Arne Lindtveit

2

Slå av Visjon Norge

Er du en av de som ser på TV-programmene til Visjon Norge? Kanskje det er på tide å slå av denne TV-kanalen for godt?

Publisert: 19. sep 2013

Slå av Visjon Norge

I forbindelse med stortingsvalget som vi nettopp har lagt bak oss, har vi igjen opplevd at Visjon Norge og Jan Hanvold har markert seg på en svært uheldig måte. Med stor selvsikkerhet kjørte de det som må kalles en politisk kampanje for mikropartiet «De kristne».  «De kristne» skulle på tinget. Sperregrensen kom til å bli smadret. Dette hadde visst Gud sagt. Så da så.

Som vanlig er fra den kanten, var det hele humbug. Partiet «De kristne» er fortsatt et mikroparti. En stemme på de i valget var fullstendig verdiløs. Den var like bortkastet som en pengegave til Visjon Norge. Heldigvis viser valget at vanlige kristne har vett nok til å ignorere Jan Hanvolds politiske anbefalinger. Dessverre er det likevel ikke så få kristne som både ser på TV- programmene til Visjon Norge og gir penger til denne virksomheten. Til alle dette gjelder har jeg en enkel og klar oppfordring; slå av Visjon Norge.  Slutt å gi gaver til Visjon Norge. Da kan vi endelig bli kvitt denne skampletten i kirkelandskapet.  

 Nå er det dessverre slik at lokalmenigheten jeg tilhører har inngått en midlertidig avtale med Visjon Norge om sendetid, slik at en redigert utgave av våre gudstjenester sendes på denne kanalen. I den forbindelse hadde jeg en prat med vår pastor som begeistret kunne fortelle om alle som ble frelst gjennom virksomheten til Visjon Norge.  De kunne dokumentere at dette gjaldt 35 000 mennesker i de ti årene de har holdt på.  Altså ca 10 personer hver dag! I beste fall kan vi kalle dette tåkeprat og humbug. I den perioden dette gjelder har de aller fleste trossamfunn hatt en tilbakegang, både i antall gudstjenestebesøkende og i medlemstall. Den eneste kirken som i denne tiden har opplevd en økning av betydning, er vel den Katolske kirke. Jeg tror neppe at det har noe med virksomheten til Visjon Norge å gjøre. Det er åpenbart at 35 000 nye troende ville merkes i lokalmenighetene våre.

Dette minner om helbredelsespredikanten, Svein Magne Pedersen.  Han opererer også med store tall. Det ser ut til at det har stagnert noe for han nå, men det er vel fortsatt 50 000 som er helbredet, er det ikke så?  Dersom dette skulle vært troverdig, ville vi merket det i en reduksjon av  sykehusenes helsekøer. Det samme vil gjelde antallet personer som mottar stønad fra NAV.  Så vidt jeg vet har ikke det skjedd. Jeg ser ikke bort fra at noen få er kommet til tro eller har opplevd helbredelse gjennom denne virksomheten. Men mange er det definitivt ikke. Da ville vi sett resultater av det både i menighetene våre og i samfunnet forøvrig.

Min oppfordring til alle kristne er derfor klar. Ikke se på Visjon Norge, og for all del ikke gi penger til virksomheten. Det er i beste fall bortkasta penger.

Det er også flere andre gode grunner til å anbefale dette. For det første er Visjon Norge rett og slett en dårlig TV- kanal. Filmingen er dårlig, programlederne amatørmessige. Mye av det som vises er  stivt, stillestående og gammeldags TV. Dessuten er teologien i beste fall tvilsom. Det er sjelden jeg orker å se på Visjon Norge, men for å vite hva de står for, har jeg forsøkt å se noe. I et program i sommer så jeg en  dame som fortalte om 550 demoner hun hadde drevet ut på et tokt i utlandet. Hun fortalte også om englene som fulgte med på pengegavene våre. I det hele tatt er pengegaver og helbredelser en gjenganger. Det er mye helbredelse i en god pengegave, later det til. Det er kvalmende for å si det rett ut.

Det er også sørgelig å se at personer og bevegelser som ellers er å anse som troverdige representanter for kristenheten i Norge,  deltar i programvirksomheten til Visjon Norge. På den måten er de med på å gi kanalen legitimitet,  parallelt med at deres eget omdømme reduseres.

Jeg vil også hevde at Visjon Norge er med på å marginalisere oss som kristne i samfunnet. Vi opplever muligens en marginalisering på grunn av at vi er i konflikt med det store flertall i viktige verdispørsmål. Et  eksempel er abortdebatten. Dersom det er slik at vår uenighet med storsamfunnet i dette spørsmålet medfører en marginaliseringsprosess for oss som kristne, må vi leve med det. Men vi må føre en saklig og verdig debatt. Fører vi en usaklig og uverdig debatt og marginaliseres av den grunn, er det selvpåført. I en tid der betegnelser som konservativ kristen eller personlig kristen nærmest er å regne som skjellsord, trenger vi ikke en såkalt kristen TV- kanal som er så dårlig og lite troverdig at vi som kristne blir skjøvet enda lenger ut i randsonen av samfunnet. Å se på Visjon Norge, eller enda verre, gi de gaver eller legitimitet, er å bidra til en selvpåført marginaliseringsprosess for oss kristne.

Videre er det svært uheldig at  virksomheten til Visjon Norge fører til at en del penger som tidligere ble gitt til gode formål i menighet og misjon, nå går til TV-kanalen. Som kjent er det ikke ubegrenset med midler til menighet og misjon. Gode tiltak blir nå skadelidende.

Det er så mye godt arbeid som gjøres i kristen-Norge. Gudstjenester, Alphakurs, diakoni, barne og ungdomsarbeid, barnehager, skoler, misjon og retreatarbeid.  Bare for å nevne noe.  Dersom du har tid, krefter og midler. Bruk det i noe av dette. Avslør humbugen til aktører som Visjon Norge og bli med i noe som er troverdig og bygger Guds rike.

Vennlig hilsen

Arne Lindtveit

Nedenes.

Kommentar #51

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Litt klønete

Publisert nesten 8 år siden
Sigmund Voll Ådnøy. Gå til den siterte teksten.
Hvilken "analogi" av Lindtveit var det du siktet til i denne kommentaren? Det du siterte av ham, var iallfall et par enkle spørsmål; det første var lett å svare på for de fleste, og det andre var et rett-fram og OK spørsmål å tenke litt over.

Jeg kunne ha uttrykt det bedre, men her på VD er det såpass oppegående mennesker at de skjønte nok hvor jeg ville: Dersom man skal slå av enhver kanal som fra tid til annen sender programmer man misliker for godt , så kan man antagelig like godt bære ut hele TV-apparatet. Det er kanskje også noe å tenke litt over?

Kommentar #52

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Gullberg

Publisert nesten 8 år siden
Jeg ser at du har et poeng. Det er mange dårlige kanaler, jf flere reality kanaler, som er direkte fordummende. Ikke alt på VN er like dårlig, og overskriften er nok satt på spissen. Men jeg tror kanalen hadde tjent på å se nærmere på seriøs kritikk heller enn å kategorisere alle som kritiserer som motstandere. Sunn kritikk bidra til utvikling og er kvalitetsfremmende. Måten de tigger penger på likner for eksempel mer på manipuleringen man driver ned når man skal selge timeshare i syden enn på tillit til Gud. De lange monologene i studio er også direkte dårlige, og lite egnet til å skape interesse for kristen tro. Dessuten er enkelte predikanters fremtreden på møter de overfører direkte frastøtende, og bidrar ikke til å gjøre evangeliet troverdig.
Kommentar #53

Arne Lindtveit

2 innlegg  14 kommentarer

Overforenkling

Publisert nesten 8 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Dersom man skal slå av enhver kanal som fra tid til annen sender programmer man misliker for godt , så kan man antagelig like godt bære ut hele TV-apparatet. Det er kanskje også noe å tenke litt over?

Det du skriver er vel ikke akkurat en oppsummering av mitt innlegg. Jeg trodde jeg fikk fram at min vurdering av visjon Norge er at det er en gjennomgående dårlig TV kanal. I tillegg til det  ledes det av en kar som, etter min mening, misbruker -Guds ord og Guds navn- grovt. Derfor oppfordrer jeg til å slå av kanalen for godt. Men dersom du mener at alle TV kanaler er dårlige, må du gjerne bære ut TV apparatet for min del.

Kommentar #54

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

En morsom debatt...

Publisert nesten 8 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
De bare ser forundret ut, og kanalen gjør det ikke enklere å snakke troverdig om kristen tro

Penger:

Er NRKs tvangsinnkrevnng av penger etisk sett bedre enn VN sim metode? Hvis man ikke betaler NRK-lisensen får man ikke ha TV i det hele tatt, selvom man ikke ser et sekund på NRK. Man kommer og tar fra oss TV-apparatet med vold og tvang. Med hvilken rett kan statsmakten kreve inne epnger på dette grunnlaget?  Få eller stiller dette spørsmålet opp mot VN metode forpenge innsamling.

Er en hemningsløs reklame en bedre metode?  Hvis reklamebransjen ikke hadde vært lovregulert så hadde den manipulert barn og hjernevasket dem med tanke på langsiktige komersielle interesser. Et fremtredende reklame-mål i disse dager er pengespill av alle mulige varianter.  Det mildt sagt pøses på løgn og bedrag og eierne er selvsagt medskyldige i dette moralske tøvet. Er dette bedre enn å be folk gi frivillig?

Her har vi altså 3 varianter av finansiering: 1: Tvangsinnkrevning med statsmaktens voldsmonopol. 2: Løgnaktig og hjernvaskende komersielle interesser.  3: Oppfordring til frivillig givertjeneste.  Hvilken av disse er mest demokratisk og etisk forsvarlig?

Innhold:

Hjelper det med god bildekvalitet, dyktige skuespillere, bra scenekvalitet når innholdet er menigsløst og tomt? X antall krimserier ruller og går.  Oppstyltede, konstruerte og virkelighetsfjerne hendelser med menneskelige karakterer omtrent som når en barnehageunge tror den er den tøffeste i barnehagen. ( Jeg forstår ikke at skuespillerne greier å spille slike roller for det ser jo helt dumt ut på TV. ) Så har vi realityserier av ymse. Er det mulig å lage kvalitetsreality av ungdommer på fylla som oppfører seg som kaniner? Noen mener tydeligvis ja men jeg er trygg på at de pådrar seg mengdevis med skjult forakt.   Eller er Skavlens sosialpornografi noe bedre? Smilende hyggelig mennesker som får profilert seg selv.  Sikkert greie koselige mennesker men at de har noe på TV å gjøre er ubegripelig.  Slik sett er VN i allefall et sted der folk er hyggelig og greie med hverandre. Et sted uten banning, intriger, sex og utroskap, baktalelser, mord og dreping, som jo er de meste fremtredende elementene i den sekulære og underholdningsindustrien.

   Det er selvsagt enkelt å snakke om det som skjer i de sekulære mediekanalene men gitt deres innhold er det interessant fenomen.

  

Kommentar #55

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

@bratlie

Publisert nesten 8 år siden
Dersom du hadde lest alle mine kommentarer hadde du muligens forstått at jeg er mer balansert enn det du kommenterer. Poenget ditt med lisens faller på sin egen urimelighet. Vi lever i et demokrati, og politikere er valgt av folket. Foreløpig er det ikke politisk mulig å fjerne lisensen. Dessuten får du mer fordummende reklame uten lisens. Hele poenget med kritikken av VN er jo nettopp det at de tar Gud til inntekt for egne synspunkter. Hadde de ikke gjort det, hadde jeg ikke giddet kommentere kanalens virksomhet med et ord.
Kommentar #56

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Ikke myntet på deg...

Publisert nesten 8 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
Dersom du hadde lest alle mine kommentarer hadde du muligens forstått at jeg er mer balansert enn det du kommenterer.

Hei Tveit.  Kommentaren var ikke myntet på deg direkte men som et generelt innlegg i lys av alle de andre kommentarene.

Jeg sier ikke at det nødendigvis er galt å kreve lisens. Jeg bare forsøker å sette 3 varianter av finansiering opp mot hverandre. Innkreving av lisens slik NRK gjør er bruk av statsmakt og som borgere er det vår plikt å vurdere statsmaktens maktbruk/maktmisbruk knyttet til tvangsinnkreving av penger. Det er tross alt mine og dine penger som staten krever inn. Staten har aldri noen automatisk naturgitt rett til å ta fra borgerne penger. Dette gjelder selvom staten har fått sitt maktutøvelsesmandat på demokratisk vis.  VN kan aldri får mandat til å kreve inn penger under trussel om vold og inndragelse, så de må nødvendigvis basere seg på frivillighet. VN vil også ha en rekke selvpålagte ( ikke under trussel om lov, dom og straff ) begrensinger som gjør at de ikke kan tjene penger på komersielt vis slik som kanalene utenom NRK.  Poenget mitt er at VN finansieringsmetode kommer godt ut sammenlignet med konkurentene.  Slikjeg ser det er det umulig å kritisere VN finansieringsmetoder gitt at man aksepterer finansieringen av VNs konkurenter.

Kommentar #57

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Ok

Publisert nesten 8 år siden
Den er grei, jeg responderte siden du siterte meg.selvsagt er det iorden å finansiere ved hjelp av frivillige gaver, det meste av kristent arbeid blir finansiert på den måte. Likevel er det sånn at måten VN gjør det ikke bidrar til å styrke deres troverdighet. Men seerne må selvsagt gjøre hva de vil med egne penger.
Kommentar #58

Leif Lohne

13 innlegg  354 kommentarer

Glimrende kommentar av Bratlie #54

Publisert nesten 8 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
Her har vi altså 3 varianter av finansiering: 1: Tvangsinnkrevning med statsmaktens voldsmonopol. 2: Løgnaktig og hjernvaskende komersielle interesser. 3: Oppfordring til frivillig givertjeneste. Hvilken av disse er mest demokratisk og etisk forsvarlig?

Dette er den desidert beste kommentaren hittil i denne tråden! Meget bra Bjørn David!

Når man setter disse tre metodene opp mot hverandre ser vi klart at den metoden JH og VN benytter faktisk kommer best ut!

Kommentar #59

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Men dette gjelder ikke bare Visjon Norge

Publisert nesten 8 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
Hele poenget med kritikken av VN er jo nettopp det at de tar Gud til inntekt for egne synspunkter.

All monoteistisk religiøs virksomhet består i (mer eller mindre i beste mening) å uttale seg på vegne av Gud.

Dette er religionens vesen.

Hvis du, i likhet med meg, ikke vet hva eventuelle guder måtte mene om dette og hint, velger du å la være å uttale deg på vegne av dem (ham).

Kommentar #60

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Det var ikke det jeg skrev..

Publisert nesten 8 år siden
Arne Lindtveit. Gå til den siterte teksten.
Men dersom du mener at alle TV kanaler er dårlige, må du gjerne bære ut TV apparatet for min del.

Jeg har ikke sagt at "alle TV kanaler er dårlige". Det jeg sier er at alle TV-kanaler sender noen dårlige programmer. Bjørn David Bratlie har forøvrig et utmerket innlegg om dette litt ovenfor.

Alt er ikke bare sort/hvitt i livet, Arne.

Kommentar #61

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Riktig nok men......

Publisert nesten 8 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
All monoteistisk religiøs virksomhet består i (mer eller mindre i beste mening) å uttale seg på vegne av Gud.

Men er det med nødvendighet galt?  Det må da vurderes i lys av alternativet. Dette betyr ikke med nødvendighet at det er maktmisbruk av den som uttaler seg på "vegne av Gud".  Dersom Gudsbegrepet har en rimelig rad av konsensus kan dette være sosialt stabiliserende, forutsatt at Gud har gitte egenskaper. Spørsmålet er i tilfelle om den kristne gudsforståelse er en slik Gud.  I den grad man skal snakke om JH og VN er det vel dette som er det viktigste punktet?  Da synes jeg at dere som er ateister, agnostikere og ikke-kristne kunne utvist noe mer rimelighet i argumentasjonen og helle bestrebe seg på en mer treffende kritikk. Et eksempel i så måte er retorikken om "uaktuelle gamle skrifter fra gamledager" osv. Det man da gjør er å sparke bena under jobben profetene i GT gjorde da de refset de rike og mektige for sin vilkårlighet, lovløshet og utnyttelse av de fattige. Ingen kritikk fra noen ateist mot VN kan i siste innstans inneholde argumenter om at det er tåpelig å tale på vegne av Gud. Derimot kan dere ganske utmerket kritisere JH og VN på basis av den bibelske Gud som åpenbarer seg i GT og NT. Hvis man ikke vil det må man godtgjøre på hvilket grunnlag man har selv for å komme med kritikk.  Vi andre må spørre på et eller annet tidspunkt: Hvem er du? Dette gjelder både kristne og ikke-kristne og det bør VN tåle og akseptere og gi rom for.

Kommentar #62

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Uklar#55

Publisert nesten 8 år siden
Jeg inser at jeg uttalte meg uklart angående det å ta Gud til inntekt for egne synspunkter. Selvsagt kan en troende begrunne sine synspunkter i et bibelsk perpektiv. Jeg er bare uenig med VN når de nærmest setter likhetstegn med det å sende penger til dem og det å "høste rikdom". Jeg mener at dette er en svært tvilsom teologi, selv om bibelen også forteller om at Gud velsigner en glad giver. Men det er egentlig en annen debatt.
Kommentar #63

Arne Lindtveit

2 innlegg  14 kommentarer

Troverdig

Publisert nesten 8 år siden

Lohne har som kjent satt i gang en paralell debatt, der han støtter visjon Norge. Det står han helt fritt til. Han krevde jo også at VL anbefalte den som lesning. Artig krav egentlig. Jeg var ikke så frimodig, men ble heldigvis anbefalt allikevel. Når det gjelder kommentarer tror jeg at jeg heretter holder meg til den tråden jeg selv startet. Å hoppe fram og tilbake blir litt uryddig for meg.

Vi er desverre ikke så mange praktiserende kristne i Norge etterhvert. Det er heller ingen grunn til å tro at antallet er økende. Desverre er nok sannheten at det er en tilbakegang. Dersom vi ikke hadde hatt et betydelig antall innvandrere som er kristne, ville antallet vært enda lavere. Skal trenden snus må vi ha troverdighet i samfunnet. Useriøse aktører som Jan Hanvold og Visjon Norge bidrar ikke til en slik troverdighet. Det er en av grunnene til at jeg anbefaler å slå av Visjon Norge for godt. Heldigvis har visjon Norge allerede en svært begrenset støtte, allikevel er den såpass stor at det er skadelig. Derfor mitt engasjement.

Det er en side til som er svært uheldig ved virksomheten til vn. Det er forholdet til de som er ekstra sårbare. Noen bærer muligens på en ekstra sårbarhet fra fødsel av.  De fleste av oss opplever også perioder i livet der vi er mer sårbar enn i andre perioder. Da er falske profetier, falske løfter om helbredelser, usunn rådgivning, fokus på demoner og lignende direkte farlig. Dette og mer til, kryr det av på Visjon Norge. Enda en grunn til å slå av kanalen. Jeg tror Jesus er spesielt opptatt av å hegne om de sårbare. Da kan det ikke være slik at vi har såkalt kristne virksomheter som er farlige for mennesker i en sårbar livssituasjon.

Kommentar #64

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Ikke slå av men...

Publisert nesten 8 år siden
Arne Lindtveit. Gå til den siterte teksten.
Da er falske profetier, falske løfter om helbredelser, usunn rådgivning, fokus på demoner og lignende direkte farlig. Dette og mer til, kryr det av på Visjon Norge. Enda en grunn til å slå av kanalen. Jeg tror Jesus er spesielt opptatt av å hegne om de sårbare.

Det er ikke vanskelig å være enig med deg i kritikk i deler av det som serveres på VN. På den andre siden må vi kanskje være enig i at kristen-norge i altfor liten grad har fulgt med i timen når det kommer til temaet Media. Jeg har ingen klare svar på hvordan dette skal følges opp, men noe må og bør gjøres. TV-inter har jo skapt mange gode programmer, men det er avhengig av sendeflate i hos kommersielle aktører.  I tidligere tider da vi var uten medier var møteplassene kirken, bedehuset i lokalmiljøet. Der fikk vi tilfredstilt våre sosiale behov og der bygget vi relasjoner. Dette har vi i stor grad holdt fast ved uten å forstå at mediene gjøre verden mindre og at langt mer foregår på en scene andre steder enn i bedehuset. Her mener jeg det er en ugjort gjerning og at kristne i altfor stor grad har overlatt denne scenen til NRK. Man kan si hva man vil om Hanevold men han har iallefall gjort noe. Vi andre blandt pinsevenner, indremisjon, misjonsambandet, kirken osv. har ikke gjort noe som helst av betydning.  Da mener jeg det blir for lettvint å be folk skru av.  Spørsmålet er heller om det foreligger noen unnlatelses-synder hos kristenfolkets ledere som overlater denne arenaen til ateister/sekularister? Undertegnede savner iallefall en TV-kanal der jeg slipper alle banning, intriger, sex/underlivs-fikseringen, volden og drapene, platt og intetsigende underholdning. Jeg ønsker et sted der folk som er ære og respekt verdt kommer til ordet.  Kanskje jeg er alene om dette? Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror det er "marked" for en TV-kanal, også med underholding, musikk, debatt-programmer og oppbyggelse.  Det burde vært mulig å få til noe tverrkirkelig finansiert her. Så langt ser det ut til våre frikirkemiljøer er altfor splittet og preget av husmannsånd til at det er mulig. Hanevold og hans medarbeidere i så måte unntaket. Dette kan ingen ta fra dem og det er til vanære for andre som for lengst burde grepet utfordringen.

Kommentar #65

Leif Lohne

13 innlegg  354 kommentarer

Helt Greit Arne Lindtveit

Publisert nesten 8 år siden
Arne Lindtveit. Gå til den siterte teksten.
Lohne har som kjent satt i gang en paralell debatt, der han støtter visjon Norge. Det står han helt fritt til. Han krevde jo også at VL anbefalte den som lesning. Artig krav egentlig. Jeg var ikke så frimodig, men ble heldigvis anbefalt allikevel. Når det gjelder kommentarer tror jeg at jeg heretter holder meg til den tråden jeg selv startet. Å hoppe fram og tilbake blir litt uryddig for meg.

Det var ikke meningen å kreve noe som helst, og beklager at jeg hoppet fra din tråd til min når jeg svarte deg første gangen.

Jeg synes det er helt korrekt av  deg å hoppe tilbake til denne tråden selv om du svarer meg på "mitt sidesprang". Heretter vil jeg også svare deg herfra (om ønskelig) med mindre mitt svar ikke helt konkret dreier seg om kommentarer (fra deg) på mitt hovedinnlegg.

Kommentar #66

Leif Lohne

13 innlegg  354 kommentarer

Her er jeg igjen ...

Publisert nesten 8 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
Man kan si hva man vil om Hanevold men han har iallefall gjort noe. Vi andre blandt pinsevenner, indremisjon, misjonsambandet, kirken osv. har ikke gjort noe som helst av betydning. Da mener jeg det blir for lettvint å be folk skru av. Spørsmålet er heller om det foreligger noen unnlatelses-synder hos kristenfolkets ledere som overlater denne arenaen til ateister/sekularister? Undertegnede savner iallefall en TV-kanal der jeg slipper alle banning, intriger, sex/underlivs-fikseringen, volden og drapene, platt og intetsigende underholdning. Jeg ønsker et sted der folk som er ære og respekt verdt kommer til ordet. Kanskje jeg er alene om dette? Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror det er

100% enig med det du skriver.

Vi har nå to kristne TV kanaler i Norge, VN og Kanal 10. Og det er dyrt å drifte disse. Det tragiske er - som du skriver - at kristne ikke kan stå sammen. Hadde de det gjort kunne jo alle trossamfunn benyttet samme sendeflate (TV rute) "på deling" 24 timer i døgnet. Og da ville ikke de økonomiske byrdene for hver enkelt (enten man kaller det "støttepartner" eller "mediamisjonær") blitt uoverkommelige. Det er også for meg underordnet om man heter JH eller Edvard John som er initiativtaker eller hva man heter. Poenget er at man burde stå sammen!

Og så er jeg så umåtelig enig i deg når du skriver om hvor befriende det var å finne en kanal hvor man unngik all denne volden og "platt og intetsigende underholdningen". For meg ble VN selve "pusterommet" mot alt dette "søppelet" som ble sendt på de andre kanalene. Selv om ikke alt der var "søppel" var det besnærende hvordan tomheten og meningsløsheten ofte kom sigende da det kun var slike kanaler å velge mellom. Tror nok mange føler det nettopp slik og føler at VN og Kanal10 er et slikt "pusterom" faktisk selv om de ikke bekjenner seg som kristne i dag. Og nettopp derfor mener jeg også et TV mediet er en viktig innfallsport for å nå kirkefremmede som er lei all tomheten som serveres på de andre TV kanalene. Men det er også helt avgjørende at man sender "kvalitet" som appellerer til de kirkefremmede som sveiper innom, og det kunne man gjort om alle gode krefter sto sammen om dette prosjektet. Dessverre er ikke dette tilfellet i dag.

Men som sagt: Mulighetene ligger her helt klart i det å finne sammen. Tragedien ligger i splittelsen som vi nå ser mest ut av.

Kommentar #67

Arne Lindtveit

2 innlegg  14 kommentarer

Videotips

Publisert nesten 8 år siden

Et tips til de som ønsker å se litt mer om Hanvolds og Visjon Norges amerikanske røtter. Sjekk denne adressen:www.trinityfi.org.  Se deres video: "Overview of Trinity Foundation`s work". 

Det er kremmere det...

Kommentar #68

Arne Lindtveit

2 innlegg  14 kommentarer

TV-savn

Publisert nesten 8 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
Undertegnede savner iallefall en TV-kanal der jeg slipper alle banning, intriger, sex/underlivs-fikseringen, volden og drapene, platt og intetsigende underholdning.

Det er lett å være enig med deg dette. Nå savner imidlertid ikke jeg TV noe særlig, hvis jeg skal være helt ærlig. En god bok, en god treningstur, samvær med familie og venner går TV en høy gang

Når det er sagt så er nå en gang kommersiell TV - nettopp det. Kommersiell. De viser det som selger, eller det de tror selger. Jeg forventer ikke akkurat at TV2 vil evangelisere verden. Når det er sagt så er det også slik at de eneste "kristne" programmene som er verdt å se på, nettopp er på disse kanalene. I sin tid "minns du sången" på NRK, eventuelt TV pastoren på TV2.

Ønsket om å samle kristen-Norge i en felles TV kanal er nok et fint ønske, men det blir ganske sikkert med ønsket. Avstanden er rett og slett for stor når det gjelder innhold og uttrykksform. Derfor fastholder jeg mitt forslag om nettbaserte løsninger. Da er det lett for den som ser, leser eller hører å vite hvem som står bak produksjonen. De som produserer stoffet står heller ikke i fare for å bli "blandet" sammen med useriøse aktører.

Kommentar #69

Arne Lindtveit

2 innlegg  14 kommentarer

Mer angående nett-TV

Publisert nesten 8 år siden
Sigmund Voll Ådnøy. Gå til den siterte teksten.
De gode programmene kan gå over til å sendes på nett-TV. Man er ikke avhengig av det TBN-liknende TV-imperiet VisjonNorge

Jeg fikk desverre ikke kommentert dette innlegget som kom ganske tidlig i debatten. Som jeg har nevnt ved flere anledninger nå er dette veien å gå i vår tid. 

Kommentar #70

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Det ene erstatter ikke det andre..

Publisert nesten 8 år siden
Arne Lindtveit. Gå til den siterte teksten.
En god bok, en god treningstur, samvær med familie og venner går TV en høy gang

Det ene erstatter ikke det andre. TV har en annen funksjon for media handler om å være tilstede i det offentlige rom med vårt budskap, våre verdier og promotere kulturelle uttrykk inneholdende kristne verdier.  Den kristne kirke har jo årtusen lange tradisjoner for dette. Vår frikirkelige pietisme har sine fordeler som et korrektiv, men vi kan ikke bli altfor fri og koble oss fra både kirkefedre,  historien og det kristne felleskap. At TV i fremtiden distribueres på nett er nokså sannsynlig men det må allikevel bli noe mer enn "youtube-TV". Mediene, enten det er TV, facebook, debatt-fora, ( som dette ), blogger, youtube osv. vil i overskuelige fremtid være en del av vår sosiale arena der vi formes og dannes. Dette er nåtidens parallell til gamle dageres kirkebakke/bedehus.  Spørsmålet er om vi vil være tilstede i de offentlige fora av idag der Paulus, apostelene og Jesus Kristus var i sin tid?  Som kristne mener vi har rett til det og i følge misjonsbefalingen, plikt til det. Jeg mener vi begår en kollektiv unnlatelselsynd når vi ikke vil tale Guds sak til menneskenens beste ved å ikke være tilstede der menneskene er.          

Kommentar #71

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Arne Lindtveit. Gå til den siterte teksten.
Videre er det svært uheldig at virksomheten til Visjon Norge fører til at en del penger som tidligere ble gitt til gode formål i menighet og misjon, nå går til TV-kanalen. Som kjent er det ikke ubegrenset med midler til menighet og misjon. Gode tiltak blir nå skadelidende.

Det er så mye godt arbeid som gjøres i kristen-Norge. Gudstjenester, Alphakurs, diakoni, barne og ungdomsarbeid, barnehager, skoler, misjon og retreatarbeid. Bare for å nevne noe. Dersom du har tid, krefter og midler. Bruk det i noe av dette. Avslør humbugen til aktører som Visjon Norge og bli med i noe som er troverdig og bygger Guds rike.

Takk for et meget bra innlegg Arne!

Kommentar #72

Sigmund Voll Ådnøy

142 innlegg  1622 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Jeg kunne ha uttrykt det bedre, men her på VD er det såpass oppegående mennesker at de skjønte nok hvor jeg ville: Dersom man skal slå av enhver kanal som fra tid til annen sender programmer man misliker for godt , så kan man antagelig like godt bære ut hele TV-apparatet. Det er kanskje også noe å tenke litt over?

Klart at vi alle kan uttrykke oss bedre. Er ikke så krise hvordan vi uttrykker oss så lenge vi forstår hverandre.

Jeg syns uansett at den omtalte kommentaren din er litt lite relevant når det gjelder Lindtveits innlegg. Dette siden han ikke skrev om noe så banalt som noen dårlige programmer, men begrunnet sin negative holdning til VisjonNorge grundigere enn som så.

Ja da, det siste du sa, kan vi så klart også tenke over. Fint at vi kan stille hverandre spørsmål og ikke bare trer meninger over hodet på hverandre :)

God søndag.

Kommentar #73

Sigmund Voll Ådnøy

142 innlegg  1622 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Leif Lohne. Gå til den siterte teksten.
Men det er også helt avgjørende at man sender "kvalitet" som appellerer til de kirkefremmede som sveiper innom, og det kunne man gjort om alle gode krefter sto sammen om dette prosjektet. Dessverre er ikke dette tilfellet i dag.

Men som sagt: Mulighetene ligger her helt klart i det å finne sammen. Tragedien ligger i splittelsen som vi nå ser mest ut av.

Mener du at "alle gode krefter" bør stå sammen om Hanvolds prosjekt - om å etablere en TV-stasjon i hvert land i Europa, og det attpåtil tilbake i tid?

Ref. profetien som skulle ha blitt oppfylt innen 16. mars 2011.

Hvem av oss har ikke drømt om å kunne reise i tiden?

Kommentar #74

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Bestemt flertall

Publisert nesten 8 år siden
Sigmund Voll Ådnøy. Gå til den siterte teksten.
Jeg syns uansett at den omtalte kommentaren din er litt lite relevant når det gjelder Lindtveits innlegg. Dette siden han ikke skrev om noe så banalt som noen dårlige programmer, men begrunnet sin negative holdning til VisjonNorge grundigere enn som så.

Det er lov og ha synspunkter, men min kommentar var knyttet til ingressen i Lindtveits innlegg (som jeg også siterte):

"Er du en av de som ser på TV-programmene til Visjon Norge? Kanskje det er på tide å slå av denne TV-kanalen for godt?

Det er altså de som underforstått ser på et hvilket som helst program (eller alle) som han spør om de ikke kanskje bør slå av TV-kanalen for godt.

Det synes jeg er et usedvanlig dårlig forslag, og har derfor forsøkt å argumentere for at det er akkurat det, selv om jeg også misliker en ikke ubetydelig del av det som presenteres på kanalen.

Kanskje mange gjør klokt i å tenke slik fariseeren Gamaliel sa til israelittene om de første kristne: "Er dette et verk av mennesker, skal det gå til grunne. Men er det av Gud, vil dere ikke kunne ødelegge dem. Vokt dere at dere ikke må finnes stridende mot Gud!"

Kommentar #75

Sigmund Voll Ådnøy

142 innlegg  1622 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Det er lov og ha synspunkter, men min kommentar var knyttet til ingressen i Lindtveits innlegg (som jeg også siterte):

"Er du en av de som ser på TV-programmene til Visjon Norge? Kanskje det er på tide å slå av denne TV-kanalen for godt?

Det er altså de som underforstått ser på et hvilket som helst program (eller alle) som han spør om de ikke kanskje bør slå av TV-kanalen for godt.

Det synes jeg er et usedvanlig dårlig forslag, og har derfor forsøkt å argumentere for at det er akkurat det, selv om jeg også misliker en ikke ubetydelig del av det som presenteres på kanalen.

Kanskje mange gjør klokt i å tenke slik fariseeren Gamaliel sa til israelittene om de første kristne: "Er dette et verk av mennesker, skal det gå til grunne. Men er det av Gud, vil dere ikke kunne ødelegge dem. Vokt dere at dere ikke må finnes stridende mot Gud!"

Da forsto jeg deg sånn omtrent riktig da jeg skrev min første kommentar til din kommentar om dette. He he, kommentar til kommentar til kommentar ...

Som jeg og én eller flere andre har sagt også i en tidligere liknende debatt: Jeg mener at nettopp Gamaliels råd ikke er en egnet tenkemåte i denne forbindelse. For bare å nevne én vesentlig forskjell så var anklagene mot disse første kristne i høy grad basert på usannheter, rykter og antakelig på at noen velposisjonerte jøder følte at makten deres ble truet. Kritikken av VisjonNorge dreier seg oftest om faktiske forhold hva angår bl.a. penger og politikk - og tidvis press på seere med visse forventninger til dem ang. disse områder.

Kommentar #76

Leif Lohne

13 innlegg  354 kommentarer

Blæh

Publisert nesten 8 år siden
Sigmund Voll Ådnøy. Gå til den siterte teksten.
Mener du at "alle gode krefter" bør stå sammen om Hanvolds prosjekt - om å etablere en TV-stasjon i hvert land i Europa, og det attpåtil tilbake i tid?

Ref. profetien som skulle ha blitt oppfylt innen 16. mars 2011.

Hvem av oss har ikke drømt om å kunne reise i tiden?

Du får lese en gang til hva jeg skriver (og tømme deg for egne fordommer), så skjønner du nok sikkert hva jeg mener.

Kommentar #77

Sigmund Voll Ådnøy

142 innlegg  1622 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Leif Lohne. Gå til den siterte teksten.
Du får lese en gang til hva jeg skriver (og tømme deg for egne fordommer), så skjønner du nok sikkert hva jeg mener.

Det du skrev i din kommentar til Bratlie, var (i tillegg til noe i forkant):

"Men det er også helt avgjørende at man sender "kvalitet" som appellerer til de kirkefremmede som sveiper innom, og det kunne man gjort om alle gode krefter sto sammen om dette prosjektet. Dessverre er ikke dette tilfellet i dag.

Men som sagt: Mulighetene ligger her helt klart i det å finne sammen. Tragedien ligger i splittelsen som vi nå ser mest ut av."

Om du med "dette prosjektet" sikter til TV-arbeid av kristne, står jeg fortsatt ved responsen jeg ga deg. Dette siden du i innlegg og kommentarer har uttrykt klar støtte til TV Visjon Norge - og siden kanalen ikke har kommet med noen klar kontrabeskjed ang. sitt syn på Howard-Brownes tiltale den gangen i Sverige i 2006.

Hvis du leser det jeg skrev, én gang til, kan det hende at du må gi meg rett - eller i det minste si at du forstår meg.

Hvilke fordommer snakker du om? Jeg kan nok ha noen fordommer, som de fleste andre, men akkurat ifm. VisjonNorge kan jeg ikke se at dette er noe jeg sliter med. Om du syns at jeg har hevdet usanne eller på annen måte upassende påstander, ber jeg om at du spesifiserer hva du har i tankene.

Kommentar #78

Leif Lohne

13 innlegg  354 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Sigmund Voll Ådnøy. Gå til den siterte teksten.
Hvis du leser det jeg skrev, én gang til, kan det hende at du må gi meg rett - eller i det minste si at du forstår meg.

Spiller ingen rolle vem som har rett. Jeg har sagt det som skal sies i denne sammenhengen, og det står jeg ved.

Men kan kommentere så mye at i mitt svar til Bratlie, så nevnte jeg overhode ikke RHB og den saken. Den var det du som kom drassende med. Så jeg skjønner overhode ikke hva det har med saken å gjøre.

Kommentar #79

Sigmund Voll Ådnøy

142 innlegg  1622 kommentarer

VNs og Hillsong Church sin "så og høste"-lære er ganske lik

Publisert nesten 8 år siden
Arne Lindtveit. Gå til den siterte teksten.
Et tips til de som ønsker å se litt mer om Hanvolds og Visjon Norges amerikanske røtter. Sjekk denne adressen:www.trinityfi.org. Se deres video: "Overview of Trinity Foundation`s work".

Det er kremmere det...

Takk for sidetipset! Jeg kjente til Trinity Foundation og Ole Anthony m.fl. sitt arbeid, men akkurat denne nettsiden kunne jeg ikke huske å ha vært innom.

På siden ble bl.a. dette nyhetsinnslaget vist, om Hillsong Church og Brian&Bobbie Houston. Om pengebruk og bl.a. "tienden" og det at pastorparet lever som internasjonale toppkjendiser. Ikke alt er sammenliknbart med Visjon Norge, men mye av teologien om penger er det.

Kommentar #80

Sigmund Voll Ådnøy

142 innlegg  1622 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Leif Lohne. Gå til den siterte teksten.
Men kan kommentere så mye at i mitt svar til Bratlie, så nevnte jeg overhode ikke RHB og den saken. Den var det du som kom drassende med. Så jeg skjønner overhode ikke hva det har med saken å gjøre.

Da kan jeg forklare det nærmere.

Det det har med saken å gjøre, er at Hanvolds kanal i dine øyne er en naturlig del av et slikt prosjekt som du snakker om. Hanvold tok i 2006 imot profetien fra Howard-Browne som om den var ord fra Gud selv. Profetien sa at Hanvold kom til å ha en TV-stasjon i hvert eneste land i Europa. M.a.o. har Hanvold forsøkt å jobbe i tråd med denne. Dette, og det at Hanvold så seint som denne våren eller sommeren var på besøk i Tampa Bay - m.a.o. fortsatt pleier kontakt med Howard-Browne - gjør at det jeg "kom drassende med", er meget relevant. Det er ikke noe jeg finner på, det er faktisk noe som har styrt og antakelig styrer Hanvold den dag i dag.

Ja, hva så, sier du kanskje fortsatt. Har det ikke så mye å si for deg at den du ser som en selvskreven deltaker i dette TV-prosjektet du nevnte, har som mål å få etablert en TV-stasjon i hvert eneste land i vår verdensdel? Skjønner du at dette koster ekstreme mengder penger og ikke er noe som normalt oppegående kristne i utg.punktet kan bli med på som "prosjekt"? Antakelig er det svært få kristne som tror på at Gud har talt noe så vanvittig til Hanvold gjennom Howard-Browne. Spesielt siden den påståtte tiden for profetioppfyllelsen forlengst er omme.

Jeg sier ikke at det ikke kan startes eller drives kristent TV-arbeid, og jeg sier ikke at kristne ikke bør stå sammen og velsigne hverandre. Jeg sier derimot at det er urimelig å forvente av kristne at de skal bli med på et milliardprosjekt av den sorten Hanvold ser for seg med bakgrunn i at han tror at Gud har talt til ham om det.

Kommentar #81

Arne Lindtveit

2 innlegg  14 kommentarer

Angående kvalitet

Publisert nesten 8 år siden
Leif Lohne. Gå til den siterte teksten.
Men det er også helt avgjørende at man sender "kvalitet" som appellerer til de kirkefremmede som sveiper innom, og det kunne man gjort om alle gode krefter sto sammen om dette prosjektet.

Da er vi ihvertfall enige om at det ikke er kvalitet det som sendes på VN i dag. Det er ikke lite bare det.

Dersom "alle gode krefter" skulle gå sammen om et slikt prosjekt måtte man dessuten ha personer til å drive kanalen som virker samlende, og ikke splittende slik som Hanvold & co. Videre er det riktig som Voll Ådnøy påpeker at prosjektet er helt ute av proporsjoner når det gjelder økonomiske realiteter. At dine pengegaver vil vise seg verdiløse bekymrer meg ikke. Det som bekymrer meg er de som blir offer for svindelen med pengegaver som innfallsporten til helbredelse.

Kommentar #82

Arne Lindtveit

2 innlegg  14 kommentarer

Skremmende teologi

Publisert nesten 8 år siden
Sigmund Voll Ådnøy. Gå til den siterte teksten.
På siden ble bl.a. dette nyhetsinnslaget vist, om Hillsong Church og Brian&Bobbie Houston. Om pengebruk og bl.a. "tienden" og det at pastorparet lever som internasjonale toppkjendiser. Ikke alt er sammenliknbart med Visjon Norge, men mye av teologien om penger er det.

Takk for tipset du også. Skremmende egentlig. Jeg må innrømmer at jeg tidligere har vært forarget når jeg har sett lignende innslag. Forarget og sint på denne koblingen av pengegaver og økonomisk velsignelse. En av de verste talene over dette temaet hørte jeg forresten i Sarons dal i 78. Det ble mitt første og siste besøk i den dalen. Nå for tiden blir jeg imidlertid bare trist og sorgfull når jeg ser at denne forkynnelsen fortsatt eskalerer.

Kommentar #83

Sigmund Voll Ådnøy

142 innlegg  1622 kommentarer

Visjon Norge i kveld

Publisert nesten 8 år siden

I kveld hadde jeg kanalen på en liten stund.

Sten Klevås-Olsen fortalte at det er fint hvis en del gir ti tusen kroner. Og at de som gir så mye, skal få en slags statuett (som er laget i Israel).

Kommentar #84

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Sigmund Voll Ådnøy. Gå til den siterte teksten.
Og at de som gir så mye, skal få en slags statuett (som er laget i Israel).

Når eg gjev pengar til noko eg trur på, så er det uinteressant å få ei belønning.

Eg har gitt litt til gjenoppbygginga av tempelet i Jerusalem /tempelhøgda slik Gud seier me skal.

Har fått nokon fantastisk fine takkebrev.

"Er det tid for dykk

        til å bu i bordkledde hus
        så lenge templet ligg i røys?
     5 No seier Herren, Allhærs Gud:
        Legg merke til korleis det går dykk!
     6 De sår mykje, men haustar lite;
        de et, men vert ikkje mette;
        de drikk, men sløkkjer ikkje torsten;
        de kler dykk, men vert ikkje varme;
        og leigekaren får si løn
        i ein botnlaus pung.
     7 Så seier Herren, Allhærs Gud:
        Legg merke til korleis det går dykk!
     8 Far opp i fjellet og henta tømmer!
        Bygg templet, så vil eg ha hugnad i det
        og visa min herlegdom der, seier Herren.
     9 De ventar mykje, men sjå, det vert lite.
        De får det i hus, men eg blæs det bort.
        Kvifor? seier Herren, Allhærs Gud.
        Fordi mitt tempel ligg i røys,
        medan de har det annsamt
        kvar med sitt eige hus.
    10 Difor held himmelen dogga att,
        og jorda gjev ikkje grøde".

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/10287615/The-rabbi-the-lost-ark-and-the-future-of-Temple-Mount.html

Kommentar #85

Leif Lohne

13 innlegg  354 kommentarer

Ikke helt

Publisert nesten 8 år siden
Arne Lindtveit. Gå til den siterte teksten.
Da er vi ihvertfall enige om at det ikke er kvalitet det som sendes på VN i dag.

Jeg skjønner at du forsøker å underminere mine synspunkter.

Kvalitet er et relativt begrep. Jeg har neppe sagt at det ikke er "kvalitet" på VN. Men kanskje man implisit kunne oppfatte det slik. Det jeg mener å si her er at kvaliteten kunne vært bedre - både teknisk og med mere varierte (gode) programmer - om flere gode krefter hadde stilt seg bak kanalen. Da ville også byrden for hver enkelt som støtter kanalen blitt mindre.

På tross av dette sendes det mye bra på VN slik det er i dag. Mange gode og oppbyggende programmer med mange dyktige og interessante personer som gjester i studio, blant annet. Mye av dette vil jeg kunne være tilbøyelig å kalle kvalitetsprogrammer. Absolutt.

Kommentar #86

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Så absolutt..

Publisert nesten 8 år siden
Leif Lohne. Gå til den siterte teksten.
Det jeg mener å si her er at kvaliteten kunne vært bedre - både teknisk og med mere varierte (gode) programmer - om flere gode krefter hadde stilt seg bak kanalen. Da ville også byrden for hver enkelt som støtter kanalen blitt mindre.

Det må kunne sies at mange av de tekniske kvalitetene er gode på VisjonNorge, og antagelig har kanalen investert betydelige midler i de senere år for å kunne høyne dette nivået. Kanalen har antagelig også kanskje gjort et aldri så lite kupp når de fikk en mann med en god del fartstid i media inn, nemlig Alf Henning Fredstad.

Men mageplasket etter uker med å gjøre kanalen politisk foran siste valg, vil ha sin pris uansett. Mange seere er skuffet og føler seg halvveis lurt når de ser at alle de som påstod at seter på Løvebakken og taburetter i regjering var en umulighet hadde rett. Seere som ellers er ganske ukritiske til det som til tider serveres mellom kl. 20 og kl. 23 har nå begynt å stille spørsmål. Det går fort på tilliten løs til frontfigurene.

Denne uken har kanalen også arrangert en ny tur til Løvhyttefesten i Israel. Prislapp vites ikke, men det må være vanskelig å komme under én million på sumlinjen. Hvorfor f.eks. betale for pansrede, luftkondisjonerte busser til Hebron? Senest i dag hørte jeg kritikk fra en trofast seer som ikke forstår at en slik tur ikke bør droppes i en tid hvor skjermer står i fare for å gå i svart for Riks-TV abonnentene.

Kommentar #87

Sigmund Voll Ådnøy

142 innlegg  1622 kommentarer

En attpåklattkommentar om Visjon Partnerdorge

Publisert nesten 8 år siden

Til tider slår jeg på Visjon Norge rett som det er - for å følge med hva kanalen driver med og for å se hvordan det står til. Det innrømmer jeg, selv om jeg har sluttet meg til Lindtveits oppfordring om å "slå av". (Slå gjerne av hvis du ser på kanalen fordi du er begeistret for den og den er ditt "anker" her i livet. Eller hvis du er opptatt av å la Hanvold, Apold, Lindsett, Klevås-Olsen og noen andre få "tale inn i livet ditt" i beste sendetid.)

Det er imidlertid stort sett Studio Direkte som interesserer meg. Der får man ta pulsen på kanalen og se og høre mye om hva som er grunnfilosofien og drivkraften. Tidvis får man høre de mest vanvittige utsagn. Jeg kunne ha nevnt i fleng, men har i senere tid tenkt at VN på en måte "bare får holde på". Og jeg har tenkt at jeg vil være forsiktig med kritikken mot Hanvold, som sikkert er i en følelsesmessig sårbar og presset situasjon for tiden. Han er et menneske, han også.

Det bygger seg likevel opp en frustrasjon. Man kan så klart be meg om å skru av kanalen, så jeg slipper å bli frustrert. Men dette dreier seg ikke bare om meg; det dreier seg om å bry seg om andre kristne og om at noen driver med noe etisk svært betenkelig. Jeg vil derfor i det minste fortelle litt om det jeg har hørt på StudioDirekte-sendingen i kveld.

På programmet i kveld har man kunnet høre kanalen oppgi behov for to millioner kroner - og disse må "egentlig" komme inn i kveld. Egentlig trengte de seks millioner innen i forgårs, utgangen av september

Svein Lindsett på callcenteret snakker om at folk skal gi seg helt over i Guds hånd i omtrent samme åndedrag som han ber dem ringe inn og gi pengegaver.

Den ene gjesten i studio hos Geir Apold, Zachary Smith, forteller:

"I gave him a holy-ghost handshake." Dette forteller Smith om ett av sine møter med Rodney Howard-Browne. "Holy-Ghost handshake," sier Smith, er et håndtrykk der man samtidig har penger (såkorn) i hånda som man overrekker. Smith sier at han gjenkjente Howard-Brownes "salvelse".

Jeg har tidligere stilt spørsmål om hva som er viktig for Visjon Norge. Noe av det som er viktig, er tydeligvis å opprettholde kontakten med trosbevegelsesmiljøet i Tampa Bay, Florida, som Zachary Smith og kona hans tilhører. Disse er altså nå gjester hos Visjon Norge, og i sommer besøkte noen fra kanalen Florida - så dette er ikke noe Visjon Norge slumper innom. Uansett hvor tverrkirkelig kanalen sies å være, er og blir den en karismatisk trosbevegelseskanal.

Herr og fru Smith skal tale på Hallingskarvet, på stedet Visjon Norge eier og driver der. Dette bør visst seerne få med seg, for i følge Geir Apolds utsagn i kveldens sending er disse "bærere av Guds salvelse". Jeg har lest i Bibelen at salvelse er noe som blir i de kristne og lærer dem om alle ting. Dermed syns jeg det er litt rart å høre en såkalt kristen TV-kanal snakke om noen spesielle predikanter som man absolutt burde lytte til, og det begrunnet med at de er "bærere av Guds salvelse". "Herren er der [på Hallingskarvet]," sier Apold, og dessuten "følger det med en spesiell salvelse på møtene deres". I følge Zachary Smith har Gud "invadert" møtene han og kona har hatt.

Er ikke det vidunderlig? kunne en karismatisk predikant ha spurt oss retorisk. Det stemmer, det er nettopp dét det er; det er ikke vidunderlig. VisjonNorge er ikke et Guds vidunder, men en skamplett.

Folk som gir penger til Visjon Norge, er med på å holde kunstig liv i luftslott og svulstige, falske visjoner.

Jeg har i denne "attpåklatt"-kommentaren nevnt kun en liten del av alt det betenkelige som blir forkynt på denne TV-kanalen. Så vet jeg at noen bryr seg, mens andre gir en lang marsj. Vær så god, gjør det du finner for godt. Men vennligst ikke still deg likegyldig til at en kanal som må ha inn seks millioner innen 30. september, ikke får dem inn - og det enda de sier at materielle "såkorn" gir en materiell "høst". Altså praktiserer de enten ikke sin egen suksessfulle "lov", eller de viser for all verden at det de forkynner, er skammelig feil.

"Om noen har ører å høre med, så hør!" sier et bibelord. For anledningen er jeg inspirert til å si: Om noen har hjerne å tenke med, så tenk!

Kommentar #88

Sigmund Voll Ådnøy

142 innlegg  1622 kommentarer

Avisinnlegg med ref. til Lindtveits innlegg

Publisert nesten 8 år siden

Jeg besøkte i kveld avisa "Norge I Dag" sin nettavis, idet jeg skulle lese en artikkel der fra i fjor.

Gjennom en liten titt under "Debatt" i høyre marg fikk jeg øye på to leserinnlegg som viser til dette debattinnlegget av Arne Lindtveit.

Begge innleggene er datert med gårsdagens dato.

Her er de:

«Slå av Visjon Norge» (innlegg av Knut Oldeide)

Mye krutt og galle mot Visjon Norge (innlegg av Arild Nyvoll)Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere