Bjarne Bjelland

92

KrF tar kampen mot kriminaliteten i Norge.

Trygghet er en grunnleggende faktor i alle menneskers hverdag, og når lovbrudd begås,skal samfunnet sørge for rettferdighet. Rettstat og rettsikkerhet er bærende prinsipper i et fritt demokrati.

Publisert: 26. aug 2013

Dette er innledningen i programmet til KrF som angår justispolitikk. 

Norge som samfunn er dessverre blitt et attraktivt område for internasjonal kriminalitet, grunnet mange års naiv og hjelpeløs kriminalpolitikk fra sentralt hold. Norge er blitt en honningkrukke for utenlandske kriminelle og mye av den organiserte kriminaliteten har økt sterkt de siste årene. Det trengs et sterkt løft for politi og rettsvesen i Norge for å komme ajour med den utvikling vi har sett de siste årene. 

«Vi ser noen utviklingstrekk som utgjør en trussel mot det norske samfunnet. Den pågående utviklingen,med stadig større mobilitet og tettere samarbeid mellom norske og internasjonale kriminelle, ser ut til å fortsette. De økonomiske nedgangstidene i Sør-Europa vil påvirke kriminalitetsbildet i Norge. Det er en risiko for at antallet mennesker som oppholder seg ulovlig i Norge vil øke. Det vil igjen føre til alvorlig kriminalitet som menneskehandel, menneskesmugling, bruk av falske identiteter, svart arbeid, narkotika- og vinningskriminalitet».

 Disse opplysningene kommer frem i siste rapporten fra «Den organiserte kriminalitet –trender og utfordringer  2013-2014» som er utarbeidet av strategisk analysegruppe ved Kripos.

Dessverre er det ikke alle som tar seg tid til å studere de forskjellige programmene til partiene før de tar sin avgjørelse om hvilke politiske parti en skal velge.  Bekjempelsen av kriminalitet er faktisk en meget viktig samfunnsoppgave selv om en ikke i valgkampen hører politikerne ofte snakke om dette.

Jeg vil anmode alle som er opptatt av den økende utviklingen på dette området om å lese Krf sitt porgram om justispolitikk.  Krf har i sitt program som omhandler justissektoren tydeligjort at vi må ha et samfunn som  har et sterkt politi og rettvesen og følger opp straffbare handlinger. Den utviklingen vi har hatt de siste årene er blitt en fare for våre demokratiske prinsipper og moral, og kan ikke fortsette. Det er en viktig faktor i kristen tankegang at kriminaliet blir fulgt opp og ordnet opp i raskest mulig og at ressursene for dette kommer på plass.

Under punktet  om organsiert kriminalitet i KrF sitt program står følgende skrevet.

Politiet må ha tilstrekkelige ressurser og etterforskningsmetoder til å avverge og etterforske organisert kriminalitet. Straffenivået for organisert kriminalitet må økes og tilpasses det øvrige europeiske nivået for å unngå at Norge blir et lukrativt land å bedrive kriminalitet i. Man bør også arbeide med å få til økt bruk av soning i hjemlandet i stedet for i Norge.

KrF ønsker også å styrke PST og har derfor også i sitt program følgende ordlyd.

«Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har økende oppgaver i forbindelse med kriminalitet over landegrensene og overvåking mellom landene. PST trenger økte ressurser for å kunne ivareta landets interesser sett i lys av den voksende internasjonale kriminaliteten, fremvekst av ekstremistiske miljøer og behov for overvåkingstjenester.»

Ønsker du at Norge skal være et trygt sted å bo i fremover og at denne utviklingen skal tas på alvor anbefaler jeg at du  stemmer KrF. KrF er det det partiet som med sin helhetlige kriminalpolitikk virkelig jobber for at innbyggerne i dette landet skal føle seg trygge. Å sette grenser er også å vise omsorg. Godt valg!

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Valgflesk?

Publisert over 7 år siden

Har aldri verken hørt, lest eller sett noen intervjuver noen steder tidliger at KrF vil bekjempe kriminalitet.

De eneste som har talt klart og tydelig i alle år om å bekjempe kriminaltet, strengere straffer ovs, er fremskrittpartiet.

Kommentar #2

Bjarne Bjelland

92 innlegg  51 kommentarer

.

Publisert over 7 år siden

Ja, at du aldri har hørt eller sett noen intervjuer fra KrF er nok nær sannheten. Leser du porgrammet deres vil du nok få et annet inntrykk. FrP er det partiet som sier mest om kriminalitet. Løsningen deres vil nok neppe løse kriminalitetsutviklingen. 

Kommentar #3

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Bjarne Bjelland. Gå til den siterte teksten.
Ja, at du aldri har hørt eller sett noen intervjuer fra KrF er nok nær sannheten.

Prøver du å være morsom?

Har sett hundredevis av intervjuver av toppene i KrF, har aldri hørt et pip om noe bekjempelse av kriminalitet.

Kommentar #4

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Ja, valgflesk...

Publisert over 7 år siden
Bjarne Bjelland. Gå til den siterte teksten.
Trygghet er en grunnleggende faktor i alle menneskers hverdag, og når lovbrudd begås,skal samfunnet sørge for rettferdighet. Rettstat og rettsikkerhet er bærende prinsipper i et fritt demokrati.

intet annet. Er det 2 politiske partier som jeg VET ikke kan hamle opp med dagens innvandring og kriminalitet, så må det vel være Kristelig Folkeparti og SV. Jeg skulle mest ikke tro når jeg leser dette innlegget, at vi bodde på samme klode!

Jeg er helt enig med Gunnar Lund her. Det eneste partiet som er i nærheten av å gjøre noe med det uføret Norge har kommet opp i gjennom EØS avtalen, må være Framskrittspartiet!

Helst burde vi hatt et enda mere høyre dreiet parti som de har det i Sverige og i de fleste andre europiske  land. Men det kommer nok helt sikkert her også, det er bare snakkk om tid...Men så lenge Framskrittspartiet gjør jobben noenlunde, så klarer vi oss med det, så lenge...

Kommentar #5

Rolf-Erik Pedersen

17 innlegg  1884 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Helst burde vi hatt et enda mere høyre dreiet parti som de har det i Sverige og i de fleste andre europiske land. Men det kommer nok helt sikkert her også, det er bare snakkk om tid...

Nja, vi har noe småsnusk på ytre høyre flanke, Myhren,  De kunne muligens være av interesse?  Og sannelig om de ikke har fått inn "Kristen" i partinavnet også, så her skulle alt ligge til rette for å stramme inn og hindre slinger i valsen!

Kommentar #6

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Du hopper glatt over,

Publisert over 7 år siden
Rolf-Erik Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Nja, vi har noe småsnusk på ytre høyre flanke, Myhren, De kunne muligens være av interesse? Og sannelig om de ikke har fått inn

Pedersen hvilket navn du mener. Så nå er jeg spent på svaret! Er det kanskje Fedrelandspartiet, men de har jo ikke kristen i navnet sitt? 

Kommentar #7

Bjarne Bjelland

92 innlegg  51 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Ta en titt på programmet Gunnar og les mitt svar til deg en gang til.  

Kommentar #8

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Her er et knippe...

Publisert over 7 år siden

med partier, er det noen av disse, Pedersen?

Partier uten folkevalgt representasjon

Abort-motstanderne De Kristne Det Liberale Folkepartiet (DLF) Det norske Cannabisparti (DnC) Det Norske Enhetsparti Fornuft (F) Innvandrerpartiet Kristent Samlingsparti (KS) Norsk Republikansk Allianse (NRA) Piratpartiet Samfunnspartiet Sentrumsalliansen Historiske partier[rediger] Arbeidernes kommunistparti (1973–2007) Arbeiderdemokratene/Radikale Folkeparti (1901–40) Avholdspartiet (1907–33) Centrum (1894–1900) Demokratiske Sosialister (AIK) (1973–1976) Den Nationale Legion (1928) Det Liberale Folkepartiet (DLF) (1972-1988) Det liberale parti (1903) Det Politiske Parti (DPP) (2000–05) Direktedemokratene (DD) Fedrelandspartiet (1990–2008) Frisinnede Venstre (1909–45) Hortenpartiet (1999–2003) Moderate venstre (1888–1906) Nasjonal Samling (1933–45) Naturlovpartiet (NLP) NorgesPatriotene (2007–09) Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti (1921–27) Rød Valgallianse (1973–2007) Samfundspartiet (1933–49) Samlingspartiet (1903–06) Sosialistisk Folkeparti (1961–75) Vigrid (2008–2009)
Kommentar #9

Rolf-Erik Pedersen

17 innlegg  1884 kommentarer

Myhren!

Publisert over 7 år siden

Jeg sikter til kuriøsiteter som "De Kristne" samt "Kristent Samlingsparti".  Sistnevnte skal visstnok være hardere i klypa enn førstnevnte.  Dog vites ei hva som er blitt meddelt naustet fra oven om kriminalpolitikk.

Noen særlig oppslutning har disse Kristi politiske soldater visstnok ikke, men - som Myhren sikkert kan nikke gjenkjennende til - så er det vel snakk om kvalitet fremfor kvantitet?

Kommentar #10

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Takk for svaret, Pedersen,

Publisert over 7 år siden
Rolf-Erik Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Jeg sikter til kuriøsiteter som

men hvordan får du plassert disse to partiene på ytterst høgre side? Vel er partiprogrammet noenlunde djervt, men hvordan de ville ha praktisert sin "strenge" asyl/ innvandring og kriminalpolitikk er gitt på forhånd. Sammen med SV hadde de nok havnet, altså på ytterste VENSTRE  flanke.  Neitakk!

Kommentar #11

Rolf-Erik Pedersen

17 innlegg  1884 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Sammen med SV hadde de nok havnet der de er, altså på ytterste venstre flanke. Neitakk!

Hadde orakelet på Visjon Norge sett dine uttalelser så ville han ha trodd det var fra den onde sjøl, Myhren!  Ytterste venstre flanke????  Nei, tenke seg til!  Og De Kristne da, de som til og med skal i regjering med Høyre og FrP etter valget! Nei nå har jeg aldri....!

Kommentar #12

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Jeg kan formelig se deg hoppe i stolen,

Publisert over 7 år siden
Rolf-Erik Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Hadde orakelet på Visjon Norge sett dine uttalelser så ville han ha trodd det var fra den onde sjøl, Myhren! Ytterste venstre flanke???? Nei, tenke seg til! Og De Kristne da, de som til og med skal i regjering med Høyre og FrP etter valget! Nei nå har jeg aldri....!

Pedersen. Godt at blodet bruser litt ekstra, det er sundt! Joda, i disse partiene, De Kristne, Kristent Samlingsparti og KRF, er det stort sett bare pasifister, uten jeg har helt har oversikten her. Teori og praksis er to forskjellige ting vettdu! Korsfarere og veldressede kristne politikere er så langt fra hverandre som natt er fra dag!

Kommentar #13

Rolf-Erik Pedersen

17 innlegg  1884 kommentarer

Pasifister, Myhren?

Publisert over 7 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Joda, i disse partiene er det stort sett bare pasifister, uten jeg har helt har oversikten her.

Her er et utdrag fra KSP sitt program:  "Kristent Samlingsparti går derfor inn for å bygge opp et sterkt og moderne forsvar, med en solid tilknytning til NATO."  Altså ikke mye pasifisme å spore der i gården.

Men hva sier så flokken til Hanvold:  "De Kristne mener det er vesentlig at Norge har et forsvar som er oppdatert og effektivt og tilpasset det moderne trusselbildet. Vi vil styrke og videreutvikle NATO-samarbeidet, men også sikre tilstrekkelige midler til å opprettholde en slagstyrke som virker avskrekkende på potensielle inntrengere."

Så Myhren kan bare slappe av!  Her er det ikke stor sjanse for at våpnene skal smies om til plogjern med det første!

Kommentar #14

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Det jeg sa, Pedersen...

Publisert over 7 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
men hvordan får du plassert disse to partiene på ytterst høgre side? Vel er partiprogrammet noenlunde djervt, men hvordan de ville ha praktisert sin

var ikke først og fremst om Nato. Ettter min mening har Nato ingen spesielle fiender lenger. Så hvorfor det er så viktig å bygge ut dette enda sterkere har liten betydning. Nei, det jeg mente og skrev, er om asyl og innvandring, og om kriminalpolitikken. Det er der faren for Norge og Europa ligger i framtiden. Her har vi kristne ingenting å lære av de verdslige myndighetene. En annen ting er, at så lenge vi er underlagt EØS avtalen med fri flyt av "tjenester," som betyr åpne grenser for innvandring og arbeidssøkere, så er nok ikke valget så viktig her i Norge når alt kommer til stykket.

Kommentar #15

Rolf-Erik Pedersen

17 innlegg  1884 kommentarer

Vel, Myhren....

Publisert over 7 år siden

...jeg antar du vil ha bevæpnede vakter ved vår lange grense?  Men jeg tror den tiden er forbi da vi kunne "stenge" landet for omverdenen.  Takket være EØS-avtalen, Schengen-samarbeidet osv så er vi prisgitt resten andre makter.

Hva gjelder rødgrønt, blågrønt eller blåblått så er det det samma for meg da hele hurven i mine øyne er oljegrå.  Vi er prisgitt Statoil og prisen på olje og gass.

Forøvrig finner jeg den skrikende sekten "De Kristne" umåtelig morsomme, på samme måte som da de "utvalgte" herjet her inne for KSP for 4 år siden.  Men det er en annen historie.

Kommentar #16

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Rolf-Erik Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Men jeg tror den tiden er forbi da vi kunne "stenge" landet for omverdenen. Takket være EØS-avtalen, Schengen-samarbeidet osv så er vi prisgitt resten andre makter.

Det har du nok rett i.

Samtidig er Norge blitt svært attraktivt for kriminelle. Og så lenge Norge syr puter under armene på kriminelle så vil det bare komme flere og flere av disse hit. Sjanse for å bli tatt er liten, lave straffer, gode soningsforhold, eget rom med faltskjerm tv, og gjør en mye djevelskap får en kvantumsrabatt, pluss får en lønn for å sitte inne. For et ondskapens system. En skulle nesten tro at de som styrer og steller i dette landet er dumme.

Kommentar #17

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Godt sagt, Lund

Publisert over 7 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
En skulle nesten tro at de som styrer og steller i dette landet er dumme.

Men hvem er det egentlig som bestemmer det hele, når det gjelder dette multikulturelle eksperimentet.   I EU systemet er det noen få som bestemmer, og sammen med USA så er det ikke så mye en stemme i lille Norge betyr. Men jeg stemmer mest for å bli kvitt Stoltenberg & Co, slik at jeg kan se på Dagsrevyen så avslappet som mulig!

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere