Werner Skaug

63

Bibelens gaver er gitt til alle!

Da jeg var ungdom leste jeg i Bibelen. Jeg tenkte at "Dette er skrevet til meg!" Og så ble jeg en troende. Da jeg begynte i menighet fikk jeg undervist at Bibelen bare er for de troende. Er dette riktig?

Publisert: 28. aug 2013

Far i Himmelen har inspirert en bok vi kaller Bibelen. Han har gitt denne boka til alle mennesker. Til alle sine barn. Alle er nemlig Guds barn - enten de tror eller ikke. Den bortkomne sønnen i lignelsen til Jesus, synes at dette er gode nyheter. Jeg var en av dem! Men den hjemmeværende sønnen liker ikke sånt. Han vil ha boka for seg selv!

Ta brevene f.eks. Alt som står i brevene er til alle mennesker. Enten de tror eller ikke. Far har gitt alle velsignelser og goder i Kristus til alle. Det er som at Far sier "Se alt jeg har gitt deg, mitt barn! Tro det! Kom hjem!" Men så møter den bortkomne sønn broren sin. Den hjemmeværende sønn sier at "Far lyver! Jeg er så flink! Så det som står i Bibelen er bare godskrevet min konto - ikke din konto. Din lasaron!" Og bedrøvet går den bortkomne sønn rundt og tror at Far ikke har gitt noe til ham, men bare til broren. Han tror Far favoriserer broren fordi han har vært hjemme og vært flink gutt. 

Les Ef 1-2 som et eksempel. Her står det om tilgivelse for synder, arv, kjærlighet fra Far, og mye mer. Vanligvis tenker troende at dette er velsignelser som bare er gitt til nettopp troende mennesker. Men gjør Far forskjell på folk? Er ikke de samme velsignelser gitt til alle barn som ikke tror også? Selvsagt!

Jeg er glad for at jeg ikke møtte på den hjemmeværende sønnen da jeg var en bortkommen sønn. Jeg leste i Bibelen og tenkte at Far er god som er så gavmild mot meg. En slik Far ville jeg ha! Og ble en troende. Ikke før senere ble jeg utsatt for den hjemmeværende sønnens teologi. Og det verste var at jeg trodde på det! Jeg ble selv en hjemmeværende sønn etter hvert. Fra bortkommen sønn til hjemmeværende sønn. Jeg gikk fra å tro at Bibelen er til alle, for så å tro at boka bare er til de troende - de flinke! Litt av en utvikling!

Jeg har gode nyheter til deg som ikke tror. Far i Himmelen gjør ikke forskjell på sine barn. Det han har gitt til noen har han gitt til alle. Fra nå av kan du lese i Bibelen og tenke at alt som står skrevet der, også er skrevet til og for deg! Og det er jammen på tide at de troende leser Bibelen på samme måte. Og ikke holder den for seg selv. De troende er faktisk ikke Fars favoritter! Far favoriserer alle like mye - enten de tror eller ikke.

Du som ikke tror er også barn av Far. Boka han har inspirert er også til deg. Les den! Og forhåpentligvis vil det føre til at du tror. Og ikke la den hjemmeværende sønn hindre deg. Han er bare sjalu fordi Far elsker deg like mye som han. Ok?

:)

Kommentar #1

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Nå går du vel litt for fort frem, Werner Skaug.

Alt i bibelen er da verken skrevet til verken troende eller ikke-troende. For å finne ut av dette må en lese ting i sammenheng. Hva sies om hva til hvem?

Ellers er det jo en kjent sak at brevene i NT er skrevet til forskjellige menigheter, altså til troende. Ikke-troende har selvfølgelig ikke noe med brevene å gjøre siden disse er adressert til menighetene.

Kommentar #2

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Alt i bibelen er da verken skrevet til verken troende eller ikke-troende. For å finne ut av dette må en lese ting i sammenheng. Hva sies om hva til hvem? Ellers er det jo en kjent sak at brevene i NT er skrevet til forskjellige menigheter, altså til troende. Ikke-troende har selvfølgelig ikke noe med brevene å gjøre siden disse er adressert til menighetene.

Frelsen er tilbudt alle, og Bibelen omtaler jo frelsen fra 1. Mosebok og til Åpenbaringsboken. Derfor har Werner Skaug rett i det han sier for en gangs skyld når han hevder at #Bibelens gaver er gitt til alle#.

At flesteparten ikke vil ta i mot denne gaven, eller velger ikke å etterleve Guds ord er en annen ting.

 

Når du sier: #Ikke-troende har selvfølgelig ikke noe med brevene å gjøre siden disse er adressert til menighetene.#... mener du da at ikke troende ikke skal få lese NT og finne fram til Frelseren?

Kommentar #3

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Du som ikke tror er også barn av Far. Boka han har inspirert er også til deg. Les den! Og forhåpentligvis vil det føre til at du tror. Og ikke la den hjemmeværende sønn hindre deg. Han er bare sjalu fordi Far elsker deg like mye som han. Ok?

Det er fortsatt godt å lese deg. - Men du må ta med dem som "tilsynelatende" har en annen tro? For de er vel også barn av vår Far, "den Éne Gud"? - For meg er det nettopp erkjennelsen av denne "Enheten" som troen må hvile på? - Vi utvandret en dag fra paradiset, og har siden strevd med å finne veien tilbake. - Jeg opplever derfor kjærlighetsbudet også uttrykt i følgende setning:

"Menneskets velbefinnende, dens fred og trygghet, lar seg ikke oppnå med mindre og før enn dens enhet blir fast grunnfestet.

Dette er sterke ord for meg å grunne på i denne vår urolige verden! Og i den setningen mener jeg å gjenkjenne ordene om "Jesu legeme"? Som vi har "spist" til minne om Han, - for aldri å glemme målet.

For fortsatt snakker vi ikke om en verdslig enhet?  Men om et åndelig fellesskap i den erkjennelsen at vi alle tilhører Guds barn og må "skape" oss "en ny jord" for våre etterkommere med det fundamentet denne erkjennelsen gir? Dette er vel også essensen av humanisme?

Vennlig hilsen Mette

Kommentar #4

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Når du sier: #Ikke-troende har selvfølgelig ikke noe med brevene å gjøre siden disse er adressert til menighetene.#... mener du da at ikke troende ikke skal få lese NT og finne fram til Frelseren?

De kan helt klart lese NT og finne frelseren selv.

 

Kommentar #5

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Nå går du vel litt for fort frem,

I ett år har Steve McVey undervist flere hundre tusen troende verden over med dette. Så det er kanskje nytt for deg, men det er ikke nytt for den globale revolusjonen. Og McVey er bare én av nådebevegelsens eksponenter.

Jeg er enig i ditt prinsipp om at det som står i Bibelen må tolkes riktig. F.eks så var Loven utelukkende gitt til jøder fra Moses og til Kristus. Her har Åge Åleskjær tatt et kraftig oppgjør med sammenblandingen av Loven og Evangeliet, i boken "Fullstendig frihet". Helt enig med Åleskjær.

Det er klart at brevene ble skrevet til troende! De var jo interessert i å høre apostlenes undervisning. Denne brevvekslingen med Paulus og ulike menigheter er en selvfølge. Men evangeliet Paulus prekte (for de som ikke trodde), og underviste (til de som trodde) - er det samme evangelium for alle. 

Et godt eksempel er Apg 17,28: "For i Ham er det vi lever og beveger oss og er til, slik også noen av deres egne diktere har sagt: 'For vi er også Hans slekt.'" Her sier Paulus at alle mennesker er i Gud. Og han er helt enig med Atens diktere i at alle mennesker er Guds slekt. Men det er ikke troende i dag. De sier at "Vi er Guds barn fordi vi tror. Dere som ikke tror er ikke Guds barn!" 

Paulus forkynte også et evangelium ifølge 2 Kor 5:19 som sier at hele verden er forsonet med Far. Han holder ingen synder mot dem fordi de er tilgitt. Hagin fikk sjokk da han så dette og skrev et hefte om det. Til da hadde troende stort sett tenkt at det bare var kristne som er forsonet med Gud. 

Og slik kunne vi fortsette. De kristne holder Bibelens frelsesgoder for seg selv. Og som Hagin helt klart påpekte - disse velsignelser gjelder alle mennesker!

Gunnar, er du sikker på at brevet til Efeserne er skrevet til deg? Bor du i Efesus? Jakobs brev er skrevet til "de tolv stammene som er spredt omkring." Tilhører du en av disse stammene? Enda brevene henvender seg til ulike mennesker, menigheter og grupper - så tar du det for gitt at alt er skrevet til deg. Fordi du tror. 

Kan jeg spørre deg hva budskapet til Far er for de som ikke tror? Har han et annet evangelium for de som ikke tror? Og et særskilt evangelium for de som tror? 

Kommentar #6

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Frelsen er tilbudt alle, og Bibelen omtaler jo frelsen fra 1. Mosebok og til Åpenbaringsboken. Derfor har Werner Skaug rett i det han sier for en gangs skyld når han hevder at #Bibelens gaver er gitt til alle#.

Bibelns gaver er helt klart gitt til alle, når frelsen har inntruffet, ikke før. Sånt er viktig å presisere.

Kommentar #7

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Les Ef 1-2 som et eksempel. Her står det om tilgivelse for synder, arv, kjærlighet fra Far, og mye mer. Vanligvis tenker troende at dette er velsignelser som bare er gitt til nettopp troende mennesker. Men gjør Far forskjell på folk? Er ikke de samme velsignelser gitt til alle barn som ikke tror også? Selvsagt!

Hei Werner

Du må vite at det å mota Jesus i sitt hjerte, så motar man en kraft til frelse og omvendelse fra synden, All synd som menneskene har gjort blir vasket bort. Slik som denne bortkommende sønnen ble motatt, blir man også motatt av Faderen når man vender om i fra sitt ugudelige liv. En kraft som er usyneligt som blir i oss, en nyskapning er vi blitt. Vi får oljen i livet et segl som gir oss retten til å komme inn til Himmelen.  Men etter omvendelsen følger det med en bruksanvisning som man skal følge. En undervisning som er oss gitt i Ånden. For det nye livet, så blir øynene åpnet, de åndelige øyne som ser bedre en de kjødelige øyne. Guds visdom er  åpen for alle som har blitt en nyskapning. Åkeren er vår. Vi kan begynne å grave etter skatter som vil bli funnet. Om man først overgir sin egen visdom og kaster den fra seg. og blir en dåre til å mota Guds visdom via ånden. Da først begynner man å leve et liv i ånden kontra det gamle livet man før levde. Da begynner man å innta det levende vannet som fruktene som blir oss gitt i kraft i det nye livet i kristus. Da fornyes vårt sinn hver dag og vårt gamle liv blir mer og mer usyneligt. Det nye livet i oss blomstrer i fra det indre til det ytre. Det å forsake ting er ikke enkelt, Men i kraften vi har fått ved å leve i ånden så blir det lettere og leterere, men vi vil alltid ha en kamp i mot kjødet, i små og store avgjørleser på veien. Vi er tross alt mennesker som ikke er feilfrie, men så lenge vi beskjenner når vi feiler så blir vart samfunn med Herren helligt og frimodigt. Det å bli født på nytt vil koste og det er det mange som fnyser av, er man frelst en gang så er man det alltid. Slik er det ikke Werner vi må jobbe på frelsens vei, stå løpet ut slik de forstandig som hadde nok olje på sine lamper. Litt surdeig forsurner hele surdeigen. og det er fort gjort at litt feil lære i hjertet så sprer giften seg til hjerte blir forherdet til å mota den enkle sannhet i Guds ord. Tenk igjennom hva slags kilder du motar din lærdom i fra. 

MVH

Rune

Kommentar #8

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Gunnar, er du sikker på at brevet til Efeserne er skrevet til deg? Bor du i Efesus? Jakobs brev er skrevet til "de tolv stammene som er spredt omkring." Tilhører du en av disse stammene? Enda brevene henvender seg til ulike mennesker, menigheter og grupper - så tar du det for gitt at alt er skrevet til deg. Fordi du tror.

Ikke en eneste bok i bibelen er skrevet til ikke-troende. Alle bøkene i GT er først og fremst skrevet til praktiserende jøder. Alle bøkene i NT er skrevet til de som allerede er Jesus-troende.

Kommentar #9

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Et godt eksempel er Apg 17,28: "For i Ham er det vi lever og beveger oss og er til, slik også noen av deres egne diktere har sagt: 'For vi er også Hans slekt.'" Her sier Paulus at alle mennesker er i Gud. Og han er helt enig med Atens diktere i at alle mennesker er Guds slekt. Men det er ikke troende i dag. De sier at "Vi er Guds barn fordi vi tror. Dere som ikke tror er ikke Guds barn!"

Paulus benytter seg her av et materiale som tilhørene var kjent med. Disse menneskene var ikke fortrolige med Det gamle testamente, som han alltid gikk ut fra i jødenes synagoger. Han bruker derfor sitater fra deres egne diktere, for å gå imot avgudsdyrkelsen. Til og med blant dem selv har det altså vært menn som har talt om den store Gud, og vært klar over at de hørte hans ætt til.Sitatet er hentet direkte fra skalden Aratus, som var kjent for sine astronomiske dikt. Den samme tanken går igjen hos Cleantes far Assos og kreteren Epimenides.

Kommentar #10

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Men du må ta med dem som "tilsynelatende" har en annen tro? For de er vel også barn av vår Far, "den Éne Gud"?

Hei igjen Mette! :)

Ja, alle mennesker er barn av Far. Også de som har en annen religion og tro. Og enig med deg - det finnes bare én Gud. Alle andre guder er avsporinger fra den ene sanne Far. 

Forstår jeg deg rett hvis jeg antar at du er muslim? Har ikke lest så mye av hva du har skrevet. Kan du si litt mer om hva du tenker - hvilken religion du tilhører? Ble glad da jeg leste i Koranen at Gud reiste Jesus opp fra de døde! Jeg tenkte: Halleluja! Koranen forkynner Jesu oppstandelse! Og troen på dette er jo selve grunnlaget for frelsen som er gitt til alle.

Så må jeg si at jeg bare tror at Bibelen er Guds Ord. Men kan det være at Far har dryppet ned sannheter fra Himmelen også i andre religiøse tekster? Jeg håper det! Koranen er et bevis på at Jesu oppstandelse er tatt med - helt i tråd med Bibelen. Så er det ulikheter, selvsagt. 

Så vil jeg si at Jesus er veien til Far, slik Bibelen lærer det. Og Koranen har mye godt å si om Jesus. Buddhistene er "forelsket" i Jesus, da de ser på ham som en opplyst mann - altså en Buddha.

Og det var jo nettopp det som skjedde da Paulus kom til Aten. De trodde på riktig Gud! Men så gir han dem mer og riktig kunnskap om den "ukjente Gud" de var kommet til tro på.

Du snakker om enhet. Det er godt å følge med i tiden. Ulike religiøse retninger kommer sammen og sammenlikner sine hellige tekster. Vi får vite mer om hverandre. Nei, vi firer ikke på hva vi selv mener er sannhet. Men vi oppdager hverandre og lærer hverandre bedre å kjenne. Istedenfor å kive og anse hverandre som fiender. 

For meg er det bare én Sannhet - Jesus. Men alle forsøker å finne Gud på sin måte. Som Paulus sa i Apg 17,26-27: "Han har gjort hvert folkeslag av ett blod og latt dem bo over hele jorden, og har fastsatt deres forutbestemte tider og grensene for deres bosteder, for at de skulle søke Herren i håp om at de kunne famle seg fram til Ham og finne Ham, selv om Han ikke er langt borte fra en eneste av oss." Er ikke dette hva all religion dreier seg om? En eneste stor famling i forsøk på å finne Gud. Finne sannheten. Dette gir meg håp når det gjelder de som ikke har hørt evangeliet om Jesus. Det er faktisk mulig å finne Gud i "bushen" uten at en misjonær har vært der. Gud kan åpenbare seg for hvem han vil - med eller uten misjonærer.

Kommentar #11

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Du som ikke tror er også barn av Far. Boka han har inspirert er også til deg. Les den! Og forhåpentligvis vil det føre til at du tror. Og ikke la den hjemmeværende sønn hindre deg. Han er bare sjalu fordi Far elsker deg like mye som han. Ok?

Tror kanskje du bør anmode de bortkomne sønnene om å dra seg hjem, før de kan få del i arven... :-) Men jeg er enig i at man ikke trenger å tro, være "hjemme" og kristelig korrekt for å være sønn (eller datter).

Kommentar #12

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Bibelns gaver er helt klart gitt til alle, når frelsen har inntruffet, ikke før. Sånt er viktig å presisere.

Men når inntraff frelsen? Da Jesus hang på korset? Dette var jo før du og jeg i det hele tatt var født. Vi hadde ikke mulighet til å tro eller ikke tro, men andre ord.

Ja, evangeliet sier at vi må tro. Men Jesus dør ikke på korset på nytt hver gang et menneske kommer til tro, for å si det sånn. Korset har skjedd. Det er fullbrakt. For alle. Så er det opp til hver enkelt å tro dette eller ikke.

Korset er en objektiv sannhet for alle. Men man må subjektivt tro det for å si seg enig med Gud. Men Gud har tildelt alle frelsen - og alle dens goder.

Kommentar #13

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Tror kanskje du bør anmode de bortkomne sønnene om å dra seg hjem, før de kan få del i arven... :-) Men jeg er enig i at man ikke trenger å tro, være "hjemme" og kristelig korrekt for å være sønn (eller datter).

Det er jo nettopp det jeg gjør @nne! Gud har gitt alle mennesker del i sin arv. Så tro det! Men hvis man ikke vil ha denne arven tvinger ikke Far den på noen. 

Poenget er at de kristne tror at arven bare tilhører dem. Men jeg mener det er feil. Gud gjør ikke forskjell på folk. Har han gitt arven til noen, så har han gitt den til alle. Dette er gode nyheter - så tro det! Ta del i arven du allerede har fått, ved tro! Den er allerede tilskrevet alles konto - men bare de som tror "tar ut arven" for å si det sånn. Men arven tilhører også de som ikke tror.

:)

Kommentar #14

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Når du sier: #Ikke-troende har selvfølgelig ikke noe med brevene å gjøre siden disse er adressert til menighetene.#... mener du da at ikke troende ikke skal få lese NT og finne fram til Frelseren?

Da er vi på linje, Tor! Tenk om jeg hadde lest i NT og konkludert med at det som står der ikke er til meg? Men fordi jeg konkluderte med at det var til meg, så ble jeg en troende.

Det nye testamente gjelder jo alle mennesker? Alt Gud er og har har han gitt oss i sitt testamente. Men som med jordiske testamenter - det er de som tar ut det som står i testamentet som kan nyte godt av det. De som ikke vil ha noe med dette testamentet å gjøre, forblir uten godene. Men testamentet var til de også. Det er hele poenget med innlegget mitt.

:)

Kommentar #15

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
De kan helt klart lese NT og finne frelseren selv.

Da er vel også brevene i NT for de ikke-kristne. Eller???

Kommentar #16

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Bibelns gaver er helt klart gitt til alle, når frelsen har inntruffet, ikke før. Sånt er viktig å presisere.

Er ikke frelsen en gave fra Gud? Hvordan kan mennesker bli frelst dersom man ikke får denne Guds gave som er beskrevet i hele Bibelen før man er frelst?

Kommentar #17

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Litt surdeig forsurner hele surdeigen. og det er fort gjort at litt feil lære i hjertet så sprer giften seg til hjerte blir forherdet til å mota den enkle sannhet i Guds ord. Tenk igjennom hva slags kilder du motar din lærdom i fra.

Hei Rune,

Det du skriver om at kristne må følge det som står i Bibelen, er veldig bra. Helt enig! Men evangeliet om Jesus er til alle. Og man må nødvendigvis tro og omvende seg. Det er også en del av budskapet. Dette erfarte den bortkomne sønnen. Han "omvendte seg og kom til tro". Men han var fortsatt sønn av Far!

Ta eksemplet med de 100 sauene. Alle sauene tilhørte Hyrden. Én sau gikk seg bort. Tilhørte denne bortkomne sauen fortsatt Hyrden? Absolutt! 

Og hun som mistet en mynt. Mynten var fortsatt hennes. Og da hun fant den ble det fest.

Hvordan kan man være fortapt/mistet hvis man ikke allerede tilhører eieren? Alle mennesker tilhører Far. Og som Hyrden i lignelsen, går Far ut og maner sine barn til å komme hjem igjen.

For å si det sånn - du blir ikke Fars eiendom først når du tror. Du tilhørte Far hele veien. Men så kommer man hjem igjen ved tro. Alle barn tilhører Far, sa Jesus. Men langs veien er det en del mennesker som går bort fra Far. Evangeliet er at Far vil at de som han er Far for, skal komme hjem igjen. Og Gud er Far for alle!

:)

Kommentar #18

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Forstår jeg deg rett hvis jeg antar at du er muslim? Har ikke lest så mye av hva du har skrevet. Kan du si litt mer om hva du tenker - hvilken religion du tilhører? Ble glad da jeg leste i Koranen at Gud reiste Jesus opp fra de døde! Jeg tenkte: Halleluja! Koranen forkynner Jesu oppstandelse! Og troen på dette er jo selve grunnlaget for frelsen som er gitt til alle.

Både og :-) Ønsker ikke å føre tråden på avveie, men sier noen ord likevel.

Jeg er norsk med meget dype røtter innenfor den kristne forståelse og kultur. - Men det var en dag hjemme, med en bok i fanget som omhandlet denne læra, at all min kristne forståelse virkelig åpnet helt nye horisonter, og ga min trosforståelse og mitt eget liv et helt nytt "levende" innhold. - Her har jeg skrevet litt om dette.

Enkelt sagt, så står denne åpenbaringen i samme forhold til islam, som kristendommen til jødedommen. Dette gir meg en unik mulighet for å betrakte hvordan Jesu lære må ha blitt mottatt den gangen, også hans korsfestelse. Hvordan han våget å stå i det som møtte han - uten å vike?

Bahaiene opplever enda store forfølgelser. Dette er noe av det aller siste, også denne ødeleggelsen i en rekke av tidligere.  Nå har 7 medlemmer av bahailedelsen i Iran sittet fengslet i over 5 år, noe som ble markert over hele verden; - her i Norge med markering utenfor stortinget. - Men NRK formidlet ikke noe om dette, da de hadde nok med Lars Monsens "Boreliademonstrasjon" der den dagen.

Jeg opplever at din evangelist må ha funnet mye av det samme som jeg har funnet, selv om jeg ikke er så god til å uttrykke meg :-)

Vennlig hilsen Mette - som ønsker å si med Ghandi; - at jeg er både muslim, kristen, jøde etc

Kommentar #19

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Da er vi på linje, Tor! Tenk om jeg hadde lest i NT og konkludert med at det som står der ikke er til meg? Men fordi jeg konkluderte med at det var til meg, så ble jeg en troende.

Det nye testamente gjelder jo alle mennesker? Alt Gud er og har har han gitt oss i sitt testamente. Men som med jordiske testamenter - det er de som tar ut det som står i testamentet som kan nyte godt av det. De som ikke vil ha noe med dette testamentet å gjøre, forblir uten godene. Men testamentet var til de også. Det er hele poenget med innlegget mitt.

Ja, det samme gjelder meg. Jeg var godt voksen før jeg tok i mot Kristus som min frelser og forløser. For å kunne komme til tro er vi nødt til å forstå det Bibelen lærer, og for å kunne forstå dette er vi nødt til å lese det. Gunnar Lund har rett i at brevene er adressert til enkelte menigheter og enkeltpersoner, men det betyr nødvendigvis at innholdet ikke gjelder for ikke-kristne. La oss se på de ikke-kristne som åndelig syke, og sette det i relasjon til hva Jesus selv sa i Matt. 9,12: #...  «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke.# Det er altså de som ikke er kristne som mest trenger å lese Bibelen.

Gud vil ikke at en eneste en skal gå fortapt, men i sin store kjærlighet og visdom har han latt oss få fri vilje til å velge. Mange, ja de fleste misbruker denne frie viljen til å velge bort Gud og får følgelig ikke del i frelsen som er tilbudt alle, absolutt alle.

Kommentar #20

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Gideon-bibler på diverse hotellrom

Publisert over 8 år siden

Dette selskapet har distribuert Bibelen til x antall hoteller. De som er gjester, kan lese i boka og se hva som står der. Og slik har mange kommet til tro. De leste Bibelen som et budskap fra Far til dem. Og det er nettopp hva Bibelen er - et budskap til alle. 

Gideon har skjønt det. De holder ikke Bibelen for seg selv. De gir Bibelen til alle. Om alle kristne forstod det dette selskapet har skjønt. Boka er til og for alle!

Kommentar #21

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Bahaier, ja. Var på en alternativ messe for en del år tilbake. Hun som holdt foredraget var bahai. Interessant! :)

Det anslås at ca 50 000 dør for sin tro årlig. Mesteparten av dem er kristne. Jeg tror denne statistikken underdriver. Når man f.eks leser på www.gfa.org om hva kristne må lide i Asia, tar det pusten fra en. Og siden www.persecution.com. Hva kristne har lidd under kommunistiske regimer. Og muslimske regimer. Og også folk med en annen tro, lider. 

Skal lese linkene du la ut. 

:)

Kommentar #22

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Hvordan kan man være fortapt/mistet hvis man ikke allerede tilhører eieren? Alle mennesker tilhører Far. Og som Hyrden i lignelsen, går Far ut og maner sine barn til å komme hjem igjen.

Hei Werner

Vi mennesker er i utgangs punktet syndere, menFordi mennesket etter syndefallet ble underlagt syndens grep og det gjelder alle mennesker uten unntake som dermed i utgangspunktet er fortapt, er ingen i utgangspunktet et Guds barn. men ved sitt forsoningsverk har Jesus åpne en mulighet for at det fortapte menneske kan bli et Guds barn. Apostelen sier at ved å takke ja til Jesu frese, får man en rett til å bli Guds barn. man er det ikke i utgangspunktet, men får rett til å bli det ved troen på Jesus Men alle dem som tok imot ham Jesus, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navnJoh 1,12 Alle er dere jo Guds barn ved troen på Kristus Jesus. For dere, så mang som er døpt til Kristus, har ikledd dere KristusGal 3,26–27.

dET ER mange som drives av Guds Ånd, de er Guds barn.Men dere er ikke i kjødet, dere er i Ånden, så sant Guds Ånd bor i dere. Men om noen ikke har Kristi Ånd, da hører han ikke Kristus til. rom 8,14.9. Dette er jo klar tale. Her sier apostelen rett ut at de som ikke har Jesu Ånd,. de som har takket nei til frelsen og ikke tror på hans navn, ikke hører Kristus til. De er følgelig ikke Guds barn. De har avvist den storslåtte innbydelse til frelse, og dermed retten til å bli et Guds barn. Dette er det største feilgrep et menneske kan begå i sitt korte, jordiske liv De må til slutt selv lide syndens lønn fordi de ved sitt fatale valg har stilt seg utenfor frelsen, så er de som står utenfor djevelens barn? Hva sier Bibelen om dette Werner

Johannes sierPå dette kan Guds barn ogdjevelens barn kjennes. hver den som ikke gjør rettferdighet, er ikke av Gud, heller ikke den som ikke elsker sin bro 1 Joh 3,10Når dere vet at han er rettferdig, så skjønner dere også at hver den som gjør rettferdighet, er født av ham1 Joh 2,29 den som er født av Gud ved omvendelsen og troen på Jesus, erblitt et Guds barn.

Er det sant det som står i Bibelen? heller er de som har skrevet de brevene ikke vært lydige mot ånden som veiledet dem i hva de skulle skrive.?

Hvorfor står det i Bibelen om djevelens barn hvis alle menneskene var Guds barn?

mvh

Rune

Kommentar #23

Chris Svendsen

10 innlegg  706 kommentarer

Djevelens versjon?

Publisert over 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor står det i Bibelen om djevelens barn hvis alle menneskene var Guds barn?

Hvorfor står det i det hele tatt noe i Bibelen om djevelen? Hvor er djevelens egen bok? Er det ikke snart på tide at vi får høre djevelens versjon av ting, og ikke kun hvordan Gud baksnakker han?

Kommentar #24

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Til Mette

Publisert over 8 år siden

Da har jeg lest på siden du la ut, Mette. Om Bahaienes ABC. Da lærte jeg noe i dag også! :)

Vet ikke om du liker rock og heavy metal. Men det er et band fra Israel som har fått en stor tilhørerskare blant jøder, muslimer og kristne. Målet deres er å skape fred mellom de ulike religionene gjennom musikk. De heter "Orphaned Land". De har også roligere sanger. Folk er lei av konflikt. Vi kan leve sammen tross uenigheter, er deres budskap.

http://www.youtube.com/watch?v=DUi1yf97paw&list=PLD08A2D79A6CD0C63

:)

Kommentar #25

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Chris Svendsen. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor står det i det hele tatt noe i Bibelen om djevelen? Hvor er djevelens egen bok? Er det ikke snart på tide at vi får høre djevelens versjon av ting, og ikke kun hvordan Gud baksnakker han?

Hei Chris

Du kan lese om djevelen i igjennom hele Bibelen. Fra han ble skapt som en nydelig engel til å forandre seg til å bli den kjærlige, fordekt i ondskap, den frie viljen han fikk av Gud misbrukte han. Gud har vert åpen om hvem djevelen er, det er djevelen som baksnakker, og lyger på Gud, med disse ord sier han har Gud virkelig sakt. Men du får ta et dypdykk inn i Bibelen Chris, kansje du finner noe inntrisant:) Det ser ut som om du er litt nyskjerige.

mvh

Rune

Kommentar #26

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Chris Svendsen. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor står det i det hele tatt noe i Bibelen om djevelen? Hvor er djevelens egen bok? Er det ikke snart på tide at vi får høre djevelens versjon av ting, og ikke kun hvordan Gud baksnakker han?

He he! Du har jo et poeng der. Jeg har lest Anton LaVeys bok "The Satanic Bible". Og Aleister Crowleys bok "The Book of the Law". Mye å velge i når man går gjennom bokhyllene til satanister. Hvilken bok vil du foreslå som er djevelens versjon - den boka som korrekt uttrykker satans syn på hele greia?

:)

Kommentar #27

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Chris Svendsen. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor står det i det hele tatt noe i Bibelen om djevelen? Hvor er djevelens egen bok? Er det ikke snart på tide at vi får høre djevelens versjon av ting, og ikke kun hvordan Gud baksnakker han?

Djevelen har så mange agenter her på VD som flagger hans versjon av saken. Se bare på hva du selv skriver

Kommentar #28

Chris Svendsen

10 innlegg  706 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Hei Chris

Du kan lese om djevelen i igjennom hele Bibelen. Fra han ble skapt som en nydelig engel til å forandre seg til å bli den kjærlige, fordekt i ondskap, den frie viljen han fikk av Gud misbrukte han. Gud har vert åpen om hvem djevelen er, det er djevelen som baksnakker, og lyger på Gud, med disse ord sier han har Gud virkelig sakt. Men du får ta et dypdykk inn i Bibelen Chris, kansje du finner noe inntrisant:) Det ser ut som om du er litt nyskjerige.

mvh

Rune

Ja, man kan lese om djevelen i Bibelen, men Bibelen er fremdeles ikke en bok av Djevelen, og det er en ganske vesentlig forskjell. Når du skriver at "Gud har vert åpen om hvem djevelen er", så er det altså i denne sammenheng ubetydelig, fordi det handler om hva Gud sier om djevelen, ikke hva djevelen selv sier.

Så igjen, hvorfor finnes det ingen bok "utgitt" av djevelen? En bok hvor han henviser til ting som nevnes i Bibelen f.eks., med egne referanser fra forskjellige hendelser. Hva som får et menneske til å dyrke djevelen vet jeg ikke, og det er heller ikke noe jeg har interesse av, jeg synes bare det er litt smålig av Gud og ikke tillate sin motstander en rettferdig debatt.

Kommentar #29

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor står det i Bibelen om djevelens barn hvis alle menneskene var Guds barn?

Det er så enkelt som dette: Alle mennesker har alltid vært Guds barn. De som gjør som den bortkomne sønnen, drar hjemmefra til et annet land, vil underlegge seg en herre (djevelen) - og dette er ikke bra. Var sønnen i lignelsen fortsatt barn av Far? Ja. 

Det er to riker - Guds rike og djevelens rike. Drar man hjemmefra, som sønnen i lignelsen, går man inn under innflytelse av djevelens rike. Man lar seg lede og påvirke av "denne verdens gud". Er man fortsatt barn av Far i Himmelen? Ja. 

Jeg er født i det hjemmet jeg kommer fra. Min far og mor er mine ekte foreldre. Om jeg frasier meg dem som foreldre, og tar meg nye foreldre - så var det allikevel mor som fødte meg. Og faren min som var grunnen til at jeg ble til. Jeg kan gjøre alt fra A til Å. Men sannheten forblir dette: Faren og moren min er mine rettmessige foreldre. Ingenting kan forandre på dette.

Ja, det finnes satanister f.eks som hyller satan som deres gud og far. Men det hjelper ikke - Far i Himmelen er deres egentlige Far. Om de velger seg en annen far, djevelen, er dette for adopsjon å regne. You see?

Noen hevder sågar at vi kristne har blitt adoptert av Far i Himmelen. Man kan ikke både være født av Gud OG være adoptert. Det motsier seg selv. Men jeg tok dette eksemplet for å vise at enkelte kristne til og med tror at de er adoptert av Far - når Bibelen klart sier at Gud er Far, ved fødsel!

Så ja, Johannes skriver om å være et djevelens barn. Men djevelen skapte ingen. Han fødte ingen. Alt han kan gjøre, er å adoptere mennesker slik at han blir deres far. Adopsjon. Ikke fødsel. Det er stor forskjell på det. Man kan være den største satanist på kloden og avvise Gud som Far. Men vedkommende er fortsatt et barn av Gud. Vedkommene har latt seg adoptere av djevelen. 

Adopsjon og fødsel. Stor forskjell!

:)

Kommentar #30

Chris Svendsen

10 innlegg  706 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
He he! Du har jo et poeng der. Jeg har lest Anton LaVeys bok "The Satanic Bible". Og Aleister Crowleys bok "The Book of the Law". Mye å velge i når man går gjennom bokhyllene til satanister. Hvilken bok vil du foreslå som er djevelens versjon - den boka som korrekt uttrykker satans syn på hele greia?

:)

Som jeg skrev til Staven nettopp, så har jeg ingen interesse av å dyrke djevelen, og jeg har null idé om hva som evt. er hans versjon, eller hvilken bok som korrekt uttrykker satans syn på hele greia. Det kan jo minne om de mange forskjellige syn som presenteres fra troende her inne om hva som er Guds korrekte syn på hele greia... ;-)

Hva forskjellige satanister har stående i bokhyllene sine er uvesentlig, så fremt det da ikke finnes én spesiell bok som er THE book? Altså, har satanister "sin" Bibel? Hehe, men problemet vil uansett bli det samme som for den vanlige bibelen, nemlig hvordan man skal tolke - og evt. oversette - innholdet.

Kommentar #31

Chris Svendsen

10 innlegg  706 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Djevelen har så mange agenter her på VD som flagger hans versjon av saken. Se bare på hva du selv skriver

Haha, herregud, skrev du virkelig det jeg siterte her, eller er det bare øynene mine som lurer meg? Skrev du virkelig at fordi jeg etterspør djevelens versjon av hans kamp mot Gud, at det er dårlig gjort av Gud og baksnakke han, så er jeg en av djevelens mange agenter her på VD?

Isåfall, wow, der tror jeg at du tok førstepremien i kategorien "Tydeligste personangrep.". Gratulerer! :-)

Kommentar #32

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Til Rune

Publisert over 8 år siden

Litt mer og temaet adopsjon og fødsel. Det står på grunnteksten ordene "adoptert" og "født". Derfor har en del kristne, også forkynnere, påstått at vi er adoptert av Far i Himmelen. Vel, dette er merkelig. Kan man bli adoptert av den Forelderen som har født en? Selvsagt ikke. Det er bare nonsens. Alle skjønner det.

Ingen mennesker blir født av djevelen. De er hans adopterte barn. Adopsjon. Ikke fødsel. Stor forskjell. Det er nå min mening.

:)

Kommentar #33

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Chris Svendsen. Gå til den siterte teksten.
Altså, har satanister "sin" Bibel?

Det er like mye forvirring og antall grupperinger blant satanister, som tilfellet kristenheten. Så det er ikke bare kristne som tolker i hytt og pine. Og den mest kjente grenen av satanismen, "Church of Satan", tror verken på Gud eller djevelen. De bare bruker satan som et symbol på invidualisme og en protest mot flokkmentalitet. Og så har vi tilfellet muslimer. Sjia og sunni. Og enda flere grupper innenfor denne religionen. Og så har vi ateister. Her også spriker det i alle retninger. Vil anta at de fleste ateister forfekter evolusjon. Og mange ateister heller til ulike filosofiske skoler, som du vet.

Vi lever i en forvirret verden!

;)~

Kommentar #34

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Chris Svendsen. Gå til den siterte teksten.
Ja, man kan lese om djevelen i Bibelen, men Bibelen er fremdeles ikke en bok av Djevelen, og det er en ganske vesentlig forskjell. Når du skriver at "Gud har vert åpen om hvem djevelen er", så er det altså i denne sammenheng ubetydelig, fordi det handler om hva Gud sier om djevelen, ikke hva djevelen selv sier.

Så igjen, hvorfor finnes det ingen bok "utgitt" av djevelen? En bok hvor han henviser til ting som nevnes i Bibelen f.eks., med egne referanser fra forskjellige hendelser. Hva som får et menneske til å dyrke djevelen vet jeg ikke, og det er heller ikke noe jeg har interesse av, jeg synes bare det er litt smålig av Gud og ikke tillate sin motstander en rettferdig debatt.

Hei Chris

Hvis det er en som er rettferdig så er det Gud. Djevelen utfordret Gud da han sa at ingen på jorden var trofaste mot Gud hvis de fikk motgang nok, så ville alle forlate Gud. men Gud sa at han hadde Job som ville være trofast mot han uansett hva som han måtte komme ut for. Djevelen fikk lov til å gjøre alt utenom å ta livet av job. Hvis du kjenner til historien så vet du hva som hendte. Djevelen er alltid ute etter å ødlegge. Han har fått sine sjanser, det er ingen vei tilbake for han. derfor har han kort tid igjen og ønsker med dette å få med seg mest mulig bort i fra Gud. Hvorfor fortjener djevelen en debatt med Gud.?

mvh

Rune

Kommentar #35

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Litt mer og temaet adopsjon og fødsel. Det står på grunnteksten ordene "adoptert" og "født". Derfor har en del kristne, også forkynnere, påstått at vi er adoptert av Far i Himmelen. Vel, dette er merkelig. Kan man bli adoptert av den Forelderen som har født en? Selvsagt ikke. Det er bare nonsens. Alle skjønner det.

Ingen mennesker blir født av djevelen. De er hans adopterte barn. Adopsjon. Ikke fødsel. Stor forskjell. Det er nå min mening.

Hei Werner 

Det hadde vert fint om du kunne svare på mine spørsmål, og svart hvorfor det står slik i Bibelen??? og forklar meg med andre vers om du finner det motsatte av det jeg mener om dette.

mvh

Rune

Kommentar #36

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Vet ikke om du liker rock og heavy metal. Men det er et band fra Israel som har fått en stor tilhørerskare blant jøder, muslimer og kristne. Målet deres er å skape fred mellom de ulike religionene gjennom musikk. De heter "Orphaned Land"

Takk for linken! Jeg hørte på den med glede, men tror jeg må si det slik, at disse voldsomme kreftene  som denne musikken åpner for, nok ikke er helt tilstede i meg i dag ;-)  Men jeg har glede av å høre om de ulike måtene mennesker arbeider på for fred, og innser at kunstuttrykk og skjønnhet har en mye sterkere effekt på mange, enn våre logiske ord. - Men vi er forskjellig utrustet og må akseptere vårt mangfold som det virkeliige utgangspunktet. - Det utvider meg å bli kjent med andre med helt andre uttrykk.

Hyggelig at du leste på mine linker. Ja, det er forferdelig hvordan ulik fundamentalisme sår splid og fiendskap mellom menneskenes barn. Når noen tror de kan opphøye seg selv over andre med sin egen forståelse, så må det bli veldig galt? For dypt i oss er vi forenet i lengselen etter en større fred - også med hverandre.

Men i vår kultur handler jo så mye om motsetninger? Også her i debatten; - enten er du med oss eller mot oss? Denne konfliktmodellen tror jeg ikke tilhører vår Gud. Han liker å se oss når vi samarbeider og skaper noe mer bærekraftig i våre liv.

Ha en riktig god dag videre.

Vennlig hilsen Mette

Kommentar #37

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Det hadde vert fint om du kunne svare på mine spørsmål, og svart hvorfor det står slik i Bibelen??? og forklar meg med andre vers om du finner det motsatte av det jeg mener om dette.

Men jeg har jo nettopp svart deg, Rune... :) Les kommentaren én gang til. Og jeg sikter til flere vers når jeg f.eks skriver om "denne verdens gud", m.m.

Du kjenner til alle versene i Bibelen om kjødets vei, kontra Åndens vei. Å følge Sannhetens Ånd kontra villfarelsens ånd. Hvordan demonene forblinder folk fra å se Gud. Jesus snakket om at fienden tok bort det som var sådd, i lignelsen om såmannen. 

Jeg mener på en måte ikke motsatt av det du mener. Jeg har en litt annen vinkling. Jeg forklarte det med forskjellen mellom adopsjon og faktisk fødsel. Dét var forklaringen og svaret jeg ga deg.

Så jeg vet ikke hva du er ute etter - hvilket svar du etterlyser. Kan du ikke heller hente fram flere vers fra Bibelen, så kan vi samtale ut fra de?

:)

Kommentar #38

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Til Rune

Publisert over 8 år siden

Kan jo kort trekke fram da Jesus omtalte fariseerne som barn av djevelen. Og Paulus snakker om å følge satan. Så det er nok av eksempler å hente fra.

Men var ikke fariseerne barn av Far i Himmelen? Absloutt! Men de fulgte satan. Og i den forstand kaller Jesus de for barn av djevelen - fordi de gjorde de samme gjerninger som "hornulf". Og dette til tross for at fariseerne omtalte Gud som sin Far! Fariseerne trodde faktisk på Gud. Men de var en gjeng med bøller. Og det er det Jesus tar et oppgjør med. Det var altså ikke "tollere og syndere" som fikk passet påskrevet - det var de religiøse lederne.

Når jeg leser Bibelen, liker jeg å tenke rundt temaet. Ikke bare lese bokstavlig det som står. Eks: Jesus er Guds Lam. Men det går da ikke et lam omkring i Himmelen og breker! Man forstår at det ligger noe mer i dette enn hva man leser ved første øyekast. Så også med temaet "djevelens barn".

Kort sagt: Alle mennesker er barn av Far i kraft av å være i Jesus - enten de tror eller ikke. Noen følger satan blant de som ikke tror. Men det er det jammen en del som gjør som kaller seg kristne også! Der tror jeg alle med hånda på hjertet kan være ærlige; vi følger noen ganger vår Fars vilje. Andre ganger følger vi djevelens vilje. Såpass ærlige må vi være. Er kristne da barn av Far og barn av djevelen på samme tid? Noe å tenke på.

:)

Kommentar #39

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Rune,

Det er nok av kristne som gjør djevelens vilje innimellom. Og så er det nok av ikke-kristne som gjør Guds vilje innimellom.

Eks 1: Det er nok av historier om pedofile prester i Den katolske kirken. Disse følger satans vilje i dette, selv om de er kristne.

Eks 2: Foreldre som oppdrar sine barn. Disse foreldrene er ikke troende. Men de gjør Guds vilje ved at de blir et par, får barn, og oppdrar de som best de kan. 

:)

Kommentar #40

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Fint innlegg, Werner!

Syns det står tydelig i bibelen at Jesus har vunnet seier for alle, og at Jesu død også gjelder de ikke-troende. Men vi må tro for å se gaven eller se for å tro. Men det er ikke vår tro vi skal opphøye, men Jesu verk på korset. Da han tok vår synd, hele verdens synd, på seg.

Og Jesus gir ikke opp noen helt til Han finner den siste sauen. Da har han vunnet fullkommen seier over den onde.  Det er godt å tro :-)

6 Mens vi ennå var svake, døde Kristus for ugudelige da tiden var inne.  7 Selv for et rettskaffent menneske vil vel neppe noen gå i døden. Eller kanskje ville noen gjøre det for en som er god.  8 Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.  9 Når vi nå er blitt rettferdige ved Kristi blod, hvor mye mer skal vi ikke da gjennom ham bli frelst fra vreden! 10 For mens vi ennå var Guds fiender, ble vi forsonet med ham ved hans Sønns død. Når vi nå er forsonet, hvor mye mer skal vi ikke da bli frelst ved hans liv!11 Ja, ikke bare det, vi har også vår stolthet i Gud, ved vår Herre Jesus Kristus, han som har gitt oss forsoningen. Rom 5

Kommentar #41

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Men i vår kultur handler jo så mye om motsetninger? Også her i debatten; - enten er du med oss eller mot oss? Denne konfliktmodellen tror jeg ikke tilhører vår Gud. Han liker å se oss når vi samarbeider og skaper noe mer bærekraftig i våre liv.

Så sant som det er sagt, Mette. "Oss og dem"-mentaliteten har ødelagt mye.

Ha en flott dag du også!

:)

Kommentar #42

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Og Jesus gir ikke opp noen helt til Han finner den siste sauen. Da har han vunnet fullkommen seier over den onde. Det er godt å tro :-)

Takker og bukker, Randi! :) Når jeg leser hva du skriver får jeg ro og fred i sjelen. Kjenner igjen en god Gud i dine ord. 

Er du katolikk? Hvis så er tilfelle, kunne du ikke ha skrevet et innlegg om dette - hva dere står for i ABC-format? Ulike kirkesamfunn trenger å lære mer om hverandre. Eller legge ut en link om katolikkenes ABC i denne tråden? Vært inne på en katolsk side, men det hele ble litt uoversiktlig. Kanskje jeg bare var lat og ikke lette grundig nok.

:)

Kommentar #43

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Randi,

Og som den "Guffen" jeg er, fant jeg først nå dine innlegg. Der forklarer du jo hva den katolske lære går ut på. Ok. Skal lese.

:)

Kommentar #44

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Hei Werner :-)

Jeg er ikke katolikk, ihvertfall ikke enda. Men jeg har fått mye trosføde fra det holdet :-)

Katekismen som er katolikkenes ABC finner du her: http://www.katolsk.no/tro/kkk

Men du kan også finne mye informasjon inne på http://www.katolsk.no/  Der kan du finne mye informasjon om du søker i søkefeltet der!

:-)

Kommentar #45

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Takk for linken, Randi. :)

Kommentar #46

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Det er nok av historier om pedofile prester i Den katolske kirken. Disse følger satans vilje i dette, selv om de er kristne.

En pedofil prest som misbruker sin stilling til å misbruke barn er pr. definisjon ikke kristen. Å kalle seg kristen er noe helt annet enn å være / leve som en kristen.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere