Kjetil Nilsen

64

UNICEF: - Israel fortsetter mishandlingen

Trass i Israels løfter til UNICEF tidligere i år om å styrke rettssikkerheten for fengslede palestinske barn, viser ny rapport at mishandlingen forverres.

Publisert: 25. nov 2013

Det er bare et drøyt halvår siden UNICEF kom med rapporten Children in Israeli Military Detention. Den avdekket grov mishandling og overgrep av palestinske barn som kom i kontakt med det israelske militære rettsapparatet i de okkuperte områdene.

Omfattende; systematisk;
 institusjonalisert - det var ordene UNICEF brukte i beskrivelsen av mishandlingen av mindreårige palestinere fra de ble anholdt, transportert, forhørt og fengslet.   

I alt 38 tiltak gikk israelske myndigheter med på å se nærmere på og iverksette i samarbeid med UNICEF, for å trygge rettssikkerheten til arresterte barn. Forøvrig en rettssikkerhet barn har krav på, i henhold til internasjonale konvensjoner Israel har ratifisert.

I månedene etter at rapporten ble publisert i mars, har UNICEF fulgt opp arbeidet og overvåket situasjonen via såkalt Monitoring and Reporting Mechanism on Grave Child Rights Violations. Til dette formålet har de innsamlet vitnesbyrd fra 19 barn som var arrestert i perioden mars – juni, og der avdekket UNICEF bl.a. følgende:


* 100% av barna fikk hendene bundet på en smertefull måte med stramme strips 
* 84% av barna fikk bind for øynene 
* 100% av barna ble utsatt for fysisk vold, inkludert slag mot hodet og i ansiktet med metallgjenstand
* Ingen av barna ble informert om rett til advokat før avhør
* Ingen av barna ble fulgt av sine foreldre ved arrest 

Dokumentasjonen fra UNICEF viser dermed at rettssikkerheten for arresterte palestinske barn snarere har forverret seg enn blitt tryggere, etter at den første rapporten kom i mars. 

I tillegg fremkommer det av data fra Israel Prison Service at ca 50% av de fengslede palestinske barna holdes fengslet i selve Israel – altså fraktet ut av okkupert område, hvilket er i strid med artikkel 76 i den 4. Geneve-konvensjonen.

Advokat Gerard Horton i Military Court Watch mener det er 6 kjernepunkter blant de 38 forbedringstiltakene som UNICEF pekte på i sin opprinnelige rapport, som burde innføres umiddelbart: 

1. Arrestasjoner av barn skal finne sted på dagtid - ikke midt på natten som ofte gjøres nå
2. Ved arrestasjon skal barna og deres foresatte bli informert skriftlig, på arabisk, om deres rettigheter 
3. Før avhør av barn finner sted, skal de gis mulighet til å konsultere advokat 
4. Alle barn skal ledsages av en representant for familien under avhør
5. Alle avhør av barn skal dokumenteres med lyd/bilde
6. Ved brudd på ett eller flere av disse sentrale punktene, opphører rettsprosessen og barnet løslates umiddelbart

Det finnes ingen unnskyldning for at ikke israelske myndigheter straks skal iverksette og etterleve disse grunnleggende rettighetene for fengslede palestinske barn. Dette bør de også påminnes om av norske myndigheter. 

Den blå-blå regjeringen annonserte i regjeringserklæringen at den ønsker å bringe mer balanse i Midtøsten-politikken. Da finnes det vel knapt noe mer ubalansert å gripe fatt i enn det asymmetriske maktforholdet mellom israelsk militærjustis og et forsvarsløst, fengslet palestinsk barn.

Derfor; utenriksminister Børge Brende, ta opp denne politisk ukompliserte - men viktige - saken med israelske myndigheter snarest! 

------------------

REF.:

Dokumentasjonen fra UNICEF (oktober 2013)  
Children in Israeli Military Detention  (UNICEF-rapport, mars 2013) 

 

Kommentar #51

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Nåja - alt er relativt, heter det. Du kan jo spørre noen av de 30-40.000 israelske beduiner i Negev som nå etter pålegg fra regjeringen skal tvangsflyttes fra sine 40 landsbyer etter at 700 kvadratkilometer blir konfiskert. Hva betyr rettssystemet for dem?

Myndighetene argumenterer med at de på sikt vil få det bedre, men protestene er høylydte og til dels voldelige.

Har du en link til dette?

Kommentar #52

Kjetil Nilsen

64 innlegg  757 kommentarer

Projisering

Publisert rundt 8 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
ganske alvorlig for de som debatter her inne, og gjøre til kjenne sitt ensidige hat

Ettersom du fremsetter anklage om ensidig hat nettopp på denne tråden jeg har startet, er vel dette adressert til meg.

Jeg kan imidlertid forsikre deg at jeg ikke er så primitiv i tankegangen at jeg går rundt og hater - verken enkeltpersoner, hele folkegrupper eller land. Det er meg totalt fremmed. Dersom man funderer politisk analyse og kritkk på hat, er man på ville veier. 

Men, På seg selv kjenner man andre, heter det som kjent, så her er det nok din måte å betrakte verden på som projiseres på dine meningsmotstandere.

Kommentar #53

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

LinkedIn

Publisert rundt 8 år siden
Kommentar #54

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Kjetil Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Ettersom du fremsetter anklage om ensidig hat nettopp på denne tråden jeg har startet, er vel dette adressert til meg.

Jeg kan imidlertid forsikre deg at jeg ikke er så primitiv i tankegangen at jeg går rundt og hater - verken enkeltpersoner, hele folkegrupper eller land. Det er meg totalt fremmed. Dersom man funderer politisk analyse og kritkk på hat, er man på ville veier.

Men, På seg selv kjenner man andre, heter det som kjent, så her er det nok din måte å betrakte verden på som projiseres på dine meningsmotstandere.

Nå vet ikke jeg hva du legge i ordet hat, men det du skriver er i hvert fall slik å forstå for de fleste her inne på forumet!

Kommentar #55

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

Ord om Israel og jødene:

Publisert rundt 8 år siden

Rabbiner Leon av Modena sa det slik:

«Ti grader lidelse ble gitt universet.  Israel fikk ni, resten av verden én.»

Og Golda Meir sa dette:

«Jødene får verdens medfølelse bare når de er ofre for forfølgelse.  Når de forsvarer seg og avviker fra bildet av den ynkverdige jøde, blir folk rasende på dem.»

Og så Vicki Baum:

«Å være jøde er en skjebne.»


Kommentar #56

Kjetil Nilsen

64 innlegg  757 kommentarer

Moralsk veiledning

Publisert rundt 8 år siden

- Okkupasjonen av et annet folk, og det å behandle dem etter standarder vi selv aldri ville ha godtatt, representerer brudd på jødiske prinsipper og internasjonale moralske verdier.

Rabbiner Donniel Hartman i If it Looks Like an Occupation, and Acts Like an Occupation, it is an Occupation:

Kommentar #57

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Kjetil Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Rabbiner Donniel Hartman

Ja, Hartman går inn for ei tostatsløsning - og dette har vært Israels holdning også.  Men problemet er at de palestinske lederne har avvist det.  De vil ha alt.

Kommentar #58

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Nåja - alt er relativt, heter det. Du kan jo spørre noen av de 30-40.000 israelske beduiner i Negev som nå etter pålegg fra regjeringen skal tvangsflyttes fra sine 40 landsbyer etter at 700 kvadratkilometer blir konfiskert. Hva betyr rettssystemet for dem?

Dette du skriver her er dette blitt gjennomført, eller er det noe som skjer i disse dager, har ikke sett dette i noen dags nyheter om det som skjer i Israel og den politikk som har gått på disse ting du sier her?

Det virker for meg litt stort tall når en operere med 30-40000?

Kommentar #59

Bjørn Weld

14 innlegg  1290 kommentarer

Juridisk veiledning

Publisert rundt 8 år siden

Moral kan være så mangt. Jeg leste rabbiner Hartmans artikkel som ikke berørte Israels rett til Judea og Samaria fra en juridisk synsvinkel. Det forhold at selv mange israelere ikke kjenner sin egen historie gjør ikke den grønne linjen juridisk aktverdig mht. grenser av den grunn.

Så nå bør Nilsen gjøre rede for hvorfor arabernes aggresjon mot den nyfødte staten skal belønnes. Mener han virkelig at det er ok når arabere okkuperer, men ikke når jøder driver okkupantene tilbake selv når disse okkupantene angriper igjen ?

Si meg Nilsen; gikk araberne til krig den 15 mai 1948 ?  Hvis ikke, - hvordan oppstod den grønne linjen ?  Og ev. hvor og når ble den grønne linjen internasjonalt anerkjente grenser ? 

Kan du iikke svare på dette, er det ingen grunn til å ta deg på alvor. Videre må du snarest slutte å snakke om en israelsk okupasjon om det da skulle finnes et grunnleggende moralsk element i posisjonen din. Den synes å være fraværende nemlig, og helt på hendene til provokatere som ikke vil leve i fredelig sameksistens med jødene, - ikke at alle er slik, men pga. av lederne som hisser opp.

Men altså; den grønne linjen, - hva er den, - hvorfor kom den ?

Kommentar #60

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

@Veland

Publisert rundt 8 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Dette du skriver her er dette blitt gjennomført, eller er det noe som skjer i disse dager, har ikke sett dette i noen dags nyheter om det som skjer i Israel og den politikk som har gått på disse ting du sier her?

Det virker for meg litt stort tall når en operere med 30-40000?

Svarene finner du vel i linkene jeg ga deg på forrige side??

Kommentar #61

Bjørn Weld

14 innlegg  1290 kommentarer

Leif

Publisert rundt 8 år siden

Jeg så nettopp et innslag på Al Jazeera om saken, - og synes representanten for Israel kom nokså greitt fra det.

Men du er vel ekspert på den grønne linjen, Gullberg;  Når ble Jordans aggressive og brutale okkupasjon gjort legal ?  Meg bekjent ble Jordan anneksjon av Vestbredden kun anerkjent av Pakistan og England, - en noe pussig parhest i fritt trav, ikke ?

Kommentar #62

Kjetil Nilsen

64 innlegg  757 kommentarer

Prawer Begin Plan

Publisert rundt 8 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Dette du skriver her er dette blitt gjennomført, eller er det noe som skjer i disse dager, har ikke sett dette i noen dags nyheter om det som skjer i Israel

The Prawer–Begin plan er stikkordet her. Netanyahu-regjeringen fikk første formellell godkjenning i Knesset i juni i år, men endelig iverksettelse gjenstår. 

Ca 40.000  beduiner (noen opererer med tall opp til 70.000) fra Negev vil bli fordrevet. Store protester fant sted igår i Haifa, Jerusalem, Jaffah og Hura - men også flere steder i utlandet, spesielt England.  

Rabbis for Human Rights, ved President rabbiner Arik Ascherman, er blant de som har engasjert seg sterkt. Som han sier i en appell  sendt ut før et møte i Knesset i november: - Vi håper å få stoppet iverksettelse av planen, fordi våre meningsmålinger viser at vi israelske jøder har en mer utviklet moralsk rettferdssans enn det som kommer til uttrykk i regjeringens Prawer-Begin plan. 

Her omtales lørdagens protester: 

http://www.haaretz.com/news/national/1.560995

Samleside

http://www.haaretz.com/misc/search-results

Til Rabbis for Human Rights:

http://rhr.org.il/eng/stop-prawer/

Kommentar #63

Bjørn Weld

14 innlegg  1290 kommentarer

The Prawer Plan

Publisert rundt 8 år siden

In response to the demonstrations, Israeli foreign minister Avigdor Lieberman said: "We are fighting over the national land of the Jewish people and there are those that intentionally try to steal that land and control it by force. It is impossible to close our eyes and run from this reality."

In a statement emailed to the media on Saturday night, the body that co-ordinates Israeli government policy on the Bedouin criticised the protests on Saturday. "Extremists, many of whom are not Bedouin, chose to divert the open debate about a purely social and humanitarian cause into a confrontation, falsely linked to the Palestinian issue," it said.

The Prawer Plan was aimed at providing "adequate housing, public services and a better future for [the] children" of the Bedouin population in the Negev. It would allow them to "integrate into the fabric of a modern state while preserving their traditions," the statement said.

Kommentar #64

Mohamed Abdishazan

32 innlegg  618 kommentarer

Takk

Publisert rundt 8 år siden
Det er alltid en sann fryd å lese innleggene til Kjetil Nilsen - selv om det er ondskapen og overgrepene til staten Israel han skriver om. Takk til Nilsen for å gjøre oss oppmerksom på disse rapportene om Israels ugjerninger mot den palestinske sivilbefolkningen.
Kommentar #65

Kjetil Nilsen

64 innlegg  757 kommentarer

@Mohamed

Publisert rundt 8 år siden

Takk for oppmuntrende kommentar, Mohamed! 

Kommentar #66

Bjørn Weld

14 innlegg  1290 kommentarer

Flott

Publisert rundt 8 år siden

at Mohamed artikulerer så klart hvor han står, men akkurat uventet kan det ikke sies å være. 

Kommentar #67

Bjørn Weld

14 innlegg  1290 kommentarer

Ingen pressefrihet i PA

Publisert rundt 8 år siden
16 journalister sitter fengslet på Vestbredden og i Gaza. Hvorfor er vestlige medier tause? spør journalisten Eid Bassem som selv har vært arrestert.

Han hevder palestinske journalister bare har frihet til å skrive det de politiske lederne liker å høre. Journalister som ikke gjør det, blir arrestert og holdes fengslet uten rettergang gjerne i flere måneder. Andre journalister blir innkalt til politiet og fortalt at de står for tur dersom de ikke innordner seg systemet.

Ytringsfriheten og pressefriheten har trange kår på Vestbredden og i Gaza. Ni palestinere er for tiden arrestert på Vestbredden for sin journalistiske virksomhet, mens sju palestinske journalister er fengslet i Gaza av samme grunn.

Kommentar #68

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Bjørn Weld. Gå til den siterte teksten.
Han hevder palestinske journalister bare har frihet til å skrive det de politiske lederne liker å høre.

Kven hugsar ikkje denne episoden som gjekk kloden rundt ?

http://www.youtube.com/watch?v=DzsCBFhCsyY

---------------------------------------------------------------------------- -

http://www.youtube.com/watch?v=tqjwLKdg9ro

Moses was a Muslim who led Palestinian Muslims out of Egypt

Løgn og bedrag er ein naturleg del av indoktrineringa til palestinarane.

http://www.youtube.com/watch?v=NWM1iepOY0M

PA Mufti says "There never was a Temple... for the Jews" on PA 

http://www.youtube.com/watch?v=YIBNRVgq59Y

Hamas indoctrination of Kids: Bombs more precious than children

Kommentar #69

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

Vennligst forklar nærmere !

Publisert rundt 8 år siden

 

Mohammed Abdishazan bruker begrepet «ondskap» om Israel i kommentar 70. Kjetil Nilsen takker for denne kommentaren.

Både Kjetil Nilsen og Mohammed Abdishazan bør nå forklare hva de mener med å bruke dette begrepet mot Israel.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere