Oddbjørn Johannessen

192

Valgomatene - nok en gang

Foran hvert valg presenterer aviser og mediehus oss for sine valgtester - såkalte valgomater, slik at vi skal få vite omtrent hvilke politiske partier som ligger oss nærmest.

Publisert: 13. aug 2013

Jeg har nå testet hele 8 stykker, og resultatet var til dels overraskende.  Det er følgelig interessant å reflektere litt både over spriket når det gjelder resultatene, og hvorfor partier jeg aldri har vurdert å stemme på, likevel kommer høyt opp på resultatlista.

Aller først - en kort og personlig politisk "klargjøring".  Jeg er pr. i dag ikke medlem av noe politisk parti.  Jeg kunne ikke ha stått på stand for noen av dem, for å si det slik.  Jeg kommer imidlertid til å stemme Arbeiderpartiet, siden det ligger meg nærmest.

De 8 valgomatene jeg testet, var følgende:  NRK, TV2, Aftenposten, Nettavisen, ABC-nyheter, VG, Dagbladet og Start.no.

Mange av spørsmålene var de samme, og i flere av testene ble jeg bedt om å opplyse på forhånd hvilket parti jeg hadde tenkt å stemme på.

NRKs og TV2s valgomater ga for så vidt et forventet resultat mht. førsteplassen:  Arbeiderpartiet (AP).  I NRKs test havnet Miljøpartiet de grønne (MDG) på 2. plass.  Jo, jeg er nok opptatt av miljøspørsmål - men likevel overraskende.  Ellers kom flere partier til venstre for midten på rekke og rad - og aller nederst Fremskrittspartiet (FrP).  Det at FrP kom på jumboplass, var den eneste konstanten i testen.  TV2 kom opp med Senterpartiet  (SP) på 2. plass.  Helt ubegripelig, siden det er at parti jeg aldri har vurdert som aktuelt - og på 3. plass fulgte Kristelig Folkeparti (KrF) - muligens den største overraskelsen, siden nettopp KrF faktisk havnet helt på topp både i Aftenpostens og Nettavisens valgtest.  Og jeg begynte å lure på om jeg var en "skap-KrF'er", uten at jeg selv visste det.  Jeg har overhodet ikke vurdert å stemme på dem, og er også innbitt motstander av å blande religion og politikk.  Også på målingen til Start.no ble jeg KrF'er (og den valgomaten kom bare opp med ett part).

Resultatet hos ABC-nyheter liknet på NRKs og TV2s:  AP på første plass, deretter MDG, SV og KrF.  VG opererte kun med en statsministerduell, og den vant Jens Stoltenberg - mens Dagbladet presenterte en "seierspall" (kun 1., 2. og 3. plass) - og der vant SV, fulgt av AP og SP (mao. de "rødgrønne").

Et pussig trekk ved disse valgomatene er for øvrig - som mange har kommentert - at små partier får oppsiktsvekkende god uttelling (f. eks. MDG og Rødt).  

Én grunn til at resultatene blir til dels overraskende  for dem som lar seg teste, kan være at de fleste av testene i liten grad etterspør ideologi. Selv om en del av spørsmålene nok har ideologiske implikasjoner, er det først og  fremst saker (gjerne nokså dagsaktuelle) man blir bedt om å ta stilling til - og de fleste av oss kan jo ha synspunkter på en del enkeltsaker som ikke nødvendigvis kan knyttes til det grunnleggende ideologiske ståsted man har.

Jeg er altså personlig overrasket over noen av utslagene for egen del.  AP kommer riktignok stort sett høyt opp (bortsett fra i Nettavisens valgomat, som rangerte partiet på 6. plass) - og FrP kommer konsekvent nederst.  Jeg er imidlertid i politisk forstand en "utro tjener", og ser ikke bort fra at om jeg skulle vurdere hvert enkelt parti isolert - altså fullstendig uavhengig av regjerings-alternativer og taktikkeri - ville Høyre ha vært et mulig 2. valg.  Jeg er jo nokså verdikonservativ - og dessuten tilhenger av norsk medlemsskap i EU.  Imidlertid er jeg ikke så begeistret for markedsliberalisme, så kanskje det bidro - på grunn av de spørsmålene som ble stilt - til at Høyre stort sett inntok nest siste-plassen (bortsett fra i NRKs valgomat, der de også hadde Venstre bak seg).

Er det andre som har testet seg og blitt overrasket? 

Kommentar #1

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Er det andre som har testet seg og blitt overrasket?

Jeg er stort sett overrasket over at rangeringen pleier å stemme ganske bra, på tross av en del av spørsmålene og formuleringene.

Det jeg ikke liker med valgomatene er at de forholder seg lite til de overordnede prinsipielle spørsmålene og de lange trekkene, men stort sett utelukkende til mer eller mindre interessante småjusteringer av den pågående politikk.

Kommentar #2

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Enig

Publisert over 8 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Det jeg ikke liker med valgomatene er at de forholder seg lite til de overordnede prinsipielle spørsmålene og de lange trekkene, men stort sett utelukkende til mer eller mindre interessante småjusteringer av den pågående politikk.

Det er også mitt inntrykk - og jeg åpnet altså i tillegg for den muligheten at det kunne være en del av forklaringen på noen  pussige utslag for egen del.

Kommentar #3

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Bra orientering

Publisert over 8 år siden

Ikkje sidan forrige valg. Kva parti som kjem på topp, kan variere. Eg minnes at KrF kom langt opp slik på det jamne, men så er der nokre heilt håplause sider ved koplinga politikk/religion som eg ikkje på noko vis kan godta. Ein kan ikkje la religiøse forestillingar overstyre praktisk politikk og sekulære juridiske retningsliner.

Elles legg eg vekt på peronane. Erna som politikar har eg vurdert ved ein korsveg, og ho får aldri mi stemme. Kanhende hadde ho eit feilskjer, men det var så grovt at eg gløymer det aldri.

Eg er temmeleg upåverka av valkranglinga som eg glatt hopper over både i aviser og på TV. Eg stemmer så snart det vert gitt høve til å avlegge stemme på førehand. Av natur er eg ein utru veljar, men denne gongen trur eg at eg stemmer som sist. Ser ingen grunn til å skifte.

Kommentar #4

Rolf-Erik Pedersen

17 innlegg  1884 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Er det andre som har testet seg og blitt overrasket?

Nja, at Sp skulle komme så høyt opp av de partiene jeg er mest enige med overrasket en smule.  Ellers har jeg fått omtrent det samme utfallet på de to valgomatene jeg testet.  På begge testene kom FrP og H sist, ja ikke bare sist; faktisk milevis bak de andre partiene.

Kommentar #5

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

:)

Publisert over 8 år siden

Svært. svært overrasket !

Kommentar #6

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
muligens den største overraskelsen, siden nettopp KrF faktisk havnet helt på topp både i Aftenposten

Også jeg fikk Krf på øverste plass i Aftenposten. Så temmlig forbauset på resultatet. 2. plass MGD. Og vi er visst ikke de neste. Marie Simonsen fikk samme resultat i Aftenposten. Jeg tenker at Krf kan stille med statsministerkandidat nå. Bare vent.

Kommentar #7

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Enig

Publisert over 8 år siden

Jeg må si meg enig med Johannessen i dette. Jeg har også fått forskjellige resultater på disse valgomatene. Ved sist valg fikk jeg Pensjonistpartiet på topp i en av dem, noe som ikke akkurat var det partiet jeg hadde tenkt å stemme på.

Jeg tror dere har rett når lite fokus på ideologi lanseres som en av grunnene til at valgomatene gir råd i øst og vest. For min del har bunnen av listen stort sett vært konstant, mens topp 3 har endret seg dramatisk. Som regel har jeg fått et parti jeg ikke har planer om å stemme på øverst på listen.

Man kan jo selvsagt le litt av dette, men det som bekymrer meg, er hvor stor makt de som lager disse valgomatene har. Ved siste valg var det hele 18 % av de som fikk anbefalt et annet parti enn det de opprinnelig hadde tenkt å stemme på som ville følge valgomaten. Da har i tilfellet de som utformer valgomatene mulighet til å vri stemmer over til enkeltpartier. Jeg tror ikke at noen bevisst gjør dette, men det er uheldig om ett eller flere partier får flere stemmer enn de burde hatt på grunn av valgomater. Kanskje er det ikke helt heldig at vi har slike valgomater...?

Kommentar #8

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Overraskende

Publisert over 8 år siden

For egen del var min test på NRK sin valgomat overraskende – riktig. Til punkt og prikke.

Først kom de fire borgerlige partiene i forventet (riktig prioritert) rekkefølge, og dernest kom de tre rødgrønne også i forventet rekkefølge. Til sist kom MPG og Rødt.

Dette var så imponerende at jeg slo meg til ro med resultatet og har ikke testet andre.

Men apropos "slå seg til ro med". Valgomatene er vel mer å anse som et kuriøst innslag blant alt det vi får servert i forbindelse med valgkampene.

Går ut fra at det må være supertvilerne eller kanskje de som i utgangspunktet ikke har interesse for politikk som eventuelt lar seg påvirke av valgomattestene – i noen grad. Vil imidlertid tro at de aller fleste, uansett interessenivå, har en eller annet partipreferanse sånn innerst inne. F.eks. at de som elsker egglikør, tenderer til å stemme på Anders Langes etterkommere.

Valg er, som kjent, alvorlige greier. :)

Kommentar #9

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

:-)

Publisert over 8 år siden

Du har vel ikke vært med i teamet som laget testen?  Eller som det sto i evalueringskommentarene til  ukebladenes "Quiz" i gamle dager (det het noe annet den gangen):  "Alt riktig.  De har vel ikke kikket?"

 

Kommentar #10

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Har teke testen på tre tilbud

Publisert over 8 år siden

Det partiet eg vil kom på 2.plass over heile fjøla. Alternativa, dvs dei som veksla på fyrsteplassen, er ikkje aktuelle.

Det som undra meg mest er at Venstre som var det partiet eg røysta på ved mitt fyrste Stortingsva, låg på botn eller nær botn, over heile fjøla.

Resultatet var tilfredsstillande.

Dei Kristne var ikkje å sjå

Kommentar #11

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Venstre

Publisert over 8 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Det som undra meg mest er at Venstre som var det partiet eg røysta på ved mitt fyrste Stortingsva, låg på botn eller nær botn, over heile fjøla.

Ja, det forundret meg at Venstre falt svært langt ned på lista i mitt tilfelle også - bortsett i Aftenposten-testen, der partiet havnet på 2. plass (etter KrF, men foran AP).  Verken den ene "topp-plasseringen" eller de øvrige "bunn-plasseringene" har jeg noen god forklaring på, men når jeg tenker etter, så var det muligens få "Venstre-spørsmål" i disse valgomatene - eller kanskje er Venstre for lite profilert?

Kommentar #12

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Det var Aftenposten si undersøkjing

Publisert over 8 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
erken den ene "topp-plasseringen" eller de øvrige "bunn-plasseringene" har jeg noen god forklaring på, men når jeg tenker etter, så var det muligens få "Venstre-spørsmål" i disse valgomatene - eller kanskje er Venstre for lite profilert?

som gav Venstre på botn ved blindtest. Dei to beste oppnådde 36%.

Det er vel slik at mange politiske målsetjingar slik som helse, skule, samferdsel og eldreomsorg er felles for alle parti. Og dette er ting her i vår heimlege andedam dei kan gjere litt med. 

Men når hovedsakene vert norske CO2 utslepp, norsk ulvestamme, omsorg for romanske tiggarar i Norge, pugging av Luthers katekisme attende i skulen, osv, då reagerar eg svært negativt.

Venstre gjev meg eit inntrykk av at dei ofrar mest merksemd på saker dei ikkje kan gjere noko med, svært likt det SV og ein flora av fundamentalistiske kristne parti gjer. Dei Kristne & co har rett nok Gud i bakhanda, men ein må vel sjå det prova på emperisk grunnlag at han gir katten i norsk politikk.

Kommentar #13

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Får prøve igjen

Publisert over 8 år siden

Og da får jeg vel ta alle tilgjengelige tester.

For 4 år siden var jeg i tvil om jeg skulle stemme Ap eller Høyre. Tok en test i Aftenposten. Jeg skulle gi tallverdi for grad av enig/uenig, og for vektlegging av spørsmålets/sakens betydning.

Resultat: Litt over 60 % enig med SV, Krf, Ap og Rødt. Litt over 40 % enig med Venstre, Senterpartiet og Frp. Og, hod dere fast, 14 % enig med Høyre. Vet ikke ennå hvorfor. Får ta testene først, og så gå løs på programmene.

Når det gjelder Krf så monnet nok mitt syn på skjenkepolitikken. Men Høyre må jeg ta en prat med. Hadde tenkt å få de rødgrønne sparket igjen, har ikke vært fornøyd. Når jeg nevner Frp sier min sønn: Er du blitt tullet; du hører da vel ikke sammen med de menneskene.

Jeg har vel de siste årene vært det Håkon Lie kalte politisk drivtømmer. Får skjerpe meg, mens jeg ennå er ung.

 

Kommentar #14

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Unge Robin Tande

Publisert over 8 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
Får skjerpe meg, mens jeg ennå er ung.

Jeg må si at jeg ble meget overrasket da jeg så alderen i din selvpresentasjon her i VD!  Å følge dine engasjerte og velformulerte kommentarer her i forumet (selv om vi ikke alltid er enige) gjør at jeg ser optimistisk på framtida :-)

Ellers illustrerer din erfaring med disse valgomatene et hovedpoeng i mitt startinnlegg. 

Kommentar #15

Th0rm0d N0rd&hl

17 innlegg  776 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Jeg tror at slike automater baserer seg på ytterpunkter. Ekstremister som jeg plasseres riktig, mens reflekterte mennesker er vanskeligere.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere