Mads Tore Tengesdal

41

Større enighet på tvers av kristne trosretninger

Det er hyggelig å registrere at der blir større og større respekt og samarbeid på tvers av de forskjellige kristne trosretningene, noe blant annet OASE har medvirket til.

Publisert: 1. okt 2013

Jeg tror den utviklingen vi har sett i det siste med større respekt og samarbeid mellom de forskjellige kristne trosretningene bare vil øke fremover. Til og med ser vi en større forståelse mellom de tidligere så store motpolene; protestanter og katolikker. Samarbeidskonstellasjoner og fusjoner er også økende blant de kristne menighetene i Norge.

 

Hele grunnlaget for kristendommen er Jesus og de som er enige om dette bør samarbeide og være trossøsken. Alt annet er egentlig absurd og imot kristen tro. Til og med ortodokse har Jesu lære og vi er alle sammen Jesu disipler.

 

Øket forståelsen for andre kulturer og andre måter å tenke på gjør nok også sitt til at vi kommer nærmere hverandre. Alle kristne er syndere på samme måte som ikke-kristne og nettopp derfor trenger vi Guds nåde og Guds ufattelig store kjærlighet til oss. Den som vil ta imot får muligheten til et liv i Ånden i nærhet til Gud og dessuten et evig liv på kjøpet.

 

Heldigvis finnes der ikke ekte og falske kristne. Der finnes ikke et sted i Bibelen som omtaler falske kristne. Men der finnes falske profeter, apostler og disipler. Disse gir seg ut for å være kristne men er det ikke. De er satans tjenere som skaper seg om til tjenere for sannheten og rettferdigheten. Dette er alvorlige ord, men beskrives nokså klart i2. Kor 11:12-15 «Men det jeg har gjort hittil, vil jeg fortsatt gjøre. For noen vil gjerne ha skryt for at de er slik som jeg, men den muligheten skal jeg avskjære dem fra. Disse er falske apostler, troløse arbeidere som opptrer som om de var Kristi apostler. Det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg om til en lysets engel. Og da er det ikke rart at hans tjenere skaper seg om til tjenere for rettferdigheten. Men til slutt skal de få lønn etter sine gjerninger».

 

Alle som tror på Jesus er kristne, verken mer eller mindre. Vi som tror på Jesus er alle i samme båt og hvorfor skulle vi da ikke samarbeide og respektere hverandre? Ut fra kjærlighetsbudet ville jo det være et alvorlig brudd på kristendommens fundament.

 

Når vi tror på Jesus åpnes der opp en ny verden for oss hvor vi får Den Hellige Ånd i gave. Vår ånd blir med andre ord helliget. Dette betyr ikke at vi umiddelbart blir en ny person, men vi får et annet perspektiv på livet og får muligheten til en konstant opplæring og liv i Ånden alt etter den tro Gud har gitt oss.

 

Så har vi ikke minst Guds Ord som er felles for alle kristne trosretninger selv om Bibelen er litt forskjellig sammensatt. Bibelen er det som forener oss og det som også bygger oss opp individuelt i troen. Den gir oss oppskriften til stadig forbedring og tilnærming til Jesus slik at vi kan bli mer lik Ham og virkelig få Ham inn i vårt hjerte. Dette er sann og god kristendom som alle kristne kan enes om.

Kommentar #1

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Heldigvis og hvis fru

Publisert nesten 8 år siden

Mads Tore Tengesdal: Heldigvis finnes der ikke ekte og falske kristne. Der finnes ikke et sted i Bibelen som omtaler falske kristne.
______________________________________

Du har for så vidt rett i det, Bibelen bruker andre ord, kanskje er det oversetternes ordvalg det kommer an på? Løgnaktige hyklere er brukt om de som er falt fra troen og holder seg til demoners lære som vil føre vill (1.Tim.4.1-2) I Mark.7.6-8 kommer Jesus med en kraftsalve mot disse som ærer Jesus med leppene, mens deres hjerte er langt borte fra ham. - v8:Dere har forlatt Guds bud, men holder fast på menneskers overlevering.»

Gal.2.13 forteller om noen jødekristne som hyklet så kraftig at selv Barnabas ble revet med i hykleriene deres. (Det heter seg visst at Gud folk forfører Herrens folk, 1.Sam.2.24) Barnabas: Apg.4.36, 14.12)

Og vi har et bibelsted som formaner oss til å unngå vrangære som sier at oppstandelsen allerede er skjedd. Det er særdeles viktig. (2.Tim.2.16-18, 1.Kor.15.13,17-19) Oppstandelsen er viktig å tro på, 1.Kor.15.22-26, 52.

1.Kor.1.20 -21 etterlyser verdens kloke hoder og etterspør hvorfor ingen forkynner Guds visdom, men dårskap. Så det er på det rene at kristne ikke sprer den helt sanne lære, men dårskap om Guds ord. Ved dette kommer 2.Pet.1.20-22 i tillegg:Men dere må framfor alt vite at en ikke kan tyde noe profetord i Skriften på egen hånd. For aldri ble noen profeti båret fram fordi et menneske ville det, men drevet av Den hellige ånd talte mennesker ord fra Gud.

Det er innlysende at vi fortsatt må vente på De Hellige Guds menn, drevet av DHÅ for å få ektheten frem. I mens kan vi jo lytte til mere dårskap?

Kommentar #2

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Alle som tror på Jesus er kristne, verken mer eller mindre. Vi som tror på Jesus er alle i samme båt og hvorfor skulle vi da ikke samarbeide og respektere hverandre? Ut fra kjærlighetsbudet ville jo det være et alvorlig brudd på kristendommens fundament.

Stort sett lever nok kristne i "fred og harmoni" med hverandre, der man aksepterer forskjellene. Det er nok bare her på VD, at noen ikke helt kan leve med at folk er i ulike trossamfunn og menigheter. Egentlig en litt merkelig greie :-D

Kommentar #3

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Stort sett lever nok kristne i "fred og harmoni" med hverandre, der man aksepterer forskjellene. Det er nok bare her på VD, at noen ikke helt kan leve med at folk er i ulike trossamfunn og menigheter.

Ja, jeg tror du har helt rett i det Anne. Den virkelige verden er nok heldigvis mye bedre i så måte :-)

Kommentar #4

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Bibelen bruker andre ord, kanskje er det oversetternes ordvalg det kommer an på? Løgnaktige hyklere er brukt om de som er falt fra troen og holder seg til demoners lære som vil føre vill (1.Tim.4.1-2) I Mark.7.6-8 kommer Jesus med en kraftsalve mot disse som ærer Jesus med leppene, mens deres hjerte er langt borte fra ham

Ja, forstår hva du mener. Men samtidig tror jeg faktisk at det ikke er ordvalget som er poenget her, men at de som "er falt fra troen" og "ærer Jesus med leppene" ikke er kristne, men underlagt satans tjeneste - at de altså aktivt motarbeider Gud.

Basert på dette mener jeg at der ikke finnes noen falske kristne. Man kan ha falske profeter, apostler og disipler og falsk lære (vranglære) men ikke falske kristne, i forståelsen av at noen er gode og andre mindre gode kristne. Jeg mener at det kun er hjertetroen på Jesus det kommer an på og har man Jesus i hjertet er man en kristen.

Kommentar #5

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Men samtidig tror jeg faktisk at det ikke er ordvalget som er poenget her, men at de som "er falt fra troen" og "ærer Jesus med leppene" ikke er kristne, men underlagt satans tjeneste - at de altså aktivt motarbeider Gud.

Det går fint an å være kristen, og allikevel "aktivt motarbeide Gud": "Fordømmelsens tjeneste".

Kommentar #6

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

De første kristne

Publisert nesten 8 år siden

Mads Tore Tengesdal:

Men samtidig tror jeg faktisk at det ikke er ordvalget som er poenget her, men at de som "er falt fra troen" og "ærer Jesus med leppene" ikke er kristne, men underlagt satans tjeneste - at de altså aktivt motarbeider Gud.
_______________________________________

Ja, jeg er ikke helt uenig med deg i dette. Forøvrig må vi være klar over at første gang ordet "kristen" forekommer i Bibelen skjer i Antiokia (Tyrkia) på samme tid som profeten Agabos sto frem og varslet ved Ånden om en stor hungersnød som skulle ramme hele verden. (Apg.11.25-28)

Litt vanskelig å tidfeste denne hendelsen hvis en ikke skal la den stå uoppfylt enda?

Kommentar #7

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Det går fint an å være kristen, og allikevel "aktivt motarbeide Gud": "Fordømmelsens tjeneste".

Jo, men er man da virkelig en kristen pr definisjon?

Og har man da noen rett til å kalle seg en kristen?

Man blir jo ikke en kristen av å gå i kirken hver søndag eller å skrive "kristent" her på VD.

Ordet kristen betyr «tilhører Kristus» eller «av Kristus», og hvordan kan en som aktivt motarbeider Gud i fordømmelsens tjeneste tilhøre Kristus eller være av Kristus?

Kommentar #8

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Ordet kristen betyr «tilhører Kristus» eller «av Kristus», og hvordan kan en som aktivt motarbeider Gud i fordømmelsens tjeneste tilhøre Kristus eller være av Kristus?

Du er streng, altså! :-D

Jeg tror frelsen er uanhengig av det vi gjør (eller ikke gjør). Og jeg tror heller ikke det er noen som kaller seg kristne, som motarbeider Gud med vilje.

Men jeg tror at dersom man (tror man) kjenner Gud, så er man også preget av det. Og sånt merkes ikke på antall setninger med "Gud og Jesus" man skriver, men på holdninger :-) (og da ikke holdninger i forhold til "synd" :-D)

Kommentar #9

Amina Delacruz

0 innlegg  381 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Man blir jo ikke en kristen av å gå i kirken hver søndag

Men det hjelper vel ?  ;) 

Jeg mener man horer Gudsordet , mottar Kommunion osv. oppholder seg i kristenmiljo , slik tar man det ogsaa med seg ut i fra kirken og inn i hverdagen igjen.

Kommentar #10

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Amina Delacruz. Gå til den siterte teksten.
Men det hjelper vel ? ;)

Det hjelper mye !!!

Men jeg mente at man ikke blir en kristen kun ved å gå i kirken hver søndag :-)

Kommentar #11

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Du er streng, altså! :-D

Både streng og snill altså! :-)

Jeg er egentlig veldig snill, men i møte med enkelte vrang- og vriompeiser kommer også den strenge siden frem ...

Men det er alltid best å kunne ha litt forskjellig meninger og utveksle synspunkter med andre snille mennesker. Da kan man bygge opp hverandre både i troen og livet ellers.

Ha en kjempesnill kveld Anne :-)

Kommentar #12

Amina Delacruz

0 innlegg  381 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Men jeg mente at man ikke blir en kristen kun ved å gå i kirken hver søndag :-)

Det er nok sant 

Jeg var bare litt ertelysten :)  

Det er jo gledelig at vi naermer hverandre, og faar til ting felles og at vi kan respektere hverandres forstaalese 

Jeg er saa heldig at jeg i tillegg til ting som skjer i vaar KK , vaere med i en Luthersk bibelgruppe og noen ganger i koret dems ogsaa 

Jeg fikk for en tid siden ett blad i kirka mi i New Jeresey og men dessvere husker jeg ikke ordrett hva det ble skrevet fra The Pastordesk men fritt fra hukommelsen 

Men det var noe om en mann som skrev inn og lurte paa om det var like greit aa slutte aa gaa i kirken naa hadde hatt gaatt i mange mange aar  ca 3000 til messer og hort like mange prekner og lesninger , han husket jo ikke tingene saerelig lenge uansett  ( ikke at han levde oaa kanten av noe men ..) 

De fikk uventet svar av en gift mann som sa noe som at , syntes du jeg burde reise hjemfra fra min kone  jeg har faatt tusenvis av  naeringsrike maaltiderav min kone og men jeg  husker ikke menyen og vet ikke all naeringen i det jeg har spist men jeg har vaert frisk og er sunn  Nei jeg syntes du skal forsette aa gaa til messe fordi du har faatt naering selv om du ikke har vaert like bevist det og selv om du ikke husker ting ordrett .

Jeg husker ikke ordrett jeg eller men essensen har festet seg hos meg  :) 

Kommentar #13

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Amina Delacruz. Gå til den siterte teksten.
Det er jo gledelig at vi naermer hverandre, og faar til ting felles og at vi kan respektere hverandres forstaalese

Ja, jeg (og de fleste andre her inne) er nok i utgangspunktet nokså greie og medgjørlige mennesker som er ute etter å lære litt av hverandre i respekt til hverandre. Vi er samtidig alle litt forskjellige og det skal vi også være i kristen sammenheng for å kunne utfylle hverandre "som forskjellige deler av Kristi kropp".

Kommentar #14

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Amina Delacruz. Gå til den siterte teksten.
Nei jeg syntes du skal forsette aa gaa til messe fordi du har faatt naering selv om du ikke har vaert like bevist det og selv om du ikke husker ting ordrett

Artig "bilde" :-) Men jeg er litt enig med "innskriveren". Jeg tror egentlig fellesskapet er viktigere enn å få høre det man allerede vet. Og i grunnen så er det akkurat det vi kristne holder på med: Vi forteller hverandre det vi allerede vet :-D Hva vi da gjør med all den "infoen", må vel være det viktigste.

 

Kommentar #15

Amina Delacruz

0 innlegg  381 kommentarer

Gakk ut aa gjor likesaa!

Publisert nesten 8 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Artig "bilde" :-) Men jeg er litt enig med "innskriveren". Jeg tror egentlig fellesskapet er viktigere enn å få høre det man allerede vet. Og i grunnen så er det akkurat det vi kristne holder på med: Vi forteller hverandre det vi allerede vet :-D Hva vi da gjør med all den "infoen", må vel være det viktigste.

Det er jeg enig det maa taes med ut av kirka, og det tror jeg nok de fleste av oss gjor :) iallfall haaper jeg jo det da og liker aa tro det, iallfall gjor jeg mitt beste selv om det nok hender at jeg traar litt feil her og der

Jeg tror noe av greia var det at han innskriveren ikke var klar over at det ogsaa ga naering aa gaa aa hore paa , man faar vel kansje noe input selv om man ikke husker det ordrett 


dumt jeg ikke finner igjen det arket for det sto saa mye bedre paa det  

Det var bare egentlig litt utenfor tema i traaden kansje :) 

Jeg liker naar presten sier   "Gakk ut aa gjor likesaa jeg da "  :)  

Kommentar #16

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Heldigvis finnes der ikke ekte og falske kristne. Der finnes ikke et sted i Bibelen som omtaler falske kristne. Men der finnes falske profeter, apostler og disipler. Disse gir seg ut for å være kristne men er det ikke. De er satans tjenere som skaper seg om til tjenere for sannheten og rettferdigheten. Dette er alvorlige ord, men beskrives nokså klart i2. Kor 11:12-15 «Men det jeg har gjort hittil, vil jeg fortsatt gjøre. For noen vil gjerne ha skryt for at de er slik som jeg, men den muligheten skal jeg avskjære dem fra. Disse er falske apostler, troløse arbeidere som opptrer som om de var Kristi apostler. Det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg om til en lysets engel. Og da er det ikke rart at hans tjenere skaper seg om til tjenere for rettferdigheten. Men til slutt skal de få lønn etter sine gjerninger».

Hei Mads

Det er viktig for oss troende å forenes i ett og i samme ånd, men det må ikke bli en forenelse blant trosrettningene hvis det bryter med Guds ord.

Nå det gjelder din påstand om at det ikke finnes falsk kristne, så vil jeg si meg sterkt uenig i dette. vi kan ta lignelsen om såkornet som forteller oss om akkurat det med falske kristne.

Bibelen forklarer oss i lignelsen om såmannen MARK 4,3,20, at når ordet blir sådd så er det ikke alt som blir sådd i god jord. Noe havner ved veien, og satan kommer og river det bort med en gang. Disse ser vi ikke noe mer til. Noe blir sådd på steingrunn, disse menneskene har ikke rot i seg, og tar anstøt så snart de møter prøvelser. Og noe blir sådd blant torner, og blir kvalt av bekymringer og onde begjær. Disse to gruppene er det som utgjør problemet. For dagens menigheter innser ikke at de eksisterer. De tror at enten så avviser mennesker Guds ord, eller så tar de imot fullt og helt og blir som det såkornet som falt i god jord og bar frukt. Derfor gjør man alt for å holde disse inne i menigheten, selv om de forlengst er frafalne i hjertet. Resultatet er falsk trygghet til de falske kristne, og en menighet som sakte men sikkert dør åndelig.

For hver den som gjør ondt hater lyset og kommer ikke til lyset forat HANS GJERNINGER  IKKE SKAL BLI REFSET En falsk kristen omvender seg ikke, Han prøver kanskje å være snill og grei og følge Guds bud, men han elsker fremdeles synden høyere enn han elsker Gud, og han vil falle tilbake i synden. Han tenker at det er ikke så nøye, Gud tilgir likevel. Han forsøker å misbruke den nåden som Gud gav sin eneste sønn for å sette i stand for oss. Selvsagt kan ekte kristne også falle i synd, men en ekte kristen hater også synden han faller i, og ser til å reise seg opp og komme seg derifra så fort som mulig, og det er den forskjellen når man vandre i lyset kontra mørket.en falsk kristen hater lyset.

Hav tror du skjer hvis noen skulle komme i skade ved å komme borti lysbryteren,Det vil oppstå en konflikt, De som da hater lyset vil da også hate den som søket lyset, og er i lyset. Mange hater gjerne meg, like mye som man hater enhver annen som ikke respektere deres lysky lunkenhet, Det er disse som er det verste kristen frfølgere. De mener gjerne at de er ekte kristne og de har de et slags kall fra Gud og bringe oss fantatikere til vår taushet, men i den rette tid så vil det bli åpenbart hvem so er de ekte lristne, og hvem som er falske. la oss be og håpe om at disse falske kristne ikke forsurner hele deigen i den menighet de befinner seg i.

SÅ EN FALSKEHT AV KRISTNE VIL DET FINNES I BLANT OSS. DET ER MANGE LIGNELSER SOM OMHANDLER FALSKE KRISTNE.

MVH

Rune

Kommentar #17

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Amina Delacruz. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror noe av greia var det at han innskriveren ikke var klar over at det ogsaa ga naering aa gaa aa hore paa , man faar vel kansje noe input selv om man ikke husker det ordrett

Han er kanskje litt som meg at han har fått seg en "overdose" :-D Jeg klarte hvertfall å kjenne meg igjen i det. Jeg tror på å ta til seg næring, men jeg finner det egentlig mest "oppbyggelig" å samtale med andre og ikke sitte som "passiv" tilhører. Det er ikke fordi jeg er spesielt pratsom, men fordi jeg mener det er bra å få "luftet" det man får "fra oven" i sin daglige vandring.

Jeg hører på forkynnelse, men for øyeblikket finner jeg det gørrkjedelig :-D Og så tenker jeg at "kilden til liv" er i oss, som han sa, Mesteren sjølv :-D Synd for de som liker å "forkynne" da, for jeg tror det er mange av oss som har funnet ut at vi kan lese og lære på egenhånd :-D

Kommentar #18

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Synd for de som liker å "forkynne" da, for jeg tror det er mange av oss som har funnet ut at vi kan lese og lære på egenhånd

Her tror jeg faktisk at du har et godt poeng (godt poeng = jeg er enig) :-)

Jeg har mye mer tro på de små husmenighetene og de gode samtalene blant kristne istedenfor å høre på forkynnere generelt. Selvsagt er der noen unntak av gode forkynnere som kan inspirere og gi oss noe gode input på veien, men individuell læring har sine fordeler.

Kommentar #19

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Jeg har mye mer tro på de små husmenighetene og de gode samtalene blant kristne istedenfor å høre på forkynnere generelt. Selvsagt er der noen unntak av gode forkynnere som kan inspirere og gi oss noe gode input på veien, men individuell læring har sine fordeler.

Anbefaler denne: http://byggemennesker.blogspot.no/

Han har også gitt ut en bok, som sikkert er verdt å lese :-)

 

Kommentar #20

Amina Delacruz

0 innlegg  381 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Han er kanskje litt som meg at han har fått seg en "overdose" :-D Jeg klarte hvertfall å kjenne meg igjen i det. Jeg tror på å ta til seg næring, men jeg finner det egentlig mest "oppbyggelig" å samtale med andre og ikke sitte som "passiv" tilhører

Alt til sitt bruk :) 

Jeg finner det ogsaa oppbyggelig aa samtale med andre vel saa gjerne som en hoytidsstemt messe, stille bonn og meditasjon. 
Kansje mest av alt foler jeg nok at folk som har tatt med seg evangeliet ut og som lever etter hva de sier er det som tiltaler meg mest. Saann faar jeg virklig lyst aa vaere ogsaa
 Det er lett aa faa overdoser, naar en har med bibelsprengte aa gjore som paa topp har hele sannheten og gjerne leker dorvokter for himmelriket. 
I stedet for aa samle oss saa sprer og splitter de oss 
 

Kommentar #21

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Heldigvis finnes der ikke ekte og falske kristne. Der finnes ikke et sted i Bibelen som omtaler falske kristne.

 

Falske kristne må vel være de som mener de er kristne, men ikke er det?

Åp 3,17-19 Fordi du sier: "Jeg er rik, har fått overflod og har ikke behov for noe," og ikke vet at du er elendig, ynkelig, fattig, blind og naken,

18 så råder Jeg deg til å kjøpe gull av Meg, gull renset i ild, så du kan bli rik, og hvite klær, så du kan være påkledt, så din nakenhets skam ikke skal bli avslørt, og øyensalve til å salve øynene dine med, så du kan se.

19 Alle dem Jeg elsker, dem refser og tukter Jeg. Vær derfor nidkjær og omvend deg!

Kommentar #22

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Amina Delacruz. Gå til den siterte teksten.
Det er lett aa faa overdoser, naar en har med bibelsprengte aa gjore som paa topp har hele sannheten og gjerne leker dorvokter for himmelriket.
I stedet for aa samle oss saa sprer og splitter de oss

I mitt "overdose tilfelle" er det nok jeg som har vært "bibelsprengt" :-D Men jeg takker også nei til forkynnelse som sår tvil og splittelse.

Jeg har mine meninger og tolkninger. Sikkert mange som er uenig. Men so be it. Jeg tror selvstendlig, lærer (og feiler) selv og spør ikke lenger andre hva jeg skal tro og mene. Jeg tror på kristne fellesskap, men jeg tror at det å lære å kjenne Gud, er noe man må gjøre på egenhånd. Og da heller backe hverandre opp, heller enn å så tvil :-)

Jeg synes det er fint at folk tror på Gud og søker Ham jeg. Samme for meg hvordan de gjør det. Dersom Gud finnes, så finner vi Ham. Det står skrevet :-D

Kommentar #23

Amina Delacruz

0 innlegg  381 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Jeg synes det er fint at folk tror på Gud og søker Ham jeg. Samme for meg hvordan de gjør det. Dersom Gud finnes, så finner vi Ham. Det står skrevet :-D

Samme her :) 

Kommentar #24

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Ja, hvordan gjør de det?

Publisert nesten 8 år siden

Anne Jensen:

Jeg synes det er fint at folk tror på Gud og søker Ham jeg. Samme for meg hvordan de gjør det. Dersom Gud finnes, så finner vi Ham. Det står skrevet :-D
__________________________________________________

Dersom vi leser Bibelen på en slik måte at den skulle tale direkte til oss, får vi frem mye rart. Det som blir for rart velger folk derfor bort, og vil ha det som klør i øret (2.Tim.4.3) Det som høres bra ut velges derfor ut, og det som ikke høres så bra ut, velges derfor bort og gjelder ikke.

Det du nevner ovenfor i sitatet finner du igjen i 5.Mos.4.29, men har en videre sammenheng som ikke tilhører vår tid om vi tar med mer enn bare det ene verset:

24 For Herren din Gud er en fortærende ild, en nidkjær Gud.
    25 Du skal få barn og barnebarn og bo lenge i landet. Men dersom dere gjør noe så ødeleggende som å lage gudebilder i noen skikkelse, gjør det som er ondt i Herren din Guds øyne og gjør ham rasende, 26 tar jeg i dag himmel og jord til vitne på at dere snart vil bli utryddet av det landet dere skal legge under dere når dere går over Jordan. Dere får ikke leve lenge der, men skal gå helt til grunne. 27 Herren vil spre dere blant folkene. En liten rest vil bli igjen blant folkeslagene dit Herren fører dere bort. 28 Der kommer dere til å dyrke guder som er laget av menneskehender, stokk og stein som verken kan se eller høre, spise eller lukte. 29 Men dersom dere søker Herren din Gud der, skal du finne ham når du søker ham av hele ditt hjerte og hele din sjel.
   
30 I din nød, når alt dette rammer deg i dager som kom mer, skal du vende om til Herren din Gud og lytte til hans røst. 31 For Herren din Gud er en barmhjertig Gud. Han slipper deg ikke og ødelegger deg ikke. Han glemmer ikke den pakten som han sluttet med dine fedre, og som han bekreftet med ed.

Må alle gjøre dette trixet for å mane ham fram?

Ps Det står at de finner ham der de dyrker stokk og stein; dersom dere søker Gud der, skal du finne ham.

Kommentar #25

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Dersom vi leser Bibelen på en slik måte at den skulle tale direkte til oss, får vi frem mye rart. Det som blir for rart velger folk derfor bort, og vil ha det som klør i øret (2.Tim.4.3) Det som høres bra ut velges derfor ut, og det som ikke høres så bra ut, velges derfor bort og gjelder ikke.

Det du nevner ovenfor i sitatet finner du igjen i 5.Mos.4.29, men har en videre sammenheng som ikke tilhører vår tid om vi tar med mer enn bare det ene verset:

Jeg tenkte mer på noe så enkelt som "let og dere skal finne" :-) Det står nok i NT et sted.

Uansett så tror jeg det er greit (og viktig) å plukke ut det man ikke forstår, hvertfall så lenge man gjør store deler av kristenlivet til en "opplysningsplikt" overfor andre om "hva som står skrevet".

For det viser seg, gang på gang, at folk forstår ikke det de leser. Vi forstår ikke bibelen, uten at det hindrer enkelte i å komme med "teologiske utredninger". Og sånt blir det kaos av. Og sånn sår man også tvil.

Jeg forholder meg til det mål av tro som Gud har gitt meg, og holder meg dermed unna store deler av bibelen, inntil jeg evt forstår:-D Da har jeg endt opp med en ærlig tro, som ikke går på bekostning av min samvittighet :-)

Tro handler om åpenbaring. Tror jeg :-D

Kommentar #26

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Takk for linken Anne. Faktisk en ganske så interessant blogg og den fristet til mer lesning senere.

Kommentar #27

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Falske kristne må vel være de som mener de er kristne, men ikke er det?

Takker for at du tilsynelatende har forstått mitt poeng :-)

Når noen mener at de er kristne men ikke er det, vil jeg logisk sett mene at de dermed ikke er kristne, altså ikke-kristne. Og videre mener jeg dermed at kristne (som altså er kristne) hverken kan være rette eller falske, men bare - ja, rett og slett kristne med Jesus i hjertet.

Tog du an ... ?

Kommentar #28

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Da må du lete mer, så finner du ham ;-)

Publisert nesten 8 år siden

Anne Jensen:

Jeg tenkte mer på noe så enkelt som "let og dere skal finne" :-) Det står nok i NT et sted.

Uansett så tror jeg det er greit (og viktig) å plukke ut det man ikke forstår, hvertfall så lenge man gjør store deler av kristenlivet til en "opplysningsplikt" overfor andre om "hva som står skrevet".
____________________________________________________________

Ja, det står noe om at en forstår bare stykkevis og delt, men dette blir for mye stykkevis i en tid da Bibelen ligger åpent for alle på nettet med stikkordregister og hele pakka. Det er bare et lite trykk til full forståelse og en utfordring til hjernetrim om hvordan skriften er satt sammen.

Hvis man plukker ut det som er vanskelig, blir Bibelen enda mer håpløs en den er fra utgivelsen, og da klør det bare mer og mer i øret og en får en forståelse som ingen er tjent med... unntatt de som faller fra av dette og begynner å tilbe stokk og stein... de vil finne Gud om de søker ham der mens de ligger under. Så da har nok Gud en plan allikevel!;-) Ellers ville ingen kunne finne ham... he he

Det står at han kommer i fra Teman (Hab.3.3), men det er litt for tidlig for frafallet enda.

I Rom.10. 20 står det slik:

           Og Jesaja går så langt at han sier:
           Jeg ble funnet
           av dem som ikke søkte meg,
           og åpenbarte meg
           for dem som ikke spurte etter meg. (Jes.65.1)

En behøver ikke lete, han kommer frem av seg selv når tiden er inne for det. (Etter frafallet)

Kommentar #29

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Ja, det står noe om at en forstår bare stykkevis og delt, men dette blir for mye stykkevis i en tid da Bibelen ligger åpent for alle på nettet med stikkordregister og hele pakka. Det er bare et lite trykk til full forståelse og en utfordring til hjernetrim om hvordan skriften er satt sammen.

Jeg tror det er nok å tro på Jesus jeg. Uten at det klør i øret :-D (Men klør sikkert I fingrene til enkelte :-D)

Kommentar #30

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Ja, det er bra

Publisert nesten 8 år siden

Anne Jensen:

Jeg tror det er nok å tro på Jesus jeg. Uten at det klør i øret :-D (Men klør sikkert ikke fingrene til enkelte :-D)
__________________________________________

Jeg la til litt mer etter at jeg postet i de to siste kommentarene mine, kom på det er Gud som finner deg og ikke omvent, en naturlig årsak av tornebusken, (Mark.12.26) men de utvalgte skal søke og finne ham i tornebusken. Eller de utvalgte er ikke klar over at det er dem selv.

Kommentar #31

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Jeg la til litt mer etter at jeg postet i de to siste kommentarene mine, kom på det er Gud som finner deg og ikke omvent, en naturlig årsak av tornebusken, (Mark.12.26) men de utvalgte skal søke og finne ham i tornebusken.

Det gjenstår å se :-D Vi får satse på at hver og en av oss finner Gud, eller "blir funnet", helt uten "hjelp" fra "hobbyteologer" og andre.

Kommentar #32

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Gud kommer ut av mørket fordi det var han som skapte lyset...

Publisert nesten 8 år siden

Anne Jensen:

Det gjenstår å se :-D Vi får satse på at hver og en av oss finner Gud, eller "blir funnet", helt uten "hjelp" fra "hobbyteologer" og andre.
________________________________________________

Så lenge Bibelen er sann behøver en hverken teologer eller hobbyteologer! ;-) En gjør bare som du var inne på... let så skal du finne... og så søker man i søkordregisteret, og vips så finner en ut alt om Gud. Lykke til!

Kommentar #33

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

 

Ja, den tok jeg :-)

 

Det som er viktig for oss er hvem er da en kristne?

Og spørsmålet må da gå til meg selv, kan jeg være en kristne slik jeg er.

Og for min del så kan jeg ikke komme fram for Jesus og vise til mitt gode Guds liv!

Nei helle tvert imot.

Da mener jeg det liv som jeg har med Jesus i mitt bønneliv, der alt ligger nakent å åpenbart for hans åsyn, han som vet alt om meg, han som kjenner miner tanker og mitt hjerte bedre enn meg selv.

Kommentar #34

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Det som er viktig for oss er hvem er da en kristne?

Og spørsmålet må da gå til meg selv, kan jeg være en kristne slik jeg er.

Og for min del så kan jeg ikke komme fram for Jesus og vise til mitt gode Guds liv!

Nei helle tvert imot.

Da mener jeg det liv som jeg har med Jesus i mitt bønneliv, der alt ligger nakent å åpenbart for hans åsyn, han som vet alt om meg, han som kjenner miner tanker og mitt hjerte bedre enn meg selv.

Godt at vi er enige om dette :-)

Så til litt av mitt poeng, som jeg prøver å formidle her inne på VD (om noen vil lytte):

Du skriver "Det som er viktig for oss er hvem er da en kristne? Og spørsmålet må da gå til meg selv, kan jeg være en kristne slik jeg er". Nemlig, der er bare en ting som teller og det er at vi selv har et individuelt forhold til Gud som en kristen. Hva andre har i sitt hjerte er det kun Gud som vet og er fullstendig urelevant for oss andre, selv om vi "ser" og analyserer vedkommendes synder aldri så mye. Vi har rett og slett nok med oss selv og våre egne synder og vårt liv med Herren. Og så er det vår oppgave å presentere evangeliet til andre uten å være fordømmende og irettesettende, kun være en god nestekjærlig kristen i vår oppførsel - så langt vi strekker til.

Kommentar #35

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Hei Mads

Enig med mye av det du sier i din siste kommentar. Men jeg ønsker å ta fram et eksempel. Hvis du ser en bror leve i synd. No sier jeg ikke snuble i synden, for det gjør vi alle. Men å leve i synd er å leve i mørket. Hva gjør du. Punkt 1  Du ignonere dette og håper det går bra med Han  punkt to du påminner han om Guds ord. Hva er klærlighet i dette tilfelle blant søsken? Er det ikke å bry seg. Eller er det å bry seg. Dette er relevant for vi søsken skal hjelpe hverandre.  Paulus sier det er bedre å være to en en. For hvis den ene faller kan andre hjelpe han opp. Og da tenker jeg på oppmuntring og formaning og bønn.Dette er kjærlighet. Det å ikke bry seg er likegyldighet. Det som man ofte er redd for i slike sammenhenger er at man er redd for å dømme andre. Og det er ikke det det dreier seg om. Det dreier seg om nåde i vår svakhet.og vi er alle lemmer på Kristi kropp. Og er det da ikke viktig å hjelpe et lemm hvis det er sykt?? Her må man forstå kjærlighetens kraft og virke i Kristus. Men hvem vil bli avslørt av lyset. Jo det er de som villig motar formanelsen i ånden. Og den som forvarer seg kjemper i kjødets kraft kan du se dette?

Mvh

Rune

Kommentar #36

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Men jeg ønsker å ta fram et eksempel.

Jeg er ikke interessert i noen monolog med deg. Du vrir deg unna enhver korrigering og innspill som vi andre kommer med basert på sannheten i Guds Ord og du ønsker ingen dialog.

Du bidrar til at mennesker kommer bort fra Jesus med dine skriverier her på VD og slike skal vi holde oss borte fra i følge Guds Ord.

Kommentar #37

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Nok av eksempler

Publisert nesten 8 år siden

Rune: Men jeg ønsker å ta fram et eksempel. Hvis du ser en bror leve i synd.
_____________________________________________________

Jeg er enig med Mads Tore her Rune, det er nok av eksempler som ikke vedgår temaet, og vi vil ikke komme i pososjon til disse brødrene som du nevner engang. (Matt.12.49-50)

Kommentar #38

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Hei Mads 

Jeg skjønner at disse spøtsmålene jeg kon med blir et dillema for deg.Det å fronte sannheten er ikke like enkelt.

Ha en fin dag videre:)

Mvh

Rune

Kommentar #39

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Sant

Publisert nesten 8 år siden

Rune: Det å fronte sannheten er ikke like enkelt.
__________________________________________

Det opplever jeg som taushet på mine kommentarer. Problemet ligger i forståelsen av skriftene og hvem de er skrevet til. (1.Mos.5.1)

Kommentar #40

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
og slike skal vi holde oss borte fra i følge Guds Ord.

Vi kan jo prøve å "overgi de til Satan" (1.Tim.1.20) :-D (en av grunnene til at jeg er en "cherry-picker"...) :-D

Kommentar #41

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Veien?

Publisert nesten 8 år siden

Anne Jensen:

Vi kan jo prøve å "overgi de til Satan"
_______________________________________

Den gamle slange? Åp.12.9

1.Mos.49.17; Dan skal være en slange på veien... (sannheten og veien)

Dan betyr forresten "han som dømmer" (heb.)

Ordlyden i 1.Mos.49.17: han som dømmer" skal være en slange på veien...

(Joh.5.27: og han har gitt ham makt til å holde dom, fordi han er en menneskesønn)

 

Kommentar #42

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Jeg skjønner at disse spøtsmålene jeg kon med blir et dillema for deg.Det å fronte sannheten er ikke like enkelt.

Dette svaret sier mye om din form for kommunikasjon.

Jeg svarer ut fra dine skriftlige innlegg og kommentarer her på VD, mens du insinuerer/antyder i forhold til min person. Som jeg har nevnt tidligere kjenner vi ikke hverandre, så å dra inn personlige forhold er helt urelevant for diskusjonen.

Kommentar #43

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Vi kan jo prøve å "overgi de til Satan"

Ja, ikke sant :-)

Det har jeg faktisk opplevd i en Facebook gruppe for litt over et år siden; at en forkynner litt opp på vestlandet et sted overgav meg til satan for å bli tuktet av ham. Da er de relativt desperate og mangler argumenter. Men så langt går jeg dog ikke :-)

Kommentar #44

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Det har jeg faktisk opplevd i en Facebook gruppe for litt over et år siden; at en forkynner litt opp på vestlandet et sted overgav meg til satan for å bli tuktet av ham. Da er de relativt desperate og mangler argumenter. Men så langt går jeg dog ikke :-)

Ha ha! Den er brutal! :-D

 

Kommentar #45

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Hei Mads

Du blander kortene slik du tror hvordan de ligger , men tar du deg en titt på dine egne svar.så vil du se forskjell hvor negativ du er mot meg. En dårlig holdning kaller jeg dette. Men det er opp til deg hvordan du ønsker å mota budskapet:)

Ha en solrik dag Mads:)

Mvh

Rune

Kommentar #46

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Men det er opp til deg hvordan du ønsker å mota budskapet

Ja, du forventer vel at andre skal motta et budskap fra deg i ydmykhet. En slik holdning fungerer ikke.

Når du skriver "Jeg skjønner at disse spørsmålene jeg kommer med blir et dilemma for deg" antar du en personlig reaksjon hos meg som du overhode ikke har forutsetning for å mene noe om. Ingen av de spørsmålene eller kommentarene som du har kommet meg har vært noe dilemma for meg. Hvorfor i all verden skulle de det? Jeg er bunnsolid forankret i min kristne tro som heldigvis også er forankret i vanlig god sunn fornuft.

Kommentar #47

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Hei Mads

Da kunne du gjerne svare på dette. For dette har en sammenheng med det du mener er fordømmels forkynnelse. Og jeg mener at det driver ikke jeg med. Jeg formidler budskapet og påminner både meg selv og andre om det skrevne. Det har ingen ting med fordømmelse å gjøre. Men du ser dette i svart hvit.Det er også noen som forstår hva jeg skriver og mener her inne.derfor er også skille mellom enkelte kristne stor

Mvh

Rune

Mvh

Ru e

Kommentar #48

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Da kunne du gjerne svare på dette.

Hva er det egentlig du etterlyser? Eller er du bare ute etter å få mer oppmerksomhet?

Kommentar #49

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Hei Mads

God morgen:)Etterlyser svar i fra 35 i dette innlegget. 

Mvh

Rune

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere