Henry Østhassel

9

Krf eller De Kristne

Partiet De Kristne oppstod fordi at Krf sviktet sine velgere i år etter år - i hjertesak etter hjertesak - samtidig som konservative kristne stadig ble dyttet ut på sidelinjen til fordel for liberale krefter grasrota i Krf var helt imot.

Publisert: 15. jul 2013

 Den tradisjonelle Krf velger var konservativ og plassert til høyre for sentrum. Etter Bondevik har Krf beveget seg radikalt over i venstresiden som har ført til velgerflukt og et parti under sperregrensen. Partiet De Kristne består nå av KrF`s gamle kjernevelgere – De Kristne er det Krf en gang var, og skulle vært nå.

·     Krf bærer ansvaret for at de rød/grønne avkristningspartiene har hatt makta de siste 8 årene og fredet dem slik at de kunne avkristne Norge i ekspressfart – det er en av grunnene til at jeg ikke lengre har tillit til Krf.

·     Krf lyver når de et øyeblikk sier Krf vil snakke med alle de borgerlige partier – for så i neste øyeblikk si de at de heller vil inn i regjering med avkristningspartiet AP enn å delta i regjering med Frp – en av grunnene til at jeg ikke lengre har tillit til Krf.

·     Krf i posisjon avsatte abortpresten Ludvig Nessa og de bibeltro prestene Olav Berg Lyngmo og Arne Thorsen – en av grunnene til at jeg ikke lengre har tillit til Krf.

·     Krf i posisjon avskaffet kristendomsundervisningen i våre skoler – en av grunnene til at jeg ikke lengre har tillit til Krf.

·     Krf i posisjon flyttet ikke ambassaden til Israels hovedstad Jerusalem til tross for Krf`s løfter foran valgene – en av grunnene til at jeg ikke lengre har tillit til Krf.

·     Krf. fjernet nylig bekjennelsesparagrafen til tross for massive advarsler fra masse av sine medlemmer – en av grunnene til at jeg ikke lengre har tillit til Krf.

·     Dagen etter at Krf. avkristnet seg selv lot Krf landsmøtet seg gapskrattende underholde av en bespottende lesbisk artist som attpåtil fikk Krf`s delegater gapskrattende med i bespottelsen - en av grunnene til at jeg ikke lengre har tillit til Krf.

·     Krf lederen deltar i homobryllup med «forbønn» for det homofile «ekteskapet» i Risør Kirke – en handling som for mange kristne er en grov bespottelse mot Bibelen og Gud - enda en grunn til at jeg ikke lengre har tillit til Krf.

·     Krf bærer ansvaret for at de rød/grønne avkristningspartiene har hatt makta de siste 8 årene og fredet dem slik at de kunne avkristne Norge i ekspressfart – det er en av grunnene til at jeg ikke lengre har tillit til Krf.

·     Krf lyver når de et øyeblikk sier Krf vil snakke med alle de borgerlige partier – for så i neste øyeblikk si de at de heller vil inn i regjering med avkristningspartiet AP enn å delta i regjering med Frp – en av grunnene til at jeg ikke lengre har tillit til Krf.

·     Krf i posisjon avsatte abortpresten Ludvig Nessa og de bibeltro prestene Olav Berg Lyngmo og Arne Thorsen – en av grunnene til at jeg ikke lengre har tillit til Krf.

·     Krf i posisjon avskaffet kristendomsundervisningen i våre skoler – en av grunnene til at jeg ikke lengre har tillit til Krf.

·     Krf i posisjon flyttet ikke ambassaden til Israels hovedstad Jerusalem til tross for Krf`s løfter foran valgene – en av grunnene til at jeg ikke lengre har tillit til Krf.

·     Krf. fjernet nylig bekjennelsesparagrafen til tross for massive advarsler fra masse av sine medlemmer – en av grunnene til at jeg ikke lengre har tillit til Krf.

·     Dagen etter at Krf. avkristnet seg selv lot Krf landsmøtet seg gapskrattende underholde av en bespottende lesbisk artist som attpåtil fikk Krf`s delegater gapskrattende med i bespottelsen - en av grunnene til at jeg ikke lengre har tillit til Krf.

·     Krf lederen deltar i homobryllup med «forbønn» for det homofile «ekteskapet» i Risør Kirke – en handling som for mange kristne er en grov bespottelse mot Bibelen og Gud - enda en grunn til at jeg ikke lengre har tillit til Krf.

Skremselspropaganda.

Til slutt så Krf`s frustrerte grasrot seg nødt til å stifte et nytt parti som vil samarbeide både med Høyre og Frp for å sikre en helt nødvendig borgerlig kursendring i landet, før det er for sent. Et Krf rundt sperregrensen får panikk og iverksetter en skremselskampanje mot partiet De Kristne ved å forsøke å innbille velgerne om at en stemme til De Kristne er en tapt stemme for de kristnes innflytelse i samfunnet. Tull og tøys! Historien beviser jo at Krf er ansvarlige for at de rød/grønne har hatt makta og avkristnet Norge i 8 år.

Det betyr at:ALLE STEMMENE VI GA TIL KRF I DE TO – 2 - SISTE STORTINGSVALGENE VAR BORTKASTEDE STEMMER! La oss ikke la oss lure til kaste å bort stemmene våre en gang til – en stemme til Krf vil enda en gang sikre en ny AP regjering! Så i år stemmer jeg De Kristne av flere årsaker.

Stødig kurs.

Med De Kristne i regjering vil Norge få et parti som ikke viker for tidsånden, og som vil stå på barrikadene for å få Jesus tilbake i våre barnehager, i våre skoler og i det offentlige liv. De Kristne vet at det bringer velsignelse over landet – det motsatte påfører oss forbannelse.

De Kristne vil fortelle våre regjeringspartnere at å ta Jesus med i samfunnet alltid fører til velsignelse – å kaste Ham ut av samfunnet fører alltid til dårskap og forbannelse.

De Kristne vil aldri fjerne bekjennelsesparagrafen eller la seg gapskrattende underholde av en gudsbespottende lesbisk entertainer i sine landsmøter. Partiet viker ikke for tidsånden.

De Kristne ville aldri tillatt en regjering å avsette bibeltro prester og biskoper slik KrF i posisjon avsatte Ludvig Nessa, Børre Knutsen og Per Kørner.

De Kristne vet at bare Evangeliet frigjør mennesker fra syndens slaveri og at landets forhold til Jesus og vår behandling av jødene besegler nasjonens skjebne.

Israel.

Med De Kristne i regjering er vi garantert en regjering som stanser all støtte til terrororganisasjoner i Midt Østen. De Kristne finner det helt forkastelig at Norge under de rød/grønne indirekte lønner palestinske «Breivik ‘er» i Israelske fengsler med hele 19.000 kroner i måneden av våre skattekroner.

Med De Kristne i regjering er vi garantert et parti som legger hele sin tyngde inn i å flytte vår ambassade til Jerusalem, Israels hovedstad. Her vil partiet ikke svikte slik Krf gjorde i posisjon. Krf lovet – Krf sviktet.

Med De Kristne i regjering vil vi få et parti i regjering som anerkjenner Judea og Samaria som lovlig annekterte områder i en forsvarskrig, og at områdene er en del av Israel.

Med De Kristne i regjering vil få en regjering som velsigner Israel - ikke dets fiender.

Med De Kristne i regjering vil vi få en regjering som høylytt fordømmer araberne når de terroriserer jødene og sine egne borgere – og som høylytt vil protestere når f.eks PA heiser naziflagget( hakekorsflagget) slik de gjorde landsbyen Beit Omar i mai 2013. De rød/grønne lar slikt djevelskap stille passere – De Kristne vil rope ut mot uretten.

Med De Kristne i regjering vil vi få er parti som vil kjempe for å gi økonomisk bistand til de 800.000 jødene som er fordrevet fra muslimske land hvor deres eiendommer og eiendeler er blitt konfiskert og frastjålet – i stedet for å gi økonomisk bistand til forfølgerne.

U-hjelp.

De Kristne vil styre U-hjelpen inn gjennom frivillige organisasjoner, fortrinnsvis kristne som sprer fredens evangelium sammen med nødhjelp. Alt annet anser jeg som bortkastede penger.

De Kristne vil føre en U-landspolitikk i tråd med FrP`s uhjelp, med fokus på næringslivsutvikling og nedbygging av tollsatser. Eksport av sosialisme og u-hjelp gjennom FN til korrupte regjeringer har ødelagt grusomt for mye i Afrika.

Kristne er i dag den mest forfulgte gruppe i verden, og kristnes blod utgytes på mange kontinenter. Bare i Sør Sudan har muslimene drept over 2 millioner kristne.

De Kristne vil favorisere U-hjelp til kristne som lider under disse grusomme forfølgelsene, og frata all støtte til forfølgerne som de rød/grønne støtter i dag.

Asylpolitikk

Når en muslim mottar Jesus som sin frelser har personen forkastet Islam er vi kjent med konsekvensen av dette dersom stakkarene blir sendt tilbake til muslimske land. Med De Kristne i regjering vil ingen konvertitter bli sendt tilbake til bødlene slik nåværende regjering gjør. Dersom personene går tilbake til Islam etter oppholdstillatelse er innvilget, vil konverteringen være å anse som løgn for å oppnå en oppholdstillatelse - og oppholdstillatelsen vil umiddelbart bli trukket tilbake.

Rusomsorg.

Med De Kristne i regjering er Evangeliesentret og andre kristne rusomsorgsorganisasjoner sikret betydelig mer offentlig støtte og velvilje, fordi de kan vise til så mye bedre resultater – og det aller viktigste er at rusmisbrukerne får sine navn innskrevet inn i Livets Bok.

Eldreomsorg.

Med De Kristne i regjering vil vi sikre mennesket en verdig og meningsfull alderdom. Det offentlige bygger i dag ut en eldreomsorg som avler ensomhet og som er blottet for innhold og håp. De Kristne vil bygge eldreomsorg med kristent innhold og mening – og om håpet om det som er langt bedre.

Pressestøtte

Med De kristne i regjering vil vi få en regjering som sørger for at kristne medier skal likebehandles med andre medier som får pressestøtte.

NRK

Med De Kristne i regjering vil Norge ha et parti som aktivt vil arbeide for å avvikle/selge avkristningskanalen NRK raskest mulig.

Byråkrati.

Der er fire grunnpilarer i hvert samfunn - bønder, fiskere forretningsfolk og industriarbeidere. De rød/grønne har minsket disse i et skremmende tempo, samtidig som de har påført de resterende grunnpilarene mange nye munner å mette ved å pøse inn nye unyttige papirsjyfler stillinger.

De Kristne vil avbyråkratisere Norge som de siste årene er blitt neddynget av høytlønte byråkrater sentralisert rundt Oslo og de større sentra. Vi har fått et byråkrati stort nok til å administrere 15 millioner mennesker – vi er 5 millioner i Norge – en førskoleelev skjønner at slikt ikke er bærekraftig.

Bare de siste åtte årene under de rød/grønne har Norge sysselsatt 80.000 nye papirsjyflere som for det meste bare lager problemer for alle andre - inkludert seg selv. Dersom en regner at hver offentlig ansatt koster samfunnet kr. 500.000 kroner inkludert lønn, kontorer, reiser, diett og fete pensjoner - så koster disse nye 80.000 offentlig ansatte skattebetalerne formidable 40 milliarder kroner i året.

De Kristne vil innføre ansettelsesstopp i det offentlige og få redusert det vanvittige offentlige byråkratiet som koster skattebetalerne vanvittige summer i året.

Jordbruk

Samtidig som de rød/grønne har byråkratisert Norge med å opprette titusenvis av unødvendige offentlige stillinger har de lagt ned tusenvis av livsnødvendige matproduserende gårder i distriktene. De kristne erkjenner at egenprodusert matforsyning i høyreste grad gjelder rikets (innbyggernes) sikkerhet og er av største nasjonale interesse. De Kristne og vil vi sørge for en jordbrukspolitikk som sikrer befolkningen mat i krisetider - uavhengig av utlandet.

De Kristne vil mye heller subsidiere 80.000 nye bønder i Norge i stedet for de nye 80.000 nye papirsjyflere de rød/grønne har belastet samfunnet med de siste 8 årene og som bare lager problemer for alle andre – inkludert dem selv.

Kornlager

I 1928 ble kornloven innført i Norge, med tanke på å ha korn i beredskap. I 1969 hadde vi 280 000 tonn matkorn, og 500 000 tonn kraftfôr (ett års forbruk) i beredskap. Dette ble avviklet i 2001.

De Kristne vil prioritere et beredskapslager med minst ett års forbruk av norskprodusert korn og kraftfor. De rød/grønne har en tendens til å tenke at vi er så rike at vi alltids kan komme ut av en krise ved å kjøpe korn på verdensmarkedet. Problemet er at når det blir knapphet, vil alle prioritere å brødfø sitt eget folk. Vi driver en høyrisikosport når vi ikke har matlagre for egne borgere.

Matvarelageret i Norge er avviklet mens både Finnland og Sverige har nok mat for befolkningen i ett år! Senterpartiet lovte å stoppe nedleggelsene i norsk landbruk da partiet tok over Landbruksdepartementet i 2005, men utviklingen har gått motsatt vei. Over 6000 gårdsbruk har lagt ned driften de siste åtte årene med de rød/grønne som åpenbart ikke forstår alvoret i utviklingen – samtidig som de har subsidiert 80.000 uproduktive nye papirsjyfler stillinger.

Skatter og avgifter

For å finansiere dette offentlige uhyret må de rød/grønne stadig finne på nye skatter og avgifter stikk i strid med Internasjonalen Arbeiderpartiet synger så flittig fra, jeg siterer fra Internasjonalen; » Imot oss statens lover bøyes, av skatter blir vi tynget ned.» De Kristne vil bidra til at det enorme skattetrykket de rød/grønne har påført oss reduseres i tråd med internasjonalen.

Infrastruktur

Samfunnet taper utrolige summer hver dag på Europas dårligste veinett som også er den direkte årsaken til at alt for mange liv går tapt. En reise mellom Stavanger og Oslo tar hele 10 timer - med firefelts motorvei ville det tatt halve tiden. Det betyr at hver trailer og personbil i Norge bruker 5 timer ekstra på en kjøretur mellom Stavanger og Oslo som koster samfunn enorme summer og er svært forurensende. Med De Kristne i regjering vil vi ha et parti som vil være en pådriver for å bygge ut vårt begredelige veinett med 4 felts veier mellom Stavanger – Oslo og Trondheim – Bergen og Bergen – Oslo i stedet for å pøse milliardene ut i utenlandske kjøpesenter, veier i utlandet og risikable aksjer og fonds med lite eller ingen avkastning.

En europavei skal aldri bygges med mindre enn 4 felter – De Kristne vil bygge veier for fremtiden. Det vil bli prioritert 6 felts veier i de store tettstedene. De Kristne vil bruke utenlandske entreprenører der det er nødvendig for å fremskynde veiutbyggingen som de foregående regjeringene så alvorlig har forsømt som har ført til at rike Norge har Europas dårligste veinett. De Kristne ser at bilteknologien utvikler seg mot biler som kjører seg selv og vil bygge ut veiene for å møte fremtiden.

At Silicon Valley og bilindustrien lenge har forsket på førerløse biler er en kjent sak. Kjente merker som blant andre Audi, Toyota, Volvo, Mercedes Benz og ikke minst Google har allerede kommet langt i forskningen og utviklingen av lage slike biler. Ekspertene sier at det ikke er et spørsmål om, men når slike biler blir et vanlig syn i trafikken. For å kunne bruke teknologien er vi avhengig av gode 4 felts motorveier. Innen 20 år kan du programmere bilen din til å kjøre deg fra Stavanger til Oslo – kjøre inn på motorveien – trykke på autopilot, lene deg tilbake og lese an avis, surfe på Internett, se på TV eller sove litt mens biler kjører selv og vekker deg noen kilometer før avkjørselen.

Eventyr sier du? Google har de siste årene kjørt millioner av mil med førerløse testbiler i trafikken uten ulykker. Nye Volvo XC90 er på markedet allerede neste år. Den kan gasse, bremse og styre selv. Og Boschs nye sensorsystem skal gjøre det nærmest umulig å kjøre på myke trafikanter. Der er biler som leser veikanten, som holder avstanden til bilen foran, som «henger» seg på bilen foran osv. osv.

Ladestasjoner for EL-biler

De Kristne innser at EL biler er fremtidens biler som blir bedre og bedre, og De Kristne vil sterkt bidra til at vi får hurtigladestasjoner for EL-biler ved at staten subsidierer ladestasjoner ved spisesteder langs våre hovedveier slik at alle kan kjøre med EL-biler med korte avstander mellom ladestasjonene.

Ekte verdier

Under Bondevikregjeringen solgte Norges Bank i 2004 hele Norges gullbeholdning på 33,5 tonn for kr. 13.500 pr. kilo. I dag den 5. juli 2013 ligger prisen på over 38.000 pr. kilo. På 9 år har gullprisen steget med rundt 20% pr. år – langt bedre enn oljefondets 3,5% avkastning på svært risikable investeringer med våre pensjonspenger.

Med De kristne i regjering vil vi få en regjering som sikrer borgernes fremtid ved å lagre ekte verdier som gull i stedet for å gamble med skattebetalernes penger på det internasjonale aksjemarkedet i en tid da aksjemarkedet står foran stupet i en finanskrise langt verre enn i 2008.

Viktigst av alt - De Kristne vil først og fremst være en garanti for å få kristendommen vi i over 1.000 år har bygget vårt samfunn på tilbake i våre skoler og samfunnet. Da sikrer vi at visdommen kommer tilbake i samfunnet igjen. Det er den viktigste årsaken til at jeg stemmer på De Kristne i år.

Henry Østhassel 

Vanse

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Kommentar #251

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Chris Svendsen. Gå til den siterte teksten.
Dersom Bibelen plutselig blir sett på som "Sannheten", og denne "Sannheten" blir grunnlaget for et gjeldende lovverk i Norge, så er det ingen begrensning for hva som kan skje.

Dersom statisme (stat-isme) pluttselig blir sett på som "sannheten", og denne "sannheten" blir grunnlaget for gjeldende lovverk i Norge, så er det ingen begrensning for hva som kan skje.

Det er nok å se på kommunismen som tok liv av hundre millioner eller på Hitlers herjinger.

Dumme argument!

Kommentar #252

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Hobbes

Publisert nesten 8 år siden

Østhassel skrev :

Nå overgår du deg selv i naudeskap. Hvor har du denne intellektuelle røra fra?

.................................................................................................................................................................

Å den har jeg fra Tohomas Hobbes og hans verk" Levithan". Har du lest det ? Negasjonen har jeg så klart fra John Locke "A Letter conserning Toleration", særlig hans desputt med prelaten Proast. Du burde lese det avsnittet Østhassel, kanskje du hadde lært noe.

Kommentar #253

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Nå nevnte jeg faktisk frivillighet, som basis for frihet knyttet til Rand min godeste Njål. Hvis man ikke handler frivillig så handler man nettopp på bakgrunn av tvang , og dermed blir man også utnyttet!

Nei, jeg opplever Holta som ideologisk utroverdig. 

Kommentar #254

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Men kjære deg

Publisert nesten 8 år siden

Holta skrev :

Dersom statisme (stat-isme) pluttselig blir sett på som "sannheten", og denne "sannheten" blir grunnlaget for gjeldende lovverk i Norge, så er det ingen begrensning for hva som kan skje.

Det er nok å se på kommunismen som tok liv av hundre millioner eller på Hitlers herjinger.

Dumme argument!

...........................................................................................................................................................

Men kjære deg Holta dere vil jo nettopp bruke statsmaken for "å rekristne Norge" !

Kommentar #255

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Jeg vet det

Publisert nesten 8 år siden

Kristiansen skrev:

Nei, jeg opplever Holta som ideologisk utroverdig.

............................................................................................................................................................

Jeg vet det Kristiansen, det var ment som en spøk :)

Kommentar #256

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
selv en tredjeklassing fra en samfunnsfaglinje på en videregående skole vil kunne se at du er ideologisk inkonsistent

Tull. Det er dette som kalles å ha en pragmatisk tilnærming.

De Kristne vil ha mer statisme på få områder. Det er jeg uenig i.

På alle andre områder vil de ha mindre statisme. Det kaller jeg rett RETNING. Selv om ikke målet er å komme dit jeg er. De kommer bare nærmere. Det er jeg glad for.

Desto større grad av statisme, desto større motstander av min ideologi.

At du går i vranglås overfor de områden du tror de vil bruke statsmonopolet og mister av syne resten, endrer ikke virkligheten.

Det er også slik at jeg finner det ikke mer problematisk med gudetro i politikken enn tro uten gud (ideologi). Begge deler prakkes på folket (mindretallet) med VOLDs-monopolet.

Kommentar #257

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Chris Svendsen. Gå til den siterte teksten.
Tolkning er big business vettu, se bare på den evigvarende "konflikten" mellom sjia og sunni, eller på hvordan UAE styres. Dersom Bibelen plutselig blir sett på som "Sannheten", og denne "Sannheten" blir grunnlaget for et gjeldende lovverk i Norge, så er det ingen begrensning for hva som kan skje.

Det vil ikke være mulig å bruke Bibelen som lovverk. En ting er de som ikke tror, men en annen ting er at de ulike kristne fraksjoner ville rive hverandre i biter før ateistene fikk på seg skoene. 

Kommentar #258

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Det er derfor

Publisert nesten 8 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
Dersom statisme (stat-isme) pluttselig blir sett på som "sannheten", og denne "sannheten" blir grunnlaget for gjeldende lovverk i Norge, så er det ingen begrensning for hva som kan skje.

Norge blir et morsomt land om De kristne skulle klare aa faa kloa i statsmakten.

Men foerst skal det avholdes et valg {selge skinnet foer bjoernen er skutt og de greiene der}

Jeg vil starte et veddemaal om hvem som faar flest stemmer; gammelkommunistene eller de gammelkristne.

Kommentar #259

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Nei, jeg opplever Holta som ideologisk utroverdig.

Ja, for jeg mener jo at forskning av systemidioter som går systemidiotene i mot kan være troværdig. Når det er på tusenvis av mennesker. Samt at forskning med signifikante resultater beviser noe. Men du er jo veldig uenig i dette og har derfor funnet ut at jeg sprer liksomforskning. Du skrev jo "forskning" i hermetegn i annen debatt.

Men dette er bedre enn Aarsund. Han har ikke vert villig til å oppdage at jeg har forskning overhode.

Heldigvis skjønner De Kristne litt mer av barnevernspolitikken. Jeg håper bare at de får grunnfestet seg i forsknings- og faktabasert kunnskap om barnevernet, som dere har så rørende naiv tro på at dere bare kan ignorere bevis.

Ignorering av bevis er debatt- og logikkfeil.

Kommentar #260

Chris Svendsen

10 innlegg  706 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Ja jeg er enig, det blir jo helt teit at en religiøs bok skal ses på som grunnlag for noe som helst annet enn personlig religiøsitet.

Kommentar #261

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Barnevernet?

Publisert nesten 8 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
Heldigvis skjønner De Kristne litt mer av barnevernspolitikken.

Er det synspunktene på barnevernet som er målestokken?  Det ante meg.

Kommentar #262

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
De Kristne er mer liberalistiske på de fleste punkter.

Det er bra!!

Kommentar #263

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
Ja, for jeg mener jo at forskning av systemidioter som går systemidiotene i mot kan være troværdig. Når det er på tusenvis av mennesker. Samt at forskning med signifikante resultater beviser noe. Men du er jo veldig uenig i dette og har derfor funnet ut at jeg sprer liksomforskning. Du skrev jo "forskning" i hermetegn i annen debatt.

Takk for at du så klart understreker mitt poeng, Holta. 

I går var vi barn, nå er jeg idiot. Har du mer avansert debatteknikk på lager? 

Kommentar #264

Chris Svendsen

10 innlegg  706 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Det vil ikke være mulig å bruke Bibelen som lovverk. En ting er de som ikke tror, men en annen ting er at de ulike kristne fraksjoner ville rive hverandre i biter før ateistene fikk på seg skoene.

Tjajoei, det vil jo fint være mulig, dersom de som styrer er enige ang. hvilken tolkning som er "korrekt". Dessuten kan vi jo se på hvordan dagens politikk fungerer, det er vanskelig å se at fremtidens politikk blir noe bedre med det første;

-AP går til valg på at de skal legge ned pelsdyrnæringen, og får mange stemmer.
-SP går til valg på at pelsdyrnæringen skal bevares, og får få stemmer.
-AP, SP og SV inngår samarbeid.
-Av en merkelig grunn overkjører SP AP i pelsdyrsaken, og vips; AP må bryte sitt valgløfte.

At det er en viss uenighet blant de forskjellige trosretningene er det liten tvil om, men dersom det skulle skje et mirakel - pun intended - og at én av disse fraksjonene fikk det slik de ville, så vips; der fikk vi norsk, kristen variant av "sharia".

Kommentar #265

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Ikke lyv!

Publisert nesten 8 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Men kjære deg Holta dere vil jo nettopp bruke statsmaken for "å rekristne Norge" !

Lyving vil aldri bli logisk korrekt bruk av fakta. Det hjelper ikke å kunne mye om man ikke bruker kunnskapen ærlig. Da er kunnskapen kun nyttig for å blåse seg selv opp, eller hjelp til selvbedraget.

JEG ARGUMENTERER IKKE FOR Å BRUKE STATSMAKTEN SLIK.

1. De Kristne vil bruke statsmakten som et hjelpemiddel her. Det var den mindre delen av politikken deres som jeg var uenig i.

2. Så vil de hindre at statsmakten brukes aktiv til avkristning. At statsmakten skal brukes i trosspørsmål, slik Ap gjør, er jeg selvsagt imot. Ingen grunn for ikke å stoppe det.

3. Du glemmer at de har en liberal økonomisk politikk og vil ha bort mye byråkrati og "småkonger". Det er rett RETTNING.

Kommentar #266

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Uærlig

Publisert nesten 8 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
I går var vi barn, nå er jeg idiot. Har du mer avansert debatteknikk på lager?

I går sa jeg mer eller mindre at hersketeknikkene var barnslige.

Her sier jeg ikke at du er idiot.

Men jeg har ingen problem med å hevde at du er en uærlig debattant.

Kommentar #267

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Hjelpe meg!

Publisert nesten 8 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Er det synspunktene på barnevernet som er målestokken? Det ante meg.

Jeg har nettopp begrunnet det utover dette.

Men selvsagt teller også standpunktene i barnevernet.

Generalisering, ignorering… Hvorfor trener dere dere ikke mer i faktaorientert logisk debatt?

Kommentar #268

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Chris Svendsen. Gå til den siterte teksten.
det blir jo helt teit at en religiøs bok skal ses på som grunnlag for noe som helst annet enn personlig religiøsitet.

Det blir jo helt teit at en antikvarisk ideologi skal ses på som grunnlag for noe som helst annet enn personlige ideer.

Kommentar #269

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Trådstarters kronargument fallt egentlig i går da Hareide erklærte seg villig til å sitte i en regjering sammen eventuelle andre Krf-statsråder. Han representerer det eneste kristelige partiet som er i stand til å komme i regjeringsposisjon. Overfor trådstarter, De Kristne og deres eventuelle velgere burde han dermed ha skaffet seg det avgjørende argumentet mot oppsplitting av kristenstemmene. Siden De Kristne er ute etter påvirkningskraft og makt er det nærmeste de kan komme å gå ut og støtte Hareide direkte. Så enkelt er det akkurat nå. 

Kommentar #270

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
I går sa jeg mer eller mindre at hersketeknikkene var barnslige. Her sier jeg ikke at du er idiot. Men jeg har ingen problem med å hevde at du er en uærlig debattant.

Du kaller meg idiot. I går sa du i to innlegg at "debattantene er barn". 

Kommentar #271

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Antikvarisk ideologi

Publisert nesten 8 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
en antikvarisk ideologi

Hvilken?

Kommentar #272

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

"Skinnliberalisme"

Publisert nesten 8 år siden

Er det slik at ditt syn på statsmakten, og ditt ideologiske syn egentlig er utledet av ditt syn på barnevernet ? I så fall så blir jo din liberalisme/libertarianisme kun "skinnliberalisme", et verktøy som anvendes for å oppnå kun ett bestemt mål, altså et "korstog mot norsk barnevern".

Kommentar #273

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Chris Svendsen. Gå til den siterte teksten.
At det er en viss uenighet blant de forskjellige trosretningene er det liten tvil om, men dersom det skulle skje et mirakel - pun intended - og at én av disse fraksjonene fikk det slik de ville, så vips; der fikk vi norsk, kristen variant av "sharia".

Presis. Jeg tror ikke de helt vet hva de ønsker seg. De glemmer at en stat som har mulighet til å gjøre for, også har myndighet til å gjøre mot og med. Man vil ikke kunne forutsi at et så sterkt preg av tung dogmatikk vil slå ut bare til egen fordel. 

Kommentar #274

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Er det slik at ditt syn på statsmakten, og ditt ideologiske syn egentlig er utledet av ditt syn på barnevernet ? I så fall så blir jo din liberalisme/libertarianisme kun "skinnliberalisme", et verktøy som anvendes for å oppnå kun ett bestemt mål, altså et "korstog mot norsk barnevern".

Visste du ikke det? Alle innlegg dreier seg alltid om det.

Kommentar #275

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Jeg hørte selv Aril Edvardsen si på TV at han var "litt rød".

På 70-tallet eller rundt 1980 (husker dårlig tall) var TV-politikken tema i Sarons dal. Politikerne var samlet på sommerstevnet. Da gav han veldig klart uttrykk for at han ville stemme Høyre. Han sa det ikke direkte. Men det var Høyre som var aller mest enig i de ønsker han hadde mht muligheter innenfor TV. Ap var verstingen. I den konteksten, så sa han klart at NÅ visste han hvem han skulle stemme på. Aril Edvardsen var altså ikke fastlåst til partier, men lå nok litt til venstre generelt.

(Jeg var til stede og hørte debatten.)

Derfor er det nok mulig på visse områder å bruke Edvardsen til både det ene og det andre.

Kommentar #276

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Joda

Publisert nesten 8 år siden

Kristiansen skrev:

Visste du ikke det? Alle innlegg dreier seg alltid om det.

...........................................................................................................................................................

Joda !

Kommentar #277

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

sarkasme, fra min side…

Kommentar #278

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

For mye tøv!

Publisert nesten 8 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Er det slik at ditt syn på statsmakten, og ditt ideologiske syn egentlig er utledet av ditt syn på barnevernet

Må du ikke fable fullstendig over evne!

Mitt syn er utledet fra eiendomsretten til meg og mitt. Å ikke respektere eiendomsretten jeg har til meg og mitt er TVANG.

Kommentar #279

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Forbannelse er et sterkt uttrykk som er i  kategorien: Hat.

Johannessen har derfor rett i at Østhassel selv har begynt med de stygge merkelapper på andre med annen tro og livvssyn, mens han selv responderer:

`Ser frem til flere morsomme ord de kan le av om noen år når 68`ernes tankegods er på søppelfyllinga - så fyll på!`

Så i likhet med andre sterkt religiøse-poltikere så er det alltid greit med hat mot andre - hvis en finner dekke for det i Tro - andres eventuelle hat-følelser blir selvsagt nedvurdert som noe `en har funnet på selv og som er urettferdig`.

Østhassel har likevel rett i at hetsen mot FrP har vært et skalkeskjul for venstresiden for å få mer makt selv - for så å innføre eksakt samme politikk - på en del felter - 10 år senere.

Hvorfor blir samfunnet mer og mer sekularisert? F.eks. i skolen? Fordi menneskets første frihet - religions-og trosfrihet - ikke ble respektert i Norge før sekulariseringen. Alternativ undervisning for de som trodde på noe annet ble nedvurdert. Dette ble det klaget på - og en så at kristenstaten var et teokrati som ikke kunne sikre alle borgere sin religionsfrihet. Så hadde jobben blitt gjort bedre så hadde kanskje kristenstaten bestått.

Jeg kan ikke se at Østhassel gjør noe som helst forsøk på å favne om alle menneskers rett til fri religionsutøvelse. Ingen kan gå med på det i 2013.

Ingen.

Kommentar #280

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Om ikke alt kanskje er like bra....så har de kristne veldig mye bra. De kristne er kritiske til barnevernet og det er såklart veldig bra. Det måtte vell være den beste gave til barna! Og barna må man bry seg mye om. Og ingen andre partier bryr seg om barna så mye som dette partiet. 

Godt at de er barnevernskritiske, barnevernet har faktisk gjort så mye fælt mot barn og familier  at det er Norges største grusomhet i dag t. Endelig noen som ser det og vil ta litt fatt i det. Selv om jeg nok ville sett at de tok enda mere fatt i det. Men litt er bedre enn ingenting det er i riktig retning i såfall og godt bare det, i vår tid hvor de styrer alt rett vest. De kjører i det minste mot rett kurs om ikke målet er nådt!!!

Kommentar #281

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
Må du ikke fable fullstendig over evne!

Mitt syn er utledet fra eiendomsretten til meg og mitt. Å ikke respektere eiendomsretten jeg har til meg og mitt er TVANG.

Hvordan definerer De Kristne eiendomsretten til sine barn? 

Så vidt jeg vet er det ellers bare islam som hevder en direkte eiendomsrett til barna, så til de grader at de også kan drepe dem om nødvendig for å bevare familiens ære. Er det noen forskjell på De Kristne og muslimer i denne forbindelse? 

Kommentar #282

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Koranen eller Hadith?

Publisert nesten 8 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Så vidt jeg vet er det ellers bare islam som hevder en direkte eiendomsrett til barna, så til de grader at de også kan drepe dem om nødvendig for å bevare familiens ære.

Nå våknet jeg plutselig. Helt sikker på at du kan finne noe i Koranen eller Hadith som omtaler dette, Njål? At det ikke er noe som er kulturelt betinget? Hevder virkelig islam dette?

Kommentar #283

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Nå våknet jeg plutselig. Helt sikker på at du kan finne noe i Koranen eller Hadith som omtaler dette, Njål? At det ikke er noe som er kulturelt betinget? Hevder virkelig islam dette?

Nei, jeg er ikke sikker på sammenhengen. Det kan godt tenkes at det er kultutrellt betinget. Norskpakistanske barn vet godt at foreldrene eier dem. Dette har de blitt innprentet fra de så dagens lys. Slik henger det sammen at de også krever alt fra lydighet i det små til lydighet i det store, slik som ved giftemål, fra sine barn. Hvis de ikke skikker seg vet de at det er fars rett (og plikt) og avlive dem for å redde familiens ære. 

Jeg er spent på Holtas svar og De Kristnes syn på dette.  

Kommentar #284

Chris Svendsen

10 innlegg  706 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Henry Østhassel. Gå til den siterte teksten.
Jeg har beskrevet dette helt tydelig. Les igjen.

Jeg oppsummerte - i kommentar #237 - hva du selv skrev, og kom med et oppfølgingsspørsmål. Kan du ikke bare svare på dette, slik at vi kan bevege oss fremover?

Jeg skal til og med gjenta spørsmålet for deg her, slik at du ikke må lete gjennom tidligere kommentarer;

Vil det si at du - og partiet ditt - vil ha både religionsundervisning og kristendomsundervisning i barnehager og skoler, slik at alle kan velge selv hvilken religion de evt. føler passer for dem?

Kommentar #285

Chris Svendsen

10 innlegg  706 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
Det blir jo helt teit at en antikvarisk ideologi skal ses på som grunnlag for noe som helst annet enn personlige ideer.

Prøver du bevisst å være sarkastisk (jfr. kommentar #277), eller tror du faktisk på at innholdet i Bibelen kan brukes som noe mer konkret utover en pekepinn for personlig religionsforståelse?

Om du klarer det, kom gjerne med et seriøst svar, istedenfor å leke Hermegåsa. Den slags "svar" er liksom litt oppbrukt nå, synes du ikke? Så, forklar gjerne hvorfor du sammenligner religiøs tro basert på Bibelen (og hvilke straffer man kan finne i denne boken) med hhv. sosialisme (kommentar #241), kommunisme og Hitler (kommentar #251) og antikvarisk ideologi (kommentar #268).

Kommentar #286

Chris Svendsen

10 innlegg  706 kommentarer

@Njål Kristiansen og Oddbjørn Johannessen.

Publisert nesten 8 år siden

-Njål Kristiansen, kommentar #232; "Jeg tror at du skal være fornøyd med de svarene du får fra Østhassel."

-Oddbjørn Johannessen, kommentar #244; "Jeg tror du må vente forgjeves på konsistente svar fra Østhassel."

Jeg tror dessverre dere er inne på noe vesentlig her, men jeg forsøker litt til. Det er som problemstillingen iht. politikere og konkrete svar; man må lirke og lirke og lirke. Østhassel - som alle andre - har klare meninger om det som blir spurt om her, han må bare våge å ytre de.

Jeg kan jo ikke gi opp med en gang. :-)

Kommentar #287

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Chris Svendsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror dessverre dere er inne på noe vesentlig her, men jeg forsøker litt til. Det er som problemstillingen iht. politikere og konkrete svar; man må lirke og lirke og lirke. Østhassel - som alle andre - har klare meninger om det som blir spurt om her, han må bare våge å ytre de.

Neida, klart vi ikke gir oss uten kamp. Som sagt i et tidligere innlegg er dette mer oppmerksomhet Østhassel og De Kristne vil få i hele valgkampen, og de er bare 34 dager til de går inn i to års glemsel igjen. Det er morsomt så lenge det varer, lizzm. 

Kommentar #288

Lars Stava

0 innlegg  109 kommentarer

Eiendomsrett til barn?

Publisert nesten 8 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
Må du ikke fable fullstendig over evne!

Mitt syn er utledet fra eiendomsretten til meg og mitt. Å ikke respektere eiendomsretten jeg har til meg og mitt er TVANG.

I romerriket hadde en familiefar (Pater familias) eiendomsrett over sine barn, og kunne selge dem som slaver om han ville. Det er vel ikke dette du snakker om?

Kommentar #289

Lars Stava

0 innlegg  109 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
2. Så vil de hindre at statsmakten brukes aktiv til avkristning. At statsmakten skal brukes i trosspørsmål, slik Ap gjør, er jeg selvsagt imot. Ingen grunn for ikke å stoppe det.

Kan du gi et eksempel på at AT bruker statsmakten i trosspørsmål?

Kommentar #290

Henry Østhassel

9 innlegg  136 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Chris Svendsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror dessverre dere er inne på noe vesentlig her, men jeg forsøker litt til. Det er som problemstillingen iht. politikere og konkrete svar; man må lirke og lirke og lirke. Østhassel - som alle andre - har klare meninger om det som blir spurt om her, han må bare våge å ytre de.

For det første, jeg er ikke politiker og står ikke på noen liste. Jeg skriver det jeg personlig mener.

Jeg har forklart alt jeg mener i artiklen, og i andre artikler - og ser ikke behov for å forklare mer. Evner dere ikke å skjønne klare og enkle ord?

Det er god underholdning å lese hvorledes dere skal analysere og synse hva dere tror eller ønsker at jeg mener, og ut fra egne analyser kommer dere frem til hva dere mener at jeg mener - det hele blir noe latterlig intelektuellt røre ingen skjønner noe av.

Og om jeg svarer på det dere spør om utløser dette igjen nye analyser og tolkninger på hva dere mener at jeg mener. Det er patetisk - og som sakt - det er humrende god underholdning.

Som jeg har skrevet flere ganger før; Jeg elsker å lytte til visdommen til de enkle menneskene med en utslitt Bibel og utslitte knær etter et liv i bønn - de dere nedlatende kaller naive og korte - de har svarene og visdommen jeg søker - ikke naudeskapet jeg opplever fra de intelektuelle som tror de er vise - og så er de det motsatte.

Paulus sier: Men det som i verdens øyne er dårskap, det utvalgte Gud for å gjøre de vise til skamme, og det som i verdens øyne er svakt, det utvalgte Gud for å gjøre det sterke til skamme.

Kommentar #291

Henry Østhassel

9 innlegg  136 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Chris Svendsen. Gå til den siterte teksten.
At det er en viss uenighet blant de forskjellige trosretningene er det liten tvil om, men dersom det skulle skje et mirakel - pun intended - og at én av disse fraksjonene fikk det slik de ville, så vips; der fikk vi norsk, kristen variant av "sharia".

Næææ, kristen variant av sharia - den var dyp - kan du utdype det nærmere, har aldri hørt om det, hva er det, og hvem forfekter det?

Kommentar #292

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Henry Østhassel. Gå til den siterte teksten.
Næææ, kristen variant av sharia - den var dyp - kan du utdype det nærmere, har aldri hørt om det, hva er det, og hvem forfekter det?

Skremmende vanlig for enkelte grupper bedehuskristne etter alt å dømme.

Kommentar #293

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Henry Østhassel. Gå til den siterte teksten.
Det er god underholdning å lese hvorledes dere skal analysere og synse hva dere tror eller ønsker at jeg mener, og ut fra egne analyser kommer dere frem til hva dere mener at jeg mener - det hele blir noe latterlig intelektuellt røre ingen skjønner noe av.

Med nesten tre hundre kommentarer burde det ha gått opp for deg at dette ikke akkurat er steintavler og at når noen spør er det fordi noe er uklart. Du har en sjelden nedlatende og hånlig tone overfor andre, og det kan neppe stå deg til ære i en politisk debatt. Ikke er det ironisk, men direkte unnvikelse og hånlig nedvurdering av meningsmotstandere. Har du ikke saksinnhold du vil fremme bør du heller la være å poste tråder. 

Kommentar #294

Chris Svendsen

10 innlegg  706 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Henry Østhassel. Gå til den siterte teksten.
For det første, jeg er ikke politiker og står ikke på noen liste. Jeg skriver det jeg personlig mener.

For det første, jeg sa aldri at du var en politiker. Les igjen.

Du svarer fremdeles ikke på det jeg (og andre) spør deg om, er det da så rart at jeg/vi gjør narr av din manglende svar-evne? Om du mener du ved tidligere anledninger har svart på det folk spør deg om, gjør som alle andre; enten sitér deg selv eller link til det aktuelle innlegget eller kommentaren. Det er ikke verre enn det.

Jeg kjenner ikke deg som person, så jeg kan kun bedømme deg ut ifra hva du skriver her inne på VD. Og nok en gang beviser du at det jeg siterer i kommentar #286 er spot on!

Det er verdt og gjenta; Du er en elendig "ambassadør" for partiet De Kristne. Du ødelegger mer enn du aner. Du kommer med helt sinnsvake kommentarer - uten å svare på det som blir spurt om - og slenger ut ting som "Næææ", "den var dyp", "evner dere ikke å skjønne klare og enkle ord?", "intelektuellt røre", "patetisk", "nå surrer du fælt", "feige krek", "what have you been smoking?", "Er du både blind og døv", "Dere selvgode 68`ere er patetiske!", osv, osv. Bare piss m.a.o.

Din grad av barnslighet virker ubegrenset, samtidig som du ikke klarer å opptre saklig. Jeg blir flau på dine vegne, for det ser ikke ut som om forstår hvordan du fremstiller deg selv. Du anklager andre brukere for å komme med herseteknikker, og så er du ikke det spor bedre selv. Så kristent av deg!

Videre diskusjon med deg er dermed bortkastet, for du har tydeligvis ikke evne til å gjøre deg forstått og/eller komme med konkrete svar. Du kommer bare med vas, og unngår å svare på spørsmålene folk stiller deg. Det er selvsagt synd, for deg og det politiske partiet du prøver å "selge" her, men jeg skal la deg synke tilbake til ditt sandkassenivå. Om du en gang i fremtiden føler for å oppføre deg som en voksen mann, da kan vi fortsette diskusjonen. Lykke til! :-)

Kommentar #295

Henry Østhassel

9 innlegg  136 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Chris Svendsen. Gå til den siterte teksten.
Din grad av barnslighet virker ubegrenset, samtidig som du ikke klarer å opptre saklig. Jeg blir flau på dine vegne, for det ser ikke ut som om forstår hvordan du fremstiller deg selv. Du anklager andre brukere for å komme med herseteknikker, og så er du ikke det spor bedre selv. Så kristent av deg!

Så kristent av deg. Hva er kristent og hva er ikke kristent. Forventer du at kristne skal være bedre enn andre? Kan du definere det for meg?

Min definisjon av en kristen - kortversjon: En person som erkjenner at han ikke er bedre enn andre - at han trenger nåde - og omvender seg fra sin synd - og etter beste evne følger Ham med alle feilene vi har.

Om noen spør et ærlig spørsmål vil de få et ærlig svar. Problemet er at de fleste som spør her har gjennom lang tid - noen årevis - spurt de samme spørsmålene hundevis av ganger i forskjellige varianter - de spør omat og omat og omat de samme spørsmålene - og klarer de å få noen ærlige mennesker ut på glattisen til å svare, da frotser de i spekulative antydninger, nedenlatenhet og spydige bemerkninger. Jeg har observert dette i årtider.

Svarer jeg på spørsmål utløser det bare nye "intelektuelle" analyserer og synsinger om hva dere tror eller ønsker at jeg mener i svaret, og ut fra egne analyser kommer dere så frem til hva dere mener at jeg mener - som igjen utløser nye spekulative antydninger, sakariske bemerkninger, spydigheter nedenlatenhet og alskens skjellsord dere kan finne på. Og svarer noen med samme mynt blir dere så fornærmet og så kommer frasen; Så kristent av deg.

Når dere ut fra det jeg har skrevet klarer de mesterstykkene det er vri det til at jeg og mine likesinnede vil gå inn for en kristen variant av sharia, at vi vil innføre talibanstyre, prestestyre , at vi vil ha eiendomsrett over våre barn, og kunne selge dem som slaver om vi vil - osv. osv.  - da er hele debatten kommet ned på et slikt lavnivå at jeg ikke gidder å svare. What`s the point?

Igjen, jeg har skrevet klart og tydelig alt dere spør om i artiklene.

Kommentar #296

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Henry Østhassel. Gå til den siterte teksten.
For det første, jeg er ikke politiker og står ikke på noen liste. Jeg skriver det jeg personlig mener.

Takk og pris!

Kommentar #297

Henry Østhassel

9 innlegg  136 kommentarer

Aril Edvardsen venstreorientert?

Publisert nesten 8 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Aril Edvardsen? Så vidt jeg husker, var han en talsmann for den

Jeg kjente Aril Edvarsen godt, og han var ikke slik du fremstiller ham. Tro ikke alt media skriver.

Helt kort: 

Min far støttet Aril når hele Norge hetset ham. Aril var bare velkommen i to menigheter den første tiden, Hauge i Dalane og Betania på Lista. Min far støttet Aril i den tiden og jeg var med mine foreldre i møtene til Aril på Lista - et privilegie jeg ikke ville vært foruten.

Min far var en av de som ga Aril penger til å starte Troens Bevis.

Aril spilte inn fine første EP`er i min Onkels plateselskap Golden Voice, og jeg var der under innspillingene i min farmors bestestue.

Jeg og min far bodde i Aril sin kjeller under det første stevnet på Kvinesdal Stadion. (før Sarons Dal)

Min far støttet Aril når pinselederne (Oslobrødrene) skrev Hvitboken mot ham.

Min far støttet Aril når media, Hedningesamfunnet og Humanetisk Forbund angrep ham. 

Aril var ofte til middag hos mine foreldre.

Du skriver at du husker så vidt - jeg husker klart.

Kommentar #298

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Edvardsen igjen

Publisert nesten 8 år siden
Henry Østhassel. Gå til den siterte teksten.
Jeg kjente Aril Edvarsen godt, og han var ikke slik du fremstiller ham. Tro ikke alt media skriver.

Dette er ikke noe stort poeng for meg, Østhassel - og jeg er ikke noen Edvardsen-fan.  Men når du et par ganger har trukket ham fram som et slags "sannhetsvitne" for ditt samfunnssyn, så bør bildet korrigeres.  Jeg tviler ikke på ditt personlige kjennskap til ham, men det kan jo virke som om referansene dine muligens er noe utdaterte.  Mener du det var mediemanipulasjon fra Fædrelandsvennens side da avisen for en ti års tid siden rapporterte fra et 1. mai-møte i Filadelfia Vennesla, der Aril Edvardsen og daværende handelsminister Grete Knudsen (AP) opptråde sammen?  Edvardsen inviterte til samarbeid med AP mot grådighetskulturen i samfunnet, hvorpå handelsministeren repliserte:  "Amen!".  Deretter holdt de hverandre i hendene og sang "Internasjonalen".  Det var i den samme perioden Edvardsen flere ganger tok til orde for et politisk samarbeid mellom KrF og AP - og gjerne også med SV.  Aril Edvardsen og Berge Furre var jo gamle venner.

Kommentar #299

Lars Stava

0 innlegg  109 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Henry Østhassel. Gå til den siterte teksten.
For det første, jeg er ikke politiker og står ikke på noen liste. Jeg skriver det jeg personlig mener.

Hvorfor holder du på med dette da? Er det for å skremme folk fra å stemme på "De kristne"? Vet noen i partiet hva du holder på med?

Kommentar #300

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Mye rar politikk blant såkalte kristne

Publisert nesten 8 år siden

Det er mye rart politisk i konservative kristne miljøer. Fant en artikkel i den kristne avisen Dagen, det gjelder riktig nok en tillitsvalgt fra Kristent Samlingsparti, som ikke lenger er i det partiet rett nok, men det sier mye om fanatisme og politisk absurditet. Artikkelen skuller ellers tale for seg:

http://www.dagen.no/2013/06/28/samfunn/kristelig_folkeparti/stortingsvalg/22_juli/146870

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere