Kjetil Nilsen

64

UNICEF: - Israel fortsetter mishandlingen

Trass i Israels løfter til UNICEF tidligere i år om å styrke rettssikkerheten for fengslede palestinske barn, viser ny rapport at mishandlingen forverres.

Publisert: 25. nov 2013

Det er bare et drøyt halvår siden UNICEF kom med rapporten Children in Israeli Military Detention. Den avdekket grov mishandling og overgrep av palestinske barn som kom i kontakt med det israelske militære rettsapparatet i de okkuperte områdene.

Omfattende; systematisk;
 institusjonalisert - det var ordene UNICEF brukte i beskrivelsen av mishandlingen av mindreårige palestinere fra de ble anholdt, transportert, forhørt og fengslet.   

I alt 38 tiltak gikk israelske myndigheter med på å se nærmere på og iverksette i samarbeid med UNICEF, for å trygge rettssikkerheten til arresterte barn. Forøvrig en rettssikkerhet barn har krav på, i henhold til internasjonale konvensjoner Israel har ratifisert.

I månedene etter at rapporten ble publisert i mars, har UNICEF fulgt opp arbeidet og overvåket situasjonen via såkalt Monitoring and Reporting Mechanism on Grave Child Rights Violations. Til dette formålet har de innsamlet vitnesbyrd fra 19 barn som var arrestert i perioden mars – juni, og der avdekket UNICEF bl.a. følgende:


* 100% av barna fikk hendene bundet på en smertefull måte med stramme strips 
* 84% av barna fikk bind for øynene 
* 100% av barna ble utsatt for fysisk vold, inkludert slag mot hodet og i ansiktet med metallgjenstand
* Ingen av barna ble informert om rett til advokat før avhør
* Ingen av barna ble fulgt av sine foreldre ved arrest 

Dokumentasjonen fra UNICEF viser dermed at rettssikkerheten for arresterte palestinske barn snarere har forverret seg enn blitt tryggere, etter at den første rapporten kom i mars. 

I tillegg fremkommer det av data fra Israel Prison Service at ca 50% av de fengslede palestinske barna holdes fengslet i selve Israel – altså fraktet ut av okkupert område, hvilket er i strid med artikkel 76 i den 4. Geneve-konvensjonen.

Advokat Gerard Horton i Military Court Watch mener det er 6 kjernepunkter blant de 38 forbedringstiltakene som UNICEF pekte på i sin opprinnelige rapport, som burde innføres umiddelbart: 

1. Arrestasjoner av barn skal finne sted på dagtid - ikke midt på natten som ofte gjøres nå
2. Ved arrestasjon skal barna og deres foresatte bli informert skriftlig, på arabisk, om deres rettigheter 
3. Før avhør av barn finner sted, skal de gis mulighet til å konsultere advokat 
4. Alle barn skal ledsages av en representant for familien under avhør
5. Alle avhør av barn skal dokumenteres med lyd/bilde
6. Ved brudd på ett eller flere av disse sentrale punktene, opphører rettsprosessen og barnet løslates umiddelbart

Det finnes ingen unnskyldning for at ikke israelske myndigheter straks skal iverksette og etterleve disse grunnleggende rettighetene for fengslede palestinske barn. Dette bør de også påminnes om av norske myndigheter. 

Den blå-blå regjeringen annonserte i regjeringserklæringen at den ønsker å bringe mer balanse i Midtøsten-politikken. Da finnes det vel knapt noe mer ubalansert å gripe fatt i enn det asymmetriske maktforholdet mellom israelsk militærjustis og et forsvarsløst, fengslet palestinsk barn.

Derfor; utenriksminister Børge Brende, ta opp denne politisk ukompliserte - men viktige - saken med israelske myndigheter snarest! 

------------------

REF.:

Dokumentasjonen fra UNICEF (oktober 2013)  
Children in Israeli Military Detention  (UNICEF-rapport, mars 2013) 

 

Kommentar #1

Tom Eivind Koveland

5 innlegg  314 kommentarer

Mer balanse etterlyses.

Publisert over 8 år siden
No venter jeg med lengsel og smerte på en rapport om palestinske fengsler på Vestbredden og i Gaza. Eller alt i skjønneste orden der? Det hadde også vært interessant å få vite noe mer om disse 19 barna. Her i landet ser vi at folk som hevder de er barn, er både tjue år og mer.
Kommentar #2

Kjetil Nilsen

64 innlegg  757 kommentarer

Uakseptabel institusjonalisert praksis

Publisert over 8 år siden
Tom Eivind Koveland. Gå til den siterte teksten.
Det hadde også vært interessant å få vite noe mer om disse 19 barna. Her i landet ser vi at folk som hevder de er barn, er både tjue år og mer.

Det er avdekking av en uakseptabel institusjonalisert praksis overfor mindreårige arrestanter som er det sentrale i denne saken. Dette er dokumentert flere ganger - senest av UNICEF - og er i strid med rettsprinsipper overfor barn, som Israel selv har sluttet seg til.

Israel er for øvrig visstnok det eneste land i verden der barn blir framstilt og dømt i militære domstoler. Det praktiseres i de okkuperte områdene overfor palestinere i alle aldre (for bosettere innenfor samme geografiske område, gjelder israelsk sivilrett.)   

Kommentar #3

Tom Eivind Koveland

5 innlegg  314 kommentarer

En dårlig vits.

Publisert over 8 år siden

Ut fra vår standard, er det sikkert ting i Israel som er kritikkverdig. Nå er det slik at Norge heller ikke unngår kritikk. Det fikk Norge bl.a. da "rettsstaten" Iran kom med noen sure oppgulp via FN-systemet. FN's mennekserettighetsråd har for det meste medlemmer fra diktaturer og tvilsomme stater. (og ja, jeg er klar over at Unisef er noe annet). Nå slike stater skal sitte å kritisere andre via FN-systemet, må resultatet bli deretter.

 

Jeg etterlyser straks Nilsens mening om realitetene i fengslene i Israels naboland. Bare så vi får litt balanse i regnestykket.

Kommentar #4

Kjetil Nilsen

64 innlegg  757 kommentarer

Israelsk standard

Publisert over 8 år siden
Tom Eivind Koveland. Gå til den siterte teksten.
Ut fra vår standard, er det sikkert ting i Israel som er kritikkverdig.

Også ut fra israelsk standard er behandlingen av mindreårige arrestanter i de okkuperte områdene kritikkverdig - det er et viktig poeng her. Israel ønsker å bli vurdert som et sivilisert demokrati - ikke som et brutalt militærdiktatur.

Du etterlyser min mening om realitetene i fengslene i Israels naboland. - Jeg kjenner ikke hvordan mindreårige arrestanter blir behandlet i nabolandene, men forholdene der er helt sikkert også kritikkverdige og fortjener oppmerksomhet. Barns rettigheter er universelle. 

Merk deg imidlertid at du finner ingen kommentarer her på VD som bortforklarer, bagatelliserer og forsvarer systematisk mishandling av barn som måtte dokumenteres i Israels naboland - eller i andre land i verden - under overskrifter som "En dårlig vits".  

Kommentar #5

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

Typisk !

Publisert over 8 år siden

 

Det at palestinske barn og unge gjennom skolen blir opplært i at Israel har ingen rett til å eksistere som jødisk stat – det nevnes ikke av trådstarter.

Kommentar #6

Tom Eivind Koveland

5 innlegg  314 kommentarer

Det stemmer.

Publisert over 8 år siden

Det er helt riktig at ingen bortforklarer mm. det som måtte foregå i Israels naboland. Det kommer sikkert heller ikke til å bli særlig mye, om noe i det hele tatt, av dette i fremtiden. Det skal feies under teppet. Som vanlig. Da tar vi heller disse irriterende jødene. De truer nemlig ikke med hevnaksjoner, slik som de andre unevnlige gjør.

Kommentar #7

Kjetil Nilsen

64 innlegg  757 kommentarer

Ingenting rettferdiggjør mishandling

Publisert over 8 år siden
Helge Evjen. Gå til den siterte teksten.
Det at palestinske barn og unge gjennom skolen blir opplært i at Israel har ingen rett til å eksistere som jødisk stat – det nevnes ikke av trådstarter.

- Nevnes ikke av UNICEF, mener du vel.
Og det skyldes (uavhengig av om det du påstår, er sant eller ikke) at faktisk ingenting kan rettferdiggjøre  omfattende, systematisk og institusjonalisert mishandling av mindreårige arrestanter - verken i Israel eller i andre land.   

Kommentar #8

Per Arne Brandal

147 innlegg  504 kommentarer

Barna drepes målrettet i Syria

Publisert over 8 år siden

Kan denne balansere litt?

11420 barn drept denne siste borgerkrigen i Syria.764 barn summarisk henrettet, 389 skutt og drept av snikskyttere, 112 barn torturert til døde.

By the end of August 2013, 11,420 children aged 17 years and younger had been recorded killed in the Syrian conflict, out of a total of 113,735 civilians and combatants killed. Of the children killed, boys outnumbered girls by more than 2 to 1 overall, with the ratio of boys to girls close to 1:1 among infants and children under 8 but rising to more than 4 boys to every girl among 13- to 17-year-olds. The highest number of child deaths occurred in the governorate of Aleppo, where 2,223 were reported killed. When measured against its population size (about one-fifth of Aleppo’s), the deadliest governorate for children was Daraa, where 1,134, or roughly 1 in 400, children were reported killed. By far the primary cause of death reported for children was explosive weapons, killing 7,557 (71%) of the 10,586 children whose specific cause of death was recorded. Air bombardment was given as the cause of death for 2,008 of the children reported killed by explosive weapons. Small-arms fire was reported as the cause of death for 2,806 (26.5%) of the 10,586 children for whom cause of death was recorded, including 764 cases of summary execution and 389 cases of sniper fire with clear evidence of children being specifically targeted. The four databases between them reported 128 children killed in the chemical attacks in Ghouta on 21 August 2013. At least 112 cases of children tortured and killed were reported, including some of infant age.

Les rapporten på Oxford Research Group

 

PS 

Nilsen burde kjenne til at ensidighet er et sentralt kjennetegn ved propaganda.

DS

Kommentar #9

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

Jo, det er en klar sammenheng.

Publisert over 8 år siden
Kjetil Nilsen. Gå til den siterte teksten.
mindreårige arrestanter - verken i Israel eller i andre land

 

Du Kjetil, som jobber i undervisningssektoren og har med unge å gjøre, du burde vite at det kan være en sterk sammenheng mellom oppdragelse og kriminelle handlinger. Og når palestinske barn og unge blir opplært i at Israel har ingen rett til å være til stede i Midtøsten, så kan dette temmelig sikkert resultere i framferd som gjør at israelske vakter reagerer.

Kommentar #10

Kjetil Nilsen

64 innlegg  757 kommentarer

Prisverdig

Publisert over 8 år siden
Per Arne Brandal. Gå til den siterte teksten.
11420 barn drept denne siste borgerkrigen i Syria.764 barn summarisk henrettet, 389 skutt og drept av snikskyttere, 112 barn torturert til døde.

Prisverdig at du trekker fram Syria. De påførte lidelsene for barn - og sivilibefolkningen generelt - er fortvilt og over enhver fatteevne. Heldigvis er det ingen her på VD som bagatelliserer, bortforklarer og forsvarer overgrepene mot syriske barn. 

Og å forsøke evt å konstruere et motsetningsforhold mellom barns lidelser ett sted opp mot et annet, blir meningsløst. Barns rettigheter er universelle. De må forsvares ut fra en prinsippiell holdning - ikke relativiseres og justeres etter om man liker eller ikke liker et lands regjering.   

 

Kommentar #11

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Nettopp

Publisert over 8 år siden
Kjetil Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Og å forsøke evt å konstruere et motsetningsforhold mellom barns lidelser ett sted opp mot et annet, blir meningsløst. Barns rettigheter er universelle. De må forsvares ut fra en prinsippiell holdning - ikke relativiseres og justeres etter om man liker eller ikke liker et lands regjering.

Da vil jeg si at DU har valgt deg ut ett land på grunnlag av din personlige agenda og holdning til dette landets eksistens og regjering...

Er det vondt å få døra i fleisen? 

Kommentar #12

Kjetil Nilsen

64 innlegg  757 kommentarer

Seks ukompliserte strakstiltak

Publisert over 8 år siden
Helge Evjen. Gå til den siterte teksten.
Og når palestinske barn og unge blir opplært i at Israel har ingen rett til å være til stede i Midtøsten, så kan dette temmelig sikkert resultere i framferd som gjør at israelske vakter reagerer.

Hvis du her mener å si at palestinske barn er hjernevasket av skole og foreldre, blir den systematiske mishandlingen av mindreårige arrestanter enda mindre akseptabel. 

Og når du, nærmest forståelsesfullt, antyder at det er barnas framferd som får israelske vakter til å overreagere med mishandling, er det tydelig at disse vaktene trenger å beskyttes mot seg selv.
Innføring av de seks punktene nevnt i artikkelen, ville være et egnet strakstiltak i så måte - ikke minst også til beskyttelse for barna - og politisk burde det være fullstendig uproblematisk:     

1. Arrestasjoner av barn skal finne sted på dagtid - ikke midt på natten som ofte gjøres nå
2. Ved arrestasjon skal barna og deres foresatte bli informert skriftlig, på arabisk, om deres rettigheter 
3. Før avhør av barn finner sted, skal de gis mulighet til å konsultere advokat
4. Alle barn skal ledsages av en representant for familien under avhør 
5. Alle avhør av barn skal dokumenteres med lyd/bilde 
6. Ved brudd på ett eller flere av disse sentrale punktene, opphører rettsprosessen og barnet løslates umiddelbart

Det burde ikke være vanskelig å enes om dette - uavhengig av hva man mener om to-statsløsning; Jerusalem-spørsmålet; bosettinger; flykningretur; okkupasjon..... 
(Forøvrig er ikke problemet enkelte "råtne epler i kurven". Mishandlingen av mindreårige arrestanter er systematisk og institusjonalisert: fra selve pågripelsen; under transport til militærforlegning/politistasjon; under avhør/eller "bearbeidelse" før avhør; og under fengselsopphold. Her vil ulike personer i forskjellige funksjoner være involvert. Det er det alvorlige.) 

Kommentar #13

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

Eneste vei til fred.

Publisert over 8 år siden
Kjetil Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Hvis du her mener å si at palestinske barn er hjernevasket av skole og foreldre

Ja, det er akkurat det jeg mener - når det gjelder forholdet til Israel og til jødene.  Og dette opplegget i palestinske skoler støttes også av Norge - økonomisk.

Denne negative holdningen som innprentes i barn og unge, gjør det svært vanskelig hvis en har i tankene to atskilte stater som samarbeider med hverandre.

Den negative holdningen som arabere / islam / palestinere har til jøder og til Israel må tas opp på aller høyeste plan i FN og ellers.  Jødene må aksepteres som likeverdige - og et folk som også har rett til en stat som alle nasjonene og samfunn der nede gjerne vil samarbeide med.  Hvis en ikke er villig å gå inn på denne linja - så betyr det at en velger bort freden - slik som det har skjedd hittil.

 

Kommentar #14

Kjetil Nilsen

64 innlegg  757 kommentarer

Til saken.....

Publisert over 8 år siden
Helge Evjen. Gå til den siterte teksten.
Ja, det er akkurat det jeg mener - når det gjelder forholdet til Israel og til jødene. Og dette opplegget i palestinske skoler støttes også av Norge - økonomisk.

Denne negative holdningen som innprentes i barn og unge, gjør det svært vanskelig hvis en har i tankene to atskilte stater som samarbeider med hverandre.

Nå glipper du unna og inviterer til debatt om et helt annet tema. Det kan være interessant nok - men da på en egen tråd.

Til saken: Dette handler om mindreårige palestinske arrestanter og den helt uforståelige og uakseptable mishandling de utsettes for av israelske myndigheter, slik bl.a UNICEF har påpekt.

Det er ganske avslørende om du ikke uten videre kan gi din tilslutning til kravet om at Israel må innføre følgende seks strakstiltak - som forøvrig må kunne karakteriseres som juridiske selvfølgeligheter: 

1. Arrestasjoner av barn skal finne sted på dagtid - ikke midt på natten som ofte gjøres nå
2. Ved arrestasjon skal barna og deres foresatte bli informert skriftlig, på arabisk, om deres rettigheter 
3. Før avhør av barn finner sted, skal de gis mulighet til å konsultere advokat 
4. Alle barn skal ledsages av en representant for familien under avhør 
5. Alle avhør av barn skal dokumenteres med lyd/bilde 
6. Ved brudd på ett eller flere av disse sentrale punktene, opphører rettsprosessen og barnet løslates umiddelbart

Kommentar #15

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

Dette har i høyeste grad med saken å gjøre.

Publisert over 8 år siden
Kjetil Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Nå glipper du unna og inviterer til debatt om et helt annet tema.

Nei, jeg glipper ikke unna.  Dette har så klart med saken å gjøre.  Det er en grunn til at palestinske barn og unge oppfører seg kritikkverdig mot jøder - og mot jødenes eneste stat. 

Men måten israelske vaktpersonale reagerer på bør selvsagt vurderes hele tida.  Og det gjøres ganske sikkert også.  Måten norsk politi reagerer på - blir selvsagt også vurdert hele tida.  Og det kan gjøres mye feil - fra norsk, fra skandinavisk, fra europeisk vakttjenestepersonale.  Men det vi ser, også her på verdidebatt, er at det er Israel som kritiseres hele veien - det er jødenes eneste stat som skal kritiseres.  Dette burde få noen og hver til å tenke en smule.

Hvis en ikke er villig til å gå til roten av problemet, det at palestinske barn og unge blir oppdratt til å hate jødene, til å hate Israel, til å ønske de fjernet fra området - hvis en ikke er villig til det, så blir ikke problemet løst.  Oppdragelse og atferd hører så klart sammen.

 

 

Kommentar #16

Kjetil Nilsen

64 innlegg  757 kommentarer

Rettssikkerhet

Publisert over 8 år siden
Helge Evjen. Gå til den siterte teksten.
Hvis en ikke er villig til å gå til roten av problemet,

Dette handler om mindreåriges rettssikkerhet.

Problemet UNICEF peker på, er ikke så overfladisk som Evjen vil ha det til: måten enkelte blant "vaktpersonalet" reagerer på overfor barn.

Nok en gang: - Problemet er omfattende; systematisk; institusjonalisert - det var ordene UNICEF brukte i beskrivelsen av mishandlingen av mindreårige palestinere fra de ble anholdt, transportert, forhørt og fengslet. 

At det tydeligvis sitter svært langt inne å innrømme barn et  minimum av rettssikkerhetstiltak, sier vel det meste om Evjen, som ellers priser prinsippet om likeverdig behandling av mennesker (se #13). Åpenbart er likeverdig behandling og enkle rettssikkerhetstiltak noe Evjen mener ikke bør gjelde mindreårige palestinske arrestanter:  

1. Arrestasjoner av barn skal finne sted på dagtid - ikke midt på natten som ofte gjøres nå
2. Ved arrestasjon skal barna og deres foresatte bli informert skriftlig, på arabisk, om deres rettigheter 
3. Før avhør av barn finner sted, skal de gis mulighet til å konsultere advokat 
4. Alle barn skal ledsages av en representant for familien under avhør 
5. Alle avhør av barn skal dokumenteres med lyd/bilde 
6. Ved brudd på ett eller flere av disse sentrale punktene, opphører rettsprosessen og barnet løslates umiddelbart

Skremmende.

Kommentar #17

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Logiske forhold ved UNICEF?

Publisert over 8 år siden
Kjetil Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Den avdekket grov mishandling og overgrep av palestinske barn

Jeg siterer fra rapporten:

A. "Following an increasing number of allegations of ill-treatment of children in military detention, UNICEF has conducted a review of practices related to children who come into contact with the military detention system, from apprehension, to court proceedings and outcome."

Merk ordet 'allegations.' 

Videre:

B. "It is understood that in no other country are children systematically tried by juvenilemilitary courts that, by definition, fall short of providing the necessary guarantees to ensure respect for their rights."

Er dette ikke en ganske fantastisk påstand? "In no other country..." Bare Israel, altså. "No other country..." Overalt ellers gis "the necessary guarantees to ensure respect for their rights." Really?

Men disse "allegations": dekkes de inn på noen måte? På annen måte enn summarisk at: "For many years credible reports have emerged..."? Eller ved å vise til egne MRM databaser? I én fotnote?

Men hvis man så skulle gå til de tall som opplyses i innlegget: hvordan kan det ha seg at man kan operere med tall som 100%? Og 0%? Skulle ikke slike tall vitne om en ganske vidåpen tilgang, fra israelske myndigheters side, til samme praksiser? Og er det ikke noe vel vidløftig over slike absolutte størrelser som "alle" og "ingen"? 

Eller: hvordan henger nå dette sammen?  

Kommentar #18

Kjetil Nilsen

64 innlegg  757 kommentarer

"Ungdomsmilitærdomstol"

Publisert over 8 år siden

Haug skriver:
Er dette ikke en ganske fantastisk påstand? "In no other country..." Bare Israel, altså. "No other country..." Overalt ellers gis "the necessary guarantees to ensure respect for their rights." Really?


Jo - ganske fantastisk, men slett ingen løs påstand.

Israel er faktisk alene i verden om å praktisere hva de kaller en "ungdomsmilitærdomstol". En enestående konstruksjon - en "contradiction in terms". Den ble opprettet etter internasjonal kritikk av praksis med at barn (kun palestinske, vel og merke!) i de okkuperte områdene dømmes i regulær militærdomstol - som i et militærdiktatur, med minimal rettssikkerhet for barn.

Men "ungdomsmilitærdomstolen" er kun fasadepussing - en "lissom"  ungdomsdomstol, fordi de samme offiserer og det samme personell benyttes ved det israelske myndigheter kaller "ungdomsmilitærdomstol". Barnefaglig kompetanse mangler, og barns rettssikkerhet ivaretas ikke på forsvarlig måte. Det gjør at mindreårige fortsatt fremstilles og dømmes i det som i praksis er en regulær militærdomstol. 


(Spørsmål om pst tallene: De refererer til oppfølgingsarbeidet UNICEF gjorde etter at hovedrapporten kom i mars. I siste rapport har de samlet dokumentasjon i perioden mars - juni fra 19 mindreårige arrestanter for å se om israelske myndigheter endret sin praksis. 100% = alle 19 arrestanter.)    

Kommentar #19

Jo Andre Isaksen

0 innlegg  126 kommentarer

Israel fortsetter..

Publisert over 8 år siden

Og Kjetil Nilsen fortsetter og fortsetter å kristisere Israel.

Kommentar #20

Kjetil Nilsen

64 innlegg  757 kommentarer

Forsvar av rettsløse mindreårige

Publisert over 8 år siden
Jo Andre Isaksen. Gå til den siterte teksten.
Og Kjetil Nilsen fortsetter og fortsetter å kristisere Israel.

.... eller: forsvare rettssikkerheten til forsvarsløse mindreårige arrestanter.

Israelske myndigheter kan i dette tilfellet meget enkelt unngå å bli kritisert av UNICEF (...og meg) ved å iverksette noen helt selvfølgelige strakstiltak som vil styrke rettssikerheten for barna. Helt politisk ukomplisert. Hvorfor vil de så likevel ikke det, kan man undre seg ....   

Kommentar #21

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Kjetil Nilsen. Gå til den siterte teksten.
helt selvfølgelige strakstiltak som vil styrke rettssikerheten for barna.

Islamic child kills George Bush

http://www.youtube.com/watch?v=K-FGfUTRO2s

Dokketeater er kjekt og lærerikt for barna.

Kommentar #22

Jo Andre Isaksen

0 innlegg  126 kommentarer

Joda..

Publisert over 8 år siden
Kjetil Nilsen. Gå til den siterte teksten.
eller: forsvare rettssikkerheten til forsvarsløse mindreårige arrestanter.

Flott det, men jeg tror du skjønner hva jeg mener : hakk i plata. Forandring fryder. Det er nok å kritisere i "palestina" også. Gleder meg til den dagen du ser mere enn èn side. Da blir du straks interessant å lese.

Kommentar #23

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Så sitter vi her på bjerget igjen......

Publisert over 8 år siden

Ingen tror vel at Israel ønsker å bli kritisert av UNICEF. Kanskje Israel har noen års erfaring med denne type kriminalitet som vi ikke har?

Vi ser at det er blitt mye kriminalitet i Oslo i den senere tid. Det er kommet inn nye elementer fra andre kulturer vi ikke kjenner så godt til. Derfor er ikke vi i stand til å takle dette med vår tankemåte.

MEN, Israel skal kritiseres fordi de klarer noe som vi ikke klarer. Det er noen på bjerget her som er noen uhelbredelige besserwissere. Det er omtrent som at Vidar Theisen skulle lære hele Norge å synge!

Mvh Petter

 

Kommentar #24

Kjetil Nilsen

64 innlegg  757 kommentarer

Asymmetrisk maktforhold

Publisert over 8 år siden
Jo Andre Isaksen. Gå til den siterte teksten.
Flott det, men jeg tror du skjønner hva jeg mener : hakk i plata. Forandring fryder.

Etter snart 50 års okkupasjon, har det naturlig nok utviklet seg et svært asymmetrisk maktforhold mellom okkupant og okkupert. Dette bør ikke overraske noen – og ville skje hvor som helst i verden, uavhengig av hvilke land og folk vi har med å gjøre. 

Langvarig okkupasjon utvikler seg alltid til undertrykkelse, ydmykelse og dehumanisering av de okkuperte, massearrestasjoner, rettsløshet, maktovergrep, kollektiv avstraffelse av sivilbefolkningen. I de okkuperte områdene siden 1967 er f.eks. ca 27.000 palestinske hjem gruset, ca 800.000 oliventrær er brent eller saget ned, ca 750.000 palestinere er blitt arrestert – og ca 7.000 mindreårige er arrestert de siste 10 år …..  

Det er en flik av denne virkeligheten som gjenspeiles i saken om mishandlingen av mindreårige arrestanter. Det asymmetriske maktforholdet kan vel knapt bli tydeligere.   

Lakmustesten for deg selv: - Om hovedaktørene i UNICEFs rapport og mitt innlegg var snudd på hodet; med en palestinsk okkupasjonsmakt og forsvarsløse jødiske mindreårige arrestanter...... Ville du ha etterlatt deg samme kommentarer da?  

Kommentar #25

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Lakmustesten er kun egnet for syrer og baser.

Publisert over 8 år siden

"Lakmustesten for deg selv: - Om hovedaktørene i UNICEFs rapport og mitt innlegg var snudd på hodet; med en palestinsk okkupasjonsmakt og forsvarsløse jødiske mindreårige arrestanter...... Ville du ha etterlatt deg samme kommentarer da? " Sitat(KN)

Hvorfor tenker du lineært og resiprokt når religionen islam gang på gang har vist seg ikke å være nettopp det. Har det gått fullstendig forbi huset ditt?

Mvh Petter

Kommentar #26

Jo Andre Isaksen

0 innlegg  126 kommentarer

Feie for egen dør

Publisert over 8 år siden
Kjetil Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Lakmustesten for deg selv:

Først kan du jo bevise at du selv er villig til å ta lakkmustesten, så skal jeg komme etter. Jeg utfordret deg først - til å slutte å lukke øynene og se en annen vei når det ikke er palestina-araberne det gjelder.

Tør du?

Kommentar #27

Kjetil Nilsen

64 innlegg  757 kommentarer

Universelle rettigheter

Publisert over 8 år siden
Jo Andre Isaksen. Gå til den siterte teksten.
Først kan du jo bevise at du selv er villig til å ta lakkmustesten,

Bevise? - Jeg kan i alle fall forsikre deg om at jeg ikke har noe relativistisk forhold til barns rettigheter og menneskerettighetene, om det er det du lurer på - i motsetning til en del som skriver her på VD. Les kommentarene på denne tråden, så finner du dem også representert her.
Enhver som ikke kan slutte seg til følgende minstekrav for beskyttelse av mindreårige arrestanter, burde gå usedvanlig stille i dørene og ta noen runder med seg selv:   

1. Arrestasjoner av barn skal finne sted på dagtid - ikke midt på natten som ofte gjøres nå
2. Ved arrestasjon skal barna og deres foresatte bli informert skriftlig, på arabisk, om deres rettigheter 
3. Før avhør av barn finner sted, skal de gis mulighet til å konsultere advokat 
4. Alle barn skal ledsages av en representant for familien under avhør
5. Alle avhør av barn skal dokumenteres med lyd/bilde
6. Ved brudd på ett eller flere av disse sentrale punktene, opphører rettsprosessen og barnet løslates umiddelbart

Barns rettigheter - og menneskerettighetene - er universelle, og må selvsagt forsvares på tvers av etniske og religiøse grenser. Jøde, muslim, kristen, hindu, ateist ..... skal ikke være av betydning. Det er min grunnholdning, og mitt utgangspunkt. Det har jeg jobbet ut fra, både profesjonelt og idealistisk.   

Så om du lurer på min holdning, om det på tilsvarende vis var jødiske mindreårige arrestanter som ble mishandlet på en omfattende, systematisk og institusjonalisert måte av palestinske okkupasjonsmyndigheter, ville jeg selvsagt forsvart de jødiske barna akkurat på samme måte.       

Kommentar #28

Leif Lysvik

43 innlegg  706 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Nilsen skriver om grov mishandling og overgrep av palestinske barn som kom i kontakt med det israelske militære rettsapparatet i de okkuperte områdene – og han dokumenterer det. Det er merkelig at det ikke kan føre til en debatt om israelsk politikk, men at en skal avspore det med fortellinger om barn som lider andre plasser i verden. En må være hugget ut i stein om en ikke føler empati med unger som blir utsatt for slike overgrep – og ikke minst forstå at slike overgrep har uante konsekvenser. Prøv og rekrutter frivillige til terrorhandlinger. Først spør du en ungdom som har gode minner og respekt for IDF soldatene – deretter en ungdommen som er traumatisert av opplevelser IDFpåførte dem i barndommen....

Poenget er at mishandling og overgrepene også rammer de som begår den.

 

Kommentar #29

Jo Andre Isaksen

0 innlegg  126 kommentarer

Lakkmustest

Publisert over 8 år siden

Sitatknappen er ute av funksjon, men jeg prøver dog igjen: Min lakkmustest til deg er om du tør å utfordre deg selv til å skrive et innlegg som tar opp og kritiserer palestina-araberne. Nå har jeg spurt deg om dette flere ganger, men du glir deg unna. (MODERATOR HAR FJERNET EN SETYNING)

Jeg gjentar igjen Tør du utfordre deg seg til å skrive et slikt innlegg? (Og svar nå konkret på dette spørsmålet).

Kommentar #30

Leif Lysvik

43 innlegg  706 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Isaksen og Evje:

 

Nilsen skriver, på bakgrunn av en rapport fra UNICEF, om rettssikkerheten for fengslede palestinske unger. Det er rystende lesning, der unger blir utsatt for de groveste overgrep av bl.a IDF. Ikke med et ord klarer herrene Isaksen eller Evje å uttrykke sympati for disse ungene, de krever bare at han skal poste et innlegg om kristne palestinere sin situasjon.

Jeg er interessert i forholdene for kristne, både kristne jøder og palestinere. Om herren Isaksen og Evje har kunnskap om dette så oppfordrer jeg dem til å dele den kunnskapen. Men det fratar oss ikke en debatt om palestinske ungers liv på den okkuperte Vestbredden. 

 

Kommentar #31

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Leif Lysvik. Gå til den siterte teksten.
Nilsen skriver, på bakgrunn av en rapport fra UNICEF, om rettssikkerheten for fengslede palestinske unger. Det er rystende lesning, der unger blir utsatt for de groveste overgrep av bl.a IDF. Ikke med et ord klarer herrene Isaksen eller Evje å uttrykke sympati for disse ungene, de krever bare at han skal poste et innlegg om kristne palestinere sin situasjon.

Israel kan gjøre feil som alle andre.  Men det jeg reagerer på er den stadige, stadige, stadige kritikk mot jødenes eneste stat som Nilsen bedriver.  Du kan bare gå inn på Nilsens side her på vd - så ser også du det. 

Denne negative fokuseringa heila tida på jødenes eneste stat - ja, det kan - - - .

Vi må samtidig være klar over at Israels naboer vil ha jødenes eneste stat utslettet, fjernet, feid på havet.  Og de palestinske barna og unge blir opplært i dette synet.  Så temaet på denne tråden har også ei bakside som så klart hører med - og det er de negative holdningene mot jødene og mot Israel som palestinske barn og unge blir opplært i.

Kommentar #32

Kjetil Nilsen

64 innlegg  757 kommentarer

Evjens fornektelse og bagatellisering

Publisert over 8 år siden
Helge Evjen. Gå til den siterte teksten.
Israel kan gjøre feil som alle andre. Men det jeg reagerer på er den stadige, stadige, stadige kritikk mot jødenes eneste stat som Nilsen bedriver. Du kan bare gå inn på Nilsens side her på vd - så ser også du det. Denne negative fokuseringa heila tida på jødenes eneste stat - ja, det kan minne om noe - - - . Vi må samtidig være klar over at Israels naboer vil ha jødenes eneste stat utslettet, fjernet, feid på havet. Og de palestinske barna og unge blir opplært i dette synet. Så temaet på denne tråden har også ei bakside som så klart hører med - og det er de negative holdningene mot jødene og mot Israel som palestinske barn og unge blir opplært i.

For Evjen, som fornekter at det i det hele tatt er en israelsk okkupasjon, er det selvsagt ubehagelig å bli konfrontert med okkupasjonens brutale virkelighet. Det skal helst snakkes om noen annet enn det som skjer her og nå. For ham finnes det ingen okkupert sivilbefolkning som er fullstendig prisgitt en okkupasjonsmakt - tross en snart 50-årig brutal okkupasjon.  

Derfor plager og forstyrrer det tydeligvis Evjens virkelighetsbilde å få høre om hverdagen under okkupasjon. Han refererer til de plagsomme og negative eksemplene jeg har postet. - Hva formidler disse historien? Jo, bl.a. at:  

- bruk av startkabler og annen form for tortur inngår som forhørsmetoder av barn

- 6 år gamle Mousab blir skutt i øyet

- 9 årige Mustafa Wahdan blir brukt som menneskelig skjold

- der 27 skoleelever fra Hebron i alderen 7 – 15 år blir utsatt for massearrestasjon på vei til skolen 

- der skarp ammunisjon blir brukt mot guttunger i Betlehem – fatalt for Salih al-Amarin (15)

- forsvarsløse landsbyer som f.eks. Hamamat Al-Maleh og Al-Mayta blir rasert med militære bulldosere som ledd i total etnisk rensing av Jordan-dalen

-14-årige Said Ali Qabalawi fra Abu Dis i Øst-Jerusalem sendes ut for å kjøpe melk for mor og ender med å bli banket opp av okkupasjonssoldater

Å formidle historier som dette om okkupasjonens hverdag er «utidig kritikk» (!!) mot israelske myndigheter, ifølge Evjen under en annen tråd. «Skrikene mot Israel», er betegnelsen han bruker om historier som dem om skjebnene til Mousab, Moustafa, Salih og de andre – tydeligvis ute av stand til å høre skrikene fra dem som disse historiene omhandler.
Å redusere dette - og den omfattende og institusjonaliserte mishandlingen av mindreårige arrestanter - til at "Israelske myndigheter kan gjøre feil" er selvsagt å bagatellisere okkupasjonen fullstendig. - Men hva annet kan Evjen gjøre når han fornekter okkupasjonen?    

Kommentar #33

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Helge Evjen. Gå til den siterte teksten.
Israel kan gjøre feil som alle andre.

Er det noe spess du vil peke på i den sammenhengen?

Kommentar #34

Bjørn Weld

14 innlegg  1290 kommentarer

Nilsens fornektelse og bagatellisering

Publisert over 8 år siden

Her er det nok Nilsen som ikke har sitt på det tørre mht. grunnløse påstander om okkupasjon. Dette blir ikke sannere selv om Nisen eller FN gjentar det til kjedsommelighet.

I 1948 var det araberne som okkuperte deler av Israel. Jordan tok øst-Jerusalem og Vestbredden. Egypt tok Gaza. Da kamphandlngene ble avsluttet fikk vi den grønne linjen som er armeskillelinjer,- ikke grenser.

I 1967 måtte Israel forsvare seg igjen, og benyttet da anledningen til å frigjøre Judea og Samaria fra Jordans utidige aggresjon fra 19 år tidligere. På forhånd ble det spekulert i om dersom Israel kunne kuttes i to ville angrepet lykkes og Israel utslettes. (Jens Bjørneboe skrev den gang treffende om hva som ville skjedd dersom araberne hadde vunnet overmakt, - "ikke et barn i mors liv ville bli spart" osv.) Jeg forstår meget godt hvorfor Israel ikke uten videre gir fra seg kontrollen igjen på området som var avsatt i mandatet. 

Nilsen befatter seg med nåtiden, som er viktig nok, men nåtiden kan ikke forstås uten bakenforliggende kjennskap til jødehatets røtter eller historiens høyde, bredde og dybder som Abbas fornekter mens han indirekte oppfordrer til oppstand ved å hylle terrorister og direkte motsetter seg å akseptere Israel i strid internasjonal anerkjennelse og Israels deklarasjon.

"Palestinian negotiators have long refused to recognize Israel’s Jewish character, saying that it would negate the Palestinian refugees’ demand for the right to return to their former homes and would be detrimental to the status of Israel’s Arab citizens."

http://www.nytimes.com/2009/04/28/world/middleeast/28mideast.html?_r=0

http://www.youtube.com/watch?v=KPsOe9yRqTU

Kommentar #35

Kjetil Nilsen

64 innlegg  757 kommentarer

Forståelse for mishandling av barn?

Publisert over 8 år siden
Bjørn Weld. Gå til den siterte teksten.
Nilsen befatter seg med nåtiden, som er viktig nok, men nåtiden kan ikke forstås uten bakenforliggende kjennskap til jødehatets røtter eller historiens høyde, bredde og dybder

Du poster dette under et innlegg der UNICEF dokumenterer mishandling av mindreårige arrestanter - en mishandling de betegner som omfattende, systematisk og institusjonalisert. 

MEN "......nåtiden kan ikke forstås uten bakenforliggende kjennskap til ....." - Skal det oppfattes slik at du har forståelse for denne mishandlingen?    

Kommentar #36

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Leif Lysvik. Gå til den siterte teksten.
Jeg er interessert i forholdene for kristne, både kristne jøder og palestinere.

Det er bra.

Steinkasting er ikkje ufarleg slik bileta viser frå aksjonen i dag.

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/174602#.Upd8_MTuK0g

"En to år gammel baby led et alvorlig hodeskade da bilen hun var i ble bombardert i sørlige Jerusalem."

Kommentar #37

Bjørn Weld

14 innlegg  1290 kommentarer

Nilsen ser ikke

Publisert over 8 år siden

eller vil ikke se hvordan barn skyves frem som provokatører av sine egne til tross for dokumentasjon. Han kunne kanskje skrive en artikkel om hvorfor de dypest sett flaskes opp til provokasjonene.

Men mishandlingen av barn har flere sider og er selvfølgelig beklagelig.

Hovedproblemet har vært og er imidlertid at palestinaareberne ikke har tatt imot invitasjonen til fredelig samkvem, og slik har de skapt og skaper fortsatt sin miserasble situasjon selv i sin håpløse kamp mot rettstaten Israel som må sette inn store ressurser for å holde lov og orden. Menneskerettigetsbrudd skjer i alle land, og ikke kun slik denne rapporten gir inntrykk av jmf. Haugs kommentar.

Kommentar #38

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

Palestinske skolebøker fulle av hatpensum.

Publisert over 8 år siden

Det er ikke grenser for det hatet mot jøder og mot Israel som innprentes i palestinske barn og unge. Det er klart at slikt kan få negative følger for de unge.  UNICEF-rapporten må selvfølgelig sees også i dette lyset. Og Norge er med å betale for dette hatopplegget mot jødene / Israel. 

Skal en komme videre i arbeidet med å skape fred, så må søkelyset i høyeste grad også rettes mot den opplæring palestinske barn og unge får. 

http://www.miff.no/tema/palestinerne/palestinske-skoleboker-2001.htm

Kommentar #39

Kjetil Nilsen

64 innlegg  757 kommentarer

Weld & Evjen

Publisert over 8 år siden
Bjørn Weld. Gå til den siterte teksten.
Men mishandlingen av barn har flere sider og er selvfølgelig beklagelig. Hovedproblemet har vært og er imidlertid at palestinaareberne ikke har tatt imot invitasjonen til fredelig samkvem, og slik har de skapt og skaper fortsatt sin miserasble situasjon selv i sin håpløse kamp mot rettstaten Israel som må sette inn store ressurser for å holde lov og orden. Menneskerettigetsbrudd skjer i alle land,

Det starter jo ut bra for Weld med at han i alle fall finner mishandling av barn beklagelig.

Men så får vi høre "hovedproblemet" og hvem som er de skyldige: Det er ikke de som utfører mishandlingen, men den palestinske sivilbefolkningen - inkludert de mishandlede barna, om vi forstår ham rett. Hårreisende!

Israel må sette inn store ressurser for å holde «lov og orden», hevder Weld.
Nei, mishandlingen av mindre arrestanter er en klar indikasjon på hvor langt fra prinsippet om lov og orden Israel har beveget seg i styret av de okkuperte områdene. Det er i praksis et militærdiktatur, styrt etter militær justis. Som okkupasjonsmakt har Israel plikt i hht 4. Genevekonvensjon å beskytte sivilbefolkningen under okkupasjon, men gjør det motsatte.

Weld ser ikke dette – eller tror det sannsynligvis ikke før han får se det. Vel, så reis til Vestbredden. Ta en guidet tur med Breaking the Silence fra Central Bus Station i Vest-Jerusalem, og få førstehånds informasjon fra tidligere IDF soldater og offiserer om hva de har vært med på selv. Der vil Weld bl.a. få høre at arrestasjon – midt på natten - inngår som bevisst uro- og maktstrategi. Så langt fra lov og orden man kan komme. Arrestasjon og mishandling av uskyldige mindreårige er vanlig – ikke minst for å presse dem for informasjon. Om Weld velger å holde seg hjemme og ikke vil se selv, kan han lese seg opp på soldatenes virkelighetsbeskrivelser her: http://www.breakingthesilence.org.il/testimonies/publications  

Evjen er fortsatt uberørt av rapportene fra UNICEF - barna trenger ingen beskyttelsestiltak ved arrest. Han mener tydeligvis at barna er hjernevasket på skolen – og da er mishandling av dem greit, om vi forstår resonnementet hans rett.

Så kolporterer Evjen gamle velkjente myter om palestinske lærebøker – med et «faktagrunnlag» som baserer seg på «forskning» fra den ekstreme bosetter Itamar Marcus, nå bedre kjent fra Palestine Media Watch. - Takk for innspillet, og ide til ny artikkel.  

 

Kommentar #40

Bjørn Weld

14 innlegg  1290 kommentarer

Nilsen

Publisert over 8 år siden

Du vet ingenting om hvor mange ganger jeg har vært på Vestbredden,- hvorfor heter det forresten Vestbredden?  Jo, fordi Jordan kriget det til seg da staten Israel så dagens lys, og okkuperte det ulovlig i 19 år. Men det bryr visst ikke Nilsen seg om. Genevekonvensjonen er derfor snudd på hodet selv om Nilsen heller ikke skjønner såpass. Sålenge Nilsen ikke vil snakke om hva den grønne linjen er, og hvorfor den kom, - er det liten grunn til å snakke mer med Nilsen.  

 

 

Kommentar #41

Bjørn Weld

14 innlegg  1290 kommentarer

Israel Security Agency

Publisert over 8 år siden

Ettersom det kan være vanskelig å forstå forholdene på Vestbredden med norske briller, kan det være nyttig å se litt på sikkerhetssituasjonen;

Antallet terrorangrep og forsøk på terrorangrep mot Israel steg dramatisk fra august til september viser en rapport fra Israel Security Agency (Shin Bet). Dette skriver Israel Hayom. Ifølge Shin Bet ble 133 terrorangrep avverget i september, sammenliknet med 68 angrep i august. Dessverre mislyktes israelerne i å avverge to terrorangrep som førte til drapene på to israelske soldater, Gabriel Kobi, 20, den 19. september, og Tomer Hazan, 20, den 21 september.

Rapporten bemerker at de fleste terrorangrep den siste måneden fant sted i Judea og Samaria (Vestbredden). Fire av terrorangrepene fant sted nær grensen mot Gazastripen (mot fem i august), og 26 av angrepene fant sted i Jerusalem ( 25 i august).

Shin Bet bemerker også at forsvarets etterretning indikerte at det var en økning i terrororganisasjonenes motivasjon for å bortføre israelske soldater, spesielt i Judea og Samaria, for å bruke dem som forhandlingskort i eventuelle forhandlinger om frigivelse av palestinske fanger.

«Det har vært økende motivasjon blant palestinske terrorgrupper for å utføre bortføringsangrep med sikte på en fangeutveksling. De siste månedene har vi også sett en økning i trusselen om bortføring, som har manifestert seg i det voksende antallet av terrorceller som er avslørt av israelske sikkerhetsstyrker før de kunne sette sine planer ut i livet,» heter det rapporten fra Shin Bet.

Ifølge rapporten har israelske sikkerhetsstyrker forpurret 37 konkrete bortføringsforsøk siden begynnelsen av 2013.

(Forøvrig trenger ikke Nilsen bekymre seg over om u.t. eller andre skulle ha "forståelse for mishandling av barn". Men at noen kan bekymre seg over sirkularitetens servile monomani i Nilsen utrettelige fokus ( bare det kan ramme Israel ), bør jeg naturligvis tillate meg å nevne.)
 

Kommentar #42

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 8 år siden

http://www.timesofisrael.com/four-arrested-in-jerusalem-stoning-attack-that-injured-toddler/

"De mistenkte, arabiske ungdommer i alderen 15-20, vil bli brakt for en varetektsforlengelse før Jerusalem tingrett fredag ​​morgen, opplyser politiet."

"Det er på tide vi begynner å behandle en stein som våpen," sa han til Israels Kanal 10 TV.

"I midten av november, knivstakk en palestinsk tenåring den 19 år gamle soldaten Eden Atias flere ganger i nakken, og drepte ham mens han sov i tilstøtende sete på en buss på den sentrale busstasjonen i Afula."

Her video frå 11 november der palestinarane har mimrestund.

http://www.youtube.com/watch?v=5FS966PsF88#t=26

Kommentar #43

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

Når barn lærer å hate . . .

Publisert over 8 år siden

I Dagfinn Høybråtens blogg (februar 2013) finner vi denne beskrivelsen av opplæring til hat mot jødene og Israel:

 

«Når barn lærer å hate gir det lite håp om fred. Derfor er dokumentasjonen av systematisk jødehat på palestinsk barne-TV så alvorlig. Denne uken har KrF kjørt denne saken fram i Stortinget fra flere vinkler. Utenriksministeren har fått klar beskjed: Norge må gjøre det klinkende klart for sine palestinske venner at dette er utålelig.

Jødehatet og antisemittismen er en seiglivet kreftsvulst. Den har herjet over store deler av verden – lenge før staten Israel ble til. Også i Midtøsten. I dag dyrkes antisemittismen på de palestinske selvstyremyndighetenes egen TV-kanal.

KrF har tatt opp problemet i årevis. Vi har bedt Utenriksdepartementet kreve at palestinske selvstyremyndigheter får slutt på dette uvesenet. Men det har ikke skjedd. Den norske regjeringen har til nå avfunnet seg med det. Det er ikke nok at saken nevnes i «dialogen» med palestinerne. Antisemittismen er utålelig. Uvesenet må stanses.

Palestinske myndigheter må nå slutte å benekte problemet. Og den norske regjeringen må nå forlange at palestinske myndigheter forplikter seg til å rydde opp og fjerne det vedvarende jødehatet og antisemittismen som gjennomsyrer palestinsk TV.  Derfor tok KrF på ny opp saken i Stortinget sist onsdag. Vi ba utenriksministeren følge opp på en sterkere måte. Selv tok jeg spesielt opp hatpropagandaen som gis plass i palestinsk barne-TV. Ingen er tydeligvis så små og uskyldige at de skal slippe unna indoktrineringen!

NRK fortjener ros for at Dagsrevyen sist søndag hadde en bred TV-reportasje om jødehat på den palestinske TV-kanalen PBC. Der ble det påvist stadig hatpropaganda, antisemittisme og demonisering av Israel og jødene.

TV-stasjonen finansieres av palestinske selvstyremyndigheter. Ingen tviler på at de har kontrollmuligheter, hvis de vil bruke dem.  I stedet lar de sin statsfinansierte TV-kanal drive med demonisering av jøder, forvrengning av historien og heltedyrking av de som dreper sivile israelere i terroraksjoner. Hatpropagandaen undergraver det Norge forsøker å bygge opp: en fredelig konfliktløsning og en ansvarlig selvstyremyndighet på palestinsk side.

Det er uholdbart når statssekretær Larsen i Utenriksdepartementet overfor NRK omtaler antisemittismen på palestinsk TV som «eksempler», som han ikke betviler, men samtidig synes å avfinne seg med det. Hvorfor? Jo, fordi det, sitat: «er en del av et pågående politisk kamplandskap» - og har vært det lenge!

Programdirektøren i den palestinske TV-stasjonen tror han kan komme seg unna med ren bløff. Overfor NRK later han som om innslag av jødehat bare skjer en sjelden gang i live-sendinger som de ikke kan kontrollere. Og tilføyer at «dette prøver vi å korrigere i ettertid!» Norge bør nå kreve å få framlagt alle disse «korrigeringene»!

 

Jødehatet innprentes i unge barnesinn! Palestinske barn må pugge fraser med jødehat og de får applaus når de roper ut dette på barne-TV: «Vår fiende er Sion, Satan med hale!» Slik læres barn å tenke om jødene.

Voksne tror at «Profeten sier at vi skal bekjempe jødene og drepe dem.» Drap av jøder oppfattes av mange som en muslimplikt!

NRK dokumenterte at palestinsk TV forvrenger historien. Mange palestinere er hellig overbevist om at jødene styrer en sammensvergelse for å ta herredømme over verden. Slik holdes antisemittismen levende.

Virkelighetsfornektelsen fullbyrdes av den palestinske representanten i Norge, som hevder overfor NRK at jødehat har aldri vært en del av palestinsk kultur, ideologi eller historie. Men sannheten er at fordommer mot jøder fremmes og finansieres av de myndigheter han representerer! Utenriksdepartementet burde kalle ham inn på teppet, straks!

Jødehatet er i seg selv forkastelig. I tillegg inngår det i en systematisk propaganda for å fjerne Israel fra Midtøstens kart. Det er uforenlig med en fredelig konfliktløsning. Uforenlig med målene for norsk Midtøstenpolitikk. Og overmodent for historiens skraphaug.»

 

http://www.krf.no/ikbViewer/page/krf/blogg/artikkel?p_document_id=73225&blogg=16273

 

 

Kjetil Nilsen bruker alt sitt engasjement her på vd til å kritisere Israel – en stat som dessverre hele tida må kjempe for sin eksistens.  

Kommentar #44

Kjetil Nilsen

64 innlegg  757 kommentarer

Mishandling og hat

Publisert over 8 år siden
Helge Evjen. Gå til den siterte teksten.
Jødehatet er i seg selv forkastelig.

Ja - jeg er fullstendig enig i at jødehat og antisemittisme er forkastelig og må fordømmes på det sterkeste og bekjempes.

Generelt vet vi at mishandling, overgrep og maktmisbruk gir næring til hat - enten vi forholder oss til individplanet eller til et systemisk nivå - f.eks. i forholdet mellom statlige myndigheter og en intern minoritet eller en okkupert befolkning.   

Derfor er det oppsiktsvekkende at Evjen bruker sitt engasjement og sin energi på å argumentere mot et innlegg som tar til orde for enkle tiltak som vil hindre omfattende, systematisk og institusjonalisert mishandling av mindreårige palestinske arrestanter. 

Evjen benekter ikke at mishandlingen finner sted - han forsvarer den!
La oss igjen minne om de enkle tiltak Evjen ikke kan gi sin tilslutning til:  

1. Arrestasjoner av barn skal finne sted på dagtid - ikke midt på natten som ofte gjøres nå
2. Ved arrestasjon skal barna og deres foresatte bli informert skriftlig, på arabisk, om deres rettigheter 
3. Før avhør av barn finner sted, skal de gis mulighet til å konsultere advokat 
4. Alle barn skal ledsages av en representant for familien under avhør
5. Alle avhør av barn skal dokumenteres med lyd/bilde
6. Ved brudd på ett eller flere av disse sentrale punktene, opphører rettsprosessen og barnet løslates umiddelbart

Selv om ingenting tyder på Evjen er opptatt av at også palestinske barn har krav på universell rettssikkerhet og beskyttelse, er det likevel utrolig at han ikke vil ha stans i en systematisk mishandling som han vet gir direkte næring til jødehat.  

Kommentar #45

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

Tenk deg nå litt om, Kjetil !

Publisert over 8 år siden

Det som gjør situasjonen svært, svært vanskelig, er at de palestinske lederne ikke aksepterer jødenes tilstedeværelse - og aldeles ikke at jødene skal ha sin stat. Og hva var det som skjedde med jødene i bl.a. det som ble Jordan (denne staten har forresten flertall av palestinere – med andre ord en palestinsk stat). Her ble jødene jaget ut. Det ble de også på Vestbredden (Judea og Samaria) da Jordan okkuperte og seinere annekterte området.  Og så blir palestinske barn lært opp i jødehat på skolen. Og da får vi slike situasjoner som bl.a. dette:

«Tidligere i november ble et ektepar skadd mens de kjørte på hovedveien øst for Betlehem. Bilen ble truffet av en molotovcoctail og eksploderte. Midt i november ble den 19 år gamle soldaten Eden Atias drept av flere knivstikk av en palestinsk tenåring mens han satt og ventet på bussen i byen Afula. I mars ble den tre år gamle Adele Bitton alvorlig skadd av steiner som ble kastet mot morens bil nær byen Ariel i Samaria.»

Mer om dette kan du lese her:   http://www.dagen.no/2013/11/30/israel/muslimer/vold/palestinere/186787

Nærmest daglig er det lignende episoder. Og det har selvfølgelig sin klare årsak. Palestinske barn og unge blir opplært til å hate jødene. Dette forholdet burde for lengst vært tatt opp i FN. 

Kommentar #46

Kjetil Nilsen

64 innlegg  757 kommentarer

Fornektelsen

Publisert over 8 år siden
Helge Evjen. Gå til den siterte teksten.
Nærmest daglig er det lignende episoder. Og det har selvfølgelig sin klare årsak. Palestinske barn og unge blir opplært til å hate jødene.

Ditt problem er at du fornekter okkupasjonen - en okkupasjon som nå snart har vart i 50 år. Da lukker du samtidig øynene for brutaliteten de okkuperte må leve med dag ut og dag inn. Det rammer ikke minst barna.

Nå har du skrevet 9 kommentarer til et innlegg som dokumenterer systemisk mishandling av mindreårige arrestanter, og hvordan man med enkle tiltak kan forebygge denne mishandlingen. Normalt vil enhver kunne slutte seg til dette. Men ikke du....  Du vil ikke forholde deg til saken.

Du må forklare all motstand fra palestinsk side mot okkupasjonen - enten den er voldelig eller ikke-voldelig - med alt mulig annet enn utløst av den brutale okkupasjonen: f.eks. innpodet hat gjennom skole og TV (hvor lenge har palestinerne hatt tilgang til TV, forresten?)  

Selv om vi skulle akseptere at din påstand at alle palestinske barn er opplært i hat, så kan du vel ikke i fullt alvor mene at de ikke har krav på grunnleggende rettsbeskyttelse - en beskyttelse Israel forøvrig har forpliktet seg til gjennom tilslutning til ulike internasjonale konvensjoner. 

Dessuten; du tar indirekte for gitt at alle barn er skyldige. Men ikke alle som blir arrestert, viser seg å ha gjort noe galt. De blir likevel utsatt for samme mishandling. Massearrestasjoner av barn gjennomføres i strid med alle siviliserte rettsprinsipper.

Håndtering av saken du refererer til fra i mars, der tre år gamle Adele Bitton, angivelig ble skadd av steiner som ble kastet mot morens bil nær byen Ariel i Samaria, er eksempel på uakseptabel justis. Moren kjørte inn i en parkert lastebil, men det var ingen vitner til noe steinkasting. Likevel sitter idag fem gutter fengslet for steinkasting - de såkalte Hares boys. 

Typisk i slike tilfeller: Nærmeste landsby til angrepet/ulykken - i dette tilfellet Hares - ble raidet av soldater kl 03 på natten. Hjem ble invadert. Massearrestasjon av gutter fant sted, med strips og bind for øynene ble de ført bort. Militærdomstolen har dømt og fengslet fem - uten bevis. Slik er okkupasjonen. 

De øvrige eksemplene du refererer til er forøvrig knyttet til individuell vold - ikke til en institusjonalisert vold fra f.eks. palestinske selvstyremyndigheter overfor jødiske bosettere. Individuell brutal vold fra bosettere overfor palestinere forekommer i langt større omfang.  

Eksempel på okkupasjonens brutale virkelighet: Torsdag døde Nour M Afaneh på vei til sykehus i Betlehem. Ambulansen kom ikke gjennom checkpointet som normalt er åpent - det ble stengt tre dager tidligere, selvfølgelig uten noen form for varsling for de okkuperte. Ambulansen forsøkte da å ta seg den lange veien til Ramallah i stedet, men rakk ikke fram før Nour døde. Nour ble 14 år. Slik er okkupasjonen - en okkupasjon du også snart bør se.

Kommentar #47

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

Se nå realitetene !

Publisert over 8 år siden

Kjetil Nilsen, du kommer med diverse påstander mot meg som aldeles ikke er sanne. Jeg har verken direkte eller indirekte sagt at «alle barn er skyldige».  Det jeg tydelig har påpekt er at palestinske barn og ungdom blir gjennom bl.a. skole, som også Norge er med å finansiere, opplært i at Israel og jødene ikke har rett til noe sted i midtøstenområdet. Og det er denne antiinnstillingen som ligger i bunnen og gir gode vekstvilkår for hat og kriminelle handlinger. Det må også du Kjetil kunne forstå.

Palestinske barn, så vel som alle andre barn, har krav på rettsbeskyttelse. Men i dette ligger det også et ansvar som de voksne må rette seg etter – og det er at de ikke med sine opplegg skaper et uheldig miljø som gir vekstvilkår for kriminalitet. Og det er nettopp dette som skjer i disse områdene det her gjelder.

Når det gjelder begrepet «okkupasjon», så ligger det flere betydninger i ordet – alt etter hvor en er – og hvem en er. Blant arabere, palestinere, islamtilhengere i dette området menes det at alt land som Israel har hatt fra 1948 er okkuperte områder.

Det er stygt, meget stygt, at det ikke reageres på den jødehatholdningen / naziholdningen som gjorde at jødene ble jaget ut fra Transjordan / Jordan og flere andre steder. Og nå er det også galt at de bor på Vestbredden – et område jødene ble jaget ut fra for ikke så mange år siden.

Det blir for enkelt å skylde på Israel heile tida. Israel gir plass og rettigheter for arabere i sitt område. Den samme linja må også en eventuell ny palestinsk stat kunne føre – de må kunne gi plass og rettigheter for jøder. Uten ei slik linje blir det ingen fred.

Kommentar #48

Kjetil Nilsen

64 innlegg  757 kommentarer

Rettsbeskyttelse for barn

Publisert over 8 år siden
Helge Evjen. Gå til den siterte teksten.
Palestinske barn, så vel som alle andre barn, har krav på rettsbeskyttelse.

Der fikk vi det heldigvis uttalt direkte fra deg: Palestinske barn, såvel som alle andre barn, har krav på rettsbeskyttelse.

Hvorfor sa du ikke det med en gang - for det er barns behov for rettsbeskyttelse denne artikkelen handler om. Da er du forhåpentligvis også enig i den ufarlige konklusjonen at seks enkle rettsbeskyttende tiltak bør iverksettes av isrealske myndigheter straks:  

1. Arrestasjoner av barn skal finne sted på dagtid - ikke midt på natten som ofte gjøres nå
2. Ved arrestasjon skal barna og deres foresatte bli informert skriftlig, på arabisk, om deres rettigheter 
3. Før avhør av barn finner sted, skal de gis mulighet til å konsultere advokat 
4. Alle barn skal ledsages av en representant for familien under avhør
5. Alle avhør av barn skal dokumenteres med lyd/bilde
6. Ved brudd på ett eller flere av disse sentrale punktene, opphører rettsprosessen og barnet løslates umiddelbart

Og til trøst for dem som måtte frykte at okkupasjonen svekkes med disse beskyttelsstiltakene; de kan ta det helt med ro:
Det tunge militære nærværet og militærdomstolene vil vedvare; bosettingene vil bestå og bygges ut; kollektiv avstraffelse av hele palestinske bysamfunn vil fortsatt benyttes; massearrestasjonene vil pågå som før; nettverket av bypass-roads vil bygges ut; muren vil forsterkes; checkpostene vil fortsatt hindre fri ferdsel; grusing av palestinske hjem og beslagleggelse av eiendom vil fortsette; inntektsbringende oliventrær skal brennes eller sages ned; mennesker skal fordrives som før...

Okkupasjonen er med andre ord mer enn en semantisk diskusjon. Virkeligheten på bakken er ikke til å ta feil av. Som rabbiner Donniel Hartman sier i en av sine artikler If it looks like an occupation, and acts like an occupation, it is an occupation.     

Kommentar #49

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

At en kan juble for disse fangene

Publisert over 8 år siden

At en ikke klare å se hva som skjer og hva som har skjedd i dette som har med Israel og Palestina - araberne er ganske alvorlig for de som debatter her inne, og gjøre til kjenne sitt ensidige hat til den eneste landet som har et rettsystem og forholde seg til.

At en kan juble for disse fangene de fleste mordere som er frigitt fra israelske fengsel og som blir tiljublet med store penge honorarer og gode stilinger i det offentlig, er etter mitt syn meget dårlig.

 

Denne penge galoppen er Norge med på og støtter.

 

Hvorfor hører vi ikke tilsvarende opptøyer der israelske barn gjør det som disse palestinsk – arabiske barna gjør?

Kommentar #50

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Rettssystemet

Publisert over 8 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
At en ikke klare å se hva som skjer og hva som har skjedd i dette som har med Israel og Palestina - araberne er ganske alvorlig for de som debatter her inne, og gjøre til kjenne sitt ensidige hat til den eneste landet som har et rettsystem og forholde seg til.

Nåja - alt er relativt, heter det. Du kan jo spørre noen av de 30-40.000 israelske beduiner i Negev som nå etter pålegg fra regjeringen skal tvangsflyttes fra sine 40 landsbyer etter at 700 kvadratkilometer blir konfiskert. Hva betyr rettssystemet for dem?

Myndighetene argumenterer med at de på sikt vil få det bedre, men protestene er høylydte og til dels voldelige.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere