Nils Daniel Nyberg

20

Forkynn evangeliet.

Publisert: 16. sep 2013

Hva er det jeg, og alle med meg, trenger?

Vi trenger ikke nye liturgier, salmebøker og bibeloversettelser, men å få høre evangeliet forkynt.

Som pensjonert prest er jeg blitt som folk flest på landsbygda. Jeg går i kirken stort sett bare når det er begravelser og hører av og til på radiogudstjenestene, men hva får jeg høre?

Jo, jeg får høre om noe de kaller kjælighet, ja, noe som innbefatter solidaritet, toleranse, akseptering og inkludering.

Men, det er bare det, at jeg er født med en natur som er full av syndige lyster og legninger, ja, så for meg blir alt dette snakket bare svada.

Jeg vet godt at jeg fortjener noe helt annet enn denne såkalte kjæligheten, og at Gud verken solidariserer seg med, tolererer eller aksepterer mine synder.

Jeg vet også at det er bare EN som duger, og som passer perfekt i Guds hånd, men hvorfor hører jeg ikke om Ham?

Politisk korrekt snakkes det også om miljø og menneskerettigheter, men ingenting om at det er lenge siden Adam var i paradis og at tusenvis av norske statsborgere ikke engang får rett til og leve, ja, og hva med barns rett til å ha både en far og en mor?

Nei, da, mine egoistiske krav må veie tyngst.

Jeg kunne tenkt meg å gå oftere til nattverd, men på radiogudstjenestene fra Dnk, så er det prestene sier i fullstendig klinsj-krasj med liturgiens Guds Lam, som bar all verdens synder.

Som ung student leste jeg en artikkel av Carl Fr. Wisløff med overskriften: «Hvorfor hører vi så lite om forsoningen?», men i mange år har jeg tenkt: «Hvorfor hører vi aldri mere om forsoningen?»

Jo, fra de frikirkelige, men stort sett ikke fra Dnk's presteskap, og i alle fall ikke i begravelser og på radioen.

Hva er det Dnk trenger? Jo, den norske kirke trenger biskoper og prester, som forkynner evangeliet om Ham som gav sitt liv til soning for alle våre synder, og at det er totalt uforskyldt!

Ja, for det er det Guds kjærlighet handler om.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Nils Daniel Nyberg. Gå til den siterte teksten.
Vi trenger ikke nye liturgier, salmebøker og bibeloversettelser, men å få høre evangeliet forkynt.

Det er like viktig at loven blir forkynt slik at et menneske ser sin synd at den er uovervinnelig, slik at de for bruk for evangeliet.

 

Rom 7,13-14 {Loven egger synden, men kan ikke gi frelse fra den}

Har da det som er godt, blitt til død for meg? På ingen måte! Men det var synden, for at den klart skulle framstå som synd, som virket død i meg ved det som er godt, slik at synden kunne bli grenseløst syndig ved budet.

 

14 For vi vet at loven er åndelig, men jeg er kjødelig, solgt under synden.

Kommentar #2

Kjell G. Kristensen

140 innlegg  13843 kommentarer

Tid for evangelieforkynnelse?

Publisert over 7 år siden

Nils Daniel Nyberg:

Vi trenger ikke nye liturgier, salmebøker og bibeloversettelser, men å få høre evangeliet forkynt
______________________________________________________________________

Hvis jeg noengang skulle likt å høre på en forkynnelse om evangeliet, ville jeg først og fremst satt pris på å få høre en ekte sannhet og 0 svada. Det må være en hovedbetingelse å få kunne høre i hvert fall en sannhet fra evangeliet?

Eksempler som kan tas til etterretning, Mark.1.14 -15:Etter at Johannes var blitt fengslet, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium15 og sa: «Tiden er inne, Guds rike er kommet nær. Vend om og tro på evangeliet!»

Matt.21.43: Derfor sier jeg dere: Guds rike skal bli tatt fra dere og gitt til et folk som bærer de fruktene som tilhører riket.44 Den som faller mot denne steinen, skal bli knust. Og den som steinen faller på, skal bli smadret.»

Vitnesbyrd om hva?

Trengselstider og fødselsrier før evangeliet skal forkynnes (Matt.24)

Jesus forlot nå tempelet. Da han var på vei ut, kom disiplene til ham og pekte på tempelbygningene.  2 Men han sa: «Ja, ser dere alt dette? Sannelig, jeg sier dere: Her skal det ikke bli stein tilbake på stein, alt skal rives ned.»
«Si oss: Når skal dette skje, og hva er tegnet på ditt komme og verdens ende?»
Jesus tok til orde og sa: «Pass på at ikke noen fører dere vill!For mange skal komme i mitt navn og si: ‘Jeg er Messias!’ Og de skal villede mange.  Dere skal høre om kriger, og det skal gå rykter om krig. Se da til at dere ikke lar dere skremme! For dette må skje, men ennå er ikke enden kommet.Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike, og det skal være hungersnød og jordskjelv mange steder. Men alt dette er bare begynnelsen på fødselsriene.

Dette var bare en begynnelse og enda skulle ikke evangeliet forkynnes riktig enda...

Frafallet

Da skal de utlevere dere til forfølgelse og slå dere i hjel; ja, dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld.10 Da skal mange falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre. Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill.Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. 13  Men den som holder ut til enden, skal bli frelst. 14 Og dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.

(Frafallet står det mer om i 2.Tess.2.2: La dere ikke så lett bringe ut av fatning, og bli ikke skremt, verken av åndsbudskap, av påstander eller av brev som sies å være fra oss, om at Herrens dag alt er kommet. 3 La ingen villede dere på noen måte! For først må frafallet komme og den lovløse vise seg, han som er fortapelsens sønn.  4 Han står imot og opphøyer seg over alt som kalles gud og helligdom. Ja, han tar sete i Guds tempel og utroper seg selv til gud. )

Antakelig skal vitnesbyrdet om alt som har skjedd forkynnes som det jo står... som et vitnesbyrd om at overstående nå er fullført... vi trenger ikke et vitnesbyrd som lyver, at dette er skjedd før det skjer?

Kommentar #3

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Hei

Kjærligheten er ikk det at vi har elsket Gud, men at Han har elsket oss og sendt sin sønn til forsoning for våre synder.1 joh 4,10

Dersom vi beskjenner våre synder, er Han trofast og rettferdig, så Han tilgir oss syndene,og renser oss for all urett. 1 joh 1,9

mvh

Rune

Kommentar #4

Kjell G. Kristensen

140 innlegg  13843 kommentarer

Forsoning eller tålmodighet?

Publisert over 7 år siden

Rune Staven: Kjærligheten er ikk det at vi har elsket Gud, men at Han har elsket oss og sendt sin sønn til forsoning for våre synder
___________________________________

Hvis han alt har elsket oss så høyt, synes jeg det snart er på høy tid at denne forsoningen kommer, for her på vd er det i alle fall ingen forsoning å snakke om? (Rom.11.15 Note : at de ble forkastet: kan også oversettes «at de forkastet», nemlig Kristus. at de blir godtatt: kan også oversettes «at de godtar», nemlig Kristus.) Så gjør som Far, ha langmodighet.

Gal.5.22: Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet,23 ydmykhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven!

2.Pet.3.14-17: Mens dere venter på dette, mine kjære, skal dere legge vinn på å bli stående for ham med fred, uten flekk og lyte.15 Og Herrens tålmod skal dere se som en mulighet til frelse. Det samme har jo også vår kjære bror Paulus skrevet til dere, ut fra den visdom som er gitt ham.16 Om dette taler han i alle de brevene hvor han kommer inn på disse spørsmålene. Det er noe der som er vanskelig å forstå, og de ukyndige og svake forvrenger dette, slik de også gjør med de andre skriftene, og det fører til fortapelse for dem selv.
    17 Nå vet dere dette på forhånd, mine kjære. Vær derfor på vakt, så dere ikke lar dere rive med og blir ført vill av mennesker uten holdepunkt, og mister fotfestet

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere