Werner Skaug

63

Apostelen Junia

I Rom 16:7 hilser Paulus til en kvinnelig apostel ved navn Junia. Den eneste kvinnelige apostelen som er nevnt i NT.

Publisert: 13. okt 2013

De fleste teologer i dag er enige om at Junia var en kvinne. Men dette har ikke alltid vært tilfelle i kirkehistorien. Noen oversettere av Bibelen har forsøkt å gjøre dette navnet maskulint. Antakelig fordi de var negativt innstilt til kvinnelig lederskap.

Ifølge teolog Jonathan Welton har navnet Junia med gudinnen Juno å gjøre.  Denne gudinnen hadde en jordmorrolle for romerne. Ingen mann ble oppkalt etter en guddommelig jordmor i det 1. århundre. Måneden juni er oppkalt etter nevnte gudinne.

Junia var ikke bare en apostel. Hun var også høyt aktet blant apostlene, ifølge Paulus. Hun gjorde med andre ord en usedvanlig god jobb.

Junia var altså med i det øverste lederskapet i menigheten på Paulus' tid. Noe å tenke på i dagens debatt om kvinners rolle i menigheten.

:)

Kommentar #1

Alf Haakon Slettetveit

2 innlegg  81 kommentarer

Hvor

Publisert rundt 8 år siden

står at Junia var en kvinnelig apostel? I kommentar tilegget til kap. 7  i nettbibelen? Det kan være både et jente eller guttenavn. Tror du også bør sette deg inn i hva ordet "apostel" utgangspunktet betyr. Kvinnelige Apostel? Oversetter mener grunntektsten kan ha flere tolknings alternativer uten å konkludere. Jesus valgte kun ut tolv apostler med fullmakt fra Ham.

Kommentar #2

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Apg.16.7

Publisert rundt 8 år siden

Alf Håkon Sletteveit:

Hvor står at Junia var en kvinnelig apostel?
______________________________________

Her står det ingenting om at Junia var en kvinne, men "mine landsmenn". Junia er derimot sikkert en betydning for hvilket styre disse lansmennene stod under.

Forklaring til verset: Note : Junia: et kvinnenavn. Tidligere oversatt som mannsnavn: «Junias». Om man oppfatter navnet som et kvinnenavn eller mannsnavn, er avhengig av hvordan det gr. navnet aksentueres. har et godt navn blant apostlene: kan også oversettes «er høyt ansett som apostler».

Kommentar #3

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Alf Haakon Slettetveit. Gå til den siterte teksten.
Det kan være både et jente eller guttenavn.

"I mange bibeloversettere gjennom tidene ble Junia omtalt som en mann med navnet Junias ettersom apostelen hadde en autoritetsposisjon som Jesus' første tilhengere. Da det ble antatt at bare menn var apostler, antok flere bibeloversettere at Paulus henviste til en mann og lagde en mannlig form av navnet, Junias fram for Junia som den opprinnelige gammelgreske teksten til Paulus viste til. Et argument i mot kvinnelige prester var henvisningen til at alle apostlene var menn, men bibelforskning med kvinneperspektiv som begynte på 1970-tallet har påvist at apostelen Junias var kvinnen Junia. Også i norske biblene på 1900-tallet ble hun kalt som Junias og ble ikke kvinne igjen før i 1998." - Wikipedia om Junia

Legg merke til setningen "...Junia som den opprinnelige gammelgreske teksten til Paulus viste til." Videre forklarer teksten hvordan ulike teologer forsøkte å gjøre navnet maskulint, altså hankjønn. Men i den opprinnelige grunnteksten var navnet feminint - Junia. Kirkehistorien hadde med tiden fått et negativt syn på kvinner generelt, og da også kvinners rolle i menigheten. Med en slik teologi var det utenkelig å forstå Bibelen som en bok som støttet kvinner i høye posisjoner. Aller minst apostel. Men dette er ikke en feil som begås i Bibelen. Der må historien ta skylden.

Vet ikke hva du mener med at bare 12 apostler fikk myndighet til dette fra Jesus. Vet at en del tolker det slik. Hvem fikk så Paulus myndighet til å være apostel fra? Ja, klart at de 12 opprinnelige apostler var nettopp apostler. Men som nevnt er Paulus i seg selv et kroneksempel på en som ikke er blant disse tolv, og allikevel får myndighet direkte fra Jesus til denne oppgaven. Noen tror sågar at det ikke finnes apostler i dag. Til det vil jeg svare at da er man altfor optimistisk. Apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere, ble gitt som gaver til menigheten inntil vi alle når fram til full enhet, modenhet og kunnskap om Kristus, ifølge Ef 4. Har vi kommet dithen i dag? Nei. Så da er det fortsatt behov for disse tjenestene.

Hva en apostel er? Det betyr "en som er utsendt". Paulus virket i førsten i andre tjenestegaver i Apg. Så ble han sendt ut av Den Hellige Ånd og menigheten på misjonstur. Da trer han over i oppgaven som apostel - utsendt.

I gamle dager kalte man det for misjonær. Det var ordet de brukte. Men mange av dem, men ikke alle, var i realiteten apostler. De var utsendt for å forkynne evangeliet. En apostels oppgave er mange. Bl.a er det vedkommendes oppgave å fungere som inspirasjon og støtte for de andre fire tjenestegavene, nevnt i Ef 4.

:)

Kommentar #4

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Debora

Publisert rundt 8 år siden

Debora i GT var både profet og dommer. Hun var også hærføreren for Israel i krig. Landets øverste leder. Hvis en kvinne i GT kunne være alle disse tingene for et helt land, hvorfor er det så utenkelig at Jesus kalte og innsatte en kvinnelig apostel til en liten/større menighet på NTs tid - og innsetter kvinnelige apostler også i våre dager? Behovet for apostler er like stort i dag som på den tid Bibelen ble skrevet. Mennesker trenger fortsatt i dag kvinner og menn som er "utsendt". Apostler som kan forkynne evangeliet, grunnlegge og ha overoppsynet med én eller flere menigheter, innsette tjenestegaver, undervise, osv.

:)

Kommentar #5

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Disiplene i en lignelse

Publisert rundt 8 år siden

Werner Skaug:

"I mange bibeloversettere gjennom tidene ble Junia omtalt som en mann med navnet Junias ettersom apostelen hadde en autoritetsposisjon som Jesus' første tilhengere.
_____________________________________________________________

Jeg heller mer til forklaringen i Th.ev. om at dette er profetier om fremtiden og menneskenes videre utvikling.

v21:Maria sa til Jesus: Hvem likner dine disipler? Han sa: De likner små barn som har slått seg ned på en mark som ikke er deres. Når eierne av marken kommer, vil de si: ”Overlat oss vår mark!” De kler av seg foran dem for å få dem til forlate den og overgi dem marken deres. Derfor sier jeg dere: Vet eieren av et hus at tyven vil komme, vil han holde vakt før han kommer, og han vil la ham bryte seg inn i det huset som tilhører ham for å føre bort eiendelene hans. Men dere, vokt dere for verden! Væpne dere med stor styrke så tyvene ikke finner veien og kommer til dere, for da vil de finne den formuen som dere ser frem til. Måtte det være en mann blant dere med innsikt! Når avlingen er moden ville han komme i all sin hast med sigden i hånden og høste den. Den som har ører å høre med, han høre!

Vel... ;-) dette var feil vers, men det kan stå slik, det neste verset mente jeg, v22:

Jesus så noen barn som fikk bryst. Han sa til disiplene: Disse små som får bryst, likner dem som går inn i riket. De sa til ham: Hvis vi er små, vil vi da gå inn i riket? Jesus sa til dem: Når dere anser det som er to, for ett, og dere anser det innvendige som likt med det utvendige, og det utvendige likt med det innvendige, og det øvre likt med det nedre, og når dere anser det mannlige og det kvinnelige for å være ett, slik at det mannlige ikke skal være mannlig og det kvinnelige ikke kvinnelig, når dere anser et øye for et øye og en hånd for en hånd, og en fot for en fot, og et bilde for et bilde, da skal dere gå inn i riket.

Som vi ser vil apostlene, om de er menn bli mer kvinnelige, og om de er kvinnelige bli mer lik menn. Junia kan like godt være et intetkjønn. Vi ser at om "Veien" var det med både kvinner og menn. (Apg.22.4)

Kommentar #6

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Er enig med deg..

Publisert rundt 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Mennesker trenger fortsatt i dag kvinner og menn som er "utsendt". Apostler som kan forkynne evangeliet, grunnlegge og ha overoppsynet med én eller flere menigheter, innsette tjenestegaver, undervise, osv.

For dere, så mange som er døpt til Kristus, har ikledd dere Kristus.  Her er ikke jøde eller greker, her er ikke trell eller fri, her er ikke mann og kvinne. For dere er alle én i Kristus Jesus. (Galaterne 3:27, 28 Norsk Bibel 88/07)

Vi er alle en i Kristus, det gjelder kvinner også - fordi Herren ser til ånden.

Kommentar #7

Alf Haakon Slettetveit

2 innlegg  81 kommentarer

Litt ref.

Publisert rundt 8 år siden

https://bible.org/article/junia-among-apostles-double-identification-problem-romans-167

Kommentar #8

Alf Haakon Slettetveit

2 innlegg  81 kommentarer

Fengsel

Publisert rundt 8 år siden

Når Det snakkes om apostler i tråden og om det er rett tolkning, så betyr ikke at de hadde samme fullmakt som de Tolv Jesus utvalgte. Alle kan vel kalle seg apostel i eller annen sammenheng,  uten at det gir noen slags status. Poenget er vel hvem som har sendt en og  hva slags fullmakt en har med seg.

Kommentar #9

Alf Haakon Slettetveit

2 innlegg  81 kommentarer

Werner.

Publisert rundt 8 år siden

Paulus fikk sin fullmakt fra Herren selv. Apg. kap 9.

Kommentar #10

Alf Haakon Slettetveit

2 innlegg  81 kommentarer

Kvinnelige Apostler

Publisert rundt 8 år siden

Har du noe som helst kildegrunnlag for å påstå at Jesus personlig kalte kvinner til apostler? Å bruke gammel testamentlige kvinnelederskikkelser som eksempel og deretter overføre til nytestamentlig tid blir for drøyt. Det høres nesten ut som om du er løpegutt for kvinnesak agendaen.  

Kommentar #11

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Alf Haakon Slettetveit. Gå til den siterte teksten.
Det høres nesten ut som om du er løpegutt for kvinnesak agendaen.

Det er akkurat hva jeg er. Jeg er for likhet mellom kvinne og mann i menigheten og Guds rike. Som Wara sier, at i Kristus er det ikke forskjell på mann og kvinne. Vi blir ikke enige. Men takk for informative linker og samtale!

:)

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere