Werner Skaug

63

Hva er Kristi domstol?

Etter å ha hørt en preken om dette temaet så jeg disse ting i et annet lys enn tidligere. Domstol kan også bety tribune. Predikanten ville fram til at dette fenomenet er noe som skjer mens vi lever her i tiden.

Publisert: 24. okt 2013

"For vi skal alle fram for Kristis domstol, for at enhver kan få igjen de ting som er gjort ved kroppen, etter det han har gjort, enten godt eller ondt." - 2 Kor 5:10

"Etter den Guds nåde som ble gitt meg, har jeg lagt grunnvoll som en vis byggmester, og en annen bygger på den. Men hver enkelt må se etter hvordan han bygger videre på den."

"Men om noen bygger videre på denne grunnvollen med gull, sølv, kostelige steiner, tre, høy eller halm, skal den enkeltes arbeid bli åpenbart, for Dagen skal vise det, for den skal bli åpenbart med ild. Og ilden skal prøve den enkeltes arbeid og finne ut hvilken kvalitet det er av." - 1 Kor 3:10.12-13

Den klassiske forkynnelsen forstår dette som en dag vi skal stå foran Jesus. Der vi skal få belønning for det som er bra. Det som var dårlig vil ikke belønnes.

Vers 13 bruker ordet "Dagen". Dette kan bl.a bety tid generelt. Dagene i livet. Og det er her jeg vil sikte meg inn og redegjøre for nevnte predikants tolkning.

Husker du da Jesus snakket om å rense grenene - oss - slik at vi kan bære mer frukt? Han tar bort det som er dårlig så det som er bra kan fortsette å vokse. Det var dette poenget predikanten ville fram til. Han forstod dette temaet som at det gjelder dagene i vårt liv. Her beskjærer Gud oss som grener. At ilden prøver vårt arbeid, er da en prosess hvor Gud oppdrar oss og lar oss vokse i Kristus. Her i tiden.

Nå er jeg ikke motstander av at det skal komme en dag hvor vi skal stå foran Jesus. Men jeg er ikke lenger sikker på at det blir som tidligere forkynnelse har antydet. For hvordan skal du "få igjen" det som er ondt? Alt i dette livet er jo tilgitt av Gud i Kristus. Hvordan kan du "få igjen" synder som er tilgitt ved en slik prosess? Jeg forstår tanken om belønning. Men det er uttrykket å "få igjen" det som er ondt jeg vil se nærmere på.

Uttrykket "få igjen" kan bety flere ting. Det kan også bety å ta vare på, røkte (slik hyrdene gjør med sauene), å sørge for at man har det man trenger, bevare, å gjenopprette. Dette beskriver altså en prosess hvor Jesus er Hyrde og vi fårene. 

"Over dette jubler dere, selv om dere nå, en liten stund, om så skal være, opplever sorg ved mange forskjellige prøvelser for at den prøvede ekthet i deres tro - som er mye mer dyrebar enn gull som forgår, selv om det lutres ved ild - må bli funnet til lov, pris og ære ved Jesu Kristi åpenbarelse." - 1 Pet 1:6-7

"Men hvis noen lider som en kristen, skal han ikke skamme seg, men prise Gud i denne sak. For tiden er kommet da dommen skal begynne med Guds hus." 1 Pet 4:16-17

Prøvelsene Peter snakker om i kapittel 1, er den samme "dommen" som han omtaler videre i kapittel 4. Dette brevet omhandler jo de kristnes ulike lidelser fordi de tror på Jesus. "Dommen" blir da at Gud prøver og bedømmer vårt verk, og gjør de nødvendige tiltak. Her i tiden. For Peter sier jo rett ut at denne dommen er nå. Altså en Far som oppdrar sine barn.

Jeg har ingen problemer med at det eventuelt skal komme en dag hvor jeg skal stå foran Jesus. Hvor han skal bedømme mitt verk på jorden. Men at den samme prosess skjer nå i tiden, var nytt for meg; at det er dette som ligger i uttrykket "Kristi domstol". Jeg tror at disse to prosesser skal hende. Den som skjer nå i tiden og den dag Jesus vil belønne vårt verk. Eller kanskje det bare er her i tiden at "Kristi domstol" skal skje?

:)

Kommentar #1

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Jeg har ingen problemer med at det eventuelt skal komme en dag hvor jeg skal stå foran Jesus. Hvor han skal bedømme mitt verk på jorden. Men at den samme prosess skjer nå i tiden, var nytt for meg; at det er dette som ligger i uttrykket "Kristi domstol". Jeg tror at disse to prosesser skal hende. Den som skjer nå i tiden og den dag Jesus vil belønne vårt verk. Eller kanskje det bare er her i tiden at "Kristi domstol" skal skje?

:)

Hei Werner

kristi domstol.

Gjerninger uten betydning, gjerninger med stor betydning, Belønning for gjerninger, Dommen over de troendes gjerninger, Gjerninger i prøvet i ild,Hva vil kristus se etter, Når får vi vår belønning, og hva slags belønning får vi? Mange spørsmål er dette, når det gjelder Kristi domstol.

Dommen over den troenes gjerninger, Kristi domstol ved opprykkeslen, er ikke en dom til himmele eller helvete, Det handler om en dom over den troendes liv og gjerninger.Her vil man få ros og ris, og lønn til Han som har vert trofast og tjent Ham.Det er bare de kristne som skal stå fram for Kristis domstol, og de skal få sin belønning som Herrens tjenere.

og den vanntro skal stå fram for den hvite tronden , den endelige dommen til den vanntro., dommen over de ufrelste vil da først finne sted etter tusenårs riket

Dette er den ene dommen så vil det jo komme en til. dommen over nasjonene .

mvh

Rune

Kommentar #2

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Kun kristne ved Kristi domstol!

Publisert rundt 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
For vi skal alle fram for Kristis domstol, for at enhver kan få igjen de ting som er gjort ved kroppen, etter det han har gjort, enten godt eller ondt." - 2 Kor 5:10

Ved Kristi domstol er det ikke spørsmål om frelse eller fortapelse, men det er en domstol der de frelste skal prøves og få lønn eller tape sin lønn.

Kommentar #3

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

He he... skulle tatt seg ut!

Publisert rundt 8 år siden

Gunnar Lund: Kun kristne ved Kristi domstol!
____________________________________

Hverken Gud eller Jesus dømmer noen, bare med rettferdighet... men menneskesønnen kommer visst for å dømme fordi  han er lik menneskene som er fæle til å dømme. (Joh.8.15, 5.27)

Kommentar #4

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Ikke godt å si..

Publisert rundt 8 år siden

Werner Skaug: Hva er Kristi domstol?
_________________________________

Det kan være ugudeligheten? Fork.3.16-17.

Kommentar #5

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

En pause er kanskje på sin plass...

Publisert rundt 8 år siden

Paulus snakker jo noe om å sørge for å få full lønn. Så det må jo bety at noe kan "brenne opp". Og så er det liknelsen til Jesus om at alle får lik lønn, uansett hvor lenge de har arbeidet i vingården. Og så har vi arvet alt Gud har - har Gud da noe mer å gi? Og så står det at frimodighet har stor lønn.

Kanskje det er lurt å ta en pause fra religiøse grublerier en stund. Blir bare rot. He he!

;)~

Kommentar #6

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

Sender deg en link!

Publisert rundt 8 år siden

Sender deg en link Werner som sansjonerer i mitt hjert, les denne og noen bedre forklaring kan du neppe få. http://kristenbloggen.net/?p=5771

Kommentar #7

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

Komentar til Werner!

Publisert rundt 8 år siden

Såg ikke din siste komentar før jeg sendte deg linken, får ha en velsignet god helg.

Mvh

Kjell!

Kommentar #8

Toril Søland

119 innlegg  1478 kommentarer

Liker godt tankene i dette innlegget.

Publisert rundt 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Jeg har ingen problemer med at det eventuelt skal komme en dag hvor jeg skal stå foran Jesus. Hvor han skal bedømme mitt verk på jorden. Men at den samme prosess skjer nå i tiden, var nytt for meg; at det er dette som ligger i uttrykket

Denne dobbeltheten er det vi lever i.

Det som ligger til grunn for begge syns jeg blir så tydelig i Joh.3 hvor dommen nettopp er frelsen, og hvor det heter :"og dette er dommen, at lyset er kommet til verden...... og den som gjør ondt hater lyset og kommer ikke til lyset , forat hans gjerninger ikkr skal bli refset; men den som gjør sannheten, han kommer til lyset, forat hans gjerninger må bli åpenbaret; for de er gjort i Gud..."

Dette lyset er den domstol vi lever ved, den er vårt liv! Og det er den som ble opphøyet på korset, og som er  den domstol vi skal møte en gang.

Som salmisten sier: Jeg kom dine dommer i hu, og ble trøstet.

Lyset er både nådeløst og kjærlighetens livgivende kilde. Til denne domstol tar vi vår tilflukt, her legger vi våre liv og all vår gjerning og gir den gode Gud all ære. For det er han som virker i oss, både å ville og å virke til hans velbehag.

Alt vårt eget er under lysets dom, en renselse vi søker.

I dette lyset er vår norske oversettelse "å få igjen" kanhende ikke like god som den engelske "receive". For det greske ordet "lambano" er et hovedord for å motta, det er dette ordet som brukes om å motta lønn. Jeg leser ikke straffen over våre udugelige og onde gjerninger som noe annet enn den dom vi søker i Kristus. Den livgivende dom som startet på Golgata, som vi søker hver dag i troens liv og som vi venter skal åpenbares til Guds ære, ikke vår!

Nettopp slik du så vakkert beskriver det:

"Uttrykket "få igjen" kan bety flere ting. Det kan også bety å ta vare på, røkte (slik hyrdene gjør med sauene), å sørge for at man har det man trenger, bevare, å gjenopprette. Dette beskriver altså en prosess hvor Jesus er Hyrde og vi fårene."

Så igjen takk for et herlig innlegg!

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere