Werner Skaug

63

Gjør som Gud - bli menneske!

Dette er overskriften på en preken jeg hørte i sin tid. Husker ikke hva vedkommende snakket om, men husker overskriften. Så da lager jeg en preken selv.

Publisert: 16. okt 2013

"Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt og min byrde lett." - Matt 11:28-30

"Å elske Gud er å holde hans bud. Og hans bud er ikke tunge." - 1 Joh 5:3

Jesus sa at hans åk er mildt og behagelig - i motsetning til vanskelig, hardt og bittert. Han sa også at hans åk er gjennomførbart. Det står til og med at vekten på hans byrde er lett. Åk og byrde betyr hva Jesus vil at vi skal gjøre og ikke - hans lære. Alt dette får du på den greske grunnteksten. 

Kjenner du deg igjen i disse versene? Eller er kristendom blitt slitsomme greier? Jesus kom til jorden for å leve som et menneske. Gud i kjød, som det står. Han kom ikke til jorden for å leve som Gud, for å si det slik. Han hadde en menneskekropp. Begrensninger. Han ble sliten og måtte hvile. Sove. Han svettet. Hadde til og med angst ved et tilfelle. Når han ble fristet i ørkenen, måtte han ha hjelp av engler for å bli styrket. Han gråt noen ganger - og var glad andre ganger. Han også kjente på hvordan det var å møte utfordringer. Han ble elsket og hatet. Akkurat som oss. Han tillot seg å være menneske.

Kanskje noe av problemet ligger i at du forsøker å gå utover dine menneskelige begrensninger? Forsøker du å leve som Gud himself? Det blir vanskelig og tungt. Ja, umulig. Behold din menneskelighet. Overlat til Gud å være Gud. Gjør som Gud - bli menneske! Det gjorde Jesus.

Ha en lett og behagelig dag under Jesu åk og byrde, som er mulig å gjennomføre!

:)

Kommentar #1

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Kanskje noe av problemet ligger i at du forsøker å gå utover dine menneskelige begrensninger?

 

Veldig fine betraktninger i dette innlegget, Werner.  En god motvekt mot all den himmelstormende religiøsitet som ellers finnes, og som, "merkelig nok" mange sliter med å få til.

" Med begge beina på jorda, og hjertet i himmelen" var det visst en som sa.

Kommentar #2

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Kanskje noe av problemet ligger i at du forsøker å gå utover dine menneskelige begrensninger? Forsøker du å leve som Gud himself? Det blir vanskelig og tungt. Ja, umulig. Behold din menneskelighet. Overlat til Gud å være Gud. Gjør som Gud - bli menneske! Det gjorde Jesus.

WORD!

Verden ville være et bedre sted, og kristne mer fordragelige mennesker om vi levet etter dette.  

Kommentar #3

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Behold din menneskelighet. Overlat til Gud å være Gud. Gjør som Gud - bli menneske! Det gjorde Jesus.

Den største synden kristne gjør, er nettopp det å forakte det menneskelige. Det har nok ført mange inn i psykiske problemer. Jeg kjøper ikke den der påtatte, krampaktige åndeligheten mer, der man alltid har "rett ord til rett tid", og tror at det er det som gjør en "hellig" og "annerledes" og at kristenliv ikke er mer enn å velge mellom rett og galt, kjødelig og åndelig. Trist!

Jeg er menneskelig. Og det har jeg sluttet å be om unnskyldning for :-D

Sabla godt innlegg dette!

Kommentar #4

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Kjenner du deg igjen i disse versene? Eller er kristendom blitt slitsomme greier? Jesus kom til jorden for å leve som et menneske. Gud i kjød, som det står. Han kom ikke til jorden for å leve som Gud, for å si det slik. Han hadde en menneskekropp. Begrensninger. Han ble sliten og måtte hvile. Sove. Han svettet. Hadde til og med angst ved et tilfelle. Når han ble fristet i ørkenen, måtte han ha hjelp av engler for å bli styrket. Han gråt noen ganger - og var glad andre ganger. Han også kjente på hvordan det var å møte utfordringer. Han ble elsket og hatet. Akkurat som oss. Han tillot seg å være menneske.

Hei Werner

Et fint og reflektert innlegg Werner, som er bygget på den naturlige Jesus, som menneske på sin vandring i sitt liv med nåde og sannhet. I vår svakhet trenger vi å lære av Jesus, hva han gjorde, og hvordan han møtte menneskene på sin måte. Jesus kunne både være raus og barmhjertig, men samtidlig kunne han også vise strenget og formaning. Jesus var bekymret for oss mennesker, over våre liv. Derfor kunne han både gråte og vise sine føleser, Han var lydig ovenfor sin Far, Vi har også et stykke igjen til å lære oss å være lydige mot Herrens ord. Men det som også er viktig på det Jesus sa til oss, var at Han ba oss være våkne på hva vi kom til å møte på veien, og være beredt på den tid som kom, Det skulle komme en tid da vi ikke kunne mota den sunne lære i vårt hjerte men var mer motakeligt for denne verdens lære. Man skal huske på at Jesus var den mest radikale formidleren i testamentet også. men også den mest nådefulle. lydighet satt han høyt. Men Han så til våre svakheter og til vårt hjerte og iver i våre liv. Men vi får håpe at nåden for vår eget liv holder helt inn. og være takknemelige for det HAN GJORDE PÅ KORSET FOR OSS ALLE MENNESKER.

mvh

Rune

Kommentar #5

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Godt å høre at innlegget var til oppmuntring for noen! Takker og bukker!

:)

Kommentar #6

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
"Å elske Gud er å holde hans bud. Og hans bud er ikke tunge." - 1 Joh 5:3

Legg merke til at det står, holde Hans bud, det står ikke holde budene. Og da er det store spørsmålet - hvilke bud er det sankk om?

Kommentar #7

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Legg merke til at det står, holde Hans bud, det står ikke holde budene.

Men vil du gå inn til livet, så hald boda!» 18 «Kva for bod?» spurde mannen. Jesus svara: «Du skal ikkje slå i hel. Du skal ikkje bryta ekteskapet. Du skal ikkje stela. Du skal ikkje vitna rangt. 19 Du skal æra far din og mor di. Du skal elska nesten din som deg sjølv.» 20 «Alt dette har eg halde,» svara den unge mannen. «Kva står då att?» 21 Jesus sa til han: «Vil du vera heilhjarta, så gå bort og sel det du eig, og gjev det til dei fattige

----------------------------------

Dersom de oppfyller den kongelege lov i Skrifta: Du skal elska nesten din som deg sjølv, då gjer de rett. 9 Men gjer de skil på folk, syndar de, og lova klagar dykk som lovbrytarar. 10 For den som held heile lova, men bryt eitt av bodorda, han har gjort seg skuldig i brot på alle. 11 For han som sa: «Du skal ikkje bryta ekteskapet», han sa òg: «Du skal ikkje slå i hel». Om du då ikkje bryt ekteskapet, men slår i hel, så har du vorte ein lovbrytar. 12 De skal dømast etter fridoms lov, og i samsvar med det må de leva, i ord og i gjerning.

Kommentar #8

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Legg merke til at det står, holde Hans bud, det står ikke holde budene. Og da er det store spørsmålet - hvilke bud er det sankk om?

På gresk kan det oversettes med bud i entall og i flertall. Den kongelige lov som Torstein siterer er jo absolutt grunnvollen i Den nye pakt: Elsk din neste som deg selv. Jesus sa også at vi skulle gå ut og forkynne evangeliet, og lære dem alt Jesus hadde befalt. Vel, samtidig visste Jesus at Paulus enda ikke hadde kommet på banen. Paulus fullførte Guds ord. Så jeg vil tenke at svaret først og fremst er brevene. De er skrevet til de kristne. Ren kristendom. I evangeliene er det også skrevet en del ting til oss som tror, men ikke alt. Jesus kommenterer jo også bud og lover fra Moseloven i disse, og de var jo bare til jødene i sin tid.

Men enkelt fortalt er jo det å vandre i Ånden det vi skal. Da vil man gå på Guds veier og oppfylle hans vilje.

Hva tenker du, Wara? Hvilke(t) bud er det snakk om.

:)

Kommentar #9

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Vel, samtidig visste Jesus at Paulus enda ikke hadde kommet på banen.

Det var nettopp Paulus Jesus advarte mot.

"Dersom nokon seier dei har møtt meg i ørkenen (ved Damaskus), tru det ikkje"

Paulus kjem med eit nytt falskt evangelium,diverre.

Jesus seier at "lova og profetane" gjeld så lenge kloden står.

"Tru ikkje at eg er komen for å oppheva lova eller profetane! Eg er ikkje komen for å oppheva, men for å oppfylla. 18 Sanneleg, det seier eg dykk: Før himmel og jord forgår, skal ikkje den minste bokstav eller ein einaste prikk i lova forgå – før alt har hendt. 19 Om då nokon opphevar eit einaste av desse minste boda, og lærer menneska såleis, skal han reknast for den minste i himmelriket. Men den som held boda og lærer andre det, han skal vera stor i himmelriket. "

Ein kunne godt ha skrive det slik.

"Tru ikkje at eg er komen for å oppheva GT!

Eg er ikkje komen for å oppheva  GT, men for å oppfylla GT. 18 Sanneleg, det seier eg dykk: Før himmel og jord forgår, skal ikkje den minste bokstav eller ein einaste prikk i  GT forgå – før alt har hendt"

Kva les me i GT- Tanakh?

Kommentar #10

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Legg merke til at det står, holde Hans bud, det står ikke holde budene. Og da er det store spørsmålet - hvilke bud er det sankk om?

Det mest sannsynlige svaret her tror jeg må være det nye budet som Jesus kom med i Johannes 13,34 ”et nytt bud gir jeg dere, at dere skal elske hverandre. Slik jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre”.

 

Jesus lærte at kjærligheten til Gud og kjærligheten til mennesker umulig kan skilles. Derfor talte han om ”et annet bud” som hørte sammen med ”det første” (Matt 22,39 – Mark 12,31). Det nye budet som Jesus gav (Joh 13,34), var at de som trodde på han skulle elske hverandre, ikke bare som sin neste, men slik som han elsket dem.

Kommentar #11

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.
Tru ikkje at eg er komen for å oppheva GT!

Vi får være enige om å være uenige, Torstein. Står jo masse vers i NT om at loven er oppfylt og dermed opphevet. Men så har man versene som er "problematiske". Leser disse på denne måten: Målet med både GT og NT er jo å være snill og grei, for å si det på godt norsk. Så der er jo GT og NT enige. Jesus oppfylte loven og forhenget revnet. I Apg 15 gjøres det et nummer ut av at kristne ikke skal følge Moseloven. Mener du at Apg gjelder? Og kunne sitert flere vers fra Paulus som sier at loven er opphevet: "Ved sin kropp har han opphevet loven med dens bud og forskrifter." (Ef 2:15)

I Hebr 8:7-13 siteres det fra GT om at loven skal bli opphevet, noe som skjedde i Kristus ifølge forfatteren av dette brevet.

Men hvis Paulus' mange brev ikke gjelder ifølge deg, så er det jo ikke noe grunnlag for debatt. Da må vi først bli enige om hvilke bøker/brev som gjelder i Bibelen, og ikke. Og det er jo interessant i seg selv, da protestanter, katolikker og ortodokse kristne ikke er enige på dette området. Noen kirkesamfunn har flere bøker i Bibelen enn protestantene f.eks, som du sikkert allerede kjenner til.

:)

Kommentar #12

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Vi får være enige om å være uenige, Torstein. Står jo masse vers i NT om at loven er oppfylt og dermed opphevet.

Dette er blitt forklart hundrevis av ganger her inne for Torstein, men alikevel går det ikke inn, det er noe som sperrer.

Kommentar #13

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Det 11 budet..

Publisert over 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Hva tenker du, Wara? Hvilke(t) bud er det snakk om.

Det er riktig som Gunnar sier..

Johannes 13,34 ”et nytt bud gir jeg dere, at dere skal elske hverandre. Slik jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre”.

Og det er fordi Jesus har oppfylt loven for oss. ( det er mange som ikke skjønner hva det betyr at loven er oppfyllt) Syndens opphavsmann bruker budene iDGT til å vekke til livet synden i kjødet. Jo mer en preker om synden jo mere tanker genereres i hode på en vdr synden. en vekker til livet synden. Derfor skal en ha fokus på det 11 budet.. 

Kommentar #14

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Jeg skal prøve å forklare med enkle ord hva det betyr at loven er oppfylt.

Her er et eksempel.

Når du betaler gjeld på huset ditt, så er ikke huset ditt egentlig ditt før gjelden er betalt. Du må oppfylle betingelsene, betale avdragene. Når du har betalt huset da har du oppfylt kravet som var med å betale gjelda. Når en annen betaler din gjed. slik at du slipper å betale - da er det fantastisk - det var det Jesus Gjorde.

Det samme har Jesus gjort for meg og deg. Han fjernet ikke loven han oppfylte den, dvs. det loven krevde at vi skulle fullføre – det fullførte Jesus for oss. Han sa at jeg oppfyller det kravet som budene stilte til deg og meg.

Oppfylle betyr å sluttføre - bli ferdig med.

Fordi loven vier hvilke krav Herren stiller for kjærlighet. Vi klarerer ikke å oppfylle dette kravet. Det måtte komme en annen inn for å oppfylle det kravet – Jesus.

Så når en annen har oppfylt kravet – altså gjort jobben for deg – da tenger ikke du å oppfylle det kravet mer – fordi en annen har gjort det for deg.

Så du er fri – du trenger ikke gjøre deg fortjent for å komme til himmelen. Det er en annen som har tatt på seg den belastningen. Han har oppfylt det for deg – det du trenger å gjøre er å gjøre er å tro på Jesus. Du skjønner den største synden for menneske er å ikke tro på Jesus.

 

 

Kommentar #15

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Jo mer en preker om synden jo mere tanker genereres i hode på en vdr synden. en vekker til livet synden.

Enig. Predikanter preker folk inn i uføret med all bokstavtrelldom. Snakk om å bruke kniv til å forbinde sår...

:)

Kommentar #16

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Enig. Predikanter preker folk inn i uføret med all bokstavtrelldom. Snakk om å bruke kniv til å forbinde sår...

Det kan du seffli ha en viss rett i, men her på VD møter de også sterk motstand. De fleste som engasjerer seg her har sett en hellig ånd før og vet å skille de ekte fra de falske. 

Kommentar #17

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Oppfylle betyr å sluttføre - bli ferdig med

Det er feil.

Det går tydeleg fram av Jesu ord.

Tru ikkje at eg er komen for å OPPHEVA lova eller profetane! Eg er ikkje komen for å oppheva, men for å OPPFYLLA. 18 Sanneleg, det seier eg dykk: Før himmel og jord forgår, skal ikkje den minste bokstav eller ein einaste prikk i lova forgå – før alt har hendt. 19 Om då nokon OPPHEVAR eit einaste av desse minste boda, og lærer menneska såleis, skal han reknast for den minste i himmelriket. Men den som HELD BODA og lærer andre det, han skal vera stor i himmelriket. 20 Ja, det seier eg dykk: Er ikkje dykkar rettferd mykje større enn rettferda åt dei skriftlærde og farisearane, kjem de aldri inn i himmelriket.
    
Drap og vreide 
21 De har høyrt det er sagt til fedrane: DU SKAL IKKJE SLÅ I HEL. Den som slår i hel, skal koma for domstolen.22 Men eg seier dykk: Den som vert sint på ein annan, skal koma for domstolen...
27 De har høyrt det er sagt: Du skal ikkje bryta ekteskapet. 28 Men eg seier dykk: Den som ser på ei kvinne med lyst etter henne, han har alt gjort ekteskapsbrot med henne i hjarta sitt......

-----------------------------

Jesus seier me skal leva etter lovboda ,halda lova.

Oppfylla betyr IKKJE å sluttføre .

Det betyr å  "leva etter".

Kommentar #18

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Vi får være enige om å være uenige, Torstein. Står jo masse vers i NT om at loven er oppfylt og dermed opphevet.

Lova vert aldri oppheva .

Lova gjeld til fulle.

Dersom me bryt lova , så syndar me.

Det gjeld  sabbaten like mykje som å  lyga ,stela ,driva hor eller misbruka Gud namn.

Når ein les den falske Paulus sine ord så får ein det inntrykket at lova er oppheva.

Kommentar #19

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.
Jesus seier me skal leva etter lovboda ,halda lova.

Oppfylla betyr IKKJE å sluttføre .

Det betyr å "leva etter".

Hei

Når du får tak på hva som mennes med å oppfylla for deg, da vil du bli overaska over hva dette er. 

Kravet før Jesus kom var at du måtte følge loven, dvs du måtte selv oppfylla lova og følge dem for å blir frelst. Men ingen menneker var istand til å oppfylle loven, altså følge de ti bud - for har du brutt et av de minste budene, da her du brutt dem alle..

Så kom Jesus inn og oppfyllte de ti bud for deg og meg. Han sørget for at vi treng ikke å oppfylle de ti bud for å komme til Himmelen og Faderen. Du er kjøpt fri. Og det er derfor vi sier du er rettferdigjort gjennom Jesus Kristus - du kan ikke rettferdigjøre din ankomst til Himmelen med hva du gjør eller prøver å følge de ti bud. Kravet om å følge de ti bud har Jesus oppfyllt for deg og meg. Faktisk hvist du prøver å følge de ti bud, da vil du se at syndens opphavsmann begynner å plage deg med tanker. Fordi syndens opphvsmann bruker loven - de ti bud til å dømme deg. Men dommen har Jesus tatt på seg.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere