Andreas Fagerbakke

26

Nok en gang pekes den jødiske staten ut som verdens største syndebukk

Denne uken samarbeider Norsk Folkehjelp, Fagforbundet og Palestinakomiteen i Norge om en kampanje rettet mot sikkerhetsselskapet G4S og det de kaller "G4S sine bidrag til menneskerettighetsbrudd i Israel og Palestina."

Publisert: 23. okt 2013Sikkerhetsselskapet G4S opererer i 120 land, men det er kun ett land man retter pekefingeren mot. Nok en gang er det den lille jødiske staten som det skal føres kampanje mot.

"Vi tar sterk avstand fra G4S sine bidrag til brudd på menneskerettighetene", sa Fagforbundets Stein Guldbrandsen da han overleverte kravene om at G4S skal stanse all virksomhet på såkalt "okkupert palestinsk land", og at de også skal stanse leveranser til israelske fengsler.

Begrunnelsen for denne kampanjen er altså at Israel "bryter menneskerettighetene".


Spørsmålet er hvorfor Israel gang på gang blir plukket ut på denne måten. Har Fagforbundet, Norsk Folkehjelp og Palestinakomiteen sett hvilke andre land G4S opererer i?

Her er noen eksempler:

* Venezuela
* Kina
* Pakistan
* Uzbekistan
* Elfenbenskysten
* Egypt
* Saudi-Arabia
* Irak
* Jordan
* Afghanistan
* Yemen
* Oman
* De forente arabiske emirater
* Bahrain
* Ukraina
* Tyrkia
* Kazakhstan
* Kambodsja

Jeg kunne laget en minst dobbelt så lang liste ut i fra de 120 landene G4S operer i, men dette er bare for å gi et inntrykk av hvilken dobbeltmoral Israel her blir utsatt for. Alle disse landene er ufrie/delvis frie nasjoner og samtlige bryter menneskerettighetene over en lav sko.

Hvis begrunnelsen er "brudd på menneskerettighetene" så bør Israel komme ganske langt bak i køen, kanskje bakerst, sammenlignet med landene listet opp ovenfor. Dette sykelige fokuset på Israel er det vanskelig å forstå seg på. Ingen andre land blir behandlet med en slik åpenlys dobbeltmoral.________________
Leverte krav til G4S:
http://www.folkehjelp.no/Nyheter/2013/Leverte-krav-til-G4S

Liste over frie, ufrie og delvis frie nasjoner: http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/FIW%202013%20Booklet.pdf

Oversikt over de land hvor G4S opererer: http://www.g4s.com/en/Who%20we%20are/Where%20we%20operate/#

Kommentar #1

Helge Sundar Loekke

0 innlegg  519 kommentarer

Slutter meg til Andreas F.

Publisert nesten 8 år siden

Falskheten her, forteller faktisk om noe dypt tragisk i vårt samfunn, fra toppen og ned. Regelrette løgner mot en fullverdig demokratisk nasjon, som faktisk er ett eksempel for oss andre. Tenk de har vært forsøkt utslettet av sine naboer i 65 år, og i Norge tar de ikke bare side med despotene, men generer bevisst løgner om Istael. Så dekker de over forbrytelsene til deres fiender. Dette burde være ett tema for unge ærlig akademiker (de eldre har ingen troverdighet), å eksponere i sin fulle bredde eller en sannhetskomisjon on Norges forrederi mot ett fritt jødisk folk og nasjon. Fordi akademia er aktivt med på løgnkampanjen mot Israel.

Kommentar #2

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Ideologisk blinde

Publisert nesten 8 år siden

Det er fordi disse bevegelsene; fagbevegelsen, kvinnebevegelsen, norsk folkehjelp, mfl. er ideologisk blinde. De har som andre mobbere valgt seg ut et offer, og det er kun det offeret som får gjennomgå. Det er totalt uinteressant for dem hva andre land gjør, bare de får komme med sine hatske utrop om boikott av Israel når de går i tog. Den forskjellsbehandlingen disse folkene står for er helt på grensen av rasisme - om ikke over grensen. De burde sette seg ned litt og tenke på hva de holder på med. Kanskje er ikke alt Israel gjør galt, og kanskje er det også andre land som gjør noe galt...

Fint at du prøver å bidra med noen fakta. Dessverre tror jeg fakta er totalt bortkastet på disse folkene...

Kommentar #3

Leif Lysvik

43 innlegg  706 kommentarer

Fagerbakke misser igjen.

Publisert nesten 8 år siden

 

Selvsagt har ikke Fagerbakke noe kilde når han hevder at den jødiske staten pekes ut somverdens største syndebukk. Hvem er det som har gjort denne rangering? 

Fakta er at Norsk Folkehjelp, Fagforbundet og Palestinakomiteen i Norge lager en kampanje mot G4S sine bidrag til menneskerettighetsbrudd i Israel og på okkupert område. De krever at G4S trekker seg ut av all virksomhet på okkupert palestinsk land, og stanser alle leveranser til israelske fengsler der palestinske fanger sitter fengslet i strid med Genèvekonvensjonene. Det internasjonale selskapet G4S leverer sikkerhetssystemer til israelske fengsler. Her blir palestinere holdt fanget uten lov og dom, og mindreårige utsatt for systematisk mishandling. Ifølge Amnesty International utsettes palestinske fanger i israelsk varetekt for rutinemessig tortur, og G4S leverer sikkerhetssystemer til fengsler hvor palestinske barn mishandles. G4S har forpliktet seg til å respektere menneskerettighetene, men bryter dem når de velger å delta i aktiviteter som opprettholder ulovlige bosettinger og militær undertrykkelse, sier Liv Tørres, generalsekretær Norsk Folkehjelp. G4S leverer også tjenester til ulovlige bosettinger på Vestbredden. Et samlet internasjonalt samfunn fordømmer bosettingene som et hinder for fred.

Det er dette som er bakgrunnen. Da det uforståelig at ikke Fagerbakke og de andre her som støtter han, ikke kommenterer sakens fakta, men raljerer over at humanitære organisasjoner reagerer på brudd på folkeretten og at mennesker behandles inhumant.

 

Det er vel ikke slik at en skal neglisjere brudd på menneskerettighetene, at en skal akseptere okkupasjonen eller den illegale bosettingen – eller at en skal se mellom fingrene på at palestinere arresteres og fengsles uten rettsak og dom. Eller at palestinske unger på okkupert område skal trakasseres. Da er det selvsagt at humanitære organisasjoner og kirkeledere følger ryggmargsrefleksen – som er å si i fra at en aksepterer ikke urett.

 

Kommentar #4

Leif Lysvik

43 innlegg  706 kommentarer

"Disse folkene"

Publisert nesten 8 år siden

 

Dette er en type debatteknikk som en ofte ser; en gruppere i «vi» og «dem» - og der «disse folkene» blir en kategori av fiender og skurker som en ikke trenger argumentere med, men som i kraft av å tilhøre «disse folkene» er diagnostisert og plassert en gang for alle. Og det er «vi» som har definisjonsmakt til å definere hvem «disse folkene» er. «disse folkene» kan ikke forsvare seg, svare eller ta til motmakt – for de er definert som en gruppe uten kunnskap eller påvirkningskraft.

Møte argumenter, bruk kunnskap og vis forståelse – det er mer redelig enn å definer de en er uenig med som «disse folkene»….

 

 

 

 

Kommentar #5

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

Lysvik ser ikke poenget

Publisert nesten 8 år siden
Leif Lysvik. Gå til den siterte teksten.
Det er dette som er bakgrunnen. Da det uforståelig at ikke Fagerbakke og de andre her som støtter han, ikke kommenterer sakens fakta, men raljerer over at humanitære organisasjoner reagerer på brudd på folkeretten og at mennesker behandles inhumant.

Lysvik ser ikke hva som er poenget til Fagerbakke. Fagerbakke peker på at G4S har oppdrag i en rekke andre land som systematisk bryter menneskerettighetene, der folk forfølges, tortureres og drepes. Og det uten at Fagforbundet, Norsk Folkehjelp og Palestinakomiteen setter fokus på det.

Det blir med andre ord litt påtagelig at man lager en kampanje mot dette selskapet fordi det har oppdrag i Israel, og ikke nevner alle disse andre landene som Fagerbakke nevner.

Det er dette som er poenget, Lysvik.

Kommentar #6

Bjørn Weld

14 innlegg  1290 kommentarer

Universitetet i Oslo tapte, -

Publisert nesten 8 år siden
G4S vant over Universitetet i Oslo

Klage­nemnda for offent­lige anskaf­fel­ser (KOFA) har kom­met til at Uni­ver­si­te­tet i Oslo ikke har anled­ning til å ute­stenge sik­ker­hets­sel­ska­petG4Sfra anbuds­kon­kur­ranse fordi et dat­ter­sel­skap i Israel etter uni­ver­si­te­tets mening ikke føl­ger men­neske­ret­tig­he­tene.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere