Werner Skaug

63

Spørreundersøkelse til ikke troende

Håper flest mulig ikke troende kunne tenke seg å svare på denne undersøkelsen. Den er ikke rettet mot de kristne. Jeg ønsker å vite hvordan dere som ikke tror oppfatter selve budskapet om Jesus. Om vi som tror formidler dette på en riktig måte.

Publisert: 28. sep 2013

Slik jeg forstår kristne, så er Gud og budskapet om Jesus noe som tilhører de troende. De som ikke tror kan "bli medlem" i klubben om de vil. Så langt hvordan kristne forkynner sin tro. Men hvordan forstår du som ikke tror Bibelens budskap? Tenker du at du er like mye "en del av klubben" avhengig/uavhengig av hvordan kristne presenterer budskapet? Er Gud like mye Gud for deg som han er det for de kristne?

Ja, jeg forstår at de som ikke tror på Gud ser på Gud som en teori og ikke en sannhet. Det er altså ikke sannhetsgehalten i dette med Gud jeg er ute etter, men hvordan dere selv forstår budskapet om Jesus - evangeliet.

Kommentar #1

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Men hvordan forstår du som ikke tror Bibelens budskap?

"Bibelens buskap" er noe jeg ikke har noe forhold til i det hele tatt.

Tenker du at du er like mye "en del av klubben" avhengig/uavhengig av hvordan kristne presenterer budskapet?

Jeg er på ingen måte en del av klubben.

Er Gud like mye Gud for deg som han er det for de kristne?

Gud er for meg en absurd påstand, som fremstår mer og mer absurd desto mer man tenker på den.

Du henvender deg til "ikke troende", men med spørsmål som ikke har noen mening for denne gruppen, i hvertfall ikke for meg. Jeg føler at jeg har missforstått noe?

Kommentar #2

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Relativt klassisk budskap egentlig

Publisert rundt 8 år siden

Enten man ser på førkristne historier eller man leser Fantomet eller Harry Potter. På mange måter går det ut på mye av det samme. Det gode mot det onde, troen på at mennesket kan gjøre det riktige bare det tenker seg litt om å ser en sammenheng og en helhet eller i det minste litt av helheten som omgir en.

Som ikke-religiøs ser jeg ikke det unike i de religiøse skriftene, jeg ser dem faktisk som noe ganske så vanlig i mye av menneskers tankeforum. Det som kan hende skuffer mest når det kommer til religioner er vel de religiøse. Det i seg selv er god nok grunn til ikke å utforske religionene mer. 

Kommentar #3

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Du henvender deg til "ikke troende", men med spørsmål som ikke har noen mening for denne gruppen, i hvertfall ikke for meg. Jeg føler at jeg har missforstått noe?

Du har forstått riktig, Atle. Grunnen til undersøkelsen er fordi jeg vil forstå hvordan ikke troende tenker. Ikke hvordan kristne påstår at ikke troende tenker. Jeg vet de klassiske svarene på forhånd. Er fullt ut i stand til å forstå et virkelighetsbilde uten å ta Gud med i beregningen. Men vil høre hvordan folk setter ord på hvordan de oppfatter idéen Gud når de ikke tror, hvordan de oppfatter formidlingen av budskapet om Gud, osv. Takk for utfyllende svar!

:)

Kommentar #4

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.
Som ikke-religiøs ser jeg ikke det unike i de religiøse skriftene, jeg ser dem faktisk som noe ganske så vanlig i mye av menneskers tankeforum. Det som kan hende skuffer mest når det kommer til religioner er vel de religiøse. Det i seg selv er god nok grunn til ikke å utforske religionene mer.

Takk for utfyllende svar, Lars. Denne undersøkelsen er mitt lille prosjekt i antropologi. Hvordan våre indre univers tenker målt opp mot hverandre. Idéen Gud har ført til en kultur ned gjennom historien. Idéen om at det ikke finnes en Gud har gjort det samme. 

Ja, Gandhi sa noe av det samme: "Jeg liker deres Kristus. Men jeg liker ikke de kristne."

:)

Kommentar #5

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Jeg forstår egentlig ikke hvordan jeg skal eller kan svare.

1. Men hvordan forstår du som ikke tror Bibelens budskap?

Rent praktisk så er bibelens budskap sprikende. Det er noen perler der som jeg kan ha nytte av, men jeg bruker da min forstålese av teksten uten å se etter hva som egentlig mentes.

Jeg annerkjenner også at andre kan bruke bibelen i sin verdag og en del av sin moralske fostring. Det er helt uproblematisk. Så lenge det fører til at de blir mennesker jeg synes viser gode verdier er det til og med positivt. Der bibelen blir ett balltre så liker jeg det selvsagt ikke. Så tror jeg det har mer med hvem leseren er en bibelen i de fleste tilfeller, kriske mennesker finner en kristisk gud, straffende mennesker finner en straffende gud, en kjærlig person finnner en kjærlig gud.

De mennesker som bruker bibelen som ett balltre er de jeg legger mest merke til. De andre flyr mer under radaren.

2. Tenker du at du er like mye "en del av klubben" avhengig/uavhengig av hvordan kristne presenterer budskapet?

Selvsagt ikke. Dette er det sentrale. Vi er alle forskjellige og vi må finne en måte og leve sammen på. Det innebærer en viss grad av felles kjøreregler og en stor dose av respekt for forskjeller. Enkelte er gode på dette, enkelte får det ikke til. Det er de som vet hvordan alle andre skal leve og føler en plikt til å oppdra dem. For all del, de er en del av fellesskapet og må ha sin plass, men jeg holder meg unna. Jeg vil ikke være en del av deres klubb.

3. Er Gud like mye Gud for deg som han er det for de kristne?

Nei, hvordan kan han være det? For kristne er han skaperen av universet, for meg er han skapt av mennesker. For kristne er han kilden til moral, for meg er moral kun ett biologisk, kognitivt og sosiologisk fenomen.

For meg er det sentrale møtet med det andre mennesket. Forsøket på og komme i en god situasjon hvor man er gode i lag med hverandre. Det sentrale er ikke om man er ateist, buddhist, kristen, muslim, hinduist eller noe annet. Det er de mellommenneskelige ferdighetene. Klubben er ikke kristendommen, eller gud. Det er mennesker. Er de ekskluderende eller inkluderende. Noen er slik at de oppleves ekskluderende, for andre setter jeg grenser og blir således den som ekskluderer.

Mitt engasjement her på VD dreier seg om staten som institusjon skal representere alle, og dermed være inkluderende. Så får individer og organisasjoner finne sin egen vei, sine egne grupper, innenfor denne rammen av aksept for ulikheter.

Kommentar #6

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
For meg er det sentrale møtet med det andre mennesket. Forsøket på og komme i en god situasjon hvor man er gode i lag med hverandre.

Takk for svar, Morten! Spennende å lese din utredning. Min personlige historikk var medlem av samfunnet. Så medlem av klubben kristenheten. For så å gå tilbake til medlem av klubben samfunnet igjen. Vi erfarer tilhørighet i ulike klubber som former oss i løpet av livet. Og hva dette gjør når det gjelder å forme psyke, det sosiale, osv. Jeg har denne undersøkelsen fordi jeg vil vite visse ting. F.eks om de kristne har klart å meddele et budskap som inkluderer eller ekskluderer. Har jo fulgt med opp gjennom og forstår i store trekk hva kristne preker. Så resultatet er som forventet; at folk ikke alltid føler seg inkludert i budskapet om Gud. Først når man blir en kristen er man liksom innenfor. Kanskje andre har en annen erfaring i møte med de kristne. Derfor nysgjerrigheten.

PS! Og dette er også en undersøkelse hvor jeg ønsker selv å lære hvordan presentere min tro bedre. Hva gjør vi kristne riktig? Hva gjør vi kristne feil? Og da er deres kommentarer uvurderlige.

:)

Kommentar #7

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Takk for utfyllende svar!

Det var da ikke så veldig utfyllende. :)

Men for et godt formål (forstå hvordan andre tenker ett av de mest høyverdige mål jeg vet om), kan jeg skrive litt mer.

"Bibelens buskap" er noe jeg ikke har noe forhold til i det hele tatt, …

… fordi jeg ikke selv tror, og derfor ikke har behov for å gjøre meg opp en engen mening. Og fra troende får man veldig mange forskjellige ideer og versjoner. Fra den uendelige altomfattende kjærligheten, til vi er alle syndere og verden er i evig forfall, og ikketroende skal brenne i helvete. Det er med andre ord ganske sprikende saker, sett utenfra.

Jeg er på ingen måte en del av klubben. …

Klubben? Hvliken klubb? Jeg skjønner rett og slett ikke hva jeg ikke er medlem av.

Gud er for meg en absurd påstand, som fremstår mer og mer absurd desto mer man tenker på den. ...

Jeg tror jeg kopierer inn en liten "rant" jeg skrev i går kveld under et annet tema her inne …

Filosofien er død

Jeg tror bl.a Stephen Hawkins har sagt at filosifen er død. Det tolker jeg slik at forklaringen på vårt univers er utenfor vår kognitive fatteevne. Vi mangler de kognitive referansene som kreves for å forstå noe som er så annerledes enn den virkeligheten vi forholder oss til.

Fra hva jeg leser så er tid og rom ikke grunnleggende egenskaper, men emergente egenskaper. Det er egenskaper ved vårt univers, men som ikke selv er faktorer i den virkelighet som har skapt vårt univers. Det er noe underliggende igjen som forårsaker tid og rom. Kan vi mennesker tenke oss hvilke egenskaper en tidløs og romløs eksistens egentlig har? I hvertfall ikke på nåværende tidspunkt. Derfor er filosofien død. Filosofien kan ikke lenger gi oss fruktbare hypoteser, fordi vi ikke kan tenke oss frem til disse hypotesene, fordi dette er utenfor våre kognitive evner.

Igjen står den teoretiske fysikken, ren matematikk som forsøker å beskrive det vi ser med likninger som binder alt sammen. Og som, dersom de beskriver godt nok, kan lede an til nye fysiske eksperimenter som kan bekrefte eller avkrefte om likningene er på rett spor.

I denne konteksten, i et større perspektiv, synes jeg egentlig hele denne debatten er absurd. Den har interessante elementer, men hele argumentasjonen for at det skal finnes en Gud ... den fremstår som så uendelig navlebeskuende når man løfter blikket litt. Selvsagt finnes det ikke noen Gud, tanken er fullstendig absurd. Det finnes ikke den lille, den aller minste lille reelle observasjon som støtter opp om ideen. Og de filosofiske betraktningene, når vi vet at filosofien og tankene ikke egentlig har evne til å forstå det vi forsøker å forklare, blir som små barns fantasier.

For meg er det bare en enkel løsning, å erkjenne at jeg ikke vet, og ikke kan vite, og derfor heller ikke har noen grunn til å konstruere eller tro på fortellinger og historier om verken det ene eller det andre.

Som du ser. Gud for meg er en kulturell overlevning fra en tid der vi hadde mindre kunnskap. Men jeg har deltatt i den del diskusjoner rundt tro og ikke tro, og har således brukt en del tid på spørsmålene. Fordi jeg synes spørsmålene om viten, kunnskap, evolusjon osv. er interessante. Men når jeg løfter blikket litt og tenker ideen om en skaper … spesielt en i form av den kristne guden som så åpenbart er skapt i menneskets bilde … så fremstår det hele fullstendig absurd.

Det var litt mer utfyllende.

Kommentar #8

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Det var litt mer utfyllende.

Spennende lesning, Atle! Tror det var Einstein som også skal ha sagt at troen på en Gud er barnlige fantasier. Og det du legger fram, at vi er en for ung sivilisasjon til å være skråsikre på noe som helst enda. Hvis vi noen gang kommer dithen. Hva vi vet i dag målt opp mot hva vi vet om 500 år. Og slik kan vi fortsette.

For min egen del vil jeg svare som Morgan Freeman gjorde i filmen "The Bucket List", da Jack Nicholson konfronterer hans tro på Gud: "Du vet ikke!" "Nei, jeg bare tror." 

:)

Kommentar #9

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Klasseskille

Publisert rundt 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
F.eks om de kristne har klart å meddele et budskap som inkluderer eller ekskluderer.

Her kommer vi vel ikke unna klasseskiller. Det er vel slike skiller innen religiøse grupper også. Vi har de som jobber på gulvplan som gir og virker der det skjer noe. Så har du de som er mer opptatt av det teoretiske og systemene, de virker med kirkebygg, sermonier og ikke minst kampen om å få religionene inn i systemet enten det er i skoleverket eller i lovverket. 

Det er vel ikke så underlig at vi mennesker nok fatter mer sympati med kirkens bymisjon, slumsøstrene og Frelsesarmeen enn vi gjør med lokale kirkekontorer og bispekollegiet. De førstnevnte driver virksomhet vi forstår og som vi ser og ikke minst vi hører at noen har nytte av. De røer ved våre følelser og vår egen lille lengsel etter å være uselviske.

Bispekollegiet fremstår vel like interessante som leder av Statoil, Dnb eller en byråsjef i staten. De tjener godt på sin jobb og er sikkert flinke til å sykle og trene men hva mer gjør de egentlig?

Muligens religiøse hadde fremstått som mer beuneringsverdige om de hadde virket mer og organisert mindre. For man kan jo stille seg spørsmålet om troen er noe men har fordi man håper på en etterlivsbelønning eller fordi man oppriktig ønsker å leve som et empatisk medmenneske som ikke bare setter seg selv i høysetet og hjelper andre litt når det skulle passe seg og ikke krever for mye.

Kommentar #10

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

! Og dette er også en undersøkelse hvor jeg ønsker selv å lære hvordan presentere min tro bedre. Hva gjør vi kristne riktig? Hva gjør vi kristne feil? Og da er deres kommentarer uvurderlige.

 

 

 

For meg er tro og filosofi interessant. Jeg liker å snakke med andre som har andre erfainger og andre tanker. Det viktige som sagt er å bli møtt på en respektfull måte. Det beste en kan gjøre slik jeg ser det er å være et godt menneske, det vil reflektere troen i et godt lys. Det vil nok ikke endre min ikke tro, men jeg vil se mer fordelaktig på tro som et kulturelt fenomen.

 

Jeg ser dessverre for mye av det motsatte. De som flagger troen sterkest er mennesker jeg ikke ser som respektfulle og gode, mens mange jeg ser på som gode viser seg og også tro.

Kommentar #11

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.
Det er vel ikke så underlig at vi mennesker nok fatter mer sympati med kirkens bymisjon, slumsøstrene og Frelsesarmeen enn vi gjør med lokale kirkekontorer og bispekollegiet.

Er ikke annet enn å ta av seg hatten for disse menneskene som virkelig hjelper andre. Hvordan kunne vanlige menigheter som det er mange av, være relevante i sitt nærmiljø? I en menighet jeg gikk i en gang var det en ganske stor ungdomsgjeng som stadig var innom. Pastorparet vårt hadde stadig innom ungdommer som slet. Døra stod alltid åpen. Nå tilhører disse menneskene de førstnevnte ildsjeler. Og må innrømme at det er en list som ligger så høyt at jeg ikke klarer å følge opp "etter Wirkola". Men hvis en menighet skulle bli nedlagt, og ingen savner denne menigheten i nærmiljøet - ja, du skjønner hvor jeg vil hen. Hva kunne menigheter generelt gjort som er mer enn å studere Bibelen? Du har jo allerede svart på dette. Og jeg ser helt klart problemet. Men om du hadde hatt noen punkter som "vanlige kristne" som meg kunne lagt oss mer på hjertet?

:)

Kommentar #12

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Det vil nok ikke endre min ikke tro, men jeg vil se mer fordelaktig på tro som et kulturelt fenomen.

Enig der. Rett og slett være snill. Og ærlig med sine feil. Ikke spille et spill. Da har jeg selv erfart at folk får respekt. Tror dette er en bra ting uansett religion, ingen religion, kultur og hva det skal være - om vi satte ned lista i samfunnet så alle kunne "være med i gjengen". At det ikke er et nederlag om man ikke har like fin utdanning, jobb, osv. At folk ikke hadde trengt å holde for mye for seg selv av frykt for å ikke bli sett på som "verdig". Hva slags samfunn/menigheter er det vi har fått når enkelte grupperinger ikke blir invitert inn i varmen? Har generelt god erfaring med mennesker. De fleste er greie. Blir vel for mye å ønske seg et drømmesamfunn. 

Kommentar #13

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Ikke noe spesifikt

Publisert rundt 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Men om du hadde hatt noen punkter som "vanlige kristne" som meg kunne lagt oss mer på hjertet?

For hvorfor skulle det stilles andre krav til kristne enn det det stilles til oss alle. Vi er slik jeg ser det mennesker i et fellesskap helt uavhengig av om vi tror eller ikke. Troen kan skille oss, kulturene kan skille oss men vi kan ikke løpe fra at vi er mennesker alle sammen. 

Jeg tror nok at det å konsentrere seg om det nære samtidig som man ikke mister langsynet er veien å gå. Det er vel alt for mange av oss som har meninger om mangt og meget vi egentlig ikke kan gjøre noe med. 

Er det ikke litt underlig at vi lar våre narkomane ligge ute om vinteren mens vi sender penger til trengende på den andre siden av jorden. Er det ikke litt underlig at på den andre siden av jorden er det rike mennesker som ikke hjelper sin nabo og heller ikke sender penger til noen langt borte som kunne trenge det. 

Jeg mener ikke med det at vi ikke skal hjelpe mennesker i andre land som ikke er like heldige som oss, det jeg påpeker er at selv her hvor de fleste av oss har det godt stiller vi oss generelt ganske så likegyldige til de som lider i vårt eget land. Da er det ikke mye vi kan blåse opp våre bryst for når vi slenger en tier til en brønn i ett fattig land. 

Noe jeg vet at jeg burde legge meg på hjertet er nok å være mer tilstede i det nære. Engasjere meg mer, komme meg opp av godstolen og gi litt av min tid til noen som trenger den men ikke ber om den. 

Lett å si men jeg merker at det ikke er like lett å leve ut. Muligens jeg trenger et tupp i ræva.

Kommentar #14

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Bra tråd! :-)

Kommentar #15

Linda Hagen

7 innlegg  602 kommentarer

Kan "det gode mennesket" defineres?

Publisert rundt 8 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Det viktige som sagt er å bli møtt på en respektfull måte. Det beste en kan gjøre slik jeg ser det er å være et godt menneske,

Men hva er det å være et godt menneske om moral kun er "ett biologisk, kognitivt og sosiologisk fenomen."? 

Kommentar #16

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.
Lett å si men jeg merker at det ikke er like lett å leve ut. Muligens jeg trenger et tupp i ræva.

Bra sagt, mann! Da gir jeg deg herved et tupp i ræva - da du på en medmenneskelig måte har plantet foten i min bakende. He he! Håper du forstår humoren.

;)~

Kommentar #17

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Selvsagt er det en god tråd. Det er jo min tråd. Såpass ærlig må jeg kunne være.

;)~

Kommentar #18

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Heavy kirker!

Publisert rundt 8 år siden

Når den kristne (u)verdigheten blir for mye for meg, trenger jeg å bikke over i andre grøfta. Da setter jeg på Arch Enemy. Og får i så måte pleiet hulemannen i meg. Blir jeg noen gang pastor skal jeg starte en Metal Church slik de har i USA. Kanskje jeg er satakristelig? He he! Seriøst: Dama kan growle! Var på Iron Maiden konsert for noen år siden på Oslo Spektrum, og Arch Enemy var forband. Da jeg skulle bestille øl, sa jeg til bartenderen som var dame: "Det er en dame som synger!" "Hæ?! Er det?!" "Ja,..." Vi gispet i nesegrus beundring.

Dette har absolutt med trådens tema å gjøre. Ja, jeg liker faktisk hymner fra flere århundrer tilbake. Men det er like naturlig for meg å growle mot månen som en ulv, når jeg vil prise Herren. Spørs om ikke flere hadde kommet på møte om vi laget Metal kirker i gamle Noreg også. Det har alt med ulike kulturer og blending å gjøre. Hvordan få budskapet om Jesus ut på nye og spennende måter. Og mon tro om ikke Jesus sitter ved Fars høyre hånd og growler i takt med Arch Enemy!

http://www.youtube.com/watch?v=R4Dn02bR4pg

Enjoy!

:)

Kommentar #19

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Linda Hagen. Gå til den siterte teksten.
Men hva er det å være et godt menneske om moral kun er "ett biologisk, kognitivt og sosiologisk fenomen."?

Det er ikke ett klart svar på det, men når vi er sammen med andre kan vi si noe om hvordan vi opplever det. Jeg definerer moral som tanker og regler for hvordan vi skal forholde oss til andre på.

Så gjør vi så godt vi kan ut ifra det.

Kommentar #20

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Positiv interesse

Publisert rundt 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Ja, jeg forstår at de som ikke tror på Gud ser på Gud som en teori og ikke en sannhet. Det er altså ikke sannhetsgehalten i dette med Gud jeg er ute etter, men hvordan dere selv forstår budskapet om Jesus - evangeliet.

Hei Werner Skaug

På tråden Hvordan bør kristne og ateister snakke sammen? var vi inne begge to. Du stilte der noe tilsvarende spørsmål som her. Jeg ga fyldig kommentar, spesielt til deg.

Rent alders og utviklingsmessig gikk kansje du inn i kristendommen og troen da jeg gikk ut. Slik blir vi veldig forskjellig hva dette troslivet angår.

Positivt at du kommuniserer som du gjør. Lykke til videre!

Mvh Robin Tande

Kommentar #21

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
På tråden Hvordan bør kristne og ateister snakke sammen? var vi inne begge to.

Hei Robin Tande!

Ja, husker den tråden og deg. Kan ikke tro at tiden har gått så fort. Takk for hyggelig kommentar! Tror vel at jeg har landet på det at om Gud finnes, så må han bevise seg selv for folk. Men alltids hyggelig med debatter her inne om de eksistensielle spørsmål. Tror vi alle skuer ut over et stort hav vi bare vader i noen ganger. Vi er alle nysgjerrige på hva sannheten er. Og i den hensikt tror jeg vi alle trengs. Alles meninger og synspunkter veier like tungt da det er en ærlig søken. Har landet på at jeg tror på Gud, men kan ikke skråsikkert si at dette må være riktig for andre.

Interessant det du skriver om våre respektive ungdomstider med tanke på tro. Vi har vel alle grunner til hvorfor og når det skjer. Holdt på å miste troen ved flere anledninger da jeg hadde en sykdom en del år tilbake. Så kan godt forstå at folk - uansett grunn - kan miste tillit til noe større enn seg selv. Eller om troen rett og slett bare glir ut av hodet av seg selv, uten noen spesiell grunn.

Håper på en bra avslutning for alle og en heidundrandes fortsettelse om det er et liv etter døden. At festen fortsetter!

Setter veldig pris på dine kommentarer. Du er en hyggelig mann og et godt menneske. Det skinner igjennom i det du skriver.

En flott dag ønskes deg!

PS! Du husker kanskje da Aage Samuelsen og Leif Juster sang på Nrk i sin tid? Da Samuelsen hadde tatt seg en fest i Kjøbenhavn. He he! Liker at folk er folk! Her er klippet:

http://www.youtube.com/watch?v=-sZLfw46Acc

:)

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere