Ståle Halsne

50

Må vi ha krav til bankene?

Det å regulerer kreditt og lånemarkedet har alltid vært vanskelig. På den ene siden vil man sikre et velfungerende kapitalmarked. Men på den andre siden står hensynet til økonomien og låntagerne. Nye krav fører ofte til økte kostnader for låntagerne.

Publisert: 30. aug 2013

De borgerlige partiene vil senke kravet til egenkapital for boliglånskunder. Frp vil fjerne kravet helt, mens Høyre, Venstre og Krf vil senke kravet til 10 %, mot dagens 15 %, melder NRK.

For unge boligkjøpere kan egenkapitalkravet være tøft, og det som avgjør om drømmen om egen bolig er mulig eller umulig. Dersom man ønsker å kjøpe en bolig til tre millioner kroner betyr dette at man må ha en egenandel på kroner firehundreogfemtitusen. For nygifte par, og ikke minst enslige, sier det seg selv at dette vil bli vanskelig.

Sjefsøkonom Jan Andreassen i Eika sier til NRK at egenkapitalkravet burde vært fjernet. Han sier at bankene historisk ikke har tapt penger på unge boliglånskunder, og at norsk økonomi har god bruk for at disse får kjøpe seg en bolig.

Hva er så problemet med å fjerne dette kravet? For myndighetene er dette et vanskelig. Ved et boligkrakk med sterkt fall i boligprisene vil bankene kunne tape store penger. Om boliglånskunder som har belånt boligen med 100 % får problemer og må selge den, risikerer banken å stå igjen med tap som ikke dekkes av salget av boligen. For å sikre at dette ikke skjer innførte man da kravet til egenkapital på 15 %, som litt forenklet betyr at dersom prisene ikke synker mer enn 15 % vil bankene fortsatt ha sikkerhet for lånene.

I mars 2013 innførte også finansdepartementet nye regler om kapitalkrav i bankene. Fra departementets pressemelding nr. 08/2013 fra 22.03.2013 siterer jeg;

«Trygge, solide og gode banker tjener oss alle, sier finansminister Sigbjørn Johnsen. Finansdepartementet foreslår at reglene skal gjelde fra 1. juli 2013, og at kravene gradvis skal trappes opp.

Den internasjonale finanskrisen har vist oss hvor sårbare bankene er og at svikt i tilliten til bankene kan spre seg raskt. Problemer i bankene kan få svært negative følger, for produksjon og sysselsetting, for enkeltmennesker, eiere og kunder. Vår egen bankkrise tidlig på 1990-tallet viste hvor viktig egenkapital og soliditet er. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt at bankene er solide og har god egenkapital.»

Ingenting av dette er det vanskelig å være enig i. Men bak disse uttalelsene til finansministeren ligger det en dyp bekymring. La oss tenke oss at det ikke var krav til bankene. Ville ikke da bankene regulere dette selv, i og med at de jo åpenbart har en egeninteresse i å overleve?

Så enkelt er det ikke, og det vet finansministeren. I et samfunn der økonomien bygger på og er avhengig av kreditt, vil en stopp av kreditt og lån være katastrofalt. Det er stor sannsynlighet for at både din og min lønn betales ved hjelp av kassekreditt hver måned. Dersom bankene, og da spesielt de store, skulle stå i fare for å falle overende vil det være katastrofe for myndighetene, og et nærmest umulig problem å løse. Dette så vi i USA da finanskrisen kom, og Lehman Brothers gikk overende.

Og her er dilemmaet; De største bankene vet at de er for store til å gå konkurs. Ringvirkningene vil være så enorme og katastrofale at myndighetene vil måtte redde dem. Men for myndighetene er dette noe som aldri kan innrømmes og sies rett ut.

Det er derfor om å gjøre for myndighetene og sørge for at bankene aldri kommer i den situasjonen at en redningspakke blir aktuell. Bankene må kort og godt aldri blir truet. Innføringen av nye kapitalkrav og krav til egenkapital for boliglånskunder er derfor tiltak som skal hindre dette.

Andreassen mener at egenkapitalkravet burde kunne fjernes fordi bankene, historisk, ikke har tapt penger på disse kundene. Jeg er ikke uenig i det. Likevel kan jeg forstå om myndighetene nøler. Det er imidlertid valg, og dette kan være et fristende valgløfte, som vil bety at flere unge kan få oppfylt drømmen om egen bolig. Men med en stigende usikkerhet i boligmarkedet må man vite om risikoen ved å gjøre dette. Vi må være sikre på at bankene tåler nedgang i boligprisene.  

Jeg anbefaler den amerikanse filmen "To big to fail."

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Ellen Hageman

78 innlegg  1075 kommentarer

Sosial boligpolitikk

Publisert over 7 år siden

Jeg tror problemet for unge på arbeidsmarkede bør løses på en annen måte. Å fjerne kravet til egenkapital  er å leve farlig både for banker og kunder. I stedet bør vi innføre en sosial boligpolitikk og satse på utleieboliger med regulert leie og livstidskontrakter. En annen mulighet er boligbyggelag slik de var før Willoch-regjeringen slapp kapitalkreftene løs. Dette vil være med på å regulere markedsprisen på boliger, og dermed kunne hindre en boligboble. Og vi trenger ikke se lengre enn til Danmark og Sverige for å se at det er mulig!

Det er en menneskerett å bo, men det er ikke en menneskerett å eie!

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere