Kjetil Landrog

16

Hvorfor avvikle vinmonopolet?

Forskning fra Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan viser at det hvert år i Finland dør over 3000 personer på grunn av alkoholrelaterte skader. Tallet i Danmark er om lag 2500. I Norge kun 400. Hvorfor skal Norge få finske eller danske tilstander?

Publisert: 30. jul 2013

Vinmonopolet vil neppe overleve vin i butikk
Vinmonopolet er en suksess. Det har bidratt til at alkoholkonsumet i Norge er langt lavere enn i andre land. Dessuten har vinmonopolet et svært godt utvalg med høyt kompetente medarbeidere som gir gode råd. Få hadde vel trodd at Norges suksess med lave alkoholdødsfall og alkoholskader ville føre til at flere partier ville gå til valg på å avvikle vinmonopolet. SIRUS (Statens institutt for rusmiddelforskning) viser til at dette vil bety en økning i tilgjengelighet på hele 1500 prosent.  

SIRUS viser også til at salg av vin i nærbutikkene vil medføre en økning i trafikkulykker og økt blind vold. Mange tror nok at vin i butikk kan være et supplement til Vinmonopolet og at enkel tilgang til hverdagsrødvinen fra nærbutikken kan gå hånd i hånd med et bredt utvalg av viner fra Vinmonopolets butikk. Men Vinmonopolet vil neppe kunne overleve med vin i butikk konkluderer SIRUS med. Administrerende direktør i Vinmonopolet Kai G. Henriksen skriver også i siste vinbladet at rundt 80 prosent av salget er enklere, rimelige viner. Og han skriver videre at om dette salget forsvinner til nærbutikkene vil det bli betydelig dårligere utvalg på brennevin og prisen ville gått opp og dermed igjen krav om å legge dette også inn i butikk.

Nå har også Venstre tatt etter Frp i uansvarlig ruspolitikk
Fr.p har gått til valg på et alkoholfrislipp over lengre tid. Ønsket der er at folk skal kunne kjøpe vin og sprit på nærmeste dagligvare døgnet rundt. Og til langt lavere pris selvsagt. Høyre har et ønske om å ha pol i butikk der tilgangen er mindre – og slik jeg ser det bidra til en start der alkohol med sterk alkoholstyrke gradvis innføres i butikk fra vinmonopolet.

Overraskelsen for mange var kanskje at denne debatten også gikk på Venstres landsmøte der flere i ungdomsbevegelsen ønsket total avvikling. Dette fikk de godt på vei med seg landsmøtet på når de gikk inn for å selge vin på nærbutikken. Og flere i unge venstre jublet da de kom nærmere å legge ned vinmonopolet og erstatte det med et statlig narkotikamonopol der folk skal kunne kjøpe diverse narkotika. For de av oss som har vært aktive i ungdomspolitikk senere år er ikke Venstres uansvarlige ruspolitikk særlig overraskende. Der er det en slags liberalistisk ideologi som tolkes dit hen at folk må få gjøre hva de vil. Argumentasjonen er at folk skal ta sine egne valg. Problemet med argumentasjonen er at de ikke vil diskutere at en slik politikk også skader andre enn den som selv ruser seg.

Alkohol rommer tredjepart
Barn velger ikke foreldre. Det er alt i dag mange barn som lider under foreldres alkoholmisbruk. Hadde alkoholen kun angått den som drikker ville mine argumenter mot totalt frislipp vært færre. Tilfellet er at alkohol også rammer tredjepart, enten barn eller andre, som rammes når alkoholen bidrar til en økning av ulykker og blind vold.

Europa ser til Norge. For flere der fikk rødvin i strupen når forskning fra WHO påviste at hele 600.000 europeere dør på grunn av alkoholskader hvert år. Og dødsårsaken til én av fire menn under 30 år skyldes alkohol. Eksempelvis dør 10.000 mennesker hvert år i trafikken på grunn av andres fyllekjøring. De som rammes hardest er likevel barna: Om lag ni millioner barn lever i frykt og utrygghet fordi en av deres nære og kjære drikker.

Der 2500 hvert år i Danmark pga alkoholskader. I Norge 400. 
Men heldigvis er ikke Norge av de land der alkoholproblemene er størst. Forskning fra Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan viser at det hvert år i Finland dør over 3000 personer på grunn av alkoholrelaterte skader. Tallet i Danmark er om lag 2500. I Norge kun 400.

Alkoholen er innarbeidet godt i norsk kultur. For mange av oss er det en glede å kose seg med en vellagret tequila eller en god rødvin til maten. Et forbud ville medført storstilt smugling og hjemmelaging. Selv synes jeg dagens alkoholpolitikk i all hovedsak er god, selv om vi nok kan gjøre mer. Det er en viktig holdning at vi ikke trenger å ha alkohol på bordet for at kvelden skal bli hyggelig. 

Men også her i Norge har vi utfordringer og kan gjøre mer for å minske misbruket, samtidig som det fortsatt er tilgjengelig med visse restriksjoner. Tiltak det bør sees mer på slik jeg ser det er skjenketid, holdningskampanjer, tydeliggjøring på at idrettsarrangementer skal være alkoholfrie og fortsatte høye alkoholavgifter og et vinmonopol.

Hvorfor ikke bare forby alkohol?
Tidligere leder i KrF Dagfinn Høybråten har i alkoholdebatten vært en modig mann. Han er av de som har reist spørsmålet også rundt alkoholmisbruk og kommet med forslag på tiltak. KrF har i samarbeid med Ap mye av æren for det forliket som over tiår har bidratt til at vi i Norge har en annerledes alkoholpolitikk enn ellers i Europa. Dette er en for viktig sak til at det bør kunne forhandles bort, men vi kan jo ikke være sikre, når KrF klistrer seg opp til de tre partiene som vil svekke vinmonopolet. Dagens regjering bestående av SV, Sp og Ap er tydelige på å fortsette en restriktiv alkoholpolitikk og dermed også den beste garantien for at vinmonopolet får bestå. For det å kjempe for reguleringer er ikke alltid det mest populære. En må våge å ta upopulære valg. 

Flere på høyresiden svarer eplekjekt følgende når det vises til forskning som tydelig viser at økt tilgjengelighet vil føre til økt misbruk: ”Men hvorfor vil ikke dere i Ap forby alkohol?" I stedet for å støtte opp om et system som beviselig har redusert alkoholskader og heller tenke på tiltak som ytterligere kan redusere dem – vil de kaste alt på båten. De vil føre en politikk som all forskning forteller vil mangedoble misbruket og dermed bidra til at flere barn vokser opp i et hjem preget av rus. For ikke å snakke om økningen i blind vold og ulykker begått av rusede personer. For dem er alternativet enten totalt frislipp eller totalt forbud. Norges restriktive alkoholpolitikk med alkoholavgifter, lavere tilgjenglighet både i forhold til sted og tid skal med andre ord vrakes. 

Håper for barnas skyld en restriktiv politikk vil ligge fast etter valget
Selv finner jeg høyrepartienes argumentasjon for økt frislipp på alkohol som lettvint og egoistisk. For kunnskap om skadene ved deres frislipp vet de alt om. Men de bryr seg ikke. Det er de voksnes behov for enklere tilgang på vin og sprit som skal prioriteres fremfor de som blir skadelidende av et økt alkoholforbruk. Det er å håpe på at dagens restriktive politikk vil ligge fast også etter valget. Først og fremst for barnas skyld. 

Kommentar #1

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Jeg vil gjerne avvikle Vinmonopolet AS fordi jeg vil anser at alkoholpolitikken kan ivaretaes gjennom at alkohol selges i andre kanaler. Slik er det i alle land vi liker å sammenligne oss med, bortsett fra Finland og Sverige. 

Er alkohol et onde? Både ja og nei. Hvis man ikke vet å passe seg blir det et onde. De fleste passer seg, noen må ha hjelp.

Folk dør av alle mulige årsaker. Vi vet aldri når døden rammer og ikke nødvendigvis hva den kommer av. Vi må ha fokus på å leve et godt liv, bruke våre ressurser og evner som best vi kan for siden å dø vel vitende om at vi har gjort vårt ytterste. Døden kommer til alle. 

Vi drikker ikke for døden. Vi drikker for å ha et liv med gode sosiale vilkår. Alkohol er godt i sine ulike former. Den drikkes for nytelsen og hyggens skyld. Alkohol høyner måltidets smaksopplevelser, og er en opplevelse i seg selv.

Motstanden mot alkohol som fenomen bunner i at man ikke liker at andre nyter.

Det er ikke vanskelig å finne mennesker som drikker på en råere måte enn selve nytelsen skulle tilsi. Det overdrikkes i helger, under fester og sosiale sammenkomster. Svaret på dette er bedret drikkekultur. Vi kan ikke alle være barnepiker for alle, men vi kan lære bort våre egne gode vaner til andre så langt de vil lære. Gjennom alkoholbruken ser man mennesket i fri dressur. For noen har det symbolverdi å kunne drikke for å føle seg fri. For andre blir dette en symbolverdi som må tuktes vhja høye priser, begrenset tilgjengelighet og et restriktivt skjenkemønster. Troen på individet er meget fraværende for de som lager regelverket for omgang med alkohol i offentlighetens lys.

Etter snart 100 år med Vinmonopolet kan man ikke si at det er noen ubetinget success. Det har hatt sine sider, men ser vi særlig på de siste 20-30 år ser vi et langt mer avslappet forhold til Vinmonopolet, fordi hindrene for å få kjøpt en flaske vin er blitt senket til den grad at folket ser seg fornøyd. Det er neppe en vinnersak å ville fjerne Polet, slik det heller ikke er en vinnersak å beholde det.

Et regime med senkede avgifter og øket tilgjengelighet vil kunne bedre drikkekulturen. Samtidig jevnes forskjellene i samfunnet ut ved at det blir tilgjengelighet over hele landet for alle slags varer, og ikke for bare de som bor i sentrumsnære strøk.

Det norske folk er ikke dummere enn andre folk, og vil kunne takle dette på lik linje med andre lands borgere.  

Kommentar #2

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Kjetil Landrog. Gå til den siterte teksten.
Forskning fra Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan viser at det hvert år i Finland dør over 3000 personer på grunn av alkoholrelaterte skader. Tallet i Danmark er om lag 2500.

Altså dør det fler av alkoholrelaterte skader i Finland, som har vinmonopol, enn i Danmark, som ikke har vinmonopol.

Kommentar #3

Torry Unsgaard

12 innlegg  496 kommentarer

Viktig sak!

Publisert rundt 8 år siden
Kjetil Landrog. Gå til den siterte teksten.
Dette er en for viktig sak til at det bør kunne forhandles bort, men vi kan jo ikke være sikre, når KrF klistrer seg opp til de tre partiene som vil svekke vinmonopolet.

Takk til Kjetil Holm Klaveness for et godt innlegg om en viktig sak.

Jeg har imidlertid følgende merknader: Vi skal nå ha et stortingsvalg og sammensetningen av Stortinget vil være avgjørende, også for alkoholpolitikken framover.

Vi som har vært med i politikk noen år, har merket tendenser til liberalisering av alkoholpolitikken i de fleste partiene de senere årene. Et unntak er Kristelig Folkeparti, som fortsatt er de mest restriktive, både lokalt og sentralt. Den beste garantien for et fortsatt vinmonopol er derfor et sterkt Kristelig Folkeparti på Stortinget. Helst ønsker jeg meg et Kristelig Folkeparti som er på vippen og kan samarbeide med venstresida i disse spørsmålene. Dessuten er jeg overbevist om at partiet ikke forhandler bort så viktige saker som vin og sterkøl i butikk, og vinmonopol.

Forøvrig synes jeg at uttrykket "klistrer seg til de tre partiene" er en upresis, ja direkte feilaktig beskrivelse av dagens politiske situasjon. Kristelig Folkeparti har sagt at det er "lite sannsynlig" at partiet kommer i regjering sammen med Fremskrittspartiet. Partiet foretrekker en regjering sammen med Venstre og Høyre. Dette må sannsynligvis bli en mindretallsregjering. En slik mindretallsregjering, enten den består at de tre nevnte partiene, eller av Høyre alene, vil være avhengig av flertallet i Stortinget i så viktige saker som det her er snakk om.

Derfor er min konklusjon at den beste garantien for fortsatt vinmonopol er et sterkt Kristelig Folkeparti på Stortinget.

Dessuten vil jeg minne om at det er et Stortingsvalg vi skal ha 9. september, ikke et regjeringsvalg. Regjeringsvalget skal det nye Stortinget ta senere.

Kommentar #4

Fokke Fredrik van de Meer

2 innlegg  20 kommentarer

Dokumenter!

Publisert rundt 8 år siden
Kjetil Holm Klavenes skriver et innlegg med mange tall og vekker inntrykket av at argumentene hans er godt dokumentert. Det kan godt være sant, men hvorfor overlater han det til leseren å verifisere på hvilken måte han har tatt tallene ut fra sin sammenheng?Som 33-åring vet han godt hva en hyperlenke er. Hvorfor da ikke lenke artikkelen hans til de kildene som han påstår han har brukt? Og da ikke kun til hoveddomene, men til de tabellene og/eller rapportene som han påstår ligger der.

Kommentar #5

Kjetil Landrog

16 innlegg  104 kommentarer

Hyperlenker

Publisert rundt 8 år siden

Som 33-åring vet jeg hvordan en hyperlenke fungerer. Så da får jeg vel få opp noen da. De jeg har benyttet meg av for å skrive artikkelen altså!

SIRUS sine tall på konsekvenser av vin i butikk 

Vinmonopolet om konsekvenser

Fra lederartiklen i maiutgaven til vinbladet om 80 prosent av salget er vin (stor lenke - se lederartikkel)

Rapporten fra who - vises til i Aftenposten ift at 600.000 europeere dør hvert år pga alko. Her kan en også lese tallene ift Norge, Finland og Danmark. 

 

Kommentar #6

Kjetil Landrog

16 innlegg  104 kommentarer

Tilgjengelighet og pris

Publisert rundt 8 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
Altså dør det fler av alkoholrelaterte skader i Finland, som har vinmonopol, enn i Danmark, som ikke har vinmonopol.

Det har nok å gjøre med at det i Finland er svært lav pris. Det er jo det som er viktig mener jeg: Kombinasjon av ikke for god tilgjengelighet og forholdsvis høy pris. 

Om tilgjengeligheten øker eller om prisen går ned vil konsumet gå opp.  

Kommentar #7

Mor.ten Ska.hjem

0 innlegg  32 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Jeg kjøper ikke Kristiansens argumentet at "motstanden mot alkohol som fenomen bunner i at man ikke liker at andre nyter."

Det finnes fortsatt, kanskje mest i religiøse miljøer, et element av moralisering over alkoholbruk generelt, men de aller færreste som selv drikker alkohol mener ikke at det skal være helt fritt fram for hvem som helst å drikke hva som helst når som helst. Det er skadevirkningene, ikke nytelsen, som ligger bak.

"Et regime med senkede avgifter og øket tilgjengelighet vil kunne bedre drikkekulturen. Samtidig jevnes forskjellene i samfunnet ut ved at det blir tilgjengelighet over hele landet for alle slags varer, og ikke for bare de som bor i sentrumsnære strøk.

Det norske folk er ikke dummere enn andre folk, og vil kunne takle dette på lik linje med andre lands borgere."

Jeg tviler sterkt på at økt tilgjengelighet og lavere pris gjør at folk drikker mindre.

Med dagens ordning må vi kjøpe sterk drikke i en butikk som ikke forsøker å få oss til å kjøpe mest mulig, som har god peiling på hvilken drikke som passer til hvilken mat osv, og dermed promoterer god drikkekultur. Med begrenset tilgjengelighet rekker man å tenke seg om før man løper og kjøper sprit med det samme man føler for det, og prisen er høy nok til at de fleste ikke bøtter nedpå, og lav nok til at man ikke drikker hjemmebrent istedet.

Kommentar #8

Morgan Lindstrøm

8 innlegg  684 kommentarer

Tenke seg om

Publisert rundt 8 år siden
Mor.ten Ska.hjem. Gå til den siterte teksten.
Med begrenset tilgjengelighet rekker man å tenke seg om før man løper og kjøper sprit med det samme man føler for det

Jeg tror desverre heller det er slik – særlig for de som har litt mer enn gjennomsnitlig hang til alkohol – at med begrenset tilgjengelighet kjøper mange mye mer enn de egentlig trenger, uten å tenke seg ordentlig om, slik at de er sikre på å ha tilstrekkelig hvis de plutselig skulle "føle for det". Dette fører nok igjen til at en del drikker mye mer enn de hadde gjort hvis de bare kunne gå i butikken å kjøpe inn i det øyeblikk de faktisk "følte for det".

Og siden prisen er høy, passer nok mange på å ta hyppige turer til Sverige og hamstre alkohol til billigere pris  – eller å kjøpe partier "under bordet" av andre som medbringer varer fra utlandet...

Kommentar #9

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Mor.ten Ska.hjem. Gå til den siterte teksten.
Med dagens ordning må vi kjøpe sterk drikke i en butikk som ikke forsøker å få oss til å kjøpe mest mulig, som har god peiling på hvilken drikke som passer til hvilken mat osv, og dermed promoterer god drikkekultur. Med begrenset tilgjengelighet rekker man å tenke seg om før man løper og kjøper sprit med det samme man føler for det, og prisen er høy nok til at de fleste ikke bøtter nedpå, og lav nok til at man ikke drikker hjemmebrent istedet.

Når det gjelder ruspolitikk ser jeg ett stort problem i dag og det har ingenting med Vinmonopolet å gjøre i det hele tatt. Derfor tar jeg forholdsvis mildt på Polet, og ser det helst nedlagt. 

Problemet ligger i ungdommens over-rusing. Ikke bare alkohol, men også droger av alle andre kategorier. Mht rusproblem er Polet som et musepiss i havet tatt i betraktning at det drikkes tx øl fra fredag ettermiddag til søndag kveld, ispedd andre varer inkludert droger hele helgen til ende. Selv om jeg ikke kan bevise det er min hypotese at om vi hadde fått bukt med dette halsløse overforbruket i en intensiv periode halve uken, hadde det meste vært gjort mht rustiltak. Øl og droger er de vanligste rusmidlene i dag, og de går i hovedsak utenfor Polet.

Skal man få grep på misbruket må man lære opp folk til å ha respekt for de rusmidlene de driver med. Lære dem en alternativ meningsfyllt livsstil, lære dem hva vi sier og ikke hva vi gjør om hva et godt liv er, og hvordan de skal finne avslapning fred og ro på alternative måter, fremelske et liv med mening også med mindree rus, krav og vanskeligheter.

Ingen enkel oppgave, og ingen enkle løsninger. Jeg er i så måte pessimist. Men Polet betyr lite i denne sammenhengen.  

Kommentar #10

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Kjetil Landrog. Gå til den siterte teksten.
Det har nok å gjøre med at det i Finland er svært lav pris. Det er jo det som er viktig mener jeg: Kombinasjon av ikke for god tilgjengelighet og forholdsvis høy pris.

Om tilgjengeligheten øker eller om prisen går ned vil konsumet gå opp.

Men i Danmark er prisen lavere og tilgjengeligheten bedre enn i Finland, likevel har Finland fler alkoholrelaterte dødsfall enn Danmark!

Kommentar #11

Fokke Fredrik van de Meer

2 innlegg  20 kommentarer

Utlandet følger etter

Publisert rundt 8 år siden

Det er nok lenge til vi får et Vinmonopol i Nederland og Belgia, men de følger etter:

I Nederland er det nettopp vedtatt at aldersgrensen for kjøp og besittelse av alkoholholdige varer er økt fra 16 til 18 år.


I Belgia er avgiftene på alkohol holdige drikkevarer økt. Om ikke så mye er tendensen klar.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere