Erling Grape

57

Take it or leave it

Har funskjonshemmede rett til et verdig liv? Overskriften henspeiler på hvordan svenske saksbehandlere lærer å avslå søknader fra funskjonshemmede som trenger hjelp.

Publisert: 12. nov 2013

I Sverige har det vokst fram en ny vekstnæring som omsetter for mange titalls millioner: Juridisk bistand og undervisning i hvordan kommunene skal gi avslag på søknader fra funksjonshemmede til tiltak som bedrer deres liv - tiltak som de har rett til etter svensk lov. Konsulenter lærer opp kommunale saksbehandlere og sjefer både i hvordan de skal argumentere når avslag til slike søknader gis og hvordan de skal argumentere i domstolene dersom de funksjonshemmede eller deres pårørende har krefter nok til å gå til rettsak.
Mange kommuner i Sverige i dag kjøper slike tjenester og vi må sikkert påregne at dette også er noe som kan komme til Norge - dersom det ikke allerede er på gang?

Denne saken ble tatt opp i det siste av svensk TV4s undersøkende program, Kalla fakta, og kan sees her: Kalla fakta del 3 - Avslag till varje pris - http://www.tv4play.se/program/kalla-fakta?video_id=2483300

Kommentar #1

Ellen Hageman

78 innlegg  1075 kommentarer

Hjelp!

Publisert nesten 8 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
Mange kommuner i Sverige i dag kjøper slike tjenester og vi må sikkert påregne at dette også er noe som kan komme til Norge - dersom det ikke allerede er på gang?

Hjelp! Som mor til en funksjonshemmet barn, kjenner jeg at jeg blir livredd. Å sørge for at han får den hjelpen han trenger er et enormt ansvar. Dersom jeg i fremtiden ikke bare skal argumentere mot kommunen, men indirekte også mot et sånt firma, ja da kjenner jeg at jeg blir helt maktesløs.

Nå får vi god hjelp. Det vil jeg bare si. Men man får det ikke gratis. Det har til og med blitt brukt mot oss at vi er ressurssterke foreldre!

Takk for at du tar opp dette!

Kommentar #2

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
Mange kommuner i Sverige i dag kjøper slike tjenester og vi må sikkert påregne at dette også er noe som kan komme til Norge - dersom det ikke allerede er på gang?

NAV er ikke langt unna. De fleste samtaler jeg har hatt med NAV på vegne av meg selv og andre har vært innledet med forsøk på å fri seg fra saken i det hele tatt, gjennom kroppspråk og holdninger vise at dette vil jeg helst slippe å ta i, "min dag blir bedre om du bare går nå" osv. Man må være beinhard for å komme noen vei.

Kommentar #3

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Ufattelig

Publisert nesten 8 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
Mange kommuner i Sverige i dag kjøper slike tjenester og vi må sikkert påregne at dette også er noe som kan komme til Norge - dersom det ikke allerede er på gang?

Hårreisende. Jeg vet nesten ikke hva jeg skal si til slikt.

Kommentar #4

André Rohde Garder

51 innlegg  1336 kommentarer

Iskalde fakta

Publisert nesten 8 år siden

Det er iskalde fakta som presenteres fra Sverige, men det følger dessverre en bred tverrpolitisk europeisk trend der sosiale rettigheter for enhver trues over et bredt spekter.

Selv har vi eksempelvis saker som pensjonsomleggingen, saken om de døvblindes rettigheter som ble truet under den rødgrønne regjeringen, og dessuten en "stolt" myriade av ulike enkeltsaker fra vårt eget NAV å vise til. Men med denne avsløringen fra Kalla Fakta burde ihvertfall "svenske forhold" for vår del kunne skyves et godt stykke frem i tid av eventuelle pådrivere for det.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10071877

ps. På samme tid er det svensker som kjemper for et livsbejaende vinter-OL til Stockholm, forsiktig beregnet til å koste 10 milliarder SEK, men slike "vanskelige" prioriteringer sliter vi som kjent også med selv.

 

 

Kommentar #5

Geir Wigdel

42 innlegg  2088 kommentarer

Kommuner føler

Publisert nesten 8 år siden

seg nok også ofte maktesløse når sentrale myndigheter pålegger den ene oppgaven etter den andre uten at de nødvendige ressurser finnes. Alle skriker jo etter tjenester og ytelser, men heller ikke kommuner har en sareptas krukke å øse av. Og det er jo ingen som frivillig gir fra seg noe av den enorme private velstanden som åpenbart finnes der ute.

Kommentar #6

Ellen Hageman

78 innlegg  1075 kommentarer

Veldedighet?

Publisert nesten 8 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
Og det er jo ingen som frivillig gir fra seg noe av den enorme private velstanden som åpenbart finnes der ute.

Tenker du da at vi/noen burde betale mer skatt, eller tenker du at hjelpetiltak for funksjonshemmede skal baseres på privat veldedighet?

Kommentar #7

André Rohde Garder

51 innlegg  1336 kommentarer

Ikke korrekt Wigdel

Publisert nesten 8 år siden

..."Og det er jo ingen som frivillig gir fra seg noe av den enorme private velstanden som åpenbart finnes der ute."...

 

Stein Erik Hagen ga nettopp 100 millioner kroner til kreftforskning. Helt frivillig.

Kommentar #8

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
André Rohde Garder. Gå til den siterte teksten.
Det er iskalde fakta som presenteres fra Sverige

Hvordan var/er det med folks pensjoner som spilles kasino?

Kommentar #9

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
seg nok også ofte maktesløse når sentrale myndigheter pålegger den ene oppgaven etter den andre uten at de nødvendige ressurser finnes. Alle skriker jo etter tjenester og ytelser, men heller ikke kommuner har en sareptas krukke å øse av. Og det er jo ingen som frivillig gir fra seg noe av den enorme private velstanden som åpenbart finnes der ute.

Et svært upresist bildet. Noen midler er øremerkede, men de fleste er frie, og det er svært varierende hvordan kommunene skjøtter sin tarv. Standarden i prioriteringer i kommunene er meget ulik. Større kommuner kan være én vei å gå, men det er også andre grep som kan gjøres. Forbedret forvaltningsskikk kan vi vel kalle det. 

Kommentar #10

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Hvordan var/er det med folks pensjoner som spilles kasino?

Du har sikkert lyst på en debatt om det er riktig at Statens Pensjonsfond - Utland har plassert store verdier i aksjer, og at de er ett av verdens aller største fond, ja kanskje det største nå som det runder 5000 mia i løpet av året, men det er strengt tatt en annen debatt, og utgangspunktet ditt litt for lett gjennomskuelig til at det blir noe annet enn bare morsomt. :-)

Kommentar #11

Ellen Hageman

78 innlegg  1075 kommentarer

Små kommuner kan være bra

Publisert nesten 8 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Større kommuner kan være én vei å gå, men det er også andre grep som kan gjøres.

Større kommuner tror jeg ikke nødvendigivis løser problemet. Min erfaring er at det er lettere å forholde seg til små kommuner. Det er lettere å komme i kontakt med folk, og dessuten blir ikke ting borte i et stort byråkrati. Her er ikke sønnen vår et nummer i rekka, men et menneske som folk vet hvem er. Det er fint!

Kommentar #12

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Ellen Hageman. Gå til den siterte teksten.
Større kommuner tror jeg ikke nødvendigivis løser problemet. Min erfaring er at det er lettere å forholde seg til små kommuner. Det er lettere å komme i kontakt med folk, og dessuten blir ikke ting borte i et stort byråkrati. Her er ikke sønnen vår et nummer i rekka, men et menneske som folk vet hvem er. Det er fint!

Dette har du sikkert rett i, men til tross for at det er hærlig å bo i små kommuner er et flertall av de som er på ROBEK-listen små. 

Kommentar #13

Geir Wigdel

42 innlegg  2088 kommentarer

Upresist?

Publisert nesten 8 år siden

Jeg vil heller si forenklet. Selvsagt tegner jeg et forenklet bilde, som vi alle gjør. Poenget mitt er at behovene er ubegrenset mens midlene er begrenset. Jeg bestrider ikke at funksjonshemmede altfor ofte er havnet langt ned på prioritetslisten, men jeg tror det er viktig å holde fram at det må prioriteres og at det er mange formål som noen, med god grunn, framhever må prioriteres høyt. Så lover velmenende politikere mer enn de kan holde og overlater ofte til byråkratene å ta støyten.

Kommentar #14

Ellen Hageman

78 innlegg  1075 kommentarer

Et poeng

Publisert nesten 8 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
Så lover velmenende politikere mer enn de kan holde og overlater ofte til byråkratene å ta støyten.

Du har et poeng. Det er lett å vedta rettigheter i et samlet Storting. Å bevilge penger er alltid vanskeligere.

Kommentar #15

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
Poenget mitt er at behovene er ubegrenset mens midlene er begrenset.

Det å gi enkelte funksjonshemmede en livsutfoldelse så nært opp til funksjonsfriske som mulig, kan stille store krav til samfunnets ressurser. Men i virkelighetens verden er det ikke slik at kravene og ønskene er særlig uoverkommelig for de flestes vedkommende.

Som det gikk fram i Kalla Faktas program, var det snakk avlastningsfamilier og opphold på ferieleir en gang i året, små begivenheter som har enorm betydning både for de funksjonshemmede, deres pårørende og på personene rundt disse. For andre kan det være personlig assistent eller hjelp til oppgaver som er livsnødvendige, alt dette behov som ble møtt med avslag etter konsulentenes ikke helt billige råd til kommunene.

En av konsulentene uttrykker det slik: "Dette er en forholdsvis liten gruppe som eter opp mye penger."

Hvilket menneskesyn uttrykker slike uttalelser?

Kommentar #16

Ellen Hageman

78 innlegg  1075 kommentarer

Små kommuner

Publisert nesten 8 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Dette har du sikkert rett i, men til tross for at det er hærlig å bo i små kommuner er et flertall av de som er på ROBEK-listen små.

Vi bor tilfeldigvis i en sånn en. Men det går bra det og. Foreløpig! :)

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere