Werner Skaug

63

Endetids galskap!

For øyeblikket leser jeg en bok av Jonathan Welton som heter "Raptureless - an optimistic guide to the end of the world". Boken er gratis og kan lastes ned på hans nettside.

Publisert: 11. okt 2013

I de første 1500 år anså de kristne det meste av Bibelen for oppfylt - f.eks Matt 24. Men fra 1500 tallet og utover, skjedde det en forandring. "Oppfylt" ble erstattet med "ikke oppfylt". Og siden har vi hatt det gående. Ting har ikke blitt bedre av at Darbyismen på 1830 tallet forkynte en lære som skulle prege den framtidige kirke; læren om at vi venter på en stor trengsel, Antikrist, et stort frafall, osv. Læren om opprykkelsen var det Darby som kom med. Denne forkynnelsen var ny rent historisk. 

Hvorfor er dette viktig? Vel, tok de kristne feil i de første 1500 år av historien? Teologien forandret seg drastisk i dette spørsmålet. Fra å være en menighet som ventet på Jesu gjenkomst med positiv tro på framtiden, ble det fra nå av lagt til en hel del teologi som var ukjent for kirkehistorien. 1800 tallet sa at vi nå ikke bare skulle vente på Jesu gjenkomst - vi skulle også se med frykt på framtiden. En framtid som angivelig skal inneholde de nevnte ting.

Dette er et spørsmål om å lese historie. Ja, det er selvsagt et spørsmål om tolkning. Men hva om du sitter og venter på en Antikrist som aldri kommer til å komme? Hva om du venter på en stor trengsel som allerede har vært? Hva om du venter på at Gud skal oppfylle et løfte om et land til jødene som allerede har blitt oppfylt i Det gamle testamentet? Ja, vet om 1948 og Israel. Men er du sikker på at dette er oppfyllelsen av en gammel profeti?

Hva er frukten av skiftet som kom på 1500 tallet og Darbyismen som oppstod på 1800 tallet? Frykt. Og et pessimistisk syn på framtiden. Det rekker lenge å nevne de som samler seg opp et lager med hermetikk i kjelleren just in case. Et raskt søk på youtube viser at mange mennesker har gått helt av skaftet hva temaet endetid angår. 

Holder det ikke lenge å vente på Jesu gjenkomst og en ny Himmel og en ny jord? Hvorfor bli en skrulling som står på gata og roper ut "Enden er nær!" slik enkelte gjør i USA? Darbyismen har i sannhet gjort folk forskrudde i pappen. Holder det ikke lenge å forkynne evangeliet og elske andre mennesker? Leve et normalt liv?

Denne boken har gitt meg opplysninger om historie generelt, kirkehistorie og en rekke punkter som er tankevekkende. Ting jeg ikke visste om fra før. Hva vil du gjøre? Følge en hel bevegelse som heier på Israel i Midt-Østen konflikten, og på den måten støtte rasisme? For det er hva det er. Man heier på Israel og ser på drap av arabere som "oppfyllelse av profeti".  For min del har jeg fått greie på mer enn nok i denne saken. Jeg venter ikke lenger på en Antikrist som skal styre hele verden. Venter ikke på en stor trengsel eller et stort frafall fra troen. Det rekker lenge å elske Jesus og gjøre litt nytte for seg mens man lever. Å leve i frykt for framtiden er ikke bra og sunt. Og det er hva Darbyismen har gjort med kristenheten - skapt unødig frykt. Denne forkynnelsen er ny rent historisk. Og den er skadelig.   

Gjør deg selv en tjeneste - last ned denne boken og gi den en sjanse. Forfatteren går gjennom hele temaet på en enkel måte. Se om han ikke har noen gode poenger å komme med.

Dette temaet er så innviklet at jeg for min egen del ikke ønsker å debattere dette. Respekterer de som er uenige og har et annet syn. Men jeg vil med dette nå de som vil gi boken en sjanse. Og på den måten gi interesserte et godt grunnlag for vurdering av saken i det minste.

Ha en glad, fredfull og optimistisk framtid!

:)

Kommentar #101

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Det er godt du ser det slik!

Publisert rundt 8 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
De er allerede godkjent og har allerede fått Guds rettfedighet.

Med andre ord er det rettferdigheit som skal avgjere saka, og ikkje forskudd kristendom.

Då er vi einige! Denne danske salmen er feil utforma, det skal vere "enorme skare" ikkje "lille skare"? Kor mange gonger har du songe denne songen med fryd i hjartet?

Ingen er så tryg i fareMel.: Svensk folkemelodi 19. årh.

1

Ingen er så tryg i fare
som Guds lille børneskare,
fuglen ej i skjul bag løvet,
stjernen ej højt over støvet.

2

Herren selv på Zions bjerge
for sit folk er skjold og værge,
vil sig over os forbarme,
bære os på faderarme.

3

Ingen nød og ingen lykke
af hans favn os bort skal rykke;
han, den bedste ven blandt venner,
al vor trang og længsel kender.

4

Vore hovedhår han tæller,
hver en tåre, som vi fælder;
han os føder og os klæder,
midt i sorgen han os glæder.

5

Om han tager, om han giver,
samme Fader han dog bliver,
og hans mål er kun det ene,
barnets sande vel at tjene.

6

Fryd dig da, du lille skare!
Jakobs Gud vil dig bevare;
på hans mindste vink må alle
fjenderne til jorden falde.

7

Og når endt er kampens dage,
endt hver jordisk nød og klage,
kalder os vor Faders stemme
til en evig fryd derhjemme.
Kommentar #102

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Hva andre sier og gjør

Publisert rundt 8 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Lat eg gi deg eit innsyn i "indremisjonskristendommen" her på landet. Ein ivirig møtedeltakar på Bedehuset fekk forespørsel om han ville verte frimurar. Etter litt innføring og betenkningstid så svara han ja. Dette kom leiinga på bedehuset for øyre, og då han neste gong kom til møte, så kasta dei han ut. Eg fekk fortalt historia av sonen som berette at faren var heilt nedbroten og sat og gret heile kvelden.

Dette er eit døme som for meg kjenneteiknar bedehuskristendommen. Meir trongsynt og småskoren enn andre former for praktisering av kristen tru.

At det finnes kristne som til tider ikke oppfører seg bra er da ikke noe nytt. Det finnes vel like mange kristne som oppfører seg uviselig som det befinner seg ikke-kristne som oppfører seg uviselig. Noen sånne finnes da i alle leire. Om du forventer at alle kristne skal oppføre seg perfekt, så er det noe som du har misforstått. Slik er det ikke, det har aldri heller vært slik, og det kommer heller aldri til å bli slik. Kristne eller ikke-kristne som holder på med merkelige ting er det jo bare å holde seg unna. Det finnes da mange som er helt ok også. Poenget er at du kan ikke bedømme Jesus og frelsen ut fra ditt møte med andre eller hva du har hørt om ditt og datt. Det er Jesus som frelser, ingen andre.

Kommentar #103

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Teksten

Publisert rundt 8 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Med andre ord er det rettferdigheit som skal avgjere saka, og ikkje forskudd kristendom.

Då er vi einige! Denne danske salmen er feil utforma, det skal vere "enorme skare" ikkje "lille skare"? Kor mange gonger har du songe denne songen med fryd i hjartet?

Ingen er så tryg i fareMel.: Svensk folkemelodi 19. årh.

Ja dikte og å skrive sanger er det mange som gjør.

Det hadde jo vært fint om den som skrev denne sangen hadde lest litt nøyere i bibelen før han skrev ned disse ordene. Ellers er jo dette en kjent og fin sang. Men i de kretser jeg har gått har denne sangen aldri blitt sunget, så vidt jeg vet. Mer moderne sanger jomet ut fra høytallerne.

Kommentar #104

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Godt

Publisert rundt 8 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Poenget er at du kan ikke bedømme

Hald fast ved det!

Det åpnar for jødar, muhammedanarar og heile pakka dersom kristne slutter å fordømme sine medmenneske!

Kommentar #105

Svein Ole Hansen

101 innlegg  1578 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Dette er et spørsmål om å lese historie. Ja, det er selvsagt et spørsmål om tolkning. Men hva om du sitter og venter på en Antikrist som aldri kommer til å komme? Hva om du venter på en stor trengsel som allerede har vært? Hva om du venter på at Gud skal oppfylle et løfte om et land til jødene som allerede har blitt oppfylt i Det gamle testamentet? Ja, vet om 1948 og Israel. Men er du sikker på at dette er oppfyllelsen av en gammel profeti?

Det er klart at det eksempelvis i Johannes’ Åpenbaring gjennomgående også er gitt profetier som ikke gjentar seg eller oppfylles tidvis igjen og igjen. Det ville i så fall få dramatiske følger for enhver troendes forventning om Herrens dags komme. Eksempelvis gjelder profetier om Dyrets komme (riket som skulle oppstå etter Johannes tid) en ikke gjentatt tilbakevendende oppfyllelse tid etter tid - også etter Herrens dag er innledet.

Hos Johannes (15:26) kan vi lese: ”Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Far, sannhetens Ånd som går ut fra Far, da skal han vitne om meg.”

Det er opplagt at dette skriftstedet IKKE KUN oppfylles med profeten Muhammeds komme. I så fall kan en jo med rette spørre seg om ikke også Báb og Bahá’u’lláh er å regne som sannhetens Ånd. Med hensyn til ”sannhetens Ånd” er det opplagt at oppfyllelsen gjelder alle Guds sendebud eller enhver Guds manifestasjon.

Denne forståelsen bør ligge til grunn når det gjelder profetiers oppfyllelse knyttet til Guds sendebuds komme. Likevel blir det ikke av den grunn historisk feil eller motsetningsfylt å fremheve at nevnte skriftsted passer med eller ble spesielt oppfylt med profeten Muhammeds komme - etter ellers opplysninger om at ”han skal vitne om meg” – altså vitne om det som tidligere er åpenbart fra Gud.

Dagen for vitnesbyrd i en rettssak kommer jo før den endelige dagen for en domsavsigelse. Vi bør slik sett kunne forvente at dagen for vitnesbyrd har vært når daggryet for dommens dag er innledet med morgenstjernens tilsynekomst og åpenbaringer til denne dag som profetert. En domsavsigelse innbefatter eller oppfyller selvsagt også tidligere dagers vitnesbyrd.

Avslutningsvis vil jeg bare nevne noe angående det at profetier kan betraktes som oppfylt ved enhver Guds manifestasjons komme. Dette bør ikke få noen til å tro at profetisk oppfyllese kopieres for etterfølgende og tilbakevendende oppfyllelse på eksakt samme vis som tidligere - nærmest som om det skulle skje ved inkarnasjon. Dette ville i så fall være naturstridig da selv en kopi er forskjellig fra originalen, men også at samfunnsforhold på eksempelvis Jesu tid er og har vært i fremadskridende endring helt til denne dag. Heller bør en betrakte profetisk oppfyllelse slik døperen Johannes oppfylte den profetiske forventning om Elias gjenkomst før Messias komme - noe som i Bibelen er uttrykt slik: ”Og om dere vil ta imot det: Han er den Elia som skulle komme.” (Matteus 11:14)

Dette med endring av politiske maktstrukturer, utvikling innen kunnskap, økonomisk fremgang, nyttiggjøring av vitenskapelige og teknologiske frembringelser, kulturelle endringer samt selvsagt også individuelt nivå av utvikling tilsier at en Guds manifestasjon har sin tilmålte tid. Eksempelvis er en ny tid innledet nå, etter profeten Muhammeds tilmålte tid på 1260 dager (profetisk som år) er avsluttet. Altså skjedde det en endring i år 1260 etter islamsk tidsregning - sammenfallende med år 1844 etter gregoriansk tidsregning. Enhver Guds manifestasjons åpenbaring utgjør dagen som opplyser alle muligheter for menneskelig virke og fremgang – og har dermed selvsagt opplysende innvirkning også på vitenskapelige fremskritt.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #106

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Nedlatende ? ? ?

Publisert rundt 8 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Eg har lese Bibelen. Ein gong før eg vart konfirmert og ein gong etter at eg vart godt vaksen. Frå a til å. Mange av mine motdebattantar synes ikkje å ha gjort det

 

Ikke nedlatende, men litt spøkefullt. Trodde du forstod det Elias.  Men når du er i skrikemodus forstår du jo ikke en gang den mest opplagde form for spøk. Har du lagt merke til dette selv ?

Du må ikke være så gravalvorlig når du bærer frem din sak. Jeg kan betro deg at jeg selv har hatt minst like mye traumer fra barndommen som deg, men fra en helt annen gruppe mennesker enn "kristenfolk" Dette får være mellom oss to, og ikke si det bort.  (I-:)

Folk er folk på mange måter, men ikke guder.

Det nytter ikke å rase mot verden, verden bare gapskratter tilbake.  Derfor finnes det andre innfallsvinkler i livskampen enn å utspy edder og galle - mot alt og alle.

Så til sitatet ditt ovenfor:  Dette argumentet har jeg hørt av mange før deg.  Men det er ikke noe argument i det hele tatt.  Å lese Bibelen fra a til å, to ganger i livet, eller kanskje enda fler holder ikke, selv om en skulle ha klisterhjerne.  Det blir bare fragmentarisk kunnskap og teori av det hele. Du må ha en veileder av den rette ånd.  Kunnskap her er verdiløst uten kjennskap.

Så til argumentene dine om de forferdelige kristne:  Dette har jeg også hørt før for n-te gang.  Særlig ser jeg representanter for HEF bruker det for alt de tror det er verdt. Men også dette er verdiløs kritikk, selv om det har et ikke ubetydelig poeng, og kan være innefor sannhetens grenser.

Men det er heldigvis ikke de mer eller mindre kristne mennesker, overåndelige eller underåndelige, eller midt i mellom mennesker vi skal omvende oss til, men Jesus og hans budskap.

Det blir ikke rare greiene om det er Per og Pål, Espen eller Magnus, Terje,  Gunnar,  eller bedehuskristendommen for den del.

Det eneste som holder er å lære Jesus Kristus å kjenne på den rette måten. Og det skjer bare ved å ta til seg det bibelske stoffet, veiledet av Ånden. Dette er åpent for alle, dersom viljen er til stede.

Det er her det butter, og jeg er overbevisst om at du skjønner alt dette utmerket godt,uten min hjelp.

Å forkaste bibelens nåde og kjærlighetsbudskap, bare fordi det er så mange dårlige kristne i verden, er kvalifisert ulogisk. Det blir det samme som å la disse bestemme over livet ditt.  Heller:  "Smak og se, at Herren er god"

Ha en riktig god natt Elias.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar #107

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

For meg er ikkje

Publisert rundt 8 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Ikke nedlatende, men litt spøkefullt

religiøs manipulering noko å spøke med

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere