Hanne Nabintu Herland

89

En protest mot kvinnedagen

Publisert: 8. mar 2010

Det er på tide å spørre seg hvorvidt kvinnedagen har utspilt sin rolle.

Se dagens intervju i Dagbladet i anledning kvinnedagen der jeg foreslår at kvinnedagen ikke lenger er noe å feire. Jeg er selvsagt for likestilte politiske og sosiale rettigheter mellom kvinner og menn. Det har jeg alltid fremhevet. Men i regi av de aggressive 68′er feministene har kjønnskampen utviklet seg til en kamp mot MANNEN.

Vi er iferd med å få et mannsfiendtlig samfunn som diskriminerer det maskuline og idylliserer kvinnen. Samfunnskonsekvensene er åpenbare. Gutter dropper ut av skolen, vi har en av verdens høyeste selvmordsrater blant unge menn, jenter kvoteres frem etter videregående og gutter gjøres til taperne. Klassiske mannskvaliteter som fysisk stryke, hardt arbeid, integritet, strategisk tenkning, mot, vilje til å beskytte landet og familien, æreskodeks og en sterk seksualitet beundres ikke i dag som solide og viktige mannsidealer. Det er dårlig gjort og innebærer liten respekt for det maskuline. Når samfunnet legger opp til en storstilt diskriminering av klassiske karakteristikker ved tradisjonell mannlighet, oppstår en misbalanse i kulturen.

Derfor går jeg ikke i tog.

Det er under min verdighet å stille opp i sammenhenger der norske kravstore og ofte egoistiske kvinner igjen skal sutre i offerrollen over at menn ikke gjør nok for dem.

De siste tredve årene har vi hatt en aggressiv feminisme som ensidig har lagt vekt på å fremme kritikk mot mannen. Det er nå på tide å fremme et kritisk blikk på KVINNEN og spørre seg hvorvidt kvinnekampen har gått for langt. Uten tvil er det mange menn som har fortjent den kritikken som har rammet dem. At menn er overrepresentert på voldsstatistikken og at familievold er sterkt økende i Norge er et betydelig samfunnsproblem. Likefullt, etter tredve år med hakking på mannen, bør tiden være inne for å stille enkelte kritiske spørsmål også til kvinnen. 

For ser det bedre ut i parforhold i dag? Etter den aggressive 68'er feminismen gjorde sitt inntog, for det er den og kun den jeg angriper, har vi fått en eksplosjon i skilsmisser og tragedier i kjølvannet av den. Skulle ikke feminismen lede til utopiske tilstander av frihet både for kvinner og menn der likestilte forhold løste utfordringene i ekteskapet? Hva skjedde?

Resultatene ble ikke så fantastiske som enkelte feminister så for seg. Kampen er derimot verre enn noengang. Vi har i dag nærmere 1 million eneboere i Norge. I dagens hedonistiske og egoistiske klima, våger mange rett og slett ikke satse på en partner. Derfor er det på tide å revidere enkelte deler av det feministiske regnskapet for å se hvor pendelen svingte for langt og hvor grensenytten for kjønnskampen ligger. 

68′ernes kvinnekamp er feilslått på flere punkter. Den har gjort kvinnen dobbeltarbeidende og utslitt, lagt et uforholdsmessig stort press på mannen og parforholdet der kvinnens forventinger er skyhøye og mannen får behørlig kjeft dersom han ikke stiller opp til punkt og prikke, har bidratt til en ny sosial underklasse av eneboere og enslige mødre med dårlig råd og eneansvar for barn, og har gjort kvinner fritt vilt på det kyniske sexmarkedet.

Er dette frihet?  

Jeg gjør ingenting på kvinnedagen.

Pendelen har svingt for langt og over i den motsatte grøfta. For verden blir slett ikke bedre nå når kvinnen har fått makten. Det kan bli et like stort tyranni som når mannen hersker over henne. Likeverd er svaret og respekten for de genetiske forskjellene. 

I dag befinner vi oss i en kjønnskrig der kvinnen i likestillingens navn kjemper for å bli som mannen. Maskuliniseringen av kvinnen har gått så langt at man får inntrykk av at hun kjemper for å BLI MANN, en kamp hun forøvrig er dømt til å tape på startstreken fordi kvinnen IKKE er mann. Likefullt, TV reklamer og skolebøker forkynner at hun skal hogge ved, skifte dekk, bli direktør og maskuliniseres. Mannen, på sin side, skal vaske gulv, passe barn, bli barnehagetante og femininiseres. Selve spenningen mellom kjønnene forringes i en slik nøytraliserende prosess.

Jeg trives bedre med ordet likeverd, et ord som åpner for en større respekt for de biologiske og genetiske forskjellene mellom kjønnene. En rekke samlivsterapeuter bekrefter at det er så mange hverdagslige press på dagens parforhold, at mange mister den seksuelle tenningen to-tre år inn i forholdet.  Likhetskravet blir et mareritt. Ikke minst på det seksuelle plan, forringes dynamikken når kjønnslikhet blir idealet. Tenningen forsvinner.

Derfor kan vi kvinner ta en pause fra kvinnetoget, og heller bruke dagen til å legge tilrette for spennende nytenkning i parforholdet. Bruk dagen til å glede mannen! 

Kommentar #1

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

Hanne, du er gull!

Publisert rundt 12 år siden

Kjære Hanne, Norge hadde vært et mye fattigere land uten dine friske innspill!

Kommentar #2

Per Winsnes

12 innlegg  388 kommentarer

Kvinner og menn

Publisert rundt 12 år siden

Amen!

Og dette ordet "amen" kan (iflg Wikipedia) oversettes med «sannelig», «troverdig» og «la det så skje» - fordi en venn av meg fra Holland (han kunne litt norsk) hadde følgende opplevelse på trikken i Oslo for noen år siden.

Trikken var fullsatt, og da en gravid kvinne kom ombord, reiste han seg opp og tilbød henne plassen sin.

Men - istedenfor takk fikk han huden full av kjeft. Hvordan kunne han våge å legge an på en gravid kvinne, og det midt på formiddagen?!!!

Som han sa til meg etterpå: "Dette er siste gangen jeg reiser meg opp for en kvinne når jeg er i Norge! Aldri mer!" 

Trist, men sant. Derfor likte jeg hva Hanne Nabintu Herland her har skrevet - ikke fordi jeg er mann, men fordi hun er et medmenneske.

Kommentar #3

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Ideal eller utbytting

Publisert rundt 12 år siden

Trådstarter legger frem eksempler på mannsegenskaper samtidig som hun ønsker likeverd for kjønnene men med rom for ulikhetene. Spørsmålet er om man kan få begge deler og om veien dit er å lage myter om kjønnenes egenskaper.

Som mannsegenskaper trekker trådstarter fre: Klassiske mannskvaliteter som fysisk stryke, hardt arbeid, integritet, strategisk tenkning, mot, vilje til å beskytte landet og familien, æreskodeks og en sterk seksualitet beundres ikke i dag som solide og viktige mannsidealer.

Her ser jeg at jeg ikke er mye til mann. Spessielt modig tror jeg neppe jeg er, hvertfall ikke fysisk om det skulle kommet til et slagsmål. Hardt arbeide er vel neppe noe bare menn har utført gjennom historien. Vi kan jo bare gå til kulturer hvor kvinnene står for det meste av det harde fysiske arbeidet menns mannens rolle er mer tilbakelent.

Æreskodeks er et så forslitt og gammelmodig ord at det burde være strøket fra ordøkene for lenge siden. Hva ære om ikke annet en en missforstått tro på at det noen sier eller gjør mot deg må du hevne eller mortifisere så fort som mulig. Ære handler om mottakers evne til å heve seg over det andre måtte kaste mot enn. Det er en følelse som sitter i hodet på mottaker og ikke noe dødelig angrep av fysisk karakter. Sliter man med æren bør man gå i seg selv, værre er det ikke.

Vilje til å beskytte landet. Vel jeg har heldigvis ikke kommet i den situasjonen. Men det vil uansett kreve at jeg kan stå inne for de verdier landet har og se at disse verdiene er truet. Det er med andre ord min overbevisning og mitt liv/virke jeg er villig til å sloss for ikke alle andres liv og virke. Jeg har vel også kommet så langt i likeverdstanken at jeg mener kvinnen like godt kan kjempe og bli skutt på i en krig som en mann. Dette er i så måte ikke bare en mannsplikt men like mye en kvinneplikt i dagens samfunn.

Integritet er vel ikke noe enstaket mannsegenskap. Integritet finner man nok like mye hos kvinner som hos menn. Det handler om evne til å stå frem med hva man mener og er og ikke la gruppepress og konformitet styre ens følelser og handlinger. Æresbegrepet kan vel sees på som et resultat av manglende integritet.

Sterk seksualitet, hva er det. Er det fantasien om urmannen stapp full av testoseron som kommer ridende som en ridder på hvit hest ikke bare for kjærlig å erobre men også for å beskytte og ta bort alt som er vondt i den utkåredes liv. En manns seksualdrift er neppe sterkere enn den partner han har om han da ikke fikser jobben for egen hånd. Her bør det vel nevnes at seksualitet har blitt så opphauset at vi innbiller oss at den er totalt misslykket om vi ikke hver gang ser stjerner og opplver utenfor kroppen opplevelser i utløsningsøyeblikket. En liten poff av en sædutløsning kan sikkert for mange oppleves som grunnlag til åresvis med terapi og tvil om egenverdet. Her kan det være fristende å be mannen manne seg opp og ta det som en mann :-)

Kvinnedagen har neppe utspilt sin rolle. Men innholdet kan sikkert diskuteres. Så lenge vi lever av og nører opp under kjønnsmytene er det i det minste fortsatt behov for dager hvor man kan sette spørsmålstegn ved kjønnenes rolle og kår. Målet bør være at vi i fremtid forkuserer mer på hva vi som mennesker kan gjør sammen for å bedre alles kår.

Kommentar #4

Per Traasdahl

67 innlegg  1534 kommentarer

Braknappen

Publisert rundt 12 år siden

Hvorfor er det bare trådstarter som får lov til å ha braknapp??????????????????????????????

Kommentar #5

Lisbeth Torsvik Gieselmann

2 innlegg  1 kommentarer

Kvinnedag - med annet fokus?

Publisert rundt 12 år siden

Ja, vi kan jo bare fortsette å fokusere på oss sjøl, dermed har ting lett en tendens til å gå for langt. - En velkjent menneskelig sak.

Men Kvinnedag som markeringsdag for å sette fokus på urett, har fortsatt sin plass. Selv om vi her til lands både har fått rettigheter og tildels kanskje også har blitt så til de grader "overkvinnelig" at vi i enkelte tilfeller hever oss over mannen, skjeller ut hans måte og vesen (kun fordi han er mann) osv - må vi ALDRI glemme at dagen er internasjonal! Og ute i verden sprenges skoler fordi jenter skal hindres å ta utdannelse; ute i verden gis tusenvis av jenter/kvinnen skylda for at de er blitt voldtatt; ute i verden er kvinner umyndiggjorte individer fordi de er kvinner; ute i verden har kvinner lite og ingenting de skulle ha sagt... osv. Lista er milelang!

Kan vi i dette navlebeskuerlandet snart være så snille lære å rette blikket utover? Da tror jeg det uten videre blir mindre plass til de mer uheldige sidene av "Kvinnekampen"... Noen der ute trenger din og min stemme til å slå i bordet! Dèt kunne jeg søren meg tenke meg å gå i tog for!

Kommentar #6

Mai-Liss Hauger

69 innlegg  1261 kommentarer

litt enig..

Publisert rundt 12 år siden

Hei.Jada du har mange gode poeng og det er herlig at du bare sier akkurat HVA du mener!!

Men jeg er nok ikke helt enig med deg i at  det er denne såkalte likestillingen som er problemet i forholdet i hjemmene nå for tiden,jeg tror heller det kan ha sammenheng med et alt for stort materiellt fokus.Jeg ser det på ungdommene,hva de ønsker er materiell velstand,de jobber ikke for "småpenger" nei de skal ha GOD lønn straks de begynner i sin første jobb som 18 åring....

Rett og slett kravstore ungdommer.

Kan det hende at disse tingene går alt for mye inn på mennene?

Når det gjelder eksteskapene så driver jo folk å jobber seg halvt i hjel for å finansiere sine 3 millioners villaer OG sine hytter på landet + sine luskusbåter ...og i tillegg må de har råd til sydentur hvert år og sørge for at ungene får delta på alt de ønsker av fritidsaktiviteter...

Ellers så er jeg også enig Lisbeth Torsvik; kvinnedagen er internasjonal og vi burde i det minste markere den i solidaritet med kvinner som får syre kastet i ansiktet ,som blir solgt som sex slaver og som blir drept på grunn av hor dersom de blir voldtatt+ jenter som omskjæres og tvangsgiftes.

Ungdommene i dag bryr seg nok ikke så mye om kvinnedagen, hverken gutter eller jenter,de har det vel bra som det er og jeg synes ikke jentene er så maskuline at det gjør noe, ta deg en tur i butikken og se på jenteklær du....roooooooooooosa hele veien! Jentene doller seg opp som aldri før og vil være damer med stor D og gutta gjør som de alltid har gjort "pumper jern " for å få muskler og utdanner seg til snekkere og rørleggere og bilmekanikere som de ALLTID har gjort.

Hvorfor gutta er så deprimert KAN jo være fakta, men da tror jeg det er frustrasjon over å ikke ha nok penger,få den rette dama eller kanskje at de blir for oppslukt av å spille dataspill.

Kommentar #7

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Kjønnskamp

Publisert rundt 12 år siden

Nå er det kvinnedagen her i Norge Herland snakker om...Forøvrig har jeg akkurat lest boka "Alarm" som er en helt vanvittig bra og reflektert bok!!Anbefales til alle som vil vite hvordan det egentlig er fatt med oss her i Norge og ellers i Europa.     Vi som er så heldige å få vokse opp i Norge,har stort sett ingenting å jamre oss over,enten vi er kvinne eller mann...Jeg tror feministene som aldri gir seg med den evige jamringen om at de ikke er likestilt lider av mindreverdighetskomplekser...I Norge er vi velsignet med at vi kan ta frie valg,enten det gjelder yrke,ektefelle eller hva det skulle være.  Uavhengig av kjønn......      Leste i dag at Ingunn Yssen anbefalte kvinner til ikke å gifte seg og få barn.......DET må vel være toppen av dumme uttalelser....

Kommentar #8

Mai-Liss Hauger

69 innlegg  1261 kommentarer

RE: Kjønnskamp

Publisert rundt 12 år siden
08.03.10 kl. 12:26 skrev Rune Holt:

Nå er det kvinnedagen her i Norge Herland snakker om...Forøvrig har jeg akkurat lest boka "Alarm" som er en helt vanvittig bra og reflektert bok!!Anbefales til alle som vil vite hvordan det egentlig er fatt med oss her i Norge og ellers i Europa.     Vi som er så heldige å få vokse opp i Norge,har stort sett ingenting å jamre oss over,enten vi er kvinne eller mann...Jeg tror feministene som aldri gir seg med den evige jamringen om at de ikke er likestilt lider av mindreverdighetskomplekser...I Norge er vi velsignet med at vi kan ta frie valg,enten det gjelder yrke,ektefelle eller hva det skulle være.  Uavhengig av kjønn......      Leste i dag at Ingunn Yssen anbefalte kvinner til ikke å gifte seg og få barn.......DET må vel være toppen av dumme uttalelser....

Ja men Norge har også xxxxx antall nordmenn som blir tvangsgiftet og kjønnslemlestet.Norge har fortsatt kvinner på gatene som er presset til salg av sex på grunn av menneske handel.Norge har fortsatt krisesentre som er full av KVINNER med barn ,ikke bare innvandrer kvinner men NORSKE kvinner som rømmer hjemmet på grunn av vold....

Barn av innvandrere er NORDMENN ,bare så det er sagt.

Kommentar #9

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

braknapp

Publisert rundt 12 år siden

for da kunne noen synes

trådstarter ikke skriver bra?

først var det religionshat

nå er det mannshat

hva med vakumhat?

den støtter jeg

færre tomme innlegg her inne!

Kommentar #10

John Arne Gladsø

0 innlegg  2 kommentarer

Applaus!

Publisert rundt 12 år siden

Herlig!
Befriende!
Ærlig!
- og rett og slett riktig tenkt og uttalt!

Kommentar #11

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

til meg?

Publisert rundt 12 år siden

uansett

jeg har integritet nok

til å ikke linke til egne innlegg

noe trådstarter mangler

makan til pr ego!

Kommentar #12

John Arne Gladsø

0 innlegg  2 kommentarer

Applaus til Hanne!

Publisert rundt 12 år siden

Herlig!
Befriende!
Ærlig!
- og rett og slett riktig tenkt og uttalt!

Kommentar #13

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

ego

Publisert rundt 12 år siden

så du støtter store egoer?

Kommentar #14

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Balanse

Publisert rundt 12 år siden

Hanne skriver: "Pendelen har svingt for langt og over i den motsatte grøfta." Jeg leste at feminister i Finland krever at også dametoaletter må ha pissoarer...

Hvorfor vil  de ekstreme feministene kjempe for å bli som menn og for å få makt over menn? Var det ikke kamp for likestilling? Er det ikke å nedverdige kvinnen hvis man kjemper for å bli som menn? Hvorfor ikke kjempe for likeverd og likestilling som kvinne? Kan ikke kvinnen som kvinne stå likestilt ved siden av mannen? Da kaller jeg  det for en rettferdig kvinnekamp.

En mann kan føle seg truet også av en slik kamp hvis han betrakter seg som en stedfortreder for Gud eller ellers er fanget av en svart-hvitt tankegang. Han kan tro at det dreier seg om makt, når det gjelder likeverd. Det er lett for hver og en å misforstå hverandre.

Jeg tror at gjensidig respekt er nøkkelen. Bibelen formaner hver og en å akte den andre høyere enn seg selv. Det er noe å kappes om - sammen.

Kommentar #15

Mai-Liss Hauger

69 innlegg  1261 kommentarer

RE: Balanse

Publisert rundt 12 år siden
08.03.10 kl. 18:51 skrev Arja Larsen:

Hanne skriver: "Pendelen har svingt for langt og over i den motsatte grøfta." Jeg leste at feminister i Finland krever at også dametoaletter må ha pissoarer...

Hvorfor vil  de ekstreme feministene kjempe for å bli som menn og for å få makt over menn? Var det ikke kamp for likestilling? Er det ikke å nedverdige kvinnen hvis man kjemper for å bli som menn? Hvorfor ikke kjempe for likeverd og likestilling som kvinne? Kan ikke kvinnen som kvinne stå likestilt ved siden av mannen? Da kaller jeg  det for en rettferdig kvinnekamp.

En mann kan føle seg truet også av en slik kamp hvis han betrakter seg som en stedfortreder for Gud eller ellers er fanget av en svart-hvitt tankegang. Han kan tro at det dreier seg om makt, når det gjelder likeverd. Det er lett for hver og en å misforstå hverandre.

Jeg tror at gjensidig respekt er nøkkelen. Bibelen formaner hver og en å akte den andre høyere enn seg selv. Det er noe å kappes om - sammen.

He he,for et ekstremt syn feministene har i Finland da =)

Er jo enig i at man må ha en viss sunn balanse i tankegangen om likestilling.Kvinner og menn er grunnleggende forskjellig fra naturens side.

Desverre viser Ingunn Ystens innlegg i VG at det jeg sier ang. materialisme stemmer.Ellers er jo ekstremfeminismen til Ysten gått ut på dato og er ingeting å ta så høytidelig ;-)

Kommentar #16

Espen Halvorsen

42 innlegg  56 kommentarer

WOW

Publisert rundt 12 år siden

bra bra og veldig bra Hanne!!!!

Kommentar #17

Merete Bogen

0 innlegg  2 kommentarer

ekstremt og useriøst

Publisert rundt 12 år siden

Noen av uttalelsene du kommer med er så ekstreme og lite seriøse at de ikke kan stå ubesvarte:

- Kjønnskampen har utviklet seg til å bli en kamp mot mannen: For noe sludder. Kvinner blir på mange måter holdt nede i dagens samfunn. "Lik lønn for likt arbeid"er fremdeles dessverre noe som er aktuelt å kjempe for. Kvinnedagen er ikke bare for kvinnegruppen Ottar og det høyrøde hylekoret. Det er for kvinner som deg og meg.

- Jenter kvoteres frem etter videregående: Dette er tøys. Hverken du eller jeg har fått jobben eller utdannelsen vår fordi vi kvoteres frem. Kvinner har dessverre ofte blitt diskriminert. De har blitt forbigått i arbeidslivet, nektet adgang på talerstoler og mange ganger blitt nektet dem informasjon de rettmessig har krav på. Derfor har vi de kvoteringsreglene som finnes i dag.

- Samfunnet diskriminerer det maskuline og idylliserer kvinnen: Hvilket samfunn er det du lever i? Jeg lever i et samfunn hvor menn går fullt påkledde og kvinner halvnakne, hvor menn har lederjobber og kvinner tjenerjobber, hvor alt som er tøft og rått sendes på TV hele døgnet, hvor det brukes milliarder på fotballbaner, basketballbaner og annen guttesport mens hoppestrikk og tau blir forvist til et hjørne av skoleplassen. Hvorfor dropper guttene ut av skolen? kanskje det er de som er bortskjemte?

- .....nå når kvinnen har fått makten: kvinnen har jo ikke makten. Den hvite mannen har makten, nasjonalt og internasjonalt. Noe har blitt bedre de siste årene, f.eks foreldrepermisjonsreglene. Fremdeles er det mye land å innta før vi kan kalle oss likestilte.Bare noe så enkelt som kommunenes prosedyrer vedr.kommunale avgifter er kvinnefiendtlige. Regningen sendes automatisk til mannen, uavhengig av alder, likviditet, formue etc. Kvinner må SPØRRE om den informasjonen de rettmessig har krav på. Likeledes sendes informasjon til nybakte foreldre i MORENS navn. IKKE BRA.

- TV-reklame forkynner at hun skal hogge ved: Ikke den reklamen jeg utsettes for. Den sier at hun skal bruke rynkekrem, barbere leggene, farge håret og fornye tekstilene i stua. Kan ikke huske å ha sett EN tømmerdame på reklame, jeg. I virkeligheten er det mange kvinner, både nå og før i tiden, som hogger ved, stabler og fyrer i peisen.(kvinner fryser også) Men de er IKKE overrepresentert i reklamen.

Kvinnekampen har til tider vært for ekstrem og kan lastes for den mest kvinnefiendtlige loven vi har: Abortloven. Det er den ene grusomme grøften. Den andre grøften er å tillate at kvinner blir holdt nede og ilegge kvinnesaksforkjemperne skylden for skillsmissestatistikkene og mennenes tilkortkommenhet. Her befinner du deg.

Mannrollen har i sannhet forandret seg og det er ikke kvinnenes skyld, men sammfunnsutviklingen, forbrukerkulturen og avkristningen. Tidligere var far HJEMME på gården, i smia, på bruket eller i båten. Han var en stødig og gudfryktig mann som ikke var redd for å ta i et tak. I dag er han besøksonkel annenhver helg og sitter stort sett foran en skjerm. Muskelaktiviteten driver han med alene, ofte som sport.

Ja til kvinnen, ja til mannen, ja til likestilling. 

Kommentar #18

Fartein Haga

0 innlegg  29 kommentarer

Braknappen??

Publisert rundt 12 år siden

Er de galne?? Finn heller avknappen på dette mennesket!!

Kommentar #19

Hannah hannah

9 innlegg  12 kommentarer

Hei:)

Publisert rundt 12 år siden

Eg siterer ofte fra boken din på bloggen min; www.shammen.blogg.no

Publiserte også nå hele det siste innlegget som du skrev på bloggen din om kvinnedagen. Bare lurte på om eg har din tillatelse til å gjøre dette? Det er vell ett spørsmål eg burde stillt før eg gjorde noe slikt..beklager det.

Jeg reffererer alltid til stedet hvor jeg har hentet teksten fra..

MHV 

Silje Hammen

stellevik@hotmail.com

Kommentar #20

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

egen fortreffelighet

Publisert rundt 12 år siden

jeg har ikke stort nok ego

til å stadig sitere meg selv slik trådstarter gjør

tradisjonell kvinnesak er nok utgått litt på dato

men muslimske kvinner sliter

så ikke noe galt med en markering

Kommentar #21

Per Traasdahl

67 innlegg  1534 kommentarer

Hmmmmm.

Publisert rundt 12 år siden

 Utklipp fra Merete Bogen:

  Kjønnskampen har utviklet seg til å bli en kamp mot mannen: For noe sludder. Kvinner blir på mange måter holdt nede i dagens samfunn. "Lik lønn for likt arbeid"er fremdeles dessverre noe som er aktuelt å kjempe for. Kvinnedagen er ikke bare for kvinnegruppen Ottar og det høyrøde hylekoret. Det er for kvinner som deg og meg.

Dette er på ingen måte sludder og det burde du ha visst mere enn godt. Jeg har lest utallige stillingsannonser hvor det har stått: Kvinner oppfordres spesiellt til å søke.

Dessuten har jeg opplevd å bli forbigått av en kvinne med betraktelig lavere kompetanse fordi vedkommende var kvinne....

Dessuten så vil jeg gjerne vite hvor hen det er lavere lønn for kvinnene enn det er for menn. Om så er tilfelle så hadde vel fagforbundene vært på banen for lengst og ordnet opp i dette....

Har noen noensinne sett en slik anmodning rettet mot menn ?

Kommentar #22

Mai-Liss Hauger

69 innlegg  1261 kommentarer

RE: Hmmmmm.

Publisert rundt 12 år siden
09.03.10 kl. 11:34 skrev Per Traasdahl:

 Utklipp fra Merete Bogen:

  Kjønnskampen har utviklet seg til å bli en kamp mot mannen: For noe sludder. Kvinner blir på mange måter holdt nede i dagens samfunn. "Lik lønn for likt arbeid"er fremdeles dessverre noe som er aktuelt å kjempe for. Kvinnedagen er ikke bare for kvinnegruppen Ottar og det høyrøde hylekoret. Det er for kvinner som deg og meg.

Dette er på ingen måte sludder og det burde du ha visst mere enn godt. Jeg har lest utallige stillingsannonser hvor det har stått: Kvinner oppfordres spesiellt til å søke.

Dessuten har jeg opplevd å bli forbigått av en kvinne med betraktelig lavere kompetanse fordi vedkommende var kvinne....

Dessuten så vil jeg gjerne vite hvor hen det er lavere lønn for kvinnene enn det er for menn. Om så er tilfelle så hadde vel fagforbundene vært på banen for lengst og ordnet opp i dette....

Har noen noensinne sett en slik anmodning rettet mot menn ?

Per ,jeg er hjelpepleier og vi ligger nok lavest på lønnsstigen av alle yrkesfaglige yrker .Det er et såkalt kvinneyrke.Dette gjelder også sykepleiere som har lavere lønn i forhold til andre yrkesgrupper med tilsvarende utdannelse.

U ngdommene vil ha godt betalte jobber og det er derfor færre som velger omsorgssyrker.Hvordan de skal klare å få flere "varme hender" inn i helse og omsorg er meg en gåte med den dårlige lønna vi får.I tillegg så er det faktisk veldig fysisk og psykisk tungt å jobbe i disse yrkene.

Kommentar #23

Kjetil Kringlebotten

17 innlegg  699 kommentarer

RE: ego

Publisert rundt 12 år siden
08.03.10 kl. 15:56 skrev robert ommundsen:

så du støtter store egoer?

Er du heilt ut av stand til å svare normalt?

Kommentar #24

Kjetil Kringlebotten

17 innlegg  699 kommentarer

RE: ekstremt og useriøst

Publisert rundt 12 år siden
08.03.10 kl. 21:20 skrev Merete Bogen:

"Lik lønn for likt arbeid"er fremdeles dessverre noe som er aktuelt å kjempe for.

Det kan godt stemme at dette ikkje er slik, men kunne du kanskje vist me eit døme på at folk får ulik løn for likt arbeid?

09.03.10 kl. 12:00 skrev Mai-L. Hauger:

Per ,jeg er hjelpepleier og vi ligger nok lavest på lønnsstigen av alle yrkesfaglige yrker .Det er et såkalt kvinneyrke.Dette gjelder også sykepleiere som har lavere lønn i forhold til andre yrkesgrupper med tilsvarende utdannelse.

Får mannlege sjukepleiarar meir løn? Og eg som helt på å ta ein master i teologi vil få mykje mindre løn enn ein som var ferdigutdanna tømrar i ein alder av 20. Kva så?

Kommentar #25

Mai-Liss Hauger

69 innlegg  1261 kommentarer

RE: RE: ekstremt og useriøst

Publisert rundt 12 år siden
09.03.10 kl. 15:40 skrev Kjetil Kringlebotten:08.03.10 kl. 21:20 skrev Merete Bogen:

"Lik lønn for likt arbeid"er fremdeles dessverre noe som er aktuelt å kjempe for.

Det kan godt stemme at dette ikkje er slik, men kunne du kanskje vist me eit døme på at folk får ulik løn for likt arbeid?

09.03.10 kl. 12:00 skrev Mai-L. Hauger:

Per ,jeg er hjelpepleier og vi ligger nok lavest på lønnsstigen av alle yrkesfaglige yrker .Det er et såkalt kvinneyrke.Dette gjelder også sykepleiere som har lavere lønn i forhold til andre yrkesgrupper med tilsvarende utdannelse.

Får mannlege sjukepleiarar meir løn? Og eg som helt på å ta ein master i teologi vil få mykje mindre løn enn ein som var ferdigutdanna tømrar i ein alder av 20. Kva så?

Nei mannlige sykepleiere for nok ikke mer i lønn men poenget er at det er et typisk kvinneyrke med få menn.Skulle ønske flere menn ble hjelpepleiere og sykepleiere ,kanskje lønna ville normalisert seg mer...

En tømrer tjener garantert mer enn en hjelpepleier.

Men det er vel jentenes egen feil at de ikke heller velger utradisjonelt og blir tømrere eller elektrikere.

Ja ja ,der kan du se at kvinner og menn fortsatt er veldig ulike,ingenting har endret seg ;-)

Kommentar #26

Kjetil Kringlebotten

17 innlegg  699 kommentarer

Val

Publisert rundt 12 år siden

Det interessante er jo at jo meir likestilt eit land er, jo meir 'tradisjonelt' vel folk. Då kan det jo hende at kvinner har lyst til å vere sjukepleiarar. 'Løysinga' vil då vere at ein hever lønsnivået deira. (Sjølv om høgare løn i seg sjølv ikkje gjer livet noko enklare. Inflasjon er jo ikkje akkurat ein god ting.)

Kommentar #27

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

svare normalt?

Publisert rundt 12 år siden

jeg gjør da det

synes trådstarter stort sett promoterer seg selv

jeg kaller det stort ego

Kommentar #28

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

RE: svare normalt?

Publisert rundt 12 år siden

Hva er galt med å promotere seg selv? Hvorfor er du så moralsk høyverdig? Du promoterer også deg selv her på Verdidebatt. Hadde du ønsker at ingen vet hvem du er, hadde du vært aktiv på et annet nettsamfunn hvor du kunne vært 100 anonym! Men her er du, Robert Ommundsen....

09.03.10 kl. 17:34 skrev robert ommundsen:
Kommentar #29

Per Traasdahl

67 innlegg  1534 kommentarer

Likt arbeide

Publisert rundt 12 år siden

Hvordan og hvem er det som skal vurdere "likt arbeide". Hvordan en oppfatter arbeidsdagen fysisk og psykisk er da vel utrolig individuellt.

Skal en som er mere sliten etter jobben  ha mere lønn enn sine koleger fordi han har brukt mere krefter på å utføre den?

Jeg sitter nesten med en følelse at dette kun er syting og misunnelse i en eller annen form.

Det blir helt feil å trekke inn en typisk kjønnsdominert yrkesgruppe å si at kvinnene er "dårligere" betalt fordi de er majoriteten i denne gruppen.... 

At yrkesgrupper er dårlig betalt er faktisk en helt annen sak. Bare nevner renholdsyrkene....

Kommentar #30

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

kristiansen da

Publisert rundt 12 år siden

jeg promoterer ikke boka mi

det er forskjellen

vil du kjøpe den?.hoho

Kommentar #31

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

lite

Publisert rundt 12 år siden

Ett lite blikk inn i virkeligheten

http://blogg.aftenposten.no/svendby/2010/03/08/f%C3%A6le-kvinner-traumatiserte-menn/

Fjernt fra Herlands konstruerte bilde av en forferdelig verden fylt av fæle sosialister og mannshatere.

Kommentar #32

Mai-Liss Hauger

69 innlegg  1261 kommentarer

RE: Likt arbeide

Publisert rundt 12 år siden
10.03.10 kl. 07:55 skrev Per Traasdahl:

Hvordan og hvem er det som skal vurdere "likt arbeide". Hvordan en oppfatter arbeidsdagen fysisk og psykisk er da vel utrolig individuellt.

Skal en som er mere sliten etter jobben  ha mere lønn enn sine koleger fordi han har brukt mere krefter på å utføre den?

Jeg sitter nesten med en følelse at dette kun er syting og misunnelse i en eller annen form.

Det blir helt feil å trekke inn en typisk kjønnsdominert yrkesgruppe å si at kvinnene er "dårligere" betalt fordi de er majoriteten i denne gruppen.... 

At yrkesgrupper er dårlig betalt er faktisk en helt annen sak. Bare nevner renholdsyrkene....

Jeg synes ikke at kamp om lønn passet helt inn på kvinnedagen.Ja det blir nok litt syting og klaging,folk har jo selv valgt sitt yrke.Tror heller den lave lønna i helse og omsorg har noe å gjøre med sparing ,sparing og atter sparing.Må jo være dårlig styring på økonomien i helse og omsorg i det hele tatt.Men da får man velge noe annet hvor lønna er høyere,sant nok...

Kommentar #33

Merete Bogen

0 innlegg  2 kommentarer

Likelønn-hva så?

Publisert rundt 12 år siden

Yrker med stor andel av menn og tradisjonelle mannsyrker gir større lønnsfortjenester enn kvinneyrker. Det er en kjennsgjerning at kvinner tjener 85% av det menn gjør.

Yrker med stor kvinneandel, som f.eks. læreryrket, er yrker som ikke har blitt prioritert i lønnskarusellen (joda det ropes hele tiden om et lønnshopp for kvinneyrkene, men det uteblir)

Lønnsnivået sier noe om hvilken prislapp samfunnet setter på arbeidet som blir utført. Arbeid som er særdeles viktig og krever en spesiell kompetanse blir ofte lønnet høyere enn annet arbeid. Som vi ser blir mannsarbeid skattet høyere enn kvinnearbeid, selv i de tilfeller som kvinnearbeidet også er viktig og krever spesiell kompetanse.

Når skal en jordmor få samme lønn og anerkjennelse som en lege? Lengden på utdannelsen er omtrent lik (lege=6 år høyskole, jordmor= 3år sykepleier+1 år praksis+2 år(120stp)) og arbeidet er hverken mindre viktig eller krevende enn en leges. De jobber sågar i samme institusjon. Men jordmoren jobber med kvinnerelatert helse og blir dermed lønnet lavere.

Menn kommer ofte foran kvinner i køen i kvinnedominerte yrker. I annonser hvor det søkes om barnehageassistenter o.l. kan man ofte lese at menn oppfordres til å søke. DET SYNES JEG ER BRA.

Er selv lærer og vet at mannlige søkere på assistentstillinger ofte går foran kvinner.

Vi bør få flere menn inn i de tradisjonelle kvinneyrkene. Menn har mye å tilføre barn og eldre. Dersom lønnen i de tradisjonelle kvinneyrkene hadde vært på høyde med lønnen i mannsyrkene, tror jeg flere menn hadde jobbet der. Mange menn LIKER å vise omsorg og ta seg av mennesker.

At teologer tjener mindre enn tømrere viser også hva de rød-grønne vil fremelske. Teologer hadde en helt annen status for 50 år siden, og dermed et helt annet lønnsnivå.

Kampen for likelønn er av disse grunnene fremdeles viktig.

Kommentar #34

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

prester

Publisert rundt 12 år siden

skal rekrutteresmed høy lønn???

underlig

Kommentar #35

Grete Ullestad

52 innlegg  443 kommentarer

Herlands protest mot kvinnedagen

Publisert rundt 12 år siden

Jeg har sympati for både Randby og Gieselmanns kommentarer til Herlands innlegg 8/3: «En protest mot kvinnedagen».

Herlands innlegg anser jeg for håpløst moralistisk, provinsielt og protestantisk. Hun formidler ingen kunnskap, forståelse eller solidaritet for verdens undertrykte kvinner. Det er synd at en kristen «religionshistoriker» ikke kan tilføre oss lesere noen kunnskap om Kirkens syn på kvinner gjennom historien.

Jeg kan opplyse leserne om at de store (mannlige) kirkelærere og kirkefedre gjennom kirkehistorien har uttalt seg ganske frimodig og direkte om sitt syn på kvinner. Men man bør begynne med Jesus fra Nazareth og hans syn på kvinner (samt kvinnens stilling i antikkens verden), ettersom det er Jesu ord («Guds ord») alle kristne har som referanse når det gjelder såkalt «kristne verdier».

Det kvinneideal som fremheves av Jesus er «tjenerinnen». Jesu vurdering av søstrene Martha og Maria er ganske opplysende.

Jeg ser ikke noen stor prinsipiell forskjell mellom Herlands intimisering av kvinnekampen i år 2010 OG Martin Luthers kvinnesyn. Sistnevnte mente at kvinnens eneste oppgave var å føde barn og yte mannen seksuelle tjenester. Vi vet at Luthers hustru har vært og er et forbilde for mange kristne kvinner.

Verken Herland i dag eller Martin Luther for 500 år siden er eller var i stand til å relatere kvinnekamp og likestillingsspørsmålet til demokrati og menneskerettigheter.  Det skyldes ganske enkelt at Kirken aldri har vært opptatt av de etiske grunnsprinnsipper for den demokratiske rettsstaten. Kristendommen er i sitt vesen autoritær og anti-demokratisk (jf. min kommentar 9/3: «Hva er god historieskriving?»).

Kristendommen er ingen etikk, men en teologi og ideologi hvor det kreves at den troende bøyer kne for den kristne hankjønnsguden. De kristne kirker regjeres av den maskuline treenighet: Faderen, Sønnen og Den hellige Ånd.

Herland synes å mene at kjønnsspørsmålet finner sin løsning bare man retter seg etter de «kristne verdier» OG det kristen-protestantiske menneskesyn og kvinnesyn som Martin Luther gikk inn for på 1500-tallet, og som har preget vår kultur gjennom 500 år. Ja, det er helt opplagt denne protestantiske tradisjon Herland identifiserer seg med. Som iherdig forsvarer for «kristne verdier» gjennom utallige innlegg på dette forum, mener Herland opplagt at vi kvinner skal underkaste oss den kristne mannsguden (Herren, Faderen, Sønnen).

Det er Herlands moralisme som mer enn noe annet avslører hennes «agenda». Den type intimisering, privatisering og avpolitisering av kvinnekampen gjennom de siste århundrer som Herland forkynner, er slett ikke overraskende i et (kristent) religionshistorisk perspektiv. Det er forkynnelse og «omvendelse» som ligger i bunnen av Herlands profetiske domsvarsler. At hun dekker seg bak en akademisk tittel, er bare en kuriøs avledning.

I Dagbladet 8/3 går Herland så langt at hun sier at «Kvinner bør la være å sutre, og si noe positivt. I dag bør man slå av tv-en, tenne stearinlys på soverommet og gi ham en seksuell overraskelse».  Det er altså i soverommet Herland mener kvinnekampen (og menneskerettighetene) blir utkjempet.

At Herland går så aggressivt ut i flere toneangivende aviser - med sin protest mot at kvinnedagen er noe å feire og spørsmålet om hvorvidt kvinnedagen har utspilt sin rolle - er et alvorlig alarm-signal! Men i en religionshistorisk kontekst er denne type kristelig moralisme sørgelig velkjent. Hun må gjerne holde sine spektakulære boklanseringer, radioprogrammer og ytre seg både i NRK, Aftenposten og Dagbladet. Hvem kan overraskes over denne type fremstøt i vårt «statskirkeland»..?

Alle som har lest Den norske (stats)kirkes fire bekjennelser, vil vite at vår kirke bare er opptatt av menneskehetens dom og frelse.

I Vårt Lands nettavis fikk vi 8. mars opplysning om at bevegelsen JesusKvinner markerte 8. mars på sin egen måte. Å oppfordre kvinner til «å elske Jesus og til å leve med ham som forbilde», er en ganske eiendommelig oppfordring til moderne norske kvinner. Hvorfor noen norske kvinner trenger Jesus får vi høre mer om her:

http://jesuskvinner.no/no/index.php?option=com_content&task=view&id=121&Itemid=1

HISTORISK BEVISSTHET KONTRA KRISTEN FORKYNNELSE

Det er synd at religionshistoriker Herland ikke evner å se de historiske linjer eller de konkrete juridiske og politiske reformer og rettigheter kvinnekampen har resultert i (rettigheter som Herland selv nyter godt av). Herland har liten historisk bevissthet, men derimot uttrykker hun indirekte en meget sterk lojalitet og tilhørighet til tidligere århundrers konservative og reaksjonære kirke-kristne kvinnesyn.

Alle som har lest kirkens historie vet at majoriteten av kirkens (mannlige) ledere og lærere i vårt land aktivt motarbeidet den kvinneemansipasjon som gradvis vokste frem på 1800-tallet.Herland befinner seg altså i en århundrelang OG i en årtusenlang kirkelig tradisjon (først katolsk og siden protestantisk).

Til tross for sine klart uttalte «kristne verdier» oppgir Herland ikke ett eneste bibelvers til forsvar for sine standpunkt, verken fra den katolske eller protestantiske tradisjon. Hun henviser verken til Jesu ord eller til Martin Luthers skrifter. Ganske besynderlig av en «religionshistoriker» som så ivrig forsvarer «kristne verdier».

Herland har mer enn en gang uttrykt sin solidaritet til den norskehvitemann som henter sine «lydige» koner fra asiatiske land... Lydighet er et nøkkelord i den protestantiske teologi. Å pynte seg, lage god mat, gå med høyhælte sko og gi mannen seksuell tilfredsstillelse har vært et tilbakevendende tema i Herlands subjektive oppfatning av kvinnelige dyder, eller det hun anser for «feminint» (helt i overrensstemmelse med Martin Luthers kvinnesyn), mens det hun kaller «klassiske mannskvaliteter» tydeligvis er noe universelt, alment og overhistorisk.

Et viktig punkt hvor Herland avviker fra Martin Luther, er i spørsmålet om «reproduksjon». Så vidt jeg vet har ikke Herland en eneste gang i sine aggressive utfall mot dagens kvinner berørt spørsmålet om forplantning og barnefødsler...Ganske merkelig, ettersom moderne likestillingshistorie vanskelig kan løsrives fra kvinners kamp for å få kontroll over sin egen kropp OG over «reproduksjonen». Hva Luther mente om denne saken, kan vel ikke være ukjent for religionshistoriker Herland..?

Det kan ikke være noen tvil om at Herland er dypt reaksjonær i sin kjønnsrolletenkning. Jeg forstår godt hvorfor hun har så store problemer med å begrunne sine standpunkter: etisk, juridisk og historisk. Da gjenstår bare den teologiske begrunnelse, som Herland foreløpig bare har benevnt med den diffuse formuleringen: «kristne verdier». Her har hun mye å svare for.

«AGGRESSIVE 68-ER FEMINISTER» KONTRA KRISTEN-POTESTANTISK «LYDIGHET»

At Herland - som så mange kvinnelige prester/biskoper/teologer i dag - fortsatt bøyer seg for den kristne (treenige) mannsguden er til en viss grad forståelig.  «Lydighet» var og er protestantismens største dyd, mens «ulydighet» var og er den største synd. Det er derfor ikke så rart at Herland lengter tilbake til den tid hvor mannen hersket over kvinnen, slik kirkefedrene Paulus, Augustin og Luther også oppfordret til.  At Herland er særlig provosert av sine utskjelte «aggressive 68-er feminister» – og medsøstre - er ikke det minste rart.  De kristne kirker som dyrker «lydighet» som dyd er alltid blitt voldsomt provosert av «opprørere». Martin Luther har karakterisert «opprørere» generelt på en meget eiendommelig og lite flatterende måte.  Da forstår vi hvorfor særlig  kvinnelige  «opprørere» fortoner seg så voldsomt provoserende for Herland.

Herland vil kanskje - som så mange kristen-troende (og teologer) i dag - gi almenheten det inntrykk av at også likestillingskampen er et resultat av «kristne verdier». Å bedrive historieforfalskning er en velkjent øvelse innenfor kristne kretser. Skamløst og historieløst forteller moderne teologer almenheten at uten kristendommen ville vi ikke hatt noe demokrati, likeverd eller Menneskerettigheter...

Jeg for min del tror at «religionshistoriker» Herland lider av den samme fobi mot innsyn i de historiske fortrengningsmekanismer som både hun selv og mange av hennes kirke-kristne kolleger i dag bedriver. Det rare er jo at de ikke en gang trenger å begrunne sine merkelige standpunkter og påstander. De synes å ta for gitt at almenheten er så indoktrinert med kristen forkynnelse og propaganda gjennom århundrene at ingen stiller spørsmålstegn ved den kristne Jesus-forgudelse.

Herland ser åpenbart ingen forbindelse mellom kvinnekampen det siste århundret OG demokratiets utvikling. Like lite som Den norske kirke de siste par århundrer har utvist noen sans for demokratiet, like lite har kirken (og Herland) utvist noen forståelse for demokratiets utvikling.

Herland lengter åpenbart tilbake til gamle tider og tilbake til de «kristne verdier», hvor kjønnsrollene var forutsigbare og fast definert i henhold til den kristne æres-kodeks og hierarkiske tenkning, eller det Herland ved flere anledninger har kalt de «kristne verdier». Det er grunn til å merke seg at Herland særlig fremhever den tradisjonelle mannsrollen. Hun har i innlegg etter innlegg på dette forum poengtert at hun ikke har noen sans for kvinners «opprør». Her befinner hun seg godt innenfor den autoritære og maskuline evangelisk-lutherske tradisjon.

Det er liten tvil om at Herlands «profetiske tale» skal oppmuntre kvinner til å forbli i den tradisjonelle lydige og passive kvinnerollen, slik også de kristne kirker og dens (mannlige) kirkeledere har oppmuntret til gjennom hele historien.

Martin Luthers menneskesyn og kvinnesyn danner en ypperlig bakgrunn for å forstå Herlands kvinnesyn og menneskesyn. I dagens samfunn tør hun ikke å si dette rett ut, slik hennes protestantiske og lutherske kolleger blant prester, biskoper og teologer heller ikke tør å «tone flagg». Men alle som har lest den kristne bibel (NT) og kirkefedrenes skrifter, vil utmerket godt forstå Herlands standpunkt.

«GUDS SØNNER»

Jesus omtalte «de utvalgte» som mannspersoner («Guds sønner»). Han supplerte aldri dette uttrykk med «Guds døtre». Jesus brukte heller aldri fellesbetegnelsen «Guds barn» om de som skulle bli borgere i hans himmelrike. Denne forfalskning av grunnteksten som Det Norske Bibelselskap stadig foretar ved å skrive «Guds barn» - der hvor grunnteksten har hankjønnsuttrykket «Guds sønner» - har Edwien påpekt helt siden 1960-årene.

I 1. Kor. 11:3 sier Paulus følgende: «Jeg vil dere skal vite at Kristus er enhver manns hode, mannen er kvinnens hode, og Kristi hode er Gud...». Også her har Paulus utvilsomt truffet Jesu oppfatning godt. Etter dette var kvinnen selv «hodeløs», og bar til gjengjeld hele tre mannspersoner på sin hals.  Å gjøre kvinnen «hodeløs» synes å være Herlands fremste anliggende.

At Herland ikke har noen åndshistorisk interesse synes ganske åpenbart.

(kfr. Edwiens bok «Jesus i konflikt med menneskerettighetene», 1979)

Mvh. G. Ullestad

Kommentar #36

Lars Ole Bergersen

0 innlegg  986 kommentarer

Påstand og underbygging

Publisert rundt 12 år siden

1 ”Men i regi av de aggressive 68′er feministene har kjønnskampen utviklet seg til en kamp mot MANNEN. ”          2 ”Vi er iferd med å få et mannsfiendtlig samfunn som diskriminerer det maskuline og idylliserer kvinnen.”                                                                                                                                                                                           3 ”Klassiske mannskvaliteter som fysisk styrke, hardt arbeid, integritet, strategisk tenkning, mot, vilje til å beskytte landet og familien, æreskodeks og en sterk seksualitet beundres ikke i dag som solide og viktige mannsidealer.”                                                                                                                                                                                         4 ”Etter den aggressive 68'er-feminismen gjorde sitt inntog [...], har vi fått en eksplosjon i skilsmisser og tragedier i kjølvannet av den.”                                                                                                                                                      5 ”[Kvinnekampen] har gjort kvinnen dobbeltarbeidende og utslitt.”

Hva med å nøye seg med et mindre antall påstander, og å satse mer på å underbygge påstandene? Det kan være statistikk, litteratur, til og med egen erfaring. Mulighetene er mange. Slik ditt innlegg er utformet, er det ikke egnet til å overbevise, bare til å overtale. Hva med litt mer utnytting av din akademiske trening når du skriver?

Det virker som du tenker at det var bedre før-i gamle dager. Jeg ville vært skeptisk til det; fortiden ser vi med kikkerter av varierende styrke. Samtiden vår ser vi som det kaos den antagelig alltid har vært. Klart det er vanskelig å leve! Min far på nærmere nitti fnyser alltid når jeg ymter om at det var bedre før-det kan godt være han har rett…

Tenk over at du i dag kan skrive som du gjør og slippe fritt til i bøker og media. Ville det gått i Norge i de gode, gamle dager? Eller i et av de mange samfunn i verden hvor de klassiske mannskvalitetene du nevner ser ut til å være meget godt representerte?

Kommentar #37

Kjetil Kringlebotten

17 innlegg  699 kommentarer

RE: Herlands protest mot kvinnedagen

Publisert rundt 12 år siden
11.03.10 kl. 21:03 skrev Grete Ullestad:

Det kvinneideal som fremheves av Jesus er «tjenerinnen». Jesu vurdering av søstrene Martha og Maria er ganske opplysende.

Har du lest denne historia? Marta var jo den som 'fekk kjeft' - fordi ho 'tente' ved å lage til mat, rydde, etc. Maria, derimot, var studenten - den som sat og lærte. Og dette vert så lagt fram som eit førebilete for alle kristne - både kvinner og menn.

Kommentar #38

Grete Ullestad

52 innlegg  443 kommentarer

Re: Herlands protest mot kvinnedagen

Publisert rundt 12 år siden

Som «kristendomskritiker» slipper man nok ikke helt fritt til «i bøker og media», slik Bergersen gir inntrykk av. Han er kanskje ikke klar over hvilken makt og innflytelse Den norske (stats)kirke utøver i vårt land pr. i dag..? «Ville det gått i Norge i de gode gamle dager», spør Bergersen? Nei, selvsagt ikke! I de gode gamle kristne dager (tider som mange kristne lengter tilbake til) ble nok ingen eller fåkritiske spørsmål stilt. Konsekvensene var altfor altfor alvorlige til det.

Det er riktig at Herland synes å ha fri adgang til avisspaltene. Kan det tenkes at hun målbærer meninger og synspunkter som Den norske (stats)kirke OG den statskirkelige presse verdsetter..?

Teologistudenten Kjetil Kringlebotnen (kfr. http://www.troogfornuft.no/author/kk/ )omtaler Martha som «studenten» («den som sat og lærte»), men å omtale Martha som «studenten» er vel å ta litt vel sterkt i, eller hva..?  At Marthas «tjenende» holdning av Kringlebotnen blir lagt frem som «som eit førebilete for alle kristne – kvinner og menn», er vi godt kjent med.  Men Kringlebotnen er dessverre ganske nøysom på kvinnens vegne.  Gud og Jesus er menn, og i store deler av bibelen – og i oldtidskulturen – var kvinnen annenrangsborgere .

Jeg siterer noen passende linjer fra Edwiens bok «Er kristendommen en fare for verdensfreden?», s. 57-58 (note 9):

«Våre kvinnelige teologer er nøysomme som ser sitt menneskelige likeverd med mannen tilgodesett ved at de får lov til å være prester for «Herren» og «Faderen», hankjønnsguden og hans Sønn av «samme vesen». I denne sin dyrkelse og sin idealisering av den mannlige messias nøyer de seg med at en kvinne en gang fikk sitte ved hans føtter og lytte til hans undervisning, og at en annen fikk tilgivelse for seksuelle synder fordi hun vasket de samme føtter ved sine angerstårer og tørket dem med sitt hår».

Mvh. G. Ullestad

Kommentar #39

Tor Fagerhaug

48 innlegg  1778 kommentarer

RE: kristiansen da

Publisert rundt 12 år siden
10.03.10 kl. 08:31 skrev robert ommundsen:

jeg promoterer ikke boka mi

det er forskjellen

vil du kjøpe den?.hoho

 Hei Robert! Jeg skal kjøpe boka di. Men du må gi meg tittelen. He he ser ut som om noen ikke kan lese aforismer. Stå på jeg ihvertfall liker dem.

mvh Tor

Kommentar #40

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

promotere

Publisert rundt 12 år siden

den heter nakenlys.150 kr i konvolutt

med din adresse

til robert ommundsen

breivik

4810 eydehavn.

detta er kommers-nå får vi kjeft!

bokhandelen bruker lang tid på å skaffe den

Kommentar #41

Kjetil Kringlebotten

17 innlegg  699 kommentarer

RE: Re: Herlands protest mot kvinnedagen

Publisert rundt 12 år siden
13.03.2010 kl. 00:35 skrev Grete Ullestad:

Teologistudenten Kjetil Kringlebotnen (kfr. http://www.troogfornuft.no/author/kk/ )omtaler Martha som «studenten» («den som sat og lærte»), men å omtale Martha som «studenten» er vel å ta litt vel sterkt i, eller hva..?

Har du vanskar med å lese? Eg har ikkje sagt noko om at Marta var studenten. Men at Maria var det. Har du lest den historia du kritiserer, eller berre reknar du med at berre menn studerte? (Måten ho satt ved Meisterens føter var akkurat slik ein rabbi-elev satt ved føtene til ein rabbi. Tenk Paulus og Gamaliel.)

Og å bruke Edwien som eit sanningsvitne om kristendommen byggjer vel ikkje opp under truverdet ditt. Han er notorisk kjent for sin ignoranse om kristendommen.

Kommentar #42

Tor Fagerhaug

48 innlegg  1778 kommentarer

RE: promotere

Publisert rundt 12 år siden
13.03.10 kl. 20:19 skrev robert ommundsen:

den heter nakenlys.150 kr i konvolutt

med din adresse

til robert ommundsen

breivik

4810 eydehavn.

detta er kommers-nå får vi kjeft!

bokhandelen bruker lang tid på å skaffe den

 Hei Robert! takkåtakk..... kjeften tar vi med stoisk ro.he he hva med en omtale her?

hilsen Tor

Kommentar #43

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

omtale

Publisert rundt 12 år siden

hvis du omtaler den

jeg tør ikke

Kommentar #44

Grete Ullestad

52 innlegg  443 kommentarer

Et forsinket svar til Kjetil Kringlebotten

Publisert rundt 12 år siden

Jeg beklager at jeg har oversett Kjetil Kringlebottens svar til undertegnede 13/3. Selvsagt har han rett: det er MARIAS "tjenerholdning" som er viktig å fremheve (jeg forvekslet bare navnene Maria og Martha).  Det er jo så mange Maria'er i NT, ikke sant, Kringlebotten..? 

I Mt. 26. 12-13 sier Jesus følgende (les gjerne hele 26. kap.):

"For da hun helte denne salve ut over mitt legeme, gjorde hun meg i stand til min jordeferd. Sannelig sier jeg eder: Hvor som helst dette evangelium forkynnes i all verden, skal også det hun gjorde, omtales til minne om henne".

Hvilken kvinne - eller "Maria" - er det Jesus her taler om, og hvem er "hun"..? I dette kapittelet hører vi altså om en anonym kvinne som helte "kostelig salve utover hans hode". Hvor i kristen protestantisk teologi blir denne ukjente og navnløse kvinnes salving av Jesu legeme minnet, slik Jesus uttrykkelig påbyr i dette konkrete vers i Mt. 26. kap...?

Vi har altså å gjøre med flere Maria'er:  Jesu mor, Maria... Maria av Magdala... Lazarus' søster Maria... OG denne navnløse kvinne som salver Jesu legeme i Mt. 26. kap.  Og hvilke Maria'er var vitne til Jesu korsfestelse..?

Kanskje kan teologen Kringlebotten nå bringe litt (historisk) klarhet omkring de mange Maria'ene som opptrer i evangelieskriftene..?

---------------------

For undertegnede er det Kringlebottens siste avsnitt 13/3 som er særlig interessant. Her sier han at Edwien er "notorisk kjent for sin ignoranse om kristendommen". "Notorisk kjent"..? For hvem, Kringlebotten?  Hvem har uttalt dette, og på hvilket historisk-saklig grunnlag? Hvorfor oppgir Kringlebotten ingen saklige og konkrete referanser til støtte for sitt syn? Kan han ikke oppgi ett eneste sitat fra Edwiens bøker  (ikke en gang hvilke av Edwiens seks bøker han refererer til)?

Jeg håper at Kringlebotten i fortsettelsen kan underbygge sine udokumenterte påstander med konkrete navn, sitater og referanser. Det bør være på tide. I motsatt fall har hans teologisk-dogmatisk-apologetiske utsagn ingen verdi.  For å kunne uttale seg så ensidig og bombastisk som Kjetil Kringlebotten her gjør, må vi selvsagt kunne forutsette at teologen Kringlebotten har god kjennskap til Edwiens bøker. Som akademisk skolert må vi kunne forvente at han oppgir saklige og faglige begrunnelser for sine påstander.

Og hvis han selv ikke har lest Edwiens bøker, bør han vel i det minste kunne oppgi  andre  kilder..? Hvorfor gjør han ikke dette? Er det en bevisst mening at leserne på dette forum ikke skal gis mulighet til å verifisere Kringlebottens påstander?

Kringlebottens påstand om Edwiens  "ignoranse  om  kristendommen" tilsier at han besitter kvalifisert kunnskap om Edwiens teologi- og dogmekritikk. Jeg håper derfor at Kringlebotten kan gi en saklig og konkret begrunnelse for sin nedlatende karakteristikk av Edwiens "ignoranse" i et eget innlegg, eller i en kommentar til undertegnede.

Vårt Lands mange lesere har vitterlig krav på en forklaring og begrunnelse fra Kjetil Kringlebotten. Jeg avventer derfor en mer utdypende redegjørelse fra teologen Kringlebottens side, uansett hvor lang tid det tar. Jeg har god tid, og jeg har som utgangspunkt at enhver debattant på dette forum kan stå inne for sine uttalelser. 

Mvh. G. Ullestad

Kommentar #45

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

..........

Publisert rundt 11 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.

Integritet er vel ikke noe enstaket mannsegenskap. Integritet finner man nok like mye hos kvinner som hos menn. Det handler om evne til å stå frem med hva man mener og er og ikke la gruppepress og konformitet styre ens følelser og handlinger. Æresbegrepet kan vel sees på som et resultat av manglende integritet

Takk for at du satte ord på det som virkelig betyr noe. Jeg stillte en gang opp på et 8- marskomitemøte med forslag om å bruke fuglen som symbol? Som et bilde på det at begge vingene måtte være like sterke for at fuglen skulle kunne fly. - For dette må jo nettopp handle om å slippe unna de konvensjonelle kjønnsrollene? - "En vinge" kan vel ikke bli sterk uten å bygge på sine egne medfødte egenskaper?

Jeg ble tvert nedstemt. Det var kvinnekamp som gjaldt. Slik har det vært i Norge.

Men du skriver avslutningsvis: "Målet bør være at vi i fremtid forkuserer mer på hva vi som mennesker kan gjør sammen for å bedre alles kår."

Historisk har mange kulturer ment at kvinner av natur var menn underlegne, og dette synet har vært bekreftet av religiøse dogmer.  Veien fram til en full virkeliggjøring av at kvinner og menn i alle henseende er likeverdige, er enda mangelfull om vi ser oss rundt verden. Så det trenges fortsatt både intellektuelle og moralske støtte for å etablere kjønnenes likeverd.

Jeg tenker på tråden til Mai L. om "Kristi legeme i rullestol". - "Hun beskrev så flott denne halvsidige lammelsen" i menighetene når kvinnene ble holdt nede.  Dette kjenner jeg  godt til, helt opp til vår tid.  Om det  gjelder fortsatt i menighetene,  så gjelder det i høyeste grad fortsatt  i stor grad kvinner i noen andre kulturer. Jeg tror vi trenger å skifte fokus.

Å sikre likeverd og like rettigheter for menn og kvinner, er enda et av de viktige områdene for å sikre fred i verden.

mette

Edit: ....oppps... var det en gammel tråd jeg havnet på? Vel, vel, - meningen blir den samme ;-)

Kommentar #46

Jan Terje Omdal

1 innlegg  30 kommentarer

Håpløs retorikk.

Publisert rundt 10 år siden
Merete Bogen. Gå til den siterte teksten.

Yrker med stor kvinneandel, som f.eks. læreryrket,

at læreryrket ikke har prioritet i lønnskarusellen er bare sludder og det vet du utrolig godt. en lærer jobber igjennomsnitt 8 måneder i året, øvrige arbeidstakere ti.

en lærer tjener i snitt 410.000 kroner tatt med at de aller fleste brukersine ekstra to måneder ferie, som då får betalt for tl også å jobbe andre plasse, er lønna opp mt 500. det er mer enn en utdanna ingeniør tjener i det offentlige.

Gynekologer, som jobber med kvinnerelatert helse tjener akkurat like mye som en ortoped.

Barnehageassistenter eller styrere tjener like mye om en er mann eller dame.

jeg jobber selv i omsorgsyrke, og tro meg, jeg har ikke noe mer lønn fordi jeg er mann.

Lik lønn for Lik ARBEID, er forskjellig fra lik lønn for Ulikt arbeid.

når det gjelder lege og jordmor, så er det sånn at leger o psykologer tjener ikke mer enn en lærer i grunnlønn. det er alle overtidstimene, blant annet vakt helg som går fra fredag klokka 17 - til mandagsmorgen klokka 07, som gjør at de kommer opp i lønn.

Ellers er det slik at leger og psykologer som tar speisaliering, har henholdsvis 3 og 5 år utdannele på toppen av grunnutdanning. en lege vil da ha 11. Å sidestille lege som spesialist og sykepleier med videreutdanning blir da meningsløst.

Jo, det er faktisk slik at kvinner blir kvotert inn. som lærer bør du faktisk vite det. det er firma som har måttet avvikle, fordi kvinnerepresentasjonen ikke var tilstrekkelig i styrer. jo det er slik at der krav om fast andel kvinner i f. eks offentlige råd og utvalg.

Jeg jobber i et kvinnedominerrt yrke, hvor det bare er en mannlig leder. men vi er 40 % menn. Er det likestilling?

SOm lærer bør do også ha kjennskap og kunnskap om fenomenet androgyn?

Som lærer bør du også ha kjennskap til at det vokser opp en hel generasjon som ikke har noen ordentlig rollemodell som forteller hvordan menn skal være?

Som lærer bør du vite at det ikke handler om latskap at gutter faller utenfor?

Kommentar #47

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Likeverd!

Publisert rundt 10 år siden

Fullstendig enig! Jeg har aldri gjort, og skal aldri delta på noe som helst som har med "kvinnekamp" å gjøre den 8 mars.

Jeg skal nettopp gjøre det du oppfordrer til i siste avsnitt av innlegget.

Kristne organisasjoner og en del menigheter fokuserer på kvinners undertrykkelse i uland i dag. Det er for så vidt greit, men det kan vi gjøre andre dager og på annet vis enn å kose oss med kaffe og kaker den 8 mars, mens vi hører om hvor ille andre kvinner har det!

Sitat:"Pendelen har svingt for langt og over i den motsatte grøfta. For verden blir slett ikke bedre nå når kvinnen har fått makten. Det kan bli et like stort tyranni som når mannen hersker over henne. Likeverd er svaret og respekten for de genetiske forskjellene."

Da det ble moderne med "røde strømper og ullskjerf" da jeg var ung, heimeværende med små barn, var pendelen allerede svingt for langt for min del! Vi som valgte å utsette yrkeskarriere til fordel for mann og barn ble rett og slett ikke behandlet eller omtalt som likeverdig!

"Er du bare heime, eller...?" Et ikke uvanlig spørsmål på 70-tallet

At presset på både kvinner og menn går ut over parforhold og familieliv behøver vi ikke statistikk for å se. Det er bare å åpne øynene og få vekk skylappene! Og snakk med hverandre!

Jeg ønsker ikke å bli likestilt med min mann, men ha likeverd i forhold til både menn og andre kvinner!  

 

Kommentar #48

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Hanne Nabintu Herland. Gå til den siterte teksten.

Likeverd er svaret og respekten for de genetiske forskjellene.

Bra, endelig så sier du det. Håper flere innser dette. For min del valgte jeg heller å være alene enn å dele livet med en kvinne, det fra jeg var 36 år gammel (10 år nå). Jeg orket ikke mere, får ikke lov å være mann/ den jeg er. I mine begge ekteskap vil jeg si at jeg ikke ble respektert og elsket men brukt. Vel, en kan jo ta seg til rette men om en liker likeverd mere enn likestillingssaker og ikke vil tvinge noen inn på sin vei taper man mot kvinnesaksforkjempere. Forøvrig tror jeg på kjærligheten og da finner jeg ingen grunn til å bruke min maskulinitet eller truende fysikk til å få kvinnen til å være "lydig". Man blir forbannet som en forbannet grinegubbe og mannsjåvinist om ikke man føyer seg. Ordsp 21,19 Bedre å bo i et øde land enn hos en arg og trettekjær kvinne.  Har vært inne på å gå utenlands for å finne ei å leve livet med men har vel fått nok etter to ekteskap og har flytta nesten til fjells. Nå har jeg og min datter dyr rundt oss, hester, hund, katter og fugler ute i det fri, bedre det.. ;-)

 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere