Erling Grape

57

Civita tilhenger av politisk sensur?

16. september skrev Bård Larsen en kronikk i Aftenposten hvor han angrep kunstneren og regissør Morten Traavik.

Publisert: 26. sep 2013

Foto: Morten Traavik

Morten Traavik har skapt overskrifter og diskusjoner verden over for sine kontroversielle samarbeidsprosjekt med nordkoreanske kunstnere og kulturelle myndigheter, men er en anerkjent kunstner.

Bård Larsen er historiker og prosjektleder i Civita.
Civita presenterer seg selv som "Den liberale tankesmien". I mange sammenhenger er Civita en sentral premissleverandør for den politikken Høyre legger opp til.

Bård Larsens kronikk vakte stor oppsikt og er siden kommentert med en rekke tilsvar både i Aftenposten og andre steder. Bakgrunnen for den furore som denne kronikken skapte, går ikke på at Bård Larsen misliker Morten Traaviks kunst. Det som skapte debatt, var den argumentasjonen Bård Larsen brukte. Han tok til ordet for at Kulturrådet burde slutte med å støtte Traavik og hans kunstprosjekt. Eller som Bård Larsen uttrykte det: "Traavik mottar massiv støtte fra Kulturrådet. Spørsmålet man bør stille, er om ikke nordkoreanske myndigheter bør ta seg av denne finansieringen."

Det er viktig å merke seg at Bård Larsens kritikk ikke er kunstfaglig begrunnet, men uttrykker seg som direkte politisk sensur av Morten Traavik og hans kunst.

Mitt spørsmål til Civita blir derfor:
Samsvarer Bård Larsen syn i denne saken med Civitas holdning?

Dersom dette er tilfelle, ønsker jeg en avklaring omkring Civitas forhold til politisk sensur, gjerne både i kunstsammenheng og generelt.

Kommentar #1

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Nåja

Publisert nesten 8 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
Dersom dette er tilfelle, ønsker jeg en avklaring omkring Civitas forhold til politisk sensur, gjerne både i kunstsammenheng og generelt.

Nå synes jeg nok du argumenterer litt lettvint.  Jeg kan ikke se at Bård Larsen her har gått inn for politisk sensur.  Er det politisk sensur å hevde at man ikke synes Kulturrådet bør støtte bestemte prosjekter?

Det er mange gode grunner for å problematisere Traaviks Nord-Koreaprosjekter.  En kunstner kan selvsagt ikke påberope seg noen form for automatisk "immunitet" mot kritikk ved å bruke kunstnerrollen som skjold.

Kommentar #2

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Du tar ikke poenget!

Publisert nesten 8 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
det er mange gode grunner for å problematisere Traaviks Nord-Koreaprosjekter. Man kan ikke påberope seg noen form for "immunitet" mot kritikk ved å bruke kunstnerrollen som skjold.

Selvsagt kan en problematisere Traaviks Nord-Koreaprosjekter. Men skal en da gå til angrep på Traaviks politiske ytringer og da bruke disse som argument for å frata han Kulturrådets støtte?

Og hva slags politiske ytringer ligger det nå egentlig i hans kunstneriske uttrykk?

Kommentar #3

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Utnytting

Publisert nesten 8 år siden

Jeg ser på det som Nord-Korea utnytter dette for alt det det er verdt. Det blir politisk propaganda ut av det. Det er ikke noe vi bør støtte. Derfor synes jeg de må betale regningen selv.

Mvh Petter

Kommentar #4

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
I mange sammenhenger er Civita en sentral premissleverandør for den politikken Høyre legger opp til.


Jeg vil si de er en premissleverandør for FrP, Høyre, V og de jobber med KrF. Blant de nye ungdomspolitikerne er det mange Cevita trenede ideologer. Cevita er på vi til å endre det politiske landskapet i liberalistisk retning.

Kommentar #5

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Problematisk

Publisert nesten 8 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
Og hva slags politiske ytringer ligger det nå egentlig i hans kunstneriske uttrykk?

Det er svært problematisk at Traavik utformer sine kunstprosjekter i et samarbeid med nord-koreanske kulturmyndigheter.  Den integrasjonen mellom det kunstneriske og det politiske, der det nord-koreanske terrorveldet på mange måter blir "ufarliggjort", gjør det vanskelig - for ikke å si umulig - å skille kunsten ut som et eget, autonomt uttrykk.  Traavik risikerer dermed å framstå som en nyttig idiot for det nord-koreanske regimet.

Jeg synes Bård Larsen argumenterer godt for sin skepsis til Kulturrådets støtte, og hans sammenlikning med et potensielt kunstprosjekt i tilknytning til Hitler-Tyskland synes jeg er relevant.   

Kommentar #6

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Kanskje ?

Publisert nesten 8 år siden

Men om han kan så et frø eller flere, kanskje det er vel anvendte penger ?

Kommentar #7

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Men om han kan så et frø eller flere, kanskje det er vel anvendte penger ?

Hva slags frø tenker du på?

Kommentar #8

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Jeg ser på det som Nord-Korea utnytter dette for alt det det er verdt. Det blir politisk propaganda ut av det. Det er ikke noe vi bør støtte.

Det kan være et argument. Du som reiser så mye rundt i verden, har du sett eksempler på at dette skjer?

Kommentar #9

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Med det utgangspunkt i  at kunstneren er et normalt  menneske vil jeg tro at han ikke er noen beundrer av systemet som sådan.  Tvert i mot. Og han vet selvfølgelig at direkte politisk misjonering er uten hensikt.  Men om han gjennom sin kunst kan påvirke folket, og selvfølgelig ledelsen til å tenke bitte  litt annerledes ? Nord-koreanerne er jo ellers et folk av kunstnere. Der alle må være skuespillere for å overleve.  Både gråte og juble på kommando, eller aller helst selv vite når dette forlanges.  

Kommentar #10

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

JA, VI ELSKER NORD-KOREA

Publisert nesten 8 år siden

Overskriften er hentet fra Natt & Dags intervju med kunstneren og er vel verdt å lese.

http://www.nattogdag.no/kunst/artikler/6226/ja-vi-elsker-nord-korea#.UkTWcxAfgic

Kommentar #11

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Hva er alternativet?

Publisert nesten 8 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Det er svært problematisk at Traavik utformer sine kunstprosjekter i et samarbeid med nord-koreanske kulturmyndigheter.

Det aller første spørsmålet jeg vil stille ved kunsten er - fungerer den som en legitimering av det nord-koreanske sytemet?

I tilfelle svaret er ja - hvordan?

I tilfellet svaret er nei, hva er alternativet?

Fullstendig boikott og isolasjon?

Kommentar #12

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Det en ikke forstår, vil en sensurere

Publisert nesten 8 år siden

Bård Larsen i Civita og Oddbjørn Johannessen har til felles at de angriper Morten Traaviks kunst med politiske argument og ut i fra dette vil begge sammenligner hans prosjekt med tilknytning til Nord-Korea med et potensielt kunstprosjekt i tilknytning til Hitler-Tyskland.
Ut i fra dette vil begge to fjerne støtten Traavik mottar fra Kulturrådet. En må bruke avansert "nytale" for ikke å kalle dette politisk sensur.
De om det.

De som synes kunst først og fremst er noe en smykker stueveggen med, eventuelt plasserer på peishylla eller noe en bare opplever i gallerier, diverse parker eller konsertlokaler, har forhåpentlig allerede sluttet å lese denne kommentaren.


Jeg er ingen kunstekspert, men mener jeg klarer å se dimensjoner ved denne kunsten som ingen av disse to verken ser eller forstår.
Det en ikke forstår kan skremme og da er det lett å rope på sensur.
Begge forholder seg til den politiske dimensjonen ved denne kunsten og det er jo en side ved denne.
Andre, som for eksempel Olav Nisi, lukter i alle fall på en annen side, nemlig hvilken virkning denne kunstneriske kontakten har eller kan ha i hvert fall for noen av landets innbyggere. Men denne siden er det vanskelig å uttale seg om etter som Nord-Korea er et så lukket land, og, ja, der er vi enige, også er et svært totalitært diktatur med skremmende kontroll over sine innvånere.


Jeg kan vanskelig se hvordan de kunstneriske uttrykkene til Morten Traavik kan bli brukt propagandamessig. De som hevder slikt, bør sitte med mer konkret kunnskap enn det jeg har, men jeg mistenker at slike påstander bunner i uvitenhet og ignoranse.


Selv synes jeg det er en tredje dimensjon ved denne kunsten som er vikltigere og som virkelig gjør dette kunstprosjektet til det aktuelle kunstverket det er, ikke først og fremst for nordkoreanerne, men i større grad for oss i Norge og kanskje Vesten med. Det er jo hos oss dette kunstverket er først og fremst er tilgjengelig - i langt mindre grad i Nord-Korea.
Denne tredje dimensjonen handler om hvordan vi reagerer på dette kunstprosjektet. Min reaksjon en type reaksjon, Bård Larsens og Oddbjørn Johannessens en annen. Disse ulike reaksjonen skaper debatt, de skaper nysgjerrighet på flere plan hos oss - hvordan er det nå egentlig for vanlige folk å leve i et slikt totalitært diktatur? Hvordan forholder vi oss til dette som enkeltpersoner, som kulturpersoner, som politisk våkne mennesker?


Det er jo nettopp slik kunsten skal fungere. Den skal være mer enn pryd for øyet (selv om jeg ser estetikk, humor og mer til ved det lille som jeg har sett). Kunsten skal stille spørsmål ved vedtatte sannheter, den skal forsøke å sprenge grenser. Slik synes jeg Morten Traaviks kunstprosjekt fungerer.
Tydeligvis har ikke Oddbjørn Johannessen og Bård Larsen en slik opplevelse. De ser ikke det samme som jeg ser og de forstår det ikke.
Derfor vil de bruke sensur og kutte støtten fra Kulturrådet.
Men er de ikke da mer lik det regimet som de heftig kritiserer enn det de føler seg bekvem med?


Dette siste spørsmålet synes jeg er den fjerde dimensjon ved ved Morten Traaviks kunstprosjekt.

Kommentar #13

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Kunst skal provosere

Publisert nesten 8 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
Det er jo nettopp slik kunsten skal fungere. Den skal være mer enn pryd for øyet (selv om jeg ser estetikk, humor og mer til ved det lille som jeg har sett). Kunsten skal stille spørsmål ved vedtatte sannheter, den skal forsøke å sprenge grenser. Slik synes jeg Morten Traaviks kunstprosjekt fungerer.
Tydeligvis har ikke Oddbjørn Johannessen og Bård Larsen en slik opplevelse. De ser ikke det samme som jeg ser og de forstår det ikke.
Derfor vil de bruke sensur og kutte støtten fra Kulturrådet.
Men er de ikke da mer lik det regimet de som heftig kritiserer enn det de føler seg bekvem med?

Jeg er helt enig med deg at kunst er mer enn estetikk.  Kunst skal provosere, få den som betrakter den til å tenke en eller flere nye tanker.  Kunsten kan være vakker, heslig, vulgær.  Og den skal definitivt stille spørsmål ved vedtatte sannheter.

Jeg synes ikke Traaviks Nord-Koreakunst har slike kvaliteter.  Kanskje sprenger den noen grenser, men spørsmålet er hvilke grenser den faktisk sprenger?  Det er ikke nok at den vekker oppsikt, eller formelt sett går nye veier.  Kunsten må være uavhengig!  Den kan ikke tjene noen herre.  Og det er nettopp her Traavik, etter mitt syn, beveger seg i et svært risikabelt farvann.  For i det hele tatt å få realisert sitt prosjekt, må han på et eller annet vis tilpasse seg nord-koreanske autoriteter.  Det vil være grenser for hvor provoserende hans kunst kan være om han skal gjøre seg håp om nye nord-koreanske ekskursjoner.

Det er ekstra problematisk, slik jeg ser det, at han i uttalelser og intervjuer klart har gitt uttrykk for at han ønsker å nyansere Vestens syn på Nord-Korea.  Det er i og for seg greit, men det er ikke veien å gå å pynte på en brutal virkelighet. 

Kommentar #14

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Hva med Qatar?

Publisert nesten 8 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Jeg er helt enig med deg at kunst er mer enn estetikk. Kunst skal provosere, få den som betrakter den til å tenke en eller flere nye tanker. Kunsten kan være vakker, heslig, vulgær. Og den skal definitivt stille spørsmål ved vedtatte sannheter.

Godt at vi i hvert fall er enige om noe.

Du synes ikke Traaviks Nord-Koreaprosjekt har disse kvalitetene. Men du synes å være svært ensidig opptatt av hvordan denne kunsten virker i forhold til nord-koreanerne og klarer ikke å se hvordan denne kunsten virker i forhold til vårt syn på nord-koreanerne. Dette er to ulike dimensjoner.

"For i det hele tatt å få realisert sitt prosjekt, må han på et eller annet vis tilpasse seg nord-koreanske autoriteter. Det vil være grenser for hvor provoserende hans kunst kan være om han skal gjøre seg håp om nye nord-koreanske ekskursjoner."

Jeg er ingen kunstkritiker og heller ingen kunsthistoriker. Men såpass har jeg da fått med meg at det er mange kunstnere opp i gjennom århundrene som har måttet tilpasse seg sine fyrstelige velgjørere for å teste hvor grensene for deres kunst går. I Nord-Korea er grensene trange for hva du kan og ikke kan. Traavik tester disse grensene gjennom sin kunst. Han stiller opp med vestlig rockete el-gitar, disco-kule og blander sine symboler med tradisjonelle nord-koreanske. Han får dyktige nord-koreanske trekkspillmusikere til å spille vestlig, dekadent Aha-musikk og han får nord-koreanere til å instruere norske Nato-soldater. Ikke bare tester han nord-koreanernes grenser, han tester også våre grenser.

Forholdet mellom Nord-Korea og Morten Traavik er verken en halvoffisiell eller statlig forbindelse, men et forsøk på forbindelse mellom kunstneren og befolkningen der. Forholdene er slik at den må gå gjennom nord-koreanske statlige organer (via fyrsten).

Dersom Oddbjørn Johannessen (og Bård Larsen) skal være konsekvente, hvilke andre land skal vi boikotte? Hva med Qatar? Jeg regner med at begge disse stiller villig opp i en kampansje for å bryte alle Norges offisielle forbindelser med landet og at fotballforbundet boikotter kvalifiseringa til fotball-VM der i 2022?

Kommentar #15

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Sensur?

Publisert nesten 8 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Det er ekstra problematisk, slik jeg ser det, at han i uttalelser og intervjuer klart har gitt uttrykk for at han ønsker å nyansere Vestens syn på Nord-Korea. Det er i og for seg greit, men det er ikke veien å gå å pynte på en brutal virkelighet.

Min forrige kommentar ble postet rett før VD's "stengetid", og den ble derfor uavsluttet.  Det jeg sikter til i siste avsnitt (gjentatt i sitatet), er at når en kunstner samarbeider med verdens verste diktatur, er det umulig å ikke trekke inn noen politiske betraktninger.  Det problematiske ved Traaviks posisjon forsterkes ved at han selv ikke forholder seg nøytral til sitt objekt.  For et års tid siden anmeldte han Blaine Hardens bok Flukten fra Leir 14, som handler om en nord-koreaner som greide å rømme fra en av landets konsentrasjonsleire.  Anmeldelsen bærer preg av en type historierevisjonisme, der han bl.a. både sår tvil om begrepet konsentrasjonsleire er berettiget når vi snakker om forholdene i Nord-Korea - og om sannheten i den rømte fangens beretning.  

Å problematisere Kulturrådets støtte til Traavik har ingenting med sensur å gjøre.  Ingen hindrer Traavik i noe som helst, men det er da en rekke kunstprosjekter som aldri mottar slik støtte fra staten?  De fleste kunstnere jeg kjenner sliter med å få endene til å møtes.  De får sjelden noe mer enn "knapper og glansbilder" fra det offentlige.  Beklager, men jeg har store vanskeligheter med å se hvorfor staten skal pøse ut millioner på Traavik. 

Kommentar #16

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

På siden

Publisert nesten 8 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
Dersom Oddbjørn Johannessen (og Bård Larsen) skal være konsekvente, hvilke andre land skal vi boikotte? Hva med Qatar? Jeg regner med at begge disse stiller villig opp i en kampansje for å bryte alle Norges offisielle forbindelser med landet og at fotballforbundet boikotter kvalifiseringa til fotball-VM der i 2022?

Dette er vel litt på siden av Traavik-problematikken?    

Kommentar #17

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Etiske og politiske vurderinger

Publisert nesten 8 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Å problematisere Kulturrådets støtte til Traavik har ingenting med sensur å gjøre. Ingen hindrer Traavik i noe som helst, men det er da en rekke kunstprosjekter som aldri mottar slik støtte fra staten?

Aller først, jeg har vært på reisefot denne helga og derfor litt sent svar.

Igjen, det å problematisere Kulturrådets støtte til Traavik, er selvsagt i orden. Her slår du inn åpne dører.
At Kulturrådet må gjøre prioriteringer mellom ulike kunstprosjekt, er er også ukontroversielt, spørsmålet er heller hva som er grunnlaget for slike prioriteringer.

At Nord-Korea er et utålelig diktatur, hersker det heller ingen uenighet omkring. Du bruker "verdens værste diktatur". Det vet jeg ikke, men et av de aller værste og i hvert fall et av de med størst kontroll over sin befolkning.

Jeg har ikke lest boka "Flukten fra Leir 14", kun en del anmeldelser, blant annet Morten Traaviks egen som finnes her, på Minervanett. Du kaller denne anmeldelsen for "historierevisjonisme" hvor han så tvil om "begrepet konsentrasjonsleir er berettiget". Vi leser nok denne anmeldelsen med ulike øyne og du må gjerne påvise hvor i anmeldelsen du finner denne tvilen omkring eksistensen av slike leire. Det Traavik til gjengjeld gjør, er at han problematiserer sannhetsgehalten i beskrivelsen av ondskapen og graden av umenneskelighet som beskrives. For egen del så synes jeg denne problematiseringen er på sin plass, men opptar en alt for stor del av anmeldelsen.

Forøvrig synes jeg det er greit at du ønsker å gjøre politiske vurderinger av hva slags kunst som er akseptabel og hva som ikke er det. Praktiseringen av etiske verdier er vel også politikk?
Også Kulturrådet må gjøre noen etiske valg i tillegg til de rent kunsterfaglige. Civita ved Bård Larsen diskuterer ikke slike etiske valg, men bruker reinhekla politisk argumentering for å frata kunstneren Morten Traavik økonomisk støtte. Du kaller ikke dette sensur. Da er vi uenig i hva begrepet inneholder.

Jeg er ikke uenig at slik "sensur"/etiske vurderinger kan brukes, spesielt når det gjelder kunstneriske forbindelser som må gå gjennom slike diktaturers egne organer eller når det er tvil om slike organers uavhengighet. Men her blander både Bård Larsen og du inn kunstnerens politiske standpunkter og ståsted. Da smaker det sterkt av politisk sensur.

Kommentar #18

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Qatar - en avsporing

Publisert nesten 8 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Dette er vel litt på siden av Traavik-problematikken?

Ja, det er mulig at Qatar er på siden av denne problematikken.
Qatar er intet demokrati, men et land hvor mesteparten av jobbene utføres av lutfattige arbeidere fra utviklingsland, til dels under slavelignende forhold, mens landets befolkning ellers lever som overklasse. Når fotball-VM arrangeres der, så foregår det gjennom offisielle kanaler (motsetning til relasjonen Traavik - Nord-Korea) hvor Norge også deltar. Nord-Korea og Qatar har ulike typer regimer. Men dersom vi skal følge logikken til Bård Larsen og deg, så må vi gjøre etiske vurderinger av hvilken kontakt vi kan ha også med slike land.

Men OK, dersom dette er en avsporing helt på siden, så kan jeg godt droppe denne.

Kommentar #19

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Harselerende

Publisert nesten 8 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
Du kaller denne anmeldelsen for "historierevisjonisme" hvor han så tvil om "begrepet konsentrasjonsleir er berettiget". Vi leser nok denne anmeldelsen med ulike øyne og du må gjerne påvise hvor i anmeldelsen du finner denne tvilen omkring eksistensen av slike leire. Det Traavik til gjengjeld gjør, er at han problematiserer sannhetsgehalten i beskrivelsen av ondskapen og graden av umenneskelighet som beskrives. For egen del så synes jeg denne problematiseringen er på sin plass, men opptar en alt for stor del av anmeldelsen.

Jeg kan ikke komme med noe enkeltsitat fra anmeldelsen hvor Traavik sår tvil om begrepet konsentrasjonsleir er berettiget, men det meste av anmeldelsen er holdt i en harselerende tone, der et viktig poeng synes å være hvor lite troverdig den nord-koreanske flyktnngen er.  Etter noen nærmest "programforpliktende" utsagn om at selvsagt har demokratiet dårlige kår i Nord-Korea, og om at det finnes straffeleire osv., så er det den aktuelle dokumentarskildringen som vestlig, amerikansk-orientert svartmaling av Nord-Korea Traavik er opptatt av å formidle.  Det finner jeg ekstremt respektløst overfor beretningens hovedperson.  At ikke alt denne personen forteller har vært nøyaktig slik han selv framstiller det, er så sin sak - men hvem tror Traavik at han er som kan sette seg til arrogant dommer over en stakkar som har unnsluppet et mangeårig helvete?  Ville det vært OK å skrive i samme ironiske besserwisser-stil om folk som har overlevd Nazi-Tysklands konsentrasjonsleire - eller Stalins GULAG?

Jo, jeg mener å ha mine ord i behold når jeg betrakter dette som et forsøk på historierevisjonisme.  Når det gjelder mitt utsagn om Nord-Korea som verdens verste diktatur, så vil jeg gjerne høre et eller to forslag til verre eksempler.

Ved å framstå som talsmann for et revidert syn på Nord-Korea, samtidig som han har Kunstprosjekter i gang der han er avhengig av nord-koreansk velvilje, gjør at han etter min mening havner i en problematisk situasjon. Jeg vil selvsagt forsvare hans rett til å uttrykke hva han vil, både politisk og kunstnerisk - men jeg finner det merkelig at han får svære pengesummer fra Kulturrådet.

 

Kommentar #20

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Qatar og fotball-VM

Publisert nesten 8 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
Qatar er intet demokrati, men et land hvor mesteparten av jobbene utføres av lutfattige arbeidere fra utviklingsland, til dels under slavelignende forhold, mens landets befolkning ellers lever som overklasse. Når fotball-VM arrangeres der, så foregår det gjennom offisielle kanaler (motsetning til relasjonen Traavik - Nord-Korea) hvor Norge også deltar. Nord-Korea og Qatar har ulike typer regimer. Men dersom vi skal følge logikken til Bård Larsen og deg, så må vi gjøre etiske vurderinger av hvilken kontakt vi kan ha også med slike land.

Jeg er helt enig i din beskrivelse av forholdene i Qatar - og jeg finner det da også dypt problematisk at landet er tildelt fotball-VM i 2022.  Men dette er altså egentlig en litt annen debatt.

Kommentar #21

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Jeg skal vedgå

Publisert nesten 8 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
men det meste av anmeldelsen er holdt i en harselerende tone

en viss enighet akkurat med dette siterte utsagnet. Anmeldelsen hadde vært mer troverdig og bedre dersom Traavik hadde brukt mindre plass til å problematisere og trekke i tvil bokens hovedperson, Shin Dong-hyuk, sin virkelighetsoppfatning og gjerne gjort dette i en mer saklig tone. Men at han problematiserer virkelighetsoppfatningen og den settingen som hovedpersonen blir brukt i, mener jeg hører hjemme i  en slik anmeldelse. Han skal ikke servilt godta bokens fremstilling, men selvsagt stille spørsmål ved denne.

Men forfatterens anmeldelse av boka skal da ikke ha noe å si for Kulturrådets vurdering av Traaviks kunstprosjekt? I så fall er vi inne på en farlig linje og jeg lurer på hvor du setter grensene? Jeg savner rett og slett en skikkelig avklaring på dette fra din side. For egen del går denne grensen dersom en slik kontakt legitimerer den undertrykkelsen som finner sted i Nord-Korea. De økonomiske prioriteringer Kulturrådet må gjøre, bør gå på rent kunstneriske premisser - ikke politiske.

Du kan selvsagt si at dette viser hvordan Traavik selv blir påvirket av sin kontakt med regimets kulturorganer og dermed av sitt prosjekt. Dette kan selvsagt brukes som en kritikk av innholdet i prosjektet og måten det gjennomføres på.

Traaviks prosjekt oppfatter jeg som et forsøk på å få et lite innblikk i det daglige livet til nord-koreanerne. Alternativet blir fullstendig boikott.

Men vi blir neppe enige i denne saken!

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere