Shoaib Sultan

55

En høyreekstrem vind over Europa?

Mange europeiske land har opplevd høyreekstrem vold de siste årene, og mange har advart mot en økende tendens. Det er behov både for bedre faktakunnskaper om en bekymringsfull situasjon, og for fokus på effektive motstrategier.

Publisert: 7. okt 2013
Antirasistisk Senter inviterer derfor til en konferanse 8. og 9. oktober på Litteraturhuset i Oslo om dagens sammensatte, komplekse og kompliserte situasjonsbilde, og spesielt om erfaringene fra arbeidet mot høyreekstremisme i ulike land, blant annet med et titalls internasjonale innledere fra aktuelle land.


Det høyreekstreme hatet gir seg varierte utslag. Vi har alt fra ekstrem vold fra enkeltpersoner som Anders Behring Breivik i Norge, Lasermannen 1 og 2 i Sverige og den lille, nynazistiske gruppen i Tyskland som myrdet en rekke innvandrere. En helt annen type trussel utgjør det når fascistiske eller fascistisk orienterte partier oppnår mange stemmer ved valg og kan innta landets parlament.

Vi har sett dette siste spesielt i Hellas, hvor det nazistiske partiet Gyllen Daggry hatt stor fremgang, og fått vokse nesten uten motstand. Nå opplever de at deres parlamentarikere blir arrestert, sammen med en rekke andre partitopper. Bakgrunnen er omfattende overvåkning og etterforskning som har avslørt en fascistisk, paramilitær kamporganisasjon som ble ledet av parlamentarikere, og som har stått bak angrep på politiske motstandere, minoriteter og innvandrere, helt i tråd med de historiske erfaringene med slike partier på ytre høyre fløy. Ulike dødsfall knyttes opp mot disse gruppene, men den utløsende årsaken for det presset som partiet nå opplever er drapet på den kjente greske rapperen og anti-fascisten Pavlos Fyssas. Men mens vi kan snakke om partiet og den oppslutningen det har hatt, er det minst like viktig å snakke om den stilltiende støtte som partiet synes å ha hatt blant myndighetene og politiet.

Høyreekstreme grupper ulike steder blir selvsagt formet av lokale forhold. Forskjellene er likevel ikke større enn at hatet stort sett retter seg mot jøder, romfolk, muslimer og/eller innvandrere, og gjerne også homofile. Ungarske Jobbik er en interessant størrelse på denne fløyen, fordi partiet så tydelig plasserer seg innenfor en gammel, europeisk hat-tradisjon. I motsetning til flere av sine europeiske motparter definerer ikke Jobbik islam og muslimer som fiende, men snarere romfolk, jøder og homofile, i tillegg til politiske motstandere. Partiet ønsker, og søker, også i større grad allianser østover. Tilsvarende fiendebilder vil man gjenfinne eksempelvis i Tsjekkia, hvor det denne høsten har vært regelmessige sammenstøt mellom høyreekstremister som marsjerer mot romfolks landsbyer og hjem, og antirasister og politi.

I Tyskland har vi etter gjenforeningen i 1990 sett en høyreekstremistisk bølge skylle over det som tidligere var Øst-Tyskland, sammen med massearbeidsledighet og industridød. Selv om Tyskland har klart seg gjennom de verste økonomiske utfordringene, forblir høyreekstreme grupperinger relativt store og sterke i Tyskland i dag også. I tillegg har vi sett den nynazistiske gruppen National Socialist Underground (NSU) som over et tiår myrdet en rekke mennesker med utenlandsk bakgrunn, og som unnslapp fokus fra politiet fordi man rett og slett ikke så etter dem. Politiet regnet drapene som interne oppgjør i disse miljøene, og gjorde ikke mye for å oppklare dem. I etterkant av avsløringene har politiet måttet tåle meget hard kritikk.

I Sverige har mye fokus vært på det høyreradikale partiet Sverigedemokratene, spesielt etter at de kom inn i Riksdagen. Samtidig har et åpenlyst nazistisk parti, Svenskarnas parti, etablert seg og er i vekst. Ved valget i 2010 fikk partiet 1 kommunerepresentant, og har siden da hatt 4-5 avhoppere / overganger fra Sverigedemokratene og en fra Nationaldemokraterna. Sverige har hatt større og bedre organiserte ekstremistgrupper enn vi har hatt her i Norge, men disse gruppene har ikke hatt en politisk front. Nå synes det som om de samler seg og bygger en bredere og bedre organisert politisk front, en utvikling det selvsagt er viktig å være årvåken overfor.

Også etter terrorangrepet 22. juli 2011 har det vært flere hendelser i Norge som er relevante å ta med når man skal vurdere dagens situasjon. Vi har blant annet opplevd et brutalt angrep på den tidligere lederen for Ungdom mot rasisme utenfor hennes hjem våren 2013. Vi har også opplevd knivstikkingen av en 16-åring utenfor Blitz utført av personer som skal ha ropt «Sieg Heil» og gjort nazihilsen nå i høst. Mens drapene på en antirasist i Hellas – og dels også drapet på en 18 år gammel antirasist i Paris i juni i år – har vakt internasjonal oppsikt, ble det forsøkte drapet på en antirasist i Oslo sentrum framstilt i offentligheten nærmest som en triviell hendelse. Spørsmålet det er nødvendig å stille seg er om norsk offentlighet stadig, også etter 22. juli, kvier seg for å ta høyreekstrem ideologi og høyreekstreme grupper på tilstrekkelig alvor.

Vår vurdering av trusselbildet relatert til høyreekstremisme i Norge er i all hovedsak at den primære risikoen ikke er knyttet til de etablerte og i all hovedsak lite funksjonelle organisasjonene med ulik høyreekstrem identitet, men til den uoversiktlige underskogen av enkeltpersoner som i større eller mindre grad kan være forbundet med disse organisasjonene. Norge skiller seg her fra flere andre europeiske land. Likheten er å finne i hva vi vil mene er en viss oppblomstring av høyreekstreme holdninger de siste årene, selv om disse i Norge ikke gir seg utslag i organisering av en type som er synlig i gatebildet. Faktum er imidlertid at hatet florerer på nett, og samtidig som det ikke må overvurderes, må det heller ikke undervurderes simpelthen fordi det er vanskelig å bedømme.

Rune Berglund Steen, leder
Shoaib Sultan, spesialrådgiver på ekstremisme, Antirasistisk Senter

Kommentar #1

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Du prøver igjen, Sultan

Publisert over 8 år siden

Du og Senteret prøver så godt dere kan å piske opp litt høyreekstrem vind som motvekt mot alt det andre som mainstream media snuser så vidt borti med adresse ... islam ... og alt det som skjer i Allah's navn som ikke nevnes i media.

Det er og lite som står om SD ungdoms Erik Bjørkman  - 22 år - som skrev dette på facebook etter å ha blitt utsatt for svenskfiendtlig rasistisk vold en augustkveld .... nå er han død trolig etter en senere oppstått blødning etter mishandlingen.....

Så här kan det gå när man är på väg hem från stan en torsdag kväll (skulle hoppa in i taxi, inte ens gå hem). Helt oprovocerat och jag har aldrig sett gärningsmannen förut.

[...]

Jag vet att jag blev misshandlad för att jag ser typiskt svensk ut. Det känns hemskt att skriva men någon gång måste man vara ärlig. Tycker ni inte om det så skriv varför och motivera. Jag kan inte skriva ut hela historian här eller har tid just nå då jag har en hjärnskakning. Det ända jag hörde var någon som ropade “Svenne djävel”. Jag brydde mig inte om det utan gick mot taxin och sedan ligger och ner i asfalten då jag var helt ofärberedd på att något skulle hända. Sedan fick jag ca 7 slag till rakt i ansiktet.

http://avpixlat.info/2013/10/06/sdu-medlem-dod-i-sviterna-av-rasistiskt-vald/ 

Du behøver ikke være engstelig, Sultan.  Her blir det nok hverken fakkeltog, ingen levende lys eller blomster.  Og media vil nok holde kjeft.  Men... ville det ha skjedd hvis dette var ... en annen?  En som gjerne anses mer ... verneverdig?  En Blitz'er?  En innvandrer?  En såkalt anti-fascist? 

Vi lever riktignok i en tid der Mangfoldssamfunnet vil få sine utfordrninger særlig hvis vi og Europa går nedgangstider i møte.  Da vil vi fort komme over i Brytningssamfunnet der mangt kan skje både på den ene og den andre ... eller trejde kanten ...

Vi registrerer nå at i Holland er  det høyreliberale partiet PVV ledet av Geert Wilders det største partiet ifølge en fersk meningsmåling.  Partiet ville med dette resultat fått 34 av de 150 plassene i nasjonalforsamlingen..

http://www.telegraaf.nl/binnenland/21949319/__50Plus_gehalveerd__.html 

Kommentar #2

Per Traasdahl

67 innlegg  1534 kommentarer

Denne høyreekstreme

Publisert over 8 år siden

vinden som Sultan er så bekymret for skyldes vel først og fremst den islamske stormen...

Kommentar #3

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Snutte-Knut

Publisert over 8 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Du og Senteret prøver så godt dere kan å piske opp litt høyreekstrem vind som motvekt mot alt det andre som mainstream media snuser så vidt borti med adresse ... islam ... og alt det som skjer i Allah's navn som ikke nevnes i media.

Du er ikke sann!  Makan til ensporethet.  Du skriver omtrent det samme innlegget hele tiden - uansett tråd.  Ja, ja...

Kommentar #4

Rolf-Erik Pedersen

17 innlegg  1884 kommentarer

Snuttebobla?

Publisert over 8 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Du er ikke sann! Makan til ensporethet. Du skriver omtrent det samme innlegget hele tiden - uansett tråd. Ja, ja...

Og da snakker vi ikke engang om variasjoner over et tema!  Neida, samme melodilinja omatt og omatt.....  

Kommentar #5

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Maken til nedsetjande kommentar!

Publisert over 8 år siden
Per Traasdahl. Gå til den siterte teksten.
vinden som Sultan er så bekymret for skyldes vel først og fremst den islamske stormen.

Sultan står fram som ein pragmatisk og romsleg politikar med framndkulturell bakgrunn. Det norske samfunnet treng fleire slike brubyggjarar.

PT derimot.....

Kommentar #6

Kirsten Schei

17 innlegg  1008 kommentarer

Redegjørelse?

Publisert over 8 år siden

I mangt et innlegg her snakker du om Høyreekstremisme. Men etter å ha lest en del av dine innlegg savner jeg fra deg en grundig redegjørelse for:

1) Hva du mener er /tilhører denne politiske "tanke"?,

2) Hvilken ideologi du mener utgjør dette ståsted?

3)Hvilke tanker du legger til grunn for hvorvidt du plasserer noen ideologisk på  den politiske høyre eller venstre flanke.?

4) Og hvilke ideololgier som inneholder både høyre og venstre ideologiske plasseringer?

Kan du redegjøre litt for din opplevelse av dette?

Mvh Kirsten Schei

Kommentar #7

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Aktiv og passiv rasisme

Publisert over 8 år siden

Rasimen er ikke bare et europeisk fenomen.  Vi forventer at  ARS også  tar for seg det som foregår i de rike arabiske landene.   Jamfør de 40 fremmedarbeiderne  som ble drept under  byggingen av det nye fotball stadion i Oman.  Så har  vi med tjenere og hushjelper  som blir behandlet som søppel i hele den rike muslimske verden.

Vi venter på ARS utvidede bekymring.

Kommentar #8

asbjørn bergh

27 innlegg  145 kommentarer

Mer fokus på islamsk ekstremisme!

Publisert over 8 år siden

Den høyreekstreme vinden som blåser i land som Ungarn og Hellas, er ille og den må vi ta på alvor. Samtidig er det positivt at det har utviklet seg lite ekstremisme i mange av de andre landene som har vært rammet av finanskrisa.

Når det gjelder ANS så skal jo leder av det mosaiske trossamfunn, Ervin Kohn begynne der som nestleder og da håper jeg fokuset blir mer rettet mot islamske ekstremister. Jeg var nylig på møte med Kohn og han viste flere ganger til antisemitten al- Qaradawi som  har sagt at han vil utrydde alle jøder.

Den neste konferansen til ARS bør vel handle om islamsk ekstremisme!

Kommentar #9

Hallvard Klingenberg

0 innlegg  173 kommentarer

Ikke bare höyreekstrem vold i Europa.

Publisert over 8 år siden

 

Det var nylig et tragisk drap her i Sverige på en  ung mann i fra SverigeDemokratene;

 

"Erik Björkman, medlem i Sverigedemokratisk Ungdom, SDU, blev som vi tidigare skrivit om, torsdagen den 22 augusti helt oprovocerat och brutalt misshandlad på grund av att han var en ”Svennejävel”. Den 4 oktober avled Erik till följd av sina skador som han ådrog sig när han slogs ned i asfalten och invandraren gav honom sju slag till i ansiktet."

Mediene har ikke värt särlig interessert  i å skrive om dette drapet som var rassistisk motivert.  Nå er jeg selv ganske langt unna SD når det gjelder innvandring, siden jeg i mange år har värt for fri innvandring, men jeg mener at man må skrive korrekt om det som faktisk foregår i Europa, og det er ikke höyreekstrem vold som er vanligst.  Den ganske radikale avisen "Die Zeit" skrev i sommer at det er mere venstremotivert dödelig vold i de store europeiske landene enn det er tilsvarende höyremotivert vold.  Jeg tror, og håper, at det er en fordel at man her holder seg til virkeligheten..

Kommentar #10

Per Traasdahl

67 innlegg  1534 kommentarer

Tror ikke Vågnes skal

Publisert over 8 år siden

spille såpass høyt på banen når det gjelder nedsettende kommentarer.

Der stiller du i en særklasse med all den hatefulle "gørra" du velter ut av deg om andre her på VD. Spesiellt overfor de som fremstår som Kristne.

Og dessuten Vågnes hvis du er i stand til å lese så er det Islam kontra høyreekstremisme jeg tar tak i og ikke Sultan. Men du var vel for opptatt av å ta meg og ikke hva jeg skriver ikke sant?

Kommentar #11

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Rett

Publisert over 8 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Rasimen er ikke bare et europeisk fenomen

det er eit fenomen knytta til manneætta hjå vaksne individ. Hjå små ungar finn ein ikkje rasisme eller fordommar mot framnd hudfarge.

Kommentar #12

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Takk for den!

Publisert over 8 år siden
Per Traasdahl. Gå til den siterte teksten.
Der stiller du i en særklasse med all den hatefulle "gørra" du velter ut av deg om andre her på VD. Spesiellt overfor de som fremstår som Kristne.

Og dessuten Vågnes hvis du er i stand til å lese så er det Islam kontra høyreekstremisme jeg tar tak i og ikke Sultan. Men du var vel for opptatt av å ta meg og ikke hva jeg skriver ikke sant?

Du berga kvelden min!!

Di løn er at eg tek deg med i kveldsbøna!

Kommentar #13

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Tøv og tull

Publisert over 8 år siden
Per Traasdahl. Gå til den siterte teksten.
vinden som Sultan er så bekymret for skyldes vel først og fremst den islamske stormen...

Høyreekstremisme er de udannede og uutdannede konservatives brødre og søstre. Der de etablerte konservative kan bygge sine murer rundt sin riksom og sine eiendommer er de høyreeksteme den "hvite søppla" som ønsket at de var den rike konservative. Strot sett tapere som mener at deres plass burde være på den øverste hylla. 

De er i bunn og grunn ganske like veldig mange grupper med relativt grunne meninger og uten midler til å melde seg ut eller midler til å på lovlig vis utnytte andre.

De høyreorienterte ser vi jo hva ønsker seg eksemplifisert med ønsket om frihet for det private næringsliv betalt av fellesskapet. Med andre ord man kamuflerer at her ønsker man å komme i buksene på fellesskapets midler så man kan berike seg selv.

At muslimer, romfolk, Navere, sosialklienter eller hva det nå skal være blir syndebukkene er langt på vei tilfeldig. For selv om man ikke hadde hatt noen av de nevte ville like fullt de høyreestreme finne sine fiender. 

Høyreektreme er i liten grad en trussel for Norge slik vi kjenner landet, de konservative eller borgelige partiene er nok på sikt en langt større trussel. Når borgerskapet synes håndverkerne og rengjøringshjelpen blir for dyr mener det er på tide å gjøre noe. At advokater med flere har vært overpriset omtrent så lenge de har eksistert er tydeligvis en helt annen sak. 

Kommentar #14

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Et spørsmål til de islamofobe

Publisert over 8 år siden

Hvem skrev dette?

Islam Net sprer hat
Kommentar #15

Thor Dag Halvorsen

9 innlegg  313 kommentarer

Et spørsmål til de islamofile

Publisert over 8 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
Hvem skrev dette? Islam Net sprer hat

Hvem skrev dette?

"Raja er på villspor når han kaller ungdommer tilknyttet Islam Net for radikale"

"Slike holdninger (som Islam Nets) kan beskrives som konservative, pietistiske, eller arkaiske, men ikke radikale eller ekstremistiske."

Kommentar #16

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Høyreekstrem vind ?

Publisert over 8 år siden

Høyreekstrem vind  ? "Har Nisi sluppet en  ? " :)

Kommentar #17

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Det har en enkel grunn Johannesen

Publisert over 8 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Du er ikke sann! Makan til ensporethet. Du skriver omtrent det samme innlegget hele tiden - uansett tråd. Ja, ja...

Knut Nygaard er en av de som er i stand til å se HELE bildet når det gjelder tilfeller av ekstremisme i verden.

Og hvis Johannesen ikke ser i hvilket navn det forekommer helt overlegent mest vold,uroligheter,borgerkrig i verden,må han se til å åpne øynene sine.!!

Sultan forsøker å sette fokus på enkelttilfeller av høyreekstremisme i Europa,mens islamske tilhengere dreper massevis av sine egne uten at muslimer i Norge og antirasistisk senter hever røsten nevneverdig.

Og det gjør ikke du heller.!! 

Kommentar #18

asbjørn bergh

27 innlegg  145 kommentarer

Er jeg også islamofob?

Publisert over 8 år siden

Innvandringsdebatten i Norge er noe rare greier. Jeg var på et møte om religiøs ekstremisme der leder av det mosaiske trossamfunnet trakk fram 2 sitater fra "muslimenes pave",al- Qaradawi, om at alle jøder burde drepes.Det er jo helt forferdelig. Bortsett fra Tumyr i SIAN var det etter det jeg kan huske ingen fra de kristelige organisasjonene eller lederen for Islamsk råd Norge som kommenterte dette noe videre.

Jeg undrer meg og spør meg selv om det er slik at muslimer skal slippe billigere unna enn andre?

Midtøsten tømmes for kristne og mange blir drept, men uten at jeg har registrert at media eller politikere har reagert så veldig på det.

Etter det siste forferdelige utspillet fra Islam Net så fulgte jeg med på om media eller politikere hadde grepet fatt i saken, men har ikke funnet særlig mye. Etter min mening er dette så alvorlig at det burde være førstesidestoff i avisene. Hva om den største kristne frivillige foreningen i Norge sa at de ønsket å innføre dødsstraff for muslimer i Norge, "som en del av en vakker helhet". Da tror jeg det vill ha blitt ramaskrik.

Jeg må si at jeg savner at det tas et skikkelig oppgjør med islamismen i Norge. Hvis vi ikke gjør det, så er jeg redd for at høyreekstremismen vil få mer vind i seilene!

Kommentar #19

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Du er ikke alene

Publisert over 8 år siden
asbjørn bergh. Gå til den siterte teksten.
Jeg må si at jeg savner at det tas et skikkelig oppgjør med islamismen i Norge. Hvis vi ikke gjør det, så er jeg redd for at høyreekstremismen vil få mer vind i seilene!

i dette å spørre om tausheten omkring denne begivenheten.

http://psteigan.wordpress.com/2013/10/07/en-fascist-pa-oslo-besok/

Kommentar #20

asbjørn bergh

27 innlegg  145 kommentarer

Hva mener Grape?

Publisert over 8 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.


Du er ikke alene Publisert 3 minutter siden Kommentar #19 asbjørn bergh – gå til den siterte teksten. Jeg må si at jeg savner at det tas et skikkelig oppgjør med islamismen i Norge. Hvis vi ikke gjør det, så er jeg redd for at høyreekstremismen vil få mer vind i seilene!

i dette å spørre om tausheten omkring denne begivenheten.

http://psteigan.wordpress.com/2013/10/07/en-fascist-pa-oslo-besok/Jeg kjenner til Steigans syn, han er vel nærmest en enslig svale på venstresiden i innvandringsspørsmål.

Men hva tenker du Grape?

Kommentar #21

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Publisert over 8 år siden
asbjørn bergh. Gå til den siterte teksten.
Men hva tenker du Grape?

Du savner et skikkelig oppgjør med islamismen i Norge. Jeg er til dels enig om at ekstrem islam i for liten grad har vært tema hos venstresiden. Pål Steigan betegner den som høyreekstrem.

Problemet er at de som har ropt høyest også er de som på generelt grunnlag angriper mennesker med islamsk tro som kommer til Norge og Europa. Det er disse personene jeg oppfatter som islamofobe.

Men å advare mot ekstrem islamisme - på samme måte som en advarer mot ekstrem kristendom - er viktig. Hvilken tro (eller mangel på tro) et menneske har, er en personlig sak.

Kommentar #22

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

!

Publisert over 8 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
Men å advare mot ekstrem islamisme - på samme måte som en advarer mot ekstrem kristendom - er viktig.

Det ser ut til å være helt umulig for mange her på VD å omtale islam uten å samtidig slenge med noe om kristendom i samme setning.

Som om "trusselen" fra de kristne I DAGENS virkelighet kan sammenlignes med ekstrem islam...Merkelige greier..mildt sagt. 

Kommentar #23

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Holt:

"Det ser ut til å være helt umulig for mange her på VD å omtale islam uten å samtidig slenge med noe om kristendom i samme setning."

Kanskje en sammenheng her mellom at en tråd om rasisme og høyreekstremisme i Norge og Europa øyeblikkelig blir omdannet til en tråd om islamske terroraksjoner i Sudan og Syria?

Mener Nygaard, Holt m.fl at høyreekstremismen i Norge og Europa skal være et ikke-tema så lenge
det pågår terror og krig andre steder i verden?

Kommentar #24

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Hånd i hånd

Publisert over 8 år siden

Det er nok noe mange må lære seg å leve med at religioner går hånd i hånd. Det er ikke noe mer slitsomt for muslimer å lese om alle de som bare tar med det negative enn det er for kristne å måtte lese de som bare tar opp det negative ved kristne.

Det er langt mer som forener religiøse og religioner enn det er det som skiller dem. Lev med det selv om dere ikke liker det.

Kommentar #25

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Nei

Publisert over 8 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Mener Nygaard, Holt m.fl at høyreekstremismen i Norge og Europa skal være et ikke-tema så lenge
det pågår terror og krig andre steder i verden?

Men disse to temaene har i dagens virkelighet (i verden) to vidt forskjellige utgangspunkt i både mengde og antall.Og bør dermed omtales i stil med det.

Kommentar #26

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Veldig veldig feil

Publisert over 8 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.
Det er nok noe mange må lære seg å leve med at religioner går hånd i hånd. Det er ikke noe mer slitsomt for muslimer å lese om alle de som bare tar med det negative enn det er for kristne å måtte lese de som bare tar opp det negative ved kristne.

Det er langt mer som forener religiøse og religioner enn det er det som skiller dem. Lev med det selv om dere ikke liker det.

Hvis du ikke er i stand til å skille hyppigheten av vold utført av kristne og islamister i verden i dag,har du ikke sett nyheter de siste 20 åra.
Jeg finner meg ikke i å bli sammenlignet med ekstrem islam. ! 

Kommentar #27

Arne Johnsen jr.

21 innlegg  176 kommentarer

Jeg er...

Publisert over 8 år siden
...livredd for det totalitære i seg selv, og hvorvidt man kaller det venstre eller høyre er irrelevant. Såkalte antirasister som banker opp innvandringsmotstandere er akkurat like ille som nynazister som banker opp innvandrere. Derfor savner jeg nyansene i debatten. Mange, også ARS, klarer ikke, eller vil ikke, skille tydelig mellom de kritiske og de voldelige, de engstelige og de onde. Rabiate nynazister, Gyllent Daggry, Sverigedemokraterna og Frp er liksom medlemmer av den samme dysfunksjonelle familien. Noen garderer seg ved f.eks. å si at "Frp er ikke rasistisk, men...", men alt i alt er dette retoriske grep for å svekke enhver innvandringsskepsis. La gå at Frp er høyrepopulistiske. De er på høyresiden og inntar en del "folkelige" standpunkter. Men har noen giddet å analysere Sverigedemokraterna? Høyreradikalt? Kun pga. innvandringsskepsisen? Er det eneste kriterium? Ta en titt på deres økonomiske politikk og deres velferdspolitikk, så skal dere få kjenne smaken av godt, gammelt sosialdemokrati.
Kommentar #28

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Holt:

"Men disse to temaene har i dagens virkelighet (i verden) to vidt forskjellige utgangspunkt i både mengde og antall.Og bør dermed omtales i stil med det."

Betyr dette at alle innlegg og kommentarer som omhandler høyreekstremisme i Norge og Europa skal inneholde 3/4 omtale av islamsk terror? Eller hvilken brøk tenker du deg?

Synes du vi har for få tråder om islam i forhold til høyreekstremisme?

Har du lagt merke til at f.eks Nygaard starter en tråd om islamsk terror omtrent hver eneste dag samtidig som han omgjør en hver tråd om høyreekstremisme til også å handle om islamsk terror?

Kommentar #29

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Johnsen:

"Men har noen giddet å analysere Sverigedemokraterna? Høyreradikalt? Kun pga. innvandringsskepsisen?"

Sverigedemokratarna har en helt annen historie og bakgrunn enn Fremskrittspartiet. Den svenske varianten bygger på tuftene til tidligere nynazistiske organisasjoner som har renvasket noe av sin retorikk.

Kommentar #30

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Riktig det

Publisert over 8 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Sverigedemokratarna har en helt annen historie og bakgrunn enn Fremskrittspartiet. Den svenske varianten bygger på tuftene til tidligere nynazistiske organisasjoner som har renvasket noe av sin retorikk.

Her har Herstad helt rett. Det kan også legges til at Sverige ,som under store deler av annen verdenskrig de facto var tyskvennlig, aldri hadde noe oppgjør med nazismen eller nazistiske organisasjoner etter krigen, de fikk derfor på ymse vis fortsette sin eksistens. Så her er nok vesentlige forskjeller på Frp som er et liberalistisk fundert parti, med politiske idealer for det meste fra den anglo-amerikanske verden, og Sverigedemokratene og svensk politisk-historisk kontekst.

Kommentar #31

Arne Johnsen jr.

21 innlegg  176 kommentarer

Herst@d:

Publisert over 8 år siden
Joda. Men en må jo ta dem på det programmet de har i dag. Flere etablerte partier har små og store røtter i det totalitære. Du finner få nazistiske trekk i partiprogrammet deres. Lite syndikalisme, ingen glorifisering av vold, intet kvinnehat, ingen trang til symboler og uniformering, ingen førerdyrkelse, ingen trang til statlig eierskap og kontrollmekanismer som sensur etc.
Kommentar #32

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Naivitet

Publisert over 8 år siden
Arne Johnsen jr.. Gå til den siterte teksten.
Joda. Men en må jo ta dem på det programmet de har i dag. Flere etablerte partier har små og store røtter i det totalitære. Du finner få nazistiske trekk i partiprogrammet deres. Lite syndikalisme, ingen glorifisering av vold, intet kvinnehat, ingen trang til symboler og uniformering, ingen førerdyrkelse, ingen trang til statlig eierskap og kontrollmekanismer som sensur etc

Tror du vitterlig at om et parti skifter image så skifter det også substans ? Tror du for eksempel ikke at "Front Nationale" fremdeles representerer arven fra Vichy-Frankrike selv om de nå har fått ny kvinnelig leder og har endret på programmet ?

Min gode mann, enten taler du mot bedre vitende eller så er du naiv.

Men for å si det følgende vis, fascismen og nazismen ligger i det alt vesentlige forankret i en kontinental europeisk politisk tradisjon, som Sverige er en del av. Norge er ikke en del av denne tradisjonen, således vil verken nazisme eller fascisme ha noe vekstvilkår her i landet bortsett fra i små utrerte miljøer, gudskjelov.

Kommentar #33

Arne Johnsen jr.

21 innlegg  176 kommentarer

Jeg synes...

Publisert over 8 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Men for å si det følgende vis, fascismen og nazismen ligger i det alt vesentlige forankret i en kontinental europeisk politisk tradisjon, som Sverige er en del av. Norge er ikke en del av denne tradisjonen, således vil verken nazisme eller fascisme ha noe vekstvilkår her i landet bortsett fra i små utrerte miljøer, gudskjelov.

...at det blir litt for enkelt å si at svenskene har dette i blodet.

Jeg er muligens naiv, men jeg VET at fascister finnes, altså. Jeg er bare ikke villig til å bruke begrepet ukritisk.

Det er mye rart å si om Front National. Men alle nasjonalister er ikke fascister.

 

Kommentar #34

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Naivt

Publisert over 8 år siden
Arne Johnsen jr.. Gå til den siterte teksten.
...at det blir litt for enkelt å si at svenskene har dette i blodet. Jeg er muligens naiv, men jeg VET at fascister finnes, altså. Jeg er bare ikke villig til å bruke begrepet ukritisk. Det er mye rart å si om Front National. Men alle nasjonalister er ikke fascister.

Den demokratiske nasjonalismen døde med 1848 revolusjonen, sagt meget forenklet. Hva man forholder seg til i demokratier er patriotismen. Patriotismen er ideene,folkesuvereniteten, institusjonene, samfunnsverdiene. Nasjonalisme er territorium og rasebegreper. Kort fortalt for holder det seg slik. "Front Nationale" oppsto i post-Vichy og OAS tradisjonen, Jean Marie Le Pen avfeide Holocaust som en bagatell i historien mellom annet. Partiet har et imageproblem lik Haiders Frihetsparti i Østerrike, Haider hyllet jo SS. Med andre ord man skifter image, men knapt ideologisk substans. Jeg vil si at du enten må være naive eller direkte politisk uvitende. 

Norsk politisk tradisjon er av et annet slag, preget av britisk og amerikansk politisk tenkning, i nåtid så vel som i fortid, og nazisme og fascisme er ikke bestandeler i anglo-amerikansk tenkning. Visst har man hatt britiske rasister, men de har for det meste ikke vært nazister eller fascister, selv den tidligere rhodesiske lederen Ian Smith trekker denne grensen i sin biografi : The Great Betrayl, Blake Publishing, London 1997. Han trekker en distinksjon mellom den rohdesiske formen for rasisme og den sør-afrikanske wolksnationalismen, og påpeker at sistnevnte var ideologisk-teoretisk fundert, med koblinger til mellomkrigstidens nazisme. Smiths observasjon holder også i en større makrokontekst, siden de rhodesiske settlerne var perget av en britisk tenkningstradisjon på godt og ondt, mens boerne hadde ideologiske bånd til det kontinentale Europa. Dette kan være et godt eksempel.

Kommentar #35

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Lesetips

Publisert over 8 år siden
Arne Johnsen jr.. Gå til den siterte teksten.
...livredd for det totalitære i seg selv, og hvorvidt man kaller det venstre eller høyre er irrelevant. Såkalte antirasister som banker opp innvandringsmotstandere er akkurat like ille som nynazister som banker opp innvandrere. Derfor savner jeg nyansene i debatten. Mange, også ARS, klarer ikke, eller vil ikke, skille tydelig mellom de kritiske og de voldelige, de engstelige og de onde. Rabiate nynazister, Gyllent Daggry, Sverigedemokraterna og Frp er liksom medlemmer av den samme dysfunksjonelle familien. Noen garderer seg ved f.eks. å si at "Frp er ikke rasistisk, men...", men alt i alt er dette retoriske grep for å svekke enhver innvandringsskepsis. La gå at Frp er høyrepopulistiske. De er på høyresiden og inntar en del "folkelige" standpunkter. Men har noen giddet å analysere Sverigedemokraterna? Høyreradikalt? Kun pga. innvandringsskepsisen? Er det eneste kriterium? Ta en titt på deres økonomiske politikk og deres velferdspolitikk, så skal dere få kjenne smaken av godt, gammelt sosialdemokrati.

Jeg vil anbefale deg å lese Bård Larsens nye innlegg her i VD.  Han tar nettopp for seg noe av dette:

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat2/thread437639/#cxrecs_s

Kommentar #36

Arne Johnsen jr.

21 innlegg  176 kommentarer

Joda...

Publisert over 8 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Jeg vil anbefale deg å lese Bård Larsens nye innlegg her i VD. Han tar nettopp for seg noe av dette:

...mye fornuftig der.

Kommentar #37

Thor Dag Halvorsen

9 innlegg  313 kommentarer

Ekstrem ensidighet

Publisert over 8 år siden
Shoaib Sultan. Gå til den siterte teksten.
Det høyreekstreme hatet gir seg varierte utslag. Vi har alt fra ekstrem vold fra enkeltpersoner som Anders Behring Breivik i Norge, Lasermannen 1 og 2 i Sverige og den lille, nynazistiske gruppen i Tyskland som myrdet en rekke innvandrere.

Det er interessant å lese hvordan man elegant kan hoppe over alt som kan gi et mer balansert bilde når det gjelder ekstremistiske vinder som  blåser over Europa. Det blåser visst nemlig bare fra én kant, og det er innvandrere som er ofrene, spesielt muslimer.

Alle er vi vel enige i at Jobbik i Ungarn og Gyllent Daggry i Hellas må bekjempes. Men skulle vi følge opp Sultans og andres logikk her, så må det jo være at man går i dialog med disse kreftene og kommer dem i møte - for ikke å drive elemnter over i denslags radikalisering, slik det åpenbart er meningen at man skal gjøre overfor muslimer som søker seg til ekstreme grupperinger?

Og bør man ikke analysere hva som har ført så mange over i f.eks. jobbik og Gyllent daggry, slik man analyserer årsakene til at stadig flere unge muslimer søker seg til islamistiske hatgrupper? Opplever menneskene som støtter Jobbik og Gyllent daggry seg marginaliserte? Diskriminerte? Ikke inkluderte?

Det vil føre for langt å sette opp en liste over alt Sultan og hans meningsfeller hopper over for å få virkeligheten til ås temme overens med deres eget fiendebilde.

Jeg vil likevel tillate meg å komme med noen linker som kan gi et noe mer nyansert bilde av hvilke vinder som blåser i Europa.

Sultan nevner ikke den muslimske selvmordsbomberen i Stockholm i jula i forfjor, som dersom han hadde lyktes i sitt forsett, hadde kunnet drepe flere enn Breivik.

Tilstandene i Malmø nevnet heller ikke:

Overfalt tre ganger av arabiske muslimer

Jøder flykter fra Malmø

Flere demokratiske politikere i Sverige er angrepet av rasistisk mobb. En av dem døde nylig som følge av et slikt angrep.

Vi kjenner til ekstreme muslimers angrep på kunstnerne Hedgaard i Danmark og Lars Vilks i Sverige, på deres hatmarsjer gjennom Københavns gater og angrep på ytringsfriheten.

Sultan hopper også elegant over soldatmordet i England, der islamister halshugde en britisk soldat på åpen gate.
England: oppdro barn til å drepe vantro

Tidligere i år gle en ung mann i Tyskland slått i hjel av tyrkere.

Frankrike: Overfalt av muslim fordi han spiste en skinkesandwich

Vi kjenner til no go-soner over hele Europa, der muslimer har overtatt styringen og nekter andre tilgang.

En modig dame fra Paris som ikke lar seg jage

Her kan man lese om islamistvinden som blåser gjennom Europa

Dette er bare noen få eksempler på vold og trakassering fra muslimske miljøer, som Sultan hopper elegant over og dermed slår bena helt under sin argumentasjon og sin troverdighet.

Jeg vet at spørsmålet om hvor man har hentet disse opplysningene kommer. Det er alltid mer interessant å snakke om budbringeren når man får seg forelagt ubehagelige fakta.

Det blåser ekstremistvinder over Europa. Men fra flere kanter enn én.


Kommentar #38

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Vel

Publisert over 8 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Jeg finner meg ikke i å bli sammenlignet med ekstrem islam. !

Hva kan du gjøre med det Rune H.? Så langt bærer du etter mitt syn ved til bålet selv. Like fullt kan jeg jo forstå at du selv ikke ser det slik. I et land som Norge må du nok bare leve med at andres syn på deg ikke nødvendigvis samstemmer med slik du selv ser på deg. 

At jeg ser på deg som ganske så ekstrem må du leve med, hvordan du ser på meg må jeg leve med. Det er koden for det å leve i det man ser på som et sivilisert samfunn.

Kommentar #39

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Halvorsen:

"Og bør man ikke analysere hva som har ført så mange over i f.eks. jobbik og Gyllent daggry, slik man analyserer årsakene til at stadig flere unge muslimer søker seg til islamistiske hatgrupper? Opplever menneskene som støtter Jobbik og Gyllent daggry seg marginaliserte? Diskriminerte? Ikke inkluderte?"

Jammen dette gjøres da kontinuerlig? Forskere, journalister og poltikere leter og teoretiserer over årsakene til at mange finner seg hjemme i disse miljøene. Grunnene du nevner er noen av mange som trekkes frem. Da gjør #innvandrerkritikerne" det langt lettere for seg selv. De peker enten på evolusjonær utvikling eller på enkelte koranvers!

Kommentar #40

Thor Dag Halvorsen

9 innlegg  313 kommentarer

Hvor da?

Publisert over 8 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Jammen dette gjøres da kontinuerlig? Forskere, journalister og poltikere leter og teoretiserer over årsakene til at mange finner seg hjemme i disse miljøene.

Hvor leser du dette? Det hadde vært fint om du kunne henvise meg til noen kilder som belyser din påstand.  Hvor finner jeg f.eks. norsk materiale om dette fra norske forskere, journalister og politikere?

Det eneste jeg ser, er fordømmelse av disse gruppene - ingen anlyser, og ingen ønsker om dialog.

Kommentar #41

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Halvorsen:

"Hvor leser du dette? Det hadde vært fint om du kunne henvise meg til noen kilder som belyser din påstand. Hvor finner jeg f.eks. norsk materiale om dette fra norske forskere, journalister og politikere?"

Æelig talt Halvorsen, leser du ikke aviser? Fremveksten av høyreekstremisme blitr over alt satt i sammenheng med den økonomiske krisen og mennesker som faller utenfor. Det samme er tilfellet med alle de østeuropeiske bevegelsene som blir sett i lys av økonomiske kriser i øst-europa.

Kommentar #42

Thor Dag Halvorsen

9 innlegg  313 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Æelig talt Halvorsen, leser du ikke aviser? Fremveksten av høyreekstremisme blitr over alt satt i sammenheng med den økonomiske krisen og mennesker som faller utenfor. Det samme er tilfellet med alle de østeuropeiske bevegelsene som blir sett i lys av økonomiske kriser i øst-europa.

Jo, det er nettopp det jeg gjør. Leser aviser.

Og der ser jeg ikke dine analyser. Det nevnes sporadisk at en del skyldes arbeidsledighet og fattigdom, men jeg har aldri sett gruppene fremstil som ofre på samme måte som f.eks. muslimske ekstremistgrupper.

Jeg har også til gode å se analyser av hvordan innvandringen er med på å utvikle disse strømningene. Men siden du ser så mye av det, er det vel ingen problemer for deg å vise til en artikkel eller to som illustrerer det du sier? Hvor tas det til orde for dialog med rasister og grupper som jobbik og Gyllent Daggry?  Hvem snakker om at dette er mennesker som drives ut i radikalisme på grunn av hatet og diskrimineringen de opplever?

Kommentar #43

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Halvorsen:

"Hvor tas det til orde for dialog med rasister og grupper som jobbik og Gyllent Daggry? Hvem snakker om at dette er mennesker som drives ut i radikalisme på grunn av hatet og diskrimineringen de opplever?"

Dialog var et viktig virkemiddel i offensivene mot ungdom som var tiltrukket av nynazistiske miljøer i bl.a. Brumundal og Hokksund.

Kommentar #44

Shoaib Sultan

55 innlegg  566 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Thor Dag Halvorsen. Gå til den siterte teksten.
Hvem skrev dette?

"Raja er på villspor når han kaller ungdommer tilknyttet Islam Net for radikale"

"Slike holdninger (som Islam Nets) kan beskrives som konservative, pietistiske, eller arkaiske, men ikke radikale eller ekstremistiske."

Utvalget sier egentlig mer om den som klipper det ut enn hva som ble sagt i kronikken det er klippet ut av. Den interesserte leser kan selv lese kronikken i sin helhet her

Problemet med kritikken er at den er basert på at

1) IslamNet idag er det samme som vi så i 2010, og en foretilling,

2) At den er bygget på to løsrevne sitater, som får det til å virke som om at jeg var positiv til organisasjonen på det tidspunktet.

Begge deler er feil. 

Jeg var kritisk til organisasjonen da, og er blitt (enda) mer kritisk nå. 

Dette skyldes bl.a. at organisasjonen har utviklet seg i en retning jeg ikke synes er særlig bra. 

Men jeg synes det er interessant at enkelte ikke kan ha en diskusjon med meg om noe, uten at islam skal dras inn. Samtidig er det flere av de samme menneskene som vil klage over at muslimer ikke snakker om noe annet enn islam.  

Kommentar #45

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

Islamistiske terrorister dominerer - dessverre

Publisert over 8 år siden

 

Også høyredominert terror skal en selvfølgelig være obs på. Men det er ingen grunn til å tie om den mest dominerende terror i disse tider. Det er den terror som har sitt utspring hos tilhengere av ideologien / religionen islam.

Seinest i dag kom det melding om at sannsynligheten var tilstede for at en av terroristene ved kjøpesenteret i Nairobi - var en islamtilhenger og norsk statsborger.

Det er stor grunn til å etterlyse tiltak innenfor islam - tiltak som kan hindre / minske vold og drap i Allahs navn.

Kommentar #46

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Men -

Publisert over 8 år siden
Helge Evjen. Gå til den siterte teksten.
Også høyredominert terror skal en selvfølgelig være obs på. Men det er ingen grunn til å tie om den mest dominerende terror i disse tider. Det er den terror som har sitt utspring hos tilhengere av ideologien / religionen islam.

Nå handlet altså dette innlegget om høyreekstremisme og høyreekstrem terror.  Det må da kunne gå an å diskutere dette som et fenomen i seg selv.  Snakker man om pærer, så MÅ man ikke samtidig nødvendigvis også snakke om epler, selv om man mener at det finnes flere epler enn pærer i verden.

Kommentar #47

Liv-Mari Sæbø

0 innlegg  14 kommentarer

Knut Nygaard

Publisert over 8 år siden

Shoaib Sultan er for meg en avbalansert, reflektert og viktig bidragyter i dagens verdidebatt som er åpnet for at jeg og du og all oss andre kan møtes til diskutere våre meninger.

Men du er for meg en så negativ kraft i alle vendiger så finnes at jeg lurer på hvordan det er du ser på deg selv. Er du bedre enn alle andre? For du er sikkert ikke en frafallen.......

Verden går ikke fremover om vi ikke skal våge å se sannheten i øynene. Å det er sant det som Sultan skriver. Det blåser en høyre ekstrem vind over europa....... Men du ser sikkert ikke det du. For du har det tydeligvis veldig godt med deg selv der du er.........

Jeg er så stolt over min bestemor! Hun ble forvist fra ungdomshuset i bygda i tre måneder for at hun var så frekk at hun dansa på dansegulvet selv....... Dette står nedskrevet i ungdomshusets protokoller......

Finnes det et snev av kristndom i deg så bør tilgivelse, likhet for meneskeverd og IKKE fordømmelse være noe av de fremste verdiene du bør fremme.........

Men i dine argumenter er det et fiendebilde, mistenksomhet og vantro ovenofr andre menesker som gjelder. Å det er verdier som står så LANGT VEKK fra det Jesus snakka om som det er mulig å komme. For når alt kommer til alt så er vi ganske like om vi er gule, røde hvite eller blå..........

Å den den verden som var a min bestemor ble utestengt i tre måneder er for lengst forbi. Biskopene har anna å gjøre enn å engasjere seg i søndagåpne butikker.........

Takk Sultan for at du er så rolig og avbalansert i dine innlegg. Jeg blir lett både for overengasjert og sint!

 

 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere