Henry Østhassel

9

Byråkratiske overgrep

De siste ti-årene er vi blitt neddynget av hundretusenvis nye byråkrater og papirsjyflere som for det meste skaper konflikter, irritasjon og gjør alt tar lengre tid og blir så mye dyrere for folk flest.

Publisert: 24. jul 2013

Siden Stoltenbergregjeringen tok over AS Norge har staten est ut med formidable 70.000 ansatte. Det betyr 70.000 mindre arbeidsplasser i næringslivet som skal bære velferdssamfunnet. Samtidig svikter velferdssamfunnet på flere områder. Administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Landsforening anslår at omlag 20 prosent av kostnadene ved boligbygging nå går til papirflytting.“I mot oss statens lover bøyes, av skatter blir vi tynget ned.” sitat Internasjonalen.

Eksempelvis er vi på Lista blitt pådyttet rådyre byråkrater som dyrker Marehalm på Lista-strendene slik bøndene har gjort gratis i århundrer. Deretter legger byråkratene seg på lur bak sanddynene i ilegger urbefolkningen på Lista høye bøter dersom de henter en bøtte sand på stranda - slik vi har gjort i årtusener før byråkraten kom.

For ikke mange årene siden leste vi i Farsunds Avis at verneområdene rundt Nesheim vannet helt tilgrodd. I århundrer har Lista-bøndene forvaltet området rundt Nesheim-vannet - uten innblanding fra forskrudde rådyre byråkrater - til nettopp å bli det unike kulturlandskapet det ble. Men så kom de høytlønte papirsjyflerne og skremte vettet at bøndene med trusler, rettssaker og bøter dersom de fortsatte å forvalte områdene slik de har gjort i årtusener. Nå skulle alt gå etter rådyre byråkrater sine fikse ideer.

Hør bare;En bonde ble anmeldt og dømt for å drenere jordene sine og for å rydde en bekk ved Nesheimvannet, noe bøndene har gjort på Lista til alle tider. En annen bonde ble anmeldt og dømt for å fjerne trær på egen eiendom, mens en tredje bonde forlate meg ble anmeldt og dømt for å plante trær på egen eiendom! Velkommen til Norgistan!

Dette høres ut som historier fra det tidligere kommunistiske Sovjet, eller fra dagens Nord Korea, men det er blitt den Norske virkelighet, og der er verre sanne historier enn dette.

For 7-8 år siden ble en vanlig lovlydig mann fra Lista - med plettfri vandel - dømt til - og måtte sone en måned i fengsel for å fjerne en helt vanlig steinrøys på egen eiendom! Det var verken en gammel grav, hustuft eller kultur minne – det var bare en grotesk maktdemonstrasjon fra vernebyråkratens side i vårt etterhvert byråkratiske demo-diktatur.“I mot oss statens lover bøyes” sitat Internasjonalen.

Etter å ha klart å skremme vettet av bøndene rundt Nesheimvannet fra å foreta seg noe som helst i det bondeskapte unike kulturlandskapet med trusler, rettssaker, bøter og fengselsstraff - gjengrodde kulturlandskapet med kratt - til stor forskrekkelse for byråkratene. For å bøte på skadene de ubrukbare rådyre byråkratene hadde forårsaket på kulturlandskapet de i utgangspunktet skulle verne, iverksetter de rådyre tiltak for skattebetalerne som bøndene har gjort gratis i århundrer. Det er sosialistisk naudeskap satt i system!

Og, he, he, he, unnskyld at jeg ler - Listabønder rundt vannet har fortalt meg at fylkesmannen nå har tilbudt Listabøndene rundt vannet betaling for å rydde rundt vannet - slik bøndene har gjort helt naturlig og gratis å årtusener. Det er rådyrt byråkratisk idioti satt i system.

Og nå “regulerer” forlate meg også fylkesmannen (byråkraten) også bråtebrenning på Lista, og lar en haug rådyre statsansatte sprade rundt og gjør noe bøndene også har gjort gratis i århundrer, som skapte dette unike kulturlandskapet - uten innblanding av overbetalte byråkrater som bare raserer kulturlandskapet.

Partiet De Kristne vil samarbeide med FrP og Høyre for å redusere og effektivisere byråkratiet slik at de blir folkets tjenere – ikke dets herskere.

Men De Kristne vil først og fremst være en garanti for å få kristendommen vi i over 1.000 år har bygget vårt samfunn på tilbake i våre skoler og samfunnet. Da sikrer vi at visdommen kommer tilbake i samfunnet igjen. Derfor stemmer jeg på partiet De Kristne i år.

Kommentar #1

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Henry Østhassel. Gå til den siterte teksten.
Siden Stoltenbergregjeringen tok over AS Norge har staten est ut med formidable 70.000 ansatte. Det betyr 70.000 mindre arbeidsplasser i næringslivet som skal bære velferdssamfunnet. Samtidig svikter velferdssamfunnet på flere områder.

I ingressen beskriver du hundretusenvis av byråkrater, Østhassel. Her har du allerede redusert dem til 70'. Resten av innlegget fortsetter i samme spor. Du må gjerne stemme De Kristne for min del. Kan man ikke regne bedre er det vel like bra for de kommer visst ikke inn på Stortinget. Hittil har ingen partier rubrisert under "Andre" som totalt utgjør 0,8% kommet inn på Stortinget selv på utjevningsmandat. Men vi skal seffli ikke glemme at selv adventistene startet i det små en gang. 

Kommentar #2

Henry Østhassel

9 innlegg  136 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
I ingressen beskriver du hundretusenvis av byråkrater, Østhassel. Her har du allerede redusert dem til 70'

Leste du ikke det jeg skrev? Ingressen beskrev de siste ti årene (ikke 10 år) - under bildet fortsatte jeg med Stoltenbergregjeringen.  La meg nyansere litt.

Den 23 desember, 1992 skrev jeg følgende i leserinnlegg i Farsunds Avis: “Siden 1962 har vi økt antallet offentlige ansatte med over 500.000 personer, samtidig som vi har redusert 700.000 stillinger i næringssektoren. Hva i all verden er det vi holder på med!

I 1962 hadde Norge 120.000 offentlige ansatte. I 1990 hadde Norge 550.000 offentlige ansatte. I løpet av 3 år, mellom 1989 og 1993 mistet vi ca. 200.000 skattebetalende industriarbeidsplasser, på samme tid spedde vi på med over 50.000 offentlige ansatte. For et par dager siden (desember 1992) leste jeg at det egentlig er ca. 130.000 skatte og avgiftsbelagte mennesker som holder Norge gående. Og tallet er stadig på vei nedover, mens utgift-siden (det offentlige) øker.” Sitat slutt.

Nå har vi for lengst passert formidable 800.000 offentlig ansatte av en befolkning på 4 950 000! Det er en offentlig ansatt pr. femte øvrige innbygger. Det er 250.000 flere offentlig ansatte enn i 1990. Denne eksplosjonen av offentlig ansatte skulle gitt oss et hav av gode offentlige tilbud, skulle det ikke? Har det? Bedre skoler? nei, elevene har aldri vært så dårlige. Bedre forsvar? nei, de kan knapt forsvare Oslo til regjeringen har flyktet til et trygt sted. Mer politi i gatene? nei. Mindre helsekøer? nei, de øker. Bedre veier? Nei, vi har europas dårligste veier.

Men noe har økt, vi har fått masse mer byråkrati som gjør at alt tar mye lengre tid og blir mye dyrere.

Kommentar #3

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Henry Østhassel. Gå til den siterte teksten.
Nå har vi for lengst passert formidable 800.000 offentlig ansatte av en befolkning på 4 950 000! Det er en offentlig ansatt pr. femte øvrige innbygger. Det er 250.000 flere offentlig ansatte enn i 1990. Denne eksplosjonen av offentlig ansatte skulle gitt oss et hav av gode offentlige tilbud, skulle det ikke? Har det? Bedre skoler? nei, elevene har aldri vært så dårlige. Bedre forsvar? nei, de kan knapt forsvare Oslo til regjeringen har flyktet til et trygt sted. Mer politi i gatene? nei. Mind

Joda, jeg leste hva du skrev, og jeg forsto det litt anderledes enn deg. Sammenligningen med 1962 er ikke den aller beste siden det har skjedd en del grunnleggende strukturelle endringer siden den gang. Det du kunne angripe i så fall er at dagens regjering har privat-angst, at Norge er blitt et så dyrt land at vi knapt har råd til noe som helst formuen til tross, men det er ikke til å underslå at vi faktisk også har råd til mange ting og at det vi besværer oss over er en skarp kamp om dyrere løsninger. Vi vil stå oss på å rasjonalisere offentlig sektor i betydelig grad. Samferdselsministerens plutselige økede krav til Veivesenet og Jernbaneverket når de avsløres at de er overadministrert blir som slag i luften opp mot en grundig vurdering av hva de egentlig holder på med blir et slag i luften. Hun skulle kjent til dette før det dukket opp i media. 

Men altså, dette kommer ikke til å bli løst ved en stemme til De Kristne.  

Kommentar #4

Henry Østhassel

9 innlegg  136 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Men altså, dette kommer ikke til å bli løst ved en stemme til De Kristne.

De som stemte Krf de siste to valgene kastet bort sine stemmer fordi at Krf sikret de rød/grønne makta til å avksistne Norge i 8 år ved sin Frp arroganse. La oss ikke kaste bort stemmen vår en gang til - i år stemmer jeg De Kristne.

Kommentar #5

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Henry Østhassel. Gå til den siterte teksten.
De som stemte Krf de siste to valgene kastet bort sine stemmer fordi at Krf sikret de rød/grønne makta til å avksistne Norge i 8 år ved sin Frp arroganse. La oss ikke kaste bort stemmen vår en gang til - i år stemmer jeg De Kristne.

Vi står her overfor et felt av vurderinger hvis mystikk jeg ikke er innviet i. Om det var bortkastet sist å gi sin stemme til et parti med 4-6-8% oppslutning virker det ikke umiddelbart som skarpere logikk å ofre dem til noen som deler 0,8% potten. Her er vi muligens inne på sammenhengen hvorfor jeg nok ikke kommer til å støtte noen av dem. Med en slik logikk skal man altså styre eller påvirke et land?

ANDORRA!!! HER KOMMER JEG! 

Kommentar #6

Henry Østhassel

9 innlegg  136 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Vi står her overfor et felt av vurderinger hvis mystikk jeg ikke er innviet i.

Da får vi innvie deg i mystikken.

Alle partier på Stortinget begynte med null mandater. Veldig mystisk, ikke sant?

Kommentar #7

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Jeg er i praksis....

Publisert nesten 8 år siden
Henry Østhassel. Gå til den siterte teksten.
For 7-8 år siden ble en vanlig lovlydig mann fra Lista - med plettfri vandel - dømt til - og måtte sone en måned i fengsel for å fjerne en helt vanlig steinrøys på egen eiendom!

Jeg er i praksis blitt fraranet råderett over ca 350 da. skog av tilsvarende steinrøyser. Jeg lurte på hvorfor i all verden statsmakten aktivt bygger ned vår kristne kulturarv men har alle fullmakter til å ta vare på steinrøyser fra før 1537? Stein og steinrøyser har vi nok av og ingen vet eller kan forstå at det igger noen steinhauger under lyngen inne i skogen  Byråkraten kunne ikke akkurat svare på det.  De skulle flytte en gravemaskin langs en skogsvei der jeg selv har kjørt mange kubikk tømmer og veien var benyttet i mange mange 10-år. Da hadde da funnet en steinrøys i kanten på denne veien og ville derfor ikke kjøre der med gravemaskinbeltene til tross for at det hadde vært kjørt tømmer der i 100 år.  De ønsket heller å kjøre ned åkeren min.  Da forklarte jeg dem gansk tydelig hva jeg mente om dette.

For å si det rett ut: Kulturminneavdelingene i vårt land er blitt en sær sekt uten rot i befolkningen.  Det er en sekulær galskap hinsides all fantasi. De har fått alle fullmakter og kan stoppe alt, uansett kostnad.  Jeg forstår ikke at normale folk med vettet i behold kan drive slik. Byråkrati-phsykose kunne kanskje være en passende diagnose. Det er jo  populært av andre byråkrater i disse dager  å gi alle unger som ikke sitter pent og pyntelig på skolepulten sin og adlyder alle kvinnelige lærere og barnehagetanter, forøvrig en helt naturstridig ordning.  Jeg forebeholder meg derfor retten som borger å stille noen diagnoser jeg også, ikke bare statsbetalte byråkrater. 

Kommentar #8

Henry Østhassel

9 innlegg  136 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
Det er en sekulær galskap hinsides all fantasi.

Helt enig. Det er valg i høst og vi må ha en helt nødvendig kursendring.

Jeg hadde en fem års lang rettssak mot staten der jeg til slutt vant på alle punkter. Først tapte jeg i Oslo Tingrett med en kvinnelig forvaltningsvennlig dommer. Hadde på forhånd blitt advart om det.

I lagmannsretten fikk jeg heldigvis en mannlig hoveddommer og en mann til i tillegg til en kvinne. Mennene regelrett hudflettet staten under hele saken - kvinnen var taus. Staten tapte på alle punkter og dommen ble ikke anket.

www.skattefunnfadesen.info

En annen person hadde nylig en liknende sak og opplevde det samme i Oslo Tingrett. Så fikk han to kvinnelige og en mannlig dommer i Lagmannsretten og tapte.

Det får en jo til å undres og stille politiske ukorekkte spørsmål.

Kommentar #9

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Nyansere litt :-)

Publisert nesten 8 år siden
Henry Østhassel. Gå til den siterte teksten.
Det får en jo til å undres og stille politiske ukorekkte spørsmål.

Du har et poeng. Jeg hadde en sak i jordskifteretten hvor det var en kvinnelig dommer.  Jeg tror det ikke er feil å si at hun var tilnærmelsesvis ubrukelig. Hun hadde stor vanskeligheter med å forstå saken viktige og mindre viktige sider.  Huna avsa en meningsløs dom gitt saken premisser. Jeg anket til over-jordkskifteretten. Der var det også en kvinnelig dommer pluss 2 medommere. Her var det noe helt annet. Kvinnen var ryddig, saksorientert og forsto hva som var viktig og uviktig. Det ble ikke nødvendig med noen dom men et forlik.  Det finnes ryddige, ordentlige og dyktige kvinner for ethvert fagfelt, men jeg vil si Nei, til kjønnskvotering, Ja til kvalfikasjoner.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere