Werner Skaug

63

Onde nyheter?

Da jeg var tenåring fikk jeg forkynt det glade budskap. Men det var en hake ved det hele - "Gud skal pine deg i all evighet om du ikke er enig!" Er dette gode nyheter? For meg høres det mer ut som en makaber spøk hvor ingen ler.

Publisert: 25. aug 2013

I Rom 5 konkluderes det med at alle er i Kristus. Enten de tror eller ikke. Alle er inkludert i frelsen. Alle goder i denne gavepakka tilhører alle. Far har forsonet verden med seg selv og har stiftet fred.

Før du kaller meg universalist (en som tror at alle kommer til himmelen), vil jeg si følgende: Ingen kan tvinges til å tro på Far. Ingen kan tvinges til å være sammen med ham i evigheten. Ikke alle tolker "ildsjøen" slik Vesten gjør. Et lite hint: De ortodokse kristne har aldri trodd på en slik tolkning av fortapelsen. Ikke alle troende er protestanter og katolikker, for å si det sånn. 

Det blir mer og mer klart for meg at lignelsen om den bortkomne sønn, er evangeliet på sitt tydeligste. Sønnen drar hjemmefra og lever i et land langt borte. Faren er hjemme og lengter inderlig etter sin sønn. Så ender det godt. Sønnen kommer hjem igjen og blir tatt imot med åpne armer av en overlykkelig far. Jesus forkynte evangeliet med denne lignelsen. Altså bare gode nyheter.

Evangeliet i Vesten er et potensielt (!) evangelium hvor alle ikke er inkludert. Og straffen (!) for å ikke ta imot Guds kjærlighet, er en evighet med tortur som ville gjort Inkvisisjonen til skamme. 

Kan man blande olje og vann? Nei. Kan man forkynne at Gud er kjærlighet og samtidig si at straffen fra samme Person vil bli hinsides all tenkelig lidelse, om man ikke godtar tilbudet? Ja, utrolig nok. Men det får følgende konsekvenser: Hele Vesten går rundt og er redd for Far. Enda Jesus sa igjen og igjen at vi ikke hadde noen grunn til å være redde.

Europa har tatt feil før. Martin Luther reformerte et helt kontinent som hadde misforstått hele boka. Dette var ikke et enestående tilfelle. Historien kan fortelle om flere reformasjoner som var sårt tiltrengt. Europa har nok en gang tatt feil. Derfor nådeforkynnelsen, som også kalles for "Den nye reformasjon".

Det finnes et evangelium som er bare gode nyheter. Hvor Jesus kommer ned til jorden for å fortelle oss om Far. En Jesus som trøster nervøse sjeler som har misforstått Far. 

Åge Åleskjær, Steve McVey, Joseph Prince, Baxter Kruger, m.fl, er eksponenter for den såkalte "nådebevegelsen". Så kan de som er interessert i dette fordi de er trøtt av å gå rundt å være redde for Far, sjekke om ikke disse har noe fornuftig å si. (PS! De nevnte predikanter er tidvis uenige, og kan heller ikke tas til inntekt for alt jeg skriver i dette innlegget.)

Det er flere måter å forstå Bibelen på enn i den lille bobla mange kaller "min menighet". Jeg melder meg ut av hele klubben. Orker ikke å være med i en gjeng som på den ene siden hevder at Gud er kjærlighet, for så på den andre siden true med en konsekvens som ville gjort Middelalderen dypt misunnelig. Jeg forstår ikke lenger Bibelen på denne måten. Kommer aldri mer til å oppsøke menigheter og forkynnelse som gir folk et så forskrudd og skremmende bilde av Far.

Vet ikke om jeg skal le eller grine. Mange menigheter har en hjemmeside hvor de punktvis forklarer hva de tror på:

Punkt 1. Gud er kjærlighet.

Punkt 2. Hvis du ikke er enig med oss, skal Gud pine deg med den største fornøyelse i all evighet.

Velkommen til møte!

En ny reformasjon er godt i gang. Og det blir bare flere og flere av oss. Europa og resten av verden blir daglig preget av denne forkynnelsen. Som med Luther og resultatene hans - så også med denne revolusjonen. Til trøst for troende som er lei av redsel. Til glede for de som ikke tror, og er lei av selvgode kristne som elsker å true. Til stor forargelse for den hjemmeværende sønnen i lignelsen = det religiøse etablissement som mister mer og mer kontroll over folk. En kvalmende makt Far aldri ga de i utgangspunktet.

La oss gå fra onde nyheter til bare gode nyheter. Ha en fin reformasjon!

:)

Kommentar #1

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Slik har du aldri hørt evangeliet forkynt før!

Publisert over 8 år siden

Steve McVey holder for tiden på med å lære kristne hva evangeliet er, og hvordan det skal forkynnes. Hjemmesiden hans kan du finne på www.gracewalk.org. De første tre delene:

http://www.youtube.com/watch?v=STUebB62wJw&feature=c4-overview&list=UUOUqqLjx6vUKLffu4AmXsQw

http://www.youtube.com/watch?v=g_nt1xno0qE&feature=c4-overview&list=UUOUqqLjx6vUKLffu4AmXsQw

http://www.youtube.com/watch?v=zLpstnnttJo&feature=c4-overview&list=UUOUqqLjx6vUKLffu4AmXsQw

Kommentar #2

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Takker nei til debatt

Publisert over 8 år siden

I akkurat denne tråden takker jeg nei til debatt. Henviser heller til de nevnte predikanter for de som er interessert. Jeg skriver dette innlegget til de som vil høre - ikke de som ikke vil høre. Gapet er for stort mellom "den gamle skolen" og nådebevegelsen. Ikke en gang Martin Luther hadde orket å gå igjennom alle versene motstandere av nådebevegelsen skyter tilbake med. Kan kort si at jeg vet om versene - men er uenig i den tradisjonelle tolkningen.

:)

Kommentar #3

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Jeg synes du har en del bra å komme med Werner men jeg er ikke enig i alt. Jeg er skeptisk til en lykkekristendom hvor alt er greit. Det fører folk vill. Jeg er også skeptisk til en helvete-kristendom hvor det meste går ut på skremselspropaganda. Hvorfor skal vi gjøre ting vanskelig og skremmende og hvorfor skal vi gjøre alt så salig og salgbart?

Evangeliet er enkelt i seg selv. Det er det vi skal forkynne, ikke henge oss opp i alle disse spissfindige detaljene. Det er de som ikke vil tro som henger seg opp i dette fordi dette bringer oss bort fra kjernen og ut i mørket.

Hvorfor skriver du debattinnlegg og ikke vil delta i debatten Werener. Det er blitt meg fortalt at dette er et debattforum og da skjønner jeg ikke logikken her....

Mvh Petter

 

Kommentar #4

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Steve McVey holder for tiden på med å lære kristne hva evangeliet er, og hvordan det skal forkynnes. Hjemmesiden hans kan du finne på www.gracewalk.org. De første tre delene:

http://www.youtube.com/watch?v=STUebB62wJw&feature=c4-overview&list=U UOUqqLjx6vUKLffu4AmXsQw

http://www.youtube.com/watch?v=g_nt1xno0qE&feature=c4-overview&list=U UOUqqLjx6vUKLffu4AmXsQw

http://www.youtube.com/watch?v=zLpstnnttJo&feature=c4-overview&list=U UOUqqLjx6vUKLffu4AmXsQw

Evangeliet skal og må forkynnes slik Guds ord bibelen framstiller det, og ikke slik menneske ønsker og framstille det!

Kommentar #5

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Steve McVey holder for tiden på med å lære kristne hva evangeliet er, og hvordan det skal forkynnes. Hjemmesiden hans kan du finne på www.gracewalk.org. De første tre delene: http://www.youtube.com/watch?v=STUebB62wJw&feature=c4-overview&list=U UOUqqLjx6vUKLffu4AmXsQw http://www.youtube.com/watch?v=g_nt1xno0qE&feature=c4-overview&list=U UOUqqLjx6vUKLffu4AmXsQw http://www.youtube.com/watch?v=zLpstnnttJo&feature=c4-overview&list=U UOUqqLjx6vUKLffu4AmXsQw

Hei Werner 

Her er noen eksempler på steve mc vey vranglære

McVey - "Nowhere forteller Skriften oss at Guds vilje er noe vi må finne. ... Det er ikke nåde, og det er absolutt ikke sant. Det er loviskhet i kjernen. Sannheten er, trenger du ikke å finne Guds vilje for livet ditt. Gud vil gjøre sin vilje kjent for deg gjennom ditt forhold til Kristus "(52 Lies, s.. 81). 

KOMMENTAR - Guds vilje er definitivt noe å bli forfulgt og funnet. Veien til dette er beskrevet i et nøtteskall i Romerne 12. 

McVey - "Å foreslå til folk at Gud er skuffet i dem er en skyld-og-skam teknikk rett fra vår sjels fiende. ... Det er umulig for deg å skuffe Gud. ... Vår rolle er å bare leve våre liv med den selvsikre forsikring om at det er han som animerer vår atferd. ... Du trenger ikke å gå rundt med skyldfølelse eller frykt for at du har skuffet Gud "(52 Lies, s. 85, 86, 87). 

KOMMENTAR - McVey er å fremme det samme vranglære som blir undervist i The Shack, hvor Gud påstås å si: "Bibelen ikke lære deg å følge regler. ... Håndheve regler, spesielt i de mer subtile uttrykk som ansvar og forventning, er et forgjeves forsøk på å skape sikkerhet ute av usikkerhet. ... Det er derfor du ikke finner ordet ansvar i Skriften. ... fordi jeg har ingen forventninger, du aldri skuffe meg"(The Shack, s. 197, 203, 206). 
Den ordet "skuffe" ikke finnes i Bibelen i forhold til Gud og den troende, men konseptet blir undervist der. Mens det er sant at Gud kjenner begynnelsen fra enden, uttrykker han ofte skuffelse med mannen og hans handlinger. Han angret at han hadde skapt mennesket (Mos 06:06). Jesus var "skuffet" i disiplenes manglende tro på ulike anledninger (Matt 08:26; 14:30-31; 16:08, Lukas 08:25). Gud er allmektig og allvitende, men han er ikke en ufølsom vesen som er uberørt av menneskets handlinger.Som for skyld og frykt, det er definitivt skyld når vi synder mot vår frelser (1 Kor 11:27.) Og Det nye testamente lærer den troende å frykte Gud (2 Kor 7:01;. Heb 12:28;. 1 Pet. 2:17). 

McVey - "En av de mest ødeleggende feilene folk flest gjør er å lage en dualistisk skille mellom sekulære og hellige ting i livet. Denne måten å se verden tvinger et skille der ingen er berettiget. ... Du tar hellighet med deg overalt, og derfor du helliggjøre miljøet på grunn av Gud "(52 Lies, s. 93, s. 94). 

KOMMENTAR - Dette er en annen farlig halve sannheten som blir forvandlet til en kjetteri av McVey.Det er sant at hvert element i den troendes liv skulle bli sett på som hellig. Vi er prester for Gud, og det er en 24/7 okkupasjon i Kristus. Men Bibelen gjør en dramatisk forskjell mellom sekulær og hellig i den forstand av det som hører denne falne verden som er under djevelens makt. Vi er ikke å elske verden og kalles ekteskapsbrytere hvis vi gjør (Jam. 04:04, 1. Johannes 2:15-17). Vi skal komme ut fra dem og rør ikke noe urent (2. Kor. 6:17). Vi skal ikke ha fellesskap med de i mørkets ufruktbare gjerninger, men heller å irettesette dem (Ef 5:11). Vi skal holde oss ubesmittet av verden (Jam. 01:27). Den troende mest definitivt ikke helliggjøre en uhellig miljø eller en uhellig ting med sitt nærvær. Som kjetteri er en oppskrift for åndelig katastrofe! Dette er tåpelig Christian stein filosofi, og det er galt. Det er den samme synd som det begått av jødene i gammel. "Dets prester gjør vold på min lov og vanhelliger gruve hellige ting: de har satt ingen forskjell mellom det hellige og det verdslige, heller ikke har de viste forskjellen mellom urent og rent, og har lukker øynene for mine sabbater, og jeg er vanhelliget blant dem "(Esekiel 22:26). 

McVey - "Ideen om at omvendelse bringer Guds velsignelser til våre liv er en utbredt, lovisk undervisning i kirken. ... Ikke tro løgnen om at du må omvende seg for å oppleve Guds godhet. Din fars kjærlige godhet mot deg er ubetinget og uavhengig av alt du gjør eller ikke gjør "(52 Lies, s. 115, 118). 

KOMMENTAR - Guds kjærlighet er ufattelig, men det er ikke ubetinget. For å nyte Guds kjærlighet, må jeg omvende seg. Den troende må omvende seg for å bli brakt til å spare forhold til Gud (Luk 13:03, Apostlenes gjerninger 17:30), og den troende må omvende seg for å bo i fellesskap med Gud. I Hans budskap til de sju menighetene, Kristus gjentatte ganger befalt dem å omvende seg (02:05 Rev, 16, 21, 22, 03:03, 19). Apostelen Paulus roste de troende i Korint for sin grundige-going omvendelse (2 Kor. 7:8-10). McVey definerer omvendelse som "en forandring av sinnet", men Paulus lærte at det er mye mer enn det. Bibelsk omvendelse er en forandring av sinnet som alltid resulterer i en endring av handling. (Se "Spørsmål og svar om omvendelse" på Way of Life nettsted -. Www.wayoflife.org) 

McVey - "Hvis du tror løgnen at Gud bare taler gjennom Bibelen, da fienden bare trenger å holde deg fra å lese Bibelen for å holde deg fra å høre din guddommelige lover. Ikke fall for løgnen. Gud taler gjennom Bibelen, men hvis du begrense deg til det alene, vil du gå glipp av mange muligheter til å høre hans kjærlige stemmen i løpet av dagen "(52 Lies, s.. 124). 

KOMMENTAR - Vi vet at Gud taler gjennom naturen og gjennom samvittigheten, men ingen steder i dette kapitlet advarer McVey at det er falske stemmer og det er en stor mulighet for bedrag i denne falne verden og at vi må derfor nøye teste alt av Skriften. Sannheten er at Den Hellige Skrift er den eneste ufeilbarlige, VISS Guds stemme i denne verden. McVey posisjon er blind mystikk, som er hans grunnleggende og svært farlig tilnærming til kristenlivet. 

joseph prince

Prince var en gang en ok forkynner men er de siste årene blitt slukt av trosbevegelsen.Han forkynner hovedsakelig tal ut det du vil ha, og Gud velsigner deg.

https://www.youtube.com/watch?v=666tu7ql6Ps&feature=youtube_gdata_player

Her er bare noen av punktene som sier at man må være obs på at det sniker seg inn halvsannheter og vranglære blant oss troende. Manga skal komme og lære bort halvsannheter og de navn du har nevnt gjør det. Er det slik at man sluker alt som kommer fra menneske munnen, uten selv å stille spørsmål med dette? Er det ikke viktig å forstå Guds ord selv, ? Mange blir viledet i ordet ogblir da en del av løgnen. Man må holde fokuset på sannheten i Kristi enkle lære, og ikke være naive.

MAN MÅ IKKE STOLE PÅ MENNEKSENE, DE KAN LÆRE BORT FEIL SELV OM DE GJERNE IKKE ØNSKER DET. MEN HER SER VI EN REKKE HALVASANNHETER. ER DET RIKTIG AV OSS Å LYTTE TIL DETTE?

Jeg har gode nyheter til deg Gud ønsker alle velkommen inn til Himmlen. Både syndere og frelste. problemet med synderne er at de aldri hadde følt seg vel i himmelen. Der alle har FÅTT RENSET SIN SYND I BLODET, mens de synderne som fremdeles har flekker på sine klær, de ville aldri ha følt seg hjemme der. De hadde forlatt himmelen begrunn av det lyset som skinner på deres flekker. Gud vil ikke pine noen. Det er vi selv som har valgt våre egne veier. Hvorfor skal man alltid skylde på Gud hvis Gud refser, slik en Far bør gjøre for å få oss velberget fram. Hvis du tar den lignelsen om den fortapte sønn som du er så glad i så ble sønnen refset og tok lærdom av dette. Han falt så dypt at han til og med spiste av maten som grisene ble foret med, så langt nede måtte han komme før han kom til seg selv. Slik er det for mange i dag også, når man får syndenød over sitt liv, så er det en grunn til det. Da har man gått langt over en grense og da kaller Gud til omvendelse. Da må man enten komme til tro eller ignonere dette kallet. Jeg tror Gud er god og rettferdig selv om det er en fortapelse som venter på den som er uten olje i sine liv. Enkel forkynnelse uten masse tolkninger.

Mange tar til seg det øret vil høre, og Jesus sier i den siste tiden skal det være vanskelig å ta i mot den sunne lære for øret vil ikk mota sannheten, for den koster litt for mye å følge, da må man jo vende seg bort i fra sin gamle natur som mn er for glad i.

mvh

Rune

Kommentar #6

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Ja, og

Publisert over 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Er det slik at man sluker alt som kommer fra menneske munnen, uten selv å stille spørsmål med dette?

er det slik at man sluker alt som kommer fra Google translate uten selv å stille spørsmål med dette?

Kommentar #7

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
er det slik at man sluker alt som kommer fra Google translate uten selv å stille spørsmål med dette

Hei Jermund

Fint du engasjerer deg:) Det å forstå Det som stå skrevet må man først bli født på nytt. å skille mellom sannhet og løgn er jo en del av det man gjør. 

Ha en fin dag:)

mvh

Rune

Kommentar #8

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Dette er vranglære...

Publisert over 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Rom 5 konkluderes det med at alle er i Kristus. Enten de tror eller ikke. Alle er inkludert i frelsen. Alle goder i denne gavepakka tilhører alle. Far har forsonet verden med seg selv og har stiftet fred.

Dette er vranglære på sitt verste. Bibelen er ikke skrevet til de ufrelste, men til de frelste. Selv om Gud forsonet menneskene med seg selv gjennom Jesus, så må evangeliet tas i mot av menneskene. Uten å bli født på nytt kan man ikke se Guds rike. Paulus sa det slik: Vi stod utenfor paktene og vi var uten Gud og håp i verden.Bare gjennom Jesus kan vi motta frelse. Hvorfor måtte da Jesus sende disipler og apostler og evangelister for å spre evangeliet til frelse når man har fått frelsen uten å tro? Troen kommer av forkynnelsen, og det er troen til frelse som kommer av forkynnelsen.

Jesus kom for å frelse oss og fri oss ut av den dommen menneskeheten har fått i arv av den første Adam. Han falt og ble utstøtt av Paradis sammen med kona Eva. Da var hele skapningen falt i synd. For å opprette dette igjen sendte Gud sin Sønn som var uten synd til å forsone menneskeheten med Gud igjen og ta den straff som loven krevde av en synder. For skriften sier: Syndens lønn er døden! Alle var under denne dommen. Men selv om Jesus forsonet oss vil det ikke si det samme som om alle går fri. Nei, du må ta i mot Jesus og la han flytte inn i deg. Da er du et Guds barn på vei til himmelen. Uten denne frelsen vil menneskene gå fortapt fordi de ikke har oppgjort synden, for selv om vi er frelst har vi forsatt synd i kjødet, egentlig nok til å ikke komme inn i himmelen. Men så lenge vi tar i mot Jesus blir vi lagt under blodet, Jesu blod, slik at Gud ser kun Jesu blod over oss. Han ser oss som om vi aldri har syndet. Dette er nåde over nåde! Men de ufrelste har ikke forsonet seg med Jesus slik at det ikke er noe blod som dekker ham. Derfor ser Gud dette menneske som forsatt er under dødens velde, synd som krever en død og en evig fortapelse. Gud kan ikke ha syndere som ikke er renset i Jesu blod inn i himmelen, for de ville dø med engang om de kom i nærheten av Gud. For å se Gud må vi få et annet legeme som Gud gir oss når vi kommer til himmelen. Dette hellige legeme kan ingen ufrelste få. Derfor når bibelen taler om frelste, er det mennesker som har tatt i mot Jesus. Vi skal huske at Jesus kom for å frelse slik at menneskene ikke skulle gå fortapt. Derfor er kallet til frelse ennå i virksomhet. Ennå kan mennesker komme for å bli frelst av Jesus, men snart lukkes denne mulighet. De som da ikke har tatt i mot vil komme i fortapelsen, helvete som det også heter.

Det verste et menneske kan havne i som ufrelst, er å havne i Guds hånd. Uten frelse må Gud kaste menneskene i helvete. Dette må vi bare akseptere. Det er ikke Gud som velger at noen blir kastet dit, men det velger dem selv ved å forkaste det gode budskap. Vi er skapt med fri vilje, og da er det ut i fra vårt valg om Gud kaster vedkommende i helvete. Han bare utfører det du selv har valgt, så enkelt er det. Men han ønsker ikke å fullføre denne handlingen uten at du hører eller får mulighet for å velge. Men den dagen du dør uten å ta i mot Jesus vil du gå fortapt. Husk at Gud kan ikke gjøre mer enn det han har gjort. Han har vist oss sin kjærlighet gjennom sin sønn, Jesus, vår Herre, i det han seiret på korset da han vant menneskene til frelse.

Kommentar #9

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Jeg gjør som Anne Frank

Publisert over 8 år siden
Terje Johs. Johansen. Gå til den siterte teksten.
Det verste et menneske kan havne i som ufrelst, er å havne i Guds hånd. Uten frelse må Gud kaste menneskene i helvete.

og hennes familie. Jeg gjemmer meg på loftet og håper at fienden ikke finner meg.

Kommentar #10

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Uff da

Publisert over 8 år siden
Terje Johs. Johansen. Gå til den siterte teksten.
Det verste et menneske kan havne i som ufrelst, er å havne i Guds hånd. Uten frelse må Gud kaste menneskene i helvete.

Dette kaller jeg vranglære på sitt verste. Det fins da ikke noe bedre for et ufrelst syndig menneske å få møte Gud/Jesus. Jesus tok verdens synd på seg, derfor kan alle komme til Gud slik de er. Slik røveren med alle sine forferdelige synder. Jesus møtte han med sin nåde.  Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Og det er synderne Jesus kom for å frelse, ikke de rettferdige.

Guds lam som bærer verdens synd. Der ingen synd er glemt. Det største i hver synders liv vil bli når de møter dommen om straff, og at Jesus tar den straffen på seg. Det er å tro på korset, og korsets kraft til frelse.

Det fins mange selvrettferdige kristne som bare ønsker himmelen for seg selv, hvor forherdet hjerte man må ha når man klarer å tenke seg tortur for andre i en evighet, uten å engang protestere over det engang. Hva bor i et slikt hjerte? Det må være det hardeste av et hardt hjerte.

Men jeg tror på en Gud som er Kjærlighet, noe annet ville jeg ikke klart å tilbe. En Kjærlighet som ikke gjør noen noe vondt.

Kommentar #11

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Kjærligheten er godt nytt, men skal man formidle den må man ha den i seg. Kjærligheten må vises i praksis og ikke i bare tomme floskler. 

Kommentar #12

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Kjærligheten er godt nytt, men skal man formidle den må man ha den i seg. Kjærligheten må vises i praksis og ikke i bare tomme floskler.

Hei Njål

Hva er en sann kjærlighet uten sannheten i Guds ord? lever man på en falsk sannhet så blir det en falsk kjærlighet til det man tror på. Da blir løgnen større en sannheten, Jesus kom i nåde og i sannhet. For å tro på Faderen så må man først igjennom sønnen, som ga oss livet. Sitt håp, sin fred, som overgår alt det vi selv er klar over. Man kan leve i løgnen med en kjærlighet som dekker over løgnen i oss, men den kjærlighet vil ikke vare men forgå. Guds ord er sannhet Guds ord er Helligt Guds ord er den visdom vi skal fylle oss med. men hva er det som trigger mange troende mennesker i dag. ? Jo de vil helst leve etter det kjødet vil For der er det en comford sone og hvile for deres kjødelige hjerter. Vil det holde helt inn? Nei så lenge man lever i kjødet og ikke i ånden så vandrer man ikke I jesu sine fotspor, da vil det aldri holde helt inn. Jesus sier vi skal kjempe for å komme igjennom den trange døren. Hvorfor sier han det.? Hvorfor sier Han at veien er smal og det er ikke mange som går på den. En annen vei er så brei som en 4 veis motorvei og der er det mange som går på, den smale fører til livet den bred fører til fortapelse. Det gjelder å ha olje på lampen. helt inn. vi løper alle et løp,og vi skal alle arbeide på vår frelses vei. så kjærligheten kan ha to sider Njål. en i løgnen og en i sannheten. Tenk på dette. Hva sier Guds ord om løgnen hva sier Guds ord om sannheten.? Hvordan kan man elske Gud , jo ved å holde Hans bud. lydighet mot ordet.

mvh

Rune

Kommentar #13

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
I Rom 5 konkluderes det med at alle er i Kristus. Enten de tror eller ikke. Alle er inkludert i frelsen. Alle goder i denne gavepakka tilhører alle. Far har forsonet verden med seg selv og har stiftet fred.

Dette er jo bare vås, løgn og bedrag - kalt vranglære på godt norsk.

Rom 5:21"For slik som synden hersket gjennom døden, skal nåden herske gjennom rettferdigheten og gi evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre".

Nåde gis kun ved Jesus Kristus. Man må banke på døren for å bli sluppet inn.

Kommentar #14

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Alle mennesker?

Grupperingene gjelder ikke de samme menneskene, ellers ville verset som Werner her tenker på bety at alle mennesker som er født vil bli frelst, noe bibelen ikke lærer.

Den første "alle mennesker" sikter til alle som er representert ved Adam, altså hele menneskeheten.

Den andre "alle mennesker" viser til alle som er representert ved Jesus, det vil si alle som tror på han.

Kommentar #15

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Dette kan en lese mer om i romerne 5,17-19.

Kommentar #16

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
mange troende mennesker i dag. ? Jo de vil helst leve etter det kjødet vil For der er det en comford sone og hvile for deres kjødelige hjerter. Vil det holde helt inn? Nei så lenge man lever i kjødet og ikke i ånden så vandrer man ikke I jesu sine fotspor, da vil det aldri holde helt inn. Jesus sier vi skal kjempe for å komme igjennom den trange døren. Hvorfor sier han det.? Hvorfor sier Han at veien er smal og det er ikke mange som går på den. En annen vei er så br

Du har flere ganger vist at du ikke forstår begrepet om den sosiale kjærligheten mellom menneskene. Du ser den som en mekanisme til å dekke over forhold i menneskenes liv. Siden du er besatt av Den Hellige Ånd burde du visst bedre, ut fra utsagn som at "for slik har Gud elsket verden osb..........." eller "elsk hverandre som jeg har elsket dere", altså det ellevte bud. Hele dette konseptet har du avvist. Da kan du ikke dele med andre siden du har valgt å ikke ha det i deg, valgt det bort som parameter for mellommenneskelig adferd. Da kan du kveke så mye du vil om temaet, men du blir en tom rumlende tønne når du ikke ser at kjærligheten er størst og virkelig tar den inn under huden og forstår den.

Den som ikke besitter kjærlighet har ingen å dele. 

Kommentar #17

Svein Berntsen

276 innlegg  869 kommentarer

Den irriterte broren

Publisert over 8 år siden
Frelsen mottas av synderer med to tomme hender på flat mark. Det er ingenting vi som falne mennesker kan gjøre eller la være å gjøre for å fortjene Guds grensesprengende nåde. Var det ikke dette som fornermet den dypt religiøse broren i lignelsen om den barmhjertige faren. Lassaronen som fikk nyte godt av nåden var en av oss som lengtet heim enda med et uklart bilde av farens kjærlighet. Jeg er glad for at Guds kjærlighet mot alle mennesker er kommet på agendaen på en ny og kraftfull måte selv om det er til anstøt for de fromme!
Kommentar #18

Øystein Hansen

1 innlegg  569 kommentarer

Randi Tunli - presisjon

Publisert over 8 år siden

Det Terje Johansen skriver her er ikke vranglære. Jeg tror muligens kanskje feilen er at du leser det han skriver galt /unøyaktig.

Det er helt riktig som han sier at det "verste et menneske kan havne i som ufrelst, er å havne i Guds hånd." Her i betydningen Gud som Gud - som Dommer når nådetiden er slutt. Da er det for sent. Og det er det TJ mener. Slik jeg forstår ham, må jeg vel føye til, for ikke å uttale meg så skråsikkert på andres vegne.

Ja, alle kan komme til Gud. At de kan komme "som de er", er også for så vidt riktig, men jeg føler nok dette uttrykket trenger en viss utdypning. Kvinnen som ble grepet i hor, kunne komme til Jesus, og få tilgivelse på den betingelse at hun tok et oppgjør med sitt gamle liv. Hun kunne ikke komme og komme og komme til Jesus og få sine synder tilgitt hvis hun ville fortsette med sin hor. Her føler jeg nok Kirken etter hvert tok for lett på det. Det er verdt å merke seg - det er faktisk hele poenget, at Jesus sa gå bort og SYND IKKE MER.

Det samme med de to som ble korsfestet sammen med Jesus. Den ene erkjente at han var en røver - en skyldig røver. Derfor ble han benådet og rettferdiggjort. Det ble ikke han som (fortsatt) spottet og hånte.

Alle kan altså komme til Gud, men hvordan i all verden skal Jesus nå ut med sin nåde til de som ikke vil ha den? Han kunne selvsagt tvinge dem, men det ville ikke bli noe godt for noen. Ingen kan tvinges til kjærlighet. Ingen kan tvinges til tilbedelse.

Og vi har fått fri vilje. Og den vil vi jo ha.  

Det er ikke Gud som setter oss utenfor fellesskap med Ham, men det er det vi selv som gjør. Dette er jo fortellingen om de to røverne ved siden av Jesus på korset en helt glimrende illustrasjon på.

Også de som følelsesmessig og menneskelig reagerer på det, må bare akseptere at sånn er det. Det nytter ikke å protestere mot Gud. Det er ikke vi som har skapt Gud.

Gud gjør derfor ingen noe vondt.

Når det så gjelder den vranglære Werner Skaug stadig forfekter, gjør det meg bare usigelig trist.

Kommentar #19

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Du har flere ganger vist at du ikke forstår begrepet om den sosiale kjærligheten mellom menneskene. Du ser den som en mekanisme til å dekke over forhold i menneskenes liv. Siden du er besatt av Den Hellige Ånd burde du visst bedre, ut fra utsagn som at

Hei Njål

Hva er kjærlighet uten sannhet?? falsk kjærlighet er tomhet. Da er det kjødets gleder som styrer mennesket og ikke ånden. I sannheten vandrer man i ånden, Vandrer man i løgnen vandre man i kjødet. Om den sosila biten skal tilfredsstilles med løgn, så stiller jeg meg utenfor. Da dekker man løgnen med kjærlighet, slik at den sosiale biten ser bra ut. og det gagner ingen til slutt, men nytelsen er der og da for kjødets glede, og ikke for åndens glede som gir liv til sannheten.

mvh

Rune

Kommentar #20

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Svein Berntsen. Gå til den siterte teksten.
Frelsen mottas av synderer med to tomme hender på flat mark. Det er ingenting vi som falne mennesker kan gjøre eller la være å gjøre for å fortjene Guds grensesprengende nåde. Var det ikke dette som fornermet den dypt religiøse broren i lignelsen om den barmhjertige faren. Lassaronen som fikk nyte godt av nåden var en av oss som lengtet heim enda med et uklart bilde av farens kjærlighet. Jeg er glad for at Guds kjærlighet mot alle mennesker er kommet på agendaen på en ny og kraftfull måte selv om det er til anstøt for de fromme!

Hei Svein

Guds kjærlighet må formidles i sannheten. mange dekker til løgnen med kjærlighet i dag slik at man tilater at synden tar bolig i mennesket, man blir en del av det kjødellige istede for det åndelige. man tåler ikke den voksende læren i kristus, og derfo holder man fast på barne læren i kristus, som ikke vil gagne. man må legge a seg denne læren slik Paulus påpekte.ellers lever man mer i kjødet en i ånden.Falsk kjærlighet til ordet blir ulydighet mot Gud. 

MVH

RUNE

Kommentar #21

Svein Berntsen

276 innlegg  869 kommentarer

Lovisk religion har en lei tendens til å definere seg selv inn i Guds rike

Publisert over 8 år siden
og andre ut. Slik har det alltid vært, også på Jesu tid. Evangeliet innbyr det falne mennesket inn i Guds rike uforskyldt av bare nåde. Hva denne nåden deretter virker i et menneskets liv i en ny livslang vandring med Gud i Kristus er en frukt av dette nye forhold uten fordømmelse.Evangeliets adelsmerke når det formidles rett er at fariseeren i oss da spør om vi da bare kan fortsette å synde slik at nåden kan bli større. Paulus har svart klart på dette og er også den som klarest underviser om dette. Den religiøse loviskhet sitter dypt i oss alle fordi den er en så dyptsittende del av vår fallne natur. Men Gud kan utfri også fra denne plage!
Kommentar #22

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Hei svein

Den loviske delen er begravd med kristus. Men det nye livet i kristus innebærer sannhet og nåde. Du har rett i at vandringen med Kristus kan innbære kraft til forsakung og forandring i det indre livet. Hvis man er villig til å lytte til Guds ord. 

Mvh

Rune

Kommentar #23

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Den loviske delen er begravd med kristus.

Hei

Det står vel ikke akkurat det du sier her, men at det gjelder hele deg, ikke bare en del av deg.

 

Rom6,4 Vi ble altså begravet med Ham ved dåpen til døden, for at slik som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, slik skal også vi vandre i et nytt liv.

 

Det står at hele meg, er begravet med Kristus!

Kommentar #24

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Hei

Det står vel ikke akkurat det du sier her, men at det gjelder hele deg, ikke bare en del av deg.Rom6,4 Vi ble altså begravet med Ham ved dåpen til døden, for at slik som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, slik skal også vi vandre i et nytt liv.Det står at hele meg, er begravet med Kristus!

Hei kjell B

Det stemmer det, død og begravet med Kristus, opreist i det nye livet i Kristus:)

mvh

Rune

Kommentar #25

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Hva er kjærlighet uten sannhet?? falsk kjærlighet er tomhet. Da er det kjødets gleder som styrer mennesket og ikke ånden. I sannheten vandrer man i ånden, Vandrer man i løgnen vandre man i kjødet. Om den sosila biten skal tilfredsstilles med løgn, så stiller jeg meg utenfor. Da dekker man løgnen med kjærlighet, slik at den sosiale biten ser bra ut. og det gagner ingen til slutt, men nytelsen er der og da for kjødets glede, og ikke for åndens glede som gir liv til sannheten.

Her viser du meg hva du faktisk forstår av begrepet kjærlighet i Bibelen. Du er vanligvis så ivrig på at alt skal forståes riktig og ordrett, men her hopper du bukk over det ellevte bud, Joh3:16 og 1Kor. 

Du kan ikke elske mennesker. Vi er ikke perfekte. Vi er ikke som på glanset papir. Vi har vorter og føflekker. Fordi vi ikke er perfekte og syndfrie kan vi ikke elskes. Kan du elskes? Nei, etter din logikk blir det en umulighet fordi du er heller ikke perfekt. Da tenker jeg ikke på dine små kokette unnskyldninger som man gjør i all beskjedenhet, men rett og slett din sviktende dømmekraft i å fremstille deg som en tjener på vegne av Ånden, overfor menneskene.

Du kan ikke elske mennesker i den bibelske kontekst fordi du forlanger en syndfrihet som Herren ikke forlanger. Herren tilgir og gir oss handlingsrom, det du kaller løgnen og gråsonen, den dulgte tomheten som er falsk, kjødet. Men i Guds bilde er kjødet og ånden to sider av samme sak. Han ber oss ikke fornekte oss selv, men akseptere at vi er mennesker med hud og hår. Men altså ikke du. Du stiller deg over kjærlighetsbudene og fordømmer der hvor den treenige gud, hvoriopptatt den Ånd du er i tjeneste hos, også ville tilgitt.  

Kommentar #26

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Hei Njål

Ingen er synderfri les johannes førstebrev fra vers 1 til 9 .alle er vi syndere. Men forskjellen er etter fødselen i Kristus i vår nyskapning, da vi blir forandret fra syndens forbannelse til et liv i ånden. Før levde vi i kjødets slaveri no lever vi i åndens frihet. Men i dag er det mange kristne som misforstår denne friheten og lever fremdeles i kjødet i synden ingen omvendelse fra synden det er den kraft Gud har gitt oss i omvendelsen et nytt liv. Men selv i det nye livet så snubler vi i synd, men vi lever ikke i synden man beskjenner synden og ser framover mot målet og går på heligjørelsens vei til forandring for nye frukter i våre liv. Vanskelig men alikavel lett å forstå.

Ha en fin dag viderd Njål

Mvh

Rune

Kommentar #27

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Nei, Rune, jeg ser at dette har du ikke lett for. Jeg husker ikke om det er skrevet i Bibelen, eller om det er noe som brukes i bønnetekster, men jeg tenker på frasen om "hvem skal tilgi om ikke du skal tilgi" og en annen som jeg er sikker på står i Bibelen; "om du samler på synder hvem kunne da bli stående?". Dette er viktige sider av Guds kjærlighet som vi kan stole på vil gjelde oss alle om vi har gjort et ærlig forsøk, for det er lov å komme til Herren selv i den tolvte time, uten at det er noe mål i seg selv. 

Da sitter jeg igjen med resonnementet at det er du, som tror deg besatt av og som representant for Den Hellige Ånd som ikke kan tilgi. Og det er derfor det går galt i din evige fordømmelse av alle som ikke aksepterer din strenge stil. Dette er sider du burde vie mer oppmerksomhet enn jomfruoljen, fortapelsen og ildsjøen. I Gud er kjærlighet, Gud er kjærlighet. Ser du ikke dette bildet ved Gud har du ingen troverdighet som predikant. Vel, dvs, ikke at du hadde det, men din troverdighet forringes ytterligere.  

Kommentar #28

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Hei Njål

Jeg kommer med et innlegg som handler om livet i ånden, kontra livet i kjødet. Den forskjellen er stor. Den som skjønner denne delen skjønner også nåden og kjærligheten.

Mvh

Rune

Kommentar #29

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Nøff sedd

Publisert over 8 år siden

Ta den tiden du trenger. Skriv noe fra eget hjerte i såfall. Det gir en annen profil enn å gjøre seg til papegøye for alle andre gakkgakker du finner i India og USA. Gjør som andre; men noe selv. Noe du kan forklare og stå for. Noe interessant kanskje? 

Kommentar #30

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Hei Njål

Det er verken fra papegøyer eller andre fuglearter uten om duen som man vet om.:) Men det som blir formidlet kommer med de beste tanker. :)

Mvh

Rune

Kommentar #31

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Det er verken fra papegøyer eller andre fuglearter uten om duen som man vet om.:) Men det som blir formidlet kommer med de beste tanker. :)

Naturligvis er det med de beste tanker. Det er ingen som VIL ondskap lenger. Det skulle tatt seg ut, lizzm. Men samme det. Du får klippe og lime som det passer seg for meg. Jeg har uansett sluttet å lese trådene dine. Av og til drypper det noe i min retning, men jeg følger ikke med på dem. 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere