Bjørn Håkon Hovde

6

Verne om dei kristne i Midtausten

Dei er ikkje mange att: Dei kristne i Midtausen blir forfølgde i Syria, Egypt, også - i mindre grad - i land som Libanon og Gaza/Vestbreidda (Israel). Som kristne må vi vere med forfølgde brør og systrer. Sat-7 er ubunden av grenser og sensur.

Publisert: 2. des 2013

Vi har tidlegare lese at dei siste områda der Jesu eige språk blir tala er i ferd med å tømast for kristne. Det arameiske språket blir borte - den kristne kulturen likeeins. Arabisk tek over og dei kristne frå dei områda som er "heimen til alle kristne" i Midt-Austen blir gradvis reinska for dei som trur på Jesus. Vi har lita tid att om vi vil halde i live den kristne folkesetnaden i Maloula (http://www.bibel.no/Bibelgaven/Nyheter-BG/Nyheter2013/Nyhet23-13)

Sat-7 er ein tv-kanal som bringer den kristne bodskapen til dei som er att i desse områda, men som samstundes har ein misjonerande verknad mellom majoritetsfolket - muslimane. Vi kan ikkje skrive alt, men dette er misjonsverksemd som verkeleg VERKAR i Midtausen. Det er det tal på!

http://www.youtube.com/watch?v=59uIYE6skt8 (sjå særleg siste del av videoen)

Men først og fremst bed vi i Bibelselskapet om merksemd mot dei som er forfølgde, dei som har mista kyrkja si, dei som har mista søner og døtrer i ymse krigsliknande hendingar. Vi leggjer først ved ein video om Sat-7: 

http://www.youtube.com/watch?v=_FNQLPsBeEc

De er alle med på å forme framtida vår.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Lær av Qaida.

Publisert over 7 år siden

 

          Qaida organiserer jo nedslaktingen av kristne og "vantro" i Syria ved hjelp av en internasjonal organisering av Jihadister som fraktes inn i landet via Tyrkia eller Libanon. Det er her snakk om Jihadister fra over 60 nasjoner og som vi vet mange fra Norden, rundt 20 fra Norge anslåes det.

         Denne drepingen koster naturligvis millioner av dollar i uka og som nå alle observatører er enige om, finansieres fra SaudiArabia og Gulf-monarkiene med Tyrkia som logistisk base. En kvalifisert Jihad-militært skolert person betales oppunder 2000 dollar i måneden for sine tjenester for Nato som har villet ha regimeskifte i snart tre år nå.

        Er det noe verdens kristne kan lære av dette istedet for å mumle bibelsitater?

       Siden kristne er en utryddelsestruet art mennesker under den islamske tsunamien, må kirken i det minste organisere sikkerhetsstyrker som beskytter de kristne helligdommene i den islamsk-arabiske verden.

       Da islam gikk berserk i Kosovo og brente ned noen av de eldste klostre og kirker i kristenhetens historie på Balkan, løftet det internasjonale kristne samfunnet knapt en finger. Siden den tid har jeg permanent lurt på om det pågår et prosjekt for å nedlegge kristendommen.

      Jeg regner med at det finnes kristne som fremdeles er kristne og vil ofre livet for trosfeller som det står om i Bibelen. Disse har nå en historisk sjanse til å gjenføde kristendoimmen såfremt de kaster sine krefter inn PRAKTISK for å komme kristne i Syria-Egypt-Irak,etc til unnsetning.

     Hvis de nå ikke gjør noe praktisk i den retning,kan jeg med stor grad av sikkerhet si at da vil kristendommen som en faktor innen verdenssamfunnet, være over for godt. Da har man bare bevist at alle de retningslinjer for kristen adferd som Bibelen anbefaler, er døde og begravet. For godt.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere