israel og israelske ledere i et ufordelaktig lys.

Tirsdag 3. desember, etter klager fra MIFF til NTB, og klager fra Israel-venner både til NTB og NRK, endret NRK overskriften og fjernet referansen til Lucifer. Dommedag og Lucifer står fortsatt å lese på nettsaken til Vårt Land på morgenen onsdag 4. desember.Dagens nettsak har bare “dommedagen”, der Lucifer-referansen ikke å se.

La oss håpe de kristne avisene, med nærmere ettertanke, følger NRKs gode eksempel.

Skjermdump fra Nrk.no etter at NTBs overskrift og ingress ble endret.

Skjermdump fra Nrk.no etter at NTBs overskrift og ingress ble endret.

 

NTB svarer ikke

NTB har ikke svart på henvendelsene fra MIFF, og har, såvidt vi vet, ikke sendt ut noen oppdatert versjon til redaksjonene. Det sitter nok langt inne å innrømme at man her beveget seg i området utenfor noen av Vær Varsom-plakatens viktige paragrafer.

3.7. Pressen har plikt til å gjengi meningsinnholdet i det som brukes av intervjuobjektets uttalelser. Direkte sitater skal gjengis presist.

4.2. Gjør klart hva som er faktiske opplysninger og hva som er kommentarer.

4.3. Vis respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, etnisitet, nasjonalitet og livssyn. Vær varsom ved bruk av begreper som kan virke stigmatiserende.  Fremhev ikke personlige og private forhold når dette er saken uvedkommende.

4.4. Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet. Det er god presseskikk å oppgi kilden når opplysninger er hentet fra andre medier.

Kommentar #1

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Den spanske inkvisisjonen

Publisert nesten 8 år siden

Et godt innlegg og gode refleksjoner; Myrland.  Her kan en lett bli fristet til å gå seg bort i de ulike Lucifer varnintene og gjerne det faktum at han er godt bevart inne i Vatikanet, men jeg leser at det Netanyahu forsøker å biringe og ta opp med paven er tema som ...

antisemitisme og jøders tiltagende problem i Europa med i det hele tatt å leve i et samfunn og våge å tilkjennegi at en er ... jøde. 

Det er iallefall det nettsiden Tablet bibringer da Netanyahu avbildes med de gaver som skjenkes pavens gjestfrihet sett i forhold til den utsatte staten Israel.

Historien om den spanske inkvisisjon er gjerne et ikke helt enkelt gaveprodukt og Tablet stiller seg spørsmålet - Hvorfor skal paven kose seg med denne boka i jula?

Boka heter "The origins of the inquisition in fiftheenth century Spain" :

As a historian, Mr. Netanyahu reinterpreted the Inquisition in “The Origins of the Inquisition in Fifteenth Century Spain” (1995). The predominant view had been that Jews were persecuted for secretly practicing their religion after pretending to convert to Roman Catholicism. Mr. Netanyahu, in 1,384 pages, offered evidence that most Jews in Spain had willingly become Catholics and were enthusiastic about their new religion.

Jews were persecuted, he concluded — many of them burned at the stake — for being perceived as an evil race rather than for anything they believed or had done. Jealousy over Jews’ success in the economy and at the royal court only fueled the oppression, he wrote. The book traced what he called “Jew hatred” to ancient Egypt, long before Christianity.

Slik er gaven til paven en historisk reminder om noe som ligger der å ulmer i våre dager...

Kommentar #2

Geir Wigdel

42 innlegg  2088 kommentarer

En skal være

Publisert nesten 8 år siden

bra ensidig, for ikke å si paranoid for å tolke denne nyhetsmeldingen slik Myrland gjør. Jeg forstår godt at NTB ikke svarer. Og hva i all verden kan være galt med å avbilde en troende jøde idet han tenner lys i synagogen. Det må da haller kalles respektfullt, eller synes Myrland det er noe suspekt ved synagoger?

Kommentar #3

Odd Sverre Hove

83 innlegg  555 kommentarer

Bentsion Netanjahu

Publisert nesten 8 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
As a historian, Mr. Netanyahu reinterpreted the Inquisition

Statsminister Benjamin Netanjahus gavebok til paven var en historisk avhandling som faren hans, historieprofessor Bentsion Netanjahu, skrev.

Senior Netanjahu forsket på den spanske inkvisisjonens antisemittisme, og fant til sin forskrekkelse at den ikke var preget av den klassiske middelalder-katolske typen antisemittismen («jøder bør forfølges, men hvis de lar seg døpe med kristen dåp, skal de gå fri»). I stedet lanserte disse spanske inkvisitorene den rase-baserte typen antisemittisme («jødene er qua rase onde og urene og må derfor utryddes uansett kristen dåp») – den typen som siden dukket opp også hos Hitler og Gøbbels.

Professor Netanjahus forskningsresultat er både forbløffende og oppsiktsvekkende, og gaveboken er derfor en viktig og betimelig tilskyndelse til den nye paven om nødvendigheten av å forstå bedre det ufyselig onde fenomenet som antisemittismen er.

Pressefollk som dekket professor Netanjahus hundreårsdag for et par år siden, tolket junior Netanjahus nydelige og respektfulle tale til faren på dagen som et meget tydelig tegn på at sønnen har farens syn på antisemittisme som en hovedbærebjelke i det politiske grunnsynet sitt.

Senior Netanjahu døde visstnok i fjor, 101 år gammel.

Kommentar #4

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Goya's ghosts

Publisert nesten 8 år siden
Odd Sverre Hove. Gå til den siterte teksten.
den spanske inkvisisjonens antisemittisme

toucher og temaet ....fra 2006 ..

http://www.youtube.com/watch?v=79kUJbjwgqY 

.. samtidig som vi kan like eller mislike Netanyahu's geistlige besøk og se det som en forlenget anerkjennelse av den politiske så vel som den åndelige virksomheten til staten der det trolig er først og fremst statsoverhode delen av det tosidige embetet som er den bakenforliggende årsak, men det er gjerne vanskelig å skille det ene fra det andre .. anerkjent som stat som det ble i 1929.

Kommentar #5

Leif Lysvik

43 innlegg  706 kommentarer

NTB, Netanyahu, MIFF og Conrad

Publisert nesten 8 år siden

 

Det er skrekkinngytende morsom når MIFFs Conrad blir opprørt over at norsk presse angivelig skriver unyansert om Midtøsten-konflikten og om Israel. Det morsomme går over i tåpelighet når MIFFs Conrad beklager seg over at NTB ikke svarer på MIFFs henvendelser.

MIFF er den som systematisk og konsekvent feilinformerer og forfører folk om  Midtøsten-konflikten og om Israel. Se på dagens utgave av MIFF på nett: http://www.miff.no/ : Her skriver MIFF ensidig og bare om Netanyahu syn på Atomavtalen med Iran – ikke et eneste ord om de positive sider ved avtalen – slik resten av verden har vært opptatt av. De skriver at israelsk kolonisering av okkupert land skyldes atpalestinske ledere nekter å inngå avtale om grenser med Israel, altså at det er de okkuperte og koloniserte som har ansvar for at okkupanten bygger nye boliger, og….

Det er en frekkhetens nådegave som kommer til uttrykk når MIFFs redaktører blir indignert over det de ser på som manglende nyansering avMidtøsten-konflikten og om Israel i norsk presse. Det er MIFF som her er den som konsekvent og systematisk feilinformerer og forfører!

Kommentar #6

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Leif Lysvik. Gå til den siterte teksten.
Det er en frekkhetens nådegave som kommer til uttrykk når MIFFs redaktører blir indignert over det de ser på som manglende nyansering avMidtøsten-konflikten og om Israel i norsk presse. Det er MIFF som her er den som konsekvent og systematisk feilinformerer og forfører!

Eller, om det hele var en skrivefeil, en enkel logisk brist begått i et øyeblikks ubetenksomhet er det ikke så veldig mye å bruke tid på. På en slik bakgrunn er det til å forstå at NTB ikke bruker krefter på å motbevise det opplagte. 

Kommentar #7

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Odd Sverre Hove. Gå til den siterte teksten.
Pressefollk som dekket professor Netanjahus hundreårsdag for et par år siden, tolket junior Netanjahus nydelige og respektfulle tale til faren på dagen som et meget tydelig tegn på at sønnen har farens syn på antisemittisme som en hovedbærebjelke i det politiske grunnsynet sitt.

Bibi har sagt offentlig at hans far har hatt veldig stor betydning for ham. Han tillegger farens holdninger betydning for sine egne valg. Det var faren som lærte ham at "hvis det er en bro som er så smal at to biler ikke kan møtes og en jødisk og en palestinsk bil kommer mot hverandre er det den palestinske bilen som må tvinges over kanten". 

Kommentar #8

Odd Sverre Hove

83 innlegg  555 kommentarer

Når man hater sannheten

Publisert nesten 8 år siden
Leif Lysvik. Gå til den siterte teksten.
Det er MIFF som her er den som konsekvent og systematisk feilinformerer og forfører!

Statsminister Netranjahu sier i en synagoge i Roma at Iran har langtrekkende rakettvåpen som kan nå Roma, Paris og London. Og når Iran får atombomben sin ferdig, kan Iran nå disse byene med atomvåpen i nesen på disse langrekkende rakettene..

Det er faktaopplysninger. Og faktaopplysninger oppfyller sannhetsidealet.

Så kommer imidlertid NTB og serverer 150 norske aviser og nettaviser en «gjengivelse» av Netanjahu som sier at Netanjahu serverer «dommedagsprolfeti foran pavemøte» og «raser mot sin Lucifer». Det er ikke sann og ærlig nyhetsformidling i Redaktørplakatens og Vær Varsom-plakatens ånd. Men det er raljerende meningsytringer fra vedkommende NTB-journalists side. Og meningsytringer fra journalister bør henvises til spalter som er merket som enten debatt- eller kommentarspalter. Det hører derimot ikke hjemme i rene nyhetsspalter.

Journalister har (som alle andre) lov til å mene at Netanjahu «raser mot sin Lucifer» og serverer «dommedagsprofetier». Men Redaktørplakaten pålegger da redaktørene at de skal merke slike journalistiske meningsytringer med kommentar-vitnett, og ikke som nyhetsreportasje. For sannhetsidealets skyld.

Denne sondringen mellom reportasje og kommentar er helt elementær i presseetikken. Og den hviler altså på sannhetsidealet. Når NTB derimot sauser raljerende kommentering inn i en nyhetsreportasje, da vitner det om at man innen NTB-systemet må lide av et ondsinnet hat mot å snakke sant om midtøstenrelevante nyheterstyper.

Og når Lysvik ovenfor forsvarer NTBs hat mot sannhetsidealet i nyhetsreportasjen, da foreanlediger det først og fremst et spørsmål etter om ikke også Lysvik i virkeligheten deler NTBs hat mot sannheten i midtøstenrelevante sannhetsspørsmål -?

Kommentar #9

Leif Lysvik

43 innlegg  706 kommentarer

Tøv og tull

Publisert nesten 8 år siden
Odd Sverre Hove. Gå til den siterte teksten.
Og når Lysvik ovenfor forsvarer NTBs hat mot sannhetsidealet i nyhetsreportasjen, da foreanlediger det først og fremst et spørsmål etter om ikke også Lysvik i virkeligheten deler NTBs hat mot sannheten i midtøstenrelevante sannhetsspørsmål -?

Det er en uhorvelig mengde med tøv og tull her på VD, og Hove er produsent for en del av det. Han mangler leseferdigheter, han dikter fritt, han er fordomsfull og han mangler kunnskap. Alt det er et dårlig utgangspunkt for å bli en seriøs debattant her på VD.  

Kommentar #10

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Forestillingen om blodets renhet

Publisert nesten 8 år siden
Odd Sverre Hove. Gå til den siterte teksten.
Senior Netanjahu forsket på den spanske inkvisisjonens antisemittisme, og fant til sin forskrekkelse at den ikke var preget av den klassiske middelalder-katolske typen antisemittismen («jøder bør forfølges, men hvis de lar seg døpe med kristen dåp, skal de gå fri»). I stedet lanserte disse spanske inkvisitorene den rase-baserte typen antisemittisme («jødene er qua rase onde og urene og må derfor utryddes uansett kristen dåp») – den typen som siden dukket opp også hos Hitler og Gøbbels.

Ja, også meg bekjent er det i den nyere, mer uhildede forskning kommet frem nettop hva du her beskriver: det var Inkvisisjonen som dyrket frem idéen om "blodets renhet." Og hvor jødene ble definert som det diabolsk urene som måtte renskes vekk. 

Nazistene bygget derfor forestillingene rundt "blodets renhet" på en temmelig lang virkningshistorie. 

Kommentar #11

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Den vonde historiske ironien

Publisert nesten 8 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Jealousy over Jews’ success in the economy and at the royal court only fueled the oppression, he wrote.

Pengejobbene ble ansett som laveste sort. Derfor ble jødene gitt slikt arbeid; ingen andre ville ha dem.

Det må ha smertet når penger skulle vise seg å få slik betydning i samfunnene. Det var jo ikke slik det var tenkt.

Og samme forestillinger er den dag i dag levende: som i "den griske, verdenskonspiratoriske jøden."

Kommentar #12

Odd Sverre Hove

83 innlegg  555 kommentarer

Nyhetsreportasjer bør snakke sant

Publisert nesten 8 år siden
Leif Lysvik. Gå til den siterte teksten.
Det er en uhorvelig mengde med tøv og tull her på VD, og Hove er produsent for en del av det. Han mangler leseferdigheter, han dikter fritt, han er fordomsfull og han mangler kunnskap. Alt det er et dårlig utgangspunkt for å bli en seriøs debattant her på VD.

Statsminister Netanjahu forteller tilhørerne sine i en synagoge i Roma at Iran har langtrekkende raketter som kan nå Roma, Paris iog London. Og når atombomben er ferdig kan disse rakettene treffe de tre europeiske byene med atomvåpen.

Men NTB forkvakler i reportasjen om saken dette og hevder i stedet at Natanjahu serverte «dommedagsprofetier» og «raser mot sin Lucifer».

Men neida. For Lysvik er NTBs forkvakling ikke tøv og tull. Men det er de som fastholder at nyhetsreportasjer i mediene bør snakke sant uten å forkvakle, som ifølge Lysviks bedømmelse serverer tøv og tull.

Kommentar #13

Leif Lysvik

43 innlegg  706 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

... feil igjen, forkvakling var ikke NTB, men Hove sin!

Kommentar #14

Odd Sverre Hove

83 innlegg  555 kommentarer

Opplys Lysvik

Publisert nesten 8 år siden
Leif Lysvik. Gå til den siterte teksten.
... feil igjen, forkvakling var ikke NTB, men Hove sin!

Høyskolelektor Lysvik har på eget initiativ blandet seg inn på en tråd der MIFFs fremragende sekretær Conrad Myrland har informert leserne om NTBs kampanjejournalistiske grep for å formørke en nyhetsreportasje om Israels statsminister og hans besøk i Roma. Men Lysvik liker ikke at MIFF bekjemper NTBs formørkelse og skriver i replikk nr 5 at det er MIFF som «konsekvent feilinformerer og forfører».

Den påstanden kunne naturligvis høyskolelektor Lysvik ha prøvd å bevise med argumenter og resonnementer. Men det prøver han ikke på. Dermed blir påstanden bare stående som en ren utskjelling. En mulig forklaring kan være at dette er en høyskolelektor som tenker at man kan erstatte argumenter og resonnementer med utskjelling. Men hvis det er en fast regel i Lysviks tenkning, ville jeg for min del tenke bekymrede tanker om Høyskolen i Harstad som er en akademisk institusjon.

Det er et faktum at statsminister Netanjahu i Roma talte i byens store synagoge. Der sa han at Iran har langtrekkende rakettvåpen som kan nå Roma, Paris og London. Og når Iran får atombombene sine ferdig, kan disse rakettene bære atomvåpen til Roma, Paris og London. Dette er faktaopplysninger. Dette er det statsminister Netanjahu faktisk sa.

Men NTB ønsket å avvæpne argumentvekten i Netanjahus uttalelser og skrev derfor i nyhetsreportasjen sin, slik Conrad Myrland ovenfor redegjør for, om reportasjens substansielle innhold med en påstand om at Netanjahu serverte «dommedagsprofeti foran pavemøte» og «raser mot sin Lucifer». Dermed har NTB blandet reportasje og kommentar, to sjangere som ifølge Redaktørplakaten skal holdes adskilt i etisk høyverdig journalistikk. Redaktørplakaten er til og med lovfestet i norsk lov.

Men for Lysvik hjelper ikke det. For etter hans syn er det «frekt» (kommentar nr 5) å kreve at NTBs sjefredaktør skal pålegge midtøstenjournalistene å følge Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten.

Hvordan beviser Lysvik at det er frekt? Svar: Han beviser det ikke. Han nedlater seg ikke til å argumentere og resonnere. Han  bare fortsetter med utskjelling.

Lysvik konfronteres med at pressens etiske regelverk (Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten) er til for selve sannhetsidealets skyld. For når en tekst er ment som en nyhetsreportasje bør leserne kunne være trygg på at de får sanne nyheter, ikke meningsytringer kamuflert som sanne nyhetsreportasjer. Men for Lysvik hjelper ikke det heller. For etter hans syn serverer man da «tøv og tull» (kommentar nr 9).

Hordan beviser Lysvik at sannhetsidealet bak Redaktørplakaten og Vær Varsomplakaten er «tøv og tull»? Svar: Han beviser det ikke. Han bare serverer det som en ny ren utskjelling.

Så kommer tredje runde, der Lysvik igjen er konfrontert med sannhetsidealet i pressens etiske regelverk. Da svarer Lysvik det som står i sitatet ovenfor. Og det må vel blant annet bety at NTB etter Lysviks oppfatning gjorde rett i å blande reportasje og kommentar. NTB gjorde ifølge Lysvik rett i å hevde at statsminister Netanjahu i Roma serverte «dommedagvsprofetier» – og at han raste «mot sin Lucifer». NTB forkvakler ifølge Lysvik her ikke.

Hvordan beviser Lysvik det? Svar: Han beviser det ikke. Han bare serverer en ny person-utskjelling.

Noen burde servere høyskolelektor Lysvik litt skikkelig opplysning om forskjellen på et argument og en utskjelling. For det burde ikke gå an – på en akademisk høyskoles nivå – at man ikke greier, eller ikke har vilje til, å gjøre forskjell på de to tingene.

Kommentar #15

Leif Lysvik

43 innlegg  706 kommentarer

Hove bommer igjen – ja han ser ikke engang blinken.

Publisert nesten 8 år siden

Jeg skriver at det er skrekkinngytende morsom når MIFFs Conrad blir opprørt over at norsk presse angivelig skriver unyansert om Midtøsten-konflikten og om Israel. Det morsomme går over i tåpelighet når MIFFs Conrad beklager seg over at NTB ikke svarer på MIFFs henvendelser.

Er det noen som har feilinformert, spredt fordommer, forsvart urett og overgrep så har det vært MIFF. Jeg eksemplifiserer det i kommentar 5.

At ikke Hove liker dette faktum kan jeg forstå. 

 

 

Kommentar #16

Bjørn Weld

14 innlegg  1290 kommentarer

Lysvik bommer,- ser ikke engang målskiven

Publisert nesten 8 år siden

og forstår ikke at slaget er tapt mot Odd Sverre Hove, som har plassert ham innerst i skammekroken. Vi ser det, men Lysvik vet ikke engang hvor han befinner seg.

Ikke har Lysvik kjennskap til Israels legale stilling heller. Han vet ikke engang hva den grønne linjen representerer, og bryr seg mindre om at araberne gang på gang har angrepet Israel.

Lysvik bør snarest sette seg inn i noen basics facts;

 http://www.youtube.com/watch?v=t_Qpy0mXg8Y&list=PLB25465E067D96F0D

Se også gjerne hele serien, - foreløpig står Lysvik dessverre frem som en av VD`s uredelige debattanter; 

http://www.youtube.com/watch?v=nGwCGNVGy1M

Endelig bør Lysvik sette seg inn i hvilken hendelse på 600 tallet som danner mønster for fredsavtaler også i vår egen tid, og som bl.a Arafat viste til. 

Kommentar #17

Leif Lysvik

43 innlegg  706 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Weld, velkommen til debatten.

Fint at du heier på Hove - han trenger heigjeng.

 

Ad dine Youtube linker: dere vil nok lære på skolen hvordan en skal skille skit og kanel når det gjelder hva som finnes på internett - det gjeder også Youtube.

 

 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere