Werner Skaug

63

Enden er nær - igjen!

Leser en bok nå som heter "Last Days Madness" av Gary DeMar. Han går gjennom store deler av historien e.Kr og trekker fram eksempler på endetidshysteri.

Publisert: 19. okt 2013

Et utdrag fra boken sier dette: "Historiens forsøk på å sette en dato er lang og pinefull. Francis Gummerlock har katalogisert mer enn tusen feilaktige antakelser i løpet av de siste 2000 år, alt fra hvem Antikrist er til datoen for Jesu gjenkomst. To ting som går igjen i alt dette som en rød tråd, er: de var sikre i sine antakelser og de tok feil."

Det rekker lenge å nevne Jim Jones og det som skjedde i Texas i sin tid. Her gikk det utover både barn og unge som til slutt ble drept. Alt dette fordi én mann mente han hadde funnet løsningen på hele gåten.

Men er det ikke det samme som skjer i våre dager? Predikanter tordner fra sin prekestol og skremmer vettet av mennesker i alle aldre. Særlig ungdommer er sårbare for slik forkynnelse. Denne ene og korte perioden i livet skal altså kastes bort på en type forkynnelse som bare skader planlegging av framtiden, m.m. Da jeg selv var ungdom trodde jeg at dette var den eneste måten å tolke endetiden på. Visste ikke om preterisme. Ingen fortalte meg om dette. Og det var den ungdomstiden, liksom.

Personlig tror jeg at mesteparten i Bibelen er oppfylt. At mesteparten i Johannes Åpenbaring allerede har skjedd. Jeg er ikke unik i så måte. Preterisme heter en slik tolkning av endetiden. Futurister er de som tror at mesteparten i Johannes Åpenbaring ikke har skjedd enda. Futurisme fikk sine startskudd på 1500 og 1800 tallet. "Oppfylt" ble erstattet med "ikke oppfylt". Før den tid var kristne preterister. De anså altså mesteparten av Bibelen som oppfylt. Dette i seg selv burde gjøre sitt til at du gransker saken nærmere.

Kan jeg spørre deg om en ting? Kan du ha såpass intellektuell integritet at du sjekker ut ulike tolkninger om endetiden? Les om preterisme. Les også om futurisme. Gi deg selv et bredt grunnlag med kunnskap som gjør at du bedre kan avgjøre i dette spørsmålet. For noen vet ikke om preterismen. De kjenner bare til futurismen, og tror seriøst at dette er den eneste tolkningen kristenheten alltid har hatt. Så er absolutt ikke tilfelle. I de første 1500 år av menighetens historie, ventet ingen på Antikrist, en opprykkelse, den store trengsel, det store frafall, etc. Dette kom med Darbyismen på 1830 tallet. Ble du sjokkert nå?

Preteristene leser Bibelen slik: De første kristne ventet på at det Jesus sa i Matt 24 og Johannes Åpenbaring, snart skulle skje. Og i år 70 skjedde det - Jerusalem ble inntatt og jevnet med jorden. Brevene i NT bærer preg av at Paulus, og andre forfattere i NT, snakker om en nær forestående begivenhet. De snakket ikke om en fjern framtid. De snakket til sine samtidige.

Kunnskap er avgjørende. Litt kjennskap til historie, kirkehistorie og en revurdering av hvordan lese klassiske vers i Bibelen om teamet, er verdt tiden og pengene. Så får du se hva du lander på til slutt. Men ikke vær uviten om de ulike tolkningene.

Og kanskje du da kan få en normal ungdomstid. Gjøre vanlige ting. Ta utdanning. Være deg selv. Og ikke ta del i et endetidshysteri som faktisk er ny i menighetens historie. At det er vanlig med slik forkynnelse i dag, betyr ikke at tingene alltid har vært sånn. 

God helg!

:)

Kommentar #1

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
enn tusen feilaktige antakelser i løpet av de siste 2000 år, alt fra hvem Antikrist er til datoen for Jesu gjenkomst

Det er veldig viktig å forstå dei 6000 åra .

http://bki.no/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1814

Bibelens kronologi er  enkel å forstå.

http://www.alef-ic.net/shabbat.htm

“I den gamle, jødiske endetidslæren trodde de at tiden var en sjutusenårig periode, som begynte med skapelsen av himmel og jord i 1. Mosebok, og sluttet med det Messianske riket i årene 6000 - 7000 (Åp.21.). Tiden var, oppdelt i tre trinn på 2000 år hver.

Årene 1- 2000 (etter syndefallet), ble kalt TOHU eller adskillelsen.

Årene 2000 - 4000 ble kalt TORAH eller opplysning (etter at loven ble gitt)

Årene 4000 - 6000 ble kalt Y'MOT MASHIACH, Messias' dager (begynte ved Jesu DÅPl i det 4000. år).

Vi er fremdeles i denne tidsperiode.

I det 6000. år er det forventet at det Messianske riket skal komme, og det skal vare inntil år 7000. Da begynner OLAM HABA eller evigheten.

Oldtidens rabbinere så 7 dagers uken som et mønster for 7000 års planen fra Gud. De trodde at sabbaten var et bilde på det Messianske riket, som vi kaller for tusenårsriket.”

Det var dette Ireaneus og forkynte  .

http://en.wikipedia.org/wiki/Ireaneus

“Irenaeus held to the old Jewish tradition that the first six days of creation week were typical of the first six thousand years of human history, with Antichrist manifesting himself in the sixth period. And he expected the millennial kingdom to begin with the second coming of Christ to destroy the wicked and inaugurate, for the righteous, the reign of the kingdom of God during the seventh thousand years, the millennial Sabbath, as signified by the Sabbath of creation week”

Desse 6000 åra er snart slutt . År 2028 .

På slutten av desse 6000 åra vil Antikrist stå fram.

Han er nummer 8 i denne rekkja av styrande.

http://www.antipasministries.com/html/file0000397.htm

Han er endetidas GeOrGe - GOG.

Han vert kalla "den Lovlause"

Barnabas skriv.

http://www.earlychristianwritings.com/text/barnabas-lightfoot.html

"Give heed, children, what this meaneth; He ended in six days. He
meaneth this, that in six thousand years the Lord shall bring all
things to an end; for the day with Him signifyeth a thousand years;
and this He himself beareth me witness, saying; Behold, the day of
the Lord shall be as a thousand years.
 Therefore, children, in six
days, that is in six thousand years, everything shall come to an end.

Barnabas 15:5
And He rested on the seventh day. this He meaneth; when His Son
shall come, and shall abolish the time of the LAWLWSS ONE, and shall
judge the ungodly, and shall change the sun and the moon and the
stars, then shall he truly rest on the seventh day."

Dei 6 dagane er snart slutt - då kjem kvila.

Difor er det viktig å halda sabbaten slik Guds 10 bod seier.

Den skal minna oss om skapinga og viser oss kortid 1000-årsriket  kjem .

Messias kjem tilbake til det bokstavlege Jerusalem og skal styra kloden derifrå.

Kommentar #2

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Gratis bok om temaet! :)

Publisert over 8 år siden

Jeg har allerede nevnt boken til DeMar i innlegget mitt. Den anbefales på det sterkeste! Men om du vil ha en kortere bok som er enklere å lese, vil jeg anbefale Jonathan Welton. Han har en bok som heter "Raptureless - an optimistic guide to the end of the world!" Her tar han for seg både preterisme og futurisme, som også DeMar gjør i sin bok. Og setter disse to tolkninger opp mot hverandre. Den kan lastes ned gratis på www.raptureless.com.

:)

Kommentar #3

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Avstår fra debatt!

Publisert over 8 år siden

Endetid er et stort tema. Jeg skriver ikke først og fremst innlegg om endetiden for å debattere. Jeg preker for de som vil høre - ikke for de som ikke vil høre, for å si det sånn. Ønsker å nå de som er ukjent med preterismen.

:)

Kommentar #4

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Han har en bok som heter "Raptureless - an optimistic guide to the end of the world

Rapture eller opprykkelsen er ikkje i samsvar med GT.

Det er noko den falske Paulus introduserte.

Når Yeshua kjem tilbake til Oljeberget no etter 6000 år så skal han bli verande her.

Han går inn Austporten til tempelet  .

Så skal Han vera Konge over heile jorda og folkeslaga må innordna seg Han.

Storparten av dei kristne har fjerna seg frå bibelens kronologi og trur på delvis Gud og delvis utviklingslæra.

Mange dreg på smilebandet når forteljinga om Noa og sydnefloda vert fortalt.

http://www.annomundi.com/history/travels_of_noah.htm

"When the waters of the flood subsided, the Ark rested on a high hill called Gordicus in Armenia. Noah and his family, eight people altogether, came out of the ship, 833 years before the foundation of Troy and 2317 years before the birth of Christ"

Berosus den gamle historiskrivaren viser oss at syndefloda kom 2317 år f kr

Alle som kan rekna ser ut frå 1 Mosebok 5 at syndefloda kom 1656 år etter Adam.

Me ser kva som skjer i våre dagar.

Noko må vera gale når biskopane no vil velsigna og vigsla dei homofile.

"Som det var i Noahs dagar, så skal det vera når Menneskesonen kjem. 38 Liksom dei i tida før storflaumen åt og drakk, gifte seg og vart bortgifte, heilt til den dagen då Noah gjekk inn i arka, 39 og ingen skjøna noko før flaumen kom og tok dei alle, så skal det òg vera når Menneskesonen kjem" Matteus 24

http://www.ccel.org/a/anonymous/jasher/6.htm

And they called to Noah, saying, Open for us that we may come to thee in the ark--and wherefore shall we die? And Noah, with a loud voice, answered them from the ark, saying, Have you not all rebelled against the Lord, and said that he does not exist? and therefore the Lord brought upon you this evil, to destroy and cut you off from the face of the earth. Is not this the thing that I spoke to you of one hundred and twenty years back, and you would not hearken to the voice of the Lord, and now do you desire to live upon earth? And they said to Noah, We are ready to return to the Lord; only open for us that we may live and not die. And Noah answered them, saying, Behold now that you see the trouble of your souls, you wish to return to the Lord; why did you not return during these hundred and twenty years, which the Lord granted you as the determined period" Dei 120 jubileumssyklusane (6000åra) er snart fullført.
Då sa Herren: «Min ande skal ikkje for stridast med menneska; for dei er berre veike skapningar. Levetida deira skal vera 120 år.» 1 Mosebok 6
Kommentar #5

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Før den tid var kristne preterister. De anså altså mesteparten av Bibelen som oppfylt.

Det er ikkje riktig.

Eg har nemnd ein kyrkjefader - Irenaeus. Du kan og sjekka med dei andre kyrkjefedrane , kva dei meinte.

Irenaeus  døydde 202 år e Kr

Han levde med andre ord lenge etter år  70  då Jerusalem vart øydelagt.

Han skriv enkelt om desse tinga.

MillenniumSee also: Millennialism

"Irenaeus declares that the Antichrist's future three-and-a-half-year reign, when he sits in the temple at Jerusalem, will be terminated by the second advent, with the resurrection of the just, the destruction of the wicked, and the millennial reign of the righteous. The general resurrection and the judgment follow the descent of the New Jerusalem at the end of the millennial kingdom"

Her er ei liste over kyrkjefedrane og kva dei meinte om td Antikrist .

http://biblelight.net/fathers-on-antichrist.htm

"Early Church Fathers
on the Timing of the Rise of Antichrist"


Kommentar #6

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Endetid er et stort tema. Jeg skriver ikke først og fremst innlegg om endetiden for å debattere. Jeg preker for de som vil høre - ikke for de som ikke vil høre, for å si det sånn. Ønsker å nå de som er ukjent med preterismen.

Holder med deg her Werner. Ethvert forsøk på å belyse dette ender som regel med frembringelse av de forskjellige trosretninger og da er "helvete" løs :-)

Men når det er sagt tror jeg at vi går mot en "endetid". 2028 er intet dumt tall. Men jeg tror +/- faktoren kan være betydelig :-)

Kommentar #7

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Enden har alltid vært nær. Jeg visste ikke til hvor nær før jeg begynte å skrive på VD for tre år siden. Jeg tror ikke på en eneste stor fatal ragnarok, men at dommedag er en individuell sak, uten at jeg har tatt mål av å bruke så mye energi på det. Avslappet, er mitt forhold.

Forøvrig, hvis jeg skulle bry meg om det, virker preterismen som en interessant tanke å forfølge. Så vi får se når jeg her ferdig med noen andre ting jeg driver og leser på.  

Kommentar #8

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Werner Skaug skriv:

"Personlig tror jeg at mesteparten i Bibelen er oppfylt. At mesteparten i Johannes Åpenbaring allerede har skjedd. Jeg er ikke unik i så måte. Preterisme heter en slik tolkning av endetiden. Futurister er de som tror at mesteparten i Johannes Åpenbaring ikke har skjedd enda. Futurisme fikk sine startskudd på 1500 og 1800 tallet. "Oppfylt" ble erstattet med "ikke oppfylt". Før den tid var kristne preterister. De anså altså mesteparten av Bibelen som oppfylt. Dette i seg selv burde gjøre sitt til at du gransker saken nærmere."

Han kjem med påstandar om at "futurisme fekk sitt startskudd i 1500-1800".

Eg kunne skrive side opp og ned om kva dei fyrste kristne trudde.

Det vanlege var at dei såg framover mot ei oppfylling av desse profetiane som Yeshua gav.

Det skjedde ETTER  Jerusalems øydelegging i år 70.

Sidan Skaug ikkje vil ha noko meiningsutveksling av dette avsluttar eg med Hipplytus  sine ord som levde 170 -235 e k :

“And 6,000 years must needs be accomplished, in order that the Sabbath may come, the rest, the holy day “on which God rested from all His works.” For the Sabbath is the type and emblem of the future kingdom of the saints, when they “shall reign with Christ,” when He comes from heaven, as John says in his Apocalypse: for “a day with the Lord is as a thousand years.” Since, then, in six days God made all things, it follows that 6,000 years must be fulfilled.” – Hippolytus Exegetical On Daniel 2

Kommentar #9

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert over 8 år siden

NEI,

Werner skrev: "Endetid er et stort tema. Jeg skriver ikke først og fremst innlegg om endetiden for å debattere. Jeg preker for de som vil høre - ikke for de som ikke vil høre, for å si det sånn. Ønsker å nå de som er ukjent med preterismen". Det var det jeg siterte og kommenterte.

Kommentar #10

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Oss preterister imellom..

Publisert over 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Kunnskap er avgjørende. Litt kjennskap til historie, kirkehistorie og en revurdering av hvordan lese klassiske vers i Bibelen om teamet, er verdt tiden og pengene. Så får du se hva du lander på til slutt. Men ikke vær uviten om de ulike tolkningene.

Allerede i førskolen ble jeg godt kjent med den klassisike futuristiske forståelsen av Bibelens profetier. Framtiden var ganske grei (bortsett fra at jeg som barn var vettskremt): Jesus skulle først komme igjen og hente Bruden til himmelen. Så trådte den onde verdensherskeren fram på arenaen og satte merket 666 på pannen til alle mennesker som ikke ville bli drept. Etter 7 år med stor trengsel skulle Jesus komme tilbake på Oljeberget sammen med alle troende og opprette et tusenårig rike på jorden.

Problemet var ikke så mye at denne oppfatningen var prevalent blant absolutt alle troende i min krets. Ingen syntes å ha betenkeligheter. Enkeltvers kunne lett hentes fram som underbygget påstandene. Spørsmål som ble reist var som regel om detaljer og av helt underordnet betydning. Nei, problemet var at dette var et hovedfokus i de fleste samlinger. Det var nesten forutsigbart hva som prekenens tema skulle dreie seg rundt. "Spesialister" oppsto (og de finnes fortsatt) som ikke levnet noen tvil om at vi levde - ikke bare i de siste dager - men i de siste av de siste dager. Og som alltid - når noe tar fokuset vekk fra det sentrale budskapet i Bibelen, så blir det i seg selv ubibelsk. Fullstendig ubibelsk.

Takket være at jeg kom over en del sporadisk litteratur om alternative forståelser av profetier, ble min interesse for preterismen vakt. Jeg begynte å lese om noe av det som hadde funnet sted i det første århundret under romernes styre. Parallellene med Åpenbaringsbokens beskrivelser var slående. Så slående at det måtte være en sammenheng. For - når alt kom til alt - hadde ikke Herren allerede i begynnelsen av boken sagt til Johannes at han skulle få se hva som SNART skulle skje heretter?

Siden den aha-opplevelsen har jeg begravd meg dypt ned i den preteristiske forståelsen. Så dypt, at jeg tror jeg aldri kommer opp derifra.

Idag har vi heldigvis ikke fullt så stort fokus på endetidsscenarier som på 50-60-tallet (som faktisk ble betydelig forsterket etter 6-dagers krigen). Årsaken er delvis at en ny generasjon har begynt å stille spørsmål med tesene. De unge har dessuten begynt å gå lei av alt Israel-pratet. De vil ha mer om ham som går som en rød tråd gjennom hele Bibelen - personen Jesus.

Og, for å sitere vår nylig avgåtte finansminister: Det er bra.

Kommentar #11

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Ønsker å nå de som er ukjent med preterismen". Det var det jeg siterte og kommenterte.

Werner Skaug skriv dette:

"Les om preterisme. Les også om futurisme. Gi deg selv et BREDT GRUNNLAG med kunnskap som gjør at du bedre kan avgjøre i dette spørsmålet"

------------------------------

Eg har prøvd å skriva litt om korleis kyrkjefedrane såg på dette.

Dei fleste var FUTURISTAR.

Dei såg framover mot ei oppfylling av dei bibelske tekstane.

Dersom ein skal ha eit  " BREDT GRUNNLAG"  må ein i alle fall få med seg korleis dei fyrste kristne tenkte.

Lactantius ,død 320 skriv:

“Therefore, since all the works of God were completed in six days, the world must continue in its present state through six ages, that is, six thousand years"

Kommentar #12

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Ja, ja, du har helt rett. Beklager! :-)

Det var ikke meningen å ta med siste setningen i sitatet.

Jeg siterte: "Endetid er et stort tema. Jeg skriver ikke først og fremst innlegg om endetiden for å debattere. Jeg preker for de som vil høre - ikke for de som ikke vil høre, for å si det sånn. Ønsker å nå de som er ukjent med preterismen".

Jeg mente å sitere, kun dette:"Endetid er et stort tema. Jeg skriver ikke først og fremst innlegg om endetiden for å debattere. Jeg preker for de som vil høre - ikke for de som ikke vil høre, for å si det sånn".

Kommentar #13

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Martin Luther kom med desse ideane om at Antikrist var paven.

Seinare kom desse ubibelske tankane om opprykkelsen og at dei kristne skal rivast vekk frå jorda.

Gradvis har ein fjerna seg frå det kyrkjefedrane sa.

Om kyrkjefedrane har rett vil me no på slutten av desse 6000 åra sjå at tempelet vert gjenoppbygd på tempelhøgda i Jerusalem .

Antikrist vil så setja seg i det og oppfylla på den måten meininga med "den øydeleggjande styggedomen".

Werner Skaug  prøver med innlegga sine å visa at profetiane er oppfyllt . 

Det er dei ikkje.

Matteus 24 er endetidshending der det heile endar med Jesu gjenkomst til Oljeberget.

Kommentar #14

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
At mesteparten i Johannes Åpenbaring allerede har skjedd.

Jeg syns "Lammets måltid" av Hahn Scott forteller mye bra om Johannes åpenbaring. Man får en dypere forklaring på Lammets måltid (nattverden) og Messen. :-)

Kap 1,2,3 og 4:

http://www.youtube.com/watch?v=8P_l0OA4Nw0

http://www.youtube.com/watch?v=WwPbldf7jHM

http://www.youtube.com/watch?v=o95YFdnuAt0

http://www.youtube.com/watch?v=1H_7isO-0pU

Kommentar #15

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

"De kommende tider"

Publisert over 8 år siden

"De kommende tider" er en TV-serie, åpenbart basert på en futuristisk forståelse av Bibelens profetier, som nå er begynt på TV Visjon Norge med Geir Jonassen. Som det vil framgå fra lenken, er det den klassiske darbyismen som skal presenteres. Kan være nyttig for de som er interessert i en nærmere forståelse av dette.

Kommentar #16

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Lammets måltid kan enkelt oversetjast 

til Kristus/Yeshua  sitt gjestebod /brayllaupsfest.

Me skal samlast til det store gjestebodet eller Lammets måltid.

Då Yeshua  innstifta nattverden så sa han det slik.

"Medan dei heldt måltid, tok Jesus eit brød, takka, braut det og gav det til læresveinane og sa: «Ta dette og et det! Dette er min lekam.» 27 Så tok han ein kalk, takka, gav dei og sa: «Drikk alle av den! 28 Dette er mitt blod, paktblodet, som vert utrent for mange til forlating for syndene. 29 Eg seier dykk: Heretter skal eg ikkje drikka av denne frukta frå vintreet før den dagen eg DRIKK HENNE SAMAN MED DYKK I RIKET ÅT FAR MIN" Matteus 26.

Esaias 25 skriv om dette store gjestebodet.

"På dette fjellet skal Herren, Allhærs Gud,
        gjera eit gjestebod for alle folk,
        eit gjestebod med feite retter,
        eit gjestebod med GAMAL VIN,
        med feite, mergfulle retter
        og GAMAL ,KLÅRA VIN.
   
  7 På DETTE FJELLET skal han ta bort
        det sløret som ligg over alle folk,
        det sveipet som er lagt over alle folkeslag.
     8 Han skal GJERA DØDEN TIL INKJES FOR ALLTID.
        Herren vår Gud skal turka
       TÅRENE AV ALLE ANDLET ".

Som teksten viser skal festen haldast ved "GUDS HEILAGE FJELL".

Det vert glede og fest , med andre ord ikkje i Paulus si ånd.

Festen vert og kalla "lauvhyttefesten" eller bryllaupsfesten.

"Lat oss gleda og fagna oss og gje han æra!
        Tida er komen då Lammet skal halda bryllaup!
        Brura har butt seg; 
     8 ho har fått ein bunad av skinande reint lin.
        – Lin er her dei rettferdige gjerningane åt dei heilage.
     9 Og han seier til meg: «Skriv: Sæle er dei som er bedne til BRYLLAUPSMÅLTIDET åt Lammet" Åp 19

Lauvhyttefesten kjem 5 dagar etter Yom Kippur.

For å kunne delta på festen må ein ha skikkelege klede på seg.

"Så tok Jesus til ords att og fortalde dei ei anna likning:  2 «Himmelriket kan liknast med ein konge som skulle halda bryllaup for son sin.  3 Han sende ut tenarane sine til dei som var bedne, og bad dei koma til bryllaupet. Men dei ville ikkje.  4 Då sende han ut andre tenarar og sa: Sei til dei innbedne: FESTMÅLTIDET har eg stelt til, oksane mine og gjøfeet er slakta, og alt er ferdig. Kom til bryllaupet!  5 Men dei brydde seg ikkje om det; ein gjekk ut på åkeren sin og ein annan til krambua si.  6 Dei andre greip tenarane hans, fór ille med dei og slo dei i hel.  7 Då vart kongen harm. Han sende ut hærfolket sitt og gjorde ende på desse mordarane og brende byen deira.  8 Så sa han til tenarane: Alt er ferdig til bryllaupet, men dei bedne var ikkje verde det.  9 Gå difor ut på vegskila og bed til bryllaups alle de finn. 10 Så gjekk tenarane ut på vegane og bad i hop alle dei fann, både vonde og gode, og bryllaupssalen vart full av gjester.
    11 Då kongen kom inn og ville helsa på gjestene, fekk han auga på ein som IKKJE VAR BRAYLLAUPSKLEDD. 12 Han seier til han: Kjære, korleis er du komen inn her UTAN BRAYLLAUPSKLEDE? Men han tagde. 13 Då sa kongen til tenarane: Bind hender og føter på han og kast han ut i mørkret utanfor der dei græt og skjer tenner!14 For mange er kalla, men få er utvalde.»

Festen vert halde i det bokstavlege Jerusalem.       

Kommentar #17

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.
Werner Skaug prøver med innlegga sine å visa at profetiane er oppfyllt .

Det er dei ikkje.

Matteus 24 er endetidshending der det heile endar med Jesu gjenkomst til Oljeberget

Jeg ønsker ikke å gå inn på hva Werner "prøver på eller ikke", men jeg deler din oppfatning her 100 % Torstein. Endetiden kommer slik Bibelen beskriver den. Men samtidig er ikke dette noe å være redd for. Trengselstiden og endetiden er profetert og vil skje uansett hva vi prøver på og uansett hva vi prøver å gjøre for å hindre/bortforklare/endre/forsinke den.

Kommentar #18

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
"De kommende tider" er en TV-serie, åpenbart basert på en futuristisk forståelse av Bibelens profetier, som nå er begynt på TV Visjon Norge med Geir Jonassen. Som det vil framgå fra lenken, er det den klassiske darbyismen som skal presenteres. Kan være nyttig for de som er interessert i en nærmere forståelse av dette.

Takk for et bra tips!

Kl. 14.30 i dag på TV Visjon Norge.

Kommentar #19

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Endetiden kommer slik Bibelen beskriver den

Då er me einige.

Futurist er ikkje eit negativt lada ord.

"Irenaeus declares that the Antichrist's future three-and-a-half-year reign, when he sits in the temple at Jerusalem, will be terminated by the second advent,.."

No har eg sagt kven eg meiner det vert.

Eg kan ikkje hindra at folk skriv det er NERO eller andre døde personar.

.."og heile verda undra seg over dyret og fylgde det.  4 Folk tilbad draken fordi han hadde gjeve dyret makt, og dei tilbad dyret og sa: «Kven er som dyret, og kven kan strida mot det?»

     5 Det vart gjeve dyret ein munn som kunne tala store og spottande ord, og det fekk makt til å halda på i 42 månader.  6 Då opna det munnen for å spotta Gud, og det tok til å håna namnet og bustaden hans, ja, alle som bur i himmelen.  7 Det fekk lov til å føra krig mot dei heilage og vinna over dei, og det fekk makt over kvar ætt og kvart folk, kvart tungemål og kvart folkeslag.  8 Og alle som bur på jorda, skal tilbe dyret, alle som frå verda vart grunnlagd,..."

Den som lever får sjå om han ikkje snart er på plass.

"Like the OTHER EARLY CHURCH FATHERS, Irenaeus interpreted the three and one-half "times" of the Little Horn of Daniel 7 as three and one-half literal years. Antichrist's three and a half years of sitting in the temple are placed immediately before the Second Coming of Christ."

http://www.youtube.com/watch?v=SxS396p5Qw8

Kommentar #20

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.
Her er ei liste over kyrkjefedrane og kva dei meinte om td Antikrist .

Takk for linken, Torstein! Skal sjekke den ut. Ja, klart at det alltid har vært folk som har vært futurister. Men den store omveltning skjedde på 1500 tallet. Da ble slikt allemannseie. Og så har vi jo de som var "litt-for-mye-preterister" på Paulus tid. Noen mente at Jesu gjenkomst allerede hadde skjedd på den tiden. Noe Paulus tok avstand fra.

Spennende tema dette med endetid!

:)

Kommentar #21

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Nei til kalkulator!

Publisert over 8 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Ethvert forsøk på å belyse dette ender som regel med frembringelse av de forskjellige trosretninger og da er "helvete" løs :-)

Da forstår vi hverandre, Mads! Og har seriøst ikke ork til å sitte med kalkulatoren. Regnestykkene til futurister er så lange og kompliserte, at til og med eksperter innen matematikk får problemer. He he!

Var dette med 2028 en vits? Vet ikke om meningen var at jeg skulle ta det alvorlig. 

:)

Kommentar #22

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Tilbake til framtiden

Publisert over 8 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Forøvrig, hvis jeg skulle bry meg om det, virker preterismen som en interessant tanke å forfølge. Så vi får se når jeg her ferdig med noen andre ting jeg driver og leser på.

Så ditt studium av preterismen ligger i futur(ismen), Njål? Helt i orden, dét.

:)

Kommentar #23

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Siden den aha-opplevelsen har jeg begravd meg dypt ned i den preteristiske forståelsen. Så dypt, at jeg tror jeg aldri kommer opp derifra.

He he! Ikke for å være pretensiøs, men tar mål av meg å få ut kunnskap om preterisme så godt det er mulig.

Du nevner dine erfaringer med ulik forkynnelse om endetiden, Leif. Forstanderen i pinsemenigheten vi gikk i, forkynte endetid så varmt at jeg tenkte: "Det tar i hvert fall ikke 5 år før Jesus kommer!" Sånt er skadelig for en tenåring. Men kan jo le av slikt i ettertid.

Da er boken du anbefalte i en annen tråd bestilt og mottatt - "Victorious Eschatology". Ligger klar i Kindle. Thanks!

:)

Kommentar #24

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.
Martin Luther kom med desse ideane om at Antikrist var paven.

Seinare kom desse ubibelske tankane om opprykkelsen og at dei kristne skal rivast vekk frå jorda.

I læren om opprykkelsen er vi i hvert fall enige, Torstein. Ja, Luther sa at Paven var Antikrist. Og Paven sa at Luther var Antikrist.

En jeg gikk i sjakklubben med en gang, var tidligere psykotisk. Han trodde at han var Jesus. Men så møtte han en annen på samme avdeling innen psykiatrien som også påstod at han var Jesus. Da ble han jeg kjente frisk på et blunk - det kunne jo ikke være to utgaver av Jesus! Ho ho!

;)~

Kommentar #25

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg syns "Lammets måltid" av Hahn Scott forteller mye bra om Johannes åpenbaring. Man får en dypere forklaring på Lammets måltid (nattverden) og Messen. :-)

Skal la youtube lese den for meg, Randi. Takk for tipset! Har hørt at de første kristne feiret nattverd litt annerledes enn vi gjør i dag. De spiste mat, pratet sammen, ba litt, sang, osv. Og tok nattverden. I dag har dette blitt redusert til en tørr oblat og litt væske som man skal drikke raskt i en gudstjeneste. Flott! Men det tar bort noe av den opprinnelige meningen, synes jeg. Det er fint å minnes Jesu død. Og det er fint å minnes hans død i en koselig sosial setting.

:)

Kommentar #26

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Var dette med 2028 en vits? Vet ikke om meningen var at jeg skulle ta det alvorlig.

Se hva jeg faktisk skrev Werner: "2028 er intet dumt tall. Men jeg tror +/- faktoren kan være betydelig". :-)

Det jeg prøver å si er at jeg ikke ser bort fra at trengselstiden som er beskrevet i Bibelen kan komme i dette århundre, og vi vil nok få mye mer "informasjon" etter hvert før tiden nærmer seg. Dessuten har jeg ingen dårlig følelse for tallet 2028 for å si det slik.

Kommentar #27

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.


Leif GuIIberg – gå til den siterte teksten. "De kommende tider" er en TV-serie, åpenbart basert på en futuristisk forståelse av Bibelens profetier, som nå er begynt på TV Visjon Norge med Geir Jonassen. Som det vil framgå fra lenken, er det den klassiske darbyismen som skal presenteres. Kan være nyttig for de som er interessert i en nærmere forståelse av dette.

Takk for et bra tips!

Kl. 14.30 i dag på TV Visjon Norge.Jeg så begynnelsen av programmet i dag, men det ga meg egentlig lite - og jeg skrudde over på en annen kanal. Jeg tror ikke på noen opprykkelse før trengselstiden for noen av oss. Punktum.

Kommentar #28

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.
Årene 1- 2000 (etter syndefallet), ble kalt TOHU eller adskillelsen.

Årene 2000 - 4000 ble kalt TORAH eller opplysning (etter at loven ble gitt)

Årene 4000 - 6000 ble kalt Y'MOT MASHIACH, Messias' dager (begynte ved Jesu DÅPl i det 4000. år).

Vi er fremdeles i denne tidsperiode.

I det 6000. år er det forventet at det Messianske riket skal komme, og det skal vare inntil år 7000. Da begynner OLAM HABA eller evigheten.

Oldtidens rabbinere så 7 dagers uken som et mønster for 7000 års planen fra Gud. De trodde at sabbaten var et bilde på det Messianske riket, som vi kaller for tusenårsriket."

Torstein: Når Bibelen vil tydeliggjøre at visse ting tar så og så lang tid, så står det rett ut. F.eks bortførelsen til Babylon. Det skulle vare i 70 år. Ingen mulighet til å ta feil av budskapet og varigheten. Og slike eksempler er det mange av. Bibelen nevner igjen og igjen at visse hendelser vil vare i så og så mange år før det tar slutt. Står rett ut. Ingen kan ta feil.

Men slike regnestykker som dette... Det er mange av dem. Og jeg mener at det minner om en form for kabbala, mystisisme. Numerologi. Man må altså dykke så dypt i teksten - tolke alt mulig til å bli et tall og hva det nå skal være - at de fleste faller av lasset før de er halvveis.

Mener du seriøst at Gud ville at vi skulle drive med kalkulator, plansjer og alskens innviklet tenking for å forstå temaet? Hvorfor overlate til menneskeheten å regne ut et mattestykke bare medlemmer av Mensa forstår seg på? Ser du hvor jeg vil hen? Dette er jo ekstremt dårlig gjort av Gud, siden mange stryker i matte på skolen. Hvorfor sier ikke Gud rett ut hvor lenge ting skal vare? Dette ville jo gagne alle og feie all tvil av banen. 

Når jeg sier til noen jeg kjenner at jeg tar en tur i løpet av kvelden, så gir jeg de ikke et kryptisk regnestykke de må finne ut av, for at de skal vite når jeg kommer. Jeg sier heller ikke at "Jeg kommer en av dagene, men sier ikke når!" Og så må de sitte der og regne på dager og tall for å finne ut av om jeg f.eks kommer på mandag kl. 19. Og jeg kan til og med forvirre de fullstendig og si at jeg muligens kommer i år på besøk. Men ikke godt å vite. Studerer de godt nok så kan de holde kaffen klar. Men studerer de feil, så må de leve i uvisshet i timer, dager, uker, måneder og år.

Nei, jeg har såpass vett at jeg sier til vennen min at jeg kommer på mandag kl 19. Jeg kødder ikke med hjernen til folk jeg er glad i!

Og disse regnestykkene er det nok av blant futurister. Og de bommer igjen og igjen. Eks: Den opprinnelige lengden for en generasjon i Bibelen var  40 år. Og så regner man på disse 70 åruker (hvor står det i Bibelen at man skal gjøre om disse til åruker?!!!). Men 40 år passet ikke. Så da strekker man det ut og ender til slutt med å si at en generasjon er f.eks 100 år. Feil! På Bibelens tid var en generasjon 40 år. Punktum. Man kan ikke gjøre om på slikt i ettertid. Men futurister er helt nødt til dette fordi regnestykkene ikke går opp. Datoen kommer, det som man hevder skal skje, skjer ikke. Og vips! så lanseres nye regnestykker.

Gud kødder ikke med hjernen til folk!

:)

Kommentar #29

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Det jeg prøver å si er at jeg ikke ser bort fra at trengselstiden som er beskrevet i Bibelen kan komme i dette århundre, og vi vil nok få mye mer "informasjon" etter hvert før tiden nærmer seg. Dessuten har jeg ingen dårlig følelse for tallet 2028 for å si det slik.

Da er jeg med. Thanks! 

:)

Kommentar #30

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Selvplaging og idioti!

Publisert over 8 år siden

Jesus sa at ingen vet når han kommer tilbake - ikke engang han selv. Bare Faderen vet dette, sier Jesus.

Allikevel sitter folk med sine regnestykker og "vet" når Jesus kommer. Hvorfor sa ikke Jesus da at man kunne regne ut slikt, bare de studerte generasjoner, tall og annet? HVORFOR SIER IKKE JESUS DETTE?! Fordi han nettopp har sagt at han ikke...vet...når...han...kommer...tilbake. Denne informasjonen er forbeholdt Faderen.

Kan det bli sagt klarere?

Noen vil si at "Men vi kan jo vite sånn ca når han kommer!" NEI! Jesus sa rett ut til disiplene at de ikke hadde noe med å spekulere i slikt. Det er altså respektløst å blande seg inn i ting som Faderen holder for seg selv, sier Jesus.

Men for all del - drit i hva Jesus sa. Du vet mer enn Jesus. Du vet til og med noe Jesus ikke vet. Gratulerer! Du har på en eller annen måte klart å finne ut av noe bare Faderen vet. Hvordan klarte du forresten å fiske ut denne informasjonen som Faderen klart og tydelig bare holder for seg selv, ifølge Jesus? Can I get an answer!!!

GALSKAP!!! Har ikke noe annet ord for slikt vanvidd.

:)

Kommentar #31

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Personlig tror jeg at mesteparten i Bibelen er oppfylt. At mesteparten i Johannes Åpenbaring allerede har skjedd.

Det er nok en riktig beskrivelse.

Men med visse modifikasjoner.

Kommentar #32

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Futurisme/ Profetier/ Forutsigelser

Publisert over 8 år siden

Werner Skaug:

Et utdrag fra boken sier dette: "Historiens forsøk på å sette en dato er lang og pinefull. Francis Gummerlock har katalogisert mer enn tusen feilaktige antakelser i løpet av de siste 2000 år, alt fra hvem Antikrist er til datoen for Jesu gjenkomst. To ting som går igjen i alt dette som en rød tråd, er: de var sikre i sine antakelser og de tok feil."

_______________________

Ok! Det tror jeg så gjerne på!

________________________

Werner Skaug:

Men er det ikke det samme som skjer i våre dager? Predikanter tordner fra sin prekestol og skremmer vettet av mennesker i alle aldre. Særlig ungdommer er sårbare for slik forkynnelse.
__________________________________

Jo, det skjer hele tiden… Bare les:

__________________________________

Werner Skaug:

Personlig tror jeg at mesteparten i Bibelen er oppfylt. At mesteparten i Johannes Åpenbaring allerede har skjedd. Jeg er ikke unik i så måte
_______________________________________

Nei, du ligner predikantene! ;-)>

_____________________________

Werner Skaug:

Futurister er de som tror at mesteparten i Johannes Åpenbaring ikke har skjedd enda.

_________________________________

Ja, eller profetier av profetene, Apg.3.24: Ja, alle profetene som har talt, helt fra Samuel av, har forkynt det som skjer i disse dager - Åp.10.7: Men når den sjuende engelen lar sin basun lyde, i de dager skal Guds mysterium være fullført, slik han kunngjorde for sine tjenere profetene.»

Uten at profetene får rett står nok hele Åpenbaringsboken uoppfylt - ja hele skriften! Luk.21.22: For straffens tid er kommet, da alt som står skrevet, skal oppfylles

Men du tror det ikke før du får se det? Sjekk også Guds plan i Jes.46.10

Kommentar #33

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Nei, du ligner predikantene! ;-)>

He he! Man kan som kjent til slutt bli det man forsøker å bekjempe, Kjell.

:)

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere