Arne Johnsen jr.

21

Forbrytelse og straff

Voldskriminalitet straffes for mildt.

Publisert: 21. nov 2013

Jeg har dessverre lest avisen igjen:

Den svenske statsborgeren som i fjor slo i hjel en kvinnelig dørvakt i Skien ble her om dagen dømt til fengsel i ett år og ni måneder (hvorav ni måneder betinget!) for sin ugjerning.  Dette er straffen for å utslette et liv og etterlate fem barn uten mamma. Dette er straffen vi gir en mann som tidligere er dømt for bl.a. vold mot tjenestemann og voldtekt av barn i Sverige.

Og Aftenposten skrev denne uken om ungdommer som var tatt for utallige ran, bl.a. av en niåring (!). De fikk ingen straff, men ble belønnet med tur til Tusenfryd.

To eksempler. Men det holder.

**

Slikt er en dessverre måttet bli vant til å lese. Systematisk mildhet mot voldsmenn, i beste fall tilfeldig hjelp for ofrene og deres nærmeste. I verste fall et slag i trynet.

Det er ikke enten-eller, vil mange si. Jo, det er nettopp det det er. Vårt samfunn har valgt ivaretakelse av gjerningmenn.

Rop om strengere straffer møtes også med at «det ikke hjelper», voldsmenn blir ikke bedre av slikt. Nei, det kan godt hende. Jeg vet ikke. Jeg er ikke kriminolog. Eller sosionom. Eller psykolog. Eller forsvarsadvokat. Eller noen annen som har som levebrød å dele ut puter for underarmsbruk.

Det er heller ikke sikkert at ofrene får det noe bedre av at gjerningsmenn straffes hardt. Men det sender ut to viktige signaler:

Til ofrene: Dette tar samfunnet alvorlig.

Til potensielle voldsmenn: Voldsutøvelse er svært risikabelt, vi vil ta fra deg din frihet i lang, lang tid.

**

 

NB: Et lite ønske: Hvis noen skulle ønske å svare, kan dette bli en justisdebatt og ikke en innvandringsdebatt? Jeg vet at alle gjerningsmennene i de to sakene jeg refererer til opprinnelig er ikke-vestlige, og jeg er gjerne med på en debatt om dette. Men i så fall i en annen tråd.

Kommentar #151

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Nettopp

Publisert nesten 8 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg kunne ønske at debatten gikk litt dypere og inn i de mer vanskelige avveiningene. Det handler ikke om streng straff mot mild straff. Det bli en debatt uten verdi, to falske motsettninger.

Et helt vesentlig poeng.

Kommentar #152

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Han sa bl.a at de hadde en person i fengslet som ikke før var sluppet løs, før han var tilbake igjen

I min ungdom så kjente jeg en person som brukte å gjøre innbrudd og stjele og slikt. Han gjorde det om sommeren og satt inne stort sett om vinteren. Han sa at det å slå ned eldre damer var lavmål, men det siste jeg fikk høre om han var  at han hadde ranet en eldre dame.

En gang besøkte jeg og min kjæreste han i fengselet. Han var ikke der da vi kom, fordi han var på fotballkamp, men vi fikk omvisning. Vi fikk se rommene som var uten lås, vi fikk se treningsrommet og biljardrommet. Der fikk han bo gratis noen måneder hvert år fordi han var kriminell.

Og jeg skjønner godt at han trivdes med det. Han gikk på trygd, så trygden sparte han opp, mens han var der. Så han hadde nok med penger. Skjønner godt at det kan bli en livsstil man kan trives med.

Men som du sier, noe må være galt et sted.

Kommentar #153

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg ser ikke hvordan vi skulle kunne beskytte oss mot denne typen mennesker, for man må tross alt forsøke å få dem ut av fengsel og over i vanlig liv.

Hvorfor må man slippe ut igjen farlige mennesker om det er reell fare for andres liv og helse? 

Kommentar #154

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Urimelig lave straffer oppleves av ofrene som at man bagatelliserer deres lidelser og oppleves som dypt urettferdig og krenkende. Det opptar meg mer en at innsatte synes det er kjipt å sitte innesperret.

Det her syns jeg også er viktig. Hvem er det vi har mest empati med (?) forbryteren eller offeret. Og hva gjør vi for den kriminelle og hva gjør vi for offeret.  For at det skal bli mest mulig rettferdig samfunn å bo i.

Kommentar #155

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Og jeg skjønner godt at han trivdes med det. Han gikk på trygd, så trygden sparte han opp, mens han var der. Så han hadde nok med penger. Skjønner godt at det kan bli en livsstil man kan trives med.

En tanke slo meg. Kanskje man kunne tilby denne luksusen også for de som ikke gjorde noe kriminellt? At man fikk samme tilbud om man var lovlydig. Da hadde han jo sluppet å gjøre forbrytelser for å bli satt inn. Men forbrytelsene var kanskje en glede i seg selv..

 

Kommentar #156

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Godt forslag

Publisert nesten 8 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
En tanke slo meg. Kanskje man kunne tilby denne luksusen også for de som ikke gjorde noe kriminellt? At man fikk samme tilbud om man var lovlydig. Da hadde han jo sluppet å gjøre forbrytelser for å bli satt inn. Men forbrytelsene var kanskje en glede i seg selv..

Etter lang og tro tjeneste som lovlydig borger og skattebetaler ville det vært en rettferdig avslutning på livet.
Faktum er vel at de kriminelle har et bedre opplegg i fengsel enn de gamle har det på gamlehjemmet. 

Kommentar #157

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Etter lang og tro tjeneste som lovlydig borger og skattebetaler ville det vært en rettferdig avslutning på livet.
Faktum er vel at de kriminelle har et bedre opplegg i fengsel enn de gamle har det på gamlehjemmet.

På sykehjem reduserer de hele tiden på helsepersonell. Og så må de betale nesten hele trygden for å bo der.

Det er synd man må være så kriminell at man må gjøre grove forbrytelser for å komme til Bastøy f.eks. Jeg kunne godt tenkt meg å bo på Bastøy. Det høres ut som det drømmestedet. Men det er bare de verste forunt. Tenk å bo der gratis i tillegg! Og spare trygden sin mens man bor der. Jaja, noen har det godt her i Norge.

Kommentar #158

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Dette er sakens kjerne

Publisert nesten 8 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
På sykehjem reduserer de hele tiden på helsepersonell. Og så må de betale nesten hele trygden for å bo der.

Det er synd man må være så kriminell at man må gjøre grove forbrytelser for å komme til Bastøy f.eks. Jeg kunne godt tenkt meg å bo på Bastøy. Det høres ut som det drømmestedet. Men det er bare de verste forunt. Tenk å bo der gratis i tillegg! Og spare trygden sin mens man bor der. Jaja, noen har det godt her i Norge.

Jeg vet ikke om de som ivrer for mildere og kortere straffer har noe å si om dette her....Hva mener dere Christiansen og Johannesen.?

Hvor er rettferdigheten blitt av.? 

Kommentar #159

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Elendighet og harmoni

Publisert nesten 8 år siden

Det forekommer meg at den dogmatiske sosial-økonomiske teorien igjen kaster blår i øynene på folk.

Det er som om enkelte ikke vil (kan?) innse at det faktisk finnes folk som ikke er tvunget ut i alternative økonomier for å overleve, men som likevel velger kriminaliteten.

Sos-øk'ens naive og vakre harmonimodell dekker nok inn det meste --- for dens makt over våre forestillinger har vokst seg sterk. "Ingen gjør annerledes enn oss andre, hvis de har penger i lommen og ok oppvekst." Man forutsetter altså at alle egentlig, dypest sett, tenker og handler likt. Og at det er tilfeldige ytre forhold som eventuelt kan bringe folk på avveie.

Teoriens totale ambisjoner skaper imidlertid mengder av problemer for oss. For den lar oss ikke se klart. Den lar oss ikke se at folk faktisk kan være svært ulike, og at enkelte aktivt velger kriminelle miljøer selv om de ikke på noen måte er tvunget til det. Disse, som gjerne befinner seg i de øvre lag av kommandokjedene.

Noen oppnår også akkurat hva de ønsker ved å få fengselsstraff i Norge. Vi har en helt annen virkelighet i Norge anno 2013 enn for bare få tiår siden.

Kommentar #160

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor må man slippe ut igjen farlige mennesker om det er reell fare for andres liv og helse?

Fordi det skal foreligge et allmenngyldig juridisk grunnlag å gjøre det på. Jeg registrerer, særlig etter Rettsaken, at dette er noe vi er uenige om i Norge, og at kriteriene kan være anderledes enn jeg også først tror. Vi har forvaringsprinsippet som gjør at folk kan bli holdt ganske lenge om man ikke ser noen forbedring, men også dette har sin begrensning. Jeg er uenig i hele forvaringsprinsippet. Vi må ha en straffepleie som så godt det lar seg gjøre begrenser fengselstiden, men at man hjelper noen videre etterpå for de som trenger det. Her finnes det både offentlig og frivillig innsats. 

Kommentar #161

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Ja

Publisert nesten 8 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Det er som om enkelte ikke vil (kan?) innse at det faktisk finnes folk som ikke er tvunget ut i alternative økonomier for å overleve, men som likevel velger kriminaliteten.

Sos-øk'ens naive og vakre harmonimodell dekker nok inn det meste --- for dens makt over våre forestillinger har vokst seg sterk. "Ingen gjør annerledes enn oss andre, hvis de har penger i lommen og ok oppvekst." Man forutsetter altså at alle egentlig, dypest sett, tenker og handler likt. Og at det er tilfeldige ytre forhold som eventuelt kan bringe folk på avveie.

Teoriens totale ambisjoner skaper imidlertid mengder av problemer for oss. For den lar oss ikke se klart. Den lar oss ikke se at folk faktisk kan være svært ulike, og at enkelte aktivt velger kriminelle miljøer selv om de ikke på noen måte er tvunget til det. Disse, som gjerne befinner seg i de øvre lag av kommandokjedene.

Det minner meg om Arbeiderpartiets valgkampmateriale fra 50-årene som jeg har henvist til før. Der hadde man fattigdom som eneste forklaring på kriminalitet, og man var faktisk overbevsit om at dersom man utryddet fattigdommen, så ville samtidig all kriminalitet forsvinne.

Det finnes mange mennesker som føler seg utstøtt, dårlig behandlet, som er fattige og uten særlige håp om å komme ut av det, som likevel velger å løse sin egen situasjon med ærlighet og hardt arbeid.

Det er ingen automatikk i at noen blir kriminelle, ingen er skjebnebestemt til kriminalitet.  Mennesket gjør valg og velger hvordan de skal forholde seg til selv en håpløs situasjon.

Alle kriminelle har egenansvar for sine handlinger. Det bør aldri bortforklares.

Mvh Sverre

Kommentar #162

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Det her syns jeg også er viktig. Hvem er det vi har mest empati med (?) forbryteren eller offeret. Og hva gjør vi for den kriminelle og hva gjør vi for offeret. For at det skal bli mest mulig rettferdig samfunn å bo

Som et humant samfunn ivaretar vi begge, og forsøker at i så stor grad som mulig at det bare er forbryteren som får konsekvenser. Det kommer hele samfunnet til gode. Iblant er også gjerningsmannen et offer, som ikke har klart å leve med ovegrep i barndommen.

Det blir litt trist og lese at en som har vokst opp med vold og usikkerhet, som har fått vansker med å kontrollere sinne, skal påføres vold og usikkerhet som korreksjon i ett håp om at det skal virke bedre enn det gjorde under barndommen. For det han har gjort har han jo bare gjort for å få en luksuscelle i ett av våre lukseriøse fengsler.

Jeg synes våre eldre fortjener å gå ute i trygghet, og da foretrekker jeg at man forsøker og gi mulighet for positiv endring, eller i det minste ikke en forværring, før man slipper en fange ut.

Kommentar #163

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Det er ingen automatikk i at noen blir kriminelle, ingen er skjebnebestemt til kriminalitet. Mennesket gjør valg og velger hvordan de skal forholde seg til selv en håpløs situasjon.

Alle kriminelle har egenansvar for sine handlinger. Det bør aldri bortforklares.

Helt riktig. Envher er ansvarlig for sine handlinger. Envher velger hvordan de forholder seg til en håpløs situasjon.

En med ADHD må forholde seg til sine plager. Med god hjelp klarer flere å fungere enn uten god hjelp. En med Scizhofreni må velge hvordan han forholder seg til en alternativ virkelighetsoppfattning. Vi velger alikevel å hjelpe til å takle hverdagen. Det er ingen motsetning mellom at alle er ansvarlige for egne handlinger, og det å hjelpe noen med spesielle utfordringer.

Vi snakker ikke om straffefritak, vi snakker om hva vi gjør med forbrytere i tillegg til straff for å sikre ett samfunn det er godt å leve i for oss alle.

Kommentar #164

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Og det er jeg helt enig i

Publisert nesten 8 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Vi snakker ikke om straffefritak, vi snakker om hva vi gjør med forbrytere i tillegg til straff for å sikre ett samfunn det er godt å leve i for oss alle.

Jeg tror vi står ganske nærme hverandre i oppfatningen av straffens hensikt og innhold. :-)Det er det jo hyggelig å kunne slå fast, tatt i betraktning våre tidligere uenigheter.

Peace, man :-)

Mvh Sverre

Kommentar #165

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Det blir litt trist og lese at en som har vokst opp med vold og usikkerhet, som har fått vansker med å kontrollere sinne, skal påføres vold og usikkerhet som korreksjon i ett håp om at det skal virke bedre enn det gjorde under barndommen. For det han har gjort har han jo bare gjort for å få en luksuscelle i ett av våre lukseriøse fengsler

Jeg er så klart ikke for vold i fengselet, men jeg er for at kriminelle får en straff som gjør at de ikke ønsker den straffen, slik at straffen skal få en til å tenke, helst før noen begår en kriminell handling, men i verste fall etterpå.  Man skal ikke ønske å komme tilbake til fengselet, det blir feil.

Kommentar #166

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg er så klart ikke for vold i fengselet, men jeg er for at kriminelle får en straff som gjør at de ikke ønsker den straffen, slik at straffen skal få en til å tenke, helst før noen begår en kriminell handling, men i verste fall etterpå. Man skal ikke ønske å komme tilbake til fengselet, det blir feil.

Da er selvsagt land med strenge straffer de med minst kriminalitet? Dersom straff i seg selv er avskrekkende, så er det bare å sette opp straffe så synker kriminaliteten. Ikke sant?

Kommentar #167

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Vi må ha en straffepleie som så godt det lar seg gjøre begrenser fengselstiden, men at man hjelper noen videre etterpå for de som trenger det. Her finnes det både offentlig og frivillig innsats

Kanskje man kunne hatt ukentlige foredrag fra ofre over hvordan hverdagen deres har blitt etter overgrepet? Slik at de innsatte ble virkelig satt inn i ofrenes plager og deres ødelagte liv fra overgrepet. Det er jo ofrene som er ofre, ikke de kriminelle. De kriminelle bør bli flinkere til å ha empati og ikke bli styrt av egoisme.

Kommentar #168

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Da er selvsagt land med strenge straffer de med minst kriminalitet? Dersom straff i seg selv er avskrekkende, så er det bare å sette opp straffe så synker kriminaliteten. Ikke sant?

Det er en fordel for samfunnet at folk ikke ønsker seg inn i fengselet ihvertfall. Fordi det er så bra der. Da kan man si at samfunnet har en del av skylden for at enkelte blir/forblir kriminelle.

Kommentar #169

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Forholdene er ikke sammenlignbare

Publisert nesten 8 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Da er selvsagt land med strenge straffer de med minst kriminalitet? Dersom straff i seg selv er avskrekkende, så er det bare å sette opp straffe så synker kriminaliteten. Ikke sant?

Jeg antar at du ikke mener at dersom man senker straffene i USA, så vil kriminaliteten der avta?

Forskjellene mellom Norge og USA er så himmevide at ingenting egentlig er sammelignbart. Det blir alt for enkelt å henvise til land med høye strffer og påstå at høye straffer ikke har noen virkning. Ingen vet hvordan kriminalitetsbildet i USA ville vært med norske strafferammer. Personlig er jeg redd det ville falt temmelig uheldig ut for norske straffeliberalere.

Men ingen vet med sikkerhet.

Mvh Sverre

 

 

Kommentar #170

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Typisk for mange kriminelle

Publisert nesten 8 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Det er jo ofrene som er ofre, ikke de kriminelle. De kriminelle bør bli flinkere til å ha empati og ikke bli styrt av egoisme.

er at de helt mangler empati. Å ha opplegg i fengslene som lærer overgripere å sette seg i ofrenes sted, bør absolutt hilses velkommen

Jeg er helt på linje med Tunli her.

Mvh Sverre

 

Kommentar #171

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
er at de helt mangler empati. Å ha opplegg i fengslene som lærer overgripere å sette seg i ofrenes sted, bør absolutt hilses velkommen

Jeg er helt på linje med Tunli her.

Hvorfor ikke stole på ekspertisen her? Enkelte som mangler empati kan vanskelig lære seg det. Det finnes imidlertid program for denne gruppen som legger vekt på konsekvenser av handlinger og endring av atferd. Mye meninger her som ikke er koblet til fakta eller oppdatert kunnskap.

Da står vi igjen med forenklede problemstillinger som strengere straff vs ta i folk med silkehansker, eller at folk synes det er så koselig i fengsel at de stikker innom i ny og ne.

Kommentar #172

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Jeg antar at du ikke mener at dersom man senker straffene i USA, så vil kriminaliteten der avta?

Hvem som helst land. Iran. Dødsstraff for narkotika. De har ingen narkomane eller problem med narkotika, ikke sant?

Kina, satt i fengsel (uten luksus), henrettet, selger deler fra kroppen. Ingen kriminalitet i Kina, eller?

Hvis dette ikke er avskrekkende, hva skal da til? Kanskje vi må utvide debatten til å gjelde mer enn streng straff som om det skulle løse noe i seg selv.

I USA er det store regionale forskjeller, det burde være lett og se om strenge straffer gir automatisk mindre kriminalitet.

Kommentar #173

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Mitt spørsmål var uhyre enkelt

Publisert nesten 8 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
I USA er det store regionale forskjeller, det burde være lett og se om strenge straffer gir automatisk mindre kriminalitet.

Tror du lavere straffer ville føre til mindre kriminalitet i USA?

Ja eller nei?

Mvh Sverre

Kommentar #174

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Jeg har brukt mange poster på å forklare at det blir en missforstått vinkel, da ville det være rart om jeg pluttselig kunne svare ja eller nei på ett spørsmål jeg sier er feil å stille.

Kommentar #175

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Dersom straff i seg selv er avskrekkende, så er det bare å sette opp straffe så synker kriminaliteten. Ikke sant?

Her skriver du et spørsmål som ligner på Avnskog sitt, bare litt omvendt der han spør:

Tror du lavere straffer ville føre til mindre kriminalitet i USA?

Jeg tror på balanse i livet. At det ofte fins grøftekanter på både det ene og det andre. Midt i mellom hadde nok vært det beste.

Men når det gjelder våpen er jeg glad Norge er strenge. Å ta loven i egne hender er ikke bra.

Kommentar #176

Bernt Christian Helén

1 innlegg  2439 kommentarer

Jeg forstår virkelig ikke problemet

Publisert nesten 8 år siden

Man vet fra praksis og forskning at rehabilitering av kriminelle med et mål om tilbakeintegrering i samfunnet, er den per dags dato beste strategien for å forhindre slik atferd i utgangspunktet. Den samme forskningen sier også at strengere straffer ikke er positivt korrelert med lavere kriminalitet, og at det kun eksisterer en svært svak sammenheng mellom nivået på straff og sannsynligheten for å begå lovbruddet. Dette skyldes først og fremst at "litt" straff er bedre enn absolutt ingen straff, men deretter vil denne effekten raskt avta når man måler sjanse for å begå lovbrudd opp mot økende straffenivå. Det man vet virker er visshet om å bli straffet, ikke størrelsen på straffen i seg selv. 

Dette er ikke noe jeg finner på, min personlige mening, eller noe jeg tror. Det er snakk om en konsensus i et veldig bredt og aktuelt fagfelt. Med dette i tankene; spesifikt hva er problemet deres? 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere