Dan Lyngmyr

210

Et overmalt kors i Telemark – Human Etikkens sanne ansikt ?

En av Human Etisk Forbunds offisielle våpendragere i Telemark, organisasjonssekretær Malin Stensholt, fremstår smilende og storfornøyd over hele førstesiden i Telemarks største avis, Varden fredag 9 august 2013. Gleden skyldes at det gamle murkorset ved Gjerpen kapell, i Skien er blitt overmalt (Hvitt på hvit bakgrunn) slik at dette knapt lenger er synlig. På den måten er det ikke lenger til sjenanse for forbipasserende. Hun mener også at det på sikt bør festes en plate over korset.

Publisert: 9. aug 2013

Bakgrunnen er et livssynsfleksibelt (!) kapell (4 stk i Skien) som skal benyttes til begravelser. Hun understreker at respekt for familier i sorg er bakgrunnen, og ikke hensynet til Human Etisk forbund. Men dreier dette seg bare om respekt og å unngå diskriminering.

Etter mitt skjønn, nei!

Korset i flagget, en rekke kristne helligdager og søndagsfri, kristen tidsregning, en overveldende majoritet som bærer sine barn til dåpen, svært mange som gifter seg kristent og enda flere som begraves kristent, synliggjør en betydelig livssynsmessig majoritet og kristen tilknytning i befolkningen.Tragedien som rammet så mange unge uskyldige liv i Norge 22/7 , synliggjorde også de etterlattes valg om livssynsmessig avslutning, ved at langt det fleste valgte kirkelig (Kristen) begravelse, til tross for at organisasjonen de unge representerte, knapt kan sies å være spesielt kirkevennlig.

I den siste revisjonen av Grunnloven - § 2 - understrekes og stadfestes følgende : ”Værdigrundlaget forbliver vor kristne og humanistiske Arv. Denne Grundlov skal sikre Demokratiet, Rettsstaten og Menneskerettighederne”.                                     M.a.o; Stortingets stadfestelse viser til at at kristne og humanistiske verdier fortsatt skal være statens, og dermed også i stor grad også samfunnets verdier. At sekulariseringen ofte kan synes å være tilnærmet total i media og offentlig debatt, betyr ikke at den er representativ for folk flest.

§ 100 i vår egen grunnlov (Loven om ytringsfrihet) gjennomgikk en betydelig endring/presisering i 2004, som en følge av det arbeidet ytringsfrihetskommisjonen under sin leder Francis Sejersted la frem. Bakgrunnen var at mange var av den oppfatning at den gamle loven ikke i tilstrekkelig grad gav vern til ytringsfriheten i et moderne samfunn.

Tendensen blant dem som til ”enhver” tid ytrer seg om at de er diskriminert, og til å skulle «likestille» alle religioner i landet, og late som om staten eller det offentlige er en verdinøytral aktør, kolliderer etter min oppfatning med lovens tekst og intensjon.  Skal noe kristent være i offentligheten, ja, da må noe muslimsk eller ateistisk/agnostisk også være med. Religion bør knapt være synlig, slik at den «verdinøytrale» offentlige arena kan være stedet for objektiv (?) debatt.

Premissene blir da; ingen religion kan lenger prege en stat og et samfunn, en nasjon, uten å være "undertrykkende”, og det moderne mantraet fremfor noe annet ; ”diskriminerende”. Det andre premisset er at en offentlighet – stat, samfunn, nasjon – uten religion er verdinøytral.

Det er selvsagt ikke sant.

Både ateisme eller agnostisisme er et verdistandpunkt. Det er mulig at det er i denne tankegangen, hos Human- Etisk forbunds våpendragere i Telemark, vi finner årsaken til den store glede over det overmalte korset på Gjerpen kapell.Samtidig er det sterke krefter på den offentlige arena som  – og gjerne i egeninteresse, personlig eller politisk, eller begge deler - gjentar myten om at den sekulære offentlighet er verdinøytral og derfor rettferdig og allmenn.

Tilretteleggelse og respekt for hverandres livssyn, også ved begravelser er selvsagt en av mange bærebjelker i ethvert samfunns evne til å kunne omgås i fred og fordagelighet. At Human Etisk Forbund skjuler seg bak honnør ord som livsynspluralisme, verdinøytralitet og respekt for hverandre, fremstår uten særlig troverdighet, når det er kristen tro og lære som i praksis hele tiden er målet for ”tolerante” Human etikere.

I dette tilfellet var det et enkelt kors, på et kapell i Skien, som måtte falle for denne  ”toleransen”.

 

 

Kommentar #1

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Spinkelt

Publisert nesten 9 år siden
Dan Lyngmyr. Gå til den siterte teksten.
Både ateisme eller agnostisisme er et verdistandpunkt. Det er mulig at det er i denne tankegangen, hos Human- Etisk forbunds våpendragere i Telemark, vi finner årsaken til den store glede over det overmalte korset på Gjerpen kapell.Samtidig er det sterke krefter på den offentlige arena som – og gjerne i egeninteresse, personlig eller politisk, eller begge deler - gjentar myten om at den sekulære offentlighet er verdinøytral og derfor rettferdig og allmenn.

Tilretteleggelse og respekt for hverandres livssyn, også ved begravelser er selvsagt en av mange bærebjelker i ethvert samfunns evne til å kunne omgås i fred og fordagelighet. At Human Etisk Forbund skjuler seg bak honnør ord som livsynspluralisme, verdinøytralitet og respekt for hverandre, fremstår uten særlig troverdighet, når det er kristen tro og lære som i praksis hele tiden er målet for "tolerante" Human etikere.

I dette tilfellet var det et enkelt kors, på et kapell i Skien, som måtte falle for denne "toleransen".

Synes du ikke dette var et nokså spinkelt grunnlag for et såpass intolerant totalangrep på HEF, Lyngmyr?

Kommentar #2

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Tja

Publisert nesten 9 år siden
Dan Lyngmyr. Gå til den siterte teksten.
Samtidig er det sterke krefter på den offentlige arena som – og gjerne i egeninteresse, personlig eller politisk, eller begge deler - gjentar myten om at den sekulære offentlighet er verdinøytral og derfor rettferdig og allmenn.

Dette er vel i så fall ikke veldig annerledes enn hva religiøse gjør når de promoterer sin religion som om den skal være det beste å følge. Dog er det en forskjell, sekularitet er ikke misjonerende og er heller ikke intolerant ovenfor religioner slik religioner er intolerante ovenfor andre religioner og mennesker uten religiøsitet.

Men du at promotering og misjonering for din religion er ok Dan L. kan du ikke syte over at andre mener at det er greit å promotere eller misjonere for sitt syn. 

Kommentar #3

Dan Lyngmyr

210 innlegg  1187 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Lars Randby skrev :

Dette er vel i så fall ikke veldig annerledes enn hva religiøse gjør når de promoterer sin religion som om den skal være det beste å følge. Dog er det en forskjell, sekularitet er ikke misjonerende og er heller ikke intolerant ovenfor religioner slik religioner er intolerante ovenfor andre religioner og mennesker uten religiøsitet.

Men du at promotering og misjonering for din religion er ok Dan L. kan du ikke syte over at andre mener at det er greit å promotere eller misjonere for sitt syn.

--------------------------------------------------------------

Takk for din respons.

Neida, jeg er enig med deg at det ikke er annerledes når Human Etikere fremmer sitt livsyn og synspunkter på mye og mangt.

Hvilket selvsagt er en rett jeg gjerne forsvarer.

Jeg opplever den aktuelle saken i Skien allikevel som annerledes fordi dette er et angrep på symbolet fremfor noen i kristen tro og lære, nemlig korset, og korsets betydning. Å fjerne et kors fra et kapell vil naturlig nok oppleves som svært krenkende for mange. Det vet selvsagt Human Etisk forbund, selv om de aldri så mye hevder at dette er kun av respekt for annerledes troende. At korset for en Human Etiker ikke gir mening, eller fremstår som et meningsløst vås ,er selvsagt en rett ethvert menneske skal ha som måtte mene det. 

At sekulariteten ikke er misjonerende, i prinsippet, oppleves nok annerledes i praksis for den som er troende. 

Å etablere en praksis rundt gravferdssermonier, som flest mulig kan leve med, er en sak jeg selvsagt støtter fullt ut.At Human Etisk forbund i den sammenheng helst ser at alle kors fjernes der hvor sermoniene finner sted, må de gjerne kjempe for.

Jeg mener det både er historieløst og unødvendig sårende.

Kommentar #4

Dan Lyngmyr

210 innlegg  1187 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Oddbjørn Johannessen skrev:

Synes du ikke dette var et nokså spinkelt grunnlag for et såpass intolerant totalangrep på HEF, Lyngmyr?

-------------------------------

I likhet med deg, som her på VD har skrevet om (litt fritt gjengitt) at det " finnes mange gode og hyggelige kristne" , så har jeg også opplevd mange hyggelige ,gode og velreflekterte Human Etikere.

Det betyr hverken at kristne eller human etikere alltid foretar gode valg. Overmaling av kors - på HEF`S initiativ - for at noen ikke skal bli krenket - hører etter mitt skjønn til  i denne kategorien, og er en av de tingene som ikke virker tilstrekkelig gjennomtenkt.

 

 

Kommentar #5

Fred Søndby

63 innlegg  78 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Takk for et godt og gjennomtenkt resonnement, Dan Lyngmyr!

Da jeg leste det, kom jeg til å tenke på et symbol i Kolbotn Kapell. Dette kapellet ble gjenoppbygd for noen år siden etter en brann. Kapellet er utsmykket med et blomstermotiv, - og bildet er er malt slik at omrisset også kan tenkes som et kors. Dette er likevel så vagt utformet at de som ikke ønsker å se korset ikke behøver å få det på netthinnen. (man må kanskje se det selv for å forstå hva jeg mener).

Uansett var dette på en måte en genistrek for å kunne imøtekomme et flerkulturelt behov. Men som kristen syntes jeg jo også at denne utydeligheten omkring symbolet fylte meg med en viss tristhet. Men et godt kompromiss kjennetegnes jo som kjent med at ingen av partene skal overkjøres.

Det er sannelig ikke lett å gjøre det slik at alle alltid blir fornøyd - men jeg synes kanskje likevel at det blant humanetikerne er mange sarte sjeler!

Kommentar #6

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Sitat Søndby:

Det er sannelig ikke lett å gjøre det slik at alle alltid blir fornøyd - men jeg synes kanskje likevel at det blant humanetikerne er mange sarte sjeler!

Tvert i mot etter min erfaring.  Altså erfaring basert på kommentarer her på VD debatt.  Det er svært mange av dem som utmerket godt vil tåle å bli konfrontert med religion også i offentlig sammenheng. Eksempelvis i form av tjenestekvinners hodeplagg.  Men med et lite forbehold, jeg vet jo ikke om alle er medlemmer av HEF.  Men deler trolig den same aversjon mot kristne symboler.

Kommentar #7

Øyvind Norderval

14 innlegg  462 kommentarer

Fjolleri

Publisert nesten 9 år siden

HEF er stadig på alerten for et kultur- og historieløst samfunn. Dette er jo bare tull og tøys og vitner om angstbitersk hysteri. Men HEF lever jo i skyggen av kirketårnet  - det er bevebegelsens eksitenstberetthgelse, og det kan ikke være så greit. Vi minnes jo også den angstbiterske reaksjon da Oslo domkirke ble sentrum for folkets sorg etter 22. juli. Men hvem gidder å legge blomster på trappen til Humanismens hus? Hvor åndsforlatt går det an å bli?

Kommentar #8

Jens Brun-Pedersen

39 innlegg  201 kommentarer

HEF og korset

Publisert nesten 9 år siden

Godt at kristne er forskjellige. Sognepresten i Gjerpen kirke skille seg en smule fra Lyngmyr. Varden skrev dette nylig:

"Sokneprest i Gjerpen kirke, Bjarne Imenes, har ingen betenkeligheter med omleggingen av kapellet.

– Så lenge vi har kirken ved siden av, så er det ikke noe must å bevare det som et kapell. Det er viktig å gi rom for at forskjellige livssyn kan leve side om side. Jeg har ikke fått reaksjoner på at korset er malt over, sier han."

Om bakgrunnen for bråket rundt kapellet, her er mitt innlegg i Varden 13.8.:

HUMAN-ETISK FORBUND OG KORSET

Kan et seremonirom utstyrt med kors være nøytralt?

I mange år har mange mennesker i dette landet vært henvist til lite verdige lokaler når de har tatt avskjed med sine kjære. De har måttet ta til takke med gymnastikksaler, kinolokaler, kafeer eller samfunnshus. Mange steder har det vært vanskelig å bringe kister inn og ut av disse lokalene. Det mest beklagelige er at lokalene ikke alltid har framstått som verdige og ikke bidratt til å skape den høytid og alvor som slike sorgtunge begivenheter krever.

I mange år har Human-Etisk Forbund arbeidet for at de som ikke tilhører Den norske kirke også skal få verdige gravferdslokaler. Det er derfor gledelig at i de siste årene er det blitt en økende og tverrpolitisk forståelse for dette behovet.

Det aller beste ville selvsagt være at kommuner ville vært i økonomisk stand til å bygge helt nye, livssynsnøytrale seremonirom. Ikke alle kommuner er i stand til det. Vi lover å arbeide for at staten skal bli mer forpliktet rent økonomisk for å få til dette. Foreløpig finansierer staten en del utbygging av slike seremonirom – som en prøveordning.

Hensikten med livssynsfleksible eller –nøytrale seremonirom er at symboler kan henges opp eller plasseres slik de pårørende ønsker. Disse symbolene kan være uttrykk for den avdødes verdier eller livssyn. Det er selvsagt fullt mulig også å henge opp kors i slike rom. Forutsetningen er at rommene er nøytrale i utgangspunktet. Ellers ville jo ikke de være særlig fleksibelt anvendelig. Et rom er ikke livssynsnøytralt dersom det permanent finnes et kors eller et humanistsymbol der.

Dersom kristne ikke skulle kunne tilbys verdige og vakre seremonirom utstyrt med kors, må vi som kaller oss humanister stille oss i spissen for å kreve at fellesskapet måtte besørge slikt. Slik sokneprest i Gjerpen kirke, Bjarne Imenes uttrykte nylig i Varden: ”Det er viktig å gi rom for at forskjellige livssyn kan leve side om side”.

Tar man egen og andres tro og overbevisning på alvor, burde ikke et overmalt kors i lokaler som skal anvendes fleksibelt, være noe å frykte. Særlig når et slikt tilbud ikke svekker kristne mennesker muligheter til avskjeder med sine kjære i verdige og vakre lokaler utstyrt med kors.

Det vi i dag tar som selvfølgeligheter, behøver ikke være det i morgen. Vårt samfunn er beriket med et mangfold. Det har endret Norge, og vil måtte komme til å endre vårt land på mange områder. Ikke minst Stålsett-utvalget, der flertallet bestod av religiøse mennesker, har gitt oss en verdifull skisse av hvordan det norske samfunnet må ta inn over seg det mangfoldet som Norge nå er preget av. Likeverd er en verdi som går igjen i den utredningen.

For ordens skyld, Human-Etisk Forbund har slettes ikke tenkt å kreve en endring av det norske flagget. Vi også synes det er vakkert.

Jens Brun-Pedersen

pressesjef

Human-Etisk Forbund

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere