Tania Randby Garthus

69

Hvilke verdier skal politiet styres etter?

Mål og resultatstyring er valgte strategi i Politianalysen, men harmonerer denne ledelsesstrategien med den verditenkningen vi finner i Politiloven?

Publisert: 25. sep 2013

Mandag 23.september 2013 stod følgende innlegg i papirutgaven av Vårt Land, skrevet av meg i jobbsammenheng:

 

Verdier spriker i alle retninger (Vårt Lands overskrift)

 

Når Politianalysen spisser det operative arbeidet mot beredskap, passer det politifolk med jaktinstinkt. (Vårt Lands ingress)

I politiloven § 6 finner vi sterke verdiføringer for operativt politiarbeid. Det står: Tjenesteoppdragets mål skal søkes nådd gjennom opplysning, råd, pålegg eller advarsel eller ved iverksettelse av regulerende eller forebyggende tiltak. Forebygging er et fagfelt det skal satses på og som skal implementeres i hele politiorganisasjonen. Politihøgskolen har foreslått å utvide fagfeltet i bachelorutdanningen.

Vi leser videre i § 6: Politiet skal ikke ta i bruk sterkere midler uten at svakere midler må antas utilstrekkelige eller uhensiktsmessige, eller uten at slike forgjeves har vært forsøkt.

Politianalysen legger stor vekt på mål og resultatstyring. Hvordan harmonerer dette med verdiene i politiloven? Når det som kan måles blir viktigst vil verdiene i politiloven og fokuset på forebygging ikke komme ut som vinneren i et ordenstjenesteperspektiv.

Politidistriktene opererer i dag med måltall. Det innebærer at patruljene må produsere et visst antall saker. Fordi det er straffesporet og ikke det forebyggende sporet som belønnes vil publikum kunne oppleve et politi som ikke bruker godt politiskjønn, men som er opptatt av å oppfylle måltall.

Når en person har dummet seg ut i fylla kan det mest hensiktsmessige være en alvorsprat fra politiets side for deretter å bortvise eller kjøre vedkommende hjem. Med kravet om å produsere saker og oppfylle måltall vil det være mest hensiktsmessig å innbringe og bøtelegge. Den patruljen som fokuserer på forebygging og vektlegger verdiene i politiloven vil ikke få rettmessig annerkjennelse. De kan bli oppfattet som unnasluntrere fordi de stiller viktige spørsmål om nødvendigheten av en anmeldelse. Gagner straffesporet personen eller samfunnet og hva er hensikten? Svaret på disse spørsmålene vil bli forskjellig alt etter hvilke verdier som styrer tjenestehandlingen.

Hvilke verdier skal politiet styres etter og hvilke verdier gagner publikum best? Hvilket menneskesyn er det ønskelig at politiet skal ha? Et menneskesyn der handlingen bedømmes isolert uten hensyn til konteksten den begås i eller hvilke konsekvenser politiets inngrep får for de involverte, eller et menneskesyn der alle hensyn ivaretas?

Det gis et fortegnet bilde av politiarbeidet når man mener at mål og resultatstyring er et egnet virkemiddel i det operative arbeidet. Det er også betenkelig når denne tenkingen undergraver viktige verdier i politiloven. Det operative arbeidet handler i stor grad om møter med mennesker, mennesker som har dummet seg ut, mennesker som er fortvilte eller i sorg og krise. I møte med disse menneskene er straffesporet sjelden den beste løsningen. Det er andre mer hensiktsmessige handlingsvalg som trer inn.

I Politianalysen kan det synes som om den operative tenkningen, med utgangspunkt i politiloven og forebygging, reduseres til egne avdelinger og at det operative arbeidet spisses mot beredskap. Denne løsningen passer utmerket for politimenn som dyrker jaktinstinkt og det å ta fanger. Men, dette vil kunne tappe ordensavdelingene for sårt trengte og faglig dyktige politikvinner og -menn som verdsetter det forebyggende fokuset og det viktige møtet med mennesker. Politianalysen, hvis den blir tatt til følge, vil dermed kunne bidra til et stort tilbakeskritt for den positive utviklingen som har vært på ordensavdelingene de siste 15 årene. En utvikling som har kommet publikum til gode i deres møter med politiet.

En analyse som bommer på hvilke verdier som er mest hensiktsmessige å styre etter vil ikke ha mulighet til å komme med gode ledelsesstrategier for etaten. Politianalysens kart stemmer ikke med terrenget. Verdigrunnlaget må være på plass før man tar stilling til organisering og styringssystemer. I dag spriker verditenkningen i politiet i flere retninger og det er nødvendig at politiledere reflekterer over hvilke verdier politiet bør styres etter og hvilke ledelsesstrategier som egner seg best til å nå de ønskede målene.

Tania Randby Garthus

Politioverbetjent ved Politihøgskolen

Mastergrad i Verdibasert ledelse

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kirsten Schei

17 innlegg  1008 kommentarer

Dråpe i havet.

Publisert over 7 år siden

Det er i og for seg bra du reiser spørsmålet, men jeg er redd det kun er en dråpe i havet. Man bør vel uansett målstyringsverktøy søke å overholde også: 

1.Tjenesteinstruksen,

2. Straffeloven,

3. Lov om habilitet

4. Påtaleinstruksen


Og... for de mange i etaten det enda ikke er naturlig for:

1. Ærlighet

2. Rederlighet

3. Rettskaffenhet

Og sist men ikke minst :KASTE FACIS OG *MED MAKT TIL Å STRAFFE * laaaaangt av gårde!

Kan hende de også bør tenke over at mennesker som selv har vært utsatt for kriminalitet av både sivile kriminelle og politiet som kriminelle og kunne varslet dem om hendelser som var både 22 juli og kommer, ikke finner dem verdige å varsle.

Som de reder sin seng ,ligger de. Det handler ikke bare om politikk !!!

Mitt spørsmål er hva slags gemen berme som får jobb i etaten! ?

Mvh Kirsten Schei


Kommentar #2

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Det er vanskelig å se hvorfor NPM har fått så stor gjennomslagskraft. Jeg kan ikke se at modellen har fungert godt, hverken i helsevesen, skole eller slik du beskriver den i politiet. Det blir en jakt etter statistikk, hvor kvaliteten på arbeidet blir dårligere, og kostnaden blir større.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere