Tania Randby Garthus

69

Hvilket samfunn vil vi ha?

Etter å ha sett en sterk dokumentar på NRK TV om barn som mobbes i USA har jeg blitt enda mer bevisst på hva slags samfunn jeg ønsker å leve i.

Publisert: 5. sep 2013

På vedlagte link får vi et sterkt møte med en gruppe barn som oppfattes annerledes av majoriteten. Fordi de er følsomme, forsiktige og snille blir de raskt utsatt for andre sårbare barn som er mer agressive og har behov for å ta ut frustrasjonen sin gjennom å mobbe de som ikke tar igjen og som stikker seg mer ut enn dem selv.

http://tv.nrk.no/program/koid21008813/bully

 

Hva handler denne dokumentaren egentlig om? Handler den om slemme og snille barn? Ved første øyekast kan det være det bildet vi sitter igjen med, at her er de vakre, sårbare barna som blir mobbet av de stygge, onde barna.

Mobbing har mange årsaker. Noen mobber fordi de selv blir mobbet hjemme. Andre mobber fordi de vil tøffe seg for kamerater. Noen mobber fordi de er slemme, andre fordi de er redde eller sårbare.

Hvem former barna? Når jeg ser på denne dokumentaren blir jeg slått av hvor ukloke de voksne, som er satt til å rydde opp i mobbingen, er. De har tydeligvis ingen kompetanse eller evne til å forstå hvordan de skal håndtere situasjonen og hjelpe de involverte barna og deres familier.

I dokumentaren kan det virke som om det er en kultur i samfunnet for å toe sine hender. Mobbingen skyves under teppet og tas ikke på alvor. De som klarer seg bryr seg ikke om dem som er mindre heldige enn dem selv. På denne måten legitimeres det at noen  går til grunne og tar sitt eget liv.

Hvorfor griper ikke de voksne inn, selv når de åpenbart forstår hva som foregår? Jeg tror det handler om flere ting.

For det første handler det om mangel på kunnskap og innsikt i mobbingens natur og hva som må til for å få tatt et oppgjør med den. I Norge har man i flere år utdannet lærere til å få kompetanse i nettopp dette. Et viktig arbeid som jeg ikke tror vi skal undervurdre betydningen av. Det er høyt fokus på mobbing på norske skoler. Hvis man skal klare å ta tak i mobbing må man ha årvåkne voksne med kunnskap, innsikt og klokskap som kan komme de berørte barna og foreldrene deres i møte.

For det andre handler det om at det må jobbes kontinuerlig med holdningsarbeid fra barnehagen og gjennom hele skoletiden. Gode holdninger kommer ikke av seg selv. De skapes hos barn i møte med tydelige og omsorgsfulle voksne som selv går foran som gode eksempler.

For det tredje handler det om det viktige holdningsarbeidet som skjer i hjemmet. Det er foreldrene som setter standaren for hva som er greit og ugreit, hva som er akseptabelt og uakseptabelt. Det er foreldrene som åpner og stenger dører for egne og andres barn. Det er de som viser graden av raushet og inkludering i sitt daglige liv.

Jeg oppfordrer alle til å se denne dokumentaren. Den berører hjerte og hodet. Den gav meg noen perspektiver på hva slags samfunn jeg ønsker å leve i.

Godt valg!

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Et annet skolesystem

Publisert over 7 år siden

Mindre skoler og mer foreldrestyrte skoler gjør livet bedre for barna.

Det er naivt å tro at bare man indoktrinerer barna nok med rette holdninger, så blir det så mye bedre. Vi voksne trenger å ta et oppgjør med egne holdninger om hvordan skolene skal være.

Pr i dag samles avikere, psykopatspirer, psykisk utviklingshemmede, svært intelligente i en stor samling, der kommunen finner det økonomisk best å samle dem for å få billigest mulig skoledrift. I dette fremmedgjørende og til dels asosiale og unaturlige miljøet har man en underlig forestilling av at barna skal ha det godt sånn uten videre.

Når det selvsagt ikke fungerer roper man på holdningskampanjer. Ikke minst skal foreldre løse dette, som ikke er på skolen. Det er jo "in" å skylde alt på familiene i vår tid. Samtidig som det er "in" å ta fra familiene tiden med barna og de fleste andre funksjoner. Sånn siden familiene blir demoniserte, og politiske felleskskapsløsninger liksom er så mye bedre enn naturlig liv.

Man bør virkleig tenke på hvilket samfunn man vil ha! I den tenkningen bør man snu adskillig større stener og tenke alternative samfunnsstrukturer i mye større grad, enn hva du gjør i ditt relativt politisk korrekte innlegg.

Hva med å starte med følgende grunnleggende spørsmål:

Er skoler naturlig?

Er det naturlig å ta barna fra foreldrene for å gjøre de voksne?

Hvordan kan vi gi læring som ligger mye nærtmere menneskets naturlige sosialisering?

Den foreldrenære og foreldredominerte skole aksepterer ikke mobbing. Det er enkelt å innse at man ikke aksepterer at eget barn mobber eller at foreldrevennens barn blir mobbet. Det er primært i den fremmedgjorte skolen at mobbingen får utvikle seg. Der kan alskens sosialt uhemmede leve seg ut, mens de forsiktige og anderledes kan undertrykkes.

Dette er selvsagt også en forenkling. Poenget er at det trengst større endringer enn det det nå har vert ropt opp om i 30-40 år, og som har hjulpet lite eller ingen ting.

Kommentar #2

Tania Randby Garthus

69 innlegg  661 kommentarer

Store skoler kan være bra

Publisert over 7 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
Pr i dag samles avikere, psykopatspirer, psykisk utviklingshemmede, svært intelligente i en stor samling, der kommunen finner det økonomisk best å samle dem for å få billigest mulig skoledrift. I dette fremmedgjørende og til dels asosiale og unaturlige miljøet har man en underlig forestilling av at barna skal ha det godt sånn uten videre.

 

Min erfaring er at også store skoler kan være bra. På større skoler der mangfoldet er representert i elevmassen vil det være mulig for alle å finne seg venner fordi konformiteten og likheten ikke har dominans.

Er du alene om å skille deg ut på en mindre skole blir du mer sårbar. Dokumentaren viser også dette, at de sårbare barna finner gode venner som hjelper dem gjennom stigmatiseringen og gjør at de holder ut.

Jeg er ikke enig med deg i at en foreldrenær skole automatisk får slutt på mobbing. Det er dessverre ofte foreldre selv som er problemet med sine dårlige holdninger som overføres til barna.

Nettopp derfor er det så viktig at skolene selv tar tak i problemet og jobber med holdninger både overfor elever og foreldre.

 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere