Mads Tore Tengesdal

41

Gud oppdrar oss gjennom nåden, ikke gjennom andre mennesker

Flere av dagens skriftlærde formidler en trostolkning som sier at vi som kristne skal formane og irettesette hverandre. Dette finnes der ingen dekning for i Guds Ord. Derimot sier Guds Ord at vi skal oppmuntre og oppbygge hverandre.

Publisert: 17. okt 2013

Det er Gud ved sin nåde som oppdrar oss! Det er ikke andre mennesker som oppdrar oss i nåden. Vi er pålagt å forkynne dette (at nåden oppdrar oss) med myndighet og formaning! Der står ikke at vi skal formane noen, men der står at dette skal vi forkynne, og med myndighet skal vi formane og vise til rette det som står - at det er nåden som oppdrar oss. Der står heller ikke at andre mennesker skal oppdra oss til å si nei til et ugudelig liv og verdslige lyster. Men der står faktisk at nåden oppdrar oss.

Guds Ord sier også at de eldste i menigheten skal ha tilsyn med menigheten av fri vilje slik Gud vil og at dette skal gjøres i kjærlighet.

Tit 2:11-15 "For Guds nåde er blitt åpenbart til frelse for alle mennesker. Den oppdrar oss til å si nei til et ugudelig liv og verdslige lyster og leve forstandig, rettskaffent og gudfryktig i den verden som nå er, mens vi venter på vårt salige håp: at vår store Gud og frelser Kristus Jesus skal komme i herlighet. For Kristus ga seg selv for oss for å løse oss ut fra all urett og rense oss så vi kan være hans eget folk, som med iver gjør gode gjerninger. Dette skal du forkynne, og med myndighet skal du formane og vise til rette. La ingen se ned på deg!".

1. Pet 5:1-4 "De eldste blant dere ber jeg inntrengende, jeg som selv er en eldste og et vitne om Kristi lidelser og har del i herligheten som skal åpenbares:Vær hyrder for den Guds flokk som dere har hos dere! Ha tilsyn med den, ikke av tvang, men av fri vilje, slik Gud vil, og ikke for vinnings skyld, men av hjertet. Gjør dere ikke til herrer over dem som Gud har gitt dere ansvar for, men vær et forbilde for flokken. Når den øverste hyrden åpenbarer seg, skal dere få herlighetens seierskrans som aldri visner".

Kommentar #101

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Ikke motiverende

Publisert nesten 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Det er godt man har hver sin tjeneste, og nådegave I Kristus

Ja, det er det.

Men jeg tror ikke noen har fått en tjeneste til å springe rundt å holde andre kristne i øra.

Kommentar #102

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Medarbeiderne i evangeliumet

Publisert nesten 8 år siden

Mads Tore:

1 Tess 3,2 slik at vi kunne sende Timoteus, vår bror og Guds tjener og vår medarbeider i Kristi evangelium, for å styrke dere og formane dere om deres tro.
___________________________________________________

Jeg kan ikke si at jeg føler noen nær tilknytning eller slektskap verken til Timoteus eller de andre brødrene! ;-) - Jeg tror de kunne være profeter? Fil.1.23:  Epafras, min medfange for Kristi Jesu skyld, hilser deg,24 det samme gjør Markus, Aristarkos, Demas og Lukas, mine medarbeidere. 
25 Herren Jesu Kristi nåde være med deres ånd!

Note : fange: Paulus skriver brevet mens han er i fengsel. Jf. v. 9, 13, 23. Timoteus: en av =Paulus' medarbeidere. Filemon: slaveeier og vertskap for menigheten. Ellers ukjent. Note : Markus: Jf. Kol 4,10; 2 Tim 4,11; 1 Pet 5,13. Muligens samme person som Johannes med tilnavnet Markus i Apg 12,12.25; 13,5.13; 15,37.39. Aristarkos: var med Paulus ved flere anledninger. Jf. Apg 19,29; 20,4; 27,2; Kol 4,10. Demas og Lukas: hedningkristne medarbeidere. Demas var trolig fra Tessalonika. Legen Lukas var etter tradisjonen forfatter av Luk og Apg. Jf. Kol 4,14; 2 Tim 4,10f. Filem 1,25 viser til Gal 6,18

Kommentar #103

Lise Helgesen

12 innlegg  779 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Jeg kan bekrefte at jeg er en god kristen om dette skulle bekymre :-)

Til Mads.

Jeg hadde bare til hensikt å sette fokus på et tema jeg mener er viktig for alle kristne, det var ikke rettet mot deg, grunnen til at jeg syntes det er viktig er at jeg ser og har erfart hva forskjellen gjør.

For over 1 år siden hadde jeg også tv og kikket på den mere eller mindre om ikke hver dag så jevnlig, normalt.

Etter selv å ha vært uten tv i over 1 år er jeg blitt mere følsom og oppmerksom på ting vi kanskje ikke tenker så mye over, små ting som vi ikke tenker over skulle ha noen betydning, men jeg mener det har det. 

Jeg tror om vi virkelig søker Helliggjørelse, fornyelse og Åndens gode frukt skal vi ta valg (som vi vokser og modnes til) og å prøve å velge bort det som står Guds Ord imot, det kan også være andre ting. Derfor min tidligere kommentar, og andre kommentarer, noe må vi jo snakke om, så blir det som faller seg naturlig. 

Alt godt ment, til deg og andre.

Kommentar #104

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Lise Helgesen. Gå til den siterte teksten.
Alt godt ment, til deg og andre.

Ja, jeg skjønte det.

Jeg er litt opptatt av at vi alle er forskjellige og skal være det! At jeg nevnte Paradis Hotel var mest for å sette det litt på spissen. Jeg har vel sett det programmet 2-3 ganger uten at det ga meg noe særlig :-)

Som sagt; jeg mener at det er svært viktig å være seg selv, også som kristen. Gjør man ting for å tilfredstille andre blir det veldig feil. Gjør man ting av hjertet blir det rett. Og hva som er rett for hjertet er helt individuelt. Og gjør man ting i stillhet for å "meditere" og få bedre kontakt med Gud så er også det et greit valg.

Kommentar #105

Lise Helgesen

12 innlegg  779 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Som sagt; jeg mener at det er svært viktig å være seg selv, også som kristen. Gjør man ting for å tilfredstille andre blir det veldig feil. Gjør man ting av hjertet blir det rett. Og hva som er rett for hjertet er helt individuelt. Og gjør man ting i stillhet for å "meditere" og få bedre kontakt med Gud så er også det et greit valg.

-Johannes Evangelium forteller oss at det Evige Ord ble kjød-

I ham var liv, og livet var menneskenes lys.(1.4)

Om vi er i Ordet, er vi i Ham.

I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.(1.1)

Den visdom og Sannhet som bor i Ordet tror jeg vi kan si er fullkomment rett, vi ser også hvordan Ordet gjennom tidene hele tiden har vist veien,

den evige sanne himmelstjerne,

noen tanker,

vennlig hilsen

Kommentar #106

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Lise Helgesen. Gå til den siterte teksten.
Den visdom og Sannhet som bor i Ordet tror jeg vi kan si er fullkomment rett,

Ja, og derfor er det viktig å faktisk se hva Guds Ord inneholder, noe jeg har prøvd å synliggjøre med dette innlegget. Der kan være mye som har brent seg inn i kristne mennesker av feiloppfatninger igjennom flere år fordi de trodde at der stod slik og slik, igjen fordi noen har sagt så og så. Det beste er å lese Bibelen selv og faktisk se hva som er rett og galt.

Der er svært mye bra i Bibelen men når Ordet blir misbrukt, til for eksempel å forsvare en omfattende syndeforkynnelse, kan det få alvorlige følger med vrangforestilling av sannheten.

Kommentar #107

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Syndeforkynnelsen er foreldet ...

Publisert nesten 8 år siden

Denne tråden har vist oss at syndeforkynnelsen er foreldet. De som forsvarer bruk av formaning og irettesettelse blandt likeverdige kristne søsken må ta eldre oversettelser til hjelp eller bruke GT som kilde. Som kjent inneholder GT; loven, profetene og skriftene, ingenting om nåden gjennom Kristus. Det er nåden gjennom Kristus som har frelst oss og det er gjennom denne nåden Gud oppdrar oss.

Jeg vil minne om hva Bibelselskapet skriver om 2011 oversettelsen: Oversettelsen bygger på de eldste håndskriftene og er derfor svært pålitelig. Det er altså ikke slik at eldre oversettelser er mer riktige i forhold til 2011 oversettelsen. Og hvilken oversettelse skulle man da benyttet; den fra 1978/1985, 1930, 1904, 1891 eller 1854? Oversettelsen fra for eksempel 1904 var basert på konkordant oversettelse (ord for ord) og det skal ikke mye fantasi til for å skjønne at det blir feil. Prøv for eksempel å oversett engelsk, tysk, spansk eller fransk ord for ord og se hva det da blir. Bibelselskapet har brukt store resurser på 2011 oversettelsen for å få den mest mulig lik grunnlekstene, så den er definitivt den mest pålitelige.

Så hvorfor er da noen så desperate etter å forkynne synden og fremheve at vi skal formane og irettesette våre likeverdige kristne søsken? En av årsakene er nok behov for egenhevdelse og for å kunne manipulere og kontrollere tilhørerne på en slik måte at de får fremhevet seg selv. Dette fenomenet er velkjent for de fleste av oss kristne, kanskje mest fra talerstolen, enten via andres vitnesbyrd eller egne opplevelser. Slikt kommer ikke fra Gud.

Men hvordan kan syndeforkynnelsen i det hele tatt få oppslutning når den ikke har dekning i Guds Ord? Sannsynligvis på grunn av at formidleren gir et så troverdig bilde av Guds Ord at vi som kristne har lett for å bite på og tro på det som legges frem. Dette er et utrolig vondt tema for mange av oss men man må huske på at selv satan kan gjøre seg om til lysets engel, så i den relasjonen er det et Bibelsk forståelig fenomen.

Den eneste veien til frelse er gjennom Jesus, og Guds Ord gir oss klare og gode råd til hvordan vi skal oppføre oss blant våre kristne søsken og også mot alle andre mennesker. Det er det vi skal streve etter uten å formane og irettesette andre.

Ha en fin og medmenneskelig helg alle sammen!

Kommentar #108

Lise Helgesen

12 innlegg  779 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Vi finner Nåde åpenbart mange ganger i Det Gamle Testamente. Guds relasjon til Israelsfolket forteller oss også om dette. Nåden i Kristus er her også nevnt i (Fjerde Mosebok kap.21.vers.7-9).

Jeg mener vi oppdras som gode himmelborgere gjennom hele Guds Ord, alle bøkene følger og henviser til hverandre hele tiden, slik vil vi se at hele Guds Ord er troverdig,

Ha en fin og medmenneskelig helg.

Kommentar #109

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Tråden beviser at....?

Publisert nesten 8 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Den eneste veien til frelse er gjennom Jesus, og Guds Ord gir oss klare og gode råd til hvordan vi skal oppføre oss blant våre kristne søsken og også mot alle andre mennesker. Det er det vi skal streve etter uten å formane og irettesette andre.

Ja, den eneste veien til frelse er Jesus og troen på Ham, Hans død og oppstandelse! Der er vi alle troende helt enig, håper jeg virkelig.

Men samme hvilken Bibeloversettelse jeg leser så finner jeg formaning, selv om ordet formaning ikke er brukt :-)

Når det gjelder formaning så lurer jeg litt på hva du vil kalle dine skriverier til Rune Staven? Du ber ham holde seg unna denne tråden, men jeg synes du har gått langt i din formaning og irettesettelse av ham i hans tråder. I debatten "Hvordan vise at vi elsker Gud" sier du rett ut til ham at han går i satans tjeneste. Er det irettesettelse eller fordømming?

Og nå ber jeg deg inderlig (formaner, advarer?) at du ikke skriver slikt til en likeverdig kristen bror!

Jeg fikk nettopp dette verset fra en som både har veiledet og formant meg:

Gal 6:1 Brødre! Om også et menneske skulle bli overrumplet av en eller annen synd, da hjelp ham til rette, dere åndelige, med saktmodighets ånd. Men ta deg i vare, så ikke du også blir fristet. (skal selvfølgelig leses i sammenheng med flere vers, og ta gjerne med henvisningene)

Vi skal altså ikke overse og late som om synd ikke finnes, men hjelpe hverandre ut i frihet. Det hender faktisk at en må kalle synden ved navn også!  

Nå vet jeg ikke helt hva du mener med syndeforkynnelse..... Er det ensidige taler som bare fokuserer på synd uten nåde så er jeg enig med deg. Men det er ikke en forkynnelse som florerer i Trøndelag i alle fall, slett ikke i Dnk, og heller ikke her på VD!

Ønsker deg, og ellers alle her inne, en god og velsignet helg med tid til Guds Ord og ettertanke:-)

 

Mvh Ragnhild

 

 

 

 

 

Kommentar #110

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.
Når det gjelder formaning så lurer jeg litt på hva du vil kalle dine skriverier til Rune Staven? Du ber ham holde seg unna denne tråden, men jeg synes du har gått langt i din formaning og irettesettelse av ham i hans tråder. I debatten

Dette har ingenting med formaning og irettesettelse å gjøre. Det har med fordømmelse av en syndig forkynnelse å gjøre. Om jeg synder litt i denne forbindelse får stå sin prøve. Jeg er selv ansvarlig for mine ord. Og jeg står ved at all forkynnelse som på en uriktig måte får søkende ikke-kristne og kristne mennesker til å vende seg bort fra Gud er forkynnelse i satans tjeneste, og ikke av Gud.

Bortsett fra dette er vi tilsynelatende enig i mye.

Kommentar #111

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Lise Helgesen. Gå til den siterte teksten.
Vi finner Nåde åpenbart mange ganger i Det Gamle Testamente. Guds relasjon til Israelsfolket forteller oss også om dette. Nåden i Kristus er her også nevnt i (Fjerde Mosebok kap.21.vers.7-9).

Jeg mener vi oppdras som gode himmelborgere gjennom hele Guds Ord, alle bøkene følger og henviser til hverandre hele tiden, slik vil vi se at hele Guds Ord er troverdig,

Jeg er helt enig i dette Lise.

Forskjellen ligger i at nåden nå er tilgjengelig for alle mennesker som ønsker å ta imot; noe som ble muliggjort ved Jesu død.

Hele Bibelen er uten tvil troverdig, men det er likevel viktig å forstå tidsepokene.

Kommentar #112

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Velkommen tilbake ...

Publisert nesten 8 år siden

... Rune, om du ønsker det.

Samtidig vil jeg få lov til å takke deg for at du holdt deg litt borte fra denne tråden i noen timer. Jeg hadde et håp om å kunne ferdigstille mitt resonement uten for mye støy fra en som er kjent her inne på VD som en som forsvarer formaning og irettesettelse intensivt og med sterk innlevelse.

Min "misjon" med dette innlegget var å bevise at det er Gud som oppdrar oss i formaning og irettesettelse, ikke andre likeverdige kristne søsken. Dette er nå fullbyrdet slik jeg ser det.

Selvsagt vil der sikkert fortsatt være mange som ikke er enig med meg, men det spiller ingen rolle, jeg har fått frem mitt budskap om dette og håper at det har vært til nytte for enkelte søkende mennesker som leser tråden.

Kanskje det viktigste rådet: Les Bibelen selv og ikke tro alt du hører fra andre (heller ikke fra meg). :-)

Kommentar #113

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Jeg skal komme tilbake til dette senere i dag og blant annet beskrive hva jeg mener om GT kontra NT :-)

Blir det et eget innlegg? Du skriver så mye bra, så denne vil jeg få med meg.

:)

Kommentar #114

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Blir det et eget innlegg? Du skriver så mye bra, så denne vil jeg få med meg.

Takk for det Werner! Noen er enige og andre ikke. Slik vil det nok alltid være.

Se kommentar #90 - det var det jeg tenkte på da.

Kommentar #115

Kirsten Schei

17 innlegg  1008 kommentarer

Kun nåde

Publisert nesten 8 år siden

Jeg ser med tristhet at mange igjen er i gang med å bruke bibelsitater som slagvåpen her inne. Jeg kan ikke i evighet tenke meg det var Herrens hensikt med å gi oss ordet.

En annen sak man også bør tenke over er hvem Herren snakket til i sin vandring her på jorden.

Når Herren taler , taler Han til Jødene, som praktiserte Tohra og mao ikke kun dette vi ser i vår Bibel som GT. Det er imidlertid riktig at Jødene hadde de 5 Mosebøkene, men Jødedom består av så mye mer enn hva vi i Norge legger til grunn for Herrens ord i NT.

Jeg synes dette er viktig å tenke igjennom. Det er også av betydning at vår Bibel på ingen måte inneholder alle Hellige skrifter. Men den henviser ved flere anledninger til skrifter vi ikke har i vår Bibel.

Da er det ikke rart det blir forvirring og uenigheter. Men.... jeg er så enig med trådstarter i dette at det er Nåden som oppdrar oss. Det er helt riktig.

Kun Nåden kan frembringe hjertes og kjærlighetens frukt. Det er intet menneske gitt å straffe eller trå inn i forholdet mellom Herren og mennesket.Da vil vedkommende gjøre seg skyldig i å stå i veien for Herren, og forsøke å opphøye seg selv til å ta Herrens plass som mellom-mann.

Men ....det er KUN en talsmann/mellom-mann Herren Jesus Kristus. For de som da måtte mene seg berettiget til å ta hans plass fordi de da eventuelt måtte mene han trenger hjelp, bør erindre at HERREN GUD ER ALLMEKTIG, og evner nok å få orden i de saker han selv ønsker å bringe orden i.

Mvh Kirsten Schei

 

Kommentar #116

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Kirsten Schei. Gå til den siterte teksten.
Kun Nåden kan frembringe hjertes og kjærlighetens frukt. Det er intet menneske gitt å straffe eller trå inn i forholdet mellom Herren og mennesket.Da vil vedkommende gjøre seg skyldig i å stå i veien for Herren, og forsøke å opphøye seg selv til å ta Herrens plass som mellom-mann.

Enig Kirsten, du tar opp mye interessant her. Og, som vi er enige om, der finnes intet som helst forsvar for formaning og irettesettelse oss kristne søsken imellom.

Jeg oppdaget noe nytt når jeg jobbet med dette innlegget og det var det som står i Tit 2:11-15 som har blitt brukt flittig til å forsvare syndeforkynnelsen. Men det er nøyaktig det motsatte som står der. Der står nemlig at vi skal formane og vise til rette at det er nåden som oppdrar oss. Når jeg oppdaget dette fikk jeg faktisk litt "bakoversveis".

Men så er der også en del ting i Bibelen som jeg ikke forstår; som for eksempel Tit :9-10 "Slavene skal du formane til å underordne seg herrene sine i alt. De skal rette seg etter dem og ikke si imot.De skal ikke stikke noe til seg, men alltid vise ekte troskap, så de i ett og alt kan være til pryd for Guds, vår frelsers lære", men det er et annet tema. :-). Jeg vil anta at dette er en følge av at dette ble skrevet i en annet tid, men vet ikke.

Kommentar #117

Kirsten Schei

17 innlegg  1008 kommentarer

Helt riktig:-)

Publisert nesten 8 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Der står nemlig at vi skal formane og vise til rette at det er nåden som oppdrar oss.

Det er nemlig dette  man viser til når ordet anvendes. 

Det bekrefter også Herren ved sine to bud. Det er overholdelse av disse to bud man mener man bør formane andre til. Mao ingen har noen annen myndighet overfor et annet menneske gitt av Herren.

Så er det et annet viktig tema dette berører, og det er det faktum at man ved å begå annen inngripen overfor andre kun vitner om manglende tro på Herren. Herren Gud er altså allmektig, og det bør en del fordømmere og dommedags-synds-predikanter merke seg. Herren har ikke behov for "hjelp" i sin plan. Tvert om . Herren vet nok hva Han gjør. Så når noen prediker om synd,straff dom mv.....er dette kun manglende tillit til Herren.

Ds kan vi vel tenke om de som mener det er rett å straffe barn , og gjør det i Herrens navn. Herren sa tvert om : La disse små barna komme til meg og hindre dem ikke, for Himmelriket hører disse til.

Det står da intet om straff og tilrettevisning av barn, som enkelte praktiserer. Effekten her vil kun være den samme som man signaliserer til Herren ved å tro man behøver å gripe inn overfor Herrens barn. Man signaliserer mao kun manglende tiltro til at ens eget barn har et ønske om å gjøre rett og således heller ikke har tenkt å være kjærlig med mindre noen tvinger dem til det ved bruk av sraff og trusler.

Så må vi vel se i øynene at eksempelvis apostlene og evangelistene som skrev ikke på noen måte opphørte å ha sine menneskelige følelser og fortolkninger når de både skrev og snakket. Jeg kan ikke finne et eneste sted i noen skrift som sier at Gud tok deres frie vilje og fortolkningsrett. Mao er det sitater fra Herren selv vi bør se på i de saker vi undrer over hva som er riktig å tro. Således er det vel også lurt å ha Herrens to bud i hjertet når man både leser,tolker og" forstår" skriften.

Mao ,så ser jeg det som viktig at vi har et bevisst forhold til om vi bruker et nogenlunde ordentlig sted inni oss når vi leser i skriften:-) .... (jeg mener.... det er jo mange måter å lese på også...)

Jeg blir regelrett kvalm over hvor mye urett som begås under påskudd av en eller annen "tro".eller skrift et eller annet sted. At handlinger og ord da grunnleggende strider mot Herren selv, er da ikke så ille ser det ut som. Stå på videre du.... så Herren blir omtalt så vakkert som Han vitterligen tilkommer.

Om det ikke for noe menneske på noen måte er mulig å fatte Herrens godhet så får vi ihvertfal gjøre vårt beste vi som elsker Herren.

Mvh Kirsten Schei

 

Kommentar #118

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Guds ledelse.

Publisert nesten 8 år siden

Siden det er bibelsitater som er denne slagmarkens våpen drister jeg meg til å servere en av mine favoritter:Salme 32. 8-9. «Jeg vil lære dig og vise dig den vei du skal vandre: jeg vi gi dig råd med mitt øye. Vær ikke som hest og muldyr, som ikke har forstand! Deres smykke er tømme og bissel til å tvinge dem med; de vil ikke komme nær til dig.» (Håper min oversettelse ikke kommer i konflikt med altfor mange bibeloversettelser.)

For et Gudsøkende menneske betyr dette etter min formening at når Guds rike vokser frem i en sjel og den erkjenner det, da bør man ikke mere preke for den, formane den eller belære den; den blir tilstrekkelig belært og forvisset om det evige liv. Herren er faktisk for egen maskin i stand til å lede en søkende sjel til seg etter min forståelse og erfaring. Uten assistanse av mer eller mindre feilbarlige bakkemannskaper. Enhver som påberoper seg en agenda med å frelse sine medmennesker bør gå i seg selv og granske sine ubevisste motiver om man tør.

En ting som undrer meg i denne debatten og mange andre er fravær av tillit til at Gud selv formår å lede et menneske. Er han da så totalt avhengig av utvilsomt feilbarlige mennesker som deg og meg?

Kristus fastet 40 døgn i ørkenen. Paulus forsvant til Arabia. Frans av Assisi vandret alene om i Umbrias skoger i to år forat intet menneske skulle forstyrre hans liv i Kristi etterfølgelse og vei til åpenbaringens Gud.

Så jeg setter to røde streker under trådstarters tittel på sitt innlegg. Enig.

Kommentar #119

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Syndeforkynnelsen er foreldet.

Publisert nesten 8 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Denne tråden har vist oss at syndeforkynnelsen er foreldet. De som forsvarer bruk av formaning og irettesettelse blandt likeverdige kristne søsken må ta eldre oversettelser til hjelp eller bruke GT som kilde. Som kjent inneholder GT; loven, profetene og skriftene, ingenting om nåden gjennom Kristus. Det er nåden gjennom Kristus som har frelst oss og det er gjennom denne nåden Gud oppdrar oss.

Syndeforkynnelsen er foreldet.

Er en stor løgn!

Det er dette som bibelen kaller for vranglære, klarer ikke loven og fortelle om Guds hellighet og hvordan Guds hellighet virke, så vil heller ikke mennesket få bruke for noe nåde i det hele tatt.

Derfor kan ikke denne forkynnelse ha noen grunnlag i bibelen, som er grunnlaget for vår evige frelse i Jesus Kristus Guds faders evige sønn.

Kommentar #120

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.
En ting som undrer meg i denne debatten og mange andre er fravær av tillit til at Gud selv formår å lede et menneske. Er han da så totalt avhengig av utvilsomt feilbarlige mennesker som deg og meg?

Amen! Mye fint i GT om alt mulig. Tenker på et vers som handler om omvendelse. Husker ikke hvor det står. Men det lyder omtrent slik: "Omvend meg du, Herre, så blir jeg omvendt!" Tror det står i Salmene. Samme tankegang som du er inne på, Mons. 

Og en vits i samme slengen: Jeg er ikke vrang - jeg er omvendt!

:)

Kommentar #121

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Men det lyder omtrent slik: "Omvend meg du, Herre, så blir jeg omvendt!" Tror det står i Salmene.

Kanskje Sal 54:3 "Gud, frels meg ved ditt navn, skaff meg rett ved din kraft!", eller Sal109:26-27"Hjelp meg, Herre, min Gud, frels meg i din miskunnså de forstår at det kommer fra din hånd, at du har gjort dette, Herre".

Der står mye bra i salmene, og resten av GT også!

Kommentar #122

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.
For et Gudsøkende menneske betyr dette etter min formening at når Guds rike vokser frem i en sjel og den erkjenner det, da bør man ikke mere preke for den, formane den eller belære den; den blir tilstrekkelig belært og forvisset om det evige liv. Herren er faktisk for egen maskin i stand til å lede en søkende sjel til seg etter min forståelse og erfaring.

Akkurat så "dyktig" og kjærlig er vår Gud, og sannsynligvis tusenvis av ganger mere også. Derfor er syndeforkynnelsen "helt bak mål" og med en klar nedvurdering av Guds egen kraft som virker i oss.

Kommentar #123

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Syndeforkynnelsen er ikke fra Gud

Publisert nesten 8 år siden

Som noen kanskje har fått med seg er der nå laget enda et nytt innlegg til forsvar for syndeforkynnelsen; kalt for: "Er syndeforkynnelsen like viktig som nådeforkynnelsen".

Selv om vedkommende beviselig har vært innom denne tråden er der tilsynelatende ingen ting av Bibelens omtale av dette som har blitt tatt imot og forstått. Da kan man lure på hva som er drivkraften.

Som denne tråden, ved hjelp av mange kristne søsken her inne, har bevist er det Gud som oppdrar oss i nåden og ikke andre likeverdige kristne. Dette er bevist gjennom flere detaljerte og inngående analyser av Guds Ord.

Om noen nye debattanter skulle komme innom her på søndagen er dette bevist gjennom Tit 2:11-15. Det er Gud ved sin nåde som oppdrar oss! Det er ikke andre mennesker som oppdrar oss i nåden. Vi er pålagt å forkynne dette (at nåden oppdrar oss) med myndighet og formaning! Der står ikke at vi skal formane noen, men der står at dette skal vi forkynne, og med myndighet skal vi formane og vise til rette det som står - at det er nåden som oppdrar oss. Der står heller ikke at andre mennesker skal oppdra oss til å si nei til et ugudelig liv og verdslige lyster. Men der står faktisk at nåden oppdrar oss.

Tit 2:15 er sannsynligvis det Bibelverset som er mest brukt til forsvar for syndeforkynnelsen. Men innholdet har altså en helt motsatt betydning.

Jeg kommer til å overse det nye innlegget i stillhet så får jo andre gjøre hva de vil. Ha en flott og fredfull helg i Guds gode hvile.

Kommentar #124

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Der står mye bra i salmene, og resten av GT også!

Det er jommen sant! Fine eksempler du trekker fram.

:)

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere