Torstein Langesæter

177

Michael Rood - utgangen av Egypt

Stol på GT

Publisert: 8. okt 2013

Michael Rood tek for seg minnesmerka etter israelittane si vandring ut frå Egypt ved Moses.

Han viser plassen dei gjekk over Raudehavet .

Han viser plassen israelittane gjekk rundt gullkalven.

Videoklippa etterlet ingen tviLom desse bibelske forteljingane er historiske hendingar.

Sinai-Arabia er plassen der det skjedde.

http://www.youtube.com/watch?v=Mk_EHbxjOfY

http://www.youtube.com/watch?v=nZTm2l38o0o

http://www.youtube.com/watch?v=TS0iu6QQNdo

http://www.youtube.com/watch?v=Acxed3uMQUE

Paulus kjende til plassen .

 "Hagar står for Sinai-fjellet i Arabia og svarar" .. Gal 4

Han forklarar og dette med dei oppdikta slektstavlene  frå Egypt.

Egypt (Misrajim)var namnet på eine sonen til Kam.

"Sønene til Kam var Kusj, Misrajim, Put og Kanaan" 1 Mosebok 10

.."for the Ethiopians, over whom he reigned, are even at this day, both by themselves and by all men in Asia, called Chusites. The memory also of the Mesraites is preserved in their name; for all we who inhabit this country [of Judea] called Egypt Mestre, and the Egyptians Mestreans. Phut also was the founder of Libya, and called the inhabitants Phutites,--"

http://www.biblestudytools.com/history/flavius-josephus/antiquities-jews/book-1/chapter-6.html

Han tek og for seg levningar etter syndefloda slik me finn det over heile kloden.

Her i Grand Canyon.

http://www.youtube.com/watch?v=kaHtOeORgVE

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Geir Wigdel

37 innlegg  2088 kommentarer

Jeg anbefaler

Publisert over 7 år siden

å lese von Dänichens grundige dokumentasjon av besøk på jorda av utenomjordiske vesener. Han fant også levninger etter dette strødd utover det meste av kloden.

Kommentar #2

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Helt sant, Langesæter...

Publisert over 7 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.
Paulus kjende til plassen .

igjen et godt bidrag fra deg, jeg leser bestandig hva du skriver. Men det er typisk at de fleste gjør som kommentaren til Geir Wigdel, han forsøker å flåse sannheten vekk. De fleste klarer ikke å ta inn over seg nye opplysninger og funn som beskriver sannheten i bibelen. 

Vi leser ofte om Israel og UTgangen av Egypt. Men da kan det hvertfall ikke ha vært slik som de fleste tror, at israelittenes 12 stammer (ikke bare jødene) fortsatte å gå i ring inne i Egyptens Sinai!  For det var selvfølgelig i Sinai i Arabia.  At Paulus var oppmerksom på dette, får vi et glimt av i Gal 4, som du skriver, Langesæter. Når vi i tillegg kan vise plassene hvor Moses og isralittene var det meste av tiden, bør sannheten trenge inn til hverfall  noen!

Et flott innlegg!

Kommentar #3

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Feil igjen, broder Myhren

Publisert over 7 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Vi leser ofte om Israel og UTgangen av Egypt. Men da kan det hvertfall ikke ha vært slik som de fleste tror, at israelittenes 12 stammer (ikke bare jødene) fortsatte å gå i ring inne i Egyptens Sinai!

Da Paulus skrev sitt brev til galaterne var Sinai en del av Arabia og ikke Egypt. Du tar feil og Paulus har rett. :-)

Kommentar #4

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Ja, det er diverre slik.

I videoane ser ein nærbilete av det heile.

Mange er ikkje interessert å studera det skikkeleg.

Dommen kjem no for alle menneske .

Gud har sin enkle plan.

Etter 6000 år kjem 1000-årsriket.

http://bki.net/6000/6000aar.html

Menneska si historie er godt begrunna og forklara i GT sitt slektsregister .

Spora etter  Israel si utvandring frå Egypt ligg der enno som eit museum som alle kan studera.

http://www.youtube.com/watch?v=18gvJwx8VyI

"Steinane vil tala" 

Moses sitt liv viser oss og Guds enkle frelsesplan.

Livet hans var inndelt i 40-40-40 

Han vart 120 år og så gjekk Israel inn i Kanaan.

Dette er det som no skjer år 2028.

"Moses var hundre og tjue år gammal då han døydde, men auga hans var endå ikkje matte, livskrafta var ikkje borte." 5 Mosebok 34

Me er no inne i dei siste 15 åra før Messias står med føtene på Oljeberget.

Diverre er det  falsk utviklingsæra  og falsk erstatningsteologi  som råder blandt prestar og vanlege folk.

Gud har sett ein dag til dom. Den ligg fast.

Yom Kippur heiter denne dagen som fell i jubelåret etter 6000 år .

 "Så skal du telja sju sabbatsår fram, sju gonger sju år, så tida for dei sju sabbatsåra blir førtini år.  9 Den tiande dagen i den sjuande månaden skal du blåsa høgt i horn; på soningsdagen skal de la hornet lyda i heile landet. 10 De skal halda det femtiande året heilagt og ropa ut fridom i landet for alle som bur der. Det skal vera eit frigjevingsår for dykk. Då skal de koma tilbake, kvar til sin eigedom og kvar til si slekt. 11 Det femtiande året skal vera eit frigjevingsår for dykk." 3 Mosebok 25

I Guds festar er dette detaljert forklara.

http://www.youtube.com/watch?v=BNmmWzDW2a0&list=PL800E3A7D1DB4FC69

Kortid er det Israels stammer skla få landet sitt tilbake for alltid.

Det står tydeleg i Esekiel 47.

"På kvar side av elva skal det veksa alle slags tre til å eta av. Lauvet på dei skal ikkje visna, og frukta skal ikkje ta slutt. Kvar månad skal dei bera ny frukt, for vatnet dei får, kjem frå heilagdomen. Frukta skal vera til føde, og blada skal gje helse.» 
Landegrensene 
13 Så seier Herren Gud: Dette er dei grensene de skal ha når de deler landet mellom dei tolv Israel-stammane. Josef skal ha to delar. 14 De skal ta det i eige, den eine like mykje som den andre. Med lyft hand lova eg å gje det til fedrane dykkar, og no skal landet falla på dykk til odel og eige.
    15 Dette er landegrensene.
        I nord: frå Storhavet over Hetlon, Lebo-Hamat og Sedad, "

Jerusalem er senteret i 1000-årsriket og vatn skal strøyma ut frå tempelet  slik Sakarja 14 seier :

 "Det skal vera éin lang dag – Herren kjenner han – ikkje dag og natt, ved kveldstid skal det vera lyst.  8 Den dagen skal det renna levande vatn ut frå Jerusalem, halvparten til havet i aust, halvparten til havet i vest. Slik skal det vera både sommar og vinter. 
     9 Då skal Herren vera konge over heile jorda. Den dagen skal Herren vera éin og namnet hans eitt. 
    10 Heile landet skal bli som Araba-sletta,.."

Verkeleg noko å  sjå fram til .


Kommentar #5

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Er du en fasit side, Gullberg?

Publisert over 7 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Da Paulus skrev sitt brev til galaterne var Sinai en del av Arabia og ikke Egypt. Du tar feil og Paulus har rett. :-)

Det kan se slik ut, når du bare kaster ut påstander i enhver diskusjon. For dette er ikke første gangen du kommer med egne fasit svar, og det blir neppe det siste. Selv bilder som bevis gir du ikke akt på...

Paulus har da ikke skrevet at Arabia ligger i Egypt. Nei, han bruker Sinai som et bilde på den trelledommen Hagar var født inn i, og Jesusalem er løfteslandet... osv... 

Kommentar #6

Bjørn Weld

14 innlegg  1290 kommentarer

Takk til Langesæter

Publisert over 7 år siden

Jeg har ikke tid til å lese hele artikken og se alle filmene i artikkelen før den viker plass for nye, men vil takke deg likevel. Her er du nok på helt riktig spor mht. utvandingen over Akaba til Sinai i Arabia.

Kommentar #7

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Da Paulus skrev sitt brev til galaterne var Sinai en del av Arabia og ikke Egypt. Du tar feil og Paulus har rett. :-)

For det første så var vel Sinaihalvøya Egyptisk territorium den gang Israels folk gikk ut av Egypt, og det ville vært selvmord å svirre rundt på den forholdsvis lille halvøya i 40 år. Det skal visstnok ha blitt funnet festningsverk som dateres til tiden da Israel ver slaver i Egypt øst på Sinaihalvøya.

For det andre så kan det refereres til det stedet hvor Moses´ svigerfar var prest: Midjan. Dette ligger i dagens Saudi-Arabia.

 Vi kan lese i 2. Mosebok kap. 3 følgende:

I vers 1: #Moses gjette småfeet til sin svigerfar Jetro, presten i Midjan. Han førte småfeet til den andre siden av ørkenen og kom til Horeb, Guds fjell.#

Du mener vel ikke at andre siden av ørkenen betyr på andre siden av Rødehavet? Altså var Moses fortsatt i dagens Saudi-Arabia da han så den brennende busken på fjellet.

Så leser vi i vers 12 i samme kapittel: #"Da sa Han: "Jeg skal være med deg, og dette skal være et tegn på at Jeg har sendt deg: Når du har ført folket ut av Egypt, skal du tilbe Gud på dette fjellet."#

Jeg leser dette som at Moses skal føre Israels folk til Midjan og Horeb (også kalt Sinai) som fortsatt ligger på samme stedet i dagens Saudi-Arabia.

 

http://www.squidoo.com/mountsinai

Kommentar #8

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Som du sikkert vet, Langesæter...

Publisert over 7 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.
Han vart 120 år og så gjekk Israel inn i Kanaan.

Dette er det som no skjer år 2028.skal Israels 12 stammer en gang tilbake til sitt eget land, Israel. Landet Gud har lovet dette folket skal bli mye større enn det er idag, det er ifølge bibelen Guds løfter. 

Idag er det mye fokus på jødenes tilbakekomst til Israel, og jødene kommer fra Juda stamme. en annen stamme som er der allerede er Benjamins stamme.  Men dette er bare TO av stammene Gud har lovet landet til  De 10 andre stammene, som er

oss hvite, skal også tilbake og bosette seg der, og da må dette skje innen 2028, dersom dette årstallet stemmer.  Kjenner du trang til å bosette deg i Israel, Langesæter? Det gjør jeg, for jeg er så frimodig at jeg kaller meg for en ekte Israelitt! Det gjorde pinsehøvdingen, Thomas Ball Barratt også, uten sammenligning forøvrig!

Kommentar #9
Kommentar #10

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Kjenner du trang til å bosette deg i Israel, Langesæter?

Hei Anders.

Det har eg tenkt på ofte.

Budde ei veke på Oljeberget der Yeshua no kjem tilbake  om nokre år og reddar Israel frå verdssamfunnet sin militære inngripen..

Som du riktig seier er det 12 stammer som skal dela eit større område.

I Esekiel 47 står det tydeleg korleis dei skal bu no når 1000-årsriket kjem.

"Så seier Herren Gud: Dette er dei grensene de skal ha når de deler landet mellom dei tolv Israel-stammane. Josef skal ha to delar. 14 De skal ta det i eige, den eine like mykje som den andre. Med lyft hand lova eg å gje det til fedrane dykkar, og no skal landet falla på dykk til odel og eige.    15 Dette er landegrensene...."

Du treffer meg på ein litt ømt punkt. Kor bur desse etterkomarane etter Israels 10 stammer?

Du meiner me er etterkomarar av desse som vart bortført til Assyria rundt år

 700 f kr ?

Eg har lest ein del om det og ser ikkje bort i frå at det er riktig..

http://www.riksavisen.no/?p=1051

"De har som mål å samle de Ti Stammers utvalgte som er spredt over hele verden. En av de ti områdene er Skandinavia hvor det finnes en stor konsentrasjon av Israels Hus.

Noen av de ti stammene ble drevet opp i Kaukasus-fjellene mellom Svartehavet og Det kaspiske hav. Efter at de forlot fjellene, dro de til Nordvesteuropa som kimbrere, keltere, daner, normannere og saksere. Som rase ble de kalt «kaukasere».

Plinius sier at sakerne som slo seg ned i Armenia (syd for Svartehavet), ble kalt «sacassani» (6. bok 19). De kalte sin del av Armenia for «Sacasena», som nesten er identisk med Sachsen. Ptolemaios nevner også et skytisk folk som het «saksere». Angelsakserne er britenes forfedre.

Både britiske og skandinaviske røtter går derfor tilbake til Skytia. Der er beslektede folkeslag med felles opphav. Ikke rart at det finnes skytiske elementer i kunsten til både vikinger og keltere (The Scythians av T.T.Rice, s.178).

http://christsassembly.com/literature/kragh/artikler/Dossland%20.%20Israels%20Gud%20Elohim%20Jave.htm

Gud viser oss etterkvart kva som er riktig.

Eg skal lesa på sidene dine.

Kommentar #11

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Du misforstår, broder Myhren

Publisert over 7 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Paulus har da ikke skrevet at Arabia ligger i Egypt. Nei, han bruker Sinai som et bilde på den trelledommen Hagar var født inn i, og Jesusalem er løfteslandet... osv...

Det jeg sier er at Paulus hadde rett når han snakker om Sinai-berget i Arabia fordi Arabia den gangen omfattet dagens Sinai-halvøy (med unntak av den nord-østre delen) som idag tilhører Egypt.

Altså: Det er dagens Sinai-berg på Sinai-halvøyen i Egypt det er snakk om.

Kommentar #12

Geir Wigdel

37 innlegg  2088 kommentarer

Akkurat som

Publisert over 7 år siden

von Dänichen (og Adamsky m.fl.) utnyttet folks uvitenhet, gjør Michael Rood det her. Jeg vet ikke om han har egen fortjeneste som motiv, men berømmelse (om enn innen en snever krets) er ikke så verst det heller. Selvsagt finner en spor etter folkeforflytninger i Midtøsten også, det skulle bare mangle. Det finnes god dokumentasjon om omfattende migrasjoner i disse områdene. Dette vil arkeologer kunne tolke en del ut av, men svarene vil sjelden være entydige. Så er det noen som synes vitenskapelig stringens blir for langdrygt og utmattende og i stedet gir folk det de gjerne vil høre. Og en del biter selvsagt villig på. Men slike sannheter varer sjelden lenge. Det gjorde heller ikke det sensasjonelle funnet av Noahs ark høyt oppe på Ararat.

At Torstein Langesæter går god for dete, øker ikke troverdigheten akkurat. Hans tolkning av spor etter syndfloden bygger jo nettopp på total mangel på innsikt i geologiske prosesser.

Kommentar #13

Bjørn Weld

14 innlegg  1290 kommentarer

Syndfloden

Publisert over 7 år siden

Denne debatten har jeg ikke fulgt, men det bør telle at det under Ur i Kaldea er gravd frem en annen "by" 8-9 meter under, - hvilket indikerer at store mengder sand/masse har dekket over da vann trakk seg tilbake.

Kommentar #14

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Du misforstår, broder Myhren

Publisert over 7 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Du mener vel ikke at andre siden av ørkenen betyr på andre siden av Rødehavet? Altså var Moses fortsatt i dagens Saudi-Arabia da han så den brennende busken på fjellet

Det jeg sier er at Paulus hadde rett når han snakker om Sinai-berget i Arabia fordi Arabia den gangen omfattet dagens Sinai-halvøy (med unntak av den nord-østre delen) som idag tilhører Egypt.

Altså: Det er dagens Sinai-berg på Sinai-halvøyen i Egypt det er snakk om.

Martinsen: Kanskje dette illustrerer hva jeg vil fram til:

Kommentar #15

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
total mangel på innsikt i geologiske prosesser
Kommentar #16

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Nesten alltid hyggelig...

Publisert over 7 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Altså: Det er dagens Sinai-berg på Sinai-halvøyen i Egypt det er snakk om.

Martinsen: Kanskje dette illustrerer hva jeg vil fram til:og trette med deg, Gullberg. Spesiellt når jeg vet du har feil, og det har du ganske ofte. Jeg synes kommentaren til Tor Martinsen viser at du også denne gangen er på ville veier.

For det første så var vel Sinaihalvøya Egyptisk territorium den gang Israels folk gikk ut av Egypt, og det ville vært selvmord å svirre rundt på den forholdsvis lille halvøya i 40 år. Det skal visstnok ha blitt funnet festningsverk som dateres til tiden da Israel ver slaver i Egypt øst på Sinaihalvøya.

For det andre så kan det refereres til det stedet hvor Moses´ svigerfar var prest: Midjan. Dette ligger i dagens Saudi-Arabia.

Vi kan lese i 2. Mosebok kap. 3 følgende:

I vers 1: #Moses gjette småfeet til sin svigerfar Jetro, presten i Midjan. Han førte småfeet til den andre siden av ørkenen og kom til Horeb, Guds fjell.#

Du mener vel ikke at andre siden av ørkenen betyr på andre siden av Rødehavet? Altså var Moses fortsatt i dagens Saudi-Arabia da han så den brennende busken på fjellet.

Så leser vi i vers 12 i samme kapittel: #"Da sa Han: "Jeg skal være med deg, og dette skal være et tegn på at Jeg har sendt deg: Når du har ført folket ut av Egypt, skal du tilbe Gud på dette fjellet."#

Jeg leser dette som at Moses skal føre Israels folk til Midjan og Horeb (også kalt Sinai) som fortsatt ligger på samme stedet i dagens Saudi-Arabia.

Kommentar #17

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Det spørs..

Publisert over 7 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
For det første så var vel Sinaihalvøya Egyptisk territorium den gang Israels folk gikk ut av Egypt, og det ville vært selvmord å svirre rundt på den forholdsvis lille halvøya i 40 år

Det spørs med hvilke geografiske øyne du betrakter Sinai-halvøya. Det er jo godt mulig den er liten i dine øyne, men den var altfor stor for israelerne. Så altfor stor at de maktet ikke utøve kontrollen over øya, så de ga den like godt tilbake til egypternes Farao Anwar Sadat i 1979.

Kommentar #18

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Jeg forstår ikke helt..

Publisert over 7 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
I vers 1: #Moses gjette småfeet til sin svigerfar Jetro, presten i Midjan. Han førte småfeet til den andre siden av ørkenen og kom til Horeb, Guds fjell.#

Jeg forstår ikke helt hvor du vil hen. Jeg har forsøkt å påvise at fjellet Sinai/Horeb lå i datidens Arabia slik Paulus sier, som dengang omfattet det meste av dagens egyptiske Sinai-halvøy. Dette har vel ingenting å gjøre med at Mose svigerfar var prest i Midjan, som lå i Arabia og ligger i dagens Saudia Arabia, rett sør for der hvor israelerne krysset Rødehavet?

Kommentar #19

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Det jeg sier er at Paulus hadde rett når han snakker om Sinai-berget i Arabia fordi Arabia den gangen omfattet dagens Sinai-halvøy (med unntak av den nord-østre delen) som idag tilhører Egypt. Altså: Det er dagens Sinai-berg på Sinai-halvøyen i Egypt det er snakk om. Martinsen: Kanskje dette illustrerer hva jeg vil fram til:

Jeg skjønner hvor du vil, men du må ta utgangspunkt i hvor Moses og hans svigerfar Jetro bodde da Moses ble kallet til å frigi Israel, for det var dit - der hvor Moses fikk kallet fra Gud han ble bedt om å føre folket for å tilbe Ham der. 2 Mos 3,12 Da sa Han: "Jeg skal være med deg, og dette skal være et tegn på at Jeg har sendt deg: Når du har ført folket ut av Egypt, skal du tilbe* Gud på dette fjellet.". Dette var i Midjan og det ligger forholdsvis langt fra Sinaihalvøya. Men det betyr kanskje ingen ting det Gud sa / sier?

Det er mulig Sinaihalvøya var "arabisk" på Paulus tid, med da Israel forlot Egypt var Sinaihalvøya Egyptisk territorium. En hærfører som Moses ville nok ha hatt betenkeligheter for å virre rundt i fiendeland i 40 år hvor det var Egyptiske poster nær sagt bak hver stein. Teorien om at Sinaifjellet ligger på Sinaihalvøya faller egentlig på sin egen urimelighet, for husk at det var en gruppe på 600 000 menn + kvinner og barn = ca. 2 000 000 mennesker som da i følge keiser Konstantins mor, for det hva hun som "bestemte" at Sinaifjellet lå på Sinaihalvøya, må ha lekt gjemsel med verdens mektigste hær i 40 år. Vi kan nok ta det som sikkert at Gud førte sitt folk utenfor Egypternes rekkevidde.

Et annet viktig poeng er at det finnes ikke et sted i Sinaifjellets (på Sinaihalvhøya) umiddelbare nærhet som er stor nok til at den folkemengden som utvandret fra Egypt kunne slå leir og, det er det derimot ved foten av Horeb i Saudi-Arabia. Et annet interessant poeng kan du få med deg dersom du ser på den linken jeg la ved tidligere, og det er at de saudiarabiske myndighetene stengte området for ferdsel etter at Ron Wyatt gjorde kjennt at dette er Bibelens Horeb (Sinai)...

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere