Magnhild Meltveit Kleppa

1

Applausen i Sarons Dal

Eg frys på ryggen framleis når eg kjenner omen av forsamlinga sine klappsalver for ein meir liberal alkoholpolitikk.

Publisert: 17. jul 2013

Eg har brukt ein søndag i sommar i Sarons dal. Politikardebatt. Sten Sørensen stilte svært relevante spørsmål og leia debatten med stødig hand. I salen sat eit publikum som i stor grad sette pris på Ketil Solvik Olsen sin bodskap.

Eg frys på ryggen framleis når eg kjenner omen av forsamlinga sine klappsalver for ein meir liberal alkoholpolitikk . Solvik Olsen er enkel og tydeleg i språket. Når han blir utfordra på rusproblema i samfunnet vårt, brukar han mor si som døme. Ho har arbeidd innan rusfeltet i Sandnes i mange år og vert vitne på at dagens politikk ikkje fungerer. 

Mange av dei som arbeider mellom rusmiddelmisbrukarar kan gi gode råd om kva vi bør gjera meir av for å sikra fleire rusavhengige eit betre liv. Men er det ein einaste av dei som vil ha lengre skjenketider, vin i butikkane og større kvotar når du er ute og reiser enn det du kan bera med deg?

Dette var eit såkalla « kristeleg» stevne. Eg vart sitjande og tenkja på samtalar vi har hatt i den raudgrøne regjeringa om korleis vi kan ta betre vare på kvarandre, visa omsorg og ansvar overfor svake grupper, løfta fram verdispørsmål. Vi kunne gjort meir. Eg er audmjuk i høve det. Vi har likevel ei regjering som uavlateleg har letta byrdene for vanskelegstilte og gjerne vil fortsetja i den retninga. 

Eg er glad for kyrkjeforlik og finansiering av trusreform. Det er bra for landet at det no er større syn for at ideelle organisasjonar får driva skular enn i starten av det raudgrøne samarbeidet. Senterpartiet arbeider for at samfunnet vårt i langt større grad enn i dag skal kunna nytta erfaringa til Frelsesarmeen, Blåkors og andre, t.d. innan rusfeltet. Då må dei over på langsiktige driftsavtalar i staden for ei konkurranseutsetting vi aldri har vore for.

Eg har som statsråd hatt mange og gode samtalar med KrF. Det har også fleire av kollegaene mine. Eg kan visa til konkrete saker der KrF har hatt gjennomslag i regjeringa sjølv om dei ikkje sit der.

I Sarons Dal vart Knut Arild Hareide frå Krf nærast som ein gissel for eit langt større FrP. Han og partiet hans har trassa råd frå Dagfinn Høybråten og Kjell Magne Bondevik og satsa alle kort på regjeringsskifte. Dei skal anten inn i ei regjering der dei største partia vil føra ein meir liberal alkoholpolitikk, redusera bistanden og motarbeida andre sentrale spørsmål KrF er oppteke av, eller dei er uttalte støttespelarar til ei regjering samansett av Høgre og FrP.

Eg tek til etterretning at KrF sentralt har gjort eit slikt val. Eg vonar likevel applausen i Sarons Dal ikkje er representativ for det kristne veljarar med forvaltaransvar og solidaritet som grunnhaldning føretek seg den 9.september.

Kommentar #1

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Svar til Kleppa

Publisert rundt 8 år siden

Jeg tror ikke de kristne har blitt så mer liberale på dette område, men jeg tror det ikke nytter med strenge regler. Vi har nå prøvd polutsalg i alle år, men trangen etter dette stoffet har ikke blitt mindre for det. Du mener sikkert at polet har demmet opp for alkoholflommen, men det har du ingen grunnlag for å si etter som vi aldri har prøvd det motsatte. En gang må dette bli den første.

Som sagt er jeg en kristen i dag. Det har jeg ikke vært bestandig. Jeg var selv avhengig av alkoholen. Derfor mente enkelte at jeg burde ta avstand for slike diskusjoner. Ja, jeg burde kanskje det, men det er ikke alle som datt slik ut som meg. Mange kan hantere alkohol på en fin måte, og da tenker jeg ikke på de kristne. Vi skal holde oss borte fra slike stoffer, men vi må alltid huske på at vi lever i et demokratisk land hvor hvert menneske har sin frie vilje. Derfor behøver ikke vi som kristne være dem som hele tiden skal sette kjepper i hjula for de som ønsker å ta seg en dram.

Jeg må fortelle om denne kokken som er en kristen og som fikk spørsmål om å lage mat i et bryllup. Han takket ja, men i menyen som vertene hadde ønsket var det en del alkohol som måtte til i matlagingen. de skulle ha flamberte saker med is til dessert med romsmak og en eim av brandy i en annen is. Denne kokken måtte da til polet for å kjøpe noen edle dråper av ymse slag. Da han gikk ut av polet støtte han på en som gikk i menigheten hans. Der stod han med polposene og nesten skalv fordi han følte seg fordømt fordi han kom ut av denne statlige butikken med noen klirrende flasker. Senere gikk det rykter om at han hadde skjulte problemer og at han var frafallen. De spurte ikke hvorfor han var der.

Men da mener jeg, Kleppa, at om han kom fra Kiwi eller Rema 1000 så hadde ikke dette oppstått. Da hadde han kommet ut med en pose som hadde deres logo på samtidig som her kunne det kjøpes både ost og melk. Det hadde sett så mye renere ut. Alle som kommer ut fra polet føler seg skyldig i noe som myndighetene har tillatt. Jeg husker godt rusbrusen hvor dette ble hauset opp. i dag vet de fleste at de enser ikke disse varene når de er på Rema 1000. Ungdommen har ikke blitt mere fulle av den grunn. Derfor støtter jeg FRP i det at de vil ha disse varene inn blant andre varer som vi konsumerer daglig. Da blir det ikke så spennende for de unge å krysse denne grensa hvor de får kjøpt sprit på polet. Da blir det skjult blant andre matvarer og dermed virker det ikke så pirrende. Vi må prøve noe nytt. I andre land har de hatt denne ordningen i alle år. Er det noen som er drita fulle i utlandet, så er det nordmenn som ikke eier drikkekultur, nettopp fordi det er for strengt her hjemme. De må lære seg å bli venn med drikken og ikke belme det ned som om de drakk solo. Derfor må de læres opp at alkohol er skadelig, men samtidig kan man nyte det med omhu. Da nytter det ikke å gjemme dette på polet som allerede har fått et dårlig rykte!

Kommentar #2

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Artig å sjå

Publisert rundt 8 år siden
Terje Johs. Johansen. Gå til den siterte teksten.
for å kjøpe noen edle dråper

at du nytter dette glorifiserande uttrykket om sprit!

Kommentar #3

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Er det noe galt med FrP sin politikk?

Publisert rundt 8 år siden
Magnhild Meltveit Kleppa. Gå til den siterte teksten.
I salen sat eit publikum som i stor grad sette pris på Ketil Solvik Olsen sin bodskap.

Flott at du innrømmer dette.

Er det noe galt med FrP sin politikk?

Kommentar #4

Dan Lyngmyr

210 innlegg  1187 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Magnhikd Meltveit KLeppa skrev:

Dette var eit såkalla « kristeleg» stevne. Eg vart sitjande og tenkja på samtalar vi har hatt i den raudgrøne regjeringa om korleis vi kan ta betre vare på kvarandre, visa omsorg og ansvar overfor svake grupper, løfta fram verdispørsmål. Vi kunne gjort meir. Eg er audmjuk i høve det. Vi har likevel ei regjering som uavlateleg har letta byrdene for vanskelegstilte og gjerne vil fortsetja i den retninga.

------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------

Jeg deler ditt håp om at Frp`s alkoholpolitikk aldri kommer til å bli gjennomført. Jeg tror heller ikke det brede flertall av forsamlingen, som bruker noen dager på sommerstevnet, ønsker en mere liberal alkohollovgivning, snarere tvert om.

Verdens helseorganisasjon anslår hvert år at skadelig bruk av alkohol fører til 2,5 millioner dødsfall (WHO 2008). På verdensbasis dør mer enn 300 000 ungdommer i alderen 15 og 29 av alkoholrelaterte årsaker hvert år. Dette er 9 % av alle dødsfall i denne aldersgruppen. Det har blitt anslått at alkohol lidelse er en av de viktigste årsakene til tapte kvalitetsjusterte leveår i Europa (Wittchen 2011). Dette har enorm økonomisk betydning(Effertz 2011, Gustavsson 2011).

Regjeringen har imidlertid - i praksis - vært en del av en stadig sterkere alkoholiberalisering, selv om du gjerne vil frikjenne regjeringen på dette området.  

At KRF møter "kjøttvekta" i en eventuell  ny regjering har du selvsagt rett i. Slik som den også villle møtt KRF i et rød-grønt samarbeid. Der ville ikke problemet vært enighet om omsorg for "svake" grupper, men andre verdisaker som du nok er smertelig klar over. Hverken den nye ekteskapsloven ( Kamelen som senterpartiet svelget hel, til tross dine og partiets  løfter om det motsatte) bioteknologiloven, barneloven, eller adopsjonsloven fra 2008 har falt i god jord hos KRF, forståelig nok.

At den rødgrønne regjeringen bifaller praksisen med at to samlevende menn gis rett til å frata barnet en mor, dvs straffefrihet for benyttelse av surrogati  fra utlandet. Samt å tillate kunstig inseminasjon for lesbiske som bevisst ønsker å føde farløse barn, bidrar naturlig nok heller ikke til å åpne for et mulig KRF samarbeid med en rødgrønn regjering. Spesielt ikke så lenge disse sakene er initiert av de rødgrønne. Saken om kirkelig vigsel av samkjønnede par er vel heller knapt noen vinner sak. At KRF også, i de samme sakene, på blå eller blå blå side møter utfordringer ved et eventuelt regjeringsskifte, er det selvsagt heller ikke noe tvil om.

At Senterpartiet - i regjeringsposisjon - har valgt å stille seg bak disse ytterst kontroversielle spørsmålene, uten å drøfte barnas situasjon er sørgelig og uansvarlig etter mitt skjønn. "Audmjukheten" du innledningsvis henviser til, er vel ikke det første som slår meg når jeg tenker på alle barna - som med den rødgrønne regjeringens politiske "velsignelse" - må vokse opp uten far eller mor, til tross for at man på  forhånd kunne velge.

Ja, i likhet med deg fryser jeg også på ryggen av mulighetene for en ytterligere liberalisering av alkoholpolitikken, med de skader den økte tilgangen vil medføre. På samme måte  fryser jeg også på ryggen over forannevnte lover- initiert av den rødgrønne regjeringen - som fratar barn både mor og far.

Til tross for FN`s barnekonvensjon som gir barn rett til både en mor og en far.

Valget er sannelig ikke enkelt.

Kommentar #5

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Sånn er det!

Publisert rundt 8 år siden
Dan Lyngmyr. Gå til den siterte teksten.
Ja, i likhet med deg fryser jeg også på ryggen av mulighetene for en ytterligere liberalisering av alkoholpolitikken, med de skader den økte tilgangen vil medføre.

For dem som er i mot alkohol er alkohol en samfunnsfiende. For dem som liker å ta seg en øl/vin er alkohol en nytelse.

Sånn er det.

Kommentar #6

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Forenkla til det banale

Publisert rundt 8 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
For dem som liker å ta seg en øl/vin er alkohol en nytelse.

Det er nok litt meir komplisert enn det

Kommentar #7

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Alkohol er ikke medisin

Publisert rundt 8 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Det er nok litt meir komplisert enn det

Alkohol er ikke komplisert. De som drikker alkohol kan derimot være komplisert det er en annen sak. Alkohol er ikke medisin for sosial angst for å si det slik.

Kommentar #8

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Der er nok mange som tidvis liker å ta seg EIN dram

Publisert rundt 8 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Alkohol er ikke komplisert.

som ser på alkohol som særs skadeleg for samfunnet. Eg er ein av dei. Eg har også erfaring for at bruk av alkohol aukar med tilgjengelegheita, særleg for mange som aldri burde ha teke ein dram.

Ein kan gjerne sei at den norske alkoholpolitikken ikkje har fungert godt nok, men med rimeleg visse kan ein slå fast med utgangspunkt i seriøs forskning at utan restriktive reglar for omsetjing og høge prisar, så hadde alkoholskadane i det norske samfunnet vore endå høgre.

Kommentar #9

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
som ser på alkohol som særs skadeleg for samfunnet. Eg er ein av dei.

Alkoholmisbruk er skadelig for samfunnet. Lottospilling er også skadelig for samfunnet. Det er mye som er skadelig. Vi kan være enig om det.

Alkohol skal nytes og ikke være en medisin. Så enkelt må en kunne si det. Dersom alle kan leve og nyte et glass vin i ny og ne er det en nytelse. For dem som er blitt avhengig er dette, er dette ikke en nytelse men en nødvendighet som medisin. Da bærer det galt av sted.

For meg er heldigvis alkohol en nytelse og jeg kan si stopp når det blir for mye.

 

Vi stopper der.

Kommentar #10

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Men slik er det ikkje

Publisert rundt 8 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Dersom alle kan leve og nyte et glass vin i ny og ne er det en nytelse.

og slik vil det heller aldri verte.

Då eg gjekk på styrmannsskulen i Kristiansund var eg så heldig at eg fekk med meg ei "forelesning" av ein tørrlagd alkoholiker. Han gav meg ei skjelsetjande og brei innføring i alkoholisme, alkoholmisbruk og endring av personlegdom. Og han fortalde ein ting til: Vi menneske er meir eller mindre disponerte for å få problem med alkohol.

Han viste til ei prøve som var gjort med rotter i Chicago. Der ordna dei det slik at alle rotter hadde tilgang til alkohol og vatn. Dei drikkevanane som desse rottene utvikla var som eit blåkopi av det ein finn hjå menneske. Han sa også at dei "norske" alokoholvanane som gjeng ut på at ein drikk seg dritings i ny og ne ikkje skapar alkoholikarar, men stendige drypp, fyrst og fremst å nytte alkohol til å kurere bakrus.

I yrkeslivet har eg hatt rikeleg med problem med alkoholmisbrukarar, men har ikkje hatt som lagnad å måtte gå til køys med dei og heller ikkje har dei vore foreldra mine. Eg har vei ikkje all verda med medynk med alkoholmisbrukaren, han har trass i alt fått utbytte av misbruket, men med kone og særleg ungar, kjenner eg både sorg og ansvar. Difor har eg streva med å halde alkoholmisbrukarar såpass edru at dei kunne halde på jobben. Eg vil sei det slik at innsyn i kva dei næraste til ein alkoholmisbrukar  må gjennomgå, har gjort meg merksam på at samfunnet som heilheit hadde hatt stor gevinst om alkohol ikkje hadde eksistert.

Ja, eg tek gjerne eit glas vin eller ein dram i godt lag, men forbruket og bruksmønsteret mitt er slik at ein gjerne kunne ha gjeninført ordninga med at ein måtte skrive til polet og det ølet eg drikk, kunne eg gjerne ha henta i Ålesund. Eg gjev gjerne avkall på friheita til å kjøpe alkohol når som helst og kar som helst, dersom det kan lette børene til dei om har ein alkoholmisbrukar til ektemake, foreldre eller avkom. Og det skal ikkje alltid den store dørstokken til for å påvirke eit valg.

Så vil eg avrunde med å rette ei takk til slike som Magnus som i yrkessamanheng har jobba med alkoholikarar. Eg hadde aldri klart det.

Kommentar #11

Sigmund Voll Ådnøy

142 innlegg  1622 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Godt innlegg.

Kommentar #12

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Politikere...

Publisert rundt 8 år siden

... har sin egen etikk og logikk. De har laget sine egne etiske retningslinjer som gjelder spesielt for dem. Det er lov å lyve. Fullt tillat. Dette er i hvert fall ikke noe å lære bort til vår barn og barnebarn.

Kleppa visste godt både da hun deltok under møtet og da hun skrev dette innlegget at forsamlingen ikke klappet (kan hende noen gjorde det også) for "ein meir liberal alkoholpolitikk". Det visste hun altså godt, men likevel akker og ojer hun seg og gjør Frp's alkoholpolitikk til et en hovedsak. I vår verden, vi som ikke er politikere, kaller vi slikt for løgn og fanteri.

Jeg vil tro at dersom applausen var så rungende for Frp, så var det trolig i denne spesielle forsamlingen mer sannsynlig at de applauderte for at Frp er en tydelig forsvarer av den norske kristne kulturarven  – og Israel naturligvis. Og muligens flere saker som er typisk for nettopp Frp – og forsamlingen i Sarons Dal. Slik sett var det jo ikke noe rart at de applauderte og eventuelt jublet.

Motsatsen ville vært, dersom Sp hadde blitt slik jubel til del, at Hareide etterpå hadde sagt at "Eg frys på ryggen når eg kjenner omen av forsamlinga sine klappsalver for ein strengare rovdyrpolitikk." Mens det som Kleppa egentlig framførte  – og som gjorde at applausen eventuelt gikk over ovasjoner  – var dette:

"Eg er glad for kyrkjeforlik og finansiering av trusreform. Det er bra for landet at det no er større syn for at ideelle organisasjonar får driva skular enn i starten av det raudgrøne samarbeidet. Senterpartiet arbeider for at samfunnet vårt i langt større grad enn i dag skal kunna nytta erfaringa til Frelsesarmeen, Blåkors og andre, t.d. innan rusfeltet. Då må dei over på langsiktige driftsavtalar i staden for ei konkurranseutsetting vi aldri har vore for."

Jeg må innrømme at jeg gruer meg til de neste to månedene og ser fram til at valgkampen og valget er over  – uansett hvem vinner. For da får vi fred  – i hvert fall en stund  – fra politikernes lite aktverdige og ublue mas om egen fortreffelighet og andres fordervethet.

Vakkert er det i alle fall ikke.

 

Kommentar #13

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Hva er problemet ?

Publisert rundt 8 år siden

Danielsen skrev:

Kleppa visste godt både da hun deltok under møtet og da hun skrev dette innlegget at forsamlingen ikke klappet (kan hende noen gjorde det også) for "ein meir liberal alkoholpolitikk". Det visste hun altså godt, men likevel akker og ojer hun seg og gjør Frp's alkoholpolitikk til et en hovedsak. I vår verden, vi som ikke er politikere, kaller vi slikt for løgn og fanteri.

..................................................................... ..................................................................................... ...

Og hva er i så fall problemet med at de klappet Danielsen ? At de i så fall er i stand til å tenke og analysere selv ? Nå er ikke jeg religiøs, men jeg har en religionssosiologisk utdannelse, jeg og andre vet at de religiøsekretsers sammenblanding av alkoholpolitikk og religion er teologisk vranglære, løgn og sykelig purisme på linje med hva islamister også forfekter, et middel for å dominere individers privatliv. Det må jo bare være en fordel at selv de religiøse gjennomskuer denne løgnen fra puristene ! Så hva er problemet Danielsen ?

Kommentar #14

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Er du sikker...

Publisert rundt 8 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Det må jo bare være en fordel at selv de religiøse gjennomskuer denne løgnen fra puristene !

... på at det var dette de plutselig gjennomskuet og klappet for?

For meg kan de klappe for hva de vil. Mitt poeng er at under et debattmøte der partiene forsøker å gjøre seg interessante for en bestemt interessegruppe, i dette tilfellet kristne, så går jeg ut fra at det florerte med flotte ord og fagre løfter om en rekke saker som nettopp kristne er opptatt av. Noen er sikkert avholdsfolk, mens andre sniker seg til par-tre glass med Riesling i sommersol på terrassen, og kanskje til og med i sitt stille sinn kunne tenke seg bedre tilgang på varene, men at dette skulle være (hoved)årsaken til jubelen er vel heller tvilsomt. Er det ikke det da Aarsund?

Jeg mistenker at Solvik Olsen gjorde en god figur for sitt parti og at det var totalinntrykket, helheten som gjorde at mange i salen klappet, eventuelt begeistret.

Mitt poeng var altså ikke alkoholpolitikk, men altså politikernes tilbøyelighet til å vri seg bort fra det som egentlig saken gjelder, fra fakta og at de har et ugreit forhold til sannheten. Det er i grunnen alvorlig, synes nå i alle fall jeg.  

 

 

 

 

 

 

Kommentar #15

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

?

Publisert rundt 8 år siden
Magnhild Meltveit Kleppa. Gå til den siterte teksten.
Eg frys på ryggen framleis når eg kjenner omen av forsamlinga sine klappsalver for ein meir liberal alkoholpolitikk.

Så inderlig feil går det altså an å tolke en applaus fra publikum.

Jeg så hele debatten i opptak,og Kleppa forsøker her å slå politisk mynt på å sverte Frp PLUSS alle de som var så freidige at de klappet etter hans innlegg.
Solvik-Olsen sa mye annet om Frp`s politikk i dette innlegget og i andre innlegg han kom med i denne debatten.
Han forklarte OGSÅ at han hadde sett alkoholisme på nært hold,men han snakket om det personlige ansvaret alle har i forhold til alkohol.Hvis vi mennesker skal måtte passes på som små unger så vi ikke misbruker alkohol,vil det uansett ikke fungere i lengden.

Kleppa står for en barnehagementalitet og en dobbeltmoral som får MEG til å fryse på ryggen i hvert fall.

 

Kommentar #16

Johan Rosberg

24 innlegg  442 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Valgkamp og et desimert SP. Kuraut i bygårdene. Tull og kantløst verdifjas anno 2013. I tiden, riktignok.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere