Kristian Stensland

22

Skapelse, design og naturlig seleksjon

Darwinismen har muligens sett noen av sine beste dager. Den vil sannsynligvis bli erstattet av en mer komplementær, bredt omfavnende evolusjonsteori.

Publisert: 11. okt 2013

Flere naturvitenskapelige lyskastere peker i dag mot en Gud. For det første det faktum at naturen er underlagt lovmessighet, andre er livets intelligente organisering, målrettede karakter og naturens finstemthet – som gir grunnlag for alt liv. Det foreligger ingen nødvendig kollisjon mellom teoriene om Big Bang og evolusjon på den ene siden og teorien om en Skaper på den annen. De oppfattes som komplementære teorier. Et helhetssyn omfatter alt, også vitenskapen. Naturvitenskapen sjekker opp hvordan universet er blitt til. Kristendommen har derimot en hypotese om at det står en skaper bak utviklingen, eventuelt ser man også her evolusjon som en velsignet prosess. Evolusjon ved naturlig seleksjon er en blind og planløs prosess i den forstand at det ikke foreligger noen bakenforliggende tanke,  idé eller design. Men forklarer evolusjon ved det naturlige utvalg naturens gang kun i svart/hvitt, mens prosessen heller burde bli sett i farger? «Is man what he seems to the astronomer, a tiny lump of impure carbon and water impotently crawling on this small and unimportant planet. Or is he what he seems to Hamlet?»

http://www.youtube.com/watch?v=O7eQKSf0LmY&feature=player_detailpage

Når man først går inn for erkjennelsen av en Gud bak skaperverket, vil jeg anta det vekkes en nysgjerrighet hos de fleste av oss. ID (intelligent design) gir ifølge forskeren den neodarwinistiske modellen med "tilfeldige" genetiske endringer (mutasjoner, horisontal genoverføring, genetisk drift) en viss forklaringskraft. Striden har så langt fokusert på hvorvidt utviklingen kan forklares utelukkende ved naturlig utvalg og andre ikke- målrettete årsaker, "tilfeldige" genetiske endringer, mutasjoner, horisontal genoverføring, genetisk drift, men også hvordan den uhyre komplekse og utsøkt funksjonelle, kjemiske strukturen til DNA, som ikke kan forklares med naturlig utvalg fordi det er nettopp den som gjør naturlig utvalg mulig – tilfeldigvis bare kan oppstå fra livløst materie, er i dag en av livets helt store gåter.

Tilfeldighetens spill. Darwinismen har nå kanskje sett sine aller beste dager. Den vil sannsynligvis bli erstattet av en mer komplementær, bredt omfavnende evolusjonsteori, men som også inkluderer intelligent design. Vil dette muligens kunne føre til økt Gudstro?

Forskere i dag uttrykker gjerne sin entusiasme.

Seattle, State of Washington – 20.02.06. Over 500 vitenskapsmenn med doktorgrader underskrev den gang en offentlig erklæring som uttrykker deres skepsis angående den nåværende darwinske evolusjonsteori. Erklæringen lyder slik: "Vi er skeptiske til påstander som gjør det mulig å redegjøre for livets kompleksitet ved vilkårlige mutasjoner og naturlig utvalg. Grundig gransking av bevisene for darwins teori må bli oppmuntret".
Listen over 514 signaturer inkluderer vitenskapsmenn som er medlemmer av de velrenommerte US og russiske nasjonale vitenskapsakademier. Underskrivere inkluderer 154 biologer, den største vitenskapelige disiplin representert i listen, så vel som 76 kjemikere og 63 fysikere. Underskriverne holder doktorgrader i de biologiske vitenskaper, fysikk, kjemi, matematikk, medisin, computer science, og beslektede disipliner. Mange er professorer og forskere ved større universiteter og forskningsinstitutter som MIT, The Smithsonian, Cambridge University, UCLA, UC Berkeley, Princeton, University of Pennsylvania, Ohio State University, University of Georgia, og University of Washington.

Andre fremstående underskrivere inkluderer U.S. National Academy of Sciences medlem Philip Skell; American Association for the advancement of Science medlem Lyle Jensen; evolusjonær biolog og lærebok forfatter Stanley Salthe; Smithsonian Institution evolusjonær biolog og forsker ved National Institutes of Health´s National Center for Biotechnology Information Richard von Sternberg; Redaktør av Rivista di Biologia/Biology Forum - verdens eldste, fremdeles utgitt, tidskrift i biologi - Giuseppe Sermonti; og Russian Academy of Sciences embryolog Lev Beloussov". 

 

Kommentar #1

Bernt Christian Helén

1 innlegg  2439 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Kristian Stensland. Gå til den siterte teksten.
Evolusjon ved naturlig seleksjon er en blind og planløs prosess i den forstand at det ikke foreligger noen bakenforliggende tanke, idé eller design

Noe som understøttes av en ufattelig mengde dokumentasjon. Det finnes per dags dato ingen gode grunner til å tro at evolusjon av biologiske systemer er noe annet enn en blind prosess. Hevder man noe annet, så må man presentere bevis for det, slik at det kan evalueres og undersøkes av fagfeltet.

Kommentar #2

Bernt Christian Helén

1 innlegg  2439 kommentarer

Så bra!

Publisert nesten 8 år siden

Merkelig måte å gjøre det på. Ingenting er bedre at man er kritiske til eksisterende ideer, men vitenskapen virker jo på den måten at man står klar til å endre på noe sålenge beviser kommer på bordet. Det disse forskerne må gjøre er jo enkelt og greit det alle vitenskapsmenn må gjøre - fremmlegge dokumentasjon for påstanden sin.
Det fremstår for meg som litt rart å signere et opprop på denne måten, det er ikke slik vitenskap som sannhetssøkende prosess fungerer, og det viser jo bare at det ligger litt andre motiver bak...

Kommentar #3

Kristian Stensland

22 innlegg  757 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Bernt Christian Helén. Gå til den siterte teksten.
Merkelig måte å gjøre det på. Ingenting er bedre at man er kritiske til eksisterende ideer,

Ja, da er vi jo så langt enige.  Så lenge vitenskapen ikke kan svare meg på noen av de helt store spørsmål, setter jeg heller ikke livet på spill for den, vel og merke. Men det er selvsagt spennende med det lille den til nå kan brukes til, så den avskrives jo heller ikke. Saken er visstnok at darwinister fortsetter å hevde at ingen seriøse vitenskapsmann tviler på teorien, men likevel har vi her 500 vitenskapsmenn villige til å offentliggjøre sin skepsis til teorien, sier Dr. John G. West, underdirektør ved Discovery Institute´s Center for Science and Culture. Darwinistiske forsøk på å bruke rettsvesenet, media og akademiske embetsstillinger til å undertrykke dissens og kvele diskusjonen, skapte den gang bare enda mer dissens og inspirerte stadig flere vitenskapsmenn i ønsket om å komme med på listen.

Kommentar #4

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Kristian Stensland. Gå til den siterte teksten.
Seattle, State of Washington – 20.02.06. Over 500 vitenskapsmenn med doktorgrader underskrev den gang en offentlig erklæring som uttrykker deres skepsis angående den nåværende darwinske evolusjonsteori. Erklæringen lyder slik: "Vi er skeptiske til påstander som gjør det mulig å redegjøre for livets kompleksitet ved vilkårlige mutasjoner og naturlig utvalg. Grundig gransking av bevisene

Haha!

De som har skrevet seg på denne erklæringen, og som jobber innen for det relevante fagfeltet, utgjør ca. 0,01% av det totale antallet vitenskapsmenn. Altså en per 10.000 var villige til å skrive under på noe slikt. Ifølge National Scence Foundation er det i USA ca. 1 000 000 biologer landet. 

WOOOW! Imponerende.... 

Kommentar #5

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Er sannhet et spørsmål om demokratisk flertall?

Kommentar #6

Kristian Stensland

22 innlegg  757 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
De som har skrevet seg på denne erklæringen, og som jobber innen for det relevante fagfeltet, utgjør ca. 0,01% av det totale antallet vitenskapsmenn. Altså en per 10.000 var villige til å skrive under på noe slikt. Ifølge National Scence Foundation er det i USA ca. 1 000 000 biologer landet.

WOOOW! Imponerende.

En million av USAs 310 millioner innbyggere er altså biologer?

Kommentar #7

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Er sannhet et spørsmål om demokratisk flertall?

Nei, hvordan det?

Kommentar #8

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Kristian Stensland. Gå til den siterte teksten.
En million av USAs 310 millioner innbyggere er altså biologer?

Nei, det var da noe unøyaktig. Ikke ca. en million biologer, men ca. 1 mill som har relevant utdannelse. Biologi, Palientologi, Genetikk, Antropologi, Molekylerbiologi osv...

Over 5 mill. har vitenskapelig bakgrunn. 

Slå det opp, om du tviler. 

Kommentar #9

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Kristian Stensland. Gå til den siterte teksten.
teorien om en Skaper på den annen.

Teorien om en skaper, er ikke en vitenskapelig teori. Den oppfyller ikke kravet om falsifiserbarhet. 

Kommentar #10

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Kristian Stensland. Gå til den siterte teksten.
Evolusjon ved naturlig seleksjon er en blind og planløs prosess i den forstand at det ikke foreligger noen bakenforliggende tanke, idé eller design. Men forklarer evolusjon ved det naturlige utvalg naturens gang kun i svart/hvitt, mens prosessen heller burde bli sett i farger?

Er gravitasjonsteorien i farger, og derfor korrekt?

Kommentar #11

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Kristian Stensland. Gå til den siterte teksten.
For det første det faktum at naturen er underlagt lovmessighet,

Så et univers ikke skapt av en gud, har ikke lovmessighet. 

Hvordan vet du dette?

Kommentar #12

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Bernt Christian Helén. Gå til den siterte teksten.
Det finnes per dags dato ingen gode grunner til å tro at evolusjon av biologiske systemer er noe annet enn en blind prosess.

Pleier ikke å delta i evolusjonsdebatter på grunn av for lite kunnskap om evolusjontanker. Din ytring får meg å spørre: Hvordan har en blind prosess utviklet seende øyne? Jeg er takknemlig for et enkelt og forståelig svar.

Kommentar #13

Bernt Christian Helén

1 innlegg  2439 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Kristian Stensland. Gå til den siterte teksten.
Ja, da er vi jo så langt enige. Så lenge vitenskapen ikke kan svare meg på noen av de helt store spørsmål, setter jeg heller ikke livet på spill for den, vel og merke. Men det er selvsagt spennende med det lille den til nå kan brukes til, så den avskrives jo heller ikke. Saken er visstnok at darwinister fortsetter å hevde at ingen seriøse vitenskapsmann tviler på teorien, men likevel har vi her 500 vitenskapsmenn villige til å offentliggjøre sin skepsis til teorien, sier Dr. John G. West, underdirektør ved Discovery Institute´s Center for Science and Culture. Darwinistiske forsøk på å bruke rettsvesenet, media og akademiske embetsstillinger til å undertrykke dissens og kvele diskusjonen, skapte den gang bare enda mer dissens og inspirerte stadig flere vitenskapsmenn i ønsket om å komme med på listen.

Stiller meg undrende til en innstilling hvor man ikke setter seg lit til noe, kun basert på at det man ikke setter seg lit til ikke har den hele og fulle sannhet for all fremtid. I min verden er det et sunnhetstegn, ettersom alternativet helt opplagt må gjøre noe galt. 

Når det gjelder denne listen din, så er det helt opplagt noe man ikke trenger å ta særlig seriøst. Det ene grunnen er at det ikke er slik vitenskapsmenn og fagpersoner oppfører seg når de er uenig i faglige spørsmål. Man driver ikke å undertegner kampanjer, man bruker argumenter og fremlegger bevis for sin sak. Det andre er at hele kampanjen ble påbegynt av Discovery Institute (en kreasjonist lobbyistgruppe) i forbindelse med rettsakene rundt evolusjonsundervisningen si skolene i USA, noe som gjør motivene helt opplagt i strid med det å forholder seg til i beviser, men heller å fremme sin egen agenda ved å påberope seg autoritet fremfor å fremlegge argumentasjon. For det tredje utgjør gruppen kun 0.03% av alle vitenskapsmenn innenfor fagfelt med relevanse, og mange av dem har ikke engang fagkompetanse til å uttale seg. Faktisk kan antall personer som har akademisk tilknyttning til et universitet (høyere lærested), og som aktivt forsker på evolusjon, reduseres til et antall som kan telles på én hånd! 

I tillegg er det en hau med andre grunner som gjør listen helt irrelevant. Du kan lese mer om det her om du ønsker; http://en.wikipedia.org/wiki/A_Scientific_Dissent_From_Darwinism

Det er ofte lurde å undersøke kildene man bruker - når noe er for godt til å være sant, så er det som oftest slik. 

 

Kommentar #14

Kirsten Schei

17 innlegg  1008 kommentarer

Darwins såpeboble ble til ballonger...

Publisert nesten 8 år siden

i likhet med de fleste menneskeskapte teorier her i verden . Eller skal vi si fjæra ble til en hel hønsgård? Var det ikke sånn da at hele darwinismen startet med en ide' Darwin fikk av å se seg om på Galapagos-øyene?

Han hadde sett noe nytt , og var opptatt av å få berømmelse for å ha vært der og ville være "vis".

Mao. Darwins lære =en tur han tok til Galapagos, og hans behov for å være av interesse. Så var det noen som ville være like "spennende" som Darwin og hang seg på hans løse ide' så det ble mote.

Deretter hadde vel de fleste det var viktig å være viktige for, fått en ny "solstol" i denne Darwin som det også var viktig å være viktig for -så de alle kunne bli " viktige"!

Dette er da fundamentet/utgangspunktet de som tror Darwin ,bygger sin lit til Darwin på. Mao en rimelig tynn sak den der med Darwin.

Sannhet finner vi hos Gud!

Mvh Kirsten

Kommentar #15

Bernt Christian Helén

1 innlegg  2439 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Arja Larsen. Gå til den siterte teksten.
Pleier ikke å delta i evolusjonsdebatter på grunn av for lite kunnskap om evolusjontanker. Din ytring får meg å spørre: Hvordan har en blind prosess utviklet seende øyne? Jeg er takknemlig for et enkelt og forståelig svar.

Få ting er så spennende som evolusjon levende systemer, så jeg vil jo selvsagt sterkt oppfordre til fordypning. 

Men, så til spørsmålet ditt. Evolusjon handler om små og kumulative endringer over tid, og da snakker vi milliarder av år. Et øye har med andre ord ikke brust ut i eksistens, men blitt til fordi hvert av de små stegene som har ledet frem til det moderne øyet, har hatt en eller annen form for overlevelsesverdi for organismer i fortiden. Sagt på en annen måte; dem som har hatt et nervesystem som kan respondere på lys (fotoner) har hatt en fordel overfor dem som ikke har hatt noe slikt. 
En annen viktig ting for å forstå dette, er at evolusjon krever variasjon. De variantene som er best tilpasset har større sjanse til å videreføre sitt arvemateriale til neste generasjoner. Et øye har oppstått fordi det gjennom tilfeldige mutasjoner har blitt skapt varianter av allerede eksisterende strukturer som har fått en ny funksjon som en følge av dette, og fordi denne nye funksjonen medførte en fordel relativt til den opprinnelige funksjonen. 

Øyet begynte som lyssensitive pigmenter i encellede organismer som bedrev fotosyntese. Dette var en mutasjon av allerede eksisterende fotosensitive pigmenter brukt i nettopp fotosyntese, slik at det vare bare en liten forandring som skulle til for å ta steget til at organismen kunne endre atferd som følger av stimmuli fra lys. Siden den gang har det vært små tilfeldige mutasjoner av disse pigmentene igjen, som oftest skadelige, men innimellom oppstår det varianter som er heldige og får en forbedret versjon. Når dette gjenntas over milliarder av år, så skjer det en gradvis og kumulativ utvikling. Grunnen til at en blind prosess kan være ansvarlig for noe så fantastisk som et moderne øye, er at man har nok tid og nok variasjon, slik at det før eller senere vil dukke opp varianter som er litt bedre enn foreldregenerasjonen sin variant. Denne vil igjen kunne mutere til nye varianter som er litt bedre igjen, osv. De bedre variantene vil bli tatt vare på fordi det gir dyret en overlevelsesfordel, og denne varianten vil da spre seg til kommende generasjoner. 

For å oppsummere; forutsettningene her er at man har variasjon, at denne variasjonen er arvelig, og at man har nok tid. Tilfeldige mutasjoner skaper variasjonen, de aller aller fleste er skadelige eller nøytrale for dyret, men innimellom forekommer en fordelaktig endring som da raskt vil spre seg til neste generasjoner i kraft av at det nettopp var en forbedring. Noen har laget følgende sammenlikning for å prøve å forklare det hele:

- Ved å skrive på en skrivemaskin, ønsker man å produsere settningen; "Me thinks it looks like a Weasel," ved at en sjimpanse (som overhode ikke kan skrive) trykker helt tilfeldig på tastaturet. Litt matematikk sier at det vil flere 100 milliarder år før sjimpansen tilfeldigvis klarer å produsere denne settningen. Men, hva om det var slik at etthvert tilfeldig trykk som faktisk stemte med settningen, f.eks at det kom en "e" i possisjon nr. to, ble lagret slik at sjimpansen ikke trengte å begynne helt på nytt igjen? 
Da viser det seg at noe så usannsynlig som at en sjimpanse skal tilfeldig kunne produsere denne settningen bestående av 28 bokstaver bare ved å trykke sporadisk på tastaturet, faktisk bare tar ca. 48 "generasjoner".  
Altså, en sjimpanse som får 48 forsøk på å trykke på 28 tilfeldige bokstaver, klarer å produsere settningen fordi hvert tilfeldig trykk som medfører riktighet blir "lagret. Evolusjon fungerer i prinsippet svært likt.  

Jeg håper det var oppklarende. Det er ikke alltid lett å vite hvor man skal begynne når noen sier de ikke har kunnskap om evolusjon, og det er selvsagt bare å spørre om det er noe. 

Kommentar #16

Bernt Christian Helén

1 innlegg  2439 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Kirsten Schei. Gå til den siterte teksten.
Dette er da fundamentet/utgangspunktet de som tror Darwin ,bygger sin lit til Darwin på. Mao en rimelig tynn sak den der med Darwin.

Vel, det er jo ikke slik at evolusjonsteorien er sann kun i kraft av at darwin hadde en idé. Det er jo fordi det siden den gang har blitt produsert ufattelige mengder med vitenskapelig data som gang på gang (tilnærmet utelukkende) bekrefter Darwin sine (den gang) mistanker om hvordan utviklingen av biologiske systemer utarter seg. 
Man har med andre ord undersøkt mistankene og forkastet alternative forklaringer i kraft av at bevisene forteller oss at det er slik. 

Kommentar #17

Kirsten Schei

17 innlegg  1008 kommentarer

Man harundersøkt detsom kunne finnes ....

Publisert nesten 8 år siden
Bernt Christian Helén. Gå til den siterte teksten.
Man har med andre ord undersøkt mistankene og forkastet alternative forklaringer i kraft av at bevisene forteller oss at det er slik.

av "verdi"for åfå rettidenne "lære"/mote. Men deter ganske mange individerav vesentlig betydning for spørsmålet kreasjon versus evolusjon.

Individer som ikke er underlagt hverken den menneskelige eller indivibaserte evolusjon. Mao .... de har en del igjen å forklare.

Jeg har selv hatt et slikt individ de glemte å undersøke , som kaster om på enhver forestilling om naturlig seleksjon av den mest levedyktiges rett, og at sjelen heller ikke bare har en fri tenkende vilje hos mennesker. Derfor kan jeg heller ikke si Kirken har rett i sin lære, Men.... kreasjonisten Gud besvarer dette i Job 38-40.

Det finnes mao individer her i verden ingen har undersøkt ,som i tillegg har et høyt intellekt, fri vilje de bruker på å tjene den de elsker (merk ... ikke nødvendigvis sin eier eller Herre) De velger selv sin Herre og er dem trofaste livet ut, og dør selv ofte om deres kjære dør.

De første utgavene man fant av dem voktet bymurene på lik linje med menneskelige voktere, men på eget initiativ, og regler. De jaktet også ved å bruke synet, og jaktet da ikke mat til seg selv som Darwin ville ha hevdet. Nei ... de røvet verdisaker til sin kjære.

jeg selv har erfart disse noe sjeldne og vakre skapningene og de alene slår også bena under Darwins lære. Mao høyt utviklet uselviske individer med selvstendig sjel , moral og etikk.

De har ikke andre fiender enn bilen og/eller onde mennesker og er ikke opptatt av å være sterkest, størst , mest levedyktig mv. Nei.... sin indre verdighet og etikk er det som gjelder for dem.

Mao. hver eneste vedtatte"sannhet" i evolusjonen og Darwinismen fordufter. Kan du så gi meg en oversikt over hvilke individer mv de har undersøkt?

Jeg lover deg..... Darwins evolusjon ramler som et korthus. I mellomtidem kan du da se om du vet hvilket individ  jeg her viser til som har vært uendret i sin tilstand i tusenvis av år, og bestandig har avkreftet evolusjonsteorien? Se om du finner det, og se hva du ville mene om Darwins og "forskningens" fundamentale lære etter det.

Mvh Kirsten


Kommentar #18

Kristian Stensland

22 innlegg  757 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Bernt Christian Helén. Gå til den siterte teksten.
Stiller meg undrende til en innstilling hvor man ikke setter seg lit til noe, kun basert på at det man ikke setter seg lit til ikke har den hele og fulle sannhet for all fremtid. I min verden er det et sunnhetstegn, ettersom alternativet helt opplagt må gjøre noe galt.

Det hører også til denne historien at det som ikke umiddelbart kan bevises, heller ikke kan motbevises. Det går på anseelse og gruppementalitet/press innenfor det akademiske miljø, dette ser vi helt klart smitter over på "den gemene hop" av befolkningen. Det hele avhenger av hvorvidt man møter seg selv på et dypere plan eller ikke. Det menneske, den ateisten eller skeptikeren som ønsker å redusere alle former for kunnskap til en overordnet vitenskap (å beskrive alle deler av virkeligheten innenfor kategoriene til en bestemt vitenskap ) fremstår kun som ensidig og ignorant. Hvis jeg legger til grunn at vitenskapen til nå kun forstår seg på ca. 4% av det observerbare univers, ser vi igjen at denne personen kan leve ut et selvbedrag. Noe av det som skiller den troende fra denne typen ateister er at man ikke vil la seg begrense av noe som helst, ikke engang vitenskapen.

Men også skole og utdanningssystemet hemmer oss nok dessverre stygt i å utvikle vår evne til å fatte sammenhenger. Descartes ville gjennom sitt grunnprinsipp Cogito, ergo sum ('Jeg tenker, altså er jeg til') gi både filosofi og vitenskap en ny og sikker grunn ved å forankre dem i vår selvbevissthet. Flertallets synspunkter er ikke nødvendigvis feilaktige, poenget er nok heller at man i en reell sannhetssøken ikke bør tilkjenne den gjengse mening noen autoritet i seg selv. Det hevdes at matematikken er sannhet, ellers er det aller meste blitt tuftet på inntil nå ufullstendig viten.

http://www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U&feature=player_detailpage

Her ser forresten den gemene hop og bærer av den "kollektive bevissthet" ubevisst blir hjernevasket av systemet og flasket opp på et spesielt tankesett som dypest sett hverken fremmer selvstendig tenking eller selvbevissthet. Men også mestring av personlig livspraksis og behovet for egenforandring og revitalisering blir antagelig svekket og erstattet med en slags tillært hjelpesløshet og en følelse av å være avhengig av systemet, eksperter og fagfolk. Nå som utdanningssystemet ser ut til å gjennomgå en reformasjon, tror jeg det vil resultere i økt selvforståelse, selvbevissthet og i lengden også økt gudstro.

Kommentar #19

Hans Petter Selnes Hansen

2 innlegg  3182 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Kristian Stensland. Gå til den siterte teksten.
Tilfeldighetens spill. Darwinismen har nå kanskje sett sine aller beste dager. Den vil sannsynligvis bli erstattet av en mer komplementær, bredt omfavnende evolusjonsteori, men som også inkluderer intelligent design. Vil dette muligens kunne føre til økt Gudstro?

Forskere i dag uttrykker gjerne sin entusiasme.

Seattle, State of Washington – 20.02.06. Over 500 vitenskapsmenn med doktorgrader underskrev den gang en offentlig erklæring som uttrykker deres skepsis angående den nåværende darwinske evolusjonsteori. Erklæringen lyder slik: "Vi er skeptiske til påstander som gjør det mulig å redegjøre for livets kompleksitet ved vilkårlige mutasjoner og naturlig utvalg. Grundig gransking av bevisene for darwins teori må bli oppmuntret".
Listen over 514 signaturer inkluderer vitenskapsmenn som er medlemmer av de velrenommerte US og russiske nasjonale vitenskapsakademier. Underskrivere inkluderer 154 biologer, den største vitenskapelige disiplin representert i listen, så vel som 76 kjemikere og 63 fysikere. Underskriverne holder doktorgrader i de biologiske vitenskaper, fysikk, kjemi, matematikk, medisin, computer science, og beslektede disipliner. Mange er professorer og forskere ved større universiteter og forskningsinstitutter som MIT, The Smithsonian, Cambridge University, UCLA, UC Berkeley, Princeton, University of Pennsylvania, Ohio State University, University of Georgia, og University of Washington." We are skeptical of claims for the ability of random mutation and natural selection to account for the complexity of life. Careful examination of the evidence for Darwinian theory should be encouraged."

dette er teksten de har signert, jeg ser ikke noe fundementalt avisning av evolusjonsteorien, jeg kan godt skjønne at kreasjonister ønsker seg det, men de ville slitt mer med en fundemental avvisning av evolusjonsteorien.

det er igrunnen ikke mer kritisk mot evolusjonsteorien, enn man burde være mot alle andre teorier.


Kommentar #20

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Kristian Stensland. Gå til den siterte teksten.
Det hører også til denne historien at det som ikke umiddelbart kan bevises, heller ikke kan motbevises. Det går på anseelse og gruppementalitet/press innenfor det akademiske miljø, dette ser vi helt klart smitter over på "den gemene hop" av befolkningen. Det hele avhenger av hvorvidt man møter seg selv på et dypere plan eller ikke. Det menneske, den ateisten eller skeptikeren som ønsker å redusere alle former for kunnskap til en overordnet vitenskap (å beskrive alle deler av virkeligheten innenfor kategoriene til en bestemt vitenskap ) fremstår kun som ensidig og ignorant. Hvis jeg legger til grunn at vitenskapen til nå kun forstår seg på ca. 4% av det observerbare univers, ser vi igjen at denne personen kan leve ut et selvbedrag. Noe av det som skiller den troende fra denne typen ateister er at man ikke vil la seg begrense av noe som helst, ikke engang vitenskapen.

Men også skole og utdanningssystemet hemmer oss nok dessverre stygt i å utvikle vår evne til å fatte sammenhenger. Descartes ville gjennom sitt grunnprinsipp Cogito, ergo sum ('Jeg tenker, altså er jeg til') gi både filosofi og vitenskap en ny og sikker grunn ved å forankre dem i vår selvbevissthet. Flertallets synspunkter er ikke nødvendigvis feilaktige, poenget er nok heller at man i en reell sannhetssøken ikke bør tilkjenne den gjengse mening noen autoritet i seg selv. Det hevdes at matematikken er sannhet, ellers er det aller meste blitt tuftet på inntil nå ufullstendig viten.Her ser forresten den gemene hop og bærer av den "kollektive bevissthet" ubevisst blir hjernevasket av systemet og flasket opp på et spesielt tankesett som dypest sett hverken fremmer selvstendig tenking eller selvbevissthet. Men også mestring av personlig livspraksis og behovet for egenforandring og revitalisering blir antagelig svekket og erstattet med en slags tillært hjelpesløshet og en følelse av å være avhengig av systemet, eksperter og fagfolk. Nå som utdanningssystemet ser ut til å gjennomgå en reformasjon, tror jeg det vil resultere i økt selvforståelse, selvbevissthet og i lengden også økt guds

Du skriver om veldig mye du sannsynligvis vet veldig lite om. Innledningsvis fremmer du mange påstander om du ikke kan forsvare, eller forklare. I stedet for å grunngi og utdype, fortsetter du bare å fremme flere meningsløse påstander. Dette fremstår som noe uredelig.

Hvorfor ikke bare imøtegå de konkrete utfordringene du får i hovedinnlegget ditt? Så vidt jeg kan se besvarer du knapt noen. Kommentaren over består et sett med nye påstander, der mange er svært problematiske, og samtidig ikke relaterte til det opprinnelige innlegget ditt. 

Du tenner bare flere og flere "branner". En burde neste slukke en eller to, før en fyrer opp en ny. Hvis du forstår metaforen?

Ta f.eks. denne nye påstanden: "Hvis jeg legger til grunn at vitenskapen til nå kun forstår seg på ca. 4% av det observerbare univers, ser vi igjen at denne personen kan leve ut et selvbedrag."

Hva mener du egentlig med dette? Jeg forstår at dette referer til oppdagelsen av mørk materie og mørk  energi. Det betyr på ingen måte at vitenskapen forstår 4% av det observerbare univers. Det betyr bare at den materien som standardmodellen i partikkelfysikk tar sikte på å forklare, kanskje bare utgjør 4% av materien i det synlige universet

Dette er en helt annen påstand. Ingen seriøs vitenskapsmann vil påstå at vi har en fullgod forståelse av denne kjente materien. Det er mange fenomen (MANGE) i kvantefysikken som en ikke forstår. Derfor søker en svar, gjennom å benytte vitenskapelig metodikk.

Det samme gjør Ken Robinson (fra klippet). Snakker han i mot bruken av vitenskap? Nei, han benytter seg av vitenskap - og referer selv til vitenskapelige studier i sitt innlegg. Han kritiserer skolesystemet, ikke vitenskapen. Videoen har absolutt ingen referanser til gud eller religion, selv om du prøver å fremstille det slik. 

Hva ønsker du egentlig å diskutere, eller å si her? 

Jeg vil oppfordre deg til å sette deg litt inn i disse emnene før du fortsetter. 

Kommentar #21

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Er sannhet et spørsmål om demokratisk flertall?

Verken flertall eller autoritet, nettopp derfor er slike lister ikke vært mer enn et skuldertrekk i utgangspunktet.  Så spørsmålet ditt burde trengt tatt vært stillt til Stensland.

Kommentar #22

Bernt Christian Helén

1 innlegg  2439 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Kristian Stensland. Gå til den siterte teksten.
Det hører også til denne historien at det som ikke umiddelbart kan bevises, heller ikke kan motbevises.

Man trenger positive bevis for en tilstand. Mangel på bevis for en hypotese kan ikke logisk sett brukes som bevis for noe annet. Om du tenker litt gjennom dette, så forstår du at det selvsagt må være slik. 

Kommentar #23

Bernt Christian Helén

1 innlegg  2439 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Kristian Stensland. Gå til den siterte teksten.
Det menneske, den ateisten eller skeptikeren som ønsker å redusere alle former for kunnskap til en overordnet vitenskap (å beskrive alle deler av virkeligheten innenfor kategoriene til en bestemt vitenskap ) fremstår kun som ensidig og ignorant. Hvis jeg legger til grunn at vitenskapen til nå kun forstår seg på ca. 4% av det observerbare univers, ser vi igjen at denne personen kan leve ut et selvbedrag. Noe av det som skiller den troende fra denne typen ateister er at man ikke vil la seg begrense av noe som helst, ikke engang vitenskapen.

Det å forstå seg på 4% av universet er uansett bedre enn å ikke forstå seg på noe som helst. Dessuten er det ikke slik at man tror man forstår alt, man har bare den best dokumenterte forklaringen per dags dato. Man står klar til å endre oppfattning, men da må beviser til syvende og sist komme på bordet. 
Jeg kan ikke overhode se hvordan man kan angripe et standpunkt hvor alt man gjør er å forholde seg til hva bevisene sier. Det betyr jo ikke at man utelukker andre forklaringer av den grunn, eller at man kan filosofere rundt metafysiske spørsål, men det må til syvende og sist foreligge grunner til at man skal akseptere at noe er sant. Spesifikt hva er det du mener er så galt med et slikt standpunkt?

Kommentar #24

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Bernt Christian Helén. Gå til den siterte teksten.
Jeg håper det var oppklarende. Det er ikke alltid lett å vite hvor man skal begynne når noen sier de ikke har kunnskap om evolusjon, og det er selvsagt bare å spørre om det er noe.

Hjertelig takk for forklaringen. Det var noe som var vanskelig å forstå, men jeg fikk med meg det viktigste.

Hva er bevisene for at utviklingen har gått på denne måten? Hvor mye finnes det beviser, og hvor sikre tenkes dem å være? Hva er det svakeste punktet i evolusjonsteorien?

Kommentar #25

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Arja Larsen. Gå til den siterte teksten.
Hjertelig takk for forklaringen. Det var noe som var vanskelig å forstå, men jeg fikk med meg det viktigste.

Hva er bevisene for at utviklingen har gått på denne måten? Hvor mye finnes det beviser, og hvor sikre tenkes dem å være? Hva er det svakeste punktet i evolusjonsteorien

Et betimelig spørsmål, dersom man ikke har lest så mye om dette. 

Bevisene for evolusjon er mangefoldige, og omfatter flere fagfelt. En er faktisk i den "heldige" situasjonen at teorien er blant de mest studerte og best fundamenterte vi har. 

Kan fort nevne: 

1. Genetikk. 

2. Komparativ anatomi. 

3. Paleontologi. 

4. Geografisk distribusjon. 

5. Direkte observasjon av seleksjonsprosesser og artsdannelser. 

6. Avl. 

7. Matematiske/Data- modeller. 

Hvis jeg ikke husker feil blir det publisert ca. 70 nye forskningsartikler i måneden. Litteraturen formelig flommer over av populærvitenskapelige bøker. 

Hvis du er stødig i engelsk ville jeg startet med denne lille boken: http://www.amazon.com/Why-Evolution-True-Jerry-Coyne/dp/1469233088 . Den er relativt enkel å henge med på. 

Kommentar #26

Kristian Stensland

22 innlegg  757 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Darwins evolusjonsteori er en ufullstendig teori som danner grunnlaget for den vitenskapelige forståelsen av levende systemer, men er fremdeles kontroversiell både i og utenfor det vitenskapelige miljø. Poenget er at flere simpelthen ikke våger å uttale seg annerledes, og de som gjør nettopp det, blir ofte podet inn. Og går så tilbake på det de har sagt, selv om dem  ikke nødvendigvis har skiftet mening. Det hevdes at matematikken er sannhet, ellers er det aller meste blitt tuftet på inntil nå ufullstendig viten.

En forening av vitenskap og åndelighet tilfører vitenskapen et nødvendig perspektiv. Ydmykhet èr og blir en drivkraft. Det virker som bare flere av oss gjør fremskritt idèt vi tar et steg tilbake til Sokrates, når han forteller oss at visdommens kjerne ikke ligger i en viten, men i en dyp innsikt i vår egen mangel på den. 

Kommentar #27

Kristian Stensland

22 innlegg  757 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Du skriver om veldig mye du sannsynligvis vet veldig lite om

Det finnes mange som forstår nettopp hvor jeg vil hen. Du ser ikke ut til å gjøre det.

Kommentar #28

Kristian Stensland

22 innlegg  757 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Bernt Christian Helén. Gå til den siterte teksten.
Spesifikt hva er det du mener er så galt med et slikt standpunkt?

Jeg ble selv en gang bønnhørt, og man må sånn helt generelt sett innkludere åndelighet i livet vårt (i søken etter sannhet) hvis man på or'ntli vil finne ut av det, hvis du skjønner hvor jeg vil hen. «Sannhet er subjektiv» hevdet Kierkegaard. Så begynner man i stedet der. 

- Men jeg må stikke. En fortreffelig kveld til alle.

Kommentar #29

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Hvis du er stødig i engelsk ville jeg startet med denne lille boken

Dessverre er engelsk altfor krevende for meg. Det må være norsk, eller finsk..

Kommentar #30

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Kristian Stensland. Gå til den siterte teksten.
Det finnes mange som forstår nettopp hvor jeg vil hen. Du ser ikke ut til å gjøre det

Selvsagt forstår jeg ikke det. Du påstår jo en mengde ting som ikke stemmer. Normalt sett begrunner man sine påstander, eller evt. innrømmer at en ikke vet. Det du holder på med her er jo direkte uredelig.

Kommentar #31

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Arja Larsen. Gå til den siterte teksten.
Dessverre er engelsk altfor krevende for meg. Det må være norsk, eller finsk

Denne er kanskje grei for nybegynnere: http://www.bokklubben.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=1445610

Står om mye rart. Har dessverre ikke lest den selv.

Kommentar #32

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Kristian Stensland. Gå til den siterte teksten.
Darwins evolusjonsteori er en ufullstendig teori som danner grunnlaget for den vitenskapelige forståelsen av levende systemer, men er fremdeles kontroversiell både i og utenfor det vitenskapelige miljø. Poenget er at flere simpelthen ikke våger å uttale seg annerledes, og de som gjør nettopp det, blir ofte podet inn.

Evolusjonsteorien er selvfølgelig ufullstendig.  Derfor forskes det fremdeles. Dette vet jo alle som har den miste begrep om emnet. Påstanden din er meningsløs.

Vi vet ikke alt om biolgiske systemer. Det finnes store debatter i miljøet. Ikke om evolusjonsteorien er den eneste og beste forklaringsmodellen, slik du kanskje tror, men f.eks. hvilke mekanismer som fører til altruistisk adferd o.l.

Vi vet imidlertid nok til å si at mutasjoner og naturlig seleksjon er en grunnleggende mekanisme for utviklingen av arter. At det er strid om dette i fagmiljøet er bare tull og tøv.

Igjen, du utviser absolutt ingen kunnskap om hva du snakker om.

Kommentar #33

Kristian Stensland

22 innlegg  757 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Bernt Christian Helén. Gå til den siterte teksten.
Dessuten er det ikke slik at man tror man forstår alt, man har bare den best dokumenterte forklaringen per dags dato. Man står klar til å endre oppfattning, men da må beviser til syvende og sist komme på bordet.

Siden jeg personlig har erfart at Gud finnes, og på basis av dette tror jeg vet han finnes - at det også da må finnes en side ved naturens gang der han er delaktig. Jeg tror dermed at evolusjon ved det naturlige utvalg ("tilfeldige" genetiske endringer, mutasjoner, horisontal genoverføring, genetisk drift) bare er en side av naturen, den vi kan gripe med fornuften, men at det også finnes en annen side som eventuelt vil komplementere evolusjon (legg også merke til at jeg aldri uttaler meg negativt om evolusjon). 

Dette er jo selvsagt subjektivt (dette går dypt), og det vil innbære at man "står opp ifra det døde!". En forening av vitenskap og åndelighet vil tilføre vitenskapen et nødvendig perspektiv. En forening av intuisjon og fornuft. The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant. We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift. ― Albert Einstein. Det hevdes nettopp at forstanden, evnen til begrepsmessig tenkning, til en viss grad gir et feilaktig bilde av tilværelsen. Den arbeider først og fremst i romlige, statiske begreper. Til forskjell fra forstanden, som forblir utenfor det den erkjenner, trenger intuisjonen inn i det den erkjenner, den er i direkte kontakt med sin gjenstand uten bruk av symboler og gir absolutt viten. Forstanden er likevel et nyttig hjelpemiddel i tilværelsen, nettopp fordi dens domene er det romlige og naturlovenes nødvendigheter. Den er primært et praktisk orienteringsmiddel for handling – ikke for erkjennelse av den egentlige virkelighet. Derfor er fornuften, når alt kommer til alt – en avsporing.

Kommentar #34

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Kristian Stensland. Gå til den siterte teksten.
Til forskjell fra forstanden, som forblir utenfor det den erkjenner, trenger intuisjonen inn i det den erkjenner, den er i direkte kontakt med sin gjenstand uten bruk av symboler og gir absolutt viten

Det du snakker om er ikke intuisjon, men introspeksjon. Og det du vet er særdeles begrenset. Du vet hva du følger i øyeblikket, men ikke noe mer enn det. Når du føler kjærlighet, så forteller følelsen den ingen ting om de fysiske mekanismene som ligger bak. Ingenting om hvordan hjernen jobber, ingenting om hormonene i kroppen og hvordan de påvirker deg. Du vet hva du føler, men det er omtrent det.

Intuisjon er noe annet. 

Wikipedia:

Intuisjon (fra lat. intueri ’å vurdere’) er en umiddelbar forståelse eller fornemmelse av en sak eller situasjon, ofte satt i motsetning til analytisk,resonnerende testing av hypoteser.

http://www.nob-ordbok.uio.no:

intuisjon m1 (mlat av lat. intueri 'se på, betrakte') umiddelbar oppfatning el. forståelse av noe, umiddelbar innsikt (uten hjelp av refleksjon el. erfaring)oppgaven krever mer i- og fantasi enn konkrete kunnskaper / kunstnerisk i- /handle ut fra ren i-


Intuisjon er uvurderlig. Og veldig viktig. De fleste slutninger vi gjør er intuitive, og ikke så logiske og rasjonelle som vi ofte liker å tro.

Men intuisjon er på ingen måten noen kilde til absolutt viten om noe som helst. Når vi snakker om fakt og viten er intuisjon en kilde til inspirasjon og leting etter hypoteser. Og god intuisjon er svært verifull. Men viten gir intuisjonen oss absolutt ikke.

Forøvrig kommer ikke sitatet ditt fra Einstein, på linje med de aller fleste sitat som tilegnes ham. I dette tilfellet synes det å komme fra en Bob Samples som tilegner Einstein disse tankene.

Kommentar #35

Kristian Stensland

22 innlegg  757 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Huff, i blant skjønner jeg ikke at jeg gidder.

Jeg ser på ting litt annerledes enn gjennomsnittet, ferdig med det. 

Kommentar #36

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Kristian Stensland. Gå til den siterte teksten.
Huff, i blant skjønner jeg ikke at jeg gidder.

Jeg ser på ting litt annerledes enn gjennomsnittet, ferdig med det.

Det må du gjerne, men på et åpent debattforum må man regne med at logikken i det som ytres pirkes borti.

Men jeg har en oppfodring til alle: Før man siterer Einstein, (og når noen siterer ham) så gjør et google-søk på sitatet. Jeg tror det er ingen som er offer for så mange uriktige sitat som ham.

Kommentar #37

Bernt Christian Helén

1 innlegg  2439 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Arja Larsen. Gå til den siterte teksten.
Hjertelig takk for forklaringen. Det var noe som var vanskelig å forstå, men jeg fikk med meg det viktigste.

Hva er bevisene for at utviklingen har gått på denne måten? Hvor mye finnes det beviser, og hvor sikre tenkes dem å være? Hva er det svakeste punktet i evolusjonsteorien?

Det er godt å høre. 

Det er vanskelig å egentlig beskrive hvor godt dokumentert evolusjonsteorien er. Man kan nok trygt si at det ikke har vært en teori som har vært mer kritisert og gått etter i sømmene, men tiltross for dette har den bare blitt styrket ytterligere. Det som er veldig betryggende er at det er så mange beviser fra forskjellige hold som alle peker i samme rettning. Før var det veldig mye fokus på fosilbeviser og såkalte morfologiske studier av anatomi og struktur. Det som virkelig var spikeren i kisten for alternative hypoteser var nok den molekylærbiologiske revolusjonen, og muligheten til å sekvensere genetisk informasjon. 

Når det gjelder et svakt punkt i evolusjonsteorien, så må det være at man aldri har mulighet til å observere makroevolusjonære hendelser direkte. Dette er fordi evolusjonære forandringer skjer over så utrolig lang tid, og fordi evolusjon er så gradvis, at alle de små stegene som fører til større forandringer er mer eller mindre usynlige. 

Kommentar #38

Bernt Christian Helén

1 innlegg  2439 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Kristian Stensland. Gå til den siterte teksten.
Darwins evolusjonsteori er en ufullstendig teori som danner grunnlaget for den vitenskapelige forståelsen av levende systemer, men er fremdeles kontroversiell både i og utenfor det vitenskapelige miljø.

Dette er rett og slett feil Stensland. Evolusjonsteorien er ikke overhode kontroversiell i vitenskapelige miljø. Om du hevder noe slikt så må du fremlegge dokumentasjon som understøtter en slik påstand. 

Kommentar #39

Bernt Christian Helén

1 innlegg  2439 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Kristian Stensland. Gå til den siterte teksten.
Jeg ble selv en gang bønnhørt, og man må sånn helt generelt sett innkludere åndelighet i livet vårt (i søken etter sannhet) hvis man på or'ntli vil finne ut av det, hvis du skjønner hvor jeg vil hen. «Sannhet er subjektiv» hevdet Kierkegaard. Så begynner man i stedet der.

Nei, sannheten er ikke subjektiv - den er i aller høyeste grad objektiv. Og med det ble kanskje den uforenelige forskjellen mellom våre to livsyn anskueliggjort. 

Kommentar #40

Bernt Christian Helén

1 innlegg  2439 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Kristian Stensland. Gå til den siterte teksten.
Siden jeg personlig har erfart at Gud finnes, og på basis av dette tror jeg vet han finnes - at det også da må finnes en side ved naturens gang der han er delaktig. Jeg tror dermed at evolusjon ved det naturlige utvalg ("tilfeldige" genetiske endringer, mutasjoner, horisontal genoverføring, genetisk drift) bare er en side av naturen, den vi kan gripe med fornuften, men at det også finnes en annen side som eventuelt vil komplementere evolusjon (legg også merke til at jeg aldri uttaler meg negativt om evolusjon).

Spesifikt hvordan vet du at det er skaperen av universet du har erfart? 

Kommentar #41

Kristian Stensland

22 innlegg  757 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Bernt Christian Helén. Gå til den siterte teksten.
Nei, sannheten er ikke subjektiv - den er i aller høyeste grad objektiv. Og med det ble kanskje den uforenelige forskjellen mellom våre to livsyn anskueliggjort.

Vel og merke hvis vi ikke forener filosofi og vitenskap. Vi står ovenfor veldig store spørsmåI, som f.eks. åpenbar uendelighet. Universet vil bare fortsette å ekspandere, uendelig eller asymptotisk, men hva finnes utenfor utvidelsen ytterste ytterkant? Kierkegaard definerer tro som spenningsforholdet mellom den utilstrekkelige erkjennelse av virkeligheten (den objektive uvisshet) og individets lengsel mot det absolutte (den subjektive tilegnelsesprosess i lidenskapelig inderlighet). Det er videre ikke mulig å forme testbare hypoteser utover det observerbare univers, dets totale "størrelse", alder, eksistensen av parallelle univers (multivers) og lignende ideer. Derfor må dette behandles mer fra et filosofisk og religiøst ståsted enn fra et utelukkende astrofysisk. I en verden der ikke alt rasjonelt kan forklares, bør man derfor i sin sannhetssøken ta hensyn til det irrasjonelle rundt oss , som f.eks i universet eller "det rommet universet ekspanderer i" den åpenbare uendelighet utenfor utvidelsen ytterste ytterkant.

Kan man gripe uendeligheten ved bruk av vår intuisjon? Ja, da er man på sett og vis, i erkjennelsen av det uendelige – allerede en troende. I kierkegaards fremhevelse av det psykologiske ligger en liten oppfordring mot den tidens filosofiske motstrømning, hegelianismen, i den grad den setter all sin lit til den menneskelige fornuft. Det fantes en annen fornuft, mente kierkegaard, eller rettere sagt en fornuft av en annen orden - en annen karakter, der den angivelige uorden hadde sine egne lover, sin egen logikk, og dette var er annet og dypere område i menneskelivet, i det irrasjonelle - som psykologien hadde i sin oppgave å avdekke.

Men også som jeg innledningvis oppsummerte, hvordan den uhyre komplekse og utsøkt funksjonelle, kjemiske strukturen til DNA, som ikke kan forklares med naturlig utvalg nettopp fordi det er den som gjør naturlig utvalg mulig – tilfeldigvis bare oppstår fra livløst materie.

Kommentar #42

Kristian Stensland

22 innlegg  757 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Det finnes nok mange som har lest seg tilstrekkelig opp på vitenskap, og det er sikkert spennende en stund, men på et eller annet tidspunkt må man ta et steg over i det selvstendige, mener jeg. Fornuften hjalp oss en stund, og den var underholdning og kjekk, men vil man på or'ntli  finne frem, må man dypere til verks, man må over i det irrasjonelle. Ut på troens 70.000 favners dyp.

Med tiden blir det irrasjonelle mer sant enn det som man tidligere forholdt seg til som sannhet (tolkes som), samtidig som vi var ufullstendige mennesker (se gjerne innlegget mitt; Stadier på livets veg). - Kabalen går til slutt opp, og man blir så til en del av Guds rike.
 

Kommentar #43

Bernt Christian Helén

1 innlegg  2439 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Kristian Stensland. Gå til den siterte teksten.
Det er videre ikke mulig å forme testbare hypoteser utover det observerbare univers, dets totale

Det er en underlig tanke at man kan etablere allmengyldige sannheter kun ved hjelp av intuisjon, spesielt med tanke på at det eneste redskapet man tar sikte på å bruke (hjernen), overhode ikke er tilpasset til å behandle slike størrelser. 
Da setter jeg heller min lit til vitenskapen, eller en eller annen form for metodisk analogi, selv om den ikke har alle svarene per dags dato. Jeg er overhode ikke i mot filosofering, men før eller senere må man verifisere sine mistanker i den samme virkeligheten man ønsker å forklare.  

Kommentar #44

Bernt Christian Helén

1 innlegg  2439 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Kristian Stensland. Gå til den siterte teksten.
Men også som jeg innledningvis oppsummerte, hvordan den uhyre komplekse og utsøkt funksjonelle, kjemiske strukturen til DNA, som ikke kan forklares med naturlig utvalg nettopp fordi det er den som gjør naturlig utvalg mulig – tilfeldigvis bare oppstår fra livløst materie.

DNA molekylet har i seg selv en egen evolusjon, og bruste ikke bare ut i eksistens fra livløst materie. 

Kommentar #45

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Denne er kanskje grei for nybegynnere: http://www.bokklubben.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=1445610

Står om mye rart. Har dessverre ikke lest den selv.

Takk for tipset!

Kommentar #46

Kristian Stensland

22 innlegg  757 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Bernt Christian Helén. Gå til den siterte teksten.
DNA molekylet har i seg selv en egen evolusjon, og bruste ikke bare ut i eksistens fra livløst materie.

Vi vet svært lite og ingenting om livets opprinnelse.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere